• Nem Talált Eredményt

\ v' /'* ^ < & < < 'V / t fiy*.' . t \ £ Q 2/ 2J %

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "\ v' /'* ^ < & < < 'V / t fiy*.' . t \ £ Q 2/ 2J %"

Copied!
6
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

/ y-LMsMAMsV’ c ')\ y / *

\ v' /'* ^ < & < < 'V / t fiy*.' . t \ £ Q 2/ 2J %

^ --é ^ -C y / '

A '*y^' '*c4~<r ■'t'*-*^

. KW ljf Vf tLyf'K'L'* K^~ ‘-vV <

f K A O ^ IYV -Í

' . ^ / Q

'K / fb't''\Mf> jfc/^i~~' • ^ '$ 1+ 7?\ A* c ^ '"

1 * £ * v 'U tj+ v tJ s ' ir k v y }-? u - n i^ i'4 ^

J7 ^ s

* + * * ( t< ^ y

^,x yl^U^sU/ *

V /^ <

r^? ***

. * '*'>'*' írt- ,/ A'A',' +>Vi-y''

/

J ^ y ^ ^ f á y u k s t i / 'M s tu tA * X ' i u á C ^ ( f í > 9 / itt * ,+ w ^ i^ t s J y r

^ ^ U s t^ L * * ^^ X C -^ Í M 'iA s lU 'S jt,# 't ^ L ^ r

-{h tí* * * / , £ v i/ t -C fim t 7 & ^ h i4 s t/ M 'yv u t s iv y ^ ' c > j

4*’ -- l H a ; -A^' (fj>p \*-H<^/'jty i k+

^ , ^ f ^ V ;>L A v / C ? í& y fn J b * ' #

^ w n J ? ^ ttH ty $ * v ? 0 J k fM r / * * * ^ / ^ U K t -fC i^ s & + K u A -jfác J iL * r f f -

^ / m £ ~ tA y/ j v Jh * '? S p£ + '> /!^/vyéÍM .'"y ;'K * '

s f y í Ó ' \ /ú .* v U 'jf > á vu -V ’!'y'>y j ' V / & c / A *< —’ "yH sítsU u *-*.*y-j,- is if- t-V Z'

^ « J z C 4 ^ / . *— / * ^ A

\su ^ < M jb 'V

"dw/H lU ^ yyuh.

-fotd) Á sc /Z* u H+ í J Í

f . J / f - Ü J L i íH *

'A X ^ i

'< s z ~ ~ r T ~ £ ?

' í’Jh y * m -u / >*» * ^ 7 ts '& V 'v f

/

$ ^ h -jU t^ f^ y ' y u i^ s i^

>

■ * -»-y<'/'- j ' / --- / {jy ^

v f n w f i ^ ^ , / £ < » - * • • - ■ & * -f^ T t^ y y n iSpÓ ^ < v < * '4 á < < ^ i J Í : 2 > » y

^ ' . / * / ; . f . ‘ / . / y y - A — ' f / f i * ' 0. - ' í

t f lS ty é u h y / Q , > t ^ i / W > y / tu X i./ , H ^ t^ / ~ S + U

'M A jf >V* W ^ //^ / ifvur

^ 's l< A ^ 6 l/ Á í‘:k n ü f) f^ ít h s t r P ff $ J > -

^ ih 4 i 4 / l^ ' S > y A ,i n s ris p ' i» 5w v í

^W" £^*4? ry»t t.'"LiÍsl x<^ -n^f-V'y n^vx/ Ks*>sfr€,' yi'M h''* f

Üy ' fy'f-uusu+s* ^> í ' h im '% & xa * tv v y f s

>rVH*c+t*>u.

’ - ---^ s ~yr ' __/

4^ /'tyí& ivC (-'' ** '>v^^/, tvJiyS *W M syiw nt& tJi ^

n , v j r ‘ C ^ a * u u % f Z J ^

w £ 2 ^ 'T >

íS ^ l^ j^ n / tfv y i^ , 'ün^ ■^*/^-nJ%*X^ ■***> 'J t ' **

yfwCu

*4Á jé frfiiA r , /ó ^x\/Jú-y

l^ r

(2)

n ^ /

in -< ^ / d '

3 / ~

^

Hh*/< *ü»i) ^

^ ^ I

fTö H Ü jk , A rry . jr r r y m y f < ^ \ ^ y ;>*' A

*vm(7 K & L — / s jt ’ / ~ --- s ~

S ^ltA 4' / '& n ^ * sC ^ y 1 ^ jc '

/

: c

y f c / , £ ? r

^ L7J L t^ i . ír ' T r ) iá * s i s f s l s0 y / , i r ^ / l L * / .

T t M

'fé r fié t* / ^ - - f <?a

u -^ 6 á ~ ; ‘‘W ^

H l * * * * * *

n+++i Jlfa t-itS \7A44*+A

j

/ t* 'Hh K * ‘/ '^ U f Z Í^ X ^ p ~ y r ' i y , ' , --- -

$ \ 4 iS $ 1 * ly t ''

-* a ^ 7 ' xa« a /ly" >xV </^1 - v l - m . ,^ r* J* 7 >-> - .

Z

... y .. _. / . .

* * g r "C S , / t f <

— * £ t v t ) v t + H s n u L M S M * i / i r +$ C

? u ~ .

as

^ \ „ .

a

X . y * > / / z . V '- , i ^ Z ^ i £. . " -3 ^ 1^ /? \ / ^ -

3-^* '&*» ^H>i $)o4 ^ V ih u ^ iu

r

j r - y

^•v*tst**x}~£íyy/ fyti^ -M h í< * ^ -5*^'

JÚ yL~4A 4?5.i .

0

' /

'j/ • 'h J . (H u .'t^ r fb -H S fik ^ T 4 s $ it

^JuSIA^lAjAAi 'rftsJLsb%st( ^

^

’y '^ y / ^ C r , P ^ 0 ■ | /

^ / f/ . ) k * y /♦ /VU. . . / . ^ -X x C_ X ^

^K'K4'^aaj/ ^uh $v*

» -^ is M s is V is é / Y C ^ / ^ ^ k aS ^íía

ih c + i/

V

r ^

^ is H '', 'ih ^ T H s i'tv * Á 'T ^ u ih * v S ^ V ^ ~ i^ y t^ t^ n ^ H ju * i \ / /<

k4tX W4USI+L4 > f o r v / - '

t ^ ^ Q W W < ^ h a/ A ^ , / * & , w ^ f

~1+<Sc\'VUAsk/ /Vo^1^ A (yiA y

^

Ci^/KsuX^ ^ fis y ^ ^ A y / ^ $14 0 ^ C * X °

/*< í^ * y\> ius+ p /

/ + v iU . &

a

^ ~ y 2 ^ ''/ * ' ^ ^ ^

o u ^ y

***J ' J J Í ' l . ' U , ^ /* // ? yh ' f+ ^ ÍM ls ' J^Tv' J ,

/ '^ y ijjb i^ L r^ frlL * & ~ H A 4/ > f^ £ * s 9 * í+ / / ^ 5 » -% s>*y$y*

/£L ’ h ú 1 t/ h ^ ^ ii* *^C Cl^LA, y d ^ C v k Hi+tS ty'H sZ rtfytyy

^ / m ía ) 6 -lu \ n / v $ ^ jh sh sd iy J y y 9 n A t^

n /) . /I I xví //- r/? » . /í*— ./ A y /? . /

*sis^Lé<y$ <^U

(3)

(h*

'*3-iHif’ í

X* *sif fl+^y* , L4f ' $K/Ks

i < Z + V& * y S ^ O ^ m^ m iy * n / tih f t h H ^ f^ p J o ^

/

y -

X^IL^

A « A

f 'h s ' • ‘ M ’ - r * d P v ^ X s * r f

,

' * 5 t e ) ' c í e - ? »

C - „ _ /

^ fy Á h ti.O ’ ^h^CyJ^

íu z . \ / > v » / a '

*h\\C

^ HM/*í &u y&t'vVO

i <*+*&+J $>*Y'0 ^ a^m a ^ i Z L Z + s é 2' h H ^ ^ h & /

/ L*sé-uS~ — / / '>* ^ y / -« 4U v (Cl'*^±*i

í y y V C L 'V H A ^ L H + U r K H . 'tS 't^ h

c. s ? ^ x c í_ / ~ ^

I --- r~ xsv *1 /

^<t /^ M r f

J & iíh P b

^ * ó / « $ ^ ^ •

■■ w ^ . ^ ^ p é 3 > a ^ ^

- /»- ^ — /-* ->-v» ^Í~ ^ K

-A^tr

' ih*i**L >h

- ,f ---- „

£ iih

-

y

'V v ó é í ' 'fc fa * * • * * ? * / ú 4 * s v / ^ /Q f^ / j v v

^ d M C o ^ n ^ c < á ^ c > ;? :... .... >

i^ / Á ^ - 67/ & / & +

' *é~U '*V$T(^

& * A y ? < ^ tA ^ r

r

(4)

u *h '6 ^ / * y ' > rui/H, y |

Ki 11 //%#

Ő^ht^c

../ * / . . y / / v * U ^ * & -* -

'Z L - '•

''ó h * í ***"

- *Lu^jC l H**Jrih 'X '/'

**(7 / - - t4 -— / )^ X y"

fw w £ r# i^V V U ''

/ Js *h 4>*yéwti^\AS- -•''' ‘*H\a)‘ ^ *

fó r lH*iA^L i '*£&*${'>**}(*, !\

it+ * H s ' » : / • « . > & r / )~ ~ & u£ k / . / D ( '^ í f i I * y u s i+ i

M ihAc 'ü -u vú ' f f l-%

rm w jr v / jr » f h f4 6 ^ 'A 4 M H $ k S # * 1s /

‘lÁ / Á styyiA A i' M ty ^ t v y f l ^ / Á t

u . . . i T / *.

. . .

A . ' M / y i/ 4 4 4 / ^ J x w w # & h A ^ iu fr L

HM ih

{A A f ’l'rn r~M7''KSy*,s9Z '

^ y ^ .^ > r .^ c é y x n A v ^ -J - -m * * r ■

"Vt+n 'íiw ir

| VMm4/K^M *vny -T tvu } 4'H ,

^ ' T W?4*f

/,

fr W ) Y > U

P* 4*

s * / '* + u / 0 t 4 h± Á S 'W K A V 4 y y h 'M sts H ^ ^

|

k y t - J n / ^ f ^ -

J t íb , ^

p » f~ . ' » í í í ^ y < á ^ « ^ ' fs"* * * * * * /, * d * *

A * '<$**C**t / l~ y J ha ^ /~ ICA- ****- **

V í T V . - *** r ^

& < f / v — g

$

£ y t A * S ^ W ^ * -

tout-VH jT iw is t • W n f j^ '

iA x {fi* t P ix í-A v ^ ^ ^ " / ■

(5)

/ / f l^ * M > y* ^ l- £w l / ‘ ~

_____ Z ? _ Z . , v ^ ^ / / ^ ) W O

a/

Í U t ) hH ^ tTv

* / iK ű y / iu - 9* £ ó ^ ^ A i* J $ ^ Á ^ é t r n * /* h

t v ^ * V * t í t ^ , * w > _ ^

-X Z yy/ liyn * H y & \ y f H + * > \ * . ' f y /

/ v u Ű x Z ^ / S A * ,V " ‘ *■ ^ ' ” " ' A

' < / ? / , / ) /

* , n e ? o V n í i e X C Aa h l* H t m , tv M h 'K

^ l* t £ x x f m u J ' ( í! Í^ i'H U * L 4 ? ft h '* V $ 2 t * r /

/ > y / h ír * * * * * * 9 iy ^ ^

^ 1 # / J bu '& O w y ^ H t f { lÁ Z n ^ U y / , y ii< t ^ \ r fT s p M h s H

s z * -,+ h W

/ f íf t in * * f / ^

' T A is p C h * / *'*• V ^ iH -* C

(p u d it t ° Ó * H -* y M L t l4 L J l- , P + W l £ s í^ y c

* h u h ^ 4/ yh ^ t f t h / fa - b y / v u . y ^ X < T é s y& i/ , y u K / ~-

t fr u c t y -* 4 J f r K 4 .Á * Ó ^ L v uu r ff

< ✓ , ■— / _. . r, :* > 0 '

f l'l'/ í'H , *V ’ * t ^ y á J ^ t íS , J r y

'k u Hh

’ * J w . " S ^ .

% sM tP P í4 .jflL * L / P C h ts 9 4 '* U 'y 'U L -

/

» b * ij i/ i^ t r i

'< & d r a x á ü y & f -

... ... ...

t J > r v ■ n / / * & * / , J * * '

h * U ^ M T < ft* * 4 ? h * y '

M ~ ,^ / . a j ■ fo iA i* * *- + */ ' 6 s if / 4 t * ' n it ^ o É / / H u ^ T * u

"M 'C / ’ ^ 1 / < ^ hA ^ / > y / > t » Ü < j)

i/ (3 M s T r ? > h ih 'Z is d S ' 1

y (/ a - ~ T T ---7 F 1 £ ~ ~

v ) L H r h y ^ H ^ * r

^ m U * « cít t

% h i£ ^ " ’/ f f 7 '7 ?

M » ^ y C /

/ t 4 n ' A -~ — —

4 . . / I / • rt * // / O / y / V /

- ^ v - / A ,

(6)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tekints¨ unk egy olyan V t´ erfogatot, amely egybev´ ag´ o t t´ egl´ ak egym´ ashoz illeszt´ es´ evel j¨ on l´ etre. Amennyiben t-nek a V -t alkot´ o p´ eld´ anyai eltol´

252. Vegyünk még fel egy s és t pontot is, vezessünk s-ből minden E-beli csúcsba, minden V -beli csúcsból t-be valamint t-ből s-be egy-egy élt. A-n az alsó/felső kapacitás

Tehát egy u csomópont úgy továbbít egy v-nek szóló információt, hogy a szomszédai közül kiválasztja azt a v 0 -t, amelyik a legközelebb van v-hez (esetleg pont v-t) az

• Hozzon létre olyan vi-t, amely V-ban jelzi ki a mért

Ha G-t multiplikativ csoportnak tekintjük, azaz a műveletet G-ben szorzásnak nevezzük, akkor a V(nm)= V(n) ■ V(m) feltételt kielégítő K:N-+G függvényt

székre, és oly ékessxóló beszédet mondott, hogy a kiváló prédikátor szavaira eleredtek a hallgatók könnyei. Hogy mekkora tekintélynek örvendett az ország előkelői,

/ Technikai jellegű munkák (postázás, kézbesítés, takaritás) elvégzése, ezek szervezése, irányítása és ellenőrzése. Munkáját a cserével minden vonalon koordinálja.

The stochastic behaviour can be characterised by the channel profile [2]. Figure 2 [2J shows different possible channel profiles. Switching point of a) a theoretical ADC

Az akadályt egyrészt tévesen abban véli felfedezni, hogy az az „individualitásnak teljes és szabad érvényesülését korlátozza&#34;, másrészt az internacionalizmusban látja,

A KGM Központi Könyvtárában mindeddig igen sok időt és munkát v e t t igénybe a minisztériumhoz tartozó vállalatok devizás folyóirat- rendelésének lebonyolítása

borába avatta. Újító nem volt. Független szelleme győzött. Egy-egy jó gondolat, ötletes költői kivitelezés, eszmei tartalom kedvéért számtalanszor elhagyja a

Az F elemein a talppontjaik r-t˝ ol val´ o t´ avols´ ag´ anak cs¨ okken˝ o (pontosabban nemn¨ ovekv˝ o) sorrendj´ eben v´ egighaladva moh´ on v´ alasztott diszjunkt r´ eszf´

A dolgozatban rÄoviden megvizsg¶aljuk a Dalang{Morton{Willinger t¶etel bi- zony¶³t¶as¶at ¶es r¶amutatunk arra, hogy a v¶eges ¶allapott¶erre, illetve a

De hogy most, a midőn a czé- heket úgy az ipar mint a szellemi munka fejlődése félredobta, midőn az állami gépezet minden zárt szervezete tágul, midőn a

rhaUőczy {... Márczius 16-án a közcsend-bizottmány elkezdé működését. Eleinte következő tagjai voltak : Rottenbil- ler Lipót elnöklete alatt: Klauzál Gábor,

Csak kissé kellett volna m ég várnia, hogy ezt az öröm ­ hírt lapjában registrálhassa.. D e sok más kedvencz eszm éjének m egvalósulását sem érhette

KÖNYVKERESKEDÉSE (V., Dorottya-utca 2.).. — Budapest, az Athenaeum r.-t.. Boldogulásunk alapjait magunknak kell lerakni minden erő latbavetésével, minden izom megfeszítésével.

Az éves t e r v ösz- szeállitásánál azonban csak Időszakra és ne határozott napokra tervezzünk, mert vállalatunk más részlegeinek rendezvényeivel való egyeztetése

esz igénybe. Székkutas lakosainak a vizsgálatba v v t 27 intézmény, illetve funkció közül 12 esetben, míg Mártély lakosságának 16 esetben más településen,

[r]

Kutasi József rittbergi lelkész levele Juhász István esperesnek, Rittberg, 1816.. Békés-Bánáti

De még-is hogy a’ Részesülésnek természete szerént felelyek, azt mondom: Ámbár közös Joszág légyen az, melyböl a’ fiu maga különös gondoskodása, és

nul tiltakoznak: Hogyha valaki annak ellenére, hogy teljes igazságot szolgáltattak neki a tárnokmester vagy a király felé fordul panasszal, annak el kell viselnie