• Nem Talált Eredményt

MISKOLCI EGYETEM BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET SZABÁLYZAT A ZENEKAR MŰKÖDÉSÉRE Miskolc, 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MISKOLCI EGYETEM BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET SZABÁLYZAT A ZENEKAR MŰKÖDÉSÉRE Miskolc, 2019"

Copied!
8
0
0

Teljes szövegt

(1)

MISKOLCI EGYETEM

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET SZABÁLYZAT A ZENEKAR MŰKÖDÉSÉRE

Miskolc, 2019

(2)
(3)

1.1.13.2. sz. Egyetemi Szabályzat

A MISKOLCI EGYETEM

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET SZABÁLYZAT A ZENEKAR MŰKÖDÉSÉRE

A M

ISKOLCI

E

GYETEM

S

ZENÁTUSÁNAK

288/2019.

SZ

.

HATÁROZATA Készült 8 példányban,

. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

(4)

Kiadásért felelős: a Miskolci Egyetem rektora Kiadja a Miskolci Egyetem

ME Sokszorosító Üzeme:

Nyomdaszám:

Miskolc-Egyetemváros, 2019.

A szabályzat gondozásáért felelős: a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója

(5)

MISKOLCI EGYETEM

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Szabályzat a Zenekar működésére

Oldalszám:

Változat száma: A1

Tartalomjegyzék

Fejezet-

szám F e j e z e t c í m Old.

szám

Vált.

szám

Bevezetés dátuma

A zenekar munkaterve A hallgatók kötelezettségei Záró rendelkezések

3 3 4

(6)

MISKOLCI EGYETEM

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Szabályzat a Zenekar működésére

Oldalszám:

Változat száma: A1

(7)

MISKOLCI EGYETEM

Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Szabályzat a Zenekar működésére

Oldalszám: 3

Változat száma: A1

A zenekar működését a tantárgy akkreditációs leírásában szereplő működési célok és feladatok, valamint a ME BBZI Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: IHKR) alapján az alábbiakban határozzuk meg.

A zenekar munkaterve 1.§

(1) A zenekar egy szemeszterre vonatkozó munkatervét a tanév indulásakor a zenekarvezető karmester-tanár, az illetékes tanszékvezetők, az intézet igazgatója és a ME BBZI HÖK által delegált hallgatói képviselő határozza meg, a ME BBZI HÖK egyetértésével. Majd a kész munkatervet ismertetik a kollégákkal.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a koncertek várható időpontját

b) az ezekhez tartozó felkészülési időszakokat c) a koncerten előadásra kerülő műveket

(3) A munkatervtől való eltérést rendkívüli esetben az (1) bekezdésben említett testület véleményének figyelembe vétele alapján az igazgató engedélyezheti.

2.§

(1) A szólambeosztások időbeni kiírásáért az illetékes tanszékvezetők felelősek.

(2) A szükséges szólampróbákra a mindenkori vezető karmester kéri fel a hangszeres szaktanárokat.

(3) Az érdemjegyek megállapítása a zenekarvezető feladata, aki szükség esetén kérheti a felkészítésben résztvevő szaktanárok véleményét.

A hallgatók kötelezettségei 3.§

(1) Az intézményben tartott próbákon felkészülten és teljes felszereléssel megjelenni (hangszer, kotta, kottaállvány, szék), majd a terem berendezésének eredeti állapotát visszaállítani.

(2) A külső szerepléseken a nagyhangszerek, karmesterei dobogó, stb. szállításáról és a terem berendezéséről az igazgató által megbízott hallgatói csoport gondoskodik.

(3) A próba a kiírt időpontban, előre behangolt hangszerekkel, a koncertmester irányításával történő hangolással kezdődik.

(4) A hallgató köteles a jelenléti ívet saját kezűleg aláírni, amit a hangolás befejezése után a szemeszter elején kijelölt hallgatói megbízottak beszednek, és a karmesternek átadnak.

(5) A későbbi próbamunkára kiírt hallgatók érkezésük időpontjában regisztrálnak.

(6) A mulasztások igazolása az IHKR-ben foglaltak szerint történik, az előre nem látott, indokolt hiányzásokat, késéseket (betegség, közlekedési akadály, stb.) azonnal jelezni kell a karmesternek, illetve a Tanulmányi Csoportnak, hogy a helyettesítés megoldható legyen.

(8)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Amikor a növendék úgy megy haza az óráról, hogy milyen jó, most új darabot ta- nulhat, akkor fog gyakorolni is.. Van olyan növendék, aki eleinte nem szeret gyakorolni, de a szü-

Amikor gyakorlás során az ujj-technika fejlesztésére összpontosítottunk, nagyon kellett figyelni arra, hogy játéka ne legyen zeneietlen, mert sajnos néha ez is előfordult..

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

Mivel a növendéket már hat éve tanítja a tanárnő, könnyen megértik egymást. A fiatalember már ismeri a tanárnő instrukcióit, akár egy kézmozdulatból, egy-egy