• Nem Talált Eredményt

2021. november 3. Valószínűségszámítás

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2021. november 3. Valószínűségszámítás"

Copied!
30
0
0

Teljes szövegt

(1)

Valószínűségszámítás

2021. november 3.

Mészáros Szabolcs

Tárgyhonlap:

cs.bme.hu/valszam

(2)

A prezentáció anyagát és az abból készült videofelvételt a tárgy hallgatói jogosultak használni, kizárólag saját célra. A felvétel másolása, videómegosztókra való feltöltése részben vagy egészben tilos, illetve csak a tantárgyfelelős előzetes engedélyével történhet.

Copyright © 2021, BME VIK

(3)

Val. változók együttes függetlensége

Definíció: Az val. változók (együttesen) függetlenek, ha az

események függetlenek minden esetén.

Megjegyzések:

● Példákat lásd még: két-változós, diszkrét esetnél.

● Tipikus példa: független kísérletek (számszerű) eredményei.

● Intuitívan “összefüggő” val. változókról is kiderülhet, hogy függetlenek.

● Ahogy események esetén is, függetlenek részhalmaza független.

(4)

Függetlenség, karakterizáció

Állítás: Az val. változók pontosan akkor függetlenek, ha

tetszőleges esetén.

Állítás: Az folytonos val. változók pontosan akkor függetlenek, ha folytonos val. vektorváltozó, és

tetszőleges esetén.

(5)

Függetlenség, példa

(6)

Ismétlés: szórásnégyzet

Definíció: Egy valószínűségi változó szórásnégyzete

(Akkor is értelmes, ha folytonos.)

Kiszámolása: transzformált várható értékével

(7)

Szórásnégyzet, folyt. példa

Példa:

(8)

“A” nevezetes eloszlás

Mi a közös az alábbi véletlen mennyiségek eloszlásában?

Emberek magasságai, lábmérete, születési súlya, vérnyomása, napi átlaghőmérséklet (az év adott napján), páratartalom,

mérési hiba egy kísérletben, zaj.

Sok tényező apró, független tényező folytonos eredménye.

Elnevezések: normális eloszlás, Gauss-eloszlás, haranggörbe (a sűrűségfüggvénye).

(9)

Normális eloszlás, def.

Definíció: Egy val. változó normális eloszlású és paraméterekkel (ahol ), ha sűrűségfüggvénye:

Jelölés:

Speciális eset: Neve: standard normális

(10)

Standard normális eloszlás

Jelölés: standard normális sűrűségfüggvényére

Állítás: sűrűségfüggvény, vagyis a teljes -en vett integrálja 1.

Ötlet:

(11)

Standard normális eloszlás

Biz. vázlat:

(12)

Standardizálás, lemma

Kérdés: A nem-standard normális eloszlásra megadott függvények is sűrűségfüggvények?

Lemma: Legyen , és sűrűségfüggvénye . Ekkor sűrűségfüggvénye

Direkt számolás helyett:

(13)

Standardizálás, lemma biz.

Biz: A megadott függvény nemnegatív, így már csak az integrálját kell kiszámoljuk minden -ra:

(14)

Standardizálás normálisra

Következmény:

● pontosan akkor eloszlású, ha létezik , amire

● Tehát a normális eloszlás valóban valószínűség-eloszlás.

Biz: Ha és , akkor a lemma miatt

(15)

Standardizálás normálisra, biz.

Kérdések: Mi a normális eloszlás 1. eloszlásfüggvénye,

2. várható értéke, 3. szórása?

Visszafelé: ha akkor legyen

Ismét a lemma miatt

(16)

Norm. elo., eloszlásfüggvény

Jelölés: A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye:

Kérdés: Oké, és integráljel nélkül?

Ez elemi függvényekkel nem kifejezhető.

Ehelyett közelítéseket használunk a fenti integrál(ok)ra.

Hasznos összefüggés:

(17)

Norm. elo., eloszlásfüggvény

(18)

Norm. elo., eloszlásfüggvény

Példa: Egy zajos csatornán egy +/-1 értékű jelet

próbálunk átjuttatni. A zaj miatt a megkapott jel értéke

nem feltétlenül +/-1, hanem a jel értéke plusz egy eloszlású véletlen szám. Határozzuk meg -t, ha

tudjuk, hogy annak az esélye, hogy egy “+1” jel esetén negatív érték jut át a csatornán, 0,0226?

Zaj:

(19)

Norm. elo., várható érték

Állítás: Legyen . Ekkor

Normális eloszlás standardizálása:

Megjegyzés: Más eloszlású val. változót is standardizálhatunk (levonva a várható értékét, és leosztva a szórásával). Ez a standardizált persze

tipikusan nem lesz standard normális eloszlású.

(20)

Norm. elo., várható érték

Állítás bizonyítása:

Tehát elég a standard normálisra kiszámolni az állítást.

(21)

Norm. elo., szórás

Normális eloszlás

szórása szemléletesen:

● az esetek kb. 68%- át lefedi a

intervallum,

● a sűrűségfüggvény a

pontoknál vált konvexitást.

(22)

Norm. elo., példa

Példa: minta hőmérséklete (°C)

Mi a valószínűsége, hogy a minta hőmérséklete nagyobb, mint 0 °C?

Kérdés:

Jel.:

Standardizált:

(23)

Kitérő: konvolúció

Definíció: Legyenek és független val. változók.

Ekkor eloszlását az és konvolúciójának hívjuk.

Példák:

● Egyenletes eloszlások összege: Irwin-Hall eloszlás

● A binomiális eloszlás független indikátorok összege.

● Ha a két változó Geo(p) eloszlású, akkor az összeg

“negatív binomiális”.

(24)

Kérdés: Miért jön elő alkalmazásokban, mérési eredményeknél?

Tétel: Legyen és . Ekkor minden valós számokra:

de Moivre–Laplace-tétel

(25)

de Moivre–Laplace-tétel, példa

Példa: A matematikusok 31,4% százaléka szandált hord. Száz találomra választott matematikust

nézve, közelítőleg mi az esélye, hogy kevesebb, mint 25 pár szandált találunk rajtuk?

Szandálok száma:

közelítőleg

(26)

de Moivre–Laplace-tétel, megj.

Kérdés: Nem ezt mondtuk a Poisson eloszlásnál is, hogy a binomiális határeloszlása a Poisson? Most meg azt mondjuk, hogy a binomiális határeloszlása a normális?

Válasz: A részletek eltérnek.

● Ott nem vontunk le (n-től függő) várható értéket, itt igen.

● Ott nem osztottunk le (n-től függő) szórással, itt igen.

● Ott és volt feltétel, itt konstans.

Megjegyzés: A konvergencia sebességéről is lehet tudni konkrétumot, lásd Berry–Esseen tétel.

(27)

Galton-deszka

Egy golyó vég-pozíciójának eloszlása:

(a bal széléről számolva) Mit szemléltet? A binomiális eloszlás közelíti a normális eloszlás

sűrűségfüggvényét.

(28)

de Moivre–Laplace-tétel, levezetés

Biz vázlat: A standardizált változó eloszlásából készítsünk sűrűségfüggvény-szerűséget:

(29)

de Moivre–Laplace-tétel, levezetés

Honnan tudjuk, hogy ?

Az függvények közelítőleg teljesítenek egy diff-egyenletet:

Miért jó ez? Mert ebből a függvényre belátható, hogy

Nem-triviális részletek:

- létezik-e a fenti határérték?

- a határértékfüggvény deriválható-e?

- igaz-e a határértékfüggvényre a diff-egyenlet?

(30)

Köszönöm a figyelmet!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Definíció: Egy valószínűségi változó diszkrét egyenletes eloszlású az elemű halmazon, ha.. Megjegyzés: Ha

változók nem azonos eloszlásúak, és nullához tart, de nem szummábilis, akkor az erős tétel nem teljesül (de a gyenge

2. Hogy kerül elő feltételes valószínűség egy feladatban?.. Teljes valószínűség tétele.. Tétel: Legyenek páronként

Diszkrét valószínűségi változók, Várható érték, Geometriai eloszlás

Példa: Tegyük fel, hogy egy magyarérettségiben kétszer akkora eséllyel van összesen 3 elírás, mint 1 elírás.. Tegyük fel, hogy a hibák egymástól függetlenül,

Megjegyzés: a várható érték definíciójához képest csak kicseréltük a valószínűséget feltételes

változók nem azonos eloszlásúak, és nullához tart, de nem szummábilis, akkor az erős tétel nem teljesül (de a gyenge

● a koordináták függetlenek (hiszen a sűrűségfüggvény szorzattá bomlik) Kérdés: Hogyan kapjuk a nem standard -dim normális eloszlásokat. Itt is várható érték

Mennyi annak a valószínűsége, hogy két, egymástól függetlenül kitöltött lottószelvény közül legalább az egyik pontosan négytalálatos3. Az A és B események közül

Például a társadalomtudományokban a normális eloszlás inkább tekinthető ritka kivételnek, mint általános szabályosságnak (Micceri [1989], illetve Vargha [2003a]) és

Példa: Mi az esélye, hogy Aladár előbb ír vissza, mint Béla?.. Együttes

Mivel célunk egy olyan felület kialakítása az Excelben, ahol a felhasználó csak a saját adatait tarthassa látókörében, ezért úgy kell kialakítanunk a

● a koordináták függetlenek (hiszen a sűrűségfüggvény szorzattá bomlik) Kérdés: Hogyan kapjuk a nem standard -dim normális eloszlásokat. Itt is várható érték

változó => Bayes-becslések Válasz 2: új kérdés, melyik esetén a legvalószínűbb, hogy ezt a mintát látom. =>

Lemma: Ha és független valószínűségi változók, és folytonos függvények, akkor és is

Definíció: Egy valószínűségi változó folytonos, ha létezik olyan nemnegatív függvény, amire.. Ha létezik ilyen függvény, akkor azt az

Nem közömbös az sem, hogy a vizsgált három évben az eloszlás közel azonosan változott a normális eloszláshoz viszonyítva, amit az mutat, hogy az illesztésvizsgálat 952

Melyiknek nagyobb az esélye: hogy a gráf fagráf, vagy hogy legfeljebb két éle van. Megoldás: 6 lehetséges él, 2^6 = 64 lehetséges gráf (ez

Nyilvánvaló, hogy a standard normális N(0,1) eloszlású valószínűségi változó várható értéke 0, szórása

Ha standard normális eloszlású független valószínűségi változók, akkor a valószínűségi változó szabadsági fokú khi-négyzet eloszlású.. Így hasonlóan

A magas mérési szintű változók esetén a normális és lognormális eloszlás mellett szót érdemel a (folytonos) egyenletes eloszlás, amelyre az jellemző, hogy

táblázatból kitűnik, hogy Ausztria kutatóinak a legnagyobb a TOPSIS haté- konysági átlaga, őket Csehország és Szlovákia kutatói, majd Magyarország, Lengyel- ország és

Ugyanakkor az is elmondható, hogy bár sokat fejlődött és viszonylag széles körben ismertté és elérhetővé vált ez a szolgáltatás, még számos nehézséggel és megoldandó