• Nem Talált Eredményt

Az értekezés főbb megállapításai, eredményei

Felhasznált irodalom

Albertini Béla: A fotószakíró Brogyányi Kálmán. AB-ART, Pozsony, 2003.

Albertini Béla: A magyar fotókritika története 1839–1945. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1987.

Albertini Béla: A magyar szociofotó története. Magyar Fotográfiai Múzeum, [Kecskemét].

1997.

Albertni Béla (szerk.): Egyetemes és magyar fotótörténeti forrásgyűjtemény. I. Az előtörténettől a Bauhausig. Budapest, 2006. (Kézirat)

Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.

Badger, Gerry–Parr, Martin: The Photobook: A History. Volume I. Phaidon Press Limited, New York, 2004.

Baki Péter: 100 éves a Magyar Fotográfiai Egyesület. Magyar Fotográfiai Egyesület, Budapest 1999.

Baki Péter: A magyar filmlaboratóriumok történetéből. Magyar Filmlaboratórium Kft., Budapest, 1999.

Baki Péter: A Vasárnapi Ujság és a fotográfia (1854–1921). Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2005.

Baki Péter–Ford, Colin–Szirtes, George: Eyewitness. Hungarian Photography in the Twentieth Century. Royal Academy of Arts, London, 2011.

Batta István: Ónodi Veress Ferenc a színesfotografozás történetében. Szerzői kiadás, 1913.

Birgus, Vladimír: Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918–1948. Arnoldsche, Stuttgart, 1999.

Birgus, Vladimír–Scheufler, Pavel: Fotografie v českých zemích 1839–1999. Chronologie.

Praha: Grada Publishing, 1999.

Boehn, Max v.: Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst, München, 1917.

Borhan, Pierre–Katona István–Kincses Károly–Lugosi Lugo László–Mátyássy Miklós: A.

Kertész, 1894–1985–1994. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét – Pelikán Kiadó, Budapest, 1994.

Buzinkay Géza: A magyar sajtó története. Sajtóház, Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest. 2001.

Cs. Plank Ibolya–Kolta Magdolna–Vannai Nándor: Divald Károly fényképész és vegyész üvegműcsarnokából Eperjesen. Magyar Fotográfiai Múzeum–VIPress Kft. Budapest, 1993.

Cs. Plank Ibolya–Kincses Károly–Sümegi György–Szakács Margit: A kép- és fényíró Simonyi Antal. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 1992.

Dersi Tamás–Szántó Tibor: A magyar sajtó képeskönyve. Kossuth Kiadó, Budapest, 1973.

Dewitz, Bodo von–Lebeck, Robert: KIOSK. Eine Geschichte der Fotoreportage 1839–1973.

A History of Photojournalism. Steidl, Köln, 2001.

Dezsényi Béla–Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. Művelt Nép, Budapest, 1954.

E. Csorba Csilla: Máté Olga fotóművész. „Nagy asszonyi dokumentum”. Petőfi Irodalmi Múzeum–Helikon Kiadó, Budapest, 2006.

Erdélyi Lajos: Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. Magyar Fotográfiai Múzeum–

Balassi Kiadó, Budapest, 1993.

Faber, Monika–Mahler, Astrid: Heinrich Kühn. The perfect Photograph. Hajte Cantz - Albertina, Wien, 2010.

Frizot, Michel: The New History of Photography. Könemann Verlagsgesellschaft GmbH, Köln, 1998.

Frizot, Michel–Veigy, Cédric de: VU. The Story of a Magazine that Made an Era. Thames &

Hudson, London, 2009.

Galambos Ferenc (szerk.): Az Érdekes Újság repertóriuma. Országos Széchényi Könyvtár, 1975. (kézirat)

Gothard Jenő: A fotografia gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. K. M.

Természettudományi Társulat. Budapest, 1890.

Gundlach, F. C. (szerk.): Martin Munkacsi. Thames & Hudson, London, 2006.

Hevesy Anna–Hevesi Katalin–Kincses Károly: Hevesy Iván és Kálmán Kata könyve. Magyar Fotográfiai Múzeum–Glória Kiadó, Kecskemét. 1999.

Hevesy Iván: A magyar fotóművészet története. Budapest, Bibliotheca. 1958.

Hevesy Iván: Az egyetemes fotóművészet története. Budapest, Budapesti Fotóklub–

Népművelési Intézet. 1964.

Holzer, Anton: Die andere Front. Fotografie und Propaganda im ersten Weltkrieg. Darmstadt, 2007.

Hrabušický, Aurel–Macek, Vaclav: Slovenská fotografia 1925–2000. Slovenská Národná Galéria, Bratislava, 2001.

Josef Moucha: Alfons Mucha. Torst, Praha, 2000.

Josef Moucha: František Drtikol. Torst, Praha, 2007.

Kálmán Kata: A Madzsar iskola 1927–1929. Vintage Galéria, Budapest, 2007.

Kálmán Kata: Tiborc új arca. Művelt Nép, Budapest. 1955.

Kálmán Kata: Tiborc. Cserépfalvi, Szolgálat és Írás Munkatársaság könyvei, 3. Budapest.

1937.

Kankovszky Ervin: EMAOSZ Története III. rész. é. n., kézirat, Magyar Fotográfiai Múzeum Kincses Károly: A Fotómúzeum kincsei. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2004.

Kincses Károly: Angelo. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2002.

Kincses Károly: FényKépesKönyv – Pécsi József. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2006.

Kincses Károly: Hogyan [ne] bánjunk [el] régi fényképeinkkel? Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2000.

Kincses Károly: Levétetett Veressnél, Kolozsvárt. Magyar Fotográfiai Múzeum, Budapest, 1993.

Kincses Károly: Mítosz vagy siker? A magyaros stílus. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2001.

Kincses Károly: Rosti Pál. Magyar Fotográfiai Múzeum─Balassi Kiadó, Budapest, 1992.

Kiscsatári Marianna: Kinszki Imre 1901–1945. Vintage Galéria, Budapest 2001.

Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban.

Akadémiai Kiadó, Budapest. 1980.

Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. MÚOSZ, Budapest, 1988.

Kókay–Buzinkay–Murányi: A magyar sajtó története. MÚOSZ, Budapest, 1995.

Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003.

Kuspit, Donald–Naef, Weston: Albert Renger-Patzsch. Joy before the object. Aperture Foundation Inc., New York, 1993.

Lengyel Géza: Magyar sajtómágnások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963.

Lerski, Helmar: Köpfe des Alltags. Unbekannte Menschen, gesehen von Helmar Lerski.

Verlag Hermann Reckendorf GmbH, Berlin, 1931.

Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Magyar művészet, 1800-1850. Corvina, Budapest, 1981.

Macek, Václav (szerk.): The History of European Photography 1900-1938. Central European House of Photography – FOTOFO – Eyes On-Month of Photography Vienna, Bratislava, 2010.

Marien, Mary Warner: Photography: a Cultural History. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York, 2002.

Michalski, Sergiusz: New Objectivity. Neue Sachlichkeit – Painting in Germany in the 1920s.

Taschen GmbH, Köln, 2003.

Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839–1916. Tanulmány és okmánytár. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Alapítvány, 2001.

Mortimer, Francis James (1874–1944) (szerk.): Photograms of the Year 1930. The Annual Review for 1931 of the World’s Pictorial Photgraphic Work. Iliffe & Sons Limited, London, 1931.

Nánási László: „Ő akar Az Érdekes Újság lenni” Kézirat, 2000.

Novák László: A nyomdászat története. 1801–1867. Világosság Könyvnyomda Rt., Budapest, 1929.

Panzer, Mary: Mathew Brady. Phaidon, New York, 2001.

Parti Szilvia: Sugár Kata. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2007.

Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig 1907–1930. Balassi Kiadó, Budapest, 1998.

Passuth Krisztina–Szücs György (szerk.): Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904–1914.

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2006.

Renger-Patzsch, Albert: Die Welt ist schön. Einhundert photographische Aufnahmen. Kurt Wolff Verlag A. G., München, 1928.

Riesenfeller, Stefan–Seiter, Josef: Der Kuckuck: Die moderne Bild-Illustrierte des Roten Wien. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien, 1995.

Roth László: Az új fotográfia. Victoria, Temesvár, 1933.

Schad, Nikolas–Auer, Anna (szerk.): Schadografien. Die Kraft des Lichts. Dietmar Klinger Verlag, Passau, 1999.

Simon Mihály: Összehasonlító magyar fotótörténet. Magyar Fotográfiai Múzeum, [Kecskemét], 2000.

Stieglitz, Alfred: Camera Work: The Complete Photographs 1903-1917. Tacshen, Köln, 2007.

Szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1997.

Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.): A magyar irodalom története II. kötet. 1800-tól 1919-ig.

Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.

Szilágyi Gábor: A fotóművészet története. A fényrajztól a holográfiáig. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest. 1982.

Szilágyi Gábor: A magyar fényképészeti szaksajtó története. Fotóművészet. Elméleti és történeti tanulmányok. Budapest 1977.

Szilágyi Gábor: A magyar fotóművészek szakírói tevékenységének repertóriuma (1882–1978) és A magyar fotográfia tisztségviselői (1872–1945). Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 1981.

Szilágyi Gábor: A magyar nyelvű fényképészeti szakirodalom tematikus repertóriuma.

Fotóművészet. Elméleti és történeti tanulmányok. Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 1977.

Szilágyi Gábor: A magyar nyelvű fényképészeti szaksajtó képanyagának szakrepertóriuma (1882–1945). Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 1976–1977.

Szilágyi Gábor: A magyar nyelvű fényképészeti szaksajtó képanyagának repertóriuma (1946–

1978). Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 1980.

Szilágyi Gábor: Potpourri. Egyveleg a (krono)fotográfia történetéből. Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest 2000.

Vierhuff, Hans Gotthard: Die Neue Sachlichkeit: Malerei und Fotografie. DuMont Buchverlag, Köln, 1980.

Willmann, Heinz: Geschichte der Arbeiter-Illustrierten Zeitung 1921-1938. Dietz Verlag, Berlin, 1974.

Jegyzetek

1 Kolta Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2003. 26. p.

2 Max v. Boehn: Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst, München, 1917.

3 Kincses Károly: A Fotómúzeum kincsei. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2004. 17. p.

4 Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Magyar művészet, 1800-1850. Corvina, Budapest, 1981. 47. p.

5 Szilágyi Gábor: A fotóművészet története. A fényrajztól a holográfiáig. Szépművészeti Kiadóvállalat, Budapest, 1982. 46. p.

6 A művészet története Magyarországon. Budapest: Gondolat, 1983. 227-228. p.

7 A dagerrotípia felhasználását a könyvészetben jól példázza: Henry Mayhew, London labour and the London poor, a cyclopaedia of the condition and earnings of those that will work, those that cannot work, and those that will not work, London, 1861–1862. című könyve

8 The Illustrated London News. 1871. június 24., címlap

9 Számos ilyen felvételt tartalmaz Erdélyi Lajos: Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. Balassi Kiadó – Magyar Fotográfiai Múzeum, Budapest, 1993.

10 Vasárnapi Újság, 1876. 13. sz. 201. p.

11 Kincses Károly: Hogyan [ne] bánjunk [el] régi fényképeinkkel? Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2000. 60. p.

12 Hoffmann József: Képek a nyomtatott sajtóban. Fotó – Black & White, 2011. tavasz-nyár, 69. p.

13 Vasárnapi Újság, 1864. 7. sz. 68. p.

14 Novák László: A nyomdászat története. 1801–1867. Világosság Könyvnyomda Rt., Budapest, 1929. 439. p.

15 Journal of the daguerrotype and photographic arts. Szerk.: Samuel Dwight Humphrey (1823-1883), New York, 1849.

16 Fényképészeti Lapok, 1872. 1. szám, 2-3. p.

17 Haladás, 1872. 14. sz. 5. p.

18 Hölgyfutár, 1861. 105. sz. 838. p.

19 Pesti Hírlap, 1883. 300. sz. 62. p.

20 Vesd össze: Cs. Plank Ibolya–Kincses Károly–Sümegi György–Szakács Margit: A kép- és fényíró Simonyi Antal. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 1992.

21 Vesd össze: Kincses Károly (szerk.): FotóABC. Magyar Fotográfiai Múzeum levéltára, Kecskemét.

22 Szilágyi Gábor: Potpourri. Egyveleg a (krono)fotográfia történetéből. Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2000. 147. p.

23 Fényképészeti Lapok, 1872. 2. sz. 19. p.

24 1872. február 15.

25 Fényképészeti Lapok, 1872. 2. sz. 19. p.

26 Fényképészeti Lapok, 1882. 1. sz. 1. p.

27 u.o.

28 u.o.

29 Ketskeméthy Mihály: A fényképek színezéséről. Fényképészeti Lapok, 1885. 9. sz. 176-179. p.

30 Fényképészeti Lapok, 1885. 3. sz. 57. p.

31 Fényképészeti Lapok, 1885. 9. sz. 179. p.

32 Fényképészeti Lapok, 1882. 9. sz. 145. p.

33 Fényképészeti Lapok, 1882. 9. sz. 146. p.

34 Vasárnapi Újság, 1881. 50. sz. 797. p.

35 Fényképészeti Lapok, 1884. 3. sz. 53. p.

36 A cikksorozat első része 1886-ban jelent meg a 8. szám 179. oldalától

37 Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839–1916. Tanulmány és okmánytár.

Székelyudvarhely, Haáz Rezső Alapítvány, 2001. 446. p.

38 A szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. törvény fényképekre vonatkozó részének vitája az országgyűlésben. 318.

országos ülés, 1884. február 28. In.: Az 1881. évi szeptember 24-re hirdetett országgyűlés nyomtatványai.

Képviselőház – napló XV. Budapest: Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1884. 229-230. p. Idézi: Albertini Béla (szerk.): Egyetemes és magyar fotótörténeti forrásgyűjtemény I. Budapest, 2006. (Kézirat) 204-207. p.

39 Fényképészeti Lapok, 1885. 3. sz. 63. p.

40 Szilágyi Gábor: Potpourri. Egyveleg a (krono)fotográfia történetéből. Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest 2000. 148. p.

41 A könyvet az olvasók figyelmébe ajánlotta az Amatőr: 1905. április. 23. 143. p.

42 Fényképészek Lapja, 1897. február 36-37. p.

43 Fényképészeti Szemle, 1903. 3. sz. 65. p.

44 u.o.

45 A korszak nyitányaként értékelhető kiadvány 1889-ben jelent meg. Peter Henry Emerson: Naturalistic Photography for Students of the Art. London, 1889.

46 Peter Henry Emerson: Tudomány és művészet. London, 1889.

47 A fotográfia készítésének dátuma eltérő egyes fotótörténeti művekben, van, ahol 1889-re teszik keltezését

48 Fényképészeti Lapok, 1886. 2. sz. 33. p.

49 Fotóművészet, 1998. 5-6. sz. 82. p.

50 Új Idők, 1902. március 2. 210. p.

51 Az Amatőr, 1905. április. 23. 149. p.

52 Kohlman Artur gépírásos levele Jacques Faixnak. 1909. május 3. 2. p. Magyar Fotográfiai Múzeum adattára

53 A Bulletin Photoglob 1905. áprilisi, májusi, júniusi és júliusi címlapján is kizárólag reklám szerepel a fejléc alatt.

54 Az Amatőr, 1905. 2. sz. Műmelléklet

55 Az Amatőr, 1905. január. 1. 2. p.

56 Az Amatőr, 1905. június 1. Műmelléklet. Ez a felvétel megtalálható a National Media Museumban, Bradfordban. Leltári száma: 2003-5001-2-22123 8020EII.

57 Az Amatőr, 1905. június 1. 225. p.

58 Berlin, 1889.

59 Az Amatőr, 1905. június 1. 225. p.

60 Az Amatőr, 1905. július 15. Műmelléklet

61 Vesd össze: Josef Moucha: Alfons Mucha. Torst, Praha, 2000. és Josef Moucha: František Drtikol. Torst, Praha, 2007.

62 Az Amatőr, 1905. szeptember 8. Műmelléklet

63 Monika Faber – Astrid Mahler: Heinrich Kühn. The perfect Photograph. Hajte Cantz - Albertina, Wien, 2010.

64 Az Amatőr, 1905. szeptember 15. 307. p.

65 Kohlman Artúr: A magyar amatőrök veresége. Az Amatőr, 1905. szeptember 15. 305-308. p.

66 Az Amatőr, 1905. október. Műmelléklet

67 Az Amatőr, 1906. január 10. 1. p.

68 A kép első megjelenése Az Amatőr, 1905. február 15. számának műmellékleteként, a második publikációja pedig Az Amatőr, 1906. április 20. – május 10. 129. oldalán található.

69 A kép első megjelenése Az Amatőr, 1905. szeptember 8. számának műmellékleteként, a második publikációja pedig Az Amatőr, 1906. december 24. számának műmellékleteként

70 A kép első megjelenése Az Amatőr, 1905. 2. számának műmellékleteként, a második publikációja pedig Az Amatőr, 1907. január 25. számának 34. oldalán

71 Alfred Lichtwark: A művészi fényképezés és hatása Németországban. Az Amatőr, 1909. 7–8. sz. 25-27.

72 Hajdu Hoffmann Viktorné: A magyar foto-művészetről. Az Amatőr, 1906. december 24. 407- 408. p.

73 [Balogh Rudolf]: Az olvasóhoz. Fotóművészet, 1914. 1. sz. 2. p.

74 Ezzel a témával többen is foglalkoztak a Művészet hasábjain, például: Diner-Dénes József: Nemzeti művészet 1., 1902. 1. sz. 12–27. p.; Lyka Károly: Szecessziós stílus – magyar stílus, 1902. 164–180. p.; Lechner Ödön:

Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz, 1906. 1–18. p.

75 Kohlman Artur: Nicola Perscheid. Az Amatőr, 1907. március 10. 105-107. p.

76 Kohlman Artur: Rudolf Dührkoop mester és művészetének jelentősége. Az Amatőr, 1908. április 15. 49-51. p.

77 Fotóélet, 1932. 1. sz. 12. p.

78Hoffmann Viktor: A fény elleni fényképezésről. A Fény, 1909. 2. sz. 32-39. p.

79 Idézi: Szilágyi Gábor: Potpourri. Egyveleg a (krono)fotográfia történetéből. Magyar Nemzeti Filmarchívum, Budapest, 2000. 156. p.

80 Kincses Károly: Pécsi József. FényKépesKönyv. Magyar Fotográfiai Múzeum – Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 2006. 61. p.

81 Kókay György―Buzinkay Géza―Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Budapest: Magyar Újságírók Országos Szövetsége―Bálint György Újságíró Iskola, 1996. 107-111. p.

82 Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. MÚOSZ, Budapest, 1988. 448-453. p.

83 id. Színnyei József: Magyar írók élete és munkássága. Hornyánszky Viktor, Budapest, 1905. X. kötet 108-112. p.

84 Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. MÚOSZ, Budapest, 1988. 448-453. p.

85 Dezsényi Béla–Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. Művelt Nép, Budapest, 1954. 217. p.

86 Dersi Tamás–Szántó Tibor: A magyar sajtó képeskönyve. Kossuth Kiadó, Budapest, 1973. 51. p.

87 Móricz Pál: Molecz Károly meghalt. Magyarság, 1929. november 30.

88 Vasárnapi Újság, 1854. 1. sz. 6. p.

89 Vasárnapi Újság, 1859. 1. sz. 10. p.

90 Vasárnapi Újság, 1859. 19. sz. 227. p. és 1859. 22. sz. 262. p.

91 Vasárnapi Újság, 1912. 22. sz. 440. p.

92 Vasárnapi Újság, 1859. 35. sz. 418. p.

93 Vasárnapi Újság, 1864. 12. sz. 114. p.

94 Vasárnapi Újság, 1863. 43. sz. 408. p.

95 Vasárnapi Újság, 1863. 50. sz. 448. p.

96 Vasárnapi Újság, 1881. 10. sz. 155. p.

97 Vasárnapi Újság, 1881. 10. sz. 152. p. (A mellékelt rajzot a szöveghez képest három oldallal előbb közölték)

98 Vasárnapi Újság, 1881. 42. sz. 668. p. Fényképezés egy pillanat alatt.

99 Vasárnapi Újság, 1865. 10. sz. 113-114. p.

100 Vasárnapi Újság, 1864. 6. sz. 61. p.

101 Vasárnapi Újság, 1864. 26. sz. 259. p.

102 Vasárnapi Újság, 1859. 2. sz. 22. p.

103 Vasárnapi Újság, 1859. 10. sz. 115. p.: Rosti Pál a Földtani Társulat 1859. február 26-i gyűlésén a következő szavakkal nyújtotta át albumát: „Föladatommá tettem s kötelességemnek tartám, utazásomat, a mennyire tőlem kitelik, hazámnak hasznára fordítni... E czélból tanultam meg Párisban a fényképészetet és a módot, ezt utazás közben használni... Vandorlásim fő feladatának tekintém tehát, az illy képeknek a fényképészet utján való előállítását, s midőn e képek gyüjteményét jelenleg a tisztelt gyülekezet előtt a Nemzeti Múzeumnak, mint azon intézetnek van szerencsém átnyújtani, mely a tudományok minden ágának terjesztésére alapíttatott s a közönségnek nyitva áll...”

104 Vasárnapi Újság, 1861. 29. sz. 345. p.

105 Kincses Károly: Rosti Pál. Magyar Fotográfiai Múzeum–Balassi Kiadó, Budapest, 1992. 26. p.

106 Vasárnapi Újság, 1874. 51. sz. 813-814. p.

107 Vasárnapi Újság, 1873. 36. sz. 433. p.

108 Erdélyi Lajos: Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. Magyar Fotográfiai Múzeum─Balassi Kiadó, Budapest, 1993. 25. p.

109 Rosti Pál: Úti emlékezetek Amerikából. Heckenast Gusztáv, Pest, 1861.

110 Vasárnapi Újság, 1887. 1. sz. 11. p. A villám fotográfiája.

111 Vasárnapi Újság, 1905. 36. sz. 578-9. p.

112 Vasárnapi Újság, 1890. 22. sz. 356. p.

113 Vasárnapi Újság, 1890. 14. sz. 224. p.

114 Vasárnapi Újság, 1890. 17. sz. 277. p.

115 Harányi Béla: Megemlékezés Gothard Jenőről. Természettudományi Közlöny, 1909. 839-845. p., valamint ifj.

Bartha Lajos: Gothard Jenő a csillagászati fényképezés magyar úttörője. Technikatörténeti Szemle, 1962. 1–2.

sz. 237-241. p.

116 Gothard Jenő: A fotografia gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1890. K. M. Természettudományi Társulat.

117 Vasárnapi Újság, 1890. 19. sz. 298. p. és 20. sz. 322. p.

118 Bidló Gábor: Schmidt Sándor életműve című kézirata alapján. Természettudományi Múzeum tulajdona.

119 Vasárnapi Újság, 1897. 6. sz. 90-91. p.

120 Vasárnapi Újság, 1875. 46-52. sz.

121 Vasárnapi Újság, 1874. 9 sz. 142. p.

122 Vasárnapi Újság, 1874. 49. sz. 786. p. és 1874. 50 sz. 811. p.

123 Vasárnapi Újság, 1874. 9. sz. 142. p.

124 B. Horváth Csilla: Adatok a pécsi fényképezés kezdeteihez. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1977.) XXII. 223. p.

125 Budapesti cím és névjegyzék. Franklin Társulat, Budapest, 1899. 120. p.

126 Vasárnapi Újság, 1888. 3. sz. 52. p.

127 Vasárnapi Újság, 1890. 50. sz. 827. p.

128 Vasárnapi Újság, 1891. 20. sz. 331. p.

129 Cs. Plank Ibolya–Kolta Magdolna–Vannai Nándor: Divald Károly fényképész és vegyész üvegműcsarnokából Eperjesen. Magyar Fotográfiai Múzeum–VIPress Kft. Budapest, 1993. 15. p.

130 Vasárnapi Újság, 1899. 1. sz. 20. p. és 7. sz. 114. p.

131 Vasárnapi Újság, 1899. 15. sz. 251. p.

132 Mesterházi Lajos: Budapest Anno... Fénykép fölvételek műteremben és házon kívül. Corvina Kiadó Budapest, 1984.

133 Vasárnapi Újság, 1900. 51. sz.

134 A Fény, 1906. 1–3. sz.

135 Vasárnapi Újság, 1900. 1. sz. 15. p.

136 Még ma sem tudni pontosan, ki használta először e szót. Annyi azonban bizonyos, hogy az 1910-es évek végén vált elterjedté, G. Grosz, J. Heartfield, J. Baader illetve H. Höch nyomán.

137 Szilágyi Gábor: A fotóművészet története (A fényrajztól a holográfiáig). Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, [Budapest], 1982. 174. p.

138 Vasárnapi Újság, 1897. 28. sz. 449. p.

139 Vasárnapi Újság, 1898. 28. sz. 480-481. p.

140 Vasárnapi Újság, 1909. 29. sz. 610-611. p.

141 Vasárnapi Újság, 1897. 1. sz. 4-5. p.

142 Baji L. Etelka: Egy fényképész-dinasztia: a Strelisky-műterem közel százesztendős tevékenysége.

Fotóművészet, 1996. 3–4. sz. 90. p.; a felvétel – a Vasárnapi Újságon kívül – megtalálható még Baji L. Etelka:

Strelisky ─ Egy fényképészdinasztia száz éve című munkájának 55. oldalán.

143 Hozzá hasonlót szintén Strelisky Sándortól a Vasárnapi Újság, 1897. 14. sz. 212. p. közölt, „Palotás tánc a várszinházban tartott művészeti előadáson” címmel.

144 Vasárnapi Újság, 1900. 51. sz. 852. p.

145 Vasárnapi Újság, 1900. 51. sz. 855. p.

146 Szilágyi Gábor: A fotóművészet története (A fényrajztól a holográfiáig). Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1982. 230. p.

147 Józsi és László főherceg első tűzpróbája Pécsett című Zelesny-felvétel, Vasárnapi Újság, 1884. 48. 769.

148 Kókay–Buzinkay–Murányi: A magyar sajtó története. Budapest, MÚOSZ kiadás, 1995.

149 Vasárnapi Újság, 1881. 50. sz. 797. p.

150 Fényképészeti Lapok, 1882. január, I. évf. I. sz. 15. p.

151 Vasárnapi Újság, 1890. 5. sz. 80-81. p.

152 Vasárnapi Újság, 1879. 11. 172-3-5-6. p.

153 Vasárnapi Újság, 1874. 46. sz. 732. p.

154 Vasárnapi Újság, 1874. 33. sz. 521. p.

155 Vasárnapi Újság, 1905. 32. sz. 505. p.

156 Vasárnapi Újság, 1907. 28. sz. 553. p.

157 Vasárnapi Újság, 1909. 14. sz. 271. p.

158 Vasárnapi Újság, 1910. 23. sz. 484-485. p.

159 Vasárnapi Újság, 1907. 2. sz. 23. és 26. p.

160 Vasárnapi Újság, 1906. 9. sz. 136-137. p.

161 Vasárnapi Újság, 1910. 34. sz. 710-711. p.

162 Vasárnapi Újság, 1908. 31. sz. 627. p.

163 Vasárnapi Újság, 1914. 35. sz. 677. p.

164 Vasárnapi Újság, 1914. 34. sz. 661. p.

165 Vasárnapi Újság, 1914. 37. sz. 712-713. p.

166 Vasárnapi Újság, 1914. 45. sz. címlap

167 Vasárnapi Újság, 1914. 36. sz. 698. p.

168 A háborús időszak elejét Ferenc Ferdinánd meggyilkolásától (1914. június 28.) számíthatjuk, amely a 27.

számban jelent meg.

169 Vasárnapi Újság, 1915. 18. sz. 293. p.

170 Vasárnapi Újság, 1915. 45. sz. 727. p.

171 “Ő. Gy. népfölkelőhadnagy fölvételei” Vasárnapi Újság, 1915. 5. sz. 75. p.

172 Vasárnapi Újság, 1915. 7. sz. 109. p. és 24. sz. 377. p.

173 Vasárnapi Újság, 1915. 29. sz. 460. p.

174 Vasárnapi Újság, 1916. 7. sz. 108. p. ismeretlen szerző

175 Vasárnapi Újság, 1916. 13. sz. 197. p. Jelfy Gyula

176 Vasárnapi Újság, 1916. 27. sz. 423. p. Ferenczy István által hazánkba került és dr. Meller Simon által azonosított bronz lovas szobor.

177 Vasárnapi Újság, 1916. 24. sz. 373. p.

178 Vasárnapi Újság, 1916. 2. sz. 28. p.

179 Vasárnapi Újság, 1916. 6. sz. 84–85. p.

180 Vasárnapi Újság, 1916. 16. sz. 249. p.

181 Vasárnapi Újság, 1916. 37-38. sz.

182 Vasárnapi Újság, 1916. 44. sz. 689. p.

183 Vasárnapi Újság, 1916. 48-51. sz.

184 Magyar Országos Levéltár. ME. K-26 / 3878, 1919. XXXVI tétel, 64. alapszám. 1919. augusztus 8.

185 Magyar Országos Levéltár. K-807. PTI-601. found. /3. csomag/ 1. őrzési egység. Sajtódirektóriumi jegyzőkönyvek 1919. április 4.

186 Vasárnapi Újság, 1919. 28. sz. 318. p.

187 Vasárnapi Újság, 1920. 3. sz. 30–32. p.

188 Albertini Béla: Tábori Kornél és a szociális fotográfia. Fotóművészet, 1996. 3–4. sz. 96-97. p.

189 Miért ölték meg a Vasárnapi Újságot? Magyarság, 1922. február 14.

190 Az Érdekes Ujság, 1913. 1. sz. 1. p.

191 Az Érdekes Ujság, 1914. 10. sz. 24. p.

192 Szőnyi Lajos képriportja a Pesti Nyomor című cikkhez. Az Érdekes Ujság, 1914. 10. sz. 34. p.

193 Az Érdekes Ujság, 1913. 30. sz. 8. p.

194 Az Érdekes Ujság, 1914. 37. sz. 23. p.

195 Az Érdekes Ujság, 1914. 3. sz. 33-35. p.

196 Az Érdekes Ujság, 1914. 11. sz. címlap és 2-3. p.

197 Ilyen például az Alexi [Alexi Béla 1873–1918] jelzéssel ellátott címlap az 1914. év 7. számának címlapján, melyen Herczeg Ferenc látható dolgozószobájában.

198 Az Érdekes Ujság, 1914. 38. sz. hátsó borító

199 Az Érdekes Ujság, 1914. 39. sz. címlap

200 Az Érdekes Ujság, 1914. 42. sz. címlap

201 A háborús események jobb színben való feltüntetése nem csak hazánkra volt jellemző. Vesd össze: Holzer, Anton: Die andere Front. Fotografie und Propaganda im ersten Weltkrieg. Darmstadt, 2007.

202 Kankovszky Ervin: Consolentia. Az Érdekes Ujság, 1915. 6. sz. címlap

203 Az Érdekes Ujság, 1915. 6. sz. hátsó borító, 1915. 7. sz. címlap, 1915. 8. sz. címlap

204 Balogh Rudolf Az ágyú az elsütés pillanatában című felvétele már a mozgást is felhasználta a kép tartalmi mondanivalójának hangsúlyozására. (Vasárnapi Újság, 1914. 46. sz. címlap)

205 Az Érdekes Ujság, 1915. 7. sz. hátsó borító

206 Az Érdekes Ujság, 1917. 12. sz. 10. p. (a Mese című felvétele) és 13. p. (a Kupaktanács című felvétele)

207 Az Érdekes Ujság, 1918. 49. sz. címlap

208 Az olvasóhoz! Az Érdekes Ujság, 1919. 17. sz. a címlap belső oldala

209 Az Érdekes Ujság, 1919. 31. sz. 5. p.

210 Vasárnap, 1926. március 7. 108-109. p.

211 Új Idők, 1900. 36. sz. 200., 201. p.

212 A Ferenc József-rendet I. Ferenc József alapította 1848-ban. A rend adományozása vallástól és foglalkozástól függetlenül történt, a Birodalom állampolgárai és külföldiek egyaránt megkaphatták.

213 Új Idők, 1900. 38. sz. 200., 237. p.

214 Például Vasárnapi Újság, 1900. 36. sz. 592. és 593. p.

215 A felvétel a Vasárnapi Újság 1900. 37. sz. címlapján, illetve az Új Idők 1900. 38. sz. 237. oldalán jelent meg.

216 Új Idők, 1900. 34. sz. 178. p.

217 Új Idők, 1897. 128. p.

218 Vasárnapi Újság, 1900. 10. sz. 154. p.

219 Vesd össze: Baki Péter: A Vasárnapi Ujság és a fotográfia (1854–1921). Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2005.

220 Istóczy Győző (1842–1915) antiszemita politikus.

221 Pesti Hírlap l880. 294. sz. október 23. 45. p.

222 Szakmai kvalitásának megfelelő módon emlékeztek meg róla kortársai: Löwinger Mór: A fényképészet az ezredévi kiállításon. Fényképészeti Értesítő, 1896. 23. sz. 356-360. p., illetve Kiss József: A magyar fényképészet múltja. Magyar Fotográfia, 1926. 3. sz. 4-5. p.

223 Mai Manó a Vasárnapi Újságban csupán három alkalommal jelent meg: 1894. 14. sz. 232. p., 1903. 8. sz. 123.

p. és 1913. 26. sz. 519. p.

224 Új Idők, 1900. 52. sz. címlap és 550., 551. és 552. p.

225 Magyar Fotográfia, 1929. 13-14. sz. 12. p.

226 Új Idők, 1899. 7. sz. 160. p.

227 Új Idők, 1902. 29. sz. 46-47. p.

228 Új Idők, 1902. 29. sz. 56. p.

229 Ilyen zsánerképek például a Gölöncsérek a Dunaparton (1902. 29. sz. 72. p.) vagy a Dunaparti halász (1902.

33. sz. 132. p.)

230 Az Új Idők félévente kerültek bekötésre a szerkesztőség által, s a lapszámi oldalak folyamatosak, ezeket adtam meg a képek meghatározásánál. I. kötet: 129., 130., 134., 176., 177., 182., 197., 201., 272., 293., 297., 298., 316., 317., 345., 413., 416., 432., 454., 455., 457., 505., 523., 524., 525., 533., 556., 557., 558., 576. p.; II.

kötet: 16., 34., 120., 121., 122., 179., 181., 198., 199., 200., 210., 224., 225., 233., 259., 315., 317., 319., 320., 321., 322., 323., 335., 340., 341., 344., 364., 368., 394., 457., 461., 481., 501., 552., 573., 595., 597., 613., 256., 389., 560. p.

231 Új Idők, 1905. 1. sz. 2-3. p.

232 Új Idők, 1905. 5. sz. 104. p.

233 Balogh Rudolf már négy felvétellel is megjelent az Új Időkben (1903. 28. sz. 36-37. p.), míg a Vasárnapi Újság csak 1904-től kezdődően foglalkoztatta (1904. 13. sz. 204. p.)

234 Új Idők, 1913. 23. sz. 580-585. p.

235 Vasárnapi Újság, 1913. 22. sz. 428-9. p.

236 Érdekesség, hogy Albertini János felmenője volt Albertini Béla (1940) fotótörténésznek.

237 Új Idők, 1913. 2. sz. 47. p.

238 Új Idők, 1913. 3. sz. 74. p.

239 Vesd össze: Albertini Béla: A magyar szociofotó története. A kezdetektől a második világháború végéig.

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 1997.

240 Új Idők, 1913. 4. sz. 88-89. p.

241 Új Idők, 1913. 46. sz. 500. p.

242 Magyar Fotográfia, 1926. 1. sz. 8. p.

243 Alexi sportfotóira példa az Új Idők, 1913. 31. sz. 112-113. oldalain szereplő felvételek, a színházi képeit pedig jól reprezentálja a szintén 1913-ban publikált két önálló felvétele (36. sz. 242. p. és 37. sz. 265. p.)

244 Vasárnapi Újság, 1918. 28. sz. 427. p.

245 Más források szerint 1910-ben. Vesd össze: Szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840–1945). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1997. 55. p.

246 A Royal Photographic Society pályázatára beküldött két képét ma is őrzi a bradfori National Media Museum

247 Gaiduschek Erzsi Új Időkbeli megjelenésére jellemző alkotások: 1911. 30. sz. 76. p., 1911. 49. sz. 532. p.

1911. 52. sz., 623. p., illetve 1914. 16. sz. 405. p., 1914. 21. sz. 540. p.

248 Gaiduschek Erzsi: Giacomo Puccini, az elhunyt nagy zeneköltő. Új Idők, 1914. 50. sz. 503. p.

249 Új Idők, 1914. 11. sz. 278. p.

250 Új Idők, 1914. 23. sz. 596. p.

251 Új Idők, 1912. 16. sz. 398. p.

252 Új Idők, 1928. 6. sz. címlap

253 Új Idők, 1928. 8. sz. 231. p.

254 Új Idők, 1928. 17. sz. 505. p.

255 Új Idők, 1928. 17. sz. címlap.

256 Új Idők, 1928. 35. sz. 265. p.

257 Új Idők, 1928. 12. sz. 341. p. és 1928. 13. sz. 383. p.

258 Vesd össze: Moholy-Nagy László: Építkezés, 1922. Zselatinos ezüst nagyítás, 29.8 x 38.6 cm. Magyar Fotográfiai Múzeum, leltári szám: 58.23/1

259 Új Idők, 1935. 36. sz. 355. p.

260 Seiden Gusztáv: A fotográfia új útja. Fotóművészeti Hírek, 1936. január 1-3. p.

261 Új Idők, 1942. 18. sz. 519. p.

262 Új Idők, 1942. 20. sz. 579. p.

263 Új Idők, 1941. 33. sz. 200. p.

264 Új Idők, 1941. 34. sz. 237., 239., 241. p.

265 Vesd össze: Parti Szilvia: Sugár Kata. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2007.

266 Kincses Károly: Fotó Marian. Fotóművészet, 1986. 4. sz. 47. p.

267 Új Idők, 1941. 26. sz. 798-799. p.

268 Kálmán Kata: A Madzsar iskola. 1927-1929. Kézirat, 6. p. Hevesy Katalin tulajdona

269 1937. október 23. – november 7. (Sugár Kata ezen a kiállításon a János alszik című képével szerepelt.)

270 Bacskai Sándor interjúja Járai Rudolffal a Magyar Fotográfiai Múzeum számára. 1993 Magyar Fotográfiai Múzeum Hangarchívuma

271 Fotóművészeti Hírek, 1936. november–december, 16. p.

272 Dózsa Dezső: MAOSZ hírek. Fotóművészeti Hírek, 1932. június, 119. p.

273 Járai Rudolftól 1940-től 1949-ig Járai Rudolftól 102 képet közöltek az Új Időkben, melyekből negyven került a címlapra.

274 Bacskai Sándor interjúja Járai Rudolffal a Magyar Fotográfiai Múzeum számára. 1993. Magyar Fotográfiai Múzeum Hangarchívuma

275 (): Nyolcezer pengő egy fényképért. Friss Újság, 1940. február 18. 4. p.

276 Új Idők, 1941. 1. sz. címlap

277 Június 29.

278 Új Idők, 1941. 28. sz. címlap

279 Új Idők, 1941. 29. sz. címlap

280 Új Idők, 1941. 31. sz. címlap

281 Új Idők, 1941. 32. sz. címlap

282 Új Idők, 1941. 36. sz. címlap

283 Új Idők, 1941. 12. sz. címlap és 48. sz. címlap

284 Az 1941-es évfolyam címlapjainak megoszlása Dulovits, Járai, Szöllősy és Vadas között:

Dulovits Jenő: 1., 2., 7., 32., 47., 52. szám címlapja; Járai Rudolf: 9., 36. szám címlapja; Szöllősy Kálmán: 26., 28. szám címlapja; Vadas Ernő: 8., 13., 29., 31., 35., 37. szám címlapja

285 Új Idők, 1941. 12. sz. 485., 487., 489. p.

286 Kassák Lajos: Egy magyar fotográfus Japánban. Híd, 1941. január 10., 12-13. p.

287 Új Idők, 1942. 2. sz. 35. p.

288 Új Idők, 1945. 1. sz. 27. p. és 10. sz. 273. p.

289 Dersi Tamás: A rejtélyes doktor. Szépirodalmi Kiadó, Budapest. 1965. 149. p.

290 Idézi: Buzinkay Géza: A magyar sajtó története. Sajtóház, Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest. 2001. 183. p.

291 Idézi: Lengyel Géza: Magyar sajtómágnások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963. 64. p.

292 Buzinkay Géza: A magyar sajtó története. Sajtóház, Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest. 2001. 182. p.

293 Kincses Károly: Fényképeskönyv, Magyar Fotográfiai Múzeum–Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 2006. 39. p.

294 Kincses Károly: Fényképeskönyv, Magyar Fotográfiai Múzeum–Magyar Fotóművészek Szövetsége, Budapest, 2006. 56. p.

295 Idézi: Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1980. 74. p.

296 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1929. november 17. címlap

297 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1928. július 29. 75. p.

298 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1929. szeptember 29. címlap

299 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1931. szeptember 20. 8-9. p.

300 Ma Este, 1924. október 16. 34. p.

301 Verse jelent meg például az Amatőr Művészet című lap 1920. március 15-i számában Örök harc címmel

302 Incze Sándor: Színházi életeim. Múzsák, Budapest, 1987. 206. p.

303 Munkácsi Márton: Sportfotografálás. Magyar Fotográfia, 1924. 9-10. szám 6-7. p.

304 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1928. június 24., címlap, illetve 72. p.

305 Gundlach, F. C. (szerk.): Martin Munkacsi. Thames & Hudson, London, 2006. 26. és 27. p. Az At 100 kilometers, 1929. és a Getting into spring, 1929. felvételek.

306 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1931. május 24. 5. p.

307 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1931. július 12. 12. p.

308 1931-ben 72 felvételt publikált a Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklete Munkácsitól

309 Pesti Napló Ingyenes Képes Műmelléklet, 1935. április 21., hátsó borító

310 [-]: A fotóriporter. A riportfelvételek kulisszatitkaiból. Ma Este, 1925. november 12. 33-34. p.

311 Vásárhelyi Miklós: Az Est Lapok (1920–1939). Fotóriporter, 2005. 3–4. sz. – 2006. 1. sz. 85. p.

312 The Illustrated London News. 1871. június 24., címlap

313 Gleason’s Pictorial, 1852. április 17. címlap, illetve 256. p.

314 Vasárnapi Újság, 1881. 42. sz. 668. p. Fényképezés egy pillanat alatt.

315 Harper’s Weekly, 1860. június 2. 344-345. p.

316 Le Monde Illustré, 1862. április 26. 263. p.

317 Légiutazásáról még a magyar sajtó is beszámolt: Vasárnapi Újság, 1863. 50. sz. 448. p.

318 Paris Illustré, 1889. július 6. címlap, illetve 69. p.

319 The Illustrated American, 1893. szeptember 2., 185. p.

320 Le Panorama, 1896. október, 54. p.

321 La Vie au Grand Air, 1908. augusztus 1. 515. p.

322 La Vie au Grand Air, 1908. május 9. és 1904. február 25. címlapok

323 Például: Femina, 1907. október 1. címlap és L’Illustration, 19010. november 26.

324 Vesd össze: L’Illustration, 1915. március 27.

325Panzer, Mary: Mathew Brady. Phaidon, New York, 2001.

326 Vesd össze a The Illustrated London News vagy az L’Illustration 1916-os, 1917-es és 1918-as évfolyamaival

327 Die Dame, 1928. február 1.

328 Vesd össze: UHU, 1926. június 9. és 28-35. p., illetve Berliner Illustrirte Zeitung, 1928. december 23. 86-91.

p.

329 Die Woche, 1927. augusztus 13. 975. p.

330 UHU, 1928. február 5.

331 VU, 1929. július. 7.

332 AIZ, 1932. 29., 42., 47. és 48. számainak címlapja