• Nem Talált Eredményt

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban"

Copied!
13
0
0

Teljes szövegt

(1)

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK

3. A diplomáciai védelem kodifikációja

Schiffner Imola

„Vitam impendere vero”

Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

(2)

Tanulási útmutató

Tananyag hossza: 8 dia Tartalom:

A lecke bemutatja a diplomáciai védelem kodifikációját.

Kitér mind a Nemzetek Szövetsége, mind az ENSZ égisze alatt végzett jogfejlesztési tevékenységre.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 15 perc Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 25 perc

A tananyaghoz olvasólecke kapcsolódik és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek az olvasólecke végén találhatók.

2

(3)

„Vitam impendere vero”

A témakör vázlata

1. Első kodifikációs próbálkozások a Nemzetek Szövetsége égisze alatt

2. 2. Az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának kodifikációs munkálatai

(4)

Első kodifikációs próbálkozások

„Vitam impendere vero”

A Nemzetek Szövetsége (1919-1939) égisze alatt

Mérföldkövek:

v 1924: „A nemzetközi jog haladó szellemű kodifikációja”→

v Bizottság 1927: A Bizottság által kiválasztott 7 témából a Nemzetek Szövetségének Közgyűlése 3 témát tartott alkalmasnak arra, hogy nemzetközi egyezményt alkossanak a kodifikáció eredményeképp, köztük „az államok felelőssége a külföldiek személyében és vagyonában okozott károkért”-témát is

v Speciális megbízott-Guerrero

(5)

Nemzetek Szövetségének kodifikációs tervezete

„Vitam impendere vero”

A tervezet legfontosabb megállapításai

v A külföldiek egyenlő helyzetben vannak a az állam saját állampolgáraival, így ugyanazok a jogorvoslati

lehetőségek vonatkoznak rájuk

v Az államok egyenlőségének elvéből az következik, hogy a helyi bíróságok döntései véglegesek és jogszerűek;

v az államok nem kötelesek a külföldieket előnyösebb helyzetbe hozni, a bírósági döntések ellen nincs

nemzetközi jogorvoslat.

v Kivétel: Ha az állam megtagadta az igazságszolgáltatást a külfölditől.

(6)

Nemzetek Szövetsége kodifikációja

„Vitam impendere vero”

1930. Hágai Kodifikációs Konferencia

v A kormányok a kérdőívekre válaszoltak →“vitatkozási alapok”

v Államoktól kapott vélemények összegzése

v Ellentétben állt az előkészítő tervezet és a vitaalap→

v Az államok többsége elvetette a külföldiek egyenlő bánásmódon alapuló bánásmódjának rendszerét.

(7)

Az ENSZ kodifikációs próbálkozásai

„Vitam impendere vero”

Mérföldkövek

v 1948: Nemzetközi Jogi Bizottság felállítása

v 1953-1961: A külföldiek személyében illetve vagyonában okozott károkért való állami felelősség, Garcia Amador speciális megbízott-6 jelentés

v 1962-1996: az állami felelősség részeként vizsgálják a diplomáciai védelem témáját-R.Ago

v Crawford-féle tervezet 2001.

v 1997: A diplomáciai védelem témakörének önálló kodifikációjára van szükség

(8)

ENSZ kodifikáció

„Vitam impendere vero”

A diplomáciai védelem kodifikációja

v 1997-1999: speciális megbízott-Mohamed Bennouna v 1999-2006: speciális megbízott-John Dugard

v 1999-2006 között 7 jelentést készített

v 2000. a diplomáciai védelem fogalma, a diplomáciai védelem és az állampolgárság vizsgálata

v 2001. helyi jogorvoslatok kimerítésének követelménye v 2002. a helyi jogorvoslatok kimerítésének kivételei

v 2003. jogi személyeknek nyújtott diplomáciai védelem v 2004. egyéb kérdések, a diplomáciai védelem további

fejlesztése (pl. nemzetközi szervezetek védelme, emberi jogok és a diplomáciai védelem, beruházásvédelem)

v 2005-2006 elhatárolások, pl. konzuli védelem

(9)

ENSZ kodifikáció

„Vitam impendere vero”

2006. Végleges tervezet

v 2007. Az ENSZ Közgyűlése elé beterjesztve

v Számos kulcskérdésben vita bontakozott ki az államok és a bizottság között→

v Az Egyezmény végül nem került aláírásra, de a diplomáciai védelem dogmatikáját tekintve megkerülhetetlen a munkájuk

(10)

Egyéb kodifikációs próbálkozások

„Vitam impendere vero”

Regionális nemzetközi szervezetek

Tudományos társaságok

(11)

*A tananyagban felhasznált képek online megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező

irodalmi források kerültek felhasználásra.

(12)

„Vitam impendere vero”

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

(13)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nemzetközi jogsértés esetén (érdeksérelem esetén- konzuli védelem)2. „nemzetközi”: a nemzetközi jogot és egyben a másik állammal szemben fennálló

„„(...) a nemzetközi jog által felállított határok között az állam olyan módon és mértékben jogosult diplomáciai védelmet gyakorolni, ahogy azt megfelelőnek tartja,

A jogi személy annak az államnak a honosa, amely állam joga

A brit kormány elutasította a diplomáciai védelmet→bírói felülvizsgálat: “minden állampolgár természetes elvárása lehet az, hogy alapjogainak külföldön

A nemzetközi minimum standard elmélete a nemzetközi szokásjog olyan szabálya, mely a külföldiek bánásmódjára vonatkozik, azzal, hogy a védelem olyan minimum

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

A diplomáciai védelem a nemzetközi jog tudományának örökzöld témája, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy történetileg is a legelső, és sok esetben még a mai napig is