• Nem Talált Eredményt

a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP"

Copied!
28
0
0

Teljes szövegt

(1)

az Európai Unió új társadalmi kihívásainak

a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

(2)

az Európai Unió új társadalmi kihívásainak

a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

GERIÁTRIAI GONDOZÁS A SIKERES

ÖREGEDÉSÉRT

Bakó Gyula és Balaskó Márta

A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai –21. előadás

(3)

Az idős kor jellegzetességei

Multimorbiditás jellemzi e populáció többségét

a mozgékonyság, önellátás,

a kommunikáció és szociális aktivitás zavara  inaktivitás

Fokozott hajlam fájdalom szindrómák kialakulására

 inaktivitás

Pszichológiai jellemzők

merevség; a memória, és ítélő képesség zavarai érzelmi és orientációs zavarok, csökkent

kognitív teljesítmény  inaktivitás

Izoláció (magány)  inaktivitás

Gyors immobilizáció, az önellátás elvesztése

(4)

Általános egészségügyi problémák

• felfekvések (decubitus)

• inkontinencia

• táplálkozási zavarok

• esések

• megváltozott mentális aktivitás

• alvási rendellenességek

• a hangulat zavarai és fájdalom

(5)

Betegségek miatt bekövetkező

korlátozottság a mindennapi aktivitásban

korcsoportok

(évek) férfiak nők

60-69 40 % 50 %

70< 60 % 72 %

(6)

Közösségben élő 65 év feletti idősek életkörülményei

Korcsoportok

Egyedül él Házastárssal él Más rokonnal él (nem házastárs) Idegenekkel él

férfiak nők

75-84 85+ 65-74 75-84 85+

65-74 13,0 78,2 6,6 2,2

19,3 71,2 7,4 2,0

28,1 47,0 21,1 3,8

33,2 51,1 14,1 1,7

53,3 27,7 16,8 2,2

56,8 10,2 27,5 5,5

(7)

Az idősek életkörülményei

Magyarországon az idősek 73%-a olyan

háztartásban él, ahol mindenki 60 év feletti. Így,

szükséghelyzetben egyre több ember kénytelen más személyekre, rokonokra, a szociális rendszerre vagy civil szervezetekre támaszkodni.

(8)

Az idősgondozás rendszere

Ápolási otthon

Idősek napközi otthona

Otthon gondozás (házi gondozó szolgálatok)

Hospitalizáció

Idősödő emberek, bármilyen

környezetváltozáshoz szükséges

alkalmazkodási mechanizmusai a korral

csökkennek.

(9)

Közösségben élő 65 év feletti idősek elhelyezése

Elhelyezés idősek otthonában vagy más

hosszú távú gondozást biztosító intézményben.

Az intézmény kiválasztásakor:

• Fel kell mérni, hogy az idős személynek szüksége van-e geriátriai intézményben történő elhelyezésre.

• El kell dönteni, hogy a beteg megfelelő helyen

él-e.

(10)

Az intézményi elhelyezéshez a következő szempontokat kell figyelembe venni

• egészségügyi szükségletek,

• szociális támogatottság– rossz bánásmód,

• kognitív funkciók– demencia,

• fizikai képességek– az önellátás foka,

• otthon gondozás– folyamatos felügyelet

(11)

65 év felettiek elhelyezése

A legfontosabb feltételek az idősek számára fenntartott intézmények esetében

• képesített vezető ápoló

• regisztrált, szakképzett ápolók

• okleveles segédápolók

• teljes munkaidős szociális munkás

• terápiás egészségügyi szakemberek

• képesített gyógyszerész

• rehabilitációs terapeuta

• fogorvos

• szakképzett dietetikus

• lelkészi szolgáltatások

• orvosi szolgáltatások

(12)

Etikai megfontolások

• Ha a páciens demenciában szenved–

döntésképtelennek tartják – kívánságait a család vagy a személyzet gyakran felülbírálja.

• Az előzetes rendelkezések fontosak.

• Lényeges a tájékoztatáshoz való jog.

• Probléma az olyan beteg gyógyszerelése, aki a gyógyszerszedést elutasítja.

• Fizikai bántalmazás– elhanyagolás– szakszerűtlen ellátás.

(13)

Idősek napközbeni gondozása

Olyan páciensek számára, akik már nem képesek önálló életvitelt folytatni, de funkcióik viszonylag megtartottak. Így, esetükben nincs szükség

folyamatos felügyeletre.

Nappali elhelyezés, étkeztetés és korlátozott

segítségnyújtás tisztálkodáshoz és gyógyszerek beadásához biztosított.

(14)

Otthoni gondozás (otthon ápolás)

Ez azok számára előnyös, akik otthonukban kívánnak maradni, időlegesen vagy állandóan valamilyen segítséget igényelnek aktuális

egészségi állapotuk vagy rokkantság miatt.

(15)

Kórházi elhelyezés

A kórházi ágyak több, mint felét 65 év feletti páciensek foglalják el!

Megelőzés:

• Kórházi tartózkodásuk során aktivitásukat biztosítani kell.

• Állítható magasságú ágyak (üléshez, illetve fekvéshez)– kényelmesebbek.

• Infúzió, oxigén adás, szükség szerint.

• Szemüveg, hallókészülék, olvasnivalók biztosítása….. és kommunikáció!

• Megfelelő gyógyszerelés.

(16)

Célkitűzések az idősek kezelésében

• A kórházból gondozó otthonba történő

továbblépés lehetőségeinek megteremtése

• Csillapítás pl. fájdalomé

• Az önellátás és függetlenség előmozdítása

• A fizikai aktivitás és edzettség javítása

• A funkcionális képességek fejlesztése jobb életminőség elérése (QOL)

• Teljes gyógyulás (?)

(17)

Elsődleges cél: az önálló életvitel

képességének megőrzése vagy visszaszerzése

Idősekben a lehetőségek korlátozottak, DE az elvárások is szerényebbek.

Mozgás Étkezés

Öltözködés Tisztálkodás

(18)

A fizikai aktivitás és függetlenség előmozdítása

• Fizikoterápia és foglalkozás (munka)terápia, illetve a napi tevékenységek kivitelezésének előmozdítása.

• Az izomerő, az ízületi stabilitás és mozgékonyság javítása.

1 Az otthoni lehetőségek felmérése (pl. megfelelően meleg környezet rendelkezésre állása a fizikai aktivitás előtt és alatt.) 2 Gyakorlatok megtanítása és gyakoroltatása:

- az ízületi mozgékonyság megtartására és javítására,

- az ízület körüli izmok erősítésére, edzésére, aerob gyakorlatok végzésére

Miután a m. quadriceps femoris atrófiája és gyengesége nem

következménye, sokkal inkább oka a térd ízületi artrózis kialakulásának!

A gyakorlatok javítják az ízületi propriocepciót is.

3 Az orthesisek használatának megtanítása, a földről történő felkelés optimális technikájának kidolgozása.

• Az eleséseket elősegítő belső (betegségek, gyógyszerek) és külső (papucsok és küszöbök eltávolítása, tusoló, kapaszkodók beszerelése) tényezők kiküszöbölése.

(19)

Fizikoterápia

Hatások:

- Fokozzák az aerob kapacitást

- Csökkentik a fájdalmat - Javítják az izomerőt - Javítják a koordinációt - Javítják a járást

- Javítják az életminőséget

Formák:

- Izometriás és izotóniás gyakorlatok

- A mozgás hatékonyságát javító gyakorlatok

- A mozgáskoordinációt javító gyakorlatok

- Terápiás víz alatt végzett gyakorlatok

• Egyebek: termoterápia, krioterápia, mechanoterápia, alacsony-frekvenciás elektroterápia, interferencia, mágneses pulzus terápia

• A terápiás hatású gyakorlat végzése a legfontosabb elem

(20)

A geriátriai gondozás és ápolás

• Nagyon komplex feladat.

• Multidiszciplináris team munkára van szükség.

• Magyarországon a körülmények nem optimálisak.

• A szükséglet óriási. A lehetőségek nem fedezik a szükségleteket.

• Az egészségügyi szolgáltató személyzet száma kicsi, a pénzügyi háttér elégtelensége szintén nyilvánvaló..

(21)

Páciens

Lelkészi szolgálatOrvos

Személyre szabott geriátriai

teammunka

(22)

Sikeres öregedés

Választás (értékelés, elemzés, a helyzet elfogadása) A célok rangsorolása, prioritások megválasztása.

Optimalizáció (források összegyűjtése)

Megfelelő források bevonása a célok eléréséhez (pl. új útvonalak meghatározása, tanulás, edzés, gyakorlás, új készségek elsajátítása).

Kompenzáció (tervezés, kivetelezés)

Új stratégiák (pl. listák, protézisek, speciális eszközök használata).

Eredmények:

Korlátozottabb, visszavonhatatlanul megváltozott, de független és hasznos élet.

(23)

Az öregedést befolyásoló tényezők 1.

Sikeres öregedés

Aktivitás

Társadalmi támoga-

tottság

Anyagi biztonság

Fizikai egészség és

funkcioná- lis státusz Kognitív

hatékony- ság

(24)

Az öregedést befolyásoló tényezők 2.

1 Kalória restrikció

A kalória bevitel 30%-os csökkentése a várható élettartamot 40-50

%-al megnyújtja (rágcsálókban).

Okinawa sziget– hagyományosan alacsony kalória bevitel.

40-szer annyi 100 éven felüli ember él itt, mint Japán többi részén.

Patkányok:

• 40%-al csökkentett táplálék bevitel– 60 hónap túlélés (normálisan csak 30 hónap).

• 30%-os kalória restrikció a testhőmérsékletet (maghőmérséklet) 1°C- kal csökkenti.

Az alacsony anyagcsere növeli az élettartamot. Az ecet

muslicák (Drosophila melanogaster) 18 °C-os környezetben kétszer annyi ideig élnek, mint 30 °C-os környezetben.

A tartósan hideg környezet azért csökkenti a túlélést, mert tartósan fokozza az anyagcserét

2 Fizikai edzettség (A hőtoleranciát is fokozza.)

(25)

A fizikai edzettség előnyei:

a Aktív izmok inzulin nélkül is képesek felvenni a glukózt.

b Az edzett izom kitartó (<15 perc) munka során képes zsírt égetni. Az edzések növelik az izomrostok felszínén a lipoprotein lipáz enzim példányok számát.

c Aktív izmokban a lokális anyagcsere termékek és az adrenalin, vazodilatációt hoz létre, csökkentve ezzel a teljes perifériás

rezisztenciát.

d A fizikai aktivitás fokozza a csont felépülést. A 25-30 éves korra

kialakuló magas csúcs csonttömeg, illetve később a fokozott arányú felépítés eredményesen késlelteti a csontritkulás kialakulását.

e A mozgás fokozza a védő hatású HDL koleszterin és csökkenti a káros, atherogén LDL koleszterin szintjét.

f A mozgás segít az egészséges testtömeg index elérésében, megtartásában.

g A fizikai aktivitás csökkenti a stressz szintet az alkohol és a nyugtatók mellékhatásai nélkül..

h Az aktivitás véd az izomsorvadás (sarcopenia) és a szellemi leépülés ellen.

i Az aktivitás csökkenti a trombózis hajlamot és rák kockázatot is.

Az öregedést befolyásoló tényezők 3.

(26)

3 Stressz, glükokortikoid szint (Gyakori, magas glükokortikoid szint a

hippocampus túlstimulációjához vezet következményes memória zavarral – hozzájárulhat az Alzheimer kór kialakulásához.)

4 Növekedési hormon és/vagy szexuálszteroidok adása

5 Antioxidáns vitaminok, táplálék erdetű polifenolok adagolása

6 Melatonin (antioxidáns, sötétben termelődik és szerepe van az alvásban) 7 Glutamát szint A glutamát excitatórikus neurotranszmitter, amelynek

magas szintje (pl. agyi ischemiában) károsítja, majd megöli a neuronokat (excitotoxin).

8 Kognitív tréning/pszichológiai egyensúly (élethosszig tartó tanulás, pozitív gondolkodás, vallás, stb.)

9 Hormesis A kezelhető stressz ideális adagolásban (hőshock – 41°C, aktivitás, kalória restrikció, alkohol, acetaldehid, kisdózisú besugárzás, nehéz fémek, oxidánsok, fokozott gravitáció) hőshock fehérjék (HSP) termelődését indítja el. Az optimális stressz állatkísérletekben és emberi megfigyelésekben is meghosszabbította az életet. (A stressz mérése, minősítése, az ideális adag meghatározása és korfüggő módosítások eszközlése kihívást jelent.)

Az öregedést befolyásoló tényezők 4.

(27)

Az „Ifjúság Forrása” mítosz – bizarr próbálkozások

A történelem során az emberek megpróbálták bármi áron

meghosszabbítani az életet, megtartani vagy visszaszerezni a fiatalságot.

• 1889-ben Charles Edouard Brown-Séquard tengerimalacok és kutyák heréjéből készült oldat bőr alá adott injekcióját javasolta az emberi élet meghosszabbítására.

• 1920-ban Szergej Voronov majom here transzplantációval kísérletezett, a férfiak korral járó hanyatlásának

megakadályozására.

• Az emberek hisznek a placenta kivonatokban/anyatejben, mint a bőr és a test megfiatalítására alkalmas eszközökben.

• Kísérletek folynak őssejtekkel (pl. az agyi ependymális őssejtekkel), amelyek az irreverzibilis szervkárosodások gyógyítására irányulnak. Az öregedés ellenes hatás még a kísérletek sikere esetén is kérdéses.

• RNS-tartalmú krémeket árulnak a bőr megfiatalítására.

(28)

Evolúciós és filozófiai megfontolások

• Antagonisztikus pleiotropia

(szaporodás és élettartam, GnRH, humán menopausa)

A meghosszabbított termékenység és szaporodás megrövidítené az életet, halálos gyermekágyi

szövődmények, illetve a nemi hormonok proliferatív hatásaiból származó fokozott rák kockázat miatt.

• Betegség-e az öregedés, vagy programozott életfázis? (programozott obsolescence)?

• Előny a közösségnek vagy az egyéneknek (apoptosis és senescence).

Előző generációk öregedése és halála nélkül, nem lenne helye az újabb generációknak.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• Az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején jelentek meg nagy számban azok a tudományos cikkek, amik kimondottan jelátviteli folyamatokkal foglalkoznak... Sejt

• Feromonok: olyan kémiai jelek, amelyek inkább szervezetek, mint sejtek között közvetítenek jeleket. Az

• Az acetilkolin nikotin receptorán ugyanahhoz a helyhez kötődik, mint az acetilkolin, de a csatorna nem nyílik ki. • A légzőizmok

7-transzmembrán receptorok szerkezete

III PDGF receptorok, c-Kit 5 immunglobulin-szerű domént tartalmaz; van kináz inzert IV FGF receptorok 3 immunglobulin-szerű domént és kináz inzertet is tartalmaz,.

• Immunrendszer: a makrofágok a baktériumok elpusztítására NO-ot termelnek, DE súlyos szisztémás fertőzés (szepszis) esetén ez generalizált vazodilatációhoz és

• Ha az intracelluláris raktárok készlete csökken, a plazma membrán Ca 2+.

fejlődés, Drosophila segmentáció Nukleáris hormon receptorok Glükokortikoid receptor, ösztrogén receptor,. tesztoszteron receptor, retinolsav receptor Másodlagos

• A fejlődés különböző stádiumokban történő blokkolódását a PU.1, Ikaros, Bcl11a, E2A, EBF, Pax5 and Foxp1 transzkripciós faktorok defektusa vagy a c-Kit, Flt3 vagy IL-7R

• A hiányzó vagy beteg (genetikai, degeneratív, traumás stb. okok miatt) sejtek vagy szövetek kijavítása kontrollált differenciálódás során.. A szöveti

• EC sejtek: teratocarcinoma-eredetű pluripotens embrionális carcinoma sejtek, melyek mindkét csíralemez sejtjeit

• A sérülés bekövetkezte után 6-10 óra elteltével neoblaszt sejtek jelennek meg a sérülés helyén és pótolják a..

• A hisztonvégek lizin maradékainak az acetilációja és deacetilációja a hiszton acetil transzferázok (HAT) és hiszton deacetilázok (HDAC) által irányított.. • 6

– a belső sejttömeg és ES sejtek pluripotenciájában játszik szerepet – képes fenntartani az ES sejtek önmegújhodását. • Klf4:

• A vérképzés iránti elköteleződést belső programozás és külső szignálok irányítják, ahol utóbbiak megváltozása eltérítheti a

• A szatellita sejtek szorosan az izomszálakhoz kapcsolódva az izom lamina basalis alatt helyezkednek el. • Egy izomszálhoz kapcsolódó sejtmaggal rendelkező sejtek

• A máj sérülése aktiválja az ovális sejteket (esetleg az epeutak falában elhelyezkedő prekurzoraikat) ÉS egyéb sejteket (csillag-sejtek, makrofágok/Kupffer-sejtek, NK

• b-sejtek létrehozása pankreász őssejtekből tisztítás, in vitro felszaporítás és differenciáció során. • b-sejtek létrehozása

Számos gerinces osztályban a Müller glia sejtek képesek dedifferenciálódni, osztódni és progenitor-szerű állapotba jutni, ha akut retina sérülés történik, vagy

• Terápiás angiogenezis – csontvelői progenitorok, keringő endotél-progenitorok vagy MSC sejtek használata. • Helyi vagy

• Igen nagy erőfeszítés fejtenek ki arra, hogy kifejlesszenek in vitro funkcionális szervet vagy szövetet ami reprezentálja a vese természetes morfológiáját és

• A normál őssejt-fészkekhez hasonlóan a daganat őssejtek és fészkük közötti kölcsönhatások alapvetően fontosak a daganat őssejtek túlélésében, és ezért

• Nyugati keresztény, zsidó, mohamedán, hindu és buddhista hagyományok szerint a preimplantációs embriók nem egyenértékűek az