A magyarországi fogorvosképzés módszertani és tartalmi modernizációja korszerű hosszanti digitális tananyagfejlesztéssel három nyelven

1287  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

A magyarországi fogorvosképzés módszertani és tartalmi

modernizációja korszerű hosszanti digitális tananyagfejlesztéssel három

nyelven

Dr. Bán Ágnes, Dr. Benke Beáta, Dr. Blazsek József, Dr. Bori Erzsébet, Dr.

Frank Dorottya, Dr. Fulmer András, Dr. Gaszner Balázs, Dr. Gelencsér Gábor, Dr. Gurdán Zsuzsanna, Dr. Herényi Gejza, Dr. Hollósy Tibor, Dr. Jász Máté, Dr.

Kádár Kristóf, Dr. Kerémi Beáta, Dr. Kiss Gábor, Dr. Krajczár Károly, Dr.

Lempel Edina, Dr. Lohinai Zsolt, Dr. Mandel Iván, Dr. Marada Gyula, Dr. Molnár Bálint, Dr. Muzsek Zsófia Katalin, Dr. Nagy Balázs, Dr. Nagy Dávid, Dr. Nemes Bálint, Dr. Németh Dániel, Dr. Németh Zsolt Ferenc, Dr. Orsi Enikő, Dr. Ottóffy- Kende Dóra, Dr. Rostási-Szabó Judit, Dr. Sándor Balázs, Dr. Szalma József, Dr.

Szántó Ildikó, Dr. Szombath Dezső, Dr. Tóth Pál, Dr. Vajda Katalin, Dr. Varga

Gábor, Dr. Várnai Katalin, Dialóg Campus Kiadó

(2)

modernizációja korszerű hosszanti digitális tananyagfejlesztéssel három nyelven

írta Dr. Bán Ágnes, Dr. Benke Beáta, Dr. Blazsek József, Dr. Bori Erzsébet, Dr. Frank Dorottya, Dr. Fulmer András, Dr. Gaszner Balázs, Dr. Gelencsér Gábor, Dr. Gurdán Zsuzsanna, Dr. Herényi Gejza, Dr. Hollósy Tibor, Dr. Jász Máté, Dr. Kádár Kristóf, Dr. Kerémi Beáta, Dr. Kiss Gábor, Dr. Krajczár Károly, Dr. Lempel Edina, Dr. Lohinai Zsolt, Dr. Mandel Iván, Dr. Marada Gyula, Dr. Molnár Bálint, Dr. Muzsek Zsófia Katalin, Dr. Nagy Balázs, Dr. Nagy Dávid, Dr. Nemes Bálint, Dr. Németh Dániel, Dr. Németh Zsolt Ferenc, Dr. Orsi Enikő, Dr. Ottóffy-Kende Dóra, Dr. Rostási-Szabó Judit, Dr. Sándor Balázs, Dr. Szalma József, Dr. Szántó Ildikó, Dr. Szombath Dezső, Dr. Tóth Pál, Dr. Vajda Katalin, Dr. Varga Gábor, Dr. Várnai Katalin

Publication date 2014

Szerzői jog © 2014 Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Dialóg Campus Kiadó

Copyright 2014., Dr. Bán Ágnes, Dr. Benke Beáta, Dr. Blazsek József, Dr. Bori Erzsébet, Dr. Frank Dorottya, Dr. Fulmer András, Dr.

Gaszner Balázs, Dr. Gelencsér Gábor, Dr. Gurdán Zsuzsanna, Dr. Herényi Gejza, Dr. Hollósy Tibor, Dr. Jász Máté, Dr. Kádár Kristóf, Dr.

Kerémi Beáta, Dr. Kiss Gábor, Dr. Krajczár Károly, Dr. Lempel Edina, Dr. Lohinai Zsolt, Dr. Mandel Iván, Dr. Marada Gyula, Dr. Molnár Bálint, Dr. Muzsek Zsófia Katalin, Dr. Nagy Balázs, Dr. Nagy Dávid, Dr. Nemes Bálint, Dr. Németh Dániel, Dr. Németh Zsolt Ferenc, Dr.

Orsi Enikő, Dr. Ottóffy-Kende Dóra, Dr. Rostási-Szabó Judit, Dr. Sándor Balázs, Dr. Szalma József, Dr. Szántó Ildikó, Dr. Szombath Dezső, Dr. Tóth Pál, Dr. Vajda Katalin, Dr. Varga Gábor, Dr. Várnai Katalin

(3)

Tartalom

A magyarországi fogorvosképzés módszertani és tartalmi modernizációja korszerű hosszanti digitális tananyagfejlesztéssel három nyelven ... lxvii Előszó ... lxix

1. 1. Orális biológia ... 1

1. 1.1. A fogcsíra kialakulása, fejlődése – Varga Gábor ... 1

1.1. Teszt – A fogcsíra kialakulása (válaszok) ... 9

2. 1.2. A keményszövetek alapállománya – Varga Gábor ... 9

2.1. Teszt – A keményszövetek alapállománya (válaszok) ... 17

3. 1.3. Osteogenesis – Varga Gábor ... 18

3.1. Teszt – Osteogenesis (válaszok) ... 25

4. 1.4. Dentinogenesis és zavarai, primer, szekunder és tercier dentinképződés, a dentin- permeabilitás – Varga Gábor ... 26

4.1. Teszt – Dentinogenesis és zavarai, primer, szekunder és tercier dentinképződés, a dentin- permeabilitás (válaszok) ... 33

5. 1.5. Amelogenesis – Varga Gábor ... 34

5.1. Teszt – Amelogenesis (válaszok) ... 41

6. 1.6. A zománc és a dentin ásványi anyag összetétele. Bioapatitok – Kerémi Beáta ... 42

6.1. A zománc, a dentin és a cement ásványianyag-összetétele ... 42

6.2. Kristályképződés jellemzői ... 44

6.2.1. Homogén nukleáció ... 45

6.2.2. Heterogén nukleáció ... 45

6.2.3. Kristályosodást befolyásoló tényezők ... 45

6.3. Az apatit-kristályok térbeli szerkezete ... 45

6.4. Nyomelemek hatásai az apatit kristályokra ... 46

6.5. Teszt – A zománc és a dentin ásványi anyag összetétele. Bioapatitok (válaszok) . 47 7. 1.7. Ca++ anyagcsere és a keményszövetek kapcsolata – Szombath Dezső ... 47

7.1. Hyper- és hypocalcaemia ... 48

7.2. D-vitamin/hormon ellátottság fogorvosi vonatkozásai ... 51

7.3. Veleszületett hypophosphatasia ... 52

7.4. Teszt – Kalcium- és foszfát forgalom egyes zavarainak fogorvosi vonatkozásai (válaszok) ... 52

8. 1.8. A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció, csontreszorpció és az osteoclastok – Varga Gábor ... 53

8.1. Teszt – A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció, csontreszorpció és az osteoclastok (válaszok) ... 60

9. 1.9. Cementogenesis – Molnár Bálint ... 60

9.1. Acelluláris fibrilláris cement ... 60

9.2. Celluláris, fibrilláris cement ... 61

9.3. A cementogenezis folyamata ... 62

9.4. Cement-dentin egyesülés ... 62

9.5. Cementoneogenezis, parodontális regeneráció ... 63

9.6. Teszt – Cementogenezis (válaszok) ... 63

10. 1.10. A vérzékenységgel járó kórképek, patomechanizmusa és fogászati vonatkozásai – Várnai Katalin ... 64

10.1. Teszt – Vérzékenységgel járó kórképek (válaszok) ... 69

11. 1.11. A fogak előtörése és a fogelmozdulás – Nemes Bálint ... 70

11.1. Fogelőtörés ... 70

11.1.1. Sejtes folyamatok ... 70

11.1.2. Molekuláris háttér ... 71

11.1.3. A tej- és maradófogak előtörésének sorrendje ... 71

11.1.4. Fogelőtörés zavarai ... 72

11.2. Fogmozgatás ... 73

11.2.1. Aktív fogmozgatás – alapelvek ... 73

11.3. Teszt – A fogelőtörés és a fogelmozdulás (válaszok) ... 74

12. 1.12. A nyálmirigyek morfológiája, funkciója, működés szabályozása – Varga Gábor ... 75

(4)

12.1. Teszt – A nyálmirigyek fejlődése, morfológiája, funkciója és működés szabályozása

(válaszok) ... 83

13. 1.13. A nyálmirigyek elektrolit, víz és fehérje elválasztásának mechanizmusa – Varga Gábor 83 13.1. Teszt – A nyálmirigyek elektrolit, víz és fehérje elválasztásának mechanizmusa (válaszok) ... 88

14. 1.14. A nyál szájüregi funkciói, diagnosztikai szerepe – Varga Gábor ... 89

14.1. Teszt – A nyál szájüregi funkciói, diagnosztikai szerepe (válaszok) ... 95

15. 1.15. Fog-eredetű őssejtek – Varga Gábor ... 95

15.1. Teszt – Fog-eredetű őssejtek (válaszok) ... 105

16. 1.16. A táplálkozás jelentősége az orális egészségben. Az öregedés hatása a szájképletekre és a szájüregi funkciókra – Varga Gábor ... 106

16.1. Teszt – A táplálkozás jelentősége az orális egészségben (válaszok) ... 110

17. 1.17. A rágás fiziológiája és patofiziológiája – Jász Máté ... 111

17.1. Teszt – A rágás fiziológiája és patofiziológiája (válaszok) ... 113

18. 1.18. A gyulladás pathomechanizmusa, típusai és általános jellemzői – Kerémi Beáta . 114 18.1. Gyulladás ... 114

18.2. Akut gyulladás jellemzői ... 115

18.2.1. Az akut gyulladásban résztvevő sejtek ... 115

18.2.2. Az akut gyulladás két fő szakasza ... 116

18.2.3. Citokinek ... 119

18.2.4. Kemokinek ... 120

18.2.5. Gyulladás – orális vonatkozások ... 121

18.3. Teszt – A gyulladás pathomechanizmusa, típusai és általános jellemzői (válaszok) 121 19. 1.19. A fogbél strukturális és funkcionális jellemzői és a szájképletek keringése; a fogbél gyulladás/fájdalom – Varga Gábor ... 122

19.1. Teszt – A fogbél strukturális és funkcionális jellemzői és a szájképletek keringése; a fogbél gyulladás/fájdalom (válaszok) ... 129

20. 1.20. Ionizáló sugárzások és sugárterápia következtében kialakuló orális tünetek – Kádár Kristóf ... 129

20.1. Ionizáló sugárzások biológiai hatása ... 129

20.2. A sugárterápia mellékhatásaként a szájüregben kialakuló klinikai szindrómák . 132 20.2.1. Osteoradionecrosis ... 132

20.2.2. Csökkent nyálmirigyfunkció ... 133

20.2.3. Orális mucositis ... 133

20.3. Teszt – Ionizáló sugárzások és sugárterápia következtében kialakuló orális tünetek (válaszok) ... 135

21. 1.21. A génterápia és a gén-polimorfizmus a fogorvoslásban – Varga Gábor ... 136

21.1. Teszt – A génterápia és a gén-polimorfizmus a fogorvoslásban (válaszok) ... 146

22. 1.22. Daganatok kialakulási mechanizmusai, szájüregi daganatok – Varga Gábor ... 147

22.1. Teszt – Daganatok kialakulási mechanizmusai, szájüregi daganatok (válaszok) 160 23. 1.23. Orális érzőtevékenység: Ízérzés – szaglás – Blazsek József ... 160

23.1. Teszt – Orális érzőtevékenység: Ízérzés – szaglás (válaszok) ... 168

24. 1.24. A sulcus gingivális és a sulcusnedv betegségek patofiziológiája – Lohinai Zsolt . 169 24.1. Az ínybarázda ... 169

24.2. A gingivalis crevicularis folyadék ... 170

24.3. A biológiai szélesség ... 170

24.4. Teszt – A sulcus gingivális és a sulcusnedv betegségek patofiziológiája (válaszok) 171 25. 1.25. A só-víz háztartás zavarainak orális vonatkozásai – Blazsek József ... 172

25.1. Teszt – A só-víz háztartás zavarainak orális vonatkozásai (válaszok) ... 181

26. 1.26. A gyomor és az exokrin pancreas működési zavarai, orális vonatkozásai – Varga Gábor 181 26.1. Teszt – A gyomor és az exokrin pancreas működési zavarai, orális vonatkozásai (válaszok) ... 193

27. 1.27. A sav-bázis egyensúly zavarai – orális vonatkozások – Blazsek József ... 193

27.1. Teszt – A sav-bázis egyensúly zavarai – orális vonatkozások (válaszok) ... 198

28. 1.28. Veseműködés zavarok – orális vonatkozások – Varga Gábor ... 199

28.1. Teszt – Veseműködés zavarok – orális vonatkozások (válaszok) ... 210

(5)

29. 1.29. A májműködés zavarai – Kerémi Beáta ... 211

29.1. Máj fő funkciói ... 211

29.2. Bilirubin metabolizmus ... 214

29.3. Icterusok ... 215

29.4. Hepatitisek ... 216

29.4.1. Vírus hepatitisek ... 216

29.4.2. Krónikus hepatitisek ... 218

29.5. Cirrózis ... 218

29.6. Portális hipertenzió ... 219

29.6.1. Ascites ... 220

29.6.2. Portocavalis shunt ... 221

29.7. Májelégtelenség ... 221

29.8. Máj tumorok ... 222

29.9. A májbetegségek kialakulásához vezető folyamatok mechanizmusai ... 223

29.10. Májfunkciós próbák ... 223

29.11. Teszt – A májműködés zavarai (válaszok) ... 223

30. 1.30. Centrális és perifériás keringési elégtelenség; Shock – Orális vonatkozások – Kádár Kristóf ... 224

30.1. Szívelégtelenség (centrális keringési elégtelenség) ... 224

30.1.1. A szívelégtelenséghez tünetei ... 225

30.1.2. A szívelégtelenséghez vezető okok ... 226

30.1.3. A szívelégtelenség tüneteit súlyosbító tényezők ... 226

30.1.4. A szívelégtelenséghez vezető alapvető mechanizmusok ... 226

30.1.5. A neurohormonális aktiváció ... 227

30.2. Sokk (perifériás keringési elégtelenség) ... 229

30.2.1. A sokk fajtái ... 229

30.2.2. A sokk patomechanizmusa ... 230

30.2.3. Szervkárosodás sokkban – sokk szervek ... 233

30.3. Teszt – Centrális és perifériás keringési elégtelenség; Sokk (válaszok) ... 234

31. 1.31. Hipertónia – orális vonatkozások – Varga Gábor ... 235

31.1. Teszt – Hipertónia – orális vonatkozások (válaszok) ... 243

32. 1.32. A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom zavarai – orális vonatkozások – Varga Gábor 243 32.1. Teszt – A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom zavarai – orális vonatkozások (válaszok) ... 253

33. 1.33. Szénhidrát anyagcsere zavarai - és orális vonatkozásai – Kerémi Beáta ... 253

33.1. Típusai ... 253

33.1.1. 1-es típusú DM ... 254

33.1.2. 2-es típusú DM ... 254

33.1.3. Szekunder diabetes mellitusok ... 255

33.1.4. Gesztációs diabetes mellitus ... 255

33.2. Tünetek ... 255

33.3. Következményei ... 255

33.4. Szájüregi megjelenése ... 255

33.5. Diagnosztika ... 257

33.5.1. Vércukor analízis – ujjbegyből vett kapilláris vérből ... 257

33.5.2. Glikozilált hemoglobin mérés ... 257

33.6. Kezelése ... 257

33.7. Metabolikus X szindróma ... 258

33.8. Teszt – Diabetes mellitus és orális vonatkozásai (válaszok) ... 261

34. 1.34. Lipid metabolizmus – Kerémi Beáta ... 262

34.1. Lipidek osztályozása ... 262

34.2. Lipidek a táplálkozásban ... 263

34.3. Lipidek emésztése és felszívódása ... 263

34.4. Lipoproteinek ... 264

34.4.1. Lipoproteinek szerkezete ... 264

34.4.2. Lipoproteinek funkciója ... 265

34.4.3. Lipoproteinek csoportosítása ... 265

(6)

34.5. Lipid anyagcsere lépései ... 265

34.6. A lipid anyagcsere zavarai ... 268

34.6.1. Típusai ... 268

34.7. Lipid anyagcsere zavarainak terápiája ... 269

34.8. Teszt – Lipid metabolizmus (válaszok) ... 270

35. 1.35. Atherosclerosis – oralis vonatkozások – Kerémi Beáta ... 271

35.1. Atherosclerosis ... 271

35.1.1. Rizikótényezők ... 274

35.1.2. Atherosclerotikus plakk kialakulása ... 276

35.2. Atherosclerosis kialakulását magyarázó elméletek ... 277

35.3. Atherosclerosis orális vonatkozásai – avagy mi a közös a dentális és az atherosclerotikus plakkban? ... 280

35.4. Teszt – Atherosclerosis – oralis vonatkozások (válaszok) ... 280

36. 1.36. A fájdalom – orális vonatkozások – Varga Gábor ... 281

36.1. Teszt – A fájdalom – orális vonatkozások (válaszok) ... 289

37. 1.37. Endokrin kórképek fogorvosi vonatkozásai – Szombath Dezső ... 289

37.1. Növekedési hormon ... 290

37.2. Mellékvesekéreg ... 291

37.3. Pajzsmirigy ... 293

37.4. Teszt – Endokrin kórképek fogorvosi vonatkozásai (válaszok) ... 294

38. 1.38. Légzés zavarok – Kerémi Beáta ... 295

38.1. A tüdő védekező rendszere ... 295

38.2. A tüdő funkciói ... 296

38.3. A légzőfunkció értékelése ... 296

38.3.1. Statikus tüdő térfogat ... 297

38.3.2. Gázcsere analízise ... 298

38.4. Tüdőbetegségek ... 298

38.4.1. Dyspnoe ... 298

38.4.2. Köhögés ... 300

38.4.3. Sputum – köpet ... 300

38.4.4. Haemoptysis ... 301

38.4.5. Fájdalom ... 301

38.4.6. Zihálás ... 302

38.4.7. Stridor ... 302

38.5. Teszt – Légzés zavarok (válaszok) ... 302

39. 1.39. Gyakorlat: Orális clearance – Kerémi Beáta ... 303

39.1. Az orális clearance sebességét befolyásoló tényezők ... 303

39.1.1. Nyálelválasztás mértéke ... 304

39.1.2. Nyelési habitus ... 304

39.1.3. Légzési habitus ... 304

39.1.4. Általános egészségi állapot ... 305

39.1.5. Elfogyasztott táplálék ... 305

39.2. Orális clearance modellezése ... 305

39.3. Az orális clearance szakaszai ... 306

39.4. Időskorral együttjáró változások ... 307

39.5. Fluorid clearance ... 307

39.6. Baktérium clearance ... 307

39.7. Teszt – Orális clearance (válaszok) ... 307

40. 1.40. Gyakorlat: Orális védelmi mechanizmusok – Blazsek József ... 309

40.1. Teszt – Gyakorlat: Orális védelmi mechanizmusok (válaszok) ... 319

41. 1.41. Gyakorlat: Dentális plakk – Kiss Gábor ... 320

41.1. Összetétel ... 320

41.2. Elhelyezkedés ... 320

41.3. Plakk képződés mechanizmusa ... 321

41.4. Plakk, mint biofilm ... 323

41.5. A plakk patogenitása ... 323

41.6. Fogkő ... 323

41.7. Teszt – Gyakorlat: Dentális plakk (válaszok) ... 324

(7)

42. 1.42. Gyakorlat: Nyál-vizsgálati módszerek – Varga Gábor ... 325

42.1. Teszt – Gyakorlat: Nyál-vizsgálati módszerek (válaszok) ... 331

43. 1.43. Gyakorlat: A rágómozgások – temporomandibuláris ízület (TMI) elemzése – Jász Máté 331 43.1. A mandibula határmozgásai a sagittalis síkban ... 332

43.2. A mandibula határmozgásai a frontalis síkban ... 333

43.3. A mandibula határmozgásai a horizontalis síkban ... 333

43.4. Teszt – Gyakorlat: A rágómozgások – temporomandibuláris ízület (TMI) elemzése (válaszok) ... 334

44. 1.44. Gyakorlat: PCR analitika a fogászatban – Bori Erzsébet ... 335

44.1. Teszt – Gyakorlat: PCR analitika a fogászatban (válaszok) ... 354

45. 1.45. Keményszövetek vizsgálata – Kádár Kristóf ... 354

45.1. Kvantitatív módszerek ... 355

45.1.1. Felületi keménység vizsgálata ... 355

45.1.2. A felszíni profil vizsgálata ... 356

45.1.3. Mikroradiográfia ... 357

45.1.4. Fluoreszcencián alapuló módszerek ... 357

45.2. Kvalitatív és szemikavantitatív módszerek ... 358

45.3. Teszt – Keményszövetek vizsgálata (válaszok) ... 358

46. 1.46. A fogakon képződő depozitumok kialakulása és szerkezete. Dentális plakk, fogkő. Egyéni és professzionális fogtisztítás. Polírozás, depurálás – Dr. Szántó Ildikó ... 359

46.1. A fogakon képződő depozitumok kialakulása és szerkezete ... 359

46.1.1. Akvirált pellicula (nyálból képződő pellicula) ... 359

46.1.2. Dentális plakk ... 360

46.1.3. Materia alba ... 362

46.1.4. Debris (ételmaradék) ... 362

46.1.5. Calculus (fogkő) ... 362

46.2. Szájhigiéne ... 363

46.2.1. Professzionális szájhigiénés tevékenység ... 364

46.2.2. Otthoni szájápolás ... 371

47. 1.47. A carieses lézió kialakulása. De- és remineralizációs folyamatok. A fluoridok és a calcium hatásai – Dr. Szántó Ildikó ... 383

47.1. Fogszuvasodás (caries) definíciója ... 383

47.2. A fogzománc szerkezete ... 383

47.3. Demineralizáció ... 385

47.3.1. A demineralizáció fogalma ... 385

47.3.2. A demineralizáció esélyének csökkentése ... 386

47.4. Remineralizáció ... 386

47.4.1. A remineralizáció fogalma ... 386

47.4.2. Remineralizáló oldatok alkalmazása ... 386

47.5. Caries ... 387

47.5.1. A caries hisztopathologiai progressziója ... 387

47.5.2. Caries leggyakoribb kórokozói ... 388

47.5.3. A nyál szerepe a caries kialakulásában ... 389

47.5.4. Caries klinikai típusok szerinti csoportosítása ... 389

47.6. Mesterséges savhatás ... 392

48. 1.48. A fluoridok hatásmechanizmusa, toxikológiai kérdések. A lokális és szisztémás fluoridprevenció – Dr. Szántó Ildikó ... 394

48.1. A fluorid általános jellemzői ... 394

48.2. A flourid toxikus hatásai ... 395

48.2.1. A fuorid azonnali toxikus hatása ... 395

48.2.2. A fluorid krónikus túladagolása ... 396

48.3. Szisztémás fluoridálás ... 397

48.3.1. Az ivóvíz fluordúsítása ... 397

48.3.2. A konyhasósó fluordúsítása ... 398

48.3.3. A tej fluordúsítása ... 398

48.3.4. Fluoridtabletták alkalmazása ... 399

48.4. Lokális fluoridálás ... 400

(8)

48.4.1. Otthoni – egyénileg végzett fluoridálás anyagai ... 400

48.4.2. Professzionális kezelések ... 402

49. 1.49. Barázdazárás – Dr. Szántó Ildikó ... 402

49.1. Epidemiológia ... 403

49.2. A barázdazárás definíciója és célja ... 404

49.3. Indikációja ... 405

49.4. A gyanta alapú anyaggal történő barázdazárások technikája ... 406

49.5. Invazív barázdazárás/ kiterjesztett barázdazárás (preventív tömés) ... 408

49.6. A leheséges mellékhatások ... 410

50. 1.50. A táplálkozás hatása a szájüregi betegségekre – Dr. Szántó Ildikó ... 413

50.1. Alapfogalmak ... 413

50.1.1. A táplálék útja ... 413

50.1.2. BMI (body mass index) testtömeg index ... 413

50.1.3. Táplálék piramis, táplálék összetevők ... 414

50.2. A tápanyag összetevők jellegzetes hatásai ... 414

50.2.1. Fehérjék ... 414

50.2.2. Szénhidrátok ... 415

50.2.3. Zsírok és olajok ... 416

50.2.4. Vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek ... 417

50.2.5. Az ételek fizikai tulajdonságai ... 418

50.2.6. Cukorpótlók alkalmazása ... 418

50.2.7. Nassolás ... 421

50.2.8. Anyatejes táplálás ... 421

50.2.9. Rossz szokások: dohányzás ... 422

50.2.10. Erozio ... 423

50.2.11. Csontritkulás ... 423

50.2.12. Műfogsort viselő páciensek étrendje ... 423

50.2.13. Pszichiátriai betegségek, súlyos krónikus betegségek, mentális retardáció, gondozást, folyamatos ápolást igénylő betegségek, krónikus cukortartalmú gyógyszeres kezelések hatásai ... 424

51. 1.51. Komplex prevenció az életkor, a fogászati szakterületek és az alapbetegségek vonatkozásaiban – Dr. Szántó Ildikó ... 424

51.1. Az egészségnevelés ... 424

51.1.1. Az egészségnevelés módszertani alapelvei ... 424

51.1.2. Egészségnevelési módszerek ... 425

51.1.3. Az egészségnevelés gyakorlati lehetőségei ... 425

51.1.4. Az egészségnevelés helyszínei ... 425

51.2. Gyermekkor ... 425

51.2.1. Terhesség idején szükséges fogászati prevenció ... 426

51.2.2. Kisgyermekkori (1-3 éves) fogászati prevenció ... 428

51.2.3. Óvódás korú (3-6 éves) gyermekeknél ... 428

51.2.4. Iskoláskori fogászati prevenció ... 429

51.2.5. Középiskolás korú gyermekek fogászati prevenciója ... 430

51.3. Felnőttkor ... 430

51.4. Időskor ... 430

51.4.1. Az idős kori elváltozások ... 431

51.4.2. A napi aktivitás mérhető paraméterei ... 432

51.4.3. Célok a szájüregi egészség fenntartásában ... 432

51.5. Tesztkérdések az 1.46–51 fejezetekhez ... 433

52. 1.52. Tesztkérdések–válaszok az 1–45. fejezetekhez ... 435

52.1. I.1. A fogcsíra kialakulása – Varga Gábor ... 435

52.2. I.2. A keményszövetek alapállománya – Varga Gábor ... 435

52.3. I.3. Osteogenesis – Varga Gábor ... 435

52.4. I.4. Dentinogenesis és zavarai, primer, szekunder és tercier dentinképződés, a dentin- permeabilitás - Varga Gábor ... 435

52.5. I.5. Amelogenesis – Varga Gábor ... 436

52.6. I.6. Teszt - A zománc és a dentin ásványi anyag összetétele. Bioapatitok – Kerémi Beáta ... 436

(9)

52.7. I.7. Teszt - Kalcium- és foszfát forgalom egyes zavarainak fogorvosi vonatkozásai –

Szombath Dezső ... 436

52.8. I.8. A keményszövetek kialakulása, a mineralizáció, csontreszorpció és az osteoclastok - Varga Gábor ... 437

52.9. I.9. Teszt – Cementogenezis – MOLNÁR Bálint ... 437

52.10. I.10. Teszt – Vérzékenységgel járó kórképek – VÁRNAI Katalin ... 437

52.11. I.11. Teszt - A fogelőtörés és a fogelmozdulás– Nemes Bálint ... 438

52.12. I.12. A nyálmirigyek fejlődése, morfológiája, funkciója és működés szabályozása - Varga Gábor ... 438

52.13. I.13. A nyálmirigyek elektrolit, víz és fehérje elválasztásának mechanizmusa – Varga Gábor ... 438

52.14. I.14. A nyál szájüregi funkciói, diagnosztikai szerepe – Varga Gábor ... 438

52.15. I.15. Fog-eredetű őssejtek - Varga Gábor ... 439

52.16. I.16. A táplálkozás jelentősége az orális egészségben - Varga Gábor ... 439

52.17. I.17. A rágás fiziológiája és patofiziológiája – Jász Máté ... 439

52.18. I.18. Teszt - A gyulladás pathomechanizmusa, típusai és általános jellemzői – Kerémi Beáta ... 439

52.19. I.19. A fogbél strukturális és funkcionális jellemzői és a szájképletek keringése; a fogbél gyulladás/fájdalom – Varga Gábor ... 440

52.20. I.20. Teszt - Ionizáló sugárzások és sugárterápia következtében kialakuló orális tünetek – Kádár Kristóf ... 440

52.21. I.21. A génterápia és a gén-polimorfizmus a fogorvoslásban – Varga Gábor .. 440

52.22. I.22. Daganatok kialakulási mechanizmusai, szájüregi daganatok - Varga Gábor 440 52.23. I.23. Teszt - Orális érzőtevékenység: Ízérzés – szaglás – Blazsek József ... 441

52.24. I.24. Teszt - A sulcus gingivális és a sulcusnedv betegségek patofiziológiája – Lohinai Zsolt ... 441

52.25. I.25. Teszt - A só-víz háztartás zavarainak orális vonatkozásai – Blazsek József 441 52.26. I.26. A gyomor és az exokrin pancreas működési zavarai, orális vonatkozásai - Varga Gábor ... 441

52.27. I.27. Teszt - A sav-bázis egyensúly zavarai – orális vonatkozások – Blazsek József 442 52.28. I.28. Veseműködés zavarok – orális vonatkozások – Varga Gábor ... 442

52.29. I.29. Teszt - A májműködés zavarai – Kerémi Beáta ... 442

52.30. I.30. Teszt - Centrális és perifériás keringési elégtelenség; Sokk – Kádár Kristóf 442 52.31. I.31. Hipertónia – orális vonatkozások - Varga Gábor ... 443

52.32. I.32. A fehérje anyagcsere és az energiaforgalom zavarai – orális vonatkozások - Varga Gábor ... 443

52.33. I.33. Teszt - Diabetes mellitus és orális vonatkozásai – Kerémi Beáta ... 443

52.34. I.34. Teszt - Lipid metabolizmus – Kerémi Beáta ... 443

52.35. I.35. Teszt - Atherosclerosis – oralis vonatkozások – Kerémi Beáta ... 444

52.36. I.36. A fájdalom – orális vonatkozások - Varga Gábor ... 444

52.37. I.37. Teszt - Endokrin kórképek fogorvosi vonatkozásai – Szombath Dezső ... 444

52.38. I.38. Teszt - Légzés zavarok – Kerémi Beáta ... 444

52.39. I.39. Teszt - Orális clearance – Kerémi Beáta ... 445

52.40. I.40. Teszt - Gyakorlat: Orális védelmi mechanizmusok – Blazsek József ... 445

52.41. I.41. Teszt - Gyakorlat: Dentális plakk – Kiss Gábor ... 445

52.42. I.42. Gyakorlat: Nyál-vizsgálati módszerek - Varga Gábor ... 445

52.43. I.43. Teszt - Gyakorlat: A rágómozgások – temporomandibuláris ízület (TMI) elemzése – Jász Máté ... 446

52.44. I.44. Teszt - Gyakorlat: PCR analitika a fogászatban – Bori Erzsébet ... 446

52.45. I.45. Teszt - Keményszövetek vizsgálata – Kádár Kristóf ... 446

2. 2. Gyermekfogászat és fogszabályozás ... 447

1. 2.1. Gyermekfogászati diagnosztika és gyógyszeres kezelés. Kóros fejlődési formák és kezelésük – Szántó Ildikó ... 447

1.1. Diagnosztika ... 447

1.1.1. Anamnézis ... 447

1.1.2. Extraoralis vizsgálat ... 447

1.1.3. Szájüregi vizsgálat ... 448

(10)

1.1.4. Képalkotó vizsgálatok ... 450

1.1.5. Egyéb diagnosztikus lehetőségek ... 451

1.1.6. Különleges körülményeket igénylő gyermekek ellátása ... 452

1.2. A fogorvosi kezelés során alkalmazott gyógyszerek ... 453

1.2.1. Szisztémás fájdalomcsillapítás és lázcsillapítás ... 453

1.2.2. Lokális érzéstelenítők ... 455

1.2.3. A szedáció ... 459

1.2.4. Antibiotikumos kezelés ... 460

1.3. Kóros fejlődési formák és kezelésük ... 460

1.4. A különböző fejlődési anomáliáknak megfelelő terápiás javaslat ... 464

2. 2.2. Tejfogazat cariologiai és következményes betegségei – Szántó Ildikó ... 465

2.1. A tejfogazati caries jellemzői ... 465

2.2. A caries patogenezise az alábbi progresszió szerint zajlik ... 467

2.3. A tejfogcaries gyógyítása ... 468

2.3.1. Caries incipiens ... 469

2.3.2. Caries superficiális és caries media ... 469

2.3.3. Caries profunda különböző lokalizációkban ... 470

2.3.4. Caries penetrans ... 471

2.4. ECC (kora gyermekkori caries) ... 471

2.4.1. A kezelés első lépése ... 471

2.4.2. Enyhe, kis felszíneket érintő elváltozás ... 471

2.4.3. Előrehaladott ECC ... 472

2.5. A tejfogazati caries következtében kialakuló betegségek ... 472

2.5.1. A pulpa következményes betegsége: a pulpa gyulladása (pulpitis) ... 472

2.5.2. A periradikuálris terület következményes megbetegedései (komplikált gangrénák) ... 473

2.6. Endodonciai kezelések tejfogazatban ... 473

2.6.1. Mikor szükséges az endodonciai kezelés: ... 473

2.6.2. Extrakció vagy endodoniai kezelés ... 473

2.6.3. Indikációk és kontraindikációk összefoglalása ... 474

2.6.4. Kezelési lehetőségek ... 474

3. 2.3. Traumás sérülések tejfogazatban – Szántó Ildikó ... 480

3.1. A dentális traumák epidemiológiája és etiológiája ... 480

3.2. A dentális sérülések osztályozása (1. táblázat) ... 482

3.3. A tejfogazat sérülése ... 483

3.4. A páciens vizsgálata ... 484

3.5. A traumás sérülések kezelése tejfogazatban a diagnózisnak megfelelően ... 486

4. 2.4. Fiatal maradófogazati caries és következményes betegségei – Szántó Ildikó ... 495

4.1. Az erupció rendje ... 495

4.2. Maradófogazati cariesek ellátásának alapelvei ... 497

4.2.1. Részleges vagy teljes caries eltávolítás ... 497

4.3. A caries következményes betegségeinek kezelése ... 498

4.3.1. Apexogenesis ... 498

4.3.2. Apexifikáció ... 500

5. 2.5. Fiatal maradófogazati traumák – Szántó Ildikó ... 504

5.1. Fiatal maradófogak ... 504

5.2. Fiatal maradófogak endodonciai ellátása ... 505

5.3. A fiatal maradófogak sérüléseinek kezelése és diagnózisa ... 505

5.4. Trauma prevenció ... 518

5.5. Tesztkérdések ... 519

6. 2.6. Leggyakoribb fogazati és állcsont eltérések – Gurdán Zsuzsanna ... 521

6.1. Az orthodontiai anomáliák etiológiája ... 521

6.2. A fogazati rendellenességek osztályozása ... 528

7. 2.7. Fogszabályozási eltérések diagnosztikája, kezelési terv – Gurdán Zsuzsanna ... 533

7.1. Anamnézis ... 534

7.2. Klinikai vizsgálat ... 536

7.3. Funkcionális elemzés ... 537

7.4. Funkcionális eltérések vizsgálata ... 537

(11)

7.5. Fotóelemzés ... 537

7.6. Röntgenvizsgálatok ... 537

7.7. Computertomographia ... 542

7.8. Gipszmodell-elemzés ... 542

8. 2.8. Fogszabályozó kezelés módszertana – Herényi Gejza ... 545

9. 2.9. Komplex fogszabályozási esetek – Herényi Gejza ... 549

9.1. Kooperáció a gyermekfogászattal ... 549

9.2. Kooperáció a protetikussal ... 552

9.3. Kooperáció a parodontológussal ... 555

9.4. Kooperáció a szájsebész szakorvossal ... 556

10. 2.10. Ajak-, állcsont-, szájpadhasadékos páciensek – Herényi Gejza ... 558

10.1. Etiológia ... 558

10.2. Előfordulás ... 559

10.3. A hasadékok osztályozása ... 559

10.4. A hasadékos gyermekek ellátása ... 560

10.5. A hasadékos gyermekek komplex ellátása ... 562

10.6. A hasadékosok orthodontiai ellátása ... 566

11. 2.11. Gondozás – Gurdán Zsuzsanna ... 568

11.1. Retenció definíciója ... 568

11.2. Etiológia ... 568

11.3. Recidíva előfordulásának lehetséges fő okai ... 569

11.4. Retenciós fázis tervezése ... 569

11.5. Retenciós idő hossza ... 570

11.6. Retenciós készülékek fajtái ... 570

11.7. Malocclusiók, amikhez kivehető retenciós készülék szükséges ... 573

11.8. Malocclusiók, amikhez rögzített retenció szükséges ... 573

11.9. Malocclusiók, amikhez nem kell retenciós készülék ... 573

11.10. Aktív retenciós készülékek ... 573

11.11. Retenciós lehetőségek, rendszerek a különböző occluziós problémákra ... 574

11.12. Posztretenciós fázis ... 576

3. 3. Megtartó fogászat ... 578

1. 3.1. Az endodontia modern koncepciója, vizsgáló eljárások, kezelési terv felállítása – Krajczár Károly ... 578

1.1. Az endodontia modern koncepciója ... 578

1.1.1. A fogbél megbetegedései ... 578

1.1.2. Az endodontiai kezelés ... 580

1.2. Endodontiai vizsgáló eljárások, kezelési terv (http://www.sld.cu/galerias/pdf/endodoncia_parte_2.pdf) ... 581

2. 3.2. A pulpa megbetegedései és diagnosztikájuk – Krajczár Károly ... 583

2.1. Egészséges pulpa ... 583

2.2. Reverzíbilis pulpitisz (hyperaemia pulpae) ... 583

2.3. Repedt fog szindróma (cracked tooth syndrome) ... 583

2.4. Irreverzíbilis pulpitisz ... 584

2.4.1. Aszimptomatikus irreverzíbilis pulpitisz (pulpitis chronica) ... 584

2.4.2. Szimptomatikus irreverzíbilis pulpitisz (pulpitis acuta) ... 587

2.5. Pulpanekrózis (gangraena pulpae) ... 589

2.6. Akut apikális periodontitisz (periodontitis periapicalis acuta, szimptómás apikális periodontitisz) ... 590

2.7. Akut periapikális abscessus (abscessus periapicalis acuta, szimptómás apikális periodontitisz) ... 592

2.8. Krónikus apikális periodontitisz (periodontitis periapicalis chronica, aszimptomatikus apikális periodontitisz) ... 594

2.9. Parodonto-endodontális kórképek ... 599

2.9.1. Primer endodontális károsodás, mely a parodonciumot is érinti ... 599

2.9.2. Primer endodontiai károsodás súlyos szekunder parodontális elváltozásokkal 600 2.9.3. Primer parodontális folyamat, mely a pulpára is hatással van ... 602

(12)

2.9.4. Primer parodontális károsodás előrehaladott szekunder endodontális folyamattal 602

3. 3.3. Endodontiai vizsgáló eljárások, arcfájdalmak differenciáldiagnózisa – Krajczár Károly 604

3.1. Endodontiai vizsgáló eljárások ... 604

3.1.1. Anamnézis ... 604

3.1.2. Extraorális vizsgálat ... 605

3.1.3. Intraorális vizsgálat ... 606

3.1.4. Képalkotó vizsgálatok ... 610

3.1.5. Laboratóriumi diagnosztika ... 614

3.2. Arcfájdalmak differenciáldiagnózisa ... 614

3.2.1. Akut arctáji fájdalommal járó rendellenességek ... 614

3.2.2. Krónikus arctáji fájdalommal járó rendellenességek ... 616

4. 3.4. A pulpa és a periapikális tér patológiája – Lempel Edina ... 617

4.1. Az egészséges pulpa ... 617

4.1.1. A gyulladást befolyásoló anatómiai jellegzetességek ... 619

4.1.2. A pulpa betegségeinek hisztopatológiai osztályozása ... 620

4.2. A pulpa regresszív változásai ... 620

4.2.1. Az odontoblasztok üregesedéssel járó degenerációja ... 620

4.2.2. A pulpa hialinos degenerációja ... 620

4.2.3. A pulpa zsíros degenerációja ... 620

4.2.4. Retikuláris atrófia ... 620

4.2.5. Patológiás kalcifikáció ... 620

4.3. A pulpa gyulladásos megbetegedései ... 620

4.3.1. Reverzibilis pulpitisz (hyperaemia pulpae) ... 620

4.3.2. Cracked tooth syndrome ... 622

4.3.3. Irreverzibilis pulpitisz ... 622

4.3.4. Pulpanekrózis (gangraena pulpae) ... 623

4.4. A periapikális szövetek gyulladásos megbetegedései ... 624

4.4.1. Akut periapikális gyulladásos megbetegedések ... 624

5. 3.5. NiTi rendszerek és elektronikus segédeszközök, az operációs mikroszkóp az endodontiában – Krajczár Károly ... 632

5.1. Gépi meghajtású nikkel-titánium preparáló eszközök ... 632

5.1.1. A NiTi gépi preparáló eszközök jellegzetességei ... 632

5.1.2. A preparálás menete ... 635

5.2. Elektronikus endodontiai berendezések ... 638

5.2.1. Endodontiai motorok ... 638

5.2.2. Apexlokátorok ... 638

5.2.3. Lézer berendezések ... 639

5.2.4. Ultrahang frekvenciás preparáló eszközök ... 639

5.2.5. Meleg guttapercha technikához szükséges elektronikus eszközök ... 642

5.3. Operációs mikroszkópok (http://www.aae.org/uploadedFiles/Publications_and_Research/Guidelines_and_Position_Stat ements/microscopesstatement.pdf) ... 643

6. 3.6. A munkahossz meghatározása a gyökércsatorna preparáláshoz – Krajczár Károly ... 645

6.1. A munkahossz meghatározását befolyásoló szempontok ... 646

6.2. A munkahossz meghatározás módszerei ... 646

6.2.1. Radiológiai munkahossz meghatározás (tűs kontroll röntgenfelvétel) ... 647

6.2.2. Elektronikus munkahossz meghatározás ... 649

7. 3.7. A gyökércsatorna preparálás elve, nehézségei, gyakori hibái – Krajczár Károly ... 652

7.1. A gyökércsatorna preparálás általános szabályai ... 652

7.1.1. A gyökércsatorna mechanikai preparálásának szabályai, alapvető preparálási stratégiák ... 652

7.1.2. A gyökércsatorna kémiai preparálásának és dezinfekciójának szabályai . 656 7.2. A gyökércsatorna preparálás során keletkező hibák ... 659

8. 3.8. Step back technika, step down technika, double flared technika, balanced force technika – Krajczár Károly ... 664

8.1. Step back technika (Clem 1969) ... 664

8.2. Step down technika (Goerig 1982) ... 666

(13)

8.3. Double flared technika (Fava 1984) ... 666

8.4. Balanced force technika (Roan 1985) ... 666

9. 3.9. Laterális kompakció, vertikális kompakció. A gyökértömés eltávolítása – Krajczár Károly 668 9.1. Gyökértömési eljárások ... 668

9.1.1. Hideg laterális kompakció ... 668

9.1.2. Meleg vertikális kompakció ... 675

9.1.3. Egyéb termoplasztikus gyökértömési eljárások ... 680

9.2. A gyökértömés eltávolítása ... 682

10. 3.10. A kompozitok összetevői, színt befolyásoló hatásuk – Lempel Edina ... 683

10.1. A kompozitok szerkezete ... 684

10.1.1. Az organikus matrix ... 685

10.1.2. Inorganikus töltőanyag részecskék ... 687

10.1.3. Iniciátorok és akcelerátorok ... 690

10.1.4. Pigmentek ... 691

10.1.5. Ko-iniciátorok ... 691

10.1.6. Inhibitorok ... 692

10.1.7. Kapcsoló molekulák ... 692

11. 3.11. Polimerizációs stressz, rétegzéses technikák moláris fogakon – Lempel Edina .... 692

11.1. A polimerizáció folyamata ... 692

11.1.1. A polimerizáció kinetikáját befolyásoló tényezők ... 693

11.2. A polimerizációs stressz ... 693

11.2.1. A zsugorodásért és a zsugorodási stresszért felelős tényezők ... 693

11.2.2. A zsugorodási stressz csökkentésének lehetőségei ... 695

12. 3.12. Direkt héj készítése különböző technikákkal – Lempel Edina ... 707

12.1. A fogszín tulajdonságai ... 707

12.1.1. A tárgyak színe ... 707

12.1.2. A fogak színbeli tulajdonságai ... 708

12.1.3. A fog egyéb optikai tulajdonságai ... 712

12.1.4. Dentin-hatás ... 712

12.1.5. Zománc-hatás ... 713

12.1.6. Dentin-zománc együttes hatása ... 714

12.2. Direkt kompozit héjak készítése ... 714

12.2.1. Preparálás ... 714

12.2.2. Fogfelépítési technikák ... 715

13. 3.13. A kerámiák anyagtana – Lempel Edina ... 735

13.1. A kerámiák anyagtani csoportosítása ... 738

13.1.1. Szilikát alapú kerámiák ... 738

13.1.2. Oxid-kerámiák ... 740

13.2. Odontotechnológiai csoportosítás ... 741

13.2.1. Rétegezett égetett kerámia ... 741

13.2.2. Üveginfiltrációs eljárás ... 744

13.2.3. Öntött kerámiák ... 744

13.2.4. Préskerámiák (http://www.roedentallab.com/downloads/emaxpressdata.pdf) 745 13.2.5. CAD/CAM (http://www.edmclaren.com/Pubs/PDFs/CADCAM%20Update%20Technologies%20an d%20Materials%20and%20Clinical%20Perspectives.pdf) ... 751

13.2.6. Szonoeróziós eljárás ... 755

13.3. A kerámiák felületkezelése ... 755

13.3.1. A felületkezelés módjai ... 755

13.3.2. Szilanizálás ... 755

13.3.3. Beragasztó anyagok ... 756

13.3.4. Kerámia restaurációk indikációi ... 758

13.3.5. Kerámia restaurációk kontraindikációi ... 758

13.4. Ellenőrző tesztkérdések ... 759

14. 3.14. Kerámia és kompozit betétek készítése – Ottóffy-Kende Dóra ... 761

14.1. Definíció ... 761

(14)

14.1.1. Inlay ... 761

14.1.2. Onlay ... 761

14.1.3. Overlay ... 761

14.2. Indikáció, kontra indikáció ... 761

14.2.1. Indikáció ... 761

14.2.2. Kontraindikáció ... 761

14.3. A szilárd kerámia és kompozit betétek készítésének előnyei és hátrányai ... 762

14.3.1. Előnyök ... 762

14.3.2. Hátrányok ... 762

14.4. Kerámia és kompozit betétek készítésére alkalmazható anyagok és technikák .. 763

14.4.1. Kerámia betétek anyagai és alkalmazott laboratóriumi technikák ... 763

14.4.2. Indirekt kompozit betétek anyagai és alkalmazott laboratóriumi technikák 776 14.5. Indirekt kerámia és kompozit betétek összehasonlítása ... 777

14.6. Indirekt kerámia és kompozit betétek sikeressége. A klinikai alkalmazásakor felmerülő gyakori hibák és ezek korrekciós lehetőségei ... 777

14.6.1. Kerámia betétek javításának lépései ... 778

14.6.2. Kompozit betétek javítási lépései ... 778

14.7. Indirekt kerámia és kompozit betétek készítése, klinikai és laboratóriumi munkafázisok 778 14.7.1. Preparálás ... 778

14.7.2. Bepróbálás, korrekció ... 780

14.7.3. Beragasztás ... 780

14.8. Összegzés ... 785

15. 3.15. Kerámia héjak – Ottóffy-Kende Dóra ... 785

15.1. Definíció ... 785

15.2. Indikáció, kontraindikáció ... 785

15.2.1. Indikáció ... 785

15.2.2. Kontraindikáció ... 786

15.3. Kerámia héjak készítésére alkalmazott anyagok és technikák ... 786

15.3.1. Az indirekt kerámia héjak készítésének fő technikai jellemzői ... 786

15.3.2. A kerámia héjak készítésére alkalmazott anyagok ... 787

15.4. Preparációs lehetőségek kerámia héjak esetén ... 787

15.4.1. A héjak preparációs mélység szerinti osztályozása ... 788

15.4.2. Héjak preparációs forma szerinti csoportosítása ... 788

15.4.3. Konvencionális héj preparálás lépésről lépésre ... 792

15.5. Kerámia héjak sikeressége és az ezt befolyásoló tényezők ... 793

15.5.1. Sikerességet befolyásoló tényezők ... 793

15.6. Kerámia héjak készítése ... 794

15.6.1. Tervezés lépései ... 794

15.6.2. Preparálás (Konvencionális) ... 794

15.6.3. Fogszín meghatározása ... 794

15.6.4. Héjkerámia készítése rétegzéssel, vagy préseléssel lenyomat alapján ... 794

15.6.5. Héjkerámia készítése CAD/CAM módszerrel ... 795

15.6.6. A héj ellenőrzésének lépései a mintán ... 795

15.6.7. Bepróbálás ... 795

15.6.8. Beragasztás ... 796

15.6.9. Finírozás, polírozás ... 797

15.7. Összegzés ... 797

16. 3.16. Mosolytervezés – Ottóffy-Kende Dóra ... 798

16.1. Definíció ... 798

16.2. A mosolytervezést meghatározó fő tényezők ... 798

16.2.1. Pszichológiai tényezők ... 798

16.2.2. Fiziológiai tényezők ... 798

16.2.3. Funkciós tényezők ... 798

16.2.4. Esztétikai tényezők ... 798

16.3. A mosolytervezés folyamata ... 799

16.3.1. Személyiségtipológia ... 799

16.3.2. Funkciós, fiziológiai és esztétikai tényezők elemzése, és eszközei ... 800

(15)

16.3.3. Alapvető esztétikai szabályszerűségek ... 804

16.3.4. A mosolyt meghatározó fő paraméterek ... 815

16.3.5. A mosolytervezés gyakorlati kivitelezése ... 815

16.4. Összegzés ... 816

17. 3.17. A parodontium betegségeinek diagnosztikája, klasszifikációja – Mandel Iván ... 817

17.1. A parodontalis betegségek diagnosztikája ... 817

17.1.1. Anamnézis ... 817

17.1.2. Fizikális vizsgálat ... 818

17.1.3. Röntgen vizsgálat ... 822

17.1.4. Laboratóriumi vizsgálatok ... 822

17.2. A parodontalis betegségek klasszifikációja ... 823

17.2.1. Gingiva betegségei ... 823

17.2.2. Chronicus parodontitis ... 824

17.2.3. Agresszív parodontitis ... 825

17.2.4. Parodontitis systemás háttérrel ... 826

17.2.5. Nekrotizáló fogágybetegség ... 826

17.2.6. Parodontium abscessusai ... 827

17.2.7. Endodontiai kórképhez társuló parodontitis ... 828

17.2.8. Fejlődési és szerzett parodontalis defektusok és állapotok ... 829

18. 3.18. A parodontalis gyulladás mikrobiológiája és immunopathogenezise – Mandel Iván 830 19. 3.19. Helyi és általános rizikófaktorok szerepe a parodontitisben – Németh Zsolt Ferenc 837 19.1. Rizikótényező definíciója ... 837

19.2. Helyi irritatív tényezők ... 837

19.2.1. Iatrogén rizikótényezők ... 837

19.2.2. Természetes úton kialakult helyi irritatív tényezők ... 839

19.3. Általános tényezők ... 845

19.3.1. Nem befolyásolható faktorok ... 846

19.3.2. Megszüntethető általános tényezők ... 846

20. 3.20. A parodontális tapadásveszteség morfológiája – Németh Zsolt Ferenc ... 847

20.1. A parodoncium vizsgálata ... 847

20.2. Ínygyulladás ... 847

20.3. Krónikus parodontitis ... 847

20.4. Agresszív parodontitis ... 848

20.4.1. Intraosszeális defektusok ... 849

20.5. Furkáció érintettség ... 860

20.6. Recesszió ... 861

20.7. Dehiscentia és fenestratio ... 863

20.8. Tesztfeladatok ... 863

21. 3.21. A Parodontium reparációja és regenerációja – Fulmer András ... 864

21.1. A parodontális reparáció ... 864

21.1.1. A Parodontális reparáció formái ... 864

21.2. A parodontális regeneráció ... 864

21.2.1. A parodontális regeneráció feltételei ... 864

21.2.2. Irányított szövetregenerációs technikák ... 865

21.3. Tesztkérdések ... 874

22. 3.22. A parodontális betegségek kezelésének irányelvei – Nagy Balázs ... 874

22.1. A diagnózis és a parodontális kezelési terv ... 874

22.2. A parodontalis oki terápia ... 876

22.3. A korrekciós kezelés fázisa ... 881

22.4. Szupportív terápia ... 884

22.5. Antibiotikus terápia lehetőségei ... 886

22.6. Tesztfeladatok ... 888

23. 3.23. Parodontalis sebészet – Mandel Iván ... 888

23.1. Sebészeti alapfogalmak ... 889

23.1.1. Metszéstípusok ... 889

23.1.2. Lebenytípusok ... 891

23.2. Parodontalis tasaksebészet ... 895

23.2.1. Gingivectomia ... 895

(16)

23.2.2. Apicalisan áthelyezett lebenyes műtét ... 896

23.2.3. Fogak rezektív sebészete ... 898

23.2.4. Subgingivalis küret („zárt küret”) ... 899

23.2.5. Excisional new attachment procedure (ENAP) ... 899

23.2.6. Módosított Widman-műtét („nyitott küret”) ... 900

23.2.7. Regeneratív célzatú műtétek ... 901

23.3. Parodontalis plasztikai sebészet ... 902

23.3.1. Ínyrecessio sebészi fedése ... 903

23.3.2. Feszes íny szélesítése ... 906

23.3.3. Frenulectomia ... 906

23.3.4. Papilla augmentáció ... 907

23.3.5. Sebészi koronahosszabbítás ... 907

23.3.6. Fogatlan állcsontgerinc korrekciója ... 907

23.4. Tesztkérdések ... 908

24. 3.24. Szájnyálkahártya betegségek I. – Klasszifikáció, betegvizsgálat, differenciáldiagnózis – Bán Ágnes ... 908

24.1. Klasszifikáció ... 908

24.2. Diagnózis felállítás lépései ... 909

25. 3.25. Szájnyálkahártya betegségek II. – Fekélyes, vesiculobullosus, infektív kórképek szájnyálkahártya tünetei – Bán Ágnes ... 913

25.1. A száj fekélyképződéssel járó megbetegedései ... 913

25.1.1. Primér fekélyek ... 913

25.1.2. Behçet-szindróma ... 915

25.2. Vesiculobullosus betegségek ... 915

25.2.1. Erythema Exsudativum Multiforme (EEM) ... 915

25.2.2. Pemphigus vulgaris ... 918

25.2.3. Pemphigus vegetans ... 921

25.2.4. Bullosus pemphigoid ... 921

25.3. Infektív kórképek ... 922

25.3.1. Leggyakoribb bakteriális kórképek ... 922

25.3.2. Leggyakoribb vírusinfekciók ... 922

25.3.3. Leggyakoribb Candida infekció okozta szájnyálkahártya elváltozások . 923 26. 3.26. Szájnyálkahártya betegségek III. – Gyakran előforduló praecancerosus elváltozások, általános betegségek szájtünetei – Bán Ágnes ... 924

26.1. Praecancerosus elváltozások ... 924

26.1.1. Praecancerosus laesiok ... 925

26.1.2. Praecancerosus állapotok ... 929

26.2. Általános betegségekhez társuló szájnyálkahártya tünetek ... 934

26.2.1. Neuroendocrin betegségek ... 934

26.2.2. Anyagcsere és táplálkozási betegségek ... 935

26.2.3. Gastrointestinalis betegségek szájtünetei ... 938

26.2.4. Haematológiai betegségek szájtünetei ... 939

4. 4. Fejezetek a dento-alveolaris sebészet és arc-, állcsont és szájsebészet témakörökből ... 942

1. 4.1. Klinikai anatómia – Gelencsér Gábor ... 942

1.1. Mandibula ... 942

1.2. Izomzat ... 943

1.3. Nervus alveolaris inferior ... 943

1.4. Arcközép ... 944

2. 4.2. Etiológia – Gelencsér Gábor ... 944

3. 4.3. Töréstípusok – Gelencsér Gábor ... 945

3.1. Nyílt és zárt törések ... 945

3.2. További töréstípusok ... 945

3.3. Elmozdulásos és elmozdulás nélküli törések ... 945

4. 4.4. Lokalizáció – Gelencsér Gábor ... 946

4.1. Le Fort féle klasszifikáció ... 946

4.2. Klasszifikáció tisztán a lokalizáció alapján ... 946

4.3. Klasszifikáció az megtartott vagy megváltozott okklúzió alapján ... 946

4.4. Lokalizáció és életkor szerinti megoszlás ... 946

(17)

5. 4.5. Diagnosztikai módszerek – Gelencsér Gábor ... 946

5.1. Extraoralis vizsgálat ... 947

5.1.1. A fül vizsgálata ... 947

5.1.2. A szemkörnyék vizsgálata ... 947

5.1.3. Az orr vizsgálata ... 948

5.1.4. Az arcközép vizsgálata ... 948

5.1.5. Az alsó állcsont extraorális vizsgálata ... 948

5.2. Az intraoralis vizsgálat ... 948

6. 4.6. Klinikai tünetek – Gelencsér Gábor ... 949

6.1. A törésre utaló jelek ... 949

6.2. A diagnosztika és a törés biztos-bizonytalan jelei ... 949

6.3. Állkapocstörés ... 949

6.3.1. Parasymphysealis-symphysealis törések ... 950

6.3.2. Corpustörés ... 950

6.3.3. Angulustörés ... 951

6.3.4. Ramustörés ... 952

6.3.5. Processus muscularis fraktúrája ... 952

6.3.6. Processus condylaris törése ... 952

6.4. Az arcközép törései ... 953

6.4.1. Okklúziót nem befolyásoló törések ... 953

6.4.2. Okklúziót befolyásoló törések ... 955

7. 4.7. Radiológiai diagnosztika – Gelencsér Gábor ... 959

7.1. Röntgenfelvételek ... 960

7.1.1. Panorámaröntgen ... 960

7.1.2. Fejecsröntgen ... 960

7.1.3. Occipitomentalis felvétel ... 961

7.1.4. Axiális röntgenfelvétel ... 962

7.1.5. Oldalirányú röntgen ... 962

7.2. CT ... 963

8. 4.8. Kezelés – Gelencsér Gábor ... 965

8.1. Kezelés régen és ma ... 965

8.2. Lemezes osteosynthesis ... 966

8.3. Immobilizáció és csontgyógyulás ... 967

8.3.1. Másodlagos csontgyógyulás ... 968

8.3.2. Elsődleges csontgyógyulás ... 968

9. 4.9. Konzervatív kezelés – Gelencsér Gábor ... 968

9.1. Obszerváció ... 968

9.2. Konzervatív kezelési módszerek ... 969

9.3. Alternatív konzervativ kezelési módok ... 970

10. 4.10. Sebészi kezelés – Gelencsér Gábor ... 970

10.1. Aneszteziológiai feltételek ... 970

10.2. Gyermekkori arccsonttörések ... 971

10.3. Időskori arccsonttörések ... 971

10.4. Törésvonal és a fogak ... 971

10.5. Mandibulatörések ellátása ... 972

10.6. Arcközéptörések ... 978

10.6.1. Okklúziót nem befolyásoló arcközéptörések ... 978

10.6.2. Okklúziót befolyásoló törések ... 982

10.7. Az el nem látott esetek kapcsán kialakuló szövődmények ... 986

10.8. Komplikált, többszörös arccsonttörés műtéti terve ... 987

10.9. Megbeszélés ... 987

11. 4.11. A periapikális tér sebészete – Szalma József ... 987

11.1. A rezekció indikációi és kontraindikációi ... 988

11.2. Preoperatív diagnosztika és differenciál diagnosztika ... 990

11.3. A rezekció kivitelezése ... 990

12. 4.12. A nyálkövesség etiológiája, a nyálkövek szerkezete és a sebészi kezelés – Szalma József 994 12.1. A nyálkő kialakulásának feltételezett mechanizmusa ... 997

(18)

12.2. A mirigyek érintettsége ... 997

12.3. A kőeltávolítás sebészi terápiája ... 997

12.3.1. Szubmandibuláris mirigy ... 997

12.3.2. Parotisz ... 1002

13. 4.13. A sinus maxillaris műtéttana dento-alveoláris sebészeti megközelítésben – Szalma József 1002 13.1. A dentális, azaz odontogén szinuszitis ... 1002

13.1.1. Etiológia ... 1002

13.1.2. Tünetek ... 1003

13.1.3. Osztályozás ... 1004

13.1.4. Diagnosztika ... 1004

13.2. Terápiás megfontolások szinuszitiszben ... 1006

13.2.1. Konzervatív terápia ... 1006

13.2.2. Sebészi terápia ... 1007

13.3. Az antro-orális kommunikáció zárásának módjai ... 1007

13.3.1. A szinuszperforáció etiológiája ... 1007

13.3.2. A szinuszperforáció tünetei és diagnosztikája ... 1007

13.3.3. A szinuszperforáció műtéti megoldása ... 1007

5. 5. Orális radiológia – Marada Gyula ... 1009

1. 5.1. Az alsó állcsont intraoralis felvételeinek anatómiája ... 1009

1.1. A fogászati röntgenfelvételek anatómiája ... 1009

1.2. Intraoralis felvételek ... 1009

1.3. A fogak röntgenfelvétele ... 1009

1.4. Az alsó állcsont ... 1011

2. 5.2. A felső állcsont intraoralis felvételeinek anatómiája ... 1019

2.1. A maxilla anatómiája ... 1019

3. 5.3. A panoráma röntgenfelvételek anatómiája ... 1030

3.1. A maxilla ... 1031

3.2. Mandibula és nyaki képletek ... 1039

3.3. Légutak és lágyrészek ... 1044

3.4. Nem anatómiai képletek a panoráma felvételeken ... 1046

3.5. A szellemképek ... 1046

4. 5.4. Sikeres panoráma felvétel készítése ... 1048

4.1. A panoráma technika sajátosságai ... 1048

4.2. A páciens helyes beállítása ... 1048

5. 5.5. A CBCT felvételek anatómiája ... 1055

5.1. A CBCT felhasználása ... 1056

5.2. Axiális szeletek ... 1057

5.3. Koronális szeletek ... 1060

5.4. Szagittális szeletek ... 1063

5.5. Transzaxiális szeletek ... 1066

5.6. Légutak ... 1068

6. 5.6. Tesztfeladatok a „Röntgenfelvételek anatómiája” fejezethez ... 1072

6. 6. Fejezetek a fogpótlástan tárgyköréből – részleges és tejes fogatlanság ... 1075

1. 6.1. Kezelési terv, anamnézis – Benke Beáta ... 1075

1.1. Klinikai vizsgálat ... 1075

1.1.1. Vizsgálat menete ... 1075

1.2. Száj/nyálkahártya előkészítése ... 1076

1.3. A fogelvesztés okai ... 1076

1.4. A foghiány következményei ... 1077

2. 6.2. Felső fogatlan állcsont klinikai anatómiája – Benke Beáta ... 1077

2.1. A keményszájpad területén található képletek ... 1078

2.2. A lágyszájpad ... 1079

2.3. A felső állcsont nyálkahártya kettőzetei ... 1079

2.4. Tuber alveolare maxillae ... 1079

2.5. Tuber-pofa hasadék ... 1079

2.6. Állcsontgerinc formák ... 1079

3. 6.3. Alsó fogatlan állcsont klinikai anatómiája – Benke Beáta ... 1081

(19)

3.1. Retromolaris tájék ... 1081

3.2. Tuberculum-masseter hasadék ... 1082

3.3. Lingualis tasak ... 1082

3.4. Recessus mandibulae accessorius ... 1082

3.5. Buccinator tasak ... 1083

3.6. Torus mandibularis ... 1083

3.7. Szájfenék ... 1084

3.7.1. Sublingualis terület ... 1084

3.7.2. Paralingualis terület ... 1084

3.7.3. A szájfenék nyálkahártyája ... 1084

3.8. Állcsontgerinc formák ... 1084

3.9. Nyálkahártya kettőzetek ... 1085

3.10. Nyálkahártya típusok ... 1085

4. 6.4. A páciens tájékoztatása, kezelési terv – Benke Beáta ... 1085

4.1. Adaptáció, hozzászokás ... 1085

4.1.1. A fogpótlás korlátai ... 1086

4.1.2. Rágáshoz való adaptáció függ ... 1086

4.2. Beszédkészség ... 1086

4.3. Hygiéne ... 1086

4.4. Gondozás ... 1087

5. 6.5. Fogpótlás készítésének lépései – Muzsek Zsófia ... 1087

6. 6.6. Lenyomatok – Muzsek Zsófia ... 1087

6.1. Anatómiai lenyomat ... 1087

6.2. Kanálválasztás ... 1088

6.3. A páciens előkészítése ... 1088

6.4. Lenyomatvétel ... 1089

6.5. Fertőtlenítés ... 1089

6.6. A lenyomat értékelése ... 1089

6.7. Mintakészítés ... 1089

6.8. Egyéni kanál ... 1090

6.9. Egyéni kanál befunkcionálása ... 1091

6.10. Funkciós lenyomat ... 1092

6.10.1. Lenyomatvétel Zinkoxid eugenol lenyomatanyaggal ... 1092

6.10.2. Lenyomatvétel szilikonbázisú lenyomatanyaggal ... 1092

6.11. Funkciós mozgások (1), (2), (3), (4), ... 1093

6.11.1. Felső állcsont funkciós mozgásai ... 1093

6.11.2. Alsó állcsont funkciós mozgásai ... 1093

6.12. Mandzsettázás ... 1095

6.13. Tehermentesítés (1), (2), (3), (4), (5), (6) ... 1096

7. 6.7. Gnatológiai alapfogalmak – Muzsek Zsófia ... 1097

7.1. A mandibula nyugalmi helyzete ... 1097

7.2. Interkuszpidációs pozíció (IKP) ... 1097

7.3. Retrális kontakt pozíció (RKP) ... 1097

7.4. Centrális reláció (CR) ... 1097

7.5. Centrális okklúzió (CO) ... 1098

7.6. A mandibula mozgásai ... 1098

8. 6.8. Harapási magasság meghatározása – Muzsek Zsófia ... 1098

8.1. Vertikális dimenzió meghatározása ... 1100

8.2. A harapási magasság horizontális dimenziójának meghatározása, spatula próba (1), rögzítés ... 1102

8.3. Grafikus rajzolókészülék használata ... 1103

8.4. Minták előkészítése fogfelállításhoz ... 1104

8.4.1. Alsó gipszminta berajzolása ... 1104

8.4.2. Felső gipszminta berajzolása ... 1105

9. 6.9. Fogfelállítás – Muzsek Zsófia ... 1105

9.1. Moláris fogak méretének kiválasztása ... 1106

9.2. A fogfelállítás szabályai ... 1106

9.3. Fogfelállítási koncepciók ... 1107

(20)

9.3.1. Lingualizált okklúzió ... 1107

9.3.2. Monoplane okklúzió (1), (2) ... 1107

9.3.3. Kétoldali kiegyensúlyozott okklúzió ... 1108

10. 6.10. Fogpróba – Németh Dániel ... 1110

10.1. Az első fogpróba ... 1110

10.1.1. Vertikális dimenzió ... 1110

10.1.2. Horizontális dimenzió ... 1110

10.1.3. A fogak pozíciója ... 1110

10.1.4. Excentrikus érintkezések ... 1111

10.1.5. Esztétium ... 1111

10.1.6. Fonetika ... 1111

10.1.7. Alaplemez kontúrok ... 1111

10.1.8. Páciens véleménye ... 1111

10.2. Utolsó fogpróba ... 1111

11. 6.11. Átadás – Németh Dániel ... 1112

12. 6.12. Remontage (1) – Németh Dániel ... 1113

13. 6.13. Átadást követő problémák – Németh Dániel ... 1116

13.1. Egy állcsontra készített pótlások ... 1117

14. 6.14. Fogsorjavítás – Marada Gyula ... 1119

15. 6.15. Fogsor okozta fájdalom és instabilitás problémaköre – Marada Gyula ... 1120

15.1. Fogsor okozta problémák diagnosztizálása ... 1121

16. 6.16. Fogsor másolás – Marada Gyula ... 1121

17. 6.17.Protetikai tér – Marada Gyula ... 1123

7. 7. Fogorvosi anatómia ... 1125

1. 7.1. A rágószerv csontos részei – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál ... 1125

1.1. Maxilla ... 1125

1.2. Mandibula ... 1129

2. 7.2. A rágóízület (articulatio temporomandibularis) – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 1134 2.1. Az ízület alkotórészei ... 1135

2.1.1. Ízfelszínek ... 1135

2.1.2. Discus articularis ... 1140

2.1.3. Ízületi tok ... 1141

2.1.4. Ízületi szalagok ... 1142

2.2. Az articulatio temporomandibularis mozgásai ... 1143

2.2.1. A száj nyitása és zárása (depressio és elevatio, a caput mandibulae rotatioja) 1143 2.2.2. Protrusio (anteductio), retrusio (retroductio) és translatios mozgások ... 1144

2.2.3. Őrlő mozgás (lateralis excursio) ... 1145

2.3. Vér- és idegellátás ... 1145

2.3.1. Az articulatio temporomandibularis erei ... 1145

2.3.2. Az articulatio temporomandibularis idegei ... 1146

2.4. Klinikai vonatkozások ... 1146

2.4.1. Arthritis és ankylosis ... 1146

2.4.2. Trauma ... 1146

2.4.3. Ficam (dislocatio) ... 1146

2.4.4. Bruxizmus ... 1146

3. 7.3. Az arc izmai és a rágásban résztvevő izmok – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 1147 3.1. Mimikai izmok ... 1147

3.1.1. A szem körüli mimikai izmok ... 1147

3.1.2. Az orr körül elhelyezkedő mimikai izmok ... 1147

3.1.3. A fülkagyló körül elhelyezkedő mimikai izmok ... 1148

3.1.4. Mimikai izmok a szájnyílás körül ... 1148

3.2. Rágóizmok ... 1150

3.2.1. M. masseter ... 1150

3.2.2. M. temporalis ... 1151

3.2.3. M. pterygoideus medialis ... 1152

3.2.4. M. pterygoideus lateralis ... 1152

3.3. Egyéb, a rágás folyamatában közreműködő izomcsoportok ... 1153

(21)

4. 7.4. A fej-nyak tájék erei és beidegzése – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál ... 1153

4.1. A fej-nyak tájék artériás vérellátása ... 1153

4.1.1. Az a. carotis externa ágrendszere ... 1154

4.1.2. Az a. subclavia ágrendszere ... 1158

4.2. A fej-nyak tájék vénás elvezetése ... 1158

4.2.1. V. jugularis interna ... 1158

4.2.2. V. jugularis externa ... 1159

4.3. A fej-nyak tájék beidegzése ... 1159

4.3.1. Az arc beidegzése ... 1159

4.3.2. A nyak beidegzése ... 1160

4.3.3. Plexus cervicalis ... 1160

4.3.4. A fej-nyaki zsigerek beidegzése ... 1160

5. 7.5. Szájüreg (cavum oris) – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál ... 1161

5.1. Szájrés (rima oris) ... 1161

5.2. Szájtornác (vestibulum oris) ... 1162

5.3. Tulajdonképpeni szájüreg (cavum oris propium) ... 1162

5.3.1. Szájfenék (diaphragma oris) ... 1162

5.3.2. Keményszájpad (palatum durum) ... 1166

5.3.3. Lágyszájpad (palatum molle) ... 1167

5.3.4. Torokszoros (isthmus faucium) ... 1169

5.4. Nyelv (lingua) ... 1169

6. 7.6. A fogak koronai részének anatómiája – Marada Gyula ... 1173

6.1. A felső állcsont fogainak anatómiája ... 1173

6.1.1. Felső középső metsző ... 1173

6.1.2. Felső lateralis metsző ... 1174

6.1.3. A felső szemfog ... 1174

6.1.4. Felső első kisőrlő ... 1175

6.1.5. Felső második kisőrlő ... 1176

6.1.6. Felső első nagyőrlő ... 1176

6.1.7. Felső második nagyőrlő ... 1177

6.2. Alsó állcsont fogai ... 1178

6.2.1. Alsó középső metsző ... 1178

6.2.2. Alsó második metsző ... 1179

6.2.3. Alsó szemfog ... 1179

6.2.4. Alsó első kisőrlő ... 1180

6.2.5. Alsó második kisőrlő ... 1181

6.2.6. Alsó első nagyőrlő ... 1181

6.2.7. Alsó második nagyőrlő ... 1182

6.3. Tesztfeladat ... 1182

7. 7.7. A fog tartószöveteinek leíró anatómiája – Sándor Balázs ... 1182

7.1. Gingiva (Íny) ... 1183

7.1.1. Feszes íny (gingiva propria) ... 1184

7.1.2. Szabad ínyszél (gingiva marginalis) ... 1184

7.1.3. Az íny klinikai morfológiája ... 1184

7.1.4. Az íny szövettana ... 1185

7.1.5. Az íny ideg és vérellátása ... 1189

7.2. Gyökérhártya (periodontium, ligamentum parodontale) ... 1189

7.3. Cement ... 1191

7.3.1. Cement összetétele ... 1191

7.3.2. Zománc-cement határ (cemento-enamel junction) ... 1191

7.4. Fogmedernyúlvány (processus alveolaris) ... 1193

7.5. A fogágy ér és idegellátása ... 1195

7.5.1. Érellátás ... 1195

7.5.2. Beidegzés: n. trigemius második és harmadik ága ... 1195

7.5.3. Nyirokelvezetés ... 1196

7.6. Tesztkérdések ... 1196 8. 7.8. A nyálmirigyek morfológiája és hisztológiája – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál 1197

(22)

8.1. A nagy nyálmirigyek ... 1197 8.1.1. Fültőmirigy ... 1197 8.1.2. Állkapocs alatti mirigy ... 1199 8.1.3. Nyelv alatti mirigy ... 1202 8.2. Apró nyálmirigyek ... 1204 9. 7.9. Az arcüreg leíró anatómiája – Gaszner Balázs, Hollósy Tibor, Tóth Pál ... 1206 9.1. Az arcüreg leírása ... 1207 9.2. A sinus maxillaris fejlődése ... 1212 9.3. Klinkai összefüggések ... 1213 10. 7.10. Tesztkérdések ... 1213 Név- és tárgymutató ... 1216

(23)

Az ábrák listája

1.1. 1. ábra – A fejlett fog keresztmetszeti képe ... 1 1.2. 2. ábra – Fogfejlődés ... 1 1.3. 3. ábra – Fogfejlődés 1. ... 2 1.4. 4. ábra – Fogfejlődés 2. ... 2 1.5. 5. ábra – A fog keresztmetszete – finomszerkezet ... 3 1.6. 6. ábra – Zománcszerv és dentális papilla ... 4 1.7. 7. ábra – A bazális membrán elválasztja az ameloblast és az odontoblastokat ... 5 1.8. 8. ábra – A fogak kialakulásának kontrollja – az ectomesechymalis sejtek szerepe ... 5 1.9. 9. ábra – Növekedési és differenciálódási faktorok hatásának mechanizmusa ... 6 1.10. 10. ábra – A szabályozás molekuláris komponensei ... 6 1.11. 11. ábra – Génaktiválódás a fog fejlődése során ... 7 1.12. 12. ábra – Oligodontia hypohidrotikus ectodermális dysplasiában (HED) szenvedő betegben . 8 1.13. 13. ábra – Moláris keresztmetszeti képe ... 8 1.14. 1. ábra – A keményszövetek alapállományának összetevői ... 10 1.15. 2. ábra – A csont és a dentin legfontosabb fehérjekomponensei, a zománc legfontosabb fehérjekomponensei ... 10 1.16. 3. ábra – Kollagén – három peptidlánc fonata ... 10 1.17. 4. ábra ... 11 1.18. 5. ábra – A prokollagén szerkezete ... 11 1.19. 6. ábra – A kollagén bioszintézisének áttekintése ... 12 1.20. 7. ábra – Hidroxiláció a kollagén bioszintézise során ... 12 1.21. 8. ábra – A kollagén tripla-hélix szerkezetének kialakulása ... 13 1.22. 9. ábra – A kollagén enzimatikus hasítása – emlős kollagenázok ... 13 1.23. 10. ábra – Kölcsönhatások a hidroxiapatit kristály és a szabad ionok között ... 14 1.24. 11. ábra – Rendezetlenségi gyakoriság különböző biológiai funkciókat ellátó fehérjék aminosav láncaiban ... 14 1.25. 12. ábra – Sziálsav, a szialoproteinek fő összetevője ... 15 1.26. 13. ábra – A proteoglükánok szerkezete ... 15 1.27. 14. ábra – Az γ-karboxil-glutaminsav kialakulása ... 16 1.28. 15. ábra – A keményszövetek foszfoproteinjeinek legfontosabb aminosavai ... 16 1.29. 16. ábra – A keményszöveti fehérjék részvételének néhány lehetséges módja a mineralizáció folyamatában ... 17 1.30. 1. ábra – A csont ... 18 1.31. 2. ábra – A csontok anatómiája ... 18 1.32. 3. ábra – A csont makroszkópos szerkezete ... 19 1.33. 4. ábra – A csontsejtek a kompakt csontokban ... 19 1.34. 5. ábra – A csontok főbb alkotóelemei ... 20 1.35. 6. ábra – A csont fő sejtes és sejtközötti állomány összetevői ... 20 1.36. 7. ábra – Csontképződés 1 – intramembrán (desmalis) csontosodás ... 21 1.37. 8. ábra – Csontképződés 2 – Kondrogén csontosodás ... 22 1.38. 9. ábra – Endochondralis csontosodás: A porc elcsontosodásának lépései ... 22 1.39. 10. ábra – Csontosodás: A csöves csontok növekedése egészen a felnőttkorig folytatódik .... 22 1.40. 11. ábra – Mesenchymális eredetű sejtek differenciálódása ... 23 1.41. 12. ábra – A csontképzést szabályozó főbb tényezők ... 24 1.42. 13. ábra – A csontképződést bizonyos bioaktív fehérjék (pl. BMPk) és más növekedési és differenciálódási faktorok szabályozzák ... 24 1.43. 14. ábra – Az extracelluláris (ECM) mátrix szerepe a csont képződésében és anyagcseréjében 24 1.44. 15. ábra – A csont válasza sérülés esetén ... 25 1.45. 1. ábra – A dentin összetevői ... 26 1.46. 2. ábra – (A) Primer, (B) szekunder és (C) tercier, vagy reparatív dentin ... 26 1.47. 3. ábra – Odontoblasztok differenciálódása ... 27 1.48. 4. ábra – A köpeny dentin kialakulása a mineralizáció korai fázisában ... 27 1.49. 5. ábra – A dentin az odontoblasztok terméke ... 28 1.50. 6. ábra – Érett szekréciós odontoblasztok ... 28 1.51. 7. ábra – A keményszövetek fehérjéinek szerepe a dentin mineralizációjának ... 28 1.52. 8. ábra – Dentinogenesis Imperfecta ... 29

Ábra

1.7. ábra - 7. ábra – A bazális membrán elválasztja az ameloblast és az odontoblastokat
1.7. ábra - 7. ábra – A bazális membrán elválasztja az ameloblast és az odontoblastokat p.75
1.9. ábra - 9. ábra – Növekedési és differenciálódási faktorok hatásának mechanizmusa
1.9. ábra - 9. ábra – Növekedési és differenciálódási faktorok hatásának mechanizmusa p.76
1.11. ábra - 11. ábra – Génaktiválódás a fog fejlődése során
1.11. ábra - 11. ábra – Génaktiválódás a fog fejlődése során p.77
1.23. ábra - 10. ábra – Kölcsönhatások a hidroxiapatit kristály és a szabad ionok között
1.23. ábra - 10. ábra – Kölcsönhatások a hidroxiapatit kristály és a szabad ionok között p.84
1.24. ábra - 11. ábra – Rendezetlenségi gyakoriság különböző biológiai funkciókat ellátó  fehérjék aminosav láncaiban
1.24. ábra - 11. ábra – Rendezetlenségi gyakoriság különböző biológiai funkciókat ellátó fehérjék aminosav láncaiban p.84
1.34. ábra - 5. ábra – A csontok főbb alkotóelemei
1.34. ábra - 5. ábra – A csontok főbb alkotóelemei p.90
1.36. ábra - 7. ábra – Csontképződés 1 – intramembrán (desmalis) csontosodás
1.36. ábra - 7. ábra – Csontképződés 1 – intramembrán (desmalis) csontosodás p.91
1.40. ábra - 11. ábra – Mesenchymális eredetű sejtek differenciálódása
1.40. ábra - 11. ábra – Mesenchymális eredetű sejtek differenciálódása p.93
1.42. ábra - 13. ábra – A csontképződést bizonyos bioaktív fehérjék (pl. BMPk) és más  növekedési és differenciálódási faktorok szabályozzák
1.42. ábra - 13. ábra – A csontképződést bizonyos bioaktív fehérjék (pl. BMPk) és más növekedési és differenciálódási faktorok szabályozzák p.94
1.43. ábra - 14. ábra – Az extracelluláris (ECM) mátrix szerepe a csont képződésében és  anyagcseréjében
1.43. ábra - 14. ábra – Az extracelluláris (ECM) mátrix szerepe a csont képződésében és anyagcseréjében p.94
1.44. ábra - 15. ábra – A csont válasza sérülés esetén
1.44. ábra - 15. ábra – A csont válasza sérülés esetén p.95
1.47. ábra - 3. ábra – Odontoblasztok differenciálódása
1.47. ábra - 3. ábra – Odontoblasztok differenciálódása p.97
1.64. ábra - 1. ábra – Az ameloblastok elrendeződése a zománcállomány képzésekor
1.64. ábra - 1. ábra – Az ameloblastok elrendeződése a zománcállomány képzésekor p.104
1.80. ábra - 2. táblázat – Ionrádiuszok. Az apatit kristályba beépülő ionok ionrádiuszai
1.80. ábra - 2. táblázat – Ionrádiuszok. Az apatit kristályba beépülő ionok ionrádiuszai p.113
1.83. ábra - 4. táblázat – Kristályosodást befolyásoló legfontosabb tényezők
1.83. ábra - 4. táblázat – Kristályosodást befolyásoló legfontosabb tényezők p.115
1.103. ábra - 11. ábra – A trabecularis szerkezet oszteoporózisban
1.103. ábra - 11. ábra – A trabecularis szerkezet oszteoporózisban p.129
1.110. ábra - 2. ábra – Thrombocyta gátlók
1.110. ábra - 2. ábra – Thrombocyta gátlók p.135
1.111. ábra - 3. ábra – Antikoagulánsok
1.111. ábra - 3. ábra – Antikoagulánsok p.136
1.112. ábra - 4. ábra – Nátrium-citrátot tartalmazó vérvételi cső alvadásvizsgálatokhoz
1.112. ábra - 4. ábra – Nátrium-citrátot tartalmazó vérvételi cső alvadásvizsgálatokhoz p.137
1.123. ábra - 9. ábra
1.123. ábra - 9. ábra p.144
1.156. ábra - 11. ábra – A nagy nyálmirigyekben azonosított fehérjék száma
1.156. ábra - 11. ábra – A nagy nyálmirigyekben azonosított fehérjék száma p.164
1.164. ábra - 7. ábra – Parodontális ligamentum eredetű őssejt tenyészet kolóniaképzése
1.164. ábra - 7. ábra – Parodontális ligamentum eredetű őssejt tenyészet kolóniaképzése p.168
1.172. ábra - 15. ábra – A pótfog előállításának folyamata
1.172. ábra - 15. ábra – A pótfog előállításának folyamata p.172
1.175. ábra - 18. ábra – Két hetes neurogén irányú differenciáltatás után a fog eredetű  sejt tenyészetben idegi morfológiájú sejtek jelentek meg
1.175. ábra - 18. ábra – Két hetes neurogén irányú differenciáltatás után a fog eredetű sejt tenyészetben idegi morfológiájú sejtek jelentek meg p.174
1.194. ábra - 1. ábra – Gyulladás klasszikus tünetei. Az első négy tünetet Celsus (ie
1.194. ábra - 1. ábra – Gyulladás klasszikus tünetei. Az első négy tünetet Celsus (ie p.184
1.200. ábra - 5. táblázat – Gyulladásos mediátorok csoportosítása a funkció alapján
1.200. ábra - 5. táblázat – Gyulladásos mediátorok csoportosítása a funkció alapján p.189
1.202. ábra - 4. ábra – Kemokinek osztályok általános szerkezeti jellemzői. Dr. Kőhidai  László engedélyével
1.202. ábra - 4. ábra – Kemokinek osztályok általános szerkezeti jellemzői. Dr. Kőhidai László engedélyével p.191
1.214. ábra - 12. ábra – A fúrás hatása a pulpa véráramára
1.214. ábra - 12. ábra – A fúrás hatása a pulpa véráramára p.197
1.218. ábra - 1. ábra – Az ionizálós sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatása
1.218. ábra - 1. ábra – Az ionizálós sugárzás és az anyag fizikai kölcsönhatása p.200
1.219. ábra - 2. ábra – Az ionizálós sugárzás és az anyag kölcsönhatása
1.219. ábra - 2. ábra – Az ionizálós sugárzás és az anyag kölcsönhatása p.200

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :