• Nem Talált Eredményt

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban"

Copied!
12
0
0

Teljes szövegt

(1)

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK

7. Jogi személyek diplomáciai védelme és a külföldi beruházásvédelem

Schiffner Imola

„Vitam impendere vero”

Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

(2)

Tanulási útmutató

Tananyag hossza: 7 dia Tartalom:

A lecke bemutatja a jogi személyeknek nyújtott diplomáciai védelem szabályait.

Kitér az hagyományos diplomáciai védelem alternatívájaként számon tartott külföldi beruházásvédelmi rendszerre is.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 15 perc Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 25 perc

A tananyaghoz olvasólecke kapcsolódik és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek az olvasólecke végén találhatók.

2

(3)

„Vitam impendere vero”

A témakör vázlata

1. A jogi személyek honossága a nemzetközi jogban 2. A Barcelona Traction-ügy, Diallo-ügy

3. Külföldi beruházásvédelem a nemzetközi jogban-ICSID

(4)

Honosság a nemzetközi jogban

„Vitam impendere vero”

A jogi személyek

“állampolgársága”

(5)

Honossági elvek

„Vitam impendere vero”

A jogi személy annak az államnak a honosa, amely állam joga szerint

létrejött.

Bejegyzés elve

Székhely elve A jogi személy annak az államnak a honosa, amely államban a központi

ügyintézés helye található.

Kontroll elv A jogi személy annak az államnak a honosa, amely állampolgárai a jogi

személy többségi részvényesei.

(6)

„Vitam impendere vero”

Mikor? Kinek? Kitől?Milyen esetekben? Mit?

Tényleges

állampolgárság elve

A bejegyzési elv kizárólagossága?

A helyettesítő diplomáciai védelem nem megengedhető Ki védi meg a részvényeseket?

(7)

„Vitam impendere vero”

Mikor? Kinek? Kitől?Milyen esetekben? Mit?

Tényleges

állampolgárság elve

A helyzet változatlan?

Alternatív vitarendezesi fórumok keresése

(8)

Külföldi beruházásvédelem

„Vitam impendere vero”

Kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények (BIT)

v A 60-as,70-es évektől kezdődően közvetlen beruházói kérelmek megjelenése

v Rendelkeztek a joghatóságról és eljárási kérdésekről is v A külföldi beruházásokkal való bánásmód szabályozása v Közvetlen választottbíráskodás

(9)

Külföldi beruházásvédelem

„Vitam impendere vero”

Multilaterális beruházásvédelmi egyezmény-ICSID

v önkéntes alávetés, az egyik félnek az Egyezmény részes államának kell lennie

v egyéni jogérvényesítési lehetőség (részes állam állampolgára kell, hogy legyen)

v a bejegyzési elven kívül a kontroll elvet is elismeri

v Ha az ICSID-hez fordulnak, akkor a szerződő felek lemondanak a diplomáciai védelemről

v ICSID döntései kötelezőek és véglegesek,nincs fellebbezés

v Ha az ICSID nem hoz döntést (vagy nem tartják megfelelőnek), akkor elindulhat a diplomáciai védelem, a diplomáciai védelem joga az ICSID eljárás idejére csak felfüggesztődik.

(10)

*A tananyagban felhasznált képek online megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező

irodalmi források kerültek felhasználásra.

(11)

„Vitam impendere vero”

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

(12)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Még akkor sem, ha valamilyen nemzetközi jogi normát nem tartott be az állam (jogos védelem, szükséghelyzet, végszükség, stb.). a jogsértés beálltát) zárják ki, míg

A román és a magyar állam közötti diplomáciai kapcsolatokban a rendszer- váltás nem hozott fordulatot, amit az 1990. július végi külügyi államtitkári találkozó

v Bizottság 1927: A Bizottság által kiválasztott 7 témából a Nemzetek Szövetségének Közgyűlése 3 témát tartott alkalmasnak arra, hogy nemzetközi egyezményt alkossanak

„„(...) a nemzetközi jog által felállított határok között az állam olyan módon és mértékben jogosult diplomáciai védelmet gyakorolni, ahogy azt megfelelőnek tartja,

A brit kormány elutasította a diplomáciai védelmet→bírói felülvizsgálat: “minden állampolgár természetes elvárása lehet az, hogy alapjogainak külföldön

“A diplomáciai védelem abban áll, hogy az állam diplomáciai lépést és más békés vitarendezési eszközt vesz igénybe, saját jogaként érvényesítve állampolgára

Az állampolgárság kérdése a diplomáciai védelem nyújtásának igényével a nemzetközi jog területére kerül át. Mivel a diplomáciai védelem nyújtásának

Németország arra kéri a Nemzetközi Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy megsértette a LaGrand testvérek egyéni jogát, amikor nem értesítette a testvéreket