• Nem Talált Eredményt

Pályázatírás Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Pályázatírás Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ TÁMOP -4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt"

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

Pannon Egyetem

Georgikon Kar

Szegedi Tudományegyetem

Mérnöki Kar

Debreceni Egyetem

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Regionális turisztikai menedzsment /BSc/

/Differenciált szakmai ismeretek modul/

Pályázatírás

(2)

Oktatási cél:

A tárgy alapvető célkitűzése kettős.

Egyfelől a jelenlegi hazai pályázati források megismertetése, másfelől a hallgatók gyakorlati munkába való bevonása konkrét pályázat feldolgozásával. Cél, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Európai uniós pályázati lehetőségekkel,

rátaláljanak a leginkább megfelelő pályázati forrásra, képesek legyenek a formai és

tartalmi követelményeknek megfelelő pályázat megírására. A tananyag felkészíti a

hallgatókat arra is, hogyan számoljanak el a támogatás összegével, hogyan zárják

le sikeresen a vállalt projektet. Az óra lehallgatását követően tehát biztos elméleti

és gyakorlati tudással fognak rendelkezni az Európai Unió támogatáspolitikájáról,

az igénybe vehető támogatási forrásokról.

(3)

Ismeretkörök:

1. Bevezetés (ismétlés)

2. Kapcsolódó ismeretanyag felelevenítése (statisztika, vállalati pénzügyek, vállalkozási

ismeretek, regionális és vidékfejlesztési ismeretek, projekttervezési kapcsolódó tananyag részei)

3.Aktuális pályázati lehetőségek (pályáztatás célja, a pályáztatás mechanizmusa, - vázolni a rendszert és elemeit, - honnan indult,- intézményi struktúra, az aktuális operatív vidékfejlesztési programok és kapcsolódó pályázati lehetőségek)

4. Pályázatok formai és tartalmi elemei (ezek célja és szerepe, formai és tartalmi hasonlóságok bemutatása)

5. A pályázatírás lépései és folyamata – egy adott esettanulmány alapján

5.1. pályázatírás vagy pályázat készítetés,

5.2. pályázatírás folyamata, 5.2.1.Gannt-diagram elkészítése, - miért ezzel kezdünk?,a konkrét pályázat struktúrájának megfelelően,

5.3. a pályázat véglegesítése a teljes dokumentáció összeállítása, (küldése és postázása)

6. Partnerség, humán erőforrás, hatásvizsgálat

7. Gyakori hibák a pályázatírásban

8. Nyilvánosság szerepe, formai követelményei

9. Projektértékelés, monitoring, ellenőrzés

10. Kockázatkezelés, megvalósítás buktatói

11. Összegzés

(4)

Követelmények:

Aláírás feltétele, az órákon való aktív közreműködés.

Minden gyakorlati órán katalógus van, az esetleges hiányzásból adódó tananyagot pótolni köteles a hallgató. A feladatok határidőben való teljesítése, az aláírás feltétele (TVSZ szerint).

A gyakorlati óra keretében közösen kidolgozásra kerül egy komplex

pályázat. Ezt követően a hallgatók csoportosan 3-4 fős teamekben – esettanulmány segítségével – elkészítenek egy turisztikai

pályázatot.

Annak leadási határideje a szorgalmi időszak 12. hete. A pályázat

prezentálása és védése ezt követően történik. A 12. héten egy

évközi dolgozatot kell megírni. Annak minimum 50%-s teljesítése

szükséges az aláírás megadásához.

(5)

Források:

 előadás és gyakorlatok anyaga,

 oktatási segédlet,

 Weboldalak,

 Tanszéki weboldalon minden szükséges

tananyag megtalálható

(6)

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE:

Az Európai Unió támogatási politikája, alapelvei és a támogatások rendszere

Az előadás anyagát készítették:

Veszelka Mihály

Dr. Pupos Tibor

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

 A szervezet munkájának eredményességét, mint minden non profit szervezet esetében, azon kell mérni, mennyire sikerült a szervezetnek szolgáltatásait tagjai és a

 A normatív tervezés (vállalati politika) nem más, mit hosszú távon (5-10 év) érvényes orientációs segédlet az egész vállalat számára, feladat, hogy. biztosítsa

 Ezért a versenyképesség hosszú távú biztosítása a desztináció menedzsmentjének legfontosabb célkitűzése kell legyen..

egy fiatal desztináció esetében, amely a növekedési fázisban található, és fejlődésének irányait kell definiálnia, valószínűleg meghatározó, hogy a helyiek és

„Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására”.. TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt

Szolgáltatások a térségi TDM szervezetekkel együttműködő külső szervezetek számára (más helyi, térségi szervezetek, vagy a regionális TDM szervezet, szakmai

 Egy új stratégia bizonytalanságot eredményez a jövőbeni fejlődés tekintetében; a legtöbben úgy képzelik, hogy az eddigiek folytatása biztosabban járható út, még

 A hardware közvetett befolyásolásának területén, azaz a személytelen, infrastrukturális kínálat terén, fennáll a lehetőség, hogy a kínálatot időben és