• Nem Talált Eredményt

Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
16
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Információs irodák menedzsmentje

/A tantárgy neve/

(2)

8. Előadás témakörei

Az információs irodák kiadványozási feladatai;

A kiadványok fajtái, típusai;

A nyomtatott reklámok szerkesztési ismeretei;

Prospektusok, kiadványok szerkesztése;

Nyomdai alapismeretek;

(3)

8. EŐADÁS ANYAGA

Az információs irodák kiadványozási feladatai

A desztinációs munkaszervezetek közül a helyi TDM feladatai a helyi turisztikai termékek feltérképezése, vonzerőleltár készítése. A település

nagysága, turisztikai vonzereje, pénzügyi lehetőségei függvényében vannak kisebb kiadványozási feladatai;

Azok a helyi TDM munkaszervezetek, amelyek speciális, komplex termékkel rendelkeznek (pl. Hévíz) a termékek piacra vitelében és értékesítésében is részt vesznek, saját hatáskörben kiadványozási tevékenységet végeznek;

A termékértékesítéshez szükséges kiadványozási tevékenység a mikrórégiós- és régiódesztinációs feladat.

A kiadványszerkesztés célját, tartalmát, formáját, nagyságrendjét a TDM szervezet határozza meg és rövid- és hosszú távú marketingtervének, azon belül a kommunikációs tervének része.

(4)

8. EŐADÁS ANYAGA

A kiadványszerkesztés szükségessége és formái:

A település, térség turisztikai termékeinek nyomtatott kiadványokban való megjelentetése, a termék legfontosabb marketing ismérveinek koncentrált, pozitív üzeneteinek magas színvonalú megformálása a reklám, mint a

kommunikációs mix eszközrendszerének igénybevételével;

A kiadványozás szükséges alaptevékenység, amely nélkül a turisztikai in- formációk nem juthatnak el a célcsoportokhoz;

A kiadványok csoportosítása a turisztikai vonzerők, kifejlesztett turisztikai termékek függvényében, számtalan variáns szerint történhet:

A termékek szerint:

- fizikai, (helyi bor, ajándéktárgy)

- szolgáltatástermék; (szállás, vendéglátás, a turizmus különböző fajtáinak termékei (gyógyfürdő, konferencia, gasztronómia, természetjárás, stb.)

Területi csoportosításban

- földrajzi egység (ország, régió, térség, több település, desztináció)

- természeti egység (tó, folyó, hegység, nemzeti park, stb.)

Tartalom szerint: általános, tematikus

Célját tekintve: invitativ, tájékoztató

(5)

8. EŐADÁS ANYAGA

Időtartam szerint:

-hosszú távú, (általában nagy példányszámú invitatív jellegű, több nyelven megjelenő, többségében települési, térségi, tematikus)

időszaki, (szezonális termékek, egyedi termékek, meghatározott időszakonként rendszeresen megjelenő programfűzetek)

Nyelvek szerint: egynyelvű, kétnyelvű, többnyelvű (egy prospektus önálló megjelenése különböző nyelveken)

A kiadványok megjelentésének pénzügyi feltételei:

A kiadványok pénzügyi forrásai:

- saját forrás;

- a kiadványban szereplő vállalkozások hozzájárulása,

- pályázati források;

- reklámszponzorok;

A reklámkiadványok szerkesztése a kommunikációs tervezés 5 M-jének alkalmazásával

(6)

8. EŐADÁS ANYAGA

A reklám megtervezése:

- annak meghatározása, hogyan valósuljon meg az üzenet kifejezése az adott promóciós eszköz segítségével;

A reklámot nem csupán promóciós eszközként, hanem a

marketingtevékenység állandó és szerves részének tekintjük

A reklámprogramok tervezésének alapvető lépesei:

Az 5 „M”

Mission (küldetés): A reklámcélok meghatározása – a reklámtervezés alapja és kiindulópontja, szoros összefüggésben a marketingcélokkal;

Money (pénz): A reklámköltségvetés meghatározása- reklámkampány megvalósításához szükséges költségigény megállapítása;

Message (üzenet): A reklámüzenet kialakítása – a reklámprogram központi

„kreatív” elme;

Média (reklámeszközök): A reklámeszközök kijelölése – az üzenet

„hordozójának” kiválasztása, illetve az üzenet azon történő elhelyezése;

Measurement (mérés): A reklám értékelése – a reklám különféle hatásainak, illetve a reklámprogram egészének értékelése;

(7)

8. EŐADÁS ANYAGA

Mission (küldetés):

A reklámok háromféle célt szolgálnak:

1./ tájékoztatás - a fogyasztó figyelmének felkeltése; (elsődleges kereslet megteremtése);

2./ meggyőzés – a fogyasztó figyelmének ráirányítása az adott márkára;

(összehasonlító reklámok is);

3./ emlékeztetés - a fogyasztó figyelmének megtartása;( megerősítés);

A kommunikációs céloknak ki kell egészülnie az értékesítési célokkal: (a szervezet célja, nemcsak az üzenet eljuttatása, hanem hogy üzenet

hatására vásároljon a fogyasztó)

Értékesítési célok:

Milyen fogyasztói kört kíván megcélozni a szervezet;

Milyen mértékű változást kíván elérni ( eladások nagysága vagy piacrészesedés tekintetében);

Mennyi idő alatt kívánja elérni a változást;

(8)

8. EŐADÁS ANYAGA

Kommunikációs cél: tájékoztatni a fogyasztókat

Megcélzott fogyasztói kör;

Változás mértéke;

Változás időtávja;

Money (pénz):

A költségvetés meghatározásának főbb eljárásai:

1./ A lehetőségek módszere: tulajdonosok, szakértők személyes

megítélése- mennyit engedhet meg a cég magának; - könnyű vele túl költekezni;

2./ Az árbevétel százalékában meghatározott költségvetés módszere

(hüvelykujj módszer); - következő évre tervezett bevétel bizonyos %-a (pl.

éttermek 1-6 %, szállodák 2,5-5 %) – előny, hogy az eladások nagyságának változásához igazodik;

3./ A versenytárssal egyenlő költségvetés módszere; előny, hogy az iparág általános tapasztalatait hasznosítja, hátrány- nem biztos, hogy a

versenytársak jól állapították meg a költségvetésüket;

4./ A cél és feladat módszer – ez a leginkább ajánlott módszer –cél –feladat megállapítás - költségek becslése.

(9)

8. EŐADÁS ANYAGA

Message (üzenet):

A kommunikációs folyamat egyik legkritikusabb eleme:

Kialakításának lépései:

1./ az üzenet témájának meghatározása: az üzenet magja, alapinformáció- pontos lényegretörő megfogalmazás;

2./ az üzenet tartalmának megfogalmazása (a copy strategy)- szükséges támpontok a konkrét reklámszöveg megírásához

3./ Az üzenet formájának meghatározása:

Kreatív tevékenység - a reklámüzenet formájának kialakítása:

I. A nyomtatott reklám részei:

1./ Kép/illusztráció: figyelemfelkeltés-olvasásra való ösztönzés;

2./ fejléc /cím/ címsor/szlogen/ (headline /headtitle);

3./ Szöveg (body copy):

Az üzenet részletes kifejtése- a szervezetre vagy termékre vonatkozó információk felsorolása; (mindössze öt-tíz százaléka olvassa el!)

(10)

8. EŐADÁS ANYAGA

4. Aláírás /cégjel (signature) :– meghatározza a reklámozót.

Tartalmazhatja: cég logoja, neve, azonosító szlogenje, címe;

Média (reklámeszközök): (nyomtatott kiadványok)

- szórólapok,

- plakátok,

- prospektusok, katalógusok, szaklapok (invitáló, tematikus, tájékoztató, stb.)

- programfüzetek,

- térképek,

- vásári installációkra grafikai elemek,

- kuponok, jegyek,

- honlap.

Measurement (mérés):

A kiadványok hatékonyságának mérése;

- látogatók számának alakulása

- példányszám és hasznosított példányszám aránya

- kutatási módszerek alkalmazása (megkérdezések)

(11)

8. EŐADÁS ANYAGA

Nyomdai alapismeretek:

Tipográfia: - a nyomtatott betűkkel foglalkozó tudomány, célja olyan

írásképet kialakítani a betűtípusok és betűcsaládok alkalmazásával, amely egyszerre esztétikus és célszerű; szabályrendszer, amely a

hagyományokon és a mindenkori ízlésen alapul, ezért változik;

Pantone színskála - egy a nyomdaiparban általánosan használt szabvány, amely a nyomdai színek gyűjteményét jelenti;

Imprimatura (latin) - a. m. nyomtassék ki! Röviden: imp. Ezzel a jelzéssel bocsájtja a szerző, valamint a cenzor a könyvet, hírlapot stb. a nyomdába;

Nyomdai megrendelés tartalma:

Példányszám: -meghatározója: milyen céllal, meddig aktuális?

Papírminőség: - súlyra és minőségre (merített, kreatív, stb);

Színek száma: - egyszín- , kétszín- , négyszínnyomás( Cyan= kék, Magenta= bíbor, Yellow= sárga, Black= fekete);

(12)

8. EŐADÁS ANYAGA

Borító anyaga: karton (többféle súlyra, minőségre: pl. fóliázott műnyomó karton)

Kötészeti adatok: fűzés, kötés

A kézirat átadásának időpontja és módja: (fotók, ábrák, grafikonok, stb.

átadása is)

Nyomdai átfutás ideje: az időtartam , amely a kézirat leadásától az elkészült nyomtatvány leszállításáig tart;

Korrektúrafordulók: szerződésben kell rögzíteni mikor és mennyi idő?

1./ kefelevonat – szedéshibák, és esetleges tartalom javítása;

2./ másodszori javítás – elírás, helyesírás;

A nyomtatvány ára:- kialkudott példányszámra, különleges kívánságokra vonatkozó feltételek (példányszám-emelés, papírminőség változás, stb)

Szállítás ideje, módja:- ki szállít?

(13)

8. EŐADÁS ANYAGA

Reklamáció, kötbér:

- késedelmes szállítás esetén;

- minőségi kifogások;

- kötbér vagy engedmény;

Oldalszámozás, (paginálás)

- lapszámozás (páratlan oldal jobb oldal, páros oldal bal oldal,)

- retusálás, (fotók esetén)

- eljárás szedéshiba esetén, (a szedő tévedéséből)

(14)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A TDM különböző szintjeinek kiadványozási feladata;

A speciális helyzetben lévő helyi TDM-ek kiadványszerkesztési feladatai;

A kiadványok csoportosítása: cél, tartalom, forma, időtartam, nyelv;

A nyomtatott reklámok helye a marketingkommunikáció tervezésében;

- A kommunikációtervezés 5 M-je a kiadványszerkesztésben;

- A nyomdai ismeretek szerepe az információs irodák kiadványozási tevékenységében;

(15)

Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések

Vizsgakérdések:

1./ A TDM-ek különböző szintjein milyen kiadványozási feladatok vannak?

2./ Milyen szempontok alapján csoportosítjuk a a turisztikai kiadványokat?

3./ Sorolja fel a nyomtatott reklám szerkesztésének elemeit!

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek:

Mit tartalmaz a nyomdai megrendelés?

(16)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Az adat fogalma, adatkezelés, dokumentum kezelés

Az előadás anyagát készítette:

Kálmánné Bodó Edit

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg!. A szervezet

 Hírek, sajtótájékoztatók, rádióadás szervezése, konferencia, workshop, kiállítás, bemutató szervezése, díjak adományozása, verseny, pályázat, ösztöndíj,

 jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése;. 

szolgáltatás-bemutató: élményszerűség fontos, helyszín, dekoráció, technika, berendezés, program és vendéglátás, kapcsolódó rendezvények..

 A szakmai kiállítások jellegzetessége, hogy azt szakmai szervezetek, ilyen kiállítások rendezésére szakosodott állami, regionális hatalmi vagy igen

 Teljes körű rendezvényszervező cégekkel: konferenciaszervező irodákkal, amennyiben az iroda alvállalkozásként működik közre más konferenciák szervezésében

 Végül, előfordulhat az is, hogy a TDM szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s!. tervszerűen készül

tevékenységek, produktumaik), annak legkülönbözőbb (tárgyi, személyi, technikai, anyagi, egyéb) feltételei és irányítása együttesen alkotják a szervezet,