• Nem Talált Eredményt

2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2011. január Szakmai felelős: Ungvári Gábor Készítette: Ungvári Gábor KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN"

Copied!
18
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével.

Készítette: Ungvári Gábor Szakmai felelős: Ungvári Gábor

2011. január

(2)

2

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN 5. hét

A vízkörforgás változásának hatása a táj szintjén

A Bodrogköz

Ungvári Gábor

(3)

3

(4)

4

(5)

5

Lesüllyedés – Feltöltődés, hordalék lerakódás és talajképződés időszakok váltakozása

Közepes termőhelyi adottságok (savanyodás, rossz mechanikai összetétel, belvízveszély), közepes talajdegradáció degradáció

Vízáteresztő képesség (agyagossági fok) rossz

(6)

6

A táj átalakulásának hajtóerői – driverei

Az intenzív tájhasználat kialakulását a művelés lehetőségét kiterjesztő technológia (vízelvezetés) és a birtokstruktúra irányította.

Nagybirtokok létrejötte – az országos átlagot meghaladó mértékű birtok koncentráció 1895 57%, a lakosság 60%-át foglalkoztatva

A tájátalakító folyamattal a lecsapolást szolgáló infrastruktúra vált a térség

mezőgazdasági termelésének alapjává. A gazdálkodás eredményességét korlátozó feltételek javulását a továbbiakban rendszer hatásfokának növelésétől várták.

A tiszalöki duzzasztás megvalósítása a térségre a Tisza kisvízi vízszintjének

megemelkedésén keresztül hatott, amely megváltoztatta a talajvíz átlagos szintjét és megszűntette a felszíni vizek gravitációs kivezetésének lehetőségét.

A nagytáblás művelés parcella méretei növekedtek (hatékonysági és méretgazdasági várakozások) Azonban a mellékhatások rontottak a terület vízháztartásának állapotán, összességében a fejleszteni kívánt szántóföldi termesztés feltételein is

(7)

7

Mindezen beavatkozások abba az irányba hatottak, hogy a víz elvezetésének hatásossága csökkent, a talaj vízzáró rétegeinek tömörsége megnőtt. Az elszivárogni nem képes víz nagyobb mennyiségekben egy-egy helyre

összpontosult, ami megnehezítette a táblás művelés hatékonyságának alapját jelentő homogén gépesített művelést.

A terület továbbfejlesztése

(8)

8

(9)

9

A tájátalakulás következményei

A (mező)gazdálkodási gyakorlat változásai egyszerre reagáltak ökológiai és társadalmi kényszerekre. A környezeti feltételek megváltoztatására irányuló

beavatkozások hatására a térség lakossága által felhasznált természeti erőforrások halmaza leszűkült és átalakult. A gazdálkodás egysíkúbbá vált, összességében a természeti erőforrásokat kevésbé összetetten kezdték el használni, miközben a termelés alapjául szolgáló erőforrások kihasználásának intenzitása növekedett.

Az erőforrások szerkezetének átalakulásával párhuzamosan, az új gazdálkodási rendszerben felhasznált erőforrások felett rendelkezők összetétele is megváltozott.

A települések lakossága visszaszorult a térség erőforrás felhasználói között a kialakuló nagybirtokok térnyerése miatt.

A korábbi közösségi haszonvételek, vagy közösen birtokolt erőforrásokon alapuló egyéni haszonvételek lehetősége fokozatosan megszűnt.

A gazdálkodást már nem szolgáló erőforrások (ökológiai rendszer-szolgáltatások) leértékelődtek, majd áldozatául estek az új területhasználatnak (az őket biztosító ökológiai rendszerekkel együtt)

Következmények

A veszteséges, vagy relatíve alacsonyabb jövedelmezőségű termelés okán folyamatos leszakadás – elvándorlás

a nagyüzemi gazdálkodás csökkentette a mezőgazdaság munkaerőigényét – gépesítés

növekedett a szaktudás igénye – eltávolodás a helyi munkaerőkínálattól – szaktudáshiány és munkanélküliség egyidejű jelentkezése

Beruházások a termelési szerkezet fenntartására és sem fejlesztésére, sem a jóléti infrastruktúra javítására + az ipari alapú fejlesztések kötelező helyi

társfinanszírozása miatt állami kiszorító hatás (a jövedelmek kiszipkázása)

A központosított termelésből és ezzel a tájból is kiszoruló egyre nagyobb népesség – az egyén és a közösség számára veszteséggel járó, leépülő folyamatok –

alkoholizmus, elvándorlás

(10)

10

Lehetőségek

Az ökológiai és a társadalmi készletek, tartalékok – tőkék (újra) generálása

Ökológiai: vízvisszatartás – a kis vízkörök zárása, volumenének, kiterjedésének növelése

Társadalmi: tájegységi belső kapcsolatok növelése, összetettség - a meglévő

jövedelmek helyben tartása – multiplikátor hatásának növelése, a jövedelemtermelő képesség növelése

Meglévő lehetőségekre építeni, a településeken élők munkaerő-kínálatát felvevő kereslet kialakítása

Az agrárgazdaság szerepének újraértelmezése – Agenda 2000 – KAP I. és II pillér, NAKP, ÚMVP

Az öko-szociális szolgáltatások – az ökológiai szolgáltatások iránti közösségi kereslet szervezeti kereteinek / piacainak kialakítása

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

15

A tájhasználatváltás lehetséges agrár forgatókönyvei

“0” verzió - Az összehasonlítás viszonyítása a nulla verzió, az az eset, amikor nem történik semmiféle váltás a tájhasználatban. Ebben az esetben a gazdálkodás feltételeinek változását – az alapadatokhoz képest - a KAP I. pilléres támogatások bevezetése jelenti. Ez a nulla verzió folytatható a száraz tározó-hasznosítás keretein belül is.

Tájhasználat váltás 1. - A töredék vízvisszatartás során lehetősége jelenik meg a Tájhasználat váltás 1. verziójában, amely nem számol azzal, hogy a víz nagy területeket járna be, de a jelenlegihez hasonlóan, dominánsan szántóföldi gazdálkodás során kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek minimális változtatások mellett lehetővé teszik a gazdálkodó számára, hogy az AVOP

alapprogramjaiban való részvételt. Ebben a verzióban a földhasználat jellege nem változik (pl. a szántó szántó marad, de egy II. pilléres gazdálkodó csomag

részeként)

(16)

16

Tájhasználat váltás 2. - Ez a forgatókönyv az optimálisnak tekintett tájhasználat feltételeit megteremtő évenként rendszeresen jelentkező, ideiglenes vízborításhoz alkalmazkodó gazdálkodási módszerekre történő átállás pénzügyi hatásait mutatja be. Az egyes térszintek a már korábban meghatározott, legjobban illeszkedő természetes társuláson alapuló gazdálkodás lehetőségét biztosítják, az NVT-ben megfogalmazott gazdálkodási rendszereknek megfelelően (egyben kvalifikálva azokra a kifizetésekre).

A gazdálkodók

Vizsgált gazdaságtípusok – Észak-Alföld régió

Társas gazdasági szervezetek – közepes méret

Átlagosnál jobb eredményességű egyéni gazdaságok

Átlagosnál rosszabb eredményességű egyéni gazdaságok

(17)

17

Méret, eredményesség szerint differenciált érdekeltség

A tájfenntartási költségek visszacsatolása hiányzik! Ez befolyásolná az egyenleget – VKI

A saját munka szerepe meghatározó a jövedelmezőség tényleges alakulásában

Az eredeti állapot az EU csatlakozás előtti támogatási rendszer által biztosított helyzet.

A gazdálkodási csomagok az átállás költségét finanszírozzák meg, egy egységes ösztönző elem beépítésével

Nem tükrözik ténylegesen a közvetett módon jelentkező ökológiai hasznok mértékét – területek egyedileg jelennek meg, nem mint egy tájhasználati rendszer része

(18)

18

A finanszírozás tájegységi szintű hatása

A közösségi források nagysága nincs összhangban a támogatott tevékenységek ökológiai szolgáltatásokon keresztül előállítható hasznaival.

A költségviselők és haszonélvezők közötti transzferek sem a tájegység szintjén, sem a tájegység és a kormányzat között nem megfelelőek.

Eredmény: A területhasználat allokációja nem hatékony és a támogatási rendszer eredője sem mutat az optimális használat irányába

Merre tovább?

Szelídvízország

vagy a Kárpát-sivatag projekt?

www.szelidvizorszag.hu

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén,.. az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

• Az igények differenciálódása, az energia pályák összemosódása – elektromos áram egyre több féle módon termelhető hatékonyan és a felhasználási korlátok

• A teljes forgalom szempontjából mindegyik beavatkozás megtérülő az ágazat szintjén, de látszik, hogy az intenzívebb beavatkozások a tranzit forgalom számára

• Az állam támogatási rendszert működtet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás területén a kiemelkedően magas díjakkal szembesülő lakossági fogyasztók

Overuse of the atmospheric commons relative to population share is based on deviations from equal per capita emissions; in 2005 high-income countries.. constituted 16 percent of

T1 többlete az egyenlő mennyiségektől való eltérés esetén - nominális érték 0,96 T2 csökkenése az egyenlő mennyiségektől való eltérések esetén - nominális érték

Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Lakosság 23 38 Jelenlegi rendszerek indokolt költségeit fedező díjak, Közület 14 20 Alapintézkedések

BEVEZETÉS ÉS TEMATIKA Készítette: Békés Gábor és Rózsás Sarolta.. Szakmai felel®s: