Magyar nyelvhelyesség és nyelvművelés

29  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

Tantárgy neve:

Magyar nyelvhelyesség és nyelvművelés

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL201

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Kegyesné Szekeres Erika egyetemi docens

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium célja, hogy felfrissítse és elmélyítse a hallgatók nyelvhelyességi és helyesírási ismereteit. Fő súlypontja az írásbeli kommunikáció, kiemelten tárgyalja az üzleti kommunikáció tipikus levéltípusait. A konkrét gyakorlatok során külön hangsúlyt fektetünk a magyar nyelvű üzleti levél formai és tartalmi követelményeire.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Az üzleti kommunikáció formái és jellemzői

2.

Írásbeli üzleti kommunikáció típusai

3.

Üzleti levél formai jegyei

4.

Levélformázási gyakorlatok

5.

A hivatalos levél leggyakoribb típusai

6.

Érdeklődés, megrendelés, ajánlattétel

7.

Nyelvhelyességi és helyesírási gyakorlat

8.

Szállítás teljesítése, visszaigazolása

9.

Reklamáció

10.

Belső iratok: feljegyzés

11.

Belső iratok: jegyzőkönyv

12.

Nyelvhelyességi és helyesírási gyakorlat

13.

Összefoglalás, ismétlés

14.

félévzáró ZH

15.

Félév értékelése Félévközi számonkérés módja:

A félévzáró zárthelyi dolgozat írása: nyelvhelyességi teszt.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Freisinger Edéné: Levelezési ismeretek. Bp.: Tankönyvkiadó, 2009.

2.

Temesi Edit: Titkársági és levelezési ismeretek. Békéscsaba: Bookland. 2010.

3.

Szegőfi Anna: Levelezés hivatalos szervekkel. NSZI: Budapest. 2009.

Ajánlott irodalom:

1.

Ipcsics Csilla, Gecseg Judit: Gyakorlati tanácsok levelezéshez. Bp.: Műszaki Könyvkiadó, 2009.

2.

Szegőfi Anna: Gépírás és iratkészítés. NSZI: Budapest. 2011.

3.

Jakabné Zubály Andrea: Levelezés az üzleti életben. NSZI: Budapest. 2012.

(2)

Tantárgy neve:

Alapozó angol II.

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL202A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 4 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A kurzus célja a szaknyelvi tanulmányok nyelvi előkészítése, valamint a hallgatók felkészítése a félévet záró nyelvi alapvizsga szóbeli és írásbeli részére. Ennek keretében szókincsfejlesztéssel megalapozott kommunikációs gyakorlatokat (társalgás, szerepjáték, képleírás) végzünk, magnószövegek segítségével gyakoroljuk a hallás utáni beszédértést, illetve áttekintjük a fontosabb nyelvtani témaköröket.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Bemutatkozás.

2.

Család.

3.

Lakóhely, lakás, lakás berendezése.

4.

Munkahely, különféle foglalkozástípusok.

5.

Munkahely, különféle foglalkozástípusok.

6.

Ételek, étkezés otthon és étteremben.

7.

Vásárlás, üzletek típusai.

8.

Vásárlás, üzletek típusai.

9.

Szolgáltatások (posta, stb.)

10.

Egészséges életmód, egészségmegőrzés, betegségek, orvosi vizsgálat.

11.

Szabadidős és versenysport.

12.

Szórakozás, szabadidős tevékenységek (film, színház, hobbik, stb.)

13.

Szórakozás, szabadidős tevékenységek (film, színház, hobbik, stb.)

14.

Utazás bel- és külföldön.

15.

Felkészítés az alapvizsgára.

Megjegyzés: A levelező hallgatók számára a pénteki órák látogatása kötelező.

Félévközi számonkérés módja:

Órákon való aktív részvétel, tesztek megírása. A tárgy nyelvi alapvizsgával zárul.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1. Bartáné Aranyi Edina. 1990. Angol társalgási képeskönyv alap-, közép- és felsőfokon.

Nyelvvizsga-Könyvek sorozat 1. Budapest: Ikva.

2. Kátai Gyöngyvér, Ötvösné Vadnai Marianna. 1999. Angol szóbeli nyelvvizsgafeladatok A típus. Középfok – felsőfok. Székesfehérvár: Lexika Tankönyvkiadó.

3. Némethné Hock Ildikó. 2008. 1000 questions 1000 answers Társalgási gyakorlatok az angol

„A” nyelvvizsgákra. Székesfehérvár: Lexika Tankönyvkiadó.

Ajánlott irodalom:

1.

Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit. 2003. 1000 questions, 1000 answers. Business English. Székesfehérvár: Lexika Kiadó Kft.

2.

Rawlinson Zsuzsa szerk. 1991. Play your cards right. Beszédhelyzetek és szituációk gyűjteménye. Nyelvvizsga-Könyvek sorozat 3., 2. javított kiadás. Budapest: Ikva.

(3)

3.

Bartáné Aranyi Edina. 1990. Angol társalgási képeskönyv alap-, közép- és felsőfokon.

Nyelvvizsga-Könyvek sorozat 2. Budapest: Ikva.

Tantárgy neve:

Alapozó német II. (haladó)

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL202N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 4 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

Az alapozó német nyelvi órák célja hogy A1-ről A2 szintre fejlessze azoknak a gazdasági menedzser szakos hallgatóknak a nyelvi ismereteit, akik kezdő nyelvtanulóként kezdték meg tanulmányaikat. Az órákon egyaránt cél az írásbeli (olvasásértés, íráskészség), a lexikai és grammatikai ismeretek bővítése és a szóbeli kommunikáció (Hallásértés és beszédkészség). Ehhez a tankönyv mellett a munkafüzet és a csatlakozó CD nyújtanak segítséget.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Die Wohnungseinrichtung

2.

Wieser gesund

3.

Ein schöner Tag

4.

Bewegung ist wichtig

5.

Kartoffelsalat und Pogatschen

6.

Test I.

7.

Mit den Freunden

8.

Abschlusstest I.

9.

Besuch aus Ungarn

10.

Im Reataurant

11.

Am Kudamm

12.

Test II.

13.

Fahren wir ans Meer

14.

Das Tagebuch

15.

Abschlusstest II.

Félévközi számonkérés módja:

Két évközi teszt és egy félévvégi zárthelyi dolgozat.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch. Kommunikatives Kursbuch für Anfänger 1.

(Kursbuch mit CD)

2.

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch. Kommunikatives Kursbuch für Anfänger 1.

(Arbeitsbuch)

3.

Uzonyi Pál: Német nyelvtan. Budapest: Tankönyvkiadó. 2009.

Ajánlott irodalom:

1.

Bassola Péter et al: Rendszerező német nyelvtan. Budapest: Tankönyvkiadó. 2001.

2.

Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtan. Pécs: padlás Kiadó. 2007.

3.

Horváthné Lovas Márta: Nyelvtanközpontú tesztek. (Német). Pécs: Padlás Kiadó. 2010.

(4)

Tantárgy neve:

Alapozó német II. (kezdő)

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL202N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Bikics Gabriella egyetemi docens

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 4 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

Az óra célja a hallgatók általános nyelvi fejlesztése. Külön hangsúlyt fektetünk a nyelvtani szerkezetek begyakorlására, a szókincs bővítésére, a szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztésére. Az általános nyelvtani és szövegértési feladatokhoz szituációs gyakorlatok és kreatív írási feladatok kapcsolódnak.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Magnet 2. Lektion 7

2.

Magnet 2. Deutsch Lektion 7-8

3.

Magnet 2. Deutsch Lektion 8

4.

Magnet 2. Deutsch Lektion 9

5.

Magnet 2. Deutsch Lektion 9-10

6.

Magnet 2. Deutsch Lektion 10

7.

Magnet 2. Deutsch Lektion 11

8.

Magnet 2. Deutsch Lektion 11-12

9.

Magnet 2. Deutsch Lektion 12

10.

Magnet 2. Deutsch Lektion 13

11.

Magnet 2. Deutsch Lektion 13-14

12.

Magnet 2. Deutsch Lektion 14

13.

Magnet 2. Deutsch Lektion 14-15

14.

Magnet 2. Deutsch Lektion 15

15.

A félév értékelése

Félévközi számonkérés módja:

A félév során 5 Zh-t írnak a hallgatók, az esetlegesen mulasztott Zh-kat pótolni kell. A levelező tagozatos hallgatók számára a pénteki órák látogatása kötelező.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch 2: Kommunikatives Kursbuch Mittelstufe. Sopron:

Padlás Nyelviskola, 2008.

2.

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch 2: Arbeitsbuch Mittelstufe. Sopron: Padlás Nyelviskola, 2008.

3.

Uzonyi Pál: Német nyelvtan. Budapest: Tankönyvkiadó. 2009.

Ajánlott irodalom:

1.

Bassola Péter et al: Rendszerező német nyelvtan. Budapest: Tankönyvkiadó. 2001.

2.

Horváthné Lovas Márta: Német nyelvtan. Pécs: padlás Kiadó. 2007.

3.

Horváthné Lovas Márta: Nyelvtanközpontú tesztek. (Német). Pécs: Padlás Kiadó. 2010.

(5)

Tantárgy neve:

Üzleti levelezés II. angol

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL203A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A tanórák anyaga az előző félévben elkezdett tananyagra épül, annak folytatása. A félév során a hallgatók az alábbi hivatalos levélfajtákat tanulják: reklamáció, válasz reklamációra, üzleti kapcsolattartás.

Tantárgy tematikus leírása:

Reklamáció:

1.

Reklamáció szállítási késedelem miatt

2.

Reklamáció áru megrongálása miatt

3.

Reklamáció nem megfelelő minőség miatt

4.

Reklamáció téves szállítás miatt

5.

Válasz reklamációra

6.

Válasz reklamációra

7.

Teszt I.

8.

A teszt értékelése Üzleti kapcsolattartási formák:

9.

Meghívások

10.

Válasz meghívásra

11.

Szállodai szobafoglalás

12.

Helyfoglalás

13.

Teszt II.

14.

A teszt értékelése

15.

Zárás

Félévközi számonkérés módja:

Aktív órai munka, házi feladatok, két teszt a félév végén.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Némethné Hock I: Angol levelezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.

2.

OCONOM. Angol. B2. Budapest: Tankönyvkiadó.2008.

3.

Dohár Péter: Kis angol nyelvtan. Budapest: Dover International Kft. 2008.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Gordon Cooper: Pons, angol üzleti levelezés. Budapest. Tankönyvkiadó, 2007.

2.

Angol üzleti levelezés: szókincs. Budapest: Tankönyvkiadó. 2007.

3.

Angol üzleti levelezés. 1000 mintalevél. Budapest: Aula. 2006.

(6)

Tantárgy neve:

Üzleti levelezés német II

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL203N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

Az óra célja hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák az üzleti levelezés során leggyakrabban használt levéltípusok tartalmi és formai jellemzőit. Képesek legyenek a magyar és a német nyelvű fél között közvetíteni, a nyelvi és a kulturális különbségekből adódó nehézségeket áthidalni. A félév folyamán egyben komplex nyelvi fejlesztésben is részt vesznek a hallgatók, mind nyelvtani, mind lexikai tudásukat célzottan bővítjük. Kommunikációs képességeiken túl, interkulturális kompetenciájuk is elmélyül.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Praktikus irodai kommunikáció, 6. lecke

2.

Praktikus irodai kommunikáció, 7. lecke

3.

Praktikus irodai kommunikáció, 7-8. lecke

4.

Praktikus irodai kommunikáció, 8. lecke és nyelvtani összefoglaló

5.

Praktikus irodai kommunikáció, 9. lecke

6.

Praktikus irodai kommunikáció, 9-10. lecke

7.

Praktikus irodai kommunikáció, 10. lecke és nyelvtani összefoglaló

8.

Praktikus irodai kommunikáció, 11. lecke

9.

Praktikus irodai kommunikáció, 11-12. lecke

10.

Praktikus irodai kommunikáció, 12. lecke és nyelvtani összefoglaló

11.

Praktikus irodai kommunikáció, 13. lecke

12.

Praktikus irodai kommunikáció, 13-14. lecke

13.

Praktikus irodai kommunikáció, 14. lecke és nyelvtani összefoglaló

14.

Félévzáró ZH

15.

A félév értékelése

Félévközi számonkérés módja:

A félév során a hallgatók 9 ZH-t írnak, az esetlegesen mulasztott ZH-k pótolandók. Az ZH-k az egyes leckéket követik. A félévet záró dolgozat számon kéri a félév során átvett összes témakört.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Wergen, Josef; Wörner, Anette: PONS Praktikus irodai kommunikáció. Budapest: Klett, 2005.

2.

OCONOM. Német. B2. Budapest: Tankönyvkiadó.2009.

3.

Uzonyi Pál: Német nyelvtan. Budapest: tankönyvkiadó. 2006.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Német üzleti levelezés. Beszédfordulatok. Budapest. Tankönyvkiadó, 2007.

2.

Német üzleti levelezés: szókincs. Budapest: Tankönyvkiadó. 2007.

3.

Német üzleti levelezés. 1000 mintalevél. Budapest: Aula. 2006.

(7)

Tantárgy neve:

Gazdasági terminológia (angol)

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL204A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Mokrainé Orosz Angéla egyetemi tanársegéd

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a bevezesse a hallgatót az angol nyelvű gazdasági terminológia speciális világába. Idegen nyelvtudásuk segítségével a hallgatók képesek legyenek a szakterületükön szükséges alapszintű szakmai nyelv használatára és közvetítésére angolul. Fontos, hogy képesek legyenek az idegen nyelvű szakszövegek értelmezésére és angol szakmai szövegek magyar nyelven való visszaadására. Képesek legyenek a területre jellemző írásos és szóbeli szakmai kommunikációra. Továbbá legyen igényük nemcsak szakmai kompetenciáik, hanem szaknyelvi tudásuk folyamatos fejlesztésére is.

Tantárgy tematikus leírása:

1. Európai Unió és terminológia.

2. Európai válság és terminológia.

3. Új gazdasági szakkifejezések (1) 4. Új gazdasági szakkifejezések (2) 5. Új gazdasági szakkifejezések (3) 6. Eu-s terminológiai és adatbankok.

7. Gyakorlás.

8. Gazdasági szövegek fordítása.

9. Gazdasági szövegek fordítása (2) 10. Rövidítések a terminológiában.

11. Nyelvtan és terminológia.

12. Gyakorlás.

13. Gazdasági szakszövegek olvasása (1) 14. Gazdasági szakszövegek olvasása (2) 15. Zárthelyi dolgozat.

Félévközi számonkérés módja:

Az órákon való aktív részvétel, félévzáró zárthelyi dolgozat megírása. Továbbá: Különböző gazdasági témakörök alapvető szókincsének elsajátítása és a gazdasági nyelvezetre jellemző sajátosságok bemutatása történik hétről hétre, angol nyelvű szövegek feldolgozása, gazdasági szakmai szókincs bővítése és szakmai nyelvezet fejlesztése során. Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése speciális gyakorlatok útján, különös tekintettel a nyelvtani helyességre. A házi feladatok elkészítése valamint következetes ellenőrzése is hozzájárul az ismeretek hatékonyabb rögzítéséhez. A gazdasági életben előforduló szakmai nyelvezet használatának fejlesztése. Fontos szerepet kap az Európai Uniós gazdasági terminológiába való betekintés. Zárthelyi dolgozat zárja a félévet.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Viczena Andrea-Szőke Andrea-Molnár Judit. 2003. 1000 Questions 1000 Answers Business English. Székesfehérvár: Lexika Kiadó.

2.

Bolevácz Ágnes – Botár Klára- Lukács Júlia. 2002. Business in English. Budapest:

Képzőművészeti Kiadó

(8)

3.

Bán Zsuzsanna, Engel Péterné, Vágó Ildikó, V. Nagy Ágnes. Angol üzleti, gazdasági szaknyelvi gyakorlókönyv. Mesterprint Kft. 2009.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Trebits Anna és Fischer Márta. 2009. EU English - Using English in EU contexts with English- Hungarian EU Terminology. Budapest: Klett Kiadó.

2.

Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva. 2011. Fordítókalauz. Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? Budapest: Tinta Könyvkiadó

3.

Erdélyi Margit: Angol nyelvtan középfokon. Pécs: Padlás Kiadó. 2009.

(9)

Tantárgy neve:

Gazdasági terminológia (német)

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL204N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a gazdasági német terminológia alapjait.

Ehhez német, illetve párhuzamos magyar szaknyelvi szövegeket elemzünk (szövegértés), majd oldunk meg hozzá feladatokat (receptív, produktív feladatokat egyaránt). A gazdaságon belül főleg a munkaerőpiaccal, a vállalati formákkal, a környezetvédelemmel kapcsolatos szókincsre koncentrálunk.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Globalizáció (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

2.

Szódolgozat, munkaerőpiac (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

3.

Munkaerőpiac (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

4.

Szódolgozat, vállalati formák (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

5.

Vállalati formák (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

6.

Szódolgozat, bankrendszer (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

7.

Bankrendszer (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

8.

Szódolgozat, tőzsde (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

9.

Tőzsde (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

10.

Zárthelyi dolgozat.

11.

Ismétlés.

12.

Komplex terminológiai gyakorlás.

13.

Terminológiai: magyar-német.

14.

Terminológiai: német-magyar.

15.

Összefoglalás.

Félévközi számonkérés módja:

A félév végén zárthelyi dolgozat, a félév során minden leckerész után szódolgozat.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Bajkó - Pintér - Polakovits - Tefner: BAUSTEINE OECONOM. Tematikus gyakorlókönyv, Aula Kiadó, Budapest 2008.

2.

Magyar-német, német-magyar gazdasági szakszótár.

3.

Tematikus szótárak (pl. pénzügyi, kereskedelmi) saját választás alapján.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Emerenczy Tibor et al: Légy otthon a gazdaságban. Budapest: Aula. 2004.

2.

Benkő Ildikó: Gazdasági szaknyelv. Gyakorlókönyv. Budapest: Mozaik. 2008.

3.

Markt. Gazdasági szaknyelvi tankönyv. Online: www.deutsche-welle.de

(10)

Tantárgy neve:

Interkulturális projekt angol

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL205A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dennis Engel anyanyelvi lektor

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

Az angol nyelvű interkulturális kommunikációs órán megbeszéljük az angol és az amerikai szokásokat, megkeressük a megnevezések közötti különbségeket és a jelentések közötti árnyalt implicit kifejezésmódokat tanuljuk megkülönböztetni.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Interkulturális kommunikáció. Fogalmak.

2.

Miből adódnak a félreértések?

3.

Angliai szokások.

4.

Amerikai szokások.

5.

Angliai ételek, italok.

6.

Amerikai ételek, italok.

7.

Angliai ünnepek.

8.

Amerikai ünnepek.

9.

Milyenek az angolok?

10.

Milyenek az amerikaiak?

11.

Az angol üzleti kommunikáció sajátosságai.

12.

Esetek és példák vizsgálata.

13.

Az amerikai üzleti kommunikáció sajátosságai.

14.

Esetek és példák vizsgálata.

15.

Dolgozatírás.

Félévközi számonkérés módja:

Zárthelyi dolgozat.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Falkné Bánó Klára 2001. Kultúraközi kommunikáció. Nemzeti és szervezeti kultúrák, interkulturális menedzsment aspektusok. Budapest: Püski

2.

Hidasi Judit 2004. Interkulturális kommunikáció. Budapest: Scolar

3.

Hofstede, Geert – Hofstede, Gert J. 2005. Cultures and Organizations: Software of the Mind.

New York: McGraw-Hill

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Polyák Ildikó 2005. Cross-cultural Communication. Budapest: Perfekt.

2.

Judit Szabóné Papp: English as the Main Language in Intercultural Communication.

publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-37599/24.pdf

3.

Földes Csaba: Interkulturális kommunikáció: koncepciók, módszerek, kérdőjelek. In:

Fordítástudomány 9 (2007) 1. p. 14–39.

(11)

Tantárgy neve:

Interkulturális projekt német

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL205N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Paksy Tünde egyetemi tanársegéd

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali Tantárgy feladata és célja:

Az óra célja komplex nyelvi, kommunikációs és kulturális képességfejlesztés egy projektjellegű feladat kidolgozása és végrehajtása által. A projekt célja a régióban működő osztrák, német illetve svájci tulajdonú cégek feltérképezése. A félév folyamán a különböző részfeladatok megoldásakor az információgyűjtésen túl arra törekszünk, hogy a hallgatók személyes kapcsolatot is kialakítsanak, mind a közvetítő szervekkel (pl. iparkamara), mind az érintett cégekkel. Amennyiben lehetőség nyílik rá a félév folyamán üzemlátogatáson is részt vesznek és a szak többi hallgatója által is látogatható kerekasztal-beszélgetést szerveznek a régióban dolgozó német nyelvű munkavállalókkal, illetve olyan magyar munkavállalókkal, akik huzamosabb ideig dolgoztak német nyelvterületen. A projekt magvalósítása érdekében alkalmazniuk kell a korábban szerzett kommunikációs ismereteiket mind szóban, mind írásban. Mindemellett a sikeresen végrehajtott projektfeladat szervezési készségeiket is fejleszti és későbbi munkavállalásukat is nagymértékben elősegítheti.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Az interkulturális kommunikáció sajátosságai

2.

A projekt koncepciójának kidolgozása

3.

A projekt megvalósítási terve, részfeladatok kiosztása

4.

1. részfeladat eredményeinek ismertetése

5.

2. részfeladat eredményeinek ismertetése

6.

Személyes találkozó a közvetítő szervezetek képviselőjével / üzemlátogatás

7.

3. részfeladat eredményeinek ismertetése

8.

4. részfeladat eredményeinek ismertetése

9.

Kerekasztal-beszélgetés előkészítése, meghívók készítése

10.

Kerekasztal-beszélgetés programjának véglegesítése

11.

Kerekasztal-beszélgetés német nyelvű munkavállalókkal

12.

Gyakorlás

13.

Gyakorlás

14.

Félévzáró teszt.

15.

A félév értékelése, a teszt megbeszélése.

Félévközi számonkérés módja:

Aktív részvétel a rendezvényeken és a részfeladatok megvalósításában, továbbá tesztírás.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Wergen, Josef; Wörner, Anette: Praktikus irodai kommunikáció: német. Budapest: Klett, 2010.

2.

Horvát Anett: Hogyan kommunikáljunk idegen nyelven (1). NSZI: Budapest. 2009.

3.

Horvát Anett: Hogyan kommunikáljunk idegen nyelven (2). NSZI: Budapest. 2009.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Budapest: Akadémia, 2005.

2.

Klein, Joseph: Interkulturelle Kommunikation. Hildesheim: Olms. 2001.

(12)

3.

Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kommunikation und Wirtschaft. Berlin: TV Verlag. 2003.

(13)

Tantárgy neve:

Külkereskedelmi ismeretek

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL206

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser, nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a külkereskedelem elméletével, definíciójával, a külkereskedelmi ügylettípusokkal, illetve az INCOTERMS 2000 klauzulákkal. Emellett a fontosabb európai szervezetekkel (GATT, WTO) is megismerkedhetnek a hallgatók az előadás keretein belül.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

A külkereskedelem fogalma

2.

Külkereskedelmi ügyletek típusai, jellemzői

3.

Egyéb külkereskedelmi ügyletek

4.

Nemzetközi szokványok

5.

Okmányok és értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben

6.

Külkereskedelmi ügyletek előkészítése és megvalósítása

7.

A külkereskedelmi szerződés létrejötte és feltételei

8.

Az adásvételi ár kialakítása

9.

Szállítmányozás és fuvarozás

10.

Légi és vízi árufuvarozás

11.

Nemzetközi biztosítási ismeretek

12.

Fizetési eszközök és módok a nemzetközi kereskedelemben

13.

Összefoglalás, ismétlés

14.

A vizsgakérdések ismertetése.

15.

Tutorálás.

Félévközi számonkérés módja:

A félév végén írásbeli vizsga (teszt).

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Törzsök Éva: Külkereskedelmi technikai ismeretek I. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

2.

Törzsök Éva: Külkereskedelmi technikai ismeretek II. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

3.

Külkereskedelem alfától ómegáig. Összeállította: magyar Munkaadó Szövetség. 2004.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Törzsök Éva – Sájer István: Külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

2.

Baranyai Anita – Blahó Margit: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

3.

Binnenhandel – Außenhandel és Domestic Trade, Foreign Trade fogalmak a különböző kereskedelmi lexikonokból.

(14)

Tantárgy neve:

Számítógépkezelés, szövegszerkesztés, dokumentumkezelés II.

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL207

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium keretében az előző félévi Microsoft Word 2010 ismereteire építünk. További Word funkciók megismertetésére kerül sor, mely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók formailag megfelelő (szemináriumi, záró-) dolgozatok elkészítésére legyenek képesek. Ezenkívül betekintést nyerhetnek a szórólapkészítés és a prospektuskészítés rejtelmeibe.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Tabulátorok, táblázatok létrehozása, formázása, konvertálása

2.

Hasábok

3.

Élőfej, élőláb létrehozása

4.

Lábjegyzetek, végjegyzetek, hivatkozások

5.

Képek beszúrása, clipart

6.

Szervezeti diagram, wordart, képek formázása

7.

Körlevél készítése, boríték és címke létrehozása

8.

Zárthelyi dolgozat

9.

Stílusok és sablonok, tárgymutató, tartalomjegyzék, ábrajegyzék készítése

10.

Összetett feladatok – szórólap készítése (élőfej, élőláb, clipart)

11.

Összetett feladatok – prospektus készítése

12.

Összetett feladatok: meghívó készítése

13.

Összetett feladatok: közgyűlés programjának elkészítése

14.

Zárthelyi dolgozat

15.

A dolgozatok értékelése Félévközi számonkérés módja:

Két zárthelyi dolgozat.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Pétery Kristóf: Microsoft Word 2010. Biblia. Mercator Stúdió 2011.

2.

Pétery Kristóf: Microsoft Word 2010. Alapok Mercator Stúdió 2011.

3.

Pétery Kristóf: Microsoft Word 2010. Gyakorlatok. Mercator Stúdió 2011.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Gépírás számítógépen. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

2.

Dokumentumkezelés számítógépen. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

3.

Ügyiratkezelés számítógépen. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 2011.

(15)

Tantárgy neve:

EU-tanulmányok

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL208

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser, nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Európai Unió történetét, bemutassa a tagállamokat és az eurót bevezető országokat. Emellett fontos szerepet kap az Unió működésének és intézményeinek a felvázolása, illetve az Európai Unióban lehetséges munkavállalás.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Tíz történelmi lépés az EU felé

2.

Hogyan működik az EU?

3.

Miért van szükség az Európai Unióra

4.

Mit tesz az EU, az egységes piac

5.

Az euró

6.

Mit jelent európai polgárnak lenni?

7.

Milyen jövő vár Európára?

8.

Az európai integráció történetének fontosabb dátumai

9.

Az EU tagállamai

10.

Az EU intézményei

11.

Munkavállalás az Európai Unióban

12.

Összefoglalás

Félévközi számonkérés módja:

A félév végén írásbeli vizsga (teszt).

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Pascal Fontaine: Európa 12 leckében. Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

2.

Pupek Emese: Az EU integrációjának története. Budapest: Tankönyvkiadó. 2012.

3.

Az Eu-ról közérthetően. Kiadja: Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

www.europa.eu tematikus szövegei angol és német nyelven

2.

Pascal Fontaine: Europa in 12 Lektionen. Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

3.

Pascal Fontaine: Europe in 12 lessons. Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

(16)

Tantárgy neve:

Tárgyalás és prezentációs technikák

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL401

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Kegyesné Dr. Szekeres Erika egyetemi docens

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): kollokvium

Kreditpont: 2 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser, nappali és levelező

Tantárgy feladata és célja:

Az előadás a tárgyalási és prezentációs technikákat mutatja be, kiemelve az üzleti életben játszott kommunikációs szerepüket. A tantárgy feladata felkészíteni a hallgatókat azokra a szakmai szituációkra, ahol logikusan és meggyőzően kell érvelniük, illetve prezentáció keretében kell bemutatniuk egy témához kapcsolódó tudásukat.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

A tárgyalás fogalma.

2.

Tárgyalás, tárgyalási típusok és technikák.

3.

Prezentáció, prezentációs formák és gyakorlatok.

4.

A tárgyalás kommunikációs aspektusai.

5.

A prezentáció kommunikációs aspektusai.

6.

Argumentáció, argumentációs eszközök és logikai összefüggések.

7.

Az argumentációs láncok szerepe a meggyőző kommunikációban.

8.

Meggyőzés és manipuláció.

9.

Kommunikációs trendek az üzleti kommunikációban.

10.

Tárgyalástechnika és személyközi kommunikáció.

11.

A vizsgakérdések ismertetése.

12.

Összefoglalás.

Félévközi számonkérés módja:

A szakdolgozati prezentáció elkészítése, bemutatása és kollokvium az előadások anyagából (teszt).

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Dankó László: Tárgyalástechnika. Miskolc: Miskolci Egyetem. 2004.

2.

Deák Csaba: Kommunikáció és prezentáció. Miskolc: Miskolci Egyetem. 2006.

3.

David, Oliver: Sikeres tárgyalástechnika. Budapest: Bagolyvár. 2009.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

Üzleti kommunikációval foglalkozó tankönyvek tematikába illő fejezetei:

1. Raátz Judit – Szőke Milinte Enikő: Üzleti kommunikáció. Budapest: Tankönyvkiadó. 2009.

2. Radó András: Üzleti kommunikáció. Budapest: Kolibri. 2007.

3. Galambos Csaba: Kommunikáció – üzleti kommunikáció. Budapest: Művészeti Kiadó. 2006

(17)

Tantárgy neve:

Prezentációs technikák angol

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL402A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dennis Engel anyanyelvi lektor

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium képessé teszi a hallgatókat arra, hogy megfelelő eszköztárat felvonultatva tudják tárgyalásaikat lényegesen eredményesebbé tenni. Az órák során megismerik a hallgatók a tárgyalások dinamikáját. Emellett fejlesztjük német nyelven a kedvezőbb tárgyalási pozíció eléréséhez szükséges kommunikációt, megismerik a sikeres tárgyalások módszertanát és eszköztárát.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Az eredményes tárgyalópartner (ön- és emberismeret)

2.

A tárgyalások előkészítése, felkészülés a tárgyalásra

3.

Tárgyalástechnika és 26 technikai húzás

4.

Hatalom a tárgyalás során

5.

Információgazdálkodás

6.

Időmenedzsment

7.

Ártárgyalás

8.

Kritikus tárgyalási helyzetek elkerülése, konfliktuskezelés

9.

Csoportos tárgyalási helyzetek és megoldásuk

10.

Tárgyalási gyakorlat.

11.

A tárgyalási gyakorlat kiértékelése

12.

Dolgozatírás

Jegy szerzésének feltételei:

Zárthelyi dolgozat Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1. Fischer, Roger/Ury, Wiliam/Patton, Bruce: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó.

1997. Budapest.

2. Gillen, Terry: A meggyőzés mesterfogásai. Pozitív befolyásolási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó. 1999.

3. Pons. Üzleti nyelvi kalauz. Angol. 2006.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1. Karrass, Chester L.: A tárgyalási játszma. Tárgyalástechnika. A célelérés tudatos technikái.

Bagolyvár Könyvkiadó. 1999. Budapest.

2. Hogan, Kevin: Az üzlet titkos nyelve. Miként olvassunk bárkiben 3 másodperc alatt? Danvantara Kiadó, 2009.

3. Atkinson, Cliff: Ne vetíts vázlatot! A hatásos prezentáció. SZAK Kiadó. 2008.

(18)

Tantárgy neve:

Tárgyalás és prezentációs technikák német

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL402N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium képessé teszi a hallgatókat arra, hogy megfelelő eszköztárat felvonultatva tudják tárgyalásaikat lényegesen eredményesebbé tenni. Az órák során megismerik a hallgatók a tárgyalások dinamikáját. Emellett fejlesztjük német nyelven a kedvezőbb tárgyalási pozíció eléréséhez szükséges kommunikációt, megismerik a sikeres tárgyalások módszertanát és eszköztárát.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Az eredményes tárgyalópartner (ön- és emberismeret)

2.

A tárgyalások előkészítése, felkészülés a tárgyalásra

3.

Tárgyalástechnika és 26 technikai húzás

4.

Hatalom a tárgyalás során

5.

Információgazdálkodás

6.

Időmenedzsment

7.

Ártárgyalás

8.

Kritikus tárgyalási helyzetek elkerülése, konfliktuskezelés

9.

Csoportos tárgyalási helyzetek és megoldásuk

10.

Tárgyalási gyakorlat.

11.

A tárgyalási gyakorlat kiértékelése.

12.

Zárthelyi dolgozat Jegy szerzésének feltételei:

A félév végén zárthelyi dolgozat.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Karrass, Chester L.: A tárgyalási játszma. Tárgyalástechnika. A célelérés tudatos technikái. Bagolyvár

Könyvkiadó. 1999. Budapest.

2.

René Borbonus: Die Kunst der Präsentation. Junfermann Verlag, Paderborn 2007.

3.

Atkinson, Cliff: Ne vetíts vázlatot! A hatásos prezentáció. SZAK Kiadó. 2008.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Fischer, Roger/ Ury, Wiliam /Patton, Bruce: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó. 1997. Budapest.

2.

Gillen, Terry: A meggyőzés mesterfogásai. Pozitív befolyásolási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó. 1999.

3.

Hogan, Kevin: Az üzlet titkos nyelve. Miként olvassunk bárkiben 3 másodperc alatt?

Danvantara Kiadó, 2009.

(19)

Tantárgy neve:

Fordítástechnika magyarról angolra

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL403A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

Fordítási készség fejlesztése rendszeres hetilapokból történő fordítással magyarról angol nyelvre, ami a diákok otthoni egyéni felkészülése és a fordítások alapos javítása után az órán történő közös megbeszéléssel érhető el. A megbeszélések az adott fordításban előforduló nehézségek megbeszélésére irányulnak; alternatív fordítási lehetőségeket adnak és levonják a tanulságokat az adott példákból. További témák: fordítási segédeszközök, a különböző angol szótárak és az Internet, valamint a számítógépek adta lehetőségek. Az anyanyelvről idegen nyelvre való fordítás célja, hogy a hallgatók tudjanak angol nyelvre tartalmilag pontos és nyelvileg helyes fordítást készíteni. A tantárgy tematikája szorosan össze van hangolva a gazdasági alapismereteket tartalmazó előadásokkal és az első idegen nyelvről magyar nyelvre való fordítási órák tematikájával.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

A tantárgy bemutatása és a félév tematikájának ismertetése.

2.

Fordítás: Magyarország gazdasági élete

3.

Fordítás: Magyarország társadalma

4.

Fordítás: Magyarország EU csatlakozása, Európai Unió

5.

Fordítás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc város

6.

Fordítás: Oktatás és gazdaság.

7.

Fordítás: Aktuális gazdasági kérdések.

8.

Fordítás: Gazdasági problémák az EU-ban

9.

Fordítás: Európa gazdasága a jövőben

10.

Zárthelyi dolgozat megírása (A)

11.

Zárthelyi dolgozat megírása (B)

12.

A félév munkájának értékelése Jegy szerzésének feltételei:

Aktív órai munka, két teszt-fordítás. Aktuális társadalmi és gazdasági szövegek fordítása tanórán és házi feladatként. A szövegek (1000 leütés) általában a HVG-ből vagy más magyar nyelvű heti- vagy napilapokból származnak. A heti fordítási feladatok beadása kötelező (emailben).

Értékelése:

A fordítások értékelése a következő szempontok alapján történik: a fordítás minősége és megformáltsága.

Kötelező irodalom:

1. Környei Tibor (szerk.) 2006. Fordítói ABC/3. Fordítástechnikai útmutató. Különböző szövegtípusok fordítása. Budapest: A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete.

2. Környei Tibor (szerk.) 2005. Fordítói ABC/1. Hogyan kezdjem? Útmutató fordítóknak és tolmácsoknak. Budapest: A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete.

3. Környei Tibor (szerk.) 2006. Fordítói ABC/2. Fordítástechnikai útmutató. Különböző szövegtípusok fordítása. Budapest: A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Ablonczyné Mihályka Lívia: Gazdaság és nyelv. 2006. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

2.

Bart István: Angol fordítástechnika. Budapest: Corvina. 2006.

3.

Bart István et al.: Angol fordítósuli. Budapest: Corvina. 2009.

(20)

Tantárgy neve:

Fordítástechnika magyarról németre

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL403N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

Az óra célja hogy a hallgatók minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek az üzleti élethez kapcsolódó különböző típusú szövegek magyarról németre fordításában. Az anyanyelvről idegenre történő fordítás a nyelvhasználat során a legkomplexebb feladat, elmélyült nyelvtani, lexikai, szövegtani és kulturális ismereteket és ezek egyidejű alkalmazását követeli meg.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

A fordítás eszköztára, nyelvtani segédletek, szótárhasználat

2.

Fordítási gyakorlatok: Globalizáció.

3.

Fordítási gyakorlatok: Európai Unió.

4.

Fordítási gyakorlatok: Magyarország gazdasága.

5.

Fordítási gyakorlatok: Gazdasági válság.

6.

Fordítási gyakorlatok: Gazdaság és szociális kérdések.

7.

Fordítási gyakorlatok: Gazdaság és oktatás.

8.

Fordítási gyakorlatok: Gazdaság és cégfejlesztés.

9.

Fordítási gyakorlatok: Az üzleti világ etikettje.

10.

Fordítási gyakorlatok: Világgazdasági kérdések.

11.

Fordítási gyakorlatok: Marketingkommunikáció.

12.

Félévzáró ZH-fordítás Jegy szerzésének feltételei:

A félév során kiadott feladatok elvégzése és sikeres félévzáró ZH. Aktív órai munka, két teszt- fordítás. Aktuális társadalmi és gazdasági szövegek fordítása tanórán és házi feladatként. A szövegek (1000 leütés) általában a HVG-ből vagy más magyar nyelvű heti- vagy napilapokból származnak. A heti fordítási feladatok beadása kötelező (emailben).

Értékelése:

A fordítások értékelése a következő szempontok alapján történik: a fordítás minősége és megformáltsága.

Kötelező irodalom:

1.

Csányi Eszter: Német gyakorlókönyv a közép- és felsőfokú gazdasági-pénzügyi nyelvvizsgához. Budapest: Perfekt, 2010.

2.

Molnár Judit: Német fordítástechnika. Budapest: Tankönyvkiadó. 2000.

3.

Molnár Judit: Német fordítástechnika. Megoldások. Budapest: Tankönyvkiadó. 2001.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Olaszy Kamilla: Aktuelle Wirtschaftsthemen. Lehrbuch für Mittel- und Oberstufe.

Budapest:Olka, 2007.

2.

Molnár Judit, Olaszy Kamilla: Írásbeli feladatok: német (középfok, felsőfok). Budapest:

Akadémiai Kiadó, 2004.

3.

Unger Tamás: Német fordítósuli. Székesfehérvár: Lexika. 2001.

(21)

Tantárgy neve:

Gazdasági szaknyelv (angol)

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL404A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Mokrainé Orosz Angéla egyetemi tanársegéd

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a korábban megszerzett gazdasági ismeretekre és idegen nyelvtudásra építve, a hallgatók képesek legyenek a szakterületükön szükséges megfelelő szintű szakmai nyelv használatára és közvetítésére angolul. Fontos, hogy a munkájuk során magabiztosan eligazodjanak az idegen nyelvű szakirodalomban, az idegen nyelvű szakszövegek értelmezésében és magyar szakmai szövegek idegen nyelven való visszaadásában. Képesek legyenek a területre jellemző írásos és szóbeli kommunikációra a nemzetközi gazdasági és üzleti élet különböző kontextusaiban.

Továbbá legyen igényük nemcsak szakmai kompetenciáik, hanem szaknyelvi tudásuk folyamatos fejlesztésére is.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Gazdasági kifejezések az Európai Unióban (1)

2.

Gazdasági kifejezések az Európai Unióban (2)

3.

Gazdasági kifejezések az Európai Unióban (3)

4.

Gazdasági kifejezések az Európai Unióban (4)

5.

Gazdasági kifejezések az Európai Unióban (5)

6.

Gazdasági kifejezések az Európai Unióban: szódolgozat

7.

Világgazdaságtan és terminológia (1)

8.

Világgazdaságtan és terminológia (2)

9.

Világgazdaságtan és terminológia (3)

10.

Világgazdaságtan és terminológia (4)

11.

Világgazdaságtan és terminológia (5)

12.

Világgazdaságtan és terminológia: szódolgozat Jegy szerzésének feltételei:

Az órákon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat megírása. Hétről hétre különböző gazdasági témaköröket érintő angol nyelvű szövegek feldolgozása, gazdasági szakmai szókincs bővítése és szakmai nyelvezet fejlesztése. Az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség fejlesztése speciális gyakorlatok útján, nyelvtani helyességre való törekvés, a szakmai nyelvezet mondattani sajátosságainak elsajátítása történik az órákon és házi feladatok elkészítése valamint következetes ellenőrzése során. A gazdasági életben előforduló szakmai nyelvezet használatának fejlesztése magyarról angolra fordítandó autentikus szövegek segítségével, részletes elemzéssel és értékeléssel. Kiemelt szerepet kap az Európai Uniós gazdasági terminológia bemutatása és elsajátítása. Két szódolgozat megírása.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Bolevácz Ágnes – Botár Klára- Lukács Júlia. 2002. Business in English. Budapest:

Képzőművészeti Kiadó

2.

Bán Zsuzsanna, Engel Péterné, Vágó Ildikó, V. Nagy Ágnes. Angol üzleti, gazdasági szaknyelvi gyakorlókönyv. Mesterprint Kft.

(22)

3.

Viczena Andrea-Szőke Andrea-Molnár Judit. 2003. 1000 Questions 1000 Answers Business English. Székesfehérvár: Lexika Kiadó

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Trebits Anna és Fischer Márta. 2009. EU English - Using English in EU contexts with English- Hungarian EU Terminology. Budapest: Klett Kiadó.

2.

Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva. 2011. Fordítókalauz. Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai uniós szövegek útvesztőjében? Budapest: Tinta Könyvkiadó.

3.

Tematikus szójegyzések az Európai Unió honlapjairól.

(23)

Tantárgy neve:

Gazdasági szaknyelv német

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL404N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a gazdasági német terminológia alapjait.

Ehhez német, illetve párhuzamos magyar szaknyelvi szövegeket elemzünk (szövegértés), majd oldunk meg hozzá feladatokat (receptív, produktív feladatokat egyaránt). A gazdaságon belül főleg a munkaerőpiaccal, a vállalati formákkal, a környezetvédelemmel kapcsolatos szókincsre koncentrálunk.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Globalizáció (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

2.

Szódolgozat, munkaerőpiac (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

3.

Munkaerőpiac (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

4.

Szódolgozat, vállalati formák (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

5.

Komplex feladatok.

6.

Vállalati formák (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

7.

Szódolgozat, bankrendszer (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

8.

Komplex feladatok.

9.

Bankrendszer (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

10.

Szódolgozat, tőzsde (német forrásnyelvi szöveg + feladatok)

11.

Tőzsde (magyar forrásnyelvi szöveg német célnyelve való összefoglalása)

12.

Komplex feladatok.

Jegy szerzésének feltételei:

Három szódolgozat megírása.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Bajkó - Pintér - Polakovits - Tefner: BAUSTEINE OECONOM. Tematikus gyakorlókönyv, Aula Kiadó, Budapest 2008.

2.

Tematikus szójegyzések az Európai Unió honlapjairól.

3.

Pascal Fontaine: Europa in 12 Lektionen. Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Uzonyi Pál: Német nyelvtan. Budapest: Tankönyvkiadó. 2006.

2.

Olaszy Kamilla: Aktuelle Wirtschaftsthemen. Lehrbuch für Mittel- und Oberstufe.

Budapest:Olka, 2007.

3.

Molnár Judit, Olaszy Kamilla: Írásbeli feladatok: német (középfok, felsőfok). Budapest:

Akadémiai Kiadó, 2004.

(24)

Tantárgy neve:

Hallás utáni szövegértés angol

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL405A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Láng Viktória egyetemi tanársegéd

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallás utáni szövegértés célzott gyakorlására, valamint megismertesse a hallgatókat olyan technikákkal és stratégiákkal, amelyek segítségével könnyebben kiszűrhetik és rögzíthetik a hallott információt. A félév során különleges hangsúlyt kap az előadás jellegű szövegek értése és feldolgozása, amely alapvető előfeltétele a további tanulmányoknak. A kurzus során a hallgatóknak alkalma nyílik a gyakorolni a hallott szöveg információ tartalmának minél hatékonyabb rögzítésére.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Orientáció; Halláskészségek ismertetése

2.

’Looking at lecture transcripts’ – a mindennapi beszélt nyelv és formális nyelv (pl. előadás) közti alapvető különbségek

’Looking at lecture transcripts’ – a mindennapi beszélt nyelv és formális nyelv (pl. előadás) közti alapvető különbségek (2)

4.

’Amnesty international’ – Bevezetés és konkluzió

5.

’How to deal with stress’

6.

’How to deal with stress’ (2)

7.

Zárthelyi dolgozat

8.

’Acid rain’. Ok-okozati összefüggések’

9.

Archeological dating method’

10.

’Archeological dating method’ (2)

11.

Zárthelyi dolgozat

12.

A dolgozat értékelése.

Jegy szerzésének feltételei:

Két zárthelyi dolgozat megírása.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Lebauer,R.S. 2000. Learn to Listen, Listen to Learn. White Plains, NY: Prenticw Hall Regents. Longman.

2.

Barta Éva: Gazdasági szaknyelv. Hallásutáni értés. (CD). Budapest: Akadémiai Kiadó.

2010.

3.

Angol – magyar tematikus szójegyzékek az EU honlapjairól.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Görgényi–Várkonyi: Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra. Közép- és felsőfokon, hanganyaggal, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

2.

Mascull: Business Vocabulary in Use, CUP, 2002.

3.

Tullis–Trappe: New Insights into Business, Student’s Book and Workbook, Longman, 2000.

(25)

Tantárgy neve:

Hallás utáni értés német

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL405N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Bazsóné dr. Sőrés Marianna egyetemi docens

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A szeminárium célja az, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek hallott autentikus német gazdasági szövegek megértésében. Eközben elsajátítják a gazdasági idegen nyelvű terminológia használatát és képesek lesznek a hallott szöveg tartalmát magyar nyelven összefoglalni. Az adott témával kapcsolatban kifejtik az egyéni véleményüket és képesek akár párbeszédet is folytatni róla.

Tantárgy tematikus leírása:

1.

Első szöveg: Matketing.

2.

Második szöveg: Globale Wirtschaft.

3.

Harmadik szöveg: Marktwirtschaft.

4.

Negyedik szöveg: Werbung.

5.

Ötödik szöveg: Planwirtschaft.

6.

Hatodik szöveg: Arbeitsmarkt.

7.

Hetedik szöveg: Wirtschaftsprobleme.

8.

Nyolcadik szöveg: Europäische Union.

9.

Kilencedik szöveg: Arbeitsbedingungen.

10.

Tízedik szöveg: Globaisation uns soziale Probleme.

11.

Teszt.

12.

A teszt és a félév értékelése.

Jegy szerzésének feltételei:

Az órákon való rendszeres részvétel és aktív közreműködés, a házi feladatok folyamatos elkészítése, zárthelyi dolgozat sikeres megírása az átvett szövegek szókincséből.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Sümeginé Dobrai Katalin et al: Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch. Tankönyv és CD.

Budapest: Akadémiai Kiadó. 2001.

2.

Somogyvári Márta et al.: Ziel: Wirtschaftsprüfung. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2002.

3.

OCONOM. Német. B2. CD. Budapest: Tankönyvkiadó.2009.

4.

Bajkó–Pintér: Hallás utáni szövegértés, Akadémiai Kiadó, 2004.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Pascal Fontaine: Europa in 12 Lektionen. Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

2.

OCONOM. Német. B2. Budapest: Tankönyvkiadó.2009.

3.

Tematikus szójegyzékek az EU honlapjáról.

(26)

Tantárgy neve:

Sajtószövegek angol

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL406A

Tantárgyfelelős intézet: MFI Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Töltéssy Zoltán tudományos munkatárs

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A hallgatónak három fő nehézséggel kell megküzdenie. 1. A fordítási készség fejlesztése. A gyakorlás kialakítja az angol időszaki sajtó sajátos nyelvének megértését, annak fordítását magyarra.

Ezzel párhuzamosan tájékozódnak a magyar sajtó nyelvhasználatában is. 2. A gazdasági idegen nyelvi menedzser feladatainak, ismeretköreinek és szókincsének elsajátítása, gyakorlása. 3. A feladatoknak megfelelő dokumentumtípusok tartalmi és formai követelményeit ismeri meg a részvevő.

Tantárgy tematikus leírása:

1. Fordítás: politikai szöveg. Készségek felmérése.

2. Fordítás: vendéglátás. Készség: vendégek fogadása, meghívás étterembe, recept.

3. Fordítás: pénzügy. Készség: levélírás, ügyintézés, fizetési módok.

4. Fordítás: cégalapítás. Készség: cég bemutatása, ismertető és katalógus készítése.

5. Fordítás: cég bemutatása. Készség: ismertető és katalógus készítése.

6. Fordítás: csapatmunka. Készség: a csapatmunka megszervezése, tárgyalás 7. Fordítás: kereskedelem. Készség: érdeklődő levél, megegyezés.

8. Fordítás: kereskedelem. Készség: helyesbítő levél, panasz.

9. Fordítás: életrajz. Készség: EU-pass CV, kísérő (motivációs) levél.

10. Fordítás: szóbeli interjú álláskeresők részére.

11. Fordítás: munkaerőpiaci felmérés.

12. Félévzáró teszt.

Jegy szerzésének feltételei:

A fordítások leadása, rendszeres óralátogatás, egyéni feladatok elvégzése. Félévzáró teszt megírása.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Armatige-Amato, Rachel [et al.] Praktikus irodai kommunikáció: angol. Budapest : Klett Kiadó, 2005. 190, [2] p. : ill. ; 22.8 cm ISBN 978-963-9572-90-4.

2.

Sille István. Illem, etikett, protokoll. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008.

3.

Langer Katalin and Raátz Judit. Üzleti kommunikáció. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Ajánlott irodalom:

1.

Görgényi–Várkonyi: Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra. Közép- és felsőfokon, hanganyaggal, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

2.

Mascull: Business Vocabulary in Use, CUP, 2002.

3.

Tullis–Trappe: New Insights into Business, Student’s Book and Workbook, Longman, 2000.

(27)

Tantárgy neve:

Német sajtószövegek

Tantárgy Neptun kódja: BTGAZDL406N

Tantárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Bazsóné dr. Sőrés Marianna egyetemi adjunktus

Javasolt félév: 4. Előfeltétel: -

Óraszám / hét: 2 Számonkérés módja (a/gy/k/b): gyakorlati jegy Kreditpont: 1 Tagozat: Gazdasági idegen nyelvi menedzser,

nappali és levelező Tantárgy feladata és célja:

A tanegység célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek autentikus német gazdasági sajtószövegek olvasásában és azok értelmezésében magyar nyelven. Eközben elsajátítják a gazdasági idegen nyelvű terminológia használatát és képesek lesznek a szöveg tartalmát magyar nyelven összefoglalni. Az adott témával kapcsolatban kifejtik az egyéni véleményüket és képesek akár párbeszédet is folytatni róla.

Tantárgy tematikus leírása:

Autentikus német gazdasági sajtószövegek olvasása és azok értelmezése magyar nyelven a következő témakörökből:

1.

Első szöveg: Matketing.

2.

Második szöveg: Globale Wirtschaft.

3.

Harmadik szöveg: Marktwirtschaft.

4.

Negyedik szöveg: Werbung.

5.

Ötödik szöveg: Planwirtschaft.

6.

Hatodik szöveg: Arbeitsmarkt.

7.

Hetedik szöveg: Wirtschaftsprobleme.

8.

Nyolcadik szöveg: Europäische Union.

9.

Kilencedik szöveg: Ungarn und die EU.

10.

Tízedik szöveg: Globalisation.

11.

Teszt.

12.

A teszt értékelése.

Jegy szerzésének feltételei:

Aktív órai részvétel, házi feladatok rendszeres elkészítése, beadandó feladatok határidőre történő elkészítése és félévzáró teszt.

Értékelése:

51-60%: elégséges 61-70%: közepes 71-80%: jó:

81%-tól: jeles Kötelező irodalom:

1.

Sümeginé Dobrai Katalin et al: Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch. Tankönyv és CD.

Budapest: Akadémiai Kiadó. 2001.

2.

Somogyvári Márta et al.: Ziel: Wirtschaftsprüfung. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2002.

3.

OCONOM. Német. B2. CD. Budapest: Tankönyvkiadó. 2009.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Pascal Fontaine: Europa in 12 Lektionen. Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, Brüsszel 2010.

2.

OCONOM. Német. B2. Budapest: Tankönyvkiadó.2009.

3.

Tematikus szójegyzékek az EU honlapjáról.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :