• Nem Talált Eredményt

2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével.

Készítette: Ungvári Gábor Szakmai felelős: Ungvári Gábor

2011. január

(2)

2

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 2. hét

A közgazdaságtan megközelítései a környezeti problémák kezelésére

Ungvári Gábor

Vázlat

•Leválasztani azt, ami nem közgazdasági feladat.

• A feladat: a szűkösség azonosítása és kezelése egy sokszorosan összefüggő környezetben.

Hogyan?

•Közgazdasági eszközök és piaci eszközök

•Milyen eszközeink vannak a szűkösség azonosítására? Fizikai és közgazdasági indikátorok.

• A sokszorosan összetett rendszer szemlélete. Természeti tőke.

A hatékony allokáció nyomában

Az alapkérdések:

(1) mit és kik között akarunk elosztani?

Az erőforrások/készletek hatékony allokációjának megvalósítására kiváló eszközünk van: az önkéntes szerződésen alapuló csere intézménye, amit piacnak hívnak.

(2) Piaci kudarc vagy közösségi kudarc?

Tisztázottak és közösek-e a játékszabályok vagyis az értékrend? Pl Mennyire sarok egy sarok megoldás? Az extremitásra vonatkozó példák félrevezetőek lehetnek (szent

(3)

3

helyek, erdők, megszokások pl Google map a területhasználatról)

(3) van-e szűkösség?

(4) vannak-e külső hatások?

(5) mindezek ismeretében az erőforrás/készlet magának való jellemzői, hogyan alakítják a hatékony elosztáshoz javasolható intézményrendszert?

Társadalmi folyamatok generálta különbségek a környezetben.

Mi a kép érdekessége?

Társadalmi folyamatok generálta különbségek a környezetben.

A területhasználat mintázata, ami hatással van az erózióra, a tápanyagterhelésre, a biodiverzitásra…

(4)

4

A szűkösség azonosítása

Mi a készlet?

Készlet

Potenciális készlet

Fellelhető

Mi vezérli?

Földtani

Gazdasági

Megújuló/körforgásban tartható anyagok figyelembevétele

Az ökológiai rendszer szolgáltatásai / haszonvételei is korlátos készletek

Ökológiai szolgáltatások A jól-lét összetevői

Élet a Földön – Biodiverzitás

A nyilak vastagsága a ökoszisztéma és az emberi jól-lét közötti kapcsolat erősségét tükrözi:

Vékony nyíl: gyenge kapcsolat Szaggatott nyíl : közepes kapcsolat Vastag nyíl: erős kapcsolat

Forrás: Millennium Ecosystem Assessment Választás és cselekvés szabadsága.

Annak lehetősége, hogy az egyén azt teheti, amit értéknek tart.

Biztonság

Személyes biztonság

Alapanyagokhoz való biztonságos hozzáférés

Természeti katasztrófákkal elleni védettség Minőségi élet alapanyagai

Megfelelő megélhetés

Elegendő táplálék

Lakhatás

Javakhoz való hozzáférés Egészség:

Erő

Jól-lét

 Tiszta víz és levegő Elősegíti:

Tápanyag áramoltatás Talaj képződés

Alapanyag (biomassza) termelés

Biztosít:

Élelmet

Friss vizet

Fa és rost

Üzemanyagot

Szabályoz:

Klímát

Árvízet

Betegségeket

Víztisztaságot

Kulturális javak:

Esztétikai

Spirituális

Oktatás

Rekreáció Jó társadalmi kapcsolatok

Társadalmi kohézió

Kölcsönös tisztelet

 Mások támogatása

(5)

5

A szűkösség feltárása:

az indikátorok

Előrejelzés, indikátorok – melyik mire jó?

Összehasonlíthatóság más erőforrások szűkösségével, számíthatóság

Fizikai/anyagi

Gazdasági alapú mutatók:

Erőforrás költség

Scarcity rent

A kitermelés és feltárás határköltségei

Az ökológia szolgáltatások esetében ritkán lehet csak egy szolgáltatás készletét vizsgálni.

Egyes fizikai / anyagi mutatók jól leírhatóak és értelmezhetőek, másokról csak közvetett módon lehet információt szerezni, noha szerepük és szűkösségük kétségtelen.

A gazdasági alapú mutatók számítása a természeti javak / ökológiai szolgáltatások értékelését igényli.

Értékelhető-e a környezet és a természet? És ha igen, hogyan?

(6)

6

Külső hatások:

Az axternáliák azonosítása

Meghatározás: nem szándékolt, közvetett hatások a tranzakcióban részt nem vevők számára

Ismerjük-e a nem szándékolt hatásokat? És miből származnak?

A társadalmi működés intézményrendszerébe van kódolva, hogy mindig lehetnek közvetett hatások.

Tisztázottak-e a tulajdonviszonyok? Sőt milyen összetettségi szinten tisztázottak? (Kié a tó? Kié a halászat, a nádvágás, a vízkivétel joga?) Ennek a kialakulása egy folyamat pl a kontinuus jogrendszerből fakad.

Az innovációból törvényszerűen fakad a hatások előzetes nem ismerete.

Természeti-társadalmi összefüggések ismeretének ex-ante hiánya. (illusztráció Serzimir)

A visszacsatolás minősége.

Externáliák kialakulásának lehetősége

Nem tökéletes piaci struktúrák – tranzakciós költségek – Coase – lehetséges hatékonyabb allokáció, a transzferek iránya a tulajdonjogok kiinduló leosztásától függnek

A Coase-i kiinduló leosztásról való gondolkodás változása a környezeti tudat változását tükrözi

Tudományos / jogi úton bizonyítani kell a káros hatás kialakulását

A „szennyező fizess, használó fizess” elvek bevezetése, és a szabályozási megoldások alapelvévé válása

A társadalmi és a magán diszkontláb eltérése

Kormányzati kudarcok

Rosszul leosztott tulajdonjog rendszerek / az ismeretek változása

Közjószágok – a felfogás folyamatosan változik – klasszikus közjószág a friss levegő

(addig, amíg nem jött be a képbe a légkör öntisztulási képessége)

közös tulajdonú erőforrások

(7)

7

A környezetről való gondolkodás átalakult.

Nincs, hatás.

A környezet passzív befogadó, terhelhető, de a terhelhetőségnek határa van

A környezeti szolgáltatások volumene függ a természeti környezet kezelésétől

Mi kell a közös tulajdonú készletek megőrzéséhez? – Managing the commons

Ostrom a „közös tulajdonú készletek” kezelésének nyolc alap feltételét (designe principles) azonosította [5]

Clearly defined boundaries (effective exclusion of external unentitled parties);

Rules regarding the appropriation and provision of common resources are adapted to local conditions;

Collective-choice arrangements allow most resource appropriators to participate in the decision-making process;

Effective monitoring by monitors who are part of or accountable to the appropriators;

There is a scale of graduated sanctions for resource appropriators who violate community rules;

Mechanisms of conflict resolution are cheap and of easy access;

The self-determination of the community is recognized by higher-level authorities;

In the case of larger common-pool resources: organization in the form of multiple layers of nested enterprises, with small local CPRs at the base level.

Nem kell más, mint jó kormányzás.

A módszerek alkalmazásának kérdései

A jó kormányzás és a természeti környezettel való magas szintű gazdálkodás nem független egymástól.

Körültekintő, megalapozott és méltányos = hatékony döntések meghozatalához nyitott, az érintettek és érdekeltek részvételére alapozott tervezési rendszerek szükségesek

(8)

8

Egy közgazdasági értékadás soha nem független attól a döntéshozatali folyamattól, amelyben használni akarják!

Nincs érdek mentes elemzés, mivel a vizsgálatok célja az érdekek egyeztetéséhez szükséges koherens / összevethető kép kialakítása.

Egy adott módszer akkor használható, ha a feltevéseivel az érintettek azonosulni tudnak. Ez rendszerint nem valósul meg, ami időveszteséggel és többletköltséggel jár, nem beszélve az inadekvát eredmény haszon-lehetőség költségéről).

Az ökológiai-rendszer korlátos szolgáltatásainak előállítása

Az elmélet fejlődése

Végtelen erőforrások –

Véges készletek – Újra előállítható erőforrások – A haszonvételekkel való gazdálkodás

Millennium Ecosystem Assessment www.maweb.org

Az ökoszisztéma állapota

– Haszonvételek – A változások hajtóerői – változások az ökológiai rendszerben

– változások a haszonvételek lehetőségében – változások a jólétben

Az ökoszisztéma állapota kihat a „torta” nagyságára, az állapotból következő haszonvétel kör pedig befolyásolja a „torta” elosztását – milyen módokon lehet részesedni (pl. az erdőgazdálkodás módja kihat az erdei növények és a vadászat lehetőségeire, a folyó szabályozása az ártéren termelődő biomasszára és a parti szűrésű kutak vízhozamára…)

A természeti folyamatok kezelése = megújuló erőforrásokkal való készletgazdálkodás

http://www.greenfacts.org/en/ecosystems/index.htm

Greenfacts 3.2 How is the economy linked to ecosystem services?

(9)

9

Direct drivers growing in intensity

Most direct drivers of degradation in ecosystem services remain constant or are growing in intensity in most ecosystems

A fő hajtóerők és hazai megjelenésük

•MEA – regionális kutatások, jellemzően nem Európában

•Természetes, vagy más hasznosítású területek szántó területekké alakítása.

•Elsősorban a mezőgazdasági termelés technológiai változásai miatt a nitrogén és foszfor terhelés drasztikus növekedése

•A széndioxid légköri koncentrációja 32%-kal nőtt

•A folyók természetes lefolyásának módosítása

(10)

10

Habitat Loss to 1990

A fő hajtóerők és hazai következményeik

Magyarország – a Pannon ökorégió az erdő-sztyeppe övezet nyugati határterületén fekszik ez az élőhely típus – biom szenvedte el a XX. század végére a legnagyobb mértékű veszteséget, azaz a legnagyobb arányú természeti erőforrás alap átalakítást.

Azonosíthatóak-e ennek a készlet / természeti tőke csökkenésnek a hatásai, következményei?

Temperate Grasslands &

Woodlands Temperate Broadleaf Forest Tropical Dry Forest Tropical Grasslands Tropical Coniferous Forest Mediterranean Forests

Tropical Moist Forest

0 50 100 Percent of habitat (biome) remaining

Source: Millennium Ecosystem Assessment

Temperate Grasslands &

Woodlands Temperate Broadleaf Forest Tropical Dry Forest Tropical Grasslands Tropical Coniferous Forest Mediterranean Forests

Tropical Moist Forest

0 50 100 Percent of habitat (biome) remaining

Source: Millennium Ecosystem Assessment

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

– A víztöbblet elvezetése: Belvíz védekezés érintett terület 44 ezer km2, ebből a művelt terület 27 ezer km2, az összes művelt terület

• Az eltérő keresleti görbék miatt, időszaki korlát esetén a fogyasztók között arányaiban nagy különbségek alakulhatnak ki, hogy ki mennyi vízhez jut hozzá

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

• Az igények differenciálódása, az energia pályák összemosódása – elektromos áram egyre több féle módon termelhető hatékonyan és a felhasználási korlátok

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

• Az állam támogatási rendszert működtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a kiemelkedően magas díjakkal szembesülő lakossági fogyasztók

Overuse of the atmospheric commons relative to population share is based on deviations from equal per capita emissions; in 2005 high-income countries.. constituted 16 percent of

T1 többlete az egyenlő mennyiségektől való eltérés esetén - nominális érték 0,96 T2 csökkenése az egyenlő mennyiségektől való eltérések esetén - nominális érték