A Á ' V c í ^ A / V K y ^^Jb- i f u u t>í t p * r $ 1

Teljes szövegt

(1)

/ } o i n

f

á j

V 0 ^ '

S t r r ^ j y c J

t \ j a L A i J ^ ■ ^ £ - r ^ v \ < S Í > a a a\ J / l r < ^ A Á ' V c í ^ A / V K y

^^Jb-

i f u u

t>í

t p * r $ 1 * _ f í ű

.

t Mf /

O 1 ' t | •

v v\ ^aT « ^ 2 >v*a^ .. ^ j , - , < 3 J

_____

P ^ ' T v ^ . ^ V - * - ^ < H r !

^ T T v t ^ X 1 ^ , • * ■ * * ^ U 4u4u ~~>

l Ü W

m j u

J I

, ,

n

^

*L

^ I

yéMXAyis OkAj*^ KrxÁ^y

o J 'Y Y 2 - M / U , ^ g ,

‘V . r , . . . /

^ V f q

J J

d

^Í4 \

a

v\fAUs$~^

W - ^ i Í ( m -

i ^ \ I ) A ^

j

X ^ . ^ U

x m

X

m «| ? í

'

u

'M

j

J * ' M z á d ^ u

<\y+$jtAA

Av f , £ < \ J a m U x | p > f t i l l y v A ^ J t ^ / W aa ^ J ^ ;

ö[/Cr(^c7A^riAi ,Wv^ '^ A A A ^ A s r b u ii, (loO ^oM aa ^ Oa/mauK ^ W u ^ ^ Á a ^ h ^ 7 fi-AAA^-CAT (y^vL^fc4c(/j^ i^A) \x\j*U>is p J l^ A ^ o u r ^ y ^ \ R o ^ \ j^ A ^ o ( J j i X < ^ ^

a i ^ r v O • $ i a j^ ( v v A W ' ' 0 ^ c kM j m* * ^ O K a > W » v l x M & l , J u m : ^ — h o k i b a

Í OlAAj M i A A A . \jL \ W\ S X a - ö * J x ^ -— J O ' Oa aM ^ A T i v S u » > a a a j A a I M sXaA IőA / U * * ^ ^ I V M / u . a . A i * . \ .

, n - .

|ö l u/ ^wmx a- t i í x^u- — - c < p -

^ J W v a A )u0 L ^ V > - « Ua/

“- o ^ l m A ^ j / i i r v a ^ u c y / - R / l w m ! I u h i A j ~ -

d b L ^ \ j O A j v \ c U i ^ k r U u ^ K ^ M ^ u / w t a ^ v w — T v ^ w m x a / U i t U ~

^ Vxm I l cJ \ y $K t k & j A ) . ' Y U H / U ^ A > - < ^ Y ^ o A y 1 f X j ^ £ ^ U L

\ A í j w

, Í l a j p w í / . Í a Í Í j ^ ^

kxMtía) [ i m A A tyvM + yt, i t

^ v ^ i J % ,' i rv < 4 | ^ f 7 N M r V

iQjI \j£ A J L X J f

.

Y t r ^ r ^ i a * /i* ) f i f i J l / i y J Q aa i y - . /) Í í , ! . í 1 i . L J 1 . I 1 _ L— 'N 4

,

(

_ - v ' ^

r v M W j |aÍ í r M i P Í V V MaO i ^ V V V V C ^ U A ^

Í Í ^ ^ u í a l aAaS

O r r - ' V ' v v - » 1 v y |/ i/ v % / w V V T ^ ^ w V / j ^ M V M i ^ í ' l J

* t Í A A ^ ^ y ^ a r f ^ ^ •

]p A rV p ^ A n M

\ W U ^ o ^ l

^ * " ^ \ ^ c ^ V X A , ( / ^ > - ^ u . X v í > ö l ó ^ J 2 * ^ r e ü t oJ Ia*

" 3 5 ^ ^ v x J i A ^ y v f ^ ( A . U l ^ J ^ i r v t A f & { f t K U y $ v \ *

M » )~4i 1 / . - _ . . C A J 1 y^t J~-1 A ^ . L ' /» ^ i / 7 ^ ~ í Í i í i í * . * ~ ) ^ _

f \

, « y

^ ^ i 4 4 * - t r i

v^l V) t \ 1 . I I - . - - r - T--- v . ^ ,

i^tri>JlA& K

< ^ U a c í ^ r t 4 a J c /

H v i ű i J í ^ 9 ^ 0 í\ ^ J L ^ í aJ o J j r ^ ű ö V i > ^\ ^ A a a a)

n n ^ U ^ W ^

^ * h + l (

^ w ui i

^ y p v u y X ^

m

J

u ú

^ OL

9 ^

J p c ^ J í ^ A ^ y . j H r i ^ M r ' ^ cr1 í V t x ^ v r v t ^ * v^ 1 / ^ k<a a a a v^ Í ^ v ^ i vX ^

^ ^ t e , , ^ r S 5 S 7 í '

J , r r ^ ► ^ U t í^ y v M - n r W ^

, Y U - w * ^ v y W ^ i ^ f / t 4 j ^

í f l i - r ^ A / A > A A A v \ j J ^ ^ 4 y + ^ y n A * ) A a a A ^ u ) V 4 * - ^ < y k j K A A . I

i t - b h M % ' u ^ * ' i ? í

U < K j . u i * — - f t * J

f l A ^ v u ^ r i - ? 4 ^ ^ , * W i ^ l Á - V J w 2 T } M i t v t í ^ M A A u « , , 4 J j, r i 7 ^ ' 1

^ I m A ^ flrtíK v-iA ^p l

olaa

) W A

ju

O ^ 4

^ u u J e ) * * * ( U * w

< v^ w ' « « v j ^ v c i i « w u « y u ^ d x , & ^ 4 1^

V ^ A - « J i ü ^ , t n ^ « .

v x ^ M c ^ J ^

^ , 0 .

- 1 .

(2)

v ^ . i u ^ c ^ . ^ j4 & -' u J L ^ v J U . j W W *^fl4ÍA*^«i« j f X ^ |V1H!^ 1Vvv^ PwktA<J „

* * * * * a

3 % * M tn n J ,

^ y

v l ^ J b c u l l U ! , .

I J? ^ ^ ^ ^ ^ ^ T • l. % “ *nU o J ^ w ^ i t

< \ M > « * t ^ i w w W ^ a * - o ^ V i í l U 4 ^ Y Í V i w ^ / f c S á

( Y T v A ^ U v t - f V w ^ j J U ^ U W f * | i ö ° . ' 1 ^ ^ ' w W

f x i x J v v v l j f - . t í j _

f / V - v w A *

filf^-ui4*A)

( J W \ f ^ l A

a J \A í

• M r ^ A j P

U * ^

aa) ,

aJi?

t r r o v w ) ,

L í r i A ^ J J ^ ^ r

x

J

j j l

I

4 m ^ i J U j v i j K :

i . ) é v b e l i a ^ r ♦ > 9 d > < U o t S i / U ^ ^ t : 0

eSk*A «^

j j v ^

\ r lx j* ^

o * < m v ^ > i ,

<*? t* (//rt

T J f t í i > A v u r ^ \ M A * w v > y V - u A .íM - 4 ^ i/

1 ^ 0 J ^ { Í * r ^ " l ^ W M ^ J y \ y ^ — í i a ű <£ j xa^ (p^áA ^ Ju tV 2 T 1 2 . a ^ f f Vű A t ,

W - .. l p ) . ,

2 J 0**W yU^iAjJ \j^W> jh/-¥ M r

M * W « A q X j < s \ p > U < s D ^ c x X ^ U A { ^ m v a ^ l w v a ^

.

& L ő &m X ^ i ^ /

H ( ^ A J ^ J L * r Y ^ * - ' ^ V V T ^ M ^ ^ ^ ^ C ^ v n J < V w o ^ Í í ma w w / v \ j l t j j C & d t s

(P \

£ í h £ * U> * A ^ Í t t Í U * *) I C a s i / ^ r cu J l ^

vTS cXr^ n r ^ ' <w"rt

^ ^ U o R ^ x o ^ S í k v v } 4

/yv-44r

U . -

<WaJts> C ^-e tJ;^

CM

£ i -

^ r

t r J U a J P

l

^

j

l u ^ L t t f -

Ja^V^ (X$J$P cP |UriU>^A^ stií ^ U ’JÁ a ' Cfty \*4#%Ac> wd^\9-*JTrs\őJrv\&Xi JÍll

A f Í 1a>a Aí: ^

L s k a a ^ v

.

( V t W ^ a ^

WU-2

^

i ^ l i M A

--- c X / J t y ^ L m ‘ 11 U

*j lr^ ^1\ .

X^

*S i n ^ e ^ v ^ M - i r t ^ /

.

^ ^ ^

A A öA/űM^ ^/\^>7AM l ) j W^Ai v<U^i^ Jc-I^LXaW^ Wu5 «-<&<?■$ 4 }^/ (j*Art\£>Y^J£sl u L i\/t. 'Wí3UY'

W l a l ^ i a A v t ö i ^ . j

a A íillo t

| Í m a N ^ L w ^ í V ^ í\ [ ^ r ^ í / ^ ^ aw \ í i A ^ <X c ^

(m u U^íuWaI ^ ^ ( j f ö j i , l$ V j&

awX) w u ) a i / ^ 7 * W , i J u S J^ l^ z s - t l i f v v ^ t ^ t A ) wuwH ^ / i a ^ a X ^ v i ^

0^AM\J W\(*yS Iaa f ^OwvvA^ ^nTl^TVM^

jh t

^ ( [ T ^ r í p ^ p i h i ^ a A ^ c A a v ^ 2 - .

{y^LZ^Xij

aajws

A

t

' t^>

• u m ^ v f t

(U

a js

^

J j l ^ M Ö y 4 > W ^

^

< í O A ^ n r X M ^ . (/ A

*4WL\j*A t^Jb}l A * ^ c j

\ n % j v s . a J 1 W & L S r y ^ | J 2 w A W ^ < 2 ^ | > v ^ | 2 5 v v A ^ t ^ f

d u f } j L \ i r ' A

A < M h n /

cv ^ iis b cLUti*.

I , ^ ^ M . V v M -

J L ^

4 ^ M f t y r + A r v r v D V ^ í A A ^ C l x d ) l ^ U v t , J ^

.

m T ' / ^ c ^ r * i $ r H ‘? u h ? r á - t f

k o - ^ y A o m a a ^ Íó la v c ^ J b r í x r ^ ^

f i r f

< ^ h + j F j J > k l ^ u ) \ j 1 \ * m ) x ^ ^ A ~

} \ J U i * j J k & ' [ / i f ^ x j / o ^ df y L v J h X a * & J > / W y t xi f ' - t - t y j b L . / V v / ^ v t S ^ M - ^ C t ,

a -

(3)

K 5 V £

<

mu h J Í L ^ j .

,

' ^ ( U ^ v v v v ^ í l

A ^ x ^ J

| * .

{ J l ^ j h

|í m k X u v \ M '

,

- W ^ « ^

- - „

^ i vuV ^ )

^ T < > ' n * w t i , i f v i v e ^ f t ^ Í w 5 í V v t ^ v A a ) t L ^ J j t ^ r M / u r v a k 1 U , < w / ^ m a [ c t M ^ J

CLwJlfljAr

P - 3 O

J U a Í v ^ ^ t

u - i > ' ^ £ vHc j , ^

< ( j r v ^ ^ y a

U *- 1kH^|u^ ^ Í7j»aK^ y» vi^uIaí^*-'1 u í ^ U iiU a H

M

o

£

a

} &

j

M

^ I v í v a ^ y l ^

L a a Í V - ^

(4)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :