• Nem Talált Eredményt

Miskolc, 2016. MISKOLCI EGYETEM KONFUCIUSZ INTÉZET ÜGYRENDJE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Miskolc, 2016. MISKOLCI EGYETEM KONFUCIUSZ INTÉZET ÜGYRENDJE"

Copied!
8
0
0

Teljes szövegt

(1)

MISKOLCI EGYETEM KONFUCIUSZ INTÉZET

ÜGYRENDJE

Miskolc, 2016.

(2)
(3)

8.4. sz. Egyetemi Szabályzat

MISKOLCI EGYETEM KONFUCIUSZ INTÉZET ÜGYRENDJE

Készült 8 példányban,

… sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

(4)

Kiadásért felelős: a Miskolci Egyetem Rektora Kiadja a Miskolci Egyetem

ME Sokszorosító Üzeme: ………..üzemvezető Nyomdaszám: Re.20…..-………..ME

Miskolc-Egyetemváros, 2016………

A szabályzat gondozásáért felelős: a Konfuciusz Intézet igazgatója

(5)

MISKOLCI EGYETEM

Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet Ügyrendje

Oldalszám:

Változat száma: A1

Fejezet-

szám Fejezetcím Oldal Vált.

szám

Bevezetés dátuma

Általános rendelkezések

A Konfuciusz Intézet irányítása, vezetése

A Konfuciusz Intézet feladatai

Az ügyintézés menete

Záró rendelkezések

1

1

1

1

2

(6)
(7)

MISKOLCI EGYETEM

Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet Ügyrendje

Oldalszám: 1 Változat száma: A1

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének feladatait, ügyintézési, ügyviteli rendjét és az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket, ezáltal elősegítve az egység feladatainak és munkájának magas színvonalon történő ellátását.

(2) A Konfuciusz Intézet a Miskolci Egyetem gazdálkodási egysége, vezetője a magyar igazgató.

A KONFUCIUSZ INTÉZET IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE

2. §

(1) A Konfuciusz Intézetben a munkát közvetlenül a magyar igazgató és a kínai munkatársak tekintetében a kínai igazgató szervezi, irányítja és ellenőrzi. Az egyik igazgató távolléte esetén a másik igazgató helyettesíti őt.

(2) Az intézet feladatait – vezetőjük iránymutatása alapján – ügyvivő szakértő, igazgatási ügyintéző és nyelvtanárok látják el.

A KONFUCIUSZ INTÉZET FELADATAI

3. § (1) A Konfuciusz Intézet három fő feladatot lát el.

a) Nyelvoktatás: Az intézet kínai nyelvtanulási lehetőséget biztosít a Miskolci Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak, Miskolc Megyei Jogú Város és a régió általános- és középiskolás diákjainak, polgárainak.

b) Kínai kultúra terjesztése: A Miskolci Egyetem, Miskolc Megyei Jogú Város és a régió, beleértve a határ menti régió településeit és a szomszédos országokat: közös kulturális rendezvényeken való részvétel.

c) Rendezvényszervezés: Konferenciaszervezés, vendégelőadók meghívása, előadások tartása, Kutatók Éjszakája és a Konfuciusz Intézetek alapításának évfordulójának megünneplése.

Ezek szervezésében és lebonyolításában részt vesz a teljes magyar és kínai stáb. Az ellenőrzés és igazgatás a két igazgató kompetenciája. Beszámolási kötelezettséggel a rektornak, ill. általa az Igazgatótanácsnak tartoznak.

AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE

4. §

(1) A Konfuciusz Intézetben dolgozó munkatársak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.

(2) A beérkező iratokat a magyar igazgató a munkaköri leírásoknak megfelelően adja ki az igazgatási ügyintézőnek, aki gondoskodik a MonDoc irat- és dokumentumkezelő programban történő rögzítésről.

(3) Az intézkedést igénylő ügyiratoknál az elintézést a válaszlevél dokumentálja, amelyet az ügyintéző aláírásra az illetékes vezetőnek előkészít.

(4) A kiadmány elküldését a kézbesítő könyvben, ill. a Jogi és Igazgatási Osztály által vezetett postai küldemények feladó jegyzékében kell dokumentálni.

(5) Az elintézést követően az ügyirat és a kiadmány másolata irattárba – személyi ügyekben a Humánerőforrás Osztályon keletkezett irat személyi anyagba – kerül. Az irat átadása az ügyirat

(8)

MISKOLCI Miskolci Egyetem Konfuciusz Intezet Oldalszarn: 2

EGYETEM Ugyrendje Valtozat szarna: A [

elintezeset (Iezarasat) jelenti, mely tenyt rogzlteni szukseges egyidejuleg az iratkezelo programban, rnegjelolve az irat tarolasi mcdjat. Az ugyirat lezarasa az elintezesi folyamat befejezeset is jelenti.

(6) A papiralapu irat mozgasat az iratkezelo programmal osszhangban dokumentaltan kell vegezni. E celra kezbesitokonyv vagy rnunkakonyv alkalmazand6.

(7) A beerkezo ugyiratok mellett esetenkent szemelyes megkereses, telefon, e-mail kapcsolat alapjan keletkeznek feladatok. Az ilyen tipusu rnegkeresesekrol a belso szervezeti egyseg vezeteset ellato szernely haladektalanuk tajekoztatando, aki az ugyintezo kijeloleserol gondoskodik. A megtett intezkedesrol - amennyiben a megkereses intezkedest igenyel - feljegyzest kell keszlteni, es a keletkezett iratok iktatasa is szukseges.

(8) Az ugyiratkezeles iranyitasaert es ellenorzeseert a magyar igazgat6 felelos.

(9) Az ugyiratkezelest az egyetemi Iratkezelesi Szabalyzatban foglalt eloirasok alapjan kelJ vegezni. (10) Az egyes belso szer vezet i egysegek kiadrnanyaihoz az Arculati Kezikonyv szerinti ievelpapirt, es a ,,A

Miskolci Egyetem belyegzoinek keszitese, nyilvantartasa es hasznalata' elnevezesu szabalyzatban meghatarozort belyegzot kell hasznalni.

zAR6 RENDELKEZESEK

5. §

(I) Ez az ugyrend 2016. marcius 1. napjan lep hatalyba,

Miskolc, 2016 . marcius 01.

/(

Dr. Lenart Levente Prof. Dr. Torma Andras

in tezetigazgato rektor

a Szenatus elnoke

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

„Miskolci Egyetem Miskolc”, középen Magyarország hivatalos állami címere. napjától hatályos szöveg. napjától hatályos szöveg.. MISKOLCI EGYETEM A Miskolci

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2012.05.10. A Miskolci Egyetem a jogszabályi el ő írásokat alkalmazva, lehet ő ségeihez mérten

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem összes oktató, kutató és nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára, és a Miskolci

2 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 299/2012 sz. napjától hatályos szöveg... MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetemi Kiadó tevékenységének szabályzata.. Oldalszám:

e) Az illetékes szervezeti egység vezetője jelöli ki a honlap egyes weboldalainak felelős t artalomszolgáltatóját és szerkesztőjét. Az utasításról

g) Az egyetemi közlemények megjelentetésével kapcsolatos feladatok. i) Találmányi és újítási ügyek intézése. j) Tudományos és nemzetközi rendezvények

352523 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése miatti költségvetési évet követően esedékes külföldi pénzértékre szóló követelése. 352524 Részesedések

Karlovitz János Tibor, Miskolci Egyetem, Miskolc,