• Nem Talált Eredményt

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, "

Copied!
14
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

(2)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készítette: Ungvári Gábor

Szakmai felelős: Ungvári Gábor

2011. január

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

1. hét

Bevezetés / a kurzus céljának tisztázása

Ungvári Gábor

(6)

Az alapokról

• Hogyan viszonyulunk a természethez?

• És a gazdasághoz?

• Bartus / Gyulai

• A közgazdászok nézőpontja – a gazdaság integráltságáról – nem egy széleskörben elfogadott szemléletmód

• A környezet nem azonos a természettel. Az a részhalmaz, amelyet a társadalom használatba von.

• A természet önálló rendszert alkot. De kevés a tudás az önszabályozó rendszerek

mibenlétéről. És nehezíti a természeti rendszerrel való együttélést.

Természet – környezet – társadalom – gazdaság

(7)

Környezeti célok, globális és lokális cselekvések

• Az értékrend befolyásolja a kérdésfeltevést.

• Globális, vagy lokális problémákkal nézünk-e szembe?

• Központi irányítású vagy helyi indíttatású megoldások alkalmazása a célravezető? – szabályozási megközelítésbeli különbségek

• Mi a piacgazdaság szerepe a környezettel kapcsolatos

kérdésfeltevésekben? Hol a piac szerepe?

(8)

Mi a jólét?

Jólét = Hasznosság? Elemzési szempontból praktikus – függvény tulajdonságokkal, mérhetőség – Haszonmax, ami az erőforrások felhasználásának mikéntjétől függ

Van-e különbség az olaj, a réz és a víz, vagy a természet működése, mint erőforrás között? És erőforrásnak lehet-e tekinteni a természetet?

Amartia Sen jólét definíciója

Millennium Ecosystem Assesment alap ábrái a társadalmi folyamatok

ökoszisztémára gyakorolt közvetett hatásainak fontosságát tárják fel.

Az ágazati politikák megvalósítása direkt hatásaikon túl befolyásolják a társadalmi kereteket, ami befolyásolja az

ökoszisztéma működését

(9)

Az ökológiai rendszer szolgáltatásai és a jólét

Ökológiai szolgáltatások A jól-lét összetevői

Élet a Földön – Biodiverzitás

A nyilak vastagsága a ökoszisztéma és az emberi jól-lét közötti kapcsolat erősségét tükrözi:

Vékony nyíl: gyenge kapcsolat Szaggatott nyíl : közepes kapcsolat Vastag nyíl: erős kapcsolat

Forrás: Millennium Ecosystem Assessment

Választás és cselekvés szabadsága.

Annak lehetősége, hogy az egyén azt teheti, amit értéknek tart.

Biztonság

Személyes biztonság

Alapanyagokhoz való biztonságos hozzáférés

Természeti katasztrófákkal elleni védettség Minőségi élet alapanyagai

Megfelelő megélhetés

Elegendő táplálék

Lakhatás

Javakhoz való hozzáférés Egészség:

Erő Jól-lét

Tiszta víz és levegő Elősegíti:

Tápanyag áramoltatás Talaj képződés

Alapanyag (biomassza) termelés

Biztosít:

Élelmet

Friss vizet

Fa és rost

Üzemanyagot

Szabályoz:

Klímát

Árvízet

Betegségeket

Víztisztaságot

Kulturális javak:

Esztétikai

Spirituális

Oktatás

Rekreáció Jó társadalmi kapcsolatok

Társadalmi kohézió Kölcsönös tisztelet Mások támogatása

(10)

Mi a szerepe az értékeknek?

Mi mentális beállítódásoknak?

• Mit tekintsünk (m)értéknek?

• Biocentrikus vagy Antropomorf? - Antropomorf nem is lehet másmilyen,

• Milyen elvek szerint rendezzük be az életünket, mit tekintünk lehetőségnek, korlátnak, problémának és fenyegetésnek. Mindez meghatározza, hogy melyik ökológiai szolgáltatást, haszonvételt érezzük fontosabbnak (értékesebbnek) vagy a színvonalát elégtelennek.

• Mit jelent az, hogy gazdálkodás a természet esetében?

– Abból építkezni, ami van.

– Az egyes ökológiai szolgáltatások volumene összefügg egymással – az egyedi volumenek csak egymással összefüggésben változnak

– Az egyes ökológiai szolgáltatások igénybevétele kihat a teljes szolgáltatás volumen alakulására.

– Végsősoron az értékrend formálja közvetlen és közvetett utakon a természet arculatát

(11)

A szűkösség mibenléte

• Elpusztítani már el tudjuk, tudunk-e gazdálkodni?

• mi az alapanyag, mi az input, mi a termelési tényező, mi a termék és mi a hulladék – körforgás szemlélet

• A végesség felismerése – „csikósok az űrhajón”

• Az első faj vagyunk, amelyik az egyed és a populáció szintjén egyaránt puha eszközökkel fékezni tud a fal előtt!

• A visszacsatolás fontossága.

• Az érintettséget feltáró vélekedések,érzések, tudományos felismerések távolsága a hatásos policyktól.

• A visszajelzést a problémák generálják, kérdés, hogy információvá válnak-e a közösség számára?

• A döntési folyamat minősége a képviselet és érdekérvényesítés lehetőségén és az információ szintetizálás intézményrendszerén múlik azaz meghatározó a társadalmi berendezkedés.

• Hatékony allokációt visszacsatolásra képes rendszerekben lehet létrehozni

(12)

A szűkösség tudatában hogyan

tekintünk előre – Malthustól Sternig

An Essay on the Principle of Population (1798)

– "The power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man” – a jólét népesség növekedéshez vezet, ami rontja az életfeltételeket új erőforrások bevonásáig.

Visszacsatolással oszcilláló mechanizmus

– Kritikus a mezőgazdaság növekedési lehetőségeivel kapcsolatban. „In all these cases therefore, a careful distinction should be made, between an unlimited progress, and a progress where the limit is merely undefined.” Chapter IX, p72 A szűkösség

– Isten eszköze a jobb felé ösztökélésben.

– Kortárs ellenkezők, William Godwin, Condorcet morális megfontolások, technikaiak, később

technológia javulás alapú kritikák (Henry George: héják, csirkék, emberek), Failed prophet a Nature szerkesztője szerint, Lomborg, és számos marxista eszmei alapon

– Követők – Ricardo, J. S. Mill, Marshall, bőség / túltermelés / felesleg – kereslet oldali stimulus Keynes, Limits to Growth, Asimov

– Az örök kérdés: Vajon a hatékonyság javulás és az innováció jobban növeli-e az eltartóképességet, mint amennyire a népesség növekedés csökkenti azt? Minden kor a maga állapota alapján ad választ

Limits to Growth

– Tietenberg 1. fejezet Club of Rome vs. Kahn Projections

(13)

A közgazdászok szerepe

• Az alkalmazkodás közvetítése

• Miben mások a közgazdászok?

– Közvetlen földönálló tapasztalatok, és az ökonómia szféra működésén keresztül az ökológiai szféra

működésének megértése

• Miért van szükség közgazdászokra a környezeti problémák megoldásához?

– Csapatmunkások lesztek!

• Hogyan közvetítsük / hogyan hasznosuljon az

értékekről szóló információ.

(14)

Maradjunk a kaptafánál

• A természet alakításához való jogból fakadó célok

eléréshez meghozandó döntések és beavatkozások vajon megfelelnek-e a közösség által elvárt kimeneteknek?

• Mik a döntések közgazdasági értékelésének szempontjai a felismert készletek esetén?

– Hatékonyság és

– Elosztási szempontok a jelenben és a soronkövetkező generációk között – Rawls – veil of ignorance –

sustainability. A jövő generációkat nem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint amilyenben mi magunk vagyunk

– Externáliák azonosítása és figyelembevétele

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ryan Macdonald: Real Gross Domestic Income, Relative Prices and Economic Performance Across the OECD.. hét: További reálmutatók (operacionális kategóriák); mérési

a hivatalos statisztikákban szereplő nominális makro-aggregátumok, főként a GDP nominális nagysága, a változatlan áron mért aggregátumok (–> nominális nagyságok

FINA többlete (a nettó tőkebeáramlás) együttesen sem jelenti, hogy a pénzügyi források az országba, nem pedig kifelé áramlanak. • Valójában: az, hogy ilyenkor egy

• Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.. • They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services

eredmény (–1.0) a nem kompenzált rugalmassággal összevetve erős skálahatásra utal. Munka, tőke, anyag, energia: jellemzően helyettesítők. Képzetlen munka –

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy

Régi szereplő erősítése (piac: privatizálás, dereguláció) Központi állam új szerepben (pl. jóléti jogok biztosítása) Helyi közigazgatás (főleg ellátás,