• Nem Talált Eredményt

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, "

Copied!
71
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAKROSTATISZTIKA

(2)

MAKROSTATISZTIKA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

MAKROSTATISZTIKA

Készítette: Oblath Gábor

Szakmai felelős: Oblath Gábor

2011. január

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

MAKROSTATISZTIKA 7. hét

A vásárlóerő-paritás mint a nemzetközi összehasonlítások statisztikai eszköze

Mi a VEP, mire jó és mire nem?

Készítette: Oblath Gábor

Szakmai felelős: Oblath Gábor

(6)

Miről lesz szó?

• Mi a VEP (=PPP)?

– Az időbeli és a területi árindex analógiája

– Két ország (térség) nominális fejlettségi szintkülönbségének felbontása ár- és volumenszint különbségre

• Milyen VEP-ek vannak, hogyan számítják őket?

– Populárisak, félig és egészen hivatalosak – Források

• Mire jó(k) a VEP (-ok)?  nk-i összehasonlítások:

– ár- és volumen, – szint és szerkezet

• Alkalmazások, illusztrációk

(7)

A VEP: területi árindex

(Az időbeli és a területi árindex analógiája)

Időbeli:

Értékindex árindex volumenindex

V

t

/V

t-1

= (P

t

/P

t-1

)*(Q

t

/Q

t-1

)

De: van egy lényeges

különbség: időbelinél a skála [= ármérce = „numeraire”]

azonos t és t-1-ben (pl. HUF, EUR stb.)

EU HU

PPP EU EUR HU HUF EU

EUR HU HUF

Qgdp Qgdp Pgdp

Pgdp GDP

GDP

 



Térbeli (pl.: GDP)

Területi árindex eltérő skálával (1 EUR vás. ereje

= PPP HUF)

„Igazi” területi vol. index Nem „igazi” értékindex

(Mert: folyó áron, de eltérő ármércék)

Ha csak a volumenkülönbség az érdekes, a fenti formula elegendő. Ha viszont…

(8)

Hogyan jutunk azonos skálájú érték, illetve árindexhez?

EU HU

E PPP

EU EUR PPP

HU HUF EU

EUR HU EUR EU

EUR HU HUF

Qgdp Qgdp Pgdp

Pgdp E

GDP GDP GDP

E GDP





 



/

1 /

A nominális árfolyammal

EUR-ban kifejezett értékindex

Relatív árszint:

(EUR-ban kifejezve ? %-a a hazai árszint a külföldinek?)

A fenti formula szerint az azonos valutában kifejezett területi értékindex ár- és volumen- összetevőre bontható.

A relatív árszint = VEP/árfolyam

(9)

2009: az EUR-ban kifejezett nominális GDP/fő arány (értékindex) felbontása ár- és volumenindexre

HU-EU(27)

278 HUF/EUR 9300 EUR

39%

176/278 9300/14800 63%

14800/23600 63%

POP Qgdp

POP Qgdp

Pgdp Pgdp E

POP GDP

POP GDP

POP GDP

E POP GDP

EU HU

E PPP

EU EUR PPP

HU HUF EU

EUR HU EUR EU

EUR HU HUF

/ / 1

/ / /

/ ) /

(

/





 



Relatív nominális szint

Relatív árszint

Relatív volumen GDP-HU(EUR)/

GDP-HU(PPP)

(10)

nama_gdp_c-GDP and main components - Current prices

Last update 27-10-2010

Extracted on 28-10-2010 20:08:20

Source of data Eurostat

National currency per inhabitant Gross domestic product at market prices

GEO/TIME 2002 2008 2009

1 European Union (27 countries) 20 500 25 100 23 600 2 Hungary (HUF) 1 696 200 2 665 200 2 599 500

Exchange rate (E)

3 European Union (27 countries) 1 1 1

4 Hungary (HUF/EUR) 242,3 251,4 279,5

Euro per inhabitant

Gross domestic product at market prices

GEO/TIME 2002 2008 2009

5=1/3 European Union (27 countries) 20500 25100 23600

6=2/4 Hungary 7000 10600 9300

7=6/5 HU rel nom szint(EUR) (EU=100%) 34,1% 42,2% 39,4%

PPS _Vásárlóerő-paritás

8 E u r o p e a n U n i o n ( 2 7 co u n t r i e s) 1 1 1

9 H u n g a r y ( H U F / P P S ) 1 3 4 , 6 1 6 3 , 5 1 7 5 , 6

Purchasing Power Standard per inhabitant Gross domestic product at market prices

GEO/TIME 2002 2008 2009

10=1/8 European Union (27 countries) 20 500 25 100 23 600

11=2/9 Hungary (PPS) 12 600 16 300 14 800

12=11/10 HU rel. reálszint(EUR) (EU=100%) 61,5% 64,9% 62,7%

13=9/4=7/12 PPS/E (relatív árszint) HU 55,6% 65,0% 62,8%

HU rel nom szint(EUR) (EU=100%)=

14=12*13 Rel. reálszint*relatív árszint 34,1% 42,2% 39,4%

VOL ÁR NOM

Levezetés:

(11)

Volumen és ár EU27=100

20 40 60 80 100 120 140

BG CZ DE EE IE EL ES FR LV LT HU AU PL PT RO SI SK 2000vol

2000price 2009vol 2009price

(12)

A VEP-ek fajtái

• Terjedelem

– A gazdaság egészére (GDP PPP) – Egyes felhasználási tételekre

• Azonos árukosár vs. területi árindex

– Árukosár (Pl. Big Mac index, UBS-index)

– Területi árindex: PWT, OECD-Eurostat (O-E)

• Felhasználási (keresleti) vs. termelési oldal (az utóbbi: kísérleti)

• Szintek vs. szerkezetek

– Szintek: EKS-módszer – Szerkezet: G-K-módszer

• „Populárisak” (Big Mac), félhivatalos (PWT) hivatalosak (O-E), Világbank

Egy populáris index

(13)

The Big Mac index An indigestible problem

Why China needs more expensive burgers

Oct 14th 2010

(14)

Burgernomics : When the chips are down

The latest Big Mac index suggests the euro is still

overvalued Jul 22nd 2010

(15)
(16)

Hogyan jön ki a 11%-os „undervaluation”?

Aggregált

Egyes termékekre

Értelmezhetetlen

(17)

A számunkra (Európában) fontos VEP:

a PPS (Purchasing Power Standard)

PPS: az Eurostat által alkalmazott sajátos (és igen praktikus) vásárlóerő-paritás. Definíciója: 1 PPS =1 EUR vásárlóereje az EU egészére (korábban EU-15-re, most EU-27-re),

minden termékcsoportra, felhasználási tételre, illetve a GDP egészére nézve 

• Tehát a relatív árszint (PPS/árfolyam) az EU egészére =100

• Az egyes országok esetében a relatív árszint azt mutatja,

hogy egyes termékcsoportok, ill. felhasználási tételek (és

végül: a GDP egészének) árszintje hány %-át teszi ki az EU

átlagának (DE: majd EU-15-hez is viszonyítunk)

(18)

PPS (folyt.) 2002:

Pl.: a GDP egészére 2002-ben: PPS_HU_GDP: 127,5;

(árfolyam: 243 HUF/EUR; tehát relatív árszint: a GDP-re kb. 53 (=127,5/243)

Pl.: a teljes végső fogyasztási kiadásra 2002-ben:

PPS_HU_ fogy./árfolyam(EUR/HUF)= kb. 48 (=116/243) Ez azt jelenti, hogy

1. a hazai fogyasztás relatív (EU-15-höz viszonyított) árszintje jobban le volt maradva, mint a GDP árszintje;

2. a végső fogyasztás árszintje nálunk kb. 9%-kal VOLT alacsonyabb

a GDP-énél (valamely tételeké tehát magasabb)

(19)

PPS (folyt.) 2008 (EU27=100):

Pl.: a GDP egészére relatív árszint (PPS/E) 65 Pl.: a teljes végső fogyasztási kiadásra 60,5

Ez azt jelenti, hogy

1. a hazai fogyasztás relatív (EU27-hez viszonyított)

árszintje jobban le volt maradva, mint a GDP árszintje;

2. a végső fogyasztási kiadás árszintje nálunk kb. 7%-kal

alacsonyabb a GDP-énél (valamely tételeké – nyilván a

beruházásoké magasabb)

(20)

A PPS (folyt.)

• Az előbbiek lényege: a PPS (vásárlóerő-paritás) NEM CSAK a GDP-re vonatkozó PPS, hanem:

• a GDP PPS 283 db egyedi PPS-ből épül fel 

• ezekből adódnak a GDP egyes felhasználási aggregátumaira vonatkozó PPS-ek 

• (Az egyik legfőbb hiba, amit nemzetközi szint-összehasonlításokban elkövethető: a GDP különböző komponenseinek (fajlagos) szintjét nem a komponensek saját vásárlóerő-paritásán (PPSi-n), hanem a GDP vásárlóerő-paritásán ( (PPSGDP-n) hasonlítják össze.)

• Ezt a hibát pl. az Eurostat „National Accounts database”-ben, ill. AMECO-ban folyamatosan elkövetik

– http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database  nem jó (lásd később a példákat)

– http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing_power_parities/data/database

 jó

• A továbbiakban PPS helyett PPP-ről, ill. VEP-ről (vagyis nem az EU-specifikus PPP- ről, hanem általában a vásárlóerő-paritásról) lesz szó

• A VEP-ek túlnyomó többsége felhasználás (kereslet-) oldali, de már van termelés- oldali is

(21)

Hol találunk PPP-ket, ill. PPP-n alapuló összehasonlításokat?

EUROSTAT

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing_power_parities/introduction

PWT

Általában:

http://pwt.econ.upenn.edu/

Friss adatbázis:

http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php

VEP-en átszámított termelékenységi szintek (termelés oldali) http://www.ggdc.net/

OECD-Eurostat kiadvány: (PPP OECD-Eurostat)

Purchasing Power Parities and Real Expenditures – 2005 Benchmark Year  Coospace OECD: Purchasing Power Parities - Frequently Asked Questions (FAQs)

http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34357_45854149_1_1_1_1,00.html Történelmi összehasonlítások:

http://www.ggdc.net/databases/hna.htm

(22)

Eurostat PPP database

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing_power_parities/introduction

Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.

They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services costs in different countries.

PPPs can be used as currency conversion rates to convert expenditures expressed in national currencies into an artificial common currency (the Purchasing Power Standard, PPS), thus eliminating the effect of price level differences across countries.

Uses

Convert national accounts aggregates into comparable volume aggregates. In particular, PPPs can be used to compare the Gross Domestic Product (GDP) of different countries without the figures being distorted by differing price levels in those countries.

Analyse relative price levels across countries. For this purpose, the PPPs are divided by the current nominal exchange rate to obtain a price level index (PLI) which expresses the price level of a given country relative to others.

Available Data

Data are available for 37 countries: the 27 EU Member States, three candidate countries, three member states of the European Free Trade Association (EFTA) and four Western Balkan

countries

(23)

Példák (OECD-Eurostat 2005-re)

Nominális

(24)

Relatív árszintek

(25)

Relatív volumenek

(26)

Mire jók (illetve nem jók) a VEP-ek?

• Reál (volumen-) szintek és szerkezetek

• Árszintek és árszerkezetek,

• Óvatosan: reáljövedelmek, jövedelem-arányok nk-i összehasonlítására

• Mire nem jók?

– Növekedési indexek számítására

– Pl. termelési oldalra felhasználás oldali VEP-et

használni; (illusztráció termelés oldaliról)

(27)

Nagyon jók: (a) Nemzetközi volumen szint és reál-szerkezeti összehasonlításokra

• A GDP-k „reál-terjedeleme” (a gazdaságok „mérete”)

• A fejlettség (GDP/fő) és az általános munkatermelékenység (GDP/munka; 2 féle)

• Szerkezet:

– Külső: a GDP, ill. egyes felhasználási komponenseinek (fogy.

felh. stb.) fajlagos szintje más országokhoz viszonyítva (EKS*) – Belső: (GK**)

a) pl. az egyes felhasználási komponensek GDP-n belüli súlya más országokhoz viszonyítva – azonos árakon számítva (aggregált) b) pl. vásárolt fogyasztás/összes fogyasztás (szekorális)

* Éltető–Köves–Szultc (nem additív) – ugyanaz a probléma mint a láncindexeknél

** Geary–Khamis (additív, de másik probléma )

Módszertani magyarázat: a végén – kiegészítő információk

(28)

Kitérő

„Gerschenkron effect” (a GK- PPP-t érinti) – ennek elkerülése miatt használja az Eurostat és az OECD az EKS-módszert a volumen-összehasonlításokhoz

• The Gerschenkron effect applies to aggregation methods that use either a reference price structure or a reference volume structure to compare countries.

• For methods employing a reference price structure, a country’s share of total GDP (that is the total for the group of countries being compared) will rise as the reference price structure becomes less characteristic of its own price structure

• For methods employing a reference volume structure, a country’s share of total GDP will fall as the reference volume structure becomes less characteristic of its own

volume structure

• The Gerschenkron effect arises because of the negative correlation between prices and volumes.

• In other words, expenditure patterns change in response to changes in relative prices because consumers switch their expenditure towards relatively cheap products.

• The EKS method does not use either a reference price structure or a reference volume structure when estimating real expenditures.

(29)

Nagyon jók: b) nemzetközi árszint és árszerkezeti összehasonlításokra

• RPLI (Relatív price level index) = külső relatív ár(szint) index

(EKS-PPP) :

– Külső relatív ár(szint): PPP

gdp

/E; PPP

con

/E; PPP

inv

/E stb. (EU27=100) – vagy: [(PPP

gdp

/E)

HU

]/[(PPP

gdp

/E)

CZ

], vagy [(PPP

con

/E)

HU

]/[(PPP

con

/E)

CZ

]

• Árszerkezeti összehasonlás (belső relatív árak) – (elvben GK-PPP)

• Pl:

EU I

HU I EU

C HU C

P P P

P

EU GDP

EU C HU

GDP HU C

P P P

vagy P

Részletesen a végén – kiegészítő információk

(30)

Nem nagyon jók, de proxy-ként használhatók:

jövedelmi összehasonlításokra

• Nemzeti jövedelmi aggregátumok reálértéke (pl. GNI, GNDI stb.)

• Munkajövedelmek reálértéke (alkalmas VEP

megválasztása – melyek lehetnek az alkalmas VEP-ek?)

• Tőkejövedelmek reálértéke (alkalmas VEP

megválasztása – melyik lehet az alkalmas VEP?)

• Reál-ráták: pl. vásárolt fogyasztás/háztartási jövedelem

(31)

VEP-ek és nemzetközi összehasonlítások – néhány gyakori hiba/probléma

• Olyankor használjuk a VEP-et, amikor nem kellene

• Olyankor nem használjuk a VEP-et, amikor kellene

• Olyasmire használjuk, amire nem való

• Nem a megfelelő VEP-et használjuk – két fokozat

– Nem kifogástalan, de értelmes használat (proxy)

– Kifejezetten értelmetlen használat

(32)

TILOS ilyen nemzetközi

összehasonlításokat készíteni

GDP/fő ( PPP ) - országok Oktatási,

egészségügyi, kutatási stb. kiad

EUR )/fő,

Vagy: nominális arány a GDP-ben

Nem szerencsés: 

Helyes eljárás: két lehetőség:

1. X-tengely: GDP/fő EUR-ban

2. Vagy (eredeti X-tengely estén): Y-tengelyen

VEP-en mért (reál) szintek, ill. arányok

(33)

Félrevezető ilyen nemzetközi összehasonlításokat készíteni

Idő Oktatási,

egészségügyi, kutatási stb. kiad nominális arány a GDP-ben

erősen eltérő fejlettségű országokra

(Pl HU vs. EU-15)

Helyes eljárás: reál (VEP-en számított) arányokat

összehasonlítani

(34)

VEP: egy teljesen értelmetlen

és egy nem értelmetlen használat példája

A.) Országok növekedési ütemének számítására: alkalmatlan, félrevezető

B.) Relatív szintek változásának mérésére: elfogadható

Teljesen értelmetlen és tilos

Nem pontos, kissé aggályos, de pl.

a reálgazdasági felzárkózást így lehet vizsgálni

Purchasing Power Standard per inhabitant

Gross domestic product at market prices

GEO/TIME 2002 2008 2009 2009/2002 2009/2008

European Union (27 countries) 20 500 25 100 23 600 115,1 94,0

Hungary (PPS) 12 600 16 300 14 800 117,5 90,8

HU rel. reál szint(EUR) (EU=100%) 61,5% 64,9% 62,7% 102,0 96,6

(35)

Általános elv

• A VEP-ek alapértelmezésben csak

keresztmetszeti összehasonlításra alkalmasak

• Lehet idősort is készíteni, de csak az egyes éveken belül helyes összehasonlítani

• Évek között: konstans VEP-en korrekt az összehasonlítás

(Általában nem nagy a különbség: bocsánatos

hiba a folyó VEP-en való időbeni összehasonlítás)

(36)

A VEP használatának nem tökéletes, de elfogadható példája

• Az előbbi B.): Az elfogadható eset

• Az ideális eljárás: konstans VEP használata

• De vannak olyan felhasználási aggregátumok, amelyekre csak VEP-ek vannak, de nincsenek belföldi ár/volumenindexek (például: goods vs.

services)

• Ilyenkor konstans VEP-ek sincsenek

• Egy példa: vannak folyó és konstans VEP-en

számított idősorok is: (GDP/cap)

(37)

OECD: folyó és konstans VEP-en számított GDP/fő (OECD=100)

Indicator

Comparative Price Levels Per capita volume indices

Current PPPs Constant 2005 PPPs

Time 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Country

Austria 108 115 118 115 115 114 117 117 114 115 118 117

Belgium 111 117 121 118 108 108 108 110 108 109 109 110

Czech Republic 62 66 76 70 71 74 76 77 72 74 75 75

Denmark 140 146 149 146 114 114 116 114 113 112 111 109

Estonia 65 73 76 71 61 64 64 60 61 64 61 54

Finland 119 124 127 124 105 109 111 107 105 108 109 104

France 113 118 123 120 100 101 101 102 100 99 99 100

Germany 105 110 112 110 107 108 109 110 107 108 110 109

Greece 88 95 97 97 85 85 88 88 84 86 87 88

Hungary 61 69 71 62 58 58 61 61 58 57 58 57

Iceland 153 170 127 102 114 112 115 111 118 119 118 115

Ireland 124 127 131 123 134 137 125 120 131 133 126 121

Italy 105 108 109 106 96 96 98 98 94 93 92 90

Netherlands 109 113 117 116 121 123 126 123 120 122 124 123

Poland 60 64 73 59 48 51 53 57 48 51 53 57

Portugal 83 87 90 86 73 73 73 76 71 71 71 72

Slovak Republic 56 64 71 70 58 63 68 69 58 63 66 66

Slovenia 76 83 87 86 81 82 86 83 82 85 89 84

Spain 92 96 99 97 96 97 98 98 93 92 92 92

Sweden 123 127 126 115 113 116 116 112 112 112 111 108

Switzerland 132 129 135 138 124 129 134 136 121 122 123 124

United Kingdom 115 125 111 98 111 108 108 106 111 111 110 108

United States 100 97 94 98 142 140 138 138 143 141 140 141

Euro area 104 109 112 109 101 101 103 103 100 100 100 100

OECD - Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

data extracted on 14 Jan 2011 19:49 UTC (GMT) from OECD.Stat

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPPGDP

(38)

A VEP közgazdaságilag értelmetlen használatának példái

TILOS lenne azt tenni, amit pl. az Eurostat tesz

példa per capta gov consumption, ill. investment összehasonlítása a GDP PPP-jén

Xls: ppp rossz módszer vagy

Áruk vs. szolgáltatások/fő szintje a GDP PPP-jén

Az ilyen összehasonlításoknak nincs semmiféle statisztikai/közgazdasági értelmük

Illusztrációk 

(39)

Példák a VEP közgazdaságilag értelmetlen, félrevezető (végül: helyes) használatára

• Ha egy felhasználási tételnek van saját VEP-je, TILOS ezt a tételt a GDP-VEP-en más

országokkal összehasonlítani

per capta gov, ill. investment összehasonlítása a GDP PPP-jén (Xls: ppp rossz módszer)

– Áruk vs. szolgáltatások/fő szintje a GDP PPP-jén

• Ha vannak termelési oldali VEP-ek, tilos

felhasználási (pl. „szolgáltatási”) VEP-et használni

(pozitív példa)

(40)

A rossz használat példája

kormányzati fogyasztás/fő; EU27=100

(x tengely: nominális relatív szint; y tengely: GDP-PPP-n, ill. saját PPP-n mért relatív szint)

UK

SE

FI

SK

SI

RO

PT PL

AU

NL

MT HU LT

LV CY

IT

FR

ES EL

IE

EE

DE

DK

CZ

BU

BE

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150 200 250

2007rosszppp 2007jóppp

EUR

(41)

A rossz használat példája (folyt.) beruházás/fő; EU27=100

(x tengely: nominális relatív szint; y tengely: GDP-PPP-n, ill. saját PPP-n mért relatív szint)

UK

SE FI

SK

SI

RO

PT

PL

AU NL

MT HULT LV

CY

IT FR ES

EL

IE

EE DE

DK

CZ

BU

BE

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0 50 100 150 200 250

2007rosszppp 2007jóppp

EUR

(42)

A rossz használat példája (folyt.)

0 20 40 60 80 100 120

BU CZ EE LV LT HU PL RO SI SK

Goods/cap (nom) Goods/cap (quasi_vol) Goods/cap (vol)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BU CZ EE LV LT HU PL RO SI SK

Services/cap (nom) Services/cap (quasi_vol) Services/cap (vol)

Per capita nominal, quasi-real and real level of expenditures on goods (left pane) ands services (right pane) in the CEE-NMS in 2008 (EU-15=100)

Jó összehasonlítás a „vol” (mindegyik a saját PPP-jén)

Nem eleve értelmetlen a „nom” (árfolyamon) – összehasonlítási alap a „vol”-hoz

Kvázi-vol (minden a GDP-PPP-n átszámítva): teljesen értelmetlen

(43)

Jó használat: termelési oldali VEP-en összehasonlítás (2005)

Gross value added per hour worked (double deflated)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

TOT MARKT ELECOM GOODS MexElec OtherG

HU CZ PL SK

ELECTRICAL MACHINERY, POST AND COMMUNICATION SERVICES ELECOM TOTAL MANUFACTURING, EXCLUDING ELECTRICAL MexElec

Source: Appendix tables to Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2008), GGDC Productivity Level Database: International Comparisons Of Output, Inputs And Productivity At The Industry Level, GGDC Research Memorandum GD-104, Groningen: University of Groningen

(44)

Termelési oldali VEP-en összehasonlítás (2005) (folyt.)

Gross value added per hour worked (double deflated)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

HU CZ PL SK

TOT MARKT ELECOM GOODS MexElec OtherG MSERV DISTR FINBU PERS NONMAR

(45)

Összefoglalva

(46)

Alkalmazások, illusztrációk

• Nemzetközi

– GDP árszint vs. fejlettség vs. termelékenység (erre használható a GDP-PPP)

– illusztrációk: külső és belső relatív árak

• Hazai

– A hazai GDP felhasználási tételeinek egy főre jutó szintje (volumene) nk.-i összehasonlításban

– A hazai GDP felhasználási szerkezete – A nem piaci fogyasztás szerepe

• (Előtte: egy technikai és egy tartalmi kérdés)

(47)

A bruttó hazai termék felhasználása 2008–2009.

(48)

Áttekintendő relatív nemzetközi árszintek

• GDP relatív árszint vs. fejlettségi/termelékenységi szint

• Szolgáltatások/áruk külső, ill. belső relatív árszintje

• A fogyasztás és beruházás külső, ill. belső relatív árszintje

• A háztartási fogyasztás, azon belül vásárolt fogyasztás és TTJ* külső, ill. belső relatív árszintje

• Országok 26 EU (– LU)

• Időszak: változó (néha a legfrissebb, de olykor 2002- 2003)

* TTJ= természetbeni társadalmi juttatások a kormányzattól

(49)

A GDP/fő PPS-en és a GDP relatív árszintje, 2008 (EU27=100)

UK SE FI

SK

SI

RO

PT

PL

AU NL

MT LT HU

LV

CY IT

FR

EL ES

IE

EE

DE DK

CZ

BU

y = 0,8245x + 15,602 BE R2 = 0,8205

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 20 40 60 80 100 120 140

2009_price

GDP/cap

A fenti szoros összefüggés egy lehetséges magyarázata a Balassa–Samuelson hatás Magát a jelenséget Samuelson (1994) Penn-hatásnak nevezte (miért?)

(50)

Relatív fejlettség és relatív árszint – 26 EU-ország, 1999–2008 (EU15=100)

20 40 60 80 100 120 140

20 40 60 80 100 120 140 V_GDP

P_GDP

P_GDP vs. V_GDP

(51)

Bár az elmélet (pl. B-S) szerint a GDP relatív árszintje a relatív termelékenységtől függ,

• Az összefüggés a 30 országra együtt szorosabb a

GDP/fő, mint a GDP/fog. tekintetében (de vannak fontos kivételek)

• Lehetséges magyarázatok:

– A munkatermelékenységnek nem jó mutatója a GDP/fogl.

(lehet: jobb mutató a GDP/óra)

– Az összefüggés valójában nem a termelékenység vs. relatív árszint, hanem a fejlettség (GDP/fő) vs. relatív árszint között áll fenn (erre még nincs elmélet)

– A termelékenységnek nem a munkatermelékenység, hanem a teljes tényező-termelékenység a jó mutatója

• A munkatermelékenységnek is két mutatója van

(52)

A GDP/fő (x tengely) és a GDP/foglalk. ill.

GDP/ledolgozott órák (y tengely), 2003

EU-15=100

Becslés 40

50 60 70 80 90 100 110 120

40 50 60 70 80 90 100 110 120

GDP/fő_PPS GDP/fog.ill./óra

HU

CZ SK

PL

PT GR

SL

ES

(53)

Relatív termelékenység (2 mutató) és fejlettség, 2008

2008; EU15=100

GDP H GDP EMP GDP

H EMP EMP POP POP

BE 118 0,97 115 0,91 104

BU 35 1,02 35 1,10 39

CZ 54 1,21 66 1,11 73

DK 97 0,95 93 1,18 109

DE 110 0,88 97 1,07 104

EE 48 1,22 58 1,05 61

IE 104 1,14 117 1,03 121

EL 69 1,31 90 0,93 84

ES 93 1,02 94 0,98 93

FR 115 0,96 111 0,88 97

IT 89 1,12 100 0,92 92

CY 70 1,14 80 1,09 87

LV 38 1,24 47 1,09 52

LT 48 1,18 57 0,99 56

HU 53 1,23 65 0,90 59

MT 69 1,17 80 0,87 70

NL 123 0,85 104 1,16 121

AU 101 1,03 104 1,08 112

PL 44 1,28 57 0,90 51

PT 56 1,19 67 1,06 71

RO 39 1,16 46 0,95 43

SI 74 1,04 77 1,07 83

SK 66 1,09 72 0,91 65

FI 97 1,05 102 1,04 106

SE 102 1,01 102 1,08 111

UK 98 1,02 100 1,05 105

* = * =

Forrás: Eurostat, saját számítás

(54)

Relatív termelékenység és fejlettség, 2008 (EU15=100)

SK

SI

RO

PT

PL

MT

HU

LT

LV

CY

EE

CZ

BU

CZ EE

EL CY

LV LT

HU

MT

PL

PT

RO

SI

SK

30 40 50 60 70 80 90

30 40 50 60 70 80 90

2008_GDP/emp 2008_GDP/h GDP/emp, ill. GDP/h

GDP/cap

(55)

Külső relatív árak: áruk és szolgáltatások (EU15=100)

Bár nincs árkiegyenlítődés az áruknál, a BS-hatás (viszonylagosan) működni látszik

Áruk Szolgáltatások

0 20 40 60 80 100 120 140 160

20 40 60 80 100 120 140

GDP/főPPS Rel. külső ár

HU CZ

0 20 40 60 80 100 120 140 160

20 40 60 80 100 120 140

GDF/főPPS Rel. Külső ár

HU CZ

(56)

Belső relatív árak: P_szolgáltatás/P_áruk a GDP/fővel, ill. a GDP relatív árszintjével (EU15=100) összehasonlítva

R 2 = 0,8849

20 40 60 80 100 120 140

20 40 60 80 100 120 140

GDP/fő_PPS P-szolg/P-áruk

HU CZ

R 2 = 0,9178

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

40 60 80 100 120 140

GDP rel. árszint P-szolg/P-áruk

CZ HU

(57)

0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 a t

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 b e

.38 .39 .40 .41 .42 .43 .44

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 b g

.82 .84 .86 .88 .90 .92

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 c y

.50 .52 .54 .56 .58 .60 .62

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 c z

0.88 0.92 0.96 1.00 1.04 1.08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 d e

0.92 0.96 1.00 1.04 1.08 1.12

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 d k

.45 .50 .55 .60 .65 .70 .75

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 e e

0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 e s

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 f i

0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 f r

.80 .82 .84 .86 .88 .90 .92 .94

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 g r

.44 .48 .52 .56 .60 .64

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 h u

0.96 1.00 1.04 1.08 1.12 1.16

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 i e

0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 i t

.40 .44 .48 .52 .56 .60

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 l t

.40 .44 .48 .52 .56 .60 .64

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 l v

.64 .65 .66 .67 .68 .69 .70

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 m t

.90 .91 .92 .93 .94 .95 .96 .97 .98

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 n l

.52 .54 .56 .58 .60 .62 .64

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 p l

.85 .86 .87 .88 .89 .90 .91 .92 .93 .94

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 p t

.46 .48 .50 .52 .54 .56 .58 .60

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 r o

0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 s e

.77 .78 .79 .80 .81 .82 .83

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 s i

.44 .46 .48 .50 .52 .54

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 s k

0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 u k

R P I _ S E R _ G O O D

A szolgáltatás/áru relatív áralakulása az EU-ban:

Nincs igazán világos minta

(58)

Pgdp, Pserv, Pgood a reálfejlettség (GDP/fő) függvényében – új tagországok

10 20 30 40 50 60 70

20 24 28 32 36 40 b g

20 30 40 50 60 70 80 90

56 60 64 68 72 76 c z

30 40 50 60 70 80 90

35 40 45 50 55 60 65 e e

20 30 40 50 60 70 80

46 48 50 52 54 56 58 60 h u

20 30 40 50 60 70 80

32 36 40 44 48 52 56 60 l t

20 30 40 50 60 70 80 90

28 32 36 40 44 48 52 l v

30 40 50 60 70 80 90

40 42 44 46 48 50 52 p l

20 30 40 50 60 70 80

20 24 28 32 36 40 44 r o

55 60 65 70 75 80 85 90

68 70 72 74 76 78 80 82 84 s i

20 30 40 50 60 70 80 90

40 44 48 52 56 60 64 68 V _ G D P

P _ G D P P _ G O O D P _ S E R V s k

(59)

Fogyasztás és beruházás: külső relatív árszintek (EU=100)

0 20 40 60 80 100 120 140

0 20 40 60 80 100 120 140

BÁF külső relatív ár

Végső fogy külső rel ár

HU CZ PL

GDP/fő PPS 65% felett: ugrás

(60)

Fogyasztás és beruházás: belső relatív árszintek (GDP árszint =100)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

0 20 40 60 80 100 120 140

BÁF belső relatív ár Végső fogy. belső rel. ár

HU

CZ PL

SK

GDP/FŐ PPS

Relatív árszint

(61)

Háztartási fogyasztás

A vásárolt, illetve állami TTJ (természetbeni társ juttatások) külső relatív árszintje 2002-ben (EU-15=100) (A bal oldalon látható, egymást keresztező vonalak később visszatérnek)

Nagyítás

0 20 40 60 80 100 120 140 160

0 20 40 60 80 100 120 140

Vásárolt fogy. külső rel.

árszint

TTJ külső rel árszint

Expon. (TTJ külső rel árszint)

Expon. (Vásárolt fogy.

külső rel. árszint)

GDP/főPPS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 70 80 90

Vásárolt fogy. külső rel.

árszint

TTJ külső rel árszint PT ES

GR SL

CZ

PL HU

GDP/főPPS

(62)

Háztartási fogyasztás (folyt.)

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

0 20 40 60 80 100 120 140

Vásárolt fogy. belső rel.

árszint

TTJ belső rel árszint

PL

CZ HU GR

A vásárolt, illetve állami TTJ belső relatív árszintje 2002-ben (GDP árszint=100)

(63)

A TTJ/fő és a GDP/fő PPP-n 2002-ben (EU_15=100) – nagyítás

30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

GDP/fő (PPS)

TTJ/fő_PPS

GR

HU CZ

PL

DE IT ES

PT SL

SK

(64)

Az állami TTJ aránya

* „Reálérték-arány”: a nominális munkavállalói jöv. háztartási fogy. PPP-vel deflálva.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

de at uk es pt gr be nl it no fr fi pl sk dk se cz ee hu lt

-5 0 5 10 15 20 25 30 TTJ arány munkavállalói 35

jöv.-hez folyó áron TTJ arány munkavállalói jöv.-hez reálértéken kül

HU

A munkavállalói jövedelemhez folyó áron és „reálértéken”* (bal tengely) és a kettő különbsége (jobb tengely); „reálérték-arány” szerint sorba rendezve

(65)

Az állami TTJ aránya (folyt.)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

gr de it at es uk pt pl be sk fr no nl fi cz ee hu lt dk se

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 TTJ arány rendelkezésre 20

álló jövedelemhez folyó áron

TTJ arány rendelkezésre álló jövhez reálértéken kül

HU

A rendlelkezésre álló háztartási jövedelemhez: folyó áron, ill.

„reálértéken”* (bal tengely) és a kettő különbsége (jobb tengely); „reálérték-

arány” szerint sorba rendezve

(66)

Összefoglalva

• Országok között nem folyó áron (árfolyamon) hanem PPP-n hasonlítunk össze

– reál-szinteket (volumeneket, vol./fő-ket) és

– szerkezeteket (pl.: fogyasztási, beruházási ráta)

• Minden felhasználási tételt a saját PPP-jén (nem pedig a GDP PPP-jén) hasonlítunk össze

• Más VEP-eket helyes alkalmazni a szint- (EKS) , ill.

szerkezeti (GK) összehasonlításhoz

• Nálunk a nem piaci fogyasztás volumene és súlya sokkal nagyobb, mint ami folyó áron látszik

• Implikációk:

– állami szerepvállalás mértéke

– „bérlemaradás” és kisebb súlyú piaci fogy. összefüggése

(67)

Kiegészítő információk

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

Ryan Macdonald: Real Gross Domestic Income, Relative Prices and Economic Performance Across the OECD.. hét: További reálmutatók (operacionális kategóriák); mérési

a hivatalos statisztikákban szereplő nominális makro-aggregátumok, főként a GDP nominális nagysága, a változatlan áron mért aggregátumok (–> nominális nagyságok

FINA többlete (a nettó tőkebeáramlás) együttesen sem jelenti, hogy a pénzügyi források az országba, nem pedig kifelé áramlanak. • Valójában: az, hogy ilyenkor egy

Purchasing power parities (PPPs) are indicators of price level differences across countries.. They indicate how many currency units a particular quantity of goods and services

A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy

Régi szereplő erősítése (piac: privatizálás, dereguláció) Központi állam új szerepben (pl. jóléti jogok biztosítása) Helyi közigazgatás (főleg ellátás,

Jogosultság (entitlement: juttatás szintje és időtartama) szint: bérarányos, egyösszegű, szociális mimimum időtartam: rögzített, „korlátlan”. Kötelezettségek (a