• Nem Talált Eredményt

2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével.

Készítette: Ungvári Gábor Szakmai felelős: Ungvári Gábor

2011. január

(2)

2

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 10. hét

Energia

Ungvári Gábor

Energiaforrások

A források közötti átmenetek

A kormányzati politikák hatása a felhasználásra

Szabályozási kudarcok

(3)

3

Peak oil? – mennyi idő van az alkalmazkodásra?

Készlet változás, kimerülés – átstruktúrálódás?

Maximális kitermelés és a kimerülés nem ugyan

Kereslet növekedési üteme nőtt 1,76%/év 1994–2006 között. 3,4%/év 2003–2004; átlag 2,6%/év 2006–-2030; 2015? Túlkereslet?

Közlekedési 55%, lakossági, kereskedelmi, ipari.

Olajtermelés/fő az 1970-es években tetőzött

Átmenetek zökkenőmentessége?

Energy returned on energy invested – csökkenő ráták

Mezőgazdasági termelés energia igénye – műtrágya a magas hozamok fenntartásához – csökkenő fajlagos terület

Jevons paradoxon

Kormányzati politikák

Az árak torzítása – maximálása ellátási problémákat okozhat

Az árak torzítása – technológiák szelektív támogatása mentén – váltás gyorsítása?

(4)

4

Várakozások

Átmeneti? energiahordozók

Nukleáris, szén

Nem valószínű, hogy lenne újra egyetlen domináns energiahordozó.

Az igények differenciálódása, az energia pályák összemosódása – elektromos áram egyre több féle módon termelhető hatékonyan és a felhasználási korlátok is

leépülnek

Technológia fejlődése: Intelligens hálózatok elterjedése – hálózati betáplálások – kapacitás kezelés

Szervezési megoldásokban rejlő niche piacok

Keresleti oldali szabályozásban rejlő lehetőségek kiaknázatlanok – magasabb színvonalú szabályozás

(5)

5

Költség összehasonlítás

Különböző technológiák áramtermelési költségének megoszlása EUR(2005)/MWh

Energia használat környezeti oldala

Fosszilis alapúak

Kitermelés környezeti hatásai

Bányászat, csővezetékek

Energia termelés környezeti hatásai

Légszennyezés

Éghajlatra gyakorolt hatás

Nukleáris (elhelyezés, meghibásodás)

Megújulók (biomassza, szél, napenergia, vízenergia, thermál)

Szél

Összeszerelés, hozzáférés, zaj, látvány

(6)

6

Napenergia

? Látvány, élőhely

Földhő

Elfolyó kihűlt víz ásványi anyag koncentrációja

Alternatív használatok haszonlehetőség költsége

Felszín alatti vízkészletekre gyakorolt hatás

Vízienergia

A folyóra és a folyó völgyi ökoszisztémára,

Talajvíz szintre, parti szűrésű készletekre gyakorolt hatás

Biomassza

A területhasználat haszonlehetőség költsége

Sokszínűségre és összetettségre gyakorolt hatás

Szél

Az 1970-es évek olajválsága után indult be a fejlesztés – felfutás a 90-es évek második felében

Növekvő méretek – 50-100 kW-ról 1,5-2 MW

A szélből adódó kockázat

21%–41% kihasználtság szárazföldön.

34%–43% tengeren

A hálózatnak alkalmasnak kell lennie a változékony betáplálás fogadására és kezelnie kell tudni a szélcsendes periódusokat is.

Puffer kapacitások? Kereslet oldali szabályozás?

Előrejelzés bizonytalansága

(7)

7

Napenergia

(8)

8

Földhő

Közel 900 db kút 340em3/nap kapacitás

40°C alatti a kutak fele

40°C–60°C kutak negyede

90°C feletti 4%

Harmada fürdő-gyógyvíz, fele kombinált mezőgazdasági, ipari, lakossági hasznosítás

A termál víztestek harmadának VKI szerinti minősítése nem jó.

Típus szerinti mennyiségi problémák – víztest szintű, vagy lokális süllyedés

Hogyan allokáljuk? Vízemennyiség és hőérték szerint is gazdálkodni kell vele.

Pl. Hévíz esetében, DK Magyarország

Visszasajtolás – szabályozási probléma – komplexitás nem teszi lehetővé

Vízerő hasznosítás

Egy szempontok nélküli permanens konfliktus.

Nincs felvállalt jövőkép és szándék sincs a tisztázásra

A duzzasztás egy eszköz, de még jó ideig nem leszünk abban a helyzetben, hogy ki tudjunk tűzni célokat.

A kérdéskör máshol sem probléma mentes, de legalább próbálkoznak

(9)

9

Biomassza

Ethanol – kukorica, szója árak (földterület)

Tüzelőárak, Magyarország

Fából, lágyszárúakból

Biodízel feldolgozás, túlkapacitások az olajosmagvak

termelési mennyiségéhez képest, + az egyéb felhasználásaik és exportjuk – kihasználatlan kapacitások hatása

a takarmány termesztésre

Bioetanol – nagy vonzereje, hogy a jelenlegi szántóföldi termékekre épül

Az élelmiszer igénnyel együtt nem lehet kielégíteni a bioüzemanyag igényt (Gy.I. 49. oldal)

(10)

10

Biogáz – hulladéklerakó és szennyvíztisztítók

Véges területek – élelmiszer ipari és természetes ökoszisztémák vetélkedése az energia igénnyel – EU-n kívüli átterhelődés

Véges vízkészletek – versengő használatok

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• Az eltérő keresleti görbék miatt, időszaki korlát esetén a fogyasztók között arányaiban nagy különbségek alakulhatnak ki, hogy ki mennyi vízhez jut hozzá

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

• Az állam támogatási rendszert működtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a kiemelkedően magas díjakkal szembesülő lakossági fogyasztók

Overuse of the atmospheric commons relative to population share is based on deviations from equal per capita emissions; in 2005 high-income countries.. constituted 16 percent of

T1 többlete az egyenlő mennyiségektől való eltérés esetén - nominális érték 0,96 T2 csökkenése az egyenlő mennyiségektől való eltérések esetén - nominális érték

Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Lakosság 23 38 Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Közület 14 20 Alapintézkedések

BEVEZETÉS ÉS TEMATIKA Készítette: Békés Gábor és Rózsás Sarolta.. Szakmai felel®s: