• Nem Talált Eredményt

Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Információs irodák menedzsmentje Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
15
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Információs irodák menedzsmentje

/A tantárgy neve/

(2)

2. Előadás témakörei

Az iroda fogalma és feladatai;

Az irodai szervezet modelljei;

Irodai folyamatok és tevékenységek: dokumentumalapú és kommunikációalapú tevékenységek;

Az információs irodák típusai, működtetése, fenntartása, finanszírozása;

Irodai környezet és ergonómia;

(3)

2. ELŐADÁS ANYAGA

Az iroda fogalma és feladatai;

Fogalom meghatározások:

1./ Az iroda személyekből álló csoportosulás,

a) amely meghatározott cél érdekében jött létre,

b) a célt szolgáló feladatok ellátásához eszközökkel rendelkezik és

c) alaptevékenysége az információk feldolgozása, vagyis a szöveges, numerikus, képi vagy hangdokumentumok fogadása tárolása és

továbbítása; (Adamcsik)

2./ Az iroda emberekből, technikai felszerelésekből és folyamatokból álló rendszer, amelynek célja a befoglaló szervezet folyamataival kapcsolatos információk megfelelő kezelése;

Az iroda célja, funkciói:

A szervezeti célok elérésének elősegítése:

- magasabb termelékenység;

- szervezet stabilitása;

- növekedés szolgálata;

- alkalmazottak elégedettsége.

(4)

2. ELŐADÁS ANYAGA

Az iroda feladatai általánosságban az, hogy a gazdasági, üzleti élet

folyamatait, változásait dokumentumokkal nyomon kövesse, és a gazdasági szervezetek közötti kommunikációt megteremtse. Ez a feladat nagyon

sokrétű és szerteágazó, ezért nagyon sok tevékenységet és folyamatot tartalmazhat;

Az iroda feladata két szempont szerint csoportosítható:

1./ A hierachiában elfoglalt hely szerint;

2./ Az információ-feldolgozás minősége szerint;

1./ A hierachiában elfoglalt hely szerint:

- vezetői,

- ügyintézői,

- műszaki,

- adminisztrátori,

- titkárnői iroda,

- gépterem, postázó;

(5)

2. ELŐADÁS ANYAGA

2./ Az információ-feldolgozás minősége szerint;

- rutin in formáció-feldolgozás, („papírtermelő üzem”)

- szakértői adatfeldolgozás;

Az irodai szervezet modelljei;

Rendszer, mert

- vannak határai,

- elemei és eljárásai definiálhatók, elkülöníthetők,

- folyamatait saját maga irányítja visszacsatolással,

- a környezetből kapott információk hatására átalakítja magát;

Az irodai rendszer helye a vállalati-intézményi szervezetben:

Modellek:

- kívülálló,

- mellérendelő,

- alárendelő,

- osztott;

(6)

2. ELŐADÁS ANYAGA

Kívülálló modell:

- nincs irodai szervezet,

- csak termelés, értékesítés, kutatás,

- kiszervezik az irodai munkát;

Mellérendelő modell:

-iroda elkülönítve,

- saját küldetés;

Példák: ügyfélfogadási , tervezési -szervezési osztály, számlázás, stb.

Alárendelő modell:

- vállalati részrendszerekben mindenütt megjelenik,

- szervezetileg nincs elkülönítve,

- az irodai munka alacsony szintű;

Osztott modell:

- automatizált irodai rendszerek,

(7)

2. ELŐADÁS ANYAGA

- nagyteljesítményű irodai informatikai eszközrendszer,

- pontosan definiált munkakörök, felelősségek;

Pl. ügynöki rendszerek, tervező, fejlesztő irodák, TDM információs irodák;

Irodai folyamatok és tevékenységek: dokumentumalapú és kommunikációalapú tevékenységek;

Az iroda tevékenysége két fő csoportba osztható, aszerint, hogy

dokumentáción vagy

kommunikáción alapulnak;

Az irodai folyamatok tevékenységekből tevődnek össze.

Az üzleti folyamatokhoz azokat kiszolgáló irodai tevékenységek és irodai folyamatok tartoznak;

Dokumentumalapú tevékenységek:

- létrehozás,

(8)

2. ELŐADÁS ANYAGA

- módosítás,

- sokszorosítás,

- tárolás,

- megsemmisítés,

- iktatás,

- archiválás;

Kommunikációalapú tevékenységek:

- diktálás,

- levelezés,

- telefonálás,

- gépi adattovábbítás, (fax, e-mail),

- megbeszélések,

- audió-videó konferencia;

(9)

2. ELŐADÁS ANYAGA

Az információs irodák típusai, működtetése, fenntartása, finanszírozása;

Irodatípusok:

- hagyományos, papíralapú, kézi;

- elektronikus, automatizált;

- integrált;

- otthoni (távmunka);

- mozgó (mobil);

Az irodák fenntartása lehet: vállalati, céges (profitorientált), kormányzati, önkormányzati (non-profit );

Az irodák finanszírozása:

- központi, állami, intézményi költségvetésű,

- vállalati, gazdasági társasági finanszírozású

- szervezeti (egyesület, alapítvány)

- önfenntartó (magánvállalkozás)

- vegyes finanszírozású

(10)

2. ELŐADÁS ANYAGA

Irodai környezet és ergonómia;

Az ergonómia görög eredetű szó, jelentése a munka gazdaságos megszervezésének elmélete és gyakorlata;

Az irodai ergonómia a dolgozó és a munkakörnyezete kapcsolatával foglalkozik („emberszabású munkahely”)

Legfontosabb alapelve: A munkakörnyzetet az ott dolgozó igényei alapján kell megtervezni.

Ergonómia az irodában

Az irodai munka jelenkori hátrányai:

- a képernyő előtti munka általánossá vált

- szünet nélküli munka (szem)

- zajhatások,

- 70-75 % -ban ülőmunka

- írást felváltó billentyűzés

(11)

2. ELŐADÁS ANYAGA

-légkondicionálás,

- nyílt irodai tér.

Emberi tényezők

- stressz,

- testtartás,

- sugárzások,

- szem;

Ergonómiai követelmények

Eu. Konvergencia 50/1999. miniszteri rendelet:

„ A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági körülményei”

- elegendő tér a munkavégzés során a testhelyzet változtatásához,

- számítógépasztal mérete, szék állíthatósága,

- fény, zaj erőssége

- dönthető és védett képernyő;

(12)

2. ELŐADÁS ANYAGA

Az irodabútorok térbeli elhelyezkedése

- optimális bútorelrendezés,

- méret, helyigény, fényviszonyok, dolgozói kívánságok;

Elrendezési formák:

L alakú (irodai íróasztalhoz – gépasztal)

Párhuzamos (hagyományos irodák)

U alakú (irányítás, döntés dominál)

T alakú (íróasztal, tárgyalóasztal)

(13)

AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az irodák fogalmi körbejárása során ismerkedés az irodával, mint térrel, szervezettel és rendszerrel. A különböző irodai rendszerek modelljei alapján az információs irodák elemzése;

Az iroda feladatai és tevékenysége a szervezeti célok szintjén.

Az irodák csoportosítása két módon: a hierachiában elfoglalt hely szerint és az információ feldolgozása minősége szerint. A két mód részletes

elemzése;

Az irodatípusok ismertetése, fenntartásuk és finanszírozásuk;

Az iroda kialakításának követelményei, az ergonómia fogalma és az irodai munkakörülmények szabályai;

(14)

Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések

Vizsgakérdések:

1./Mit nevezünk irodának?

2./ Milyen szempontok szerint csoportosíthatók az irodák?

3./ Sorolja fel az irodai modelleket ! 4./ Mit nevezünk ergonómiának?

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek:

1./ Milyen következményei vannak a számítógép helytelen használatának az irodai munkában?

(15)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Vezetés-szervezés elméleti alapok

Az előadás anyagát készítette:

Kálmánné Bodó Edit

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg!. A szervezet

 Hírek, sajtótájékoztatók, rádióadás szervezése, konferencia, workshop, kiállítás, bemutató szervezése, díjak adományozása, verseny, pályázat, ösztöndíj,

 jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése;. 

szolgáltatás-bemutató: élményszerűség fontos, helyszín, dekoráció, technika, berendezés, program és vendéglátás, kapcsolódó rendezvények..

 A szakmai kiállítások jellegzetessége, hogy azt szakmai szervezetek, ilyen kiállítások rendezésére szakosodott állami, regionális hatalmi vagy igen

 Teljes körű rendezvényszervező cégekkel: konferenciaszervező irodákkal, amennyiben az iroda alvállalkozásként működik közre más konferenciák szervezésében

 Végül, előfordulhat az is, hogy a TDM szervezet tudatosan készül egy pályázat megírására, ismeri a lehetőségeket, a pályázati kiírást, s!. tervszerűen készül

tevékenységek, produktumaik), annak legkülönbözőbb (tárgyi, személyi, technikai, anyagi, egyéb) feltételei és irányítása együttesen alkotják a szervezet,