• Nem Talált Eredményt

2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN"

Copied!
17
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével.

Készítette: Ungvári Gábor Szakmai felelős: Ungvári Gábor

2011. január

(2)

2

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 7. hét

Vízgyűjtő léptékű természeti tőke gazdálkodás 1/a

Vízkárelhárítás, területi vízgazdálkodás

Ungvári Gábor

Vázlat

A felszíni vízkészletekkel való gazdálkodás vetületei

Intézményi dobozok:

vízkárelhárítás,

területi vízgazdálkodás,

mezőgazdaság

Megjelenési formák:

Belvízvédelem (víztöbblet),

Árvízvédelem(víztöbblet),

Öntözés (vízhiány),

halgazdasági vízbiztosítás,

természetvédelmi vízbiztosítás (vízhiány),

Közvetett hatások

(3)

3

A problémák és így az ágazatok is összekapcsolódnak!

Felszíni készletek – területhasználat

Hatékony-e a területhasználat jelenlegi allokációja a fő használati módok között?

Indokolt lehet-e egy nem egyensúlyi pályán kívüli állapot fenntartása?

Ha a nyerhető hasznok meghaladják a költségeket.

Hasznok: mezőgazdasági (hatékony intenzív termelési

struktúra lehetősége); infrastruktúra fejlesztési; település rendezési

Költségek: nem hatékony természetvédelmi

tevékenység; a ki sem alakuló ökológiai-rendszer szolgáltatások haszon lehetőség költsége (beleértve a kulturális és esztétikai megfontolásokat);

(4)

4

Az előállított értéktöbblet fedezi-e a termelési feltételek stabilizálásának költségét?

A problémákra az intenzitás növelésével választ adó megoldások közgazdaságilag racionális tere kimerült – ha volt egyáltalán.

A tájfenntartás jelenlegi rendszere

Vízelvezetés céljából kiépült rendszerek

Síkvidék

A víztöbblet elvezetése: Belvíz védekezés érintett terület 44 ezer km2, ebből a művelt terület 27 ezer km2, az összes művelt terület 41%-a.

42 ezer km belvíz csatorna – 1940 még csak kb 16 ezer km

Szivattyú kapacitás: 1940 200 m3/s; 1995 950 m3/s

Dombvidék

Kisvízfolyások 53000 km – ebből belterületi 6000km (1500 települést, 1800 patak szel át), 17000 km „rendezett”

A patakok árterülete 4300 km2

Erózióval veszélyeztetett 23 ezer km2 Vízpótlási céllal kiépült rendszerek

Öntözés

1995-ben 3170 km2 öntözésre berendezett terület, 200-500 millió m3

73% Alföldön, 24% Dunántúl, maradék elaprózva a többi dombvidéken

Területi vízgazdálkodás infrastruktúrájának fenntartása

Vízügyi igazgatóságok, vízitársulatok

Az üzemeltetés a kapacitások karbantartását jelenti, amit nem tudnak megvalósítani

A belvíz jelenségek egy része a kapacitás fenntarthatatlanságából származik

(5)

5

Tulajdonviszonyok:

Önkormányzati és magán tulajdon: 34–39%

Forgalomképes állami tulajdon (FVM, vízitárulat kezelés): 43–47%

Állami tulajdonú főművek 18–19%

A területi vízgazdálkodás kereteit befolyásoló földhasználati döntések

Hogyan kell többfunkciós rendszerek esetében a használókra terhelni az infrastruktúra fenntartás és a működtetés költségeit?

Közösségi és magán igénybevételek

Korábban kizárólag állami források, majd hozzájárulások

A jelenlegi költség keretekből nem tartható fenn a tervezett kapacitás szint – DE magasabb költségeket a használók jelenlegi tevékenysége mellett nem lehet érvényesíteni.

Finanszírozási csapdahelyzet

Elégtelen források

részben működő infrastruktúra

Nagyobb kitettség - a véletlenszerű problémák nagyobb valószínű jelentkezése

Magas arányú kárelhárítás – magas működési költség

Csökkenő infrastruktúra fenntartási költések

(6)

6

Megváltozott igények:

A mezőgazdaság átalakulása a közvetlen földhasználók igényeit változtatta meg

A társadalom átalakulása a mezőgazdasággal / földhasználattal szembeni igényeket változtatta meg

A használók adaptációjának azaz a szolgáltatás iránti kereslet

megváltoztathatóságának feltételezéséhez a használóknak ismerniük kell a szolgáltatás költségét.

A területhasználat hatékony allokációjához szükség van

a vízrendszer fenntartás tényleges költségeinek és

a közösségi haszonként jelentkező ökológiai szolgáltatások értékének (a területhasználó számára jelentkező bevételként) ismeretére

VKI elvek: költségfedezés

Állami kereslet intézményrendszerének kialakítása – az ökológiai szolgáltatások piacai

A mezőgazdasági vízszolgáltatás – öntözés

Csökkenő felhasználás – a víz biztosításának költségeit nem fedező díjak ellenére

Szociálpolitikai megfontolások készletgazdálkodás helyett

VKJ aszálykor 0 Ft, majd teljes mértékben eltörölték

Management anomáliák – az fizeti, aki utólérhető – fix költségek koncentrálódása a csökkenő fogyasztói kör miatt

Bőség és hiány együttes jelenléte:

Az egész évi mezőgazdasági vízigény harmada a legkisebb ellátottságú időszakban (július-augusztus) jelentkezik Ugyanakkor a VKI 42 tervezési alegysége közül 33 esetében a szűk keresztmetszeti vízhozam nem éri el ezt az arányt. Szükséges tehát az időszakok közötti vízmegőrzés szempontjának érvényesítése.

Az sem jut hozzá, aki meg tudná fizetni.

(A halastavak működtetésének konfliktusai – ökológiai szolgáltatások meg nem fizetése)

(7)

7

A területi vízgazdálkodás ellentmondásai

Öntözhető területek nagyságának alakulása km2 a kisvízkor rendelkezésre álló készletek alapján

(8)

8

Az öntözés nem jelent megoldást a regionális léptékű vízhiányokra. Nincs annyi nyári felszíni készlet, hogy nagyságrendjében elegendő legyen

A földhasználat és a vízminőség összefüggése

Millennium Ecosystem Assessment – az ökoszisztéma degradáció vezető hajtóerői között azonosítja a tápanyagtúlterhelést-

Víz Keretirányelv állapotértékelés:

Vízfolyások 33%-a, állóvizek 26%-a

A természetes vízfolyások 50%-át érinti

Terhelés számszerűsítve

pontszerű szennyezőforrások 2,9 kt/év,

diffúz szennyezőforrások 2 kt/év, ennek 85%-a mezőgazdasági

Ok, szántó közelsége, puffer terület hiánya

Diffúz terhelés és erózió = Tápanyag körforgás sérülése és talajvesztés

A síkvidéken a diffúz terhelés a belvíz bevezetésből származik

A diffúz tápanyagterhelés és az erózió

összefüggése – területi megoszlása

(9)

9

A Tisza árvízi szabályozása Költség – haszon elemzés, eredmények

NKFP – 3/A 0039/2002

Növekvő árvízi kockázat – egy meg nem nyerhető verseny

A védekezési rendszer maga generálja a kockázat növekedését – feltöltődés a gátak között

A területhasználat átalakítása szintén csökkenti a rendszer védelmi képességét – a gyorsabb lefutás okán összetorlódó árvizek

Az éghajlat változás kedvezőtlen hatása – egyenetlenebb éven belüli csapadék eloszlás – télre koncentrálódás és egy-egy alkalom mennyiségének növekedése

(10)

10

(11)

11

Módszertan

Összehasonlított lefolyás verziók

Klímaváltozás hatásának feltételezése, feltöltődés folyamata a hullámtérben

Költség-hasznon elemzés

A ráfordítások és károk együttes minimumának keresése

A különböző időpontokban felmerült költségek jelenértéken való összegzése

Adatok

Károk: lakossági ingó, ingatlan; közintézmények; kitelepítés; ipari, mezőgazdasági és út károk

Beruházás; fenntartás; védekezés

(12)

12

A katasztrófa pontok összegzett kárai

kártípusonként

(13)

13

Katasztrófa pontok kitettsége

Települési 22% – Kitelepítés 12%

Ipari károk 40%

Mezőgazdasági 3%

Út károk 22%

Erőteljes koncentráció: a felső 20% a károk 47%-a az alsó 40% a károk 20%

(14)

14

Eredmények

Árvízvédelmi stratégiák összehasonlítása a

Tiszán, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

(15)

15

Árvízvédelmi stratégiák összehasonlítása a Tiszán, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése

keretében

Az árterek ökológiai rendszerszolgáltatásai

– csillapító funkció – 1

(16)

16

A VTT koncepciójának változásai – a be nem teljesülő lehetőség

Mire ad választ a jelenlegi terv és mire nem?:

Csak árvíz csúcs csökkentés vízpótlás nélkül vagy

Földhasználati alkalmazkodás, táji vízpótlás árvízvédelmi funkciókkal

Tarpa 2001 – Első célkitűzés: A legritkábban előforduló nagy árvizek vízszint csúcsainak a levágására. Minimális területigény – nagy vízmélység – magas fajlagos beruházási költség – az árvíz elmúltával a víz visszaengedése a folyóba.

Tervezési küzdelmek árvízi, mezőgazdasági, természetvédelmi szempontok összehangolására, eredménye a VTT törvény 2004/LXVII

A terv visszafejlődése – a szükséges együttműködések elbukása a kormányzati koordináció hiánya és lobbi érdekek mentén – VTT 1003/2007 Kormányhatározat

továbbra is a gátak között elvezetendő víztöbbletek,

25 évre elnyújtott megvalósítás

a majd rendelkezésre álló pénzügyi források biztosította ütemben

A VTT-hez kapcsolódó területfejlesztés

tervezési területe

(17)

17

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

• Az igények differenciálódása, az energia pályák összemosódása – elektromos áram egyre több féle módon termelhető hatékonyan és a felhasználási korlátok

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

• Az állam támogatási rendszert működtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a kiemelkedően magas díjakkal szembesülő lakossági fogyasztók

Overuse of the atmospheric commons relative to population share is based on deviations from equal per capita emissions; in 2005 high-income countries.. constituted 16 percent of

T1 többlete az egyenlő mennyiségektől való eltérés esetén - nominális érték 0,96 T2 csökkenése az egyenlő mennyiségektől való eltérések esetén - nominális érték

Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Lakosság 23 38 Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Közület 14 20 Alapintézkedések

Készítette: Kőhegyi Gergely, Kutrovátz Gábor, Margitay Tihamér, Láng Benedek, Tanács János és Zemplén Gábor.. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely