• Nem Talált Eredményt

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS "

Copied!
13
0
0

Teljes szövegt

(1)

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS

HASZNÁLATA

Miskolc, 2021.

(2)

5.5. sz. Egyetemi Szabályzat

A MISKOLCI EGYETEM BÉLYEGZŐINEK KÉSZÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA

A Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozata

Készült 4 példányban

A/4. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

(3)

Kiadásért felelős: rektor Kiadja a Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzeme

Nyomdaszám: Re.……….. ME Miskolc-Egyetemváros, ……….

A szabályzat gondozásáért felelős: Rektori Hivatal vezetője 1

1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának …/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

(4)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata

Változat száma: A4

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2021. november 22.

Tartalomjegyzék

Fejezet- szám

F e j e z e t c í m Old.

szám

Vált.

szám

Bevezetés dátuma I.

II.

III.

IV.

V.

A szabályzat hatálya

A bélyegzők típusai, használatuk köre A bélyegzők nyilvántartása, kezelése A bélyegzők készítése, megsemmisítése Záró rendelkezések

7 7 12 12 13

A4

(5)
(6)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata

Oldalszám: 6 Változat száma: A4

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2021. december 20.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a bélyegzők készítésének, nyilvántartásának és használatának rendjét az alábbiak szerint szabályozza.

I. fejezet

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. §

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) valamennyi szervezeti egységére, valamennyi oktató és nem oktató dolgozójára és hallgatójára.

II. fejezet

ABÉLYEGZŐK TÍPUSAI, HASZNÁLATUK KÖRE

2. §

(1) 2Az Egyetemen az alábbi típusú bélyegzők használhatók a jelen szabályzat keretei között:

a) hivatalos alapbélyegző: címeres, címer nélküli kör, vagy más alakban hitelesítésre használt bélyegző,

b) segédbélyegző: hitelesítés nélküli ügyintézésre alkalmas bélyegző, többek között fejbélyegzésre, időbélyegzésre, felirat sokszorosításra használt bélyegző, (fejbélyegző, érkeztető, iktató bélyegző stb.)

c) speciális bélyegző: kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy aláírását tartalmazó bélyegző.

Az Egyetem, illetve szervezeti egységei, valamint a hallgatói és a doktorandusz hallgatói önkormányzat hivatalos bélyegzője kör alakú.

A Miskolci Egyetem képviseletének hitelesítésére csak olyan bélyegzők használhatók, amelyeken az Egyetem hivatalos neve – Miskolci Egyetem – fel van tüntetve és a bélyegzők nyilvántartásában szerepel.

Feliratok:

a) Az Egyetem esetén körben

„Miskolci Egyetem Miskolc”, középen Magyarország hivatalos állami címere.

b) 3Az oktatási-kutatási szervezeti egységeknél (karoknál) körben

 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar,

 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,

 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar,

 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

(7)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata

Oldalszám: 7 Változat száma: A4

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2021. december 20.

 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar,

 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar,

 Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar

 Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar középen Magyarország hivatalos állami címere.

c) 4 5 6Kutatási tevékenységet ellátó, valamint oktatási-kutatási és kutatási feladatokat szakmailag támogató szervezeti egységeknél körben

 Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ,

 Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet,

 Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet,

 Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ,

 Miskolci Egyetem Rektori Hivatal

 Miskolci Egyetem Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóság,

 Miskolci Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága/Directorate for International Relations

 Miskolci Egyetem Kommunikációs és Beiskolázási Igazgatóság középen Magyarország hivatalos állami címere.

d) 7 8Köznevelési intézmény esetén körben

„ME Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum”

középen Magyarország hivatalos állami címere.

e) 9 10 11Materiális és szellemi javak hasznosítását, valamint az intézményi működést biztosító szervezeti egységeknél körben

 Miskolci Egyetem Technológia Tudástranszfer Igazgatóság,

 Miskolci Egyetem Pénzügyi Igazgatóság,

 Miskolci Egyetem Belső Szolgáltatások Igazgatóság,

 Mentorius Tudás- és Képzőközpont

 Miskolci Egyetem Pénzügyi és Számviteli Osztály,

 Miskolci Egyetem Beszerzési és Közbeszerzési Osztály,

4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 33/2017.sz. határozatával, 2017. március 1. napjától hatályos szöveg.

5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193./2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 33/2017.sz. határozatával, 2017. március 1. napjától hatályos szöveg.

10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193./2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

(8)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata

Oldalszám: 8 Változat száma: A4

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2021. december 20.

 Miskolci Egyetem Humánerőforrás és Jogi Osztály,

 Miskolci Egyetem Kontrolling Osztály

 Miskolci Egyetem Üzemeltetési és Vagyonfejlesztési Osztály,

 Miskolci Egyetem Informatikai Szolgáltatások Osztálya,

 Miskolci Egyetem Pályázat és Projektmenedzsment Osztály

 Miskolci Egyetem Pályázat és Projektkontrolling Osztály

 Miskolci Egyetem Innováció és Szabadalommenedzsment Osztály,

 Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium,

 Miskolci Egyetem Hallgatói Szolgáltatások Osztálya,

 Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Osztály, középen Magyarország hivatalos állami címere.

f) hallgatói érdekképviseleti szervezeteknél körben

 Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat,

 Miskolci Egyetem Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat középen Magyarország hivatalos állami címere.

(2) 12 13Az Egyetem vezető állású, illetve vezetői megbízással rendelkező foglalkoztatottjai tisztségükben az alábbi feliratú körbélyegzők használatára jogosultak.

a) Miskolci Egyetem Rektora,

b) Miskolci Egyetem Gazdasági Vezetője, c)

d) Miskolci Egyetem Rektorhelyettese, e) Könyvtár, Leltár, Múzeum Főigazgatója

f) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Dékánja, g) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékánja, h) Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékánja, i) Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dékánja,

j) Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékánja, k) Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Dékánja, l) Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Dékánja,

m) Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar Dékánja, n) Miskolci Egyetem Oktatási Igazgatója,

o) Miskolci Egyetem Kommunikációs és Beiskolázási Igazgatója, p) Miskolci Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója,

q) Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója

r) Miskolci Egyetem Korszerű Anyagok és Intelligens Technológiák Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ igazgatója

12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

(9)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata

Oldalszám: 9 Változat száma: A4

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2021. december 20.

s) Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ igazgatója, t) Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet igazgatója,

u) Miskolci Egyetem Technológiai és Tudástranszfer Igazgatója, v) Miskolci Egyetem Pénzügyi Igazgatója,

w) Miskolci Egyetem Belső Szolgáltatások Igazgatója, középen Magyarország hivatalos állami címere.

Az Egyetem képviseletében a cégszerű aláírású iratokon kizárólag a fentiekben meghatározott körbélyegzők használhatók.

Azon körbélyegzők, amelyekből több darab elkészítése és használata indokolt, sorszámozottá válnak és feliratukon a sorszámot (arab számmal) is fel kell tüntetni.

(3) 14Az Egyetem karaihoz és szervezeti egységeihez tartozó egységek (intézetek, tanszékek, könyvtárak, hivatalok, osztályok, csoportok stb.) a Miskolci Egyetem

……….. Intézet/Tanszék/Könyvtár/Hivatal/Osztály/Csoport feliratú körbélyegzőt jogosultak használni.

(4) A Belső Ellenőrzési Osztály ügyvivő szakértői a Miskolci Egyetem Belső Ellenőrzési Osztály feliratú, középen sorszámmal ellátott, háromszög alakú bélyegzőt jogosultak használni az ügyirataikon.

(5) A cégszerű aláírást nem igénylő iratokon a szervezeti egységek a Miskolci Egyetem neve mellett a szervezeti egység nevét, működési helyét, telefonszámát, egyéb adatát feltüntető téglalapalakú, lenyomatú bélyegzőt használhatnak.

(6) A Hallgatói Önkormányzat, és a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzat feliratú, és a Miskolci Egyetem Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat feliratú körbélyegzőt, a HÖK/DÖK bizottságai, a kari hallgatói önkormányzatok és azok bizottságai a

a) nevét és működési helyének megnevezését feltüntető téglalapalakú, lenyomatú bélyegzőt használhat és/vagy

b) nevét és a kar címerét vagy más kari jelképet feltüntető körbélyegzőt használhat.

(7) 1516A fent megjelölteken kívüli egyéb bélyegző használatát – a lenyomat szövegével – a rektorhoz tartozó szervezeti egységek és a gazdasági vezetőhöz tartozó szervezeti egységek esetében a Rektori Hivatal vezetője engedélyezi (pl. anyagátvételi bélyegzők, szolgáltatásteljesítési, iktatóbélyegzők, gyakorlat igazoló, abszolutórium, stb.). Az egyes pályázati projektek megvalósítása során a projektvezető kezdeményezése, és a Rektori

Hivatal vezetőjének engedélye alapján a Miskolci Egyetem

... ( pályázati projekt megnevezése) feliratú téglalap alakú bélyegző használható.

(8) A körbélyegzőket 3 cm átmérőjű méretben kell elkészíteni.

14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193./2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 33/2017.sz. határozatával, 2017. március 1. napjától hatályos szöveg.

16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. számú határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

(10)

MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetem bélyegzőinek készítése, nyilvántartása és használata

Oldalszám: 10 Változat száma: A4

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2021. december 20.

III. fejezet

ABÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA, KEZELÉSE

3.§

(1) 17 18 19A segédbélyegzők kivételével a bélyegzők szigorú számadás alá tartoznak. Az oktatási-kutatási szervezeti egységekhez tartozó szervezeti egységek bélyegzőiről a kar dékáni hivatala, az oktatási-kutatási szervezeti egységeken kívüli (kutatási feladatokat végző, szakmai támogatást és működést biztosító, materiális és szellemi javak hasznosítását végző) egységek bélyegzőiről a Rektori Hivatal Központi Kezelő Csoportja vezet sorszám szerinti, naprakész nyilvántartást. A nyilvántartás tartalmazza a nyilvántartás sorszámát, a bélyegző lenyomatát, a bélyegzőt használó szervezeti egység jelölését, a bélyegző nyilvántartási számát, a kiadmányozó személy nevét és aláírását, kezelője megnevezését és az átvétel időpontját, igazolását, a selejtezés időpontját, ha a bélyegző megsemmisült vagy elveszett, akkor a bejelentés időpontját (1. sz. és 2. sz.

melléklet).

(2) 20Bélyegzőt csak a szervezeti egység vezetője által kezelésre kijelölt személy kezelhet.

Gondoskodni kell arról, hogy munkaidőben, illetve hivatalos használatuk során illetéktelen személyhez ne kerülhessen, a munkaidő lejártával biztonságos, zárható helyen kell őrizni.

A kezelésre kijelölt személy munkaviszonyának megszűnésekor köteles a bélyegzőt a nyilvántartást vezető számára leadni.

IV. fejezet

ABÉLYEGZŐK KÉSZÍTÉSE, MEGSEMMISÍTÉSE

4.§

(1) 21Bélyegző készítését a rektorhoz tartozó szervezeti egységek esetében és a gazdasági vezetőhöz tartozó szervezeti egységek esetében a Rektori Hivatal vezetője engedélyezi.

Az elkészítésről, illetve a bélyegző kézhezvételét követő 24 órán belül a nyilvántartást vezető felé történő bejelentésről a kezelésre kijelölt személy gondoskodik.

(2) 22 23 24A bélyegző elvesztése esetén haladéktalanul gondoskodni kell a hivatalos érvénytelenítésről. A bélyegzők érvénytelenítéséről az Oktatási és Kulturális

17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 33/2017.sz. határozatával, 2017. március 1. napjától hatályos szöveg.

18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 193/2021. sz. határozatával, 2021. december 20. napjától hatályos szöveg.

22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 33/2017.sz. határozatával, 2017. március 1. napjától hatályos szöveg.

23 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 313/2019. sz. határozatával, 2020. február 1. napjától hatályos szöveg.

(11)
(12)
(13)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

35 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 451/2014. napjától hatályos szöveg.. melléklet) a hallgató a gyakorlat teljesítését követően köteles a koordinátor

2 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 299/2012 sz. napjától hatályos szöveg... MISKOLCI EGYETEM A Miskolci Egyetemi Kiadó tevékenységének szabályzata.. Oldalszám:

7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 324/2011. napjától hatályos szöveg.. b) Elnöke: a Kar dékánja által felkért oktató c) Titkára: a Kar dékánja által

13 Számozása módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 146/2017. napjától hatályos szöveg. napjától hatályos szöveg.. A rektor és a kancellár a gazdálkodási és

8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 436/2009. napjától hatályos szöveg... szervezeti egység nyilvántartásából, illetve ezzel egyidejűleg az Beszerzési

Tanulmányomban arra szerettem volna rávilágítani, hogy a Sztalker-univerzum a transzmédia-történetmondás egyik kiváló példája, valamint, hogy a regényben a tömör

Egy korábbi tanulmányomban azt a feltevésemet már megkíséreltem igazolni, hogy a „nemzetközi jezsuitaellenes irodalom tipikus darabjának” minősített és a Myseria

Szent István Egyetem Miskolci Egyetem Közép-európai Egyetem Széchenyi István Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem Pannon