• Nem Talált Eredményt

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban"

Copied!
15
0
0

Teljes szövegt

(1)

Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK

5. A diplomáciai védelem tradicionális felfogása

Schiffner Imola

„Vitam impendere vero”

Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00007

(2)

Tanulási útmutató

Tananyag hossza: 10 dia Tartalom:

A lecke bemutatja a diplomáciai védelem tradicionális felfogását, kitérve az annak alapját képező jogi fikció lényegére is.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 15 perc Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 25 perc

A tananyaghoz olvasólecke kapcsolódik és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek az olvasólecke végén találhatók.

2

(3)

„Vitam impendere vero”

A témakör vázlata

1. Jogi fikció alkalmazása

2. A tradicionális felfogás elemei

(4)

A jogi fikció

Egy kérdést/problémát, mely összeegyeztethetetlen a fennálló jogi szabályozással, úgy kezel, mintha valami más lenne, valami olyasmi, melyet a fennálló szabályok és rendelkezések

meghatároznak

„Vitam impendere vero”

korlátozott Átalakító

mechanizmu s Pontosshiánya ág Szüksé

ges

(5)

„Vitam impendere vero”

A tradicionális felfogás megalapozása

„Akkor, amikor az állam egy állampolgára esetét magára vállalva diplomáciai lépésekhez vagy nemzetközi bírósági

eljáráshoz folyamodik, valójában saját jogát érvényesíti”

(Mavrommatis-ügy1924)

(6)

„Vitam impendere vero”

A tradicionális felfogás elemei

14

Jogorvoslatok kérdése Clean hands-elve

a diplomáciai védelemről való lemondás joga

Az állam diszkrecionális joga

(7)

„Vitam impendere vero”

Az állam diszkrecionális joga

v Az állam dönti el, nyújt-e diplomáciai védelmet, v Az állam dönti el, milyen mértékben nyújtja,

v Az állam dönti el, mikor szünteti meg a diplomáciai védelmet,

v Az állam dönti el, milyen formában nyújtja a

diplomáciai védelmet

(8)

„Vitam impendere vero”

„„(...) a nemzetközi jog által felállított határok között az állam olyan módon és mértékben jogosult diplomáciai védelmet gyakorolni, ahogy azt megfelelőnek tartja, mivel saját jogát érvényesíti. Még ha a természetes és jogi személyek, akiknek a nevében cselekszik, úgy is

gondolják, hogy jogaik nincsenek megfelelően védve, nincs a nemzetközi jog alapján jogorvoslatuk e tekintetben. Minden, amit tehetnek, hogy a helyi joghoz fordulnak

jogorvoslatért, amennyiben vannak rendelkezésre álló eszközök, melyek jóvátételt jelentenek vagy jogorvoslatot”

Abszolút

diszkrecionalitás elve

(9)

„Vitam impendere vero”

„az állampolgárok jogos elvárással élhetnek az állam irányába és kérhetik, hogy az egyéni érdekeket is mérlegelve döntsenek a diplomáciai védelemről. A döntés bírósági

felülvizsgálat tárgya lehet.

Relatív diszkrecionalitás elve

v Ius cogens normák megsértése v Egyéni érdekek

vizsgálata

v Jogos várakozások védelme

(10)

„Vitam impendere vero”

A diplomáciai védelemről való lemondás joga A Calvo-záradék

A latin-amerikai államok gyakorlatában használt olyan szerződéses kikötés, melynek lényege, hogy a külföldi beleegyezik abba, hogy a szerződésből eredő jogvitákat belföldi bíróságok elé viszik; és előre

lemond arról, hogy az őt ért jogsérelem miatt az államának a diplomáciai védelmét kérje.

Kinek a joga, ki mondhat le róla?

Érvénytelenség?

(11)

„Vitam impendere vero”

Clean hands elve

Az állampolgár csak akkor kaphat diplomáciai védelmet, ha nem sértette meg sem a nemzetközi jogot, sem az állam belső jogát,

ahol a jogsértés történt.

Része a tradicionális felfogásnak?

Mérlegelési szempont?

(12)

Jogorvoslatok kérdése

„Vitam impendere vero”

A védelmet nyújtó államnak van-e kötelezettsége a jogsértett állampolgár

számára juttatni abból a kártérítésből, melyet a jogsértő államtól kapott a felelősség nemzetközi megállapítását

követően

Abszolút diszkrecionalitás

Vegyes keresetek Lump sum Kinek a joga sérült

(13)

*A tananyagban felhasznált képek online megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők.

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült.

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező

irodalmi források kerültek felhasználásra.

(14)

„Vitam impendere vero”

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió

támogatásával. A tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007

azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom

fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs

hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt

támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában

valósul meg.

(15)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A nemzetközi minimum standard elmélete a nemzetközi szokásjog olyan szabálya, mely a külföldiek bánásmódjára vonatkozik, azzal, hogy a védelem olyan minimum

“A diplomáciai védelem abban áll, hogy az állam diplomáciai lépést és más békés vitarendezési eszközt vesz igénybe, saját jogaként érvényesítve állampolgára

Az állampolgárság kérdése a diplomáciai védelem nyújtásának igényével a nemzetközi jog területére kerül át. Mivel a diplomáciai védelem nyújtásának

A helyi jogorvoslatok kimerítése szabályának értékelése során felmerült a kérdés; vajon a szabály eljárási jellegűnek tekinthető és csak az

Németország arra kéri a Nemzetközi Bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy megsértette a LaGrand testvérek egyéni jogát, amikor nem értesítette a testvéreket

„Nyilatkozat a felszabadított Európáról” volt, amelynek értelmében minden országban, így a Vörös Hadsereg által megszállt Kelet-Európában is szabad

• A fogadó állam - anélkül, hogy elhatározását indokolnia kellene - bármikor értesítheti a küldő államot arról, hogy a képviselet vezetője vagy a képviselet

Az elismerés jogi természete a nemzetközi jogban. Az európai válság a nemzetközi jog tükrében.. A nemzetközi kisebbségi jog jövője. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és