• Nem Talált Eredményt

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, "

Copied!
29
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

(2)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készítette: Ungvári Gábor

Szakmai felelős: Ungvári Gábor

2011. január

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

6. hét

A környezeti szabályozás logikája a víz példáján

– Az EU Víz Keretirányelve

Ungvári Gábor

(6)

Vázlat

• A környezeti kérdések kezelése az EU jogrendszerében

• A víz védelem és vízgazdálkodás

joganyagai

(7)

A környezetvédelem megjelenési formái az EU jogi – szabályozási rendszerében

Problématerületek

Légszennyezés

A természet sokszínűsége / összetettsége

Kemikáliák

Éghajlatváltozás

Környezet és egészség

Területhasználat

Természeti erőforrások

Zaj

Talaj

Hulladék és anyag erőforrások

Víz

Egyebek (árvíztől az ipari baleseteken át a génmódosításig)

Ágazatok, hajtóerők

Mezőgazdaság

Energia termelés

Halászat

Lakossági felhasználások

Ipar

Népesség és gazdaság

Turizmus

Közlekedés

Szakpolitikai integráltság – Cardiff folyamat 1997

Mezőgazdaság

Kohéziós politika

Fejlesztés politika

Gazdasági kilábalási terv

Foglalkoztatás politika

Energia politika

Vállalkozás politika

Halászat

Belső piac

Kutatás

Kereskedelem és külkapcsolatok

Közlekedés

Gazdasági és pénzügyi esetek

6. Környezetvédelmi cselekvési program eszközei

jogi követelmények („ellenőrzési és irányítási intézkedések”),

technológiaátadás,

Piaci alapú eszközök,

kutatás,

környezetvédelmi felelősségre vonatkozó rendelkezések,

zöld közbeszerzés,

önkéntes rendszerek és egyezmények

Átfogó eszközök

Procedúrális előírások a döntéshozatal során Hatásvizsgálatok gazdasági, szociális,

környezeti területen Érintettek bevonása Alternatívák Átláthatóság

Információhoz való hozzáférés joga – Aarhusi egyezmény

Nyomonkövetés – monitoring (SEIS, PRTR, GMES, INSPIRE)

Környezeti felelősség

A környezeti ellenőrzés minimális követelményei

Közgazdasági eszközök

Hatásvizsgálatok

TEEB Report

Költséghatékonysági vizsgálatok

Költség-haszon elemzések

Pénzügyi eszközök

Piaci alapú eszközök

Adók és díjak

Life+,

Állami támogatások feltételei, EIB prioritások

Jogszabályok és szakpolitikák

Fenntartható fejlődés

Hulladékgazdálkodás

Zajártalom

Levegőszennyezés

Vízvédelem és vízgazdálkodás

A természet és a biológiai sokféleség védelme

Talajvédelem

Polgári védelem

Éghajlatváltozás elleni küzdelem

(8)

Az EU Víz Keretirányelvét megelőző politikai és jogalkotási folyamat

• 1975–1990 vízminőségi standardok, kibocsátási határértékek használókra, rész-területi irányelvek

– 1. szakasz Tessék lássék

– 2. szakasz Meg is akarták csinálni, de kiderült, hogy a kialakított eszközök nem elégségesek – 3. szakasz Átfogó jogalkotás igénye

• 1988 Az ET határozat, felkérte az EB-t, a felszíni vizek ökológiai minőségének javítására

• 1991 Hága Miniszteri Szeminárium, nyilatkozat egy 2000-ig szóló cselekvési programról, az édesvizek hosszú távú leromlásának megakadályozásáról

• 1995 EEA jelentés a vizek mennyiségi és minőségi megőrzésének szükségességéről

• 1996-ban a Tanács, a Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság és az EP szólította fel a Bizottságot egy irányelvre, az európai vízpolitika kereteinek kialakítására

• 2000/60/EC – Víz Keretirányelv – a korábbi jogalkotási folyamat részterületeinek

(irányelveinek magába olvasztásával és továbbfejlesztésével)

(9)

Jogi szempontból egységes rendszerbe vont területek

• Védett területek a keretirányelv szempontjából – integrál minden vízre és víztől függő élőhelyek és fajok védelmére vonatkozó jogszabályt

– Felszíni ivóvízbázisok 3.1 OVGT – Felszín alatti ivóvízbázisok

– Tápanyag és nitrát érzékeny területek – Fürdőhelyek (külön irányelv)

– Védett természeti területek

– Halas vizek

(10)

Mi van a keretirányelvben?

• A kommunikált cél: A vizek jó ökológiai állapotba hozása 2015-ig.

• Mik a vizek?

• Mi az, hogy jó állapot? És mire vonatkozik?

• Mit jelent benne az, hogy ökológiai?

• Mi van ha mégsem 2015?

• Mindezt mennyiért?

• Milyen döntési folyamatokat határoz meg arra az esetre ahol a jó ökológia állapot konfliktusban van azokkal a vízhasználatokkal, amelyek okán a jelenlegi helyzet kialakult?

• Mi nem számít a VKI szerint vízgazdálkodási problémának?

– Éven belüli egyenlőtlen eloszlás - Árvíz – szárazság, vízkárok – nem

– Magas arzén koncentráció, mivel természetes – nem

(11)

Az Árvízkockázat kezeléséről szóló irányelv

• Összekapcsolja a két irányelv megvalósítását.

• Azonosítja a hozzáadott-érték teremtés lehetőségét

• Kijelöl egy általános menetrendet

• Azonosítja az ellentétek feloldásához szükséges döntéshozatal procedurális kereteit (VKI)

• Megerősíti az információkhoz való hozzáférés jogát a témában, kinyilvánítja nyílt a résztvevő döntéshozatal szükségességét.

• Megfogalmazza az együttműködés kötelezettségét a tagországok között

• Kinyilvánítja, hogy további, Közösségi szintű lépések megtételére

is van jogi lehetőség

(12)

Minősítés módszere

• Egymásra épülő kémiai, biológiai, hidromorfológiai mintavételek

• Kémiai és mennyiségi vizsgálatok

• Ha egy szempont rossz, rossz a minősítés

(13)
(14)

Hatások – driverek

• Pontszerű

Települési szennyvíz és folyékony hulladék 72/65. oldal Települési és ipari hulladék 76/70.o

Bányászati tevékenység

Agrárium – állattartás – halászat – mezőgazdasági melléktermékek 90/84 96/89.o Balesetek

• Diffúz – kis koncentrációk, nagy területről

Települések

Mezőgazdaság 106/100.o – felszíni vizek foszfor, felszín alattiak nitrát terhelése

• Hidromorfológiai elváltozások – vízhasznosítási célból 2.3 115/108.o – 136/130.o

Duzzasztások, magas fenékgátak – hosszirányú átjárhatóság

Árvízvédelmi töltések – keresztirányú átjárhatóság – biológiai és morfológiai diverzitás csökkenése

Szabályozott medrek – túl gyors lefolyás, homogén vízjárás – medermélyülés – partmenti zonáció (természeti közösségek) hiánya

Zsilipekkel szabályozott – stabilizált vízszintek Vízhozam módosítások – nagyarányú vízkivételekkel Degradációt okozó vízfolyás és partfenntartási munkák

• Felszín alatti víztestekből vízkivétel 2.4.2 136/130.o

• Egyéb terhelések 2.5 140/134 Éghajlat változás 2.6 – összevetendő a vízkörforgás és az ökológiai rendszer szolgáltatások – haszonvételek előadás anyagával

(15)
(16)

• A vizek állapotát nem lehet elkülöníteni a vízgyűjtőik állapotától, mivel egy rendszert alkotnak. A

hozzáfogás módja tükrözi a gondolkodási sémáinkat.

• Folyók, patakok, erek, tavak, lápok, mocsarak állapot folyamatának kategorizálása víztestekként és a rájuk gyakorolt hatások vizsgálata.

• A keret vízgyűjtő (river basin), de a fókusz a víztest, a vízgyűjtő a víztestre gyakorolt hatás egyik forrása.

• A vizek állapotát befolyásoló természeti folyamatok törvény(szerűség)ei nem keretrendszert alkotnak, hanem rész szempontot.

• Nincs operacionalizálva a természeti fenntartó folyamat és a környezeti cél közötti különbség. Az utóbbi esetében sokkal kisebb a kockázata a

társadalmi elvárások vezérelte optimalizációnak

Honnan nézzük – az európai

analitikus hozzáállás

(17)
(18)

Ökológiai állapot összegzés

• Természeti értékekben, vízben gazdag ország vagyunk

Vs

• Néhány kiemelt táj még rendben van. Van,

olyan is, aminek jó az állapota, de a nagy

átlag jó, ha közepes minőségű, és sok a

szegényes minőségű környék

(19)

A hidromorfológiai problémák

kiterjedtsége és összetétele

(20)
(21)

A tápanyagterhelés forrásai

(22)

• MEA –

tápanyagtúlterhelés

• VKI pontszerű 2,9 kt/év, diffúz 2 kt 85%

mezőgazdasági

• Vízfolyások 33%-a, állóvizek 26%-a

• A természetes

vízfolyások 50%-át érinti

• Ok, szántó közelsége, puffer terület hiánya

• A síkvidéken a diffúz terhelés a belvíz

bevezetésből származik

• Diffúz terhelés és erózió

= Tápanyag körforgás sérülése és talajvesztés

Diffúz tápanyagterhelés és erózió

(23)
(24)

A víz közgazdasági költségeinek fő összetevői a VKI értelmezésében

Pénzügyi költségek: a vízhasználathoz

szükséges infrastruktúra költsége – működés, fenntartás, pótlás, megújítás

Környezeti költségek: a vízhasználat (vagy a víz terhelése) miatt a víz jó ökológia

állapotában bekövetkező romlás költsége Készlet költségek: a készletek szűkössége esetén a jelenlegi használatnál

jövedelmezőbb vízfelhasználás meghiúsulásából fakadó veszteség.

A működés, fenntartás, pótlás, megújítás érvényesítése az árakban

Környezetterhelési díjak

alkalmazása, víz- talaj terhelési díj, szennyvíz bírság

VKJ ?? – Az elosztási

módszereink nincsenek

felkészülve a szűkösség

kezelésére

(25)

Vízszolgáltatások, víz használatok és a költségmegtérülés

Nem minden vízhasználat vízszolgáltatás, vita az EU-ban az értelmezésről

Vízszolgáltatások:

Ivó- és ipari vízellátás

Szennyvízelvezetés és tisztítás

Mezőgazdasági vízszolgáltatások (öntözés, halastavak)

Vízienergia termelés

Vízhasználatok (Magyar álláspont: a nem gazdasági, közösségi vízhasználatok)

Árvízvédelem

Belvízvédelem

Vízelosztás és vízkormányzás

rekreáció

folyó- és tó szabályozás

Csak a szolgáltatásokra vonatkozik a teljes költségmegtérülési követelmény,

A vízhasználatok esetében nem követelmény a teljes költségmegtérülés, esetükben is a szabályozási eszközökön keresztül jelezni kell a használó felé, hogy költséget okoz.

Ugyanakkor a rendszerek összetettsége miatt egy-egy elem önmagában nem szabályozható.

VKI-tól függetlenül is szükséges a területi vízgazdálkodás és a vízkárelhárítás

tevékenységének szembesítése a megváltozott társadalmi igényekkel. Tisztázni kell, hogy mi a vízhasználatok elvárt célja és mértéke.

A finanszírozást az igényekkel összhangban lehet kialakítani.

(26)

Közgazdasági elemzést igénylő döntési pontok

• Vízhasználatok és vízszolgáltatások – költség fedezés

• Minősítés – természetes, erősen módosított, mesterséges – milyen az adott

vízhasználat társadalmi költsége – indokolt-e miatta az erősen módosított státusz?

– Árvíz, belvíz, öntözés, ökológiai célú vízpótlás, Ivóvíz, hűtővíz, Rekreáció, Hajózás, Energiatermelés

• Jó ökológiai potenciál elérése – milyen minőség javítás az, ami még társadalmi szempontból indokolható?

• Költség-hatékonysági számítások – A hatékony intézkedési csomagok kiválasztása

• Befogadó oldali terhelési küszöb értékek a korábbi kibocsátásiak helyett – a terhelési lehetőség, mint korlátos jószág – intézményrendszer

• Megfizethetőség,

• Derogációk, Alacsonyabb környezeti szint – költség-haszon elemzések

(27)
(28)

A VKI problémák Magyarországon

• Meglévő gazdaságszabályozási eszközök elvben lefedik

Felszíni vizek szennyezése veszélyes anyagokkal

Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (pontszerű) Felszín alatti vizek szennyezése

Ivóvíz vagy élelmiszer előállítás céljára használt felszín alatti vizek nem megfelelő minősége, illetve veszélyeztetettsége

Felszín alatti vizek mennyiségi állapotának változásai

• A szabályozó eszközök nem kezelik, de a gazdasági szegmensükre elvben kiterjeszthetőek

Vízfolyások és állóvizek vízjárásában bekövetkező változások Szerves anyag és tápanyag terhelések illetve szennyezések (diffúz)

• Gazdaságszabályozási eszközök nem kezelik, a használók felé nincs költség visszajelzés

Vízfolyások ökológiai állapotának befolyásoltsága szabályozottságuk és árvízvédelmi létesítmények miatt Vizes élőhelyek állapotának befolyásoltsága belvízvédelmi tevékenység és aszály hatására

• Műszaki előírásokkal hatékonyabban kezelhető

A használt termálvizek által okozott vízminőségi problémák vízfolyásokban Vízi élőlények hossz menti mozgásának korlátozása vízfolyásokon

• Tervezett nagy vízgazdálkodási projektek által okozott hidromorfológiai változások

(29)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

Ryan Macdonald: Real Gross Domestic Income, Relative Prices and Economic Performance Across the OECD.. hét: További reálmutatók (operacionális kategóriák); mérési

a hivatalos statisztikákban szereplő nominális makro-aggregátumok, főként a GDP nominális nagysága, a változatlan áron mért aggregátumok (–> nominális nagyságok

FINA többlete (a nettó tőkebeáramlás) együttesen sem jelenti, hogy a pénzügyi források az országba, nem pedig kifelé áramlanak. • Valójában: az, hogy ilyenkor egy

• Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.. • They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services

eredmény (–1.0) a nem kompenzált rugalmassággal összevetve erős skálahatásra utal. Munka, tőke, anyag, energia: jellemzően helyettesítők. Képzetlen munka –

A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy

Régi szereplő erősítése (piac: privatizálás, dereguláció) Központi állam új szerepben (pl. jóléti jogok biztosítása) Helyi közigazgatás (főleg ellátás,