• Nem Talált Eredményt

a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP"

Copied!
30
0
0

Teljes szövegt

(1)

az Európai Unió új társadalmi kihívásainak

a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

(2)

APOPTÓZIS ÚTVONALAK

az Európai Unió új társadalmi kihívásainak

a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Berki Tímea és Boldizsár Ferenc Jelátvitel

(3)

„A természetes sejthalál”

• Az „apoptosis” kifejezést a görögök a fák leveleinek, a virágszirmok hullásának megnevezésére használják

• Professzor James Cormack, az Aberdeeni egyetem görög tanszékének vezetője javasolta ezt a kifejezést a

programozott sejthalál folyamatára 1972-ben

(4)

Az apoptózis szerepe

• Apoptózis, általánosságban előnyt jelent egy szervezet

életében: megfelelő válasz egy olyan jelre, amely egy adott sejt –az egész a szervezet számára szükséges és előnyös–

pusztulását eredményezi

• Naponta 50 - 70 ezer milliárd (billió, 1012) sejt pusztul el naponta apoptózissal egy átlagos felnőtt emberben

• A programozott sejthalál a genomban kódolt folyamat

• Apoptózishoz nem szükséges új transzkripció vagy

transzláció, amely azt jelzi, hogy a sejthalálhoz szükséges molekuláris komponensek a sejtben jelen vannak, csak megfelelő aktivációra várnak.

(5)

Mikor előnyös a szervezet számára?

• Az egyedfejlődés, embriogenezis, metamorfózis és szöveti atrófia során, amikor a szervek-szövetek formálása történik

• A szervezet össz-sejtszámának szabályozása során

• A szervezet védelme, a nem kívánt vagy veszélyes sejtek eltávolítása: tumorsejtek, vírussal fertőzött sejtek, valamint az immunválasz során felszaporodott effektor limfociták eltávolítása

• Az immunrendszer érése során szükséges az autoreaktív vagy felesleges limfociták eltávolítása

(6)

A sejthalál morfológiai lépései

• A sejtmag kondenzálódása és feldarabolódása

• A citoplazma kondenzálódása és fragmentálódása membránnal határolt apoptotikus testekké

• A kromoszómák feldarabolódása nukleoszómákra

(nukleoszóma létra)

(7)

Apoptózist elindító jelek

Extracelluláris:

• Hormonok, pl. a tiroxin, amely az ebihal farkának apoptózisát eredményezi

• Túlélési szignálok hiánya, pl. hiányzó növekedési faktorok

• Sejt-sejt kontaktus szomszédos sejtekkel

• Toxinok, nitrogén-oxidok, citokinek

• Megnövekedett intracelluláris kálcium → calpain termelés (kálcium-kötő proteáz)

Intracelluláris:

• Ionizáló sugárzás, hő, tápanyag-megvonás

• Vírus fertőzés

• Oxidatív sérülés szabadgyököktől és hypoxia miatt

• Glükokortikoidok

(8)

Az apoptózis mechanizmusa:

kaszpázok

• Egy kaszpáz nevű proteáz fehérje család (emberben kb. 10) jelenléte szükséges a programozott sejthalálhoz

• Kaszpázok: caspase - cys containing-asp specific protease

• Endoproteázok, aktív Cys (C) kötőhellyel, amelyek az Aszparagin (asp) N-terminális végénél hasítanak

• Ezek a proteázok inaktív állapotban vannak a sejtben és limitált proteolízissel aktiválódnak

• A kaszpázok kaszkádot alkotnak

• Inaktív formában pro-kaszpázokként termelődnek

(9)

Iniciátor kaszpázok

• Az iniciátor kaszpáz aggregálódik, a kritikus koncentrációt elérve aktiválódik

• Az iniciátor kaszpáz prodoménje CARD domént (pl.

a kaszpáz-2 és -9) vagy death domént (DED)

(kaszpáz-8 és -10) tartalmaz, amely lehetővé teszi az aktivációjukat szabályozó molekulákkal való

interakciót

• Az aktiválódott iniciátor kaszpáz aktiválja az

effektor kaszpázokat

(10)

A kaszpáz kaszkád aktivátorai

• Granzyme B: szerin proteáz (citotoxikus T-

limfociták és NK sejtek termelik), amely aktiválja a kaszpáz-3-at és -7-et

• Halál receptorok: Fas, TRAIL receptorok és TNF receptorok, amelyek a kaszpáz-8-at és -10-et

aktiválják

• Apoptoszóma: citokróm-c és a Bcl-2 fehérjecsalád

szabályozza, a kaszpáz-9-et aktiválja

(11)

A fő apoptózis útvonalak összefoglalása

Halál ligandok (FasL, TRAIL, TNF)

Stimulus

(Citokin hiány, vírusfertőzés, DNS-károsodás, irradiáció, sejtes stressz)

Pro- Kaszpáz-8

FADD

Kaszpáz-9 Cytc Apaf-1

Smac FLIP

Aktív Kaszpáz-8

Effektor Kaszpázok

Bax Bak

BH3 only molekulák

Anti-apoptotikus Bcl-2 család tagjai Halál receptorok

(FasL, TRAIL, TNF)

Mitokondrium

Apoptoszóma DISC

IAPs

Apoptózis

INTRINSZIK EXTRINSZIK

XIAP cIAP-1 cIAP-2 Survivin

Kináz

Foszfatáz Enzim

Ciklin, pro-apoptotikus Túlélést serkentő

GTP-áz GAP/GEF Kaszpáz

Transzkripciós faktor

(12)

Intracelluláris (intrinszik) apoptózis útvonal

• A mitokondrium központi szerepe: csatornák kinyílása,

ezeket aspecifikus belső membrán permeábilitási tranzíciós pórusnak hívjuk

• A belső membrán sérülése az elektrokémiai potenciál összeomlását eredményezi

Citokróm-c, Smac/DIABLO, Omi/HtrA2, AIF és

endonukleáz-G áramlik ki a membránok közti térbe, ahol a citoplazmatikus Apaf-1 (apoptotic protease activating factor- 1) fehérjéhez kötődnek

• Az Apaf-1 aktiválja az iniciátor kaszpáz-9-et a citoplazmában

(13)

Mitokondriális apoptózis útvonal

Cytc Bcl-2

Bcl-2

Bcl-2 Bad

Bax Bax

Bcl-2 Bax

Kaszpáz-9

CytcApaf-1 Apoptoszóma Mitokondrium

Bad

P P P

Bad

Kaszpáz kaszkád Apoptotikus jel

PT Pórus

P P P

(14)

Permeábilitási tranzíciós pórus

• Külső membrán protein (porin, a voltage-gated anion channel - VDAC) és

• Belső membrán fehérje (adenine nucleotide translocator – ant) alkotja

• Ezen a csatornán át bármely, MW 1500-nál kisebb molekula szabadon kiáramlik

• Ez a protongrádiens összeomlását okozza, amely szétkapcsolja az oxidációt és foszforilációt a

mitokondriumban

(15)

Apoptoszóma

Apaf-11

Cytc Cytc

Cytc

Cytc

Cytc

Cytc Cytc

Apoptoszóma kialakulása Pro-kaszpáz-9 toborzása

Kaszpáz aktiváció

Pro- kaszpáz -9

(16)

Bcl-család

Anti-apoptotikus

BH4 BH3 BH1 BH2

BH4 BH3 BH1 BH2 TM Bcl-2, Bcl-XL

BH3 BH1 BH2 TM Bax, Bak

BH4 BH3 BH1 BH2 TM Diva

BH4 BH3 TM Bcl-Xs

BH3 TM Bik, Bim

BH3 Bad, Bid, Egl-1

Pro-apoptotikus

Mcl1, CED9 A1, Bfl-1

(17)

Mi okozza a változásokat a mitokondriumban?

• Besugárzás vagy másodlagos messengerek, pl. ceramid hatására az oxidatív foszforiláció és az elektron transzport összeomlása

• A sejt redox potenciáljában beállt változások és reaktív oxigén termékek (reactive oxygen speciesek - ROS) képződése

• Sugárzás vagy ROS okozta DNS sérülés p53 fehérje expressziót indukál, ez a sejtosztódás gátlásához vagy apoptózishoz vezet

megakadályozva a sérült sejt tumorsejtté alakulását. A p53 így tumor szuppresszor gén; a vizsgált humán tumorok kb. 50%-ában mutáció következtében inaktiválódik. A p53 mutációja kb. 14 különböző gén expresszióját indukálhatja. Ezen gének termékeit a sejt többnyire az oxidatív stressz vagy az arra történő válasznál használja. A sejtek oxidatív sérülése p53 apoptózist okoz.

• Jelátviteli folyamatok miatt emelkedett intracelluláris kálcium ion koncentráció

(18)

Apoptózis útvonalak aktivált T- sejtekben

T-sejt alcsoport Útvonal Bulk aktivált T sejtek Fas/FasL

Th1 Fas/FasL

Th2 Granzyme B

Th17 Fas/FasL?

Tc1 Fas/FasL/Granzyme B

Tc2 ?

Treg, gdT sejtek, NK, NKT ?

(19)

Extracelluláris (extrinszik) apoptózis útvonal: halál receptorok

• Aktiváció után pár nappal az aktivált immunsejtek Fas-t (CD95) kezdenek el expresszálni, amely eltávolításukat célozza

• Stressz hatására bizonyos sejtek Fas és Fas-ligand (CD95L) expressziója egyaránt megindul, a sejtek önmagukat pusztítják el

• A legtöbb sejt expresszál Fas-t ; ligandja azonban főként az aktivált T-sejteken jelenik meg

(20)

A halál-receptorok szerepe: Fas

FAS receptor (más néven Apo-1 vagy CD95):

• FADD (Fas-asszociált halál-domén) a CD95 aggregált citoplazmatikus doménjéhez kötődik (az un. halál-

doménhez)

• majd az inaktív kaszpáz-8 és 10 toborzását végzi → death- inducing signaling complex (DISC)

(21)

TNF receptor közvetítette apoptózis I.

FADD TRADD

FasL TNF-a

Fas/

CD95

TNFR-1 TNFR2

TNF-a

ASK1

RIP Kaszpáz-8,-10 Daxx

RAIDD TRAF2 FADD RIP

ASK1 DAPK

c-IAP1/2 TRAF2

Kaszpáz-8,-10

FADD TRADD

APO-3L/TWEAK APO-2L/TRAIL

DR4/5

Kaszpáz-8,-10

DR3 APO-3

FADD TRAF2

RIP Kaszpáz-8,-10

(22)

TNF receptor közvetítette apoptózis II.

TRADD FADD

FADD TRADD

FasL TNF-a APO-3L/TWEAK APO-2L/TRAIL

Fas/

CD95

TNFR-1 TNFR2 DR3

APO-3

DR4/5 TNF-a

FADD ASK1

DAPK

RAIDD TRAF2

RIP TRAF2

RIP NIK

Kaszpáz-8,-10 Kaszpáz-8,-10

Daxx

FADD

Kaszpáz-6

Kaszpáz-9

Kaszpáz-7 MKK7

IKK

Lamin A Actin Fodrin Gas2 Rock-1 ICAD

CAD

Acinus PARP

Cytc

NF-kB

Sejt zsugorodás Membrán kitüremkedés

DNS fragmentáció Kromatin

kondenzáció

DNS repair FLIPs

Kaszpáz független sejthalál

Bcl-2 tBid Bid

Apaf-1

Kaszpáz-3 FLIP

lkB NF-kB ASK1

TRAF2

Apoptózis

Bcl-2

HtrA2 Smac

xIAPs

UB UB

RIP

JNK

c-IAP1/2

(23)

TNFR jelátvitel

TNF-R1 a legtöbb szövetben expresszálódik → szolubilis és membrán kötött TNF

TNF-R2 csak immunsejtekben expresszálódik → kizárólag membrán kötött TNF

Hatások:

• IKK → IkB → NFkB → A sejt túlélésében és osztódásában, illetve gyulladásban szerepet játszó és anti-apoptotikus

fehérjék transzkripciója

• MKK7 → JNK → AP-1→ Sejt differenciáció, proliferáció, pro-apoptotikus

• Kaszpáz-8 → Kaszpáz-3 → Apoptózis indukció

• Kaszpáz-8 → Bid → Apoptózis indukció

(24)

Apoptózis szabályozása

• Apoptózis inhibitorok: Bcl-2 és Bcl-X

• Hidrofób farokrészükkel a mitokondrium, a sejtmag vagy az endoplazmatikus retikulum külső felszínéhez kötődnek

• Bcl-2 kötődik az Apaf-1-hez is, és így gátolja az iniciátor kaszpáz- 9 aktivációját

• A Bcl-2 overexpressziója a sejt tumoros átalakulását okozza.

Bizonyos vírusok IAP-k (inhibitors of apoptosis) termelődését indítják el

• Bcl-xL gátolja a Bax, Bak, Bid és cardiolipin által kialakított szuper-molekuláris lyukak kialakulását

• A család más tagjai, mint a Bax és Bad a mitokondriumhoz

kötődve serkenti az apoptózist citokróm-c felszabadulást okozva

(25)

BID – híd az extracelluláris és mitokondriális apoptózis útvonalak között

• Az aktivált kaszpáz-8 a citoszolikus Bid fehérje amino terminális részének hasítását okozza, a keletkező t-Bid transzlokálódik a mitokondriumba az apoptózis során

• Bid (BH3 interacting domain death agonist) pro-apoptotikus tagja a Bcl-2 fehérjecsaládnak

• Bid kapcsolódik a Bax-hoz, amely ennek hatására a külső mitokondriális membránba ágyazódik

• A Bax ezen kívül kapcsolódik a mitokondriális voltage-

dependens anion csatornához (VDAC) és indukálja annak kinyílását

• Az anti-apoptotikus Bcl-2 fehérjék gátolhatják az apoptózist a BID szequesztrálásával, amely csökkent Bax aktivációhoz vezet

(26)

Effektor molekulák

1. Kaszpáz aktiváció → DNS endonukleáz aktiváció → DNS károsítás

2. Kaszpáz-3 bontja a gelsolint → bontja az aktin filamentumokat → membrán változásokhoz vezet

3. Apoptózis alatt a normál állapotban a sejtek amúgy a sejtmembrán belső felszínén található foszfatidilszerin

molekulái kikerülnek a sejtmembrán külső felszínére → ezt felismerik és kötik a fagocita sejtek receptorai

4. Kaszpáz-3 aktiválja a p21-aktivált kináz-2-t (PAK-2) → amely apopotikus testek képződéséhez vezet

(27)

Membrán lipid transzport

„scramblázokkal”

• A scramblázok tagjai a flippáz nevű transzmembrán lipid transzporter családnak, amelyek a negatív töltésű

foszfolipideket átemelik a belső membrán felszínéről a külsőre és fordítva

• Foszfatidilszerin (PS) transzlokálódik a külső membránba, amely fagocita szignál a makrofágoknak az apoptotikus sejtek eltakarítására

(28)

PS jelölés Annexin-V-el

Annexin V

Normál sejt

Citoplazma membrán

Foszfatidil szerin

Apoptózis

Apoptotikus sejt Annexin V kötődés

Ca2+ Ca2+ Ca2+

Ca2+

(29)

Efferocitózis

• Az efferocitózis hatására az elpusztult sejtek felvételre

kerülnek, mielőtt a membrán integritásuk sérülne, így a sejt tartalma nem jut ki a környező szövetekbe

• Ez megakadályozza, hogy a szövetekbe toxikus enzimek, oxidánsok és más intracelluláris komponensek, pl.

proteázok és kaszpázok kijussanak

• Makrofágok, dendritikus sejtek, fibroblasztok és epitél sejtek végzik

(30)

Sejtfelszíni jelenségek is gátolhatnak apoptózist

• Túlélési faktorok kötődése (mint növekedési faktorok) a sejt felszíni receptorokhoz leállíthatják a apoptózis útvonalakat a sejtben

• Ezek PI-3-kináz (foszfoinozitol-3-kináz) kapcsoltak a G- fehérje ras (p21) molekulán keresztül → PI-3,4-P2 és PI- 3,4,5-P3 termelődik, amely aktiválja az Akt-ot, egy Ser/Thr protein kinázt → ez foszforilálja a pro-apoptotikus Bad

fehérjét, amely így inaktiválódik

• Az aktív Akt prokaszpázt foszforilál → nem tud a citokróm-c- hez kapcsolódni, így gátolva az apoptózist.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• Az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején jelentek meg nagy számban azok a tudományos cikkek, amik kimondottan jelátviteli folyamatokkal foglalkoznak... Sejt

• Feromonok: olyan kémiai jelek, amelyek inkább szervezetek, mint sejtek között közvetítenek jeleket. Az

• Az acetilkolin nikotin receptorán ugyanahhoz a helyhez kötődik, mint az acetilkolin, de a csatorna nem nyílik ki. • A légzőizmok

7-transzmembrán receptorok szerkezete

III PDGF receptorok, c-Kit 5 immunglobulin-szerű domént tartalmaz; van kináz inzert IV FGF receptorok 3 immunglobulin-szerű domént és kináz inzertet is tartalmaz,.

• Immunrendszer: a makrofágok a baktériumok elpusztítására NO-ot termelnek, DE súlyos szisztémás fertőzés (szepszis) esetén ez generalizált vazodilatációhoz és

• Ha az intracelluláris raktárok készlete csökken, a plazma membrán Ca 2+.

fejlődés, Drosophila segmentáció Nukleáris hormon receptorok Glükokortikoid receptor, ösztrogén receptor,. tesztoszteron receptor, retinolsav receptor Másodlagos

• A fejlődés különböző stádiumokban történő blokkolódását a PU.1, Ikaros, Bcl11a, E2A, EBF, Pax5 and Foxp1 transzkripciós faktorok defektusa vagy a c-Kit, Flt3 vagy IL-7R

• A hiányzó vagy beteg (genetikai, degeneratív, traumás stb. okok miatt) sejtek vagy szövetek kijavítása kontrollált differenciálódás során.. A szöveti

• EC sejtek: teratocarcinoma-eredetű pluripotens embrionális carcinoma sejtek, melyek mindkét csíralemez sejtjeit

• A sérülés bekövetkezte után 6-10 óra elteltével neoblaszt sejtek jelennek meg a sérülés helyén és pótolják a..

• A hisztonvégek lizin maradékainak az acetilációja és deacetilációja a hiszton acetil transzferázok (HAT) és hiszton deacetilázok (HDAC) által irányított.. • 6

– a belső sejttömeg és ES sejtek pluripotenciájában játszik szerepet – képes fenntartani az ES sejtek önmegújhodását. • Klf4:

• A vérképzés iránti elköteleződést belső programozás és külső szignálok irányítják, ahol utóbbiak megváltozása eltérítheti a

• A szatellita sejtek szorosan az izomszálakhoz kapcsolódva az izom lamina basalis alatt helyezkednek el. • Egy izomszálhoz kapcsolódó sejtmaggal rendelkező sejtek

• A máj sérülése aktiválja az ovális sejteket (esetleg az epeutak falában elhelyezkedő prekurzoraikat) ÉS egyéb sejteket (csillag-sejtek, makrofágok/Kupffer-sejtek, NK

• b-sejtek létrehozása pankreász őssejtekből tisztítás, in vitro felszaporítás és differenciáció során. • b-sejtek létrehozása

Számos gerinces osztályban a Müller glia sejtek képesek dedifferenciálódni, osztódni és progenitor-szerű állapotba jutni, ha akut retina sérülés történik, vagy

• Terápiás angiogenezis – csontvelői progenitorok, keringő endotél-progenitorok vagy MSC sejtek használata. • Helyi vagy

• Igen nagy erőfeszítés fejtenek ki arra, hogy kifejlesszenek in vitro funkcionális szervet vagy szövetet ami reprezentálja a vese természetes morfológiáját és

• A normál őssejt-fészkekhez hasonlóan a daganat őssejtek és fészkük közötti kölcsönhatások alapvetően fontosak a daganat őssejtek túlélésében, és ezért

• Nyugati keresztény, zsidó, mohamedán, hindu és buddhista hagyományok szerint a preimplantációs embriók nem egyenértékűek az