• Nem Talált Eredményt

fyúcjC ***4^' *^6*^-Y^

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "fyúcjC ***4^' *^6*^-Y^"

Copied!
4
9
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

J '2

ir-*-i é i^ n r r ^ j- ^ iA .y /'

£ f / , ÁjL 4J ^ *H. OtSl/t,

'* ' * n . s - ^*~*u V \.~ . ______

vK & ^r ***> < > c ^ y < ^ if ,4s 7?^ ^

/^ C /! h o ^ ■ r tU ^ Ó * * ' £ * i f y ■ t& 'f 'V f f y

* fir - r o ^ X ^ , s r v - v \, 0 p~**- >'n- tx ,

é> 5 v * « A . 'PlsQ, & tW t ' JK^X *StC

Á j*U m s~ &-4 f <*U*-' ít^'-<-<ry->' ( f a / « - é * s*-> 'n * 4 *<&

r h ^ f ^ f A *

c n y ic j^ - ^ (K ''y f a x 4 '\r A .fj,

J < ?o ls, a J v o ^ - ' ^ W < w 5*

i X j ^ J b a u o^ a- , /> »

fy ú c jC * * * 4 ^ ' * ^ 6 * ^ - Y ^

y ^ - .

e l * 0 0

X ' /W to ^ é CX_*P ( clI Ó o-M.. y\A~AM . r / txL g fy* '* .

" / ’ ^ y X A ÍM t-'Á v 4 " , ^ f ^ ® ^ ^ l ^ ' -

a y y ^ j ^

< > - < *

p x A s í, c4 u & m * * * ' '

(r+J' otfoJy' á^L-n^- * * /* -*& -J e c ^ x s

4.

(2)

/r e C S . & l/ íu l:> * - *a *</- * . * # * s Z 'A ,

ŐL^Z tr^ y c M C K M , * J * l t * s i r a J * ' W / P U ,

{ t U t o * f » J L a '» ,< * /« - '* « <k'4 o * ,

jL a + a /W * * **4 » * , (k m ygj*SL < *J+ > s

f a Ó t u f o k , G ^ ^ o ^ v A s I c X t S

, / K ^ m W ^ * f 4 ~ * o ^ € a a * :

/h J , (x X < l 't+> 4 *~ /> * -* ' . • S A < Lf <* t / f * * * * ^ -

V ‘ . ^ f ‘ú ^ .'C t J , * “ * > < '* 4 L * A * + - * t.

'^ Z h í ‘0^ > Ü > W i c^ 2 \ l * ' ^ * /^ u Z

/ ■, . J - M ° C , « ~ * * * / > * i ‘ t y ^ -

t y & r « S " V * * _ > ^ V , , ' ' , t ' f l y '

^ 7 / . tjL 'U 'lA 'L ' * * /* _ * ' & -**** ~

< ílrV c - t ^ / * /

a U .P i^ * * - f f ( f e ^ # r

.. -” ^ 3

3

(3)
(4)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Above all, the sharing of a distinctive mode of photosynthetic metabolism by blue-green algae and the various groups of eucaryotic algae suggests that this crucial step in

In CDCl 3 solution using (R)-4 and (2R,3S)-6 as chiral solvating agents the methyl hydrogens (ca.. Unfortunately, diastereomeric complexes of the carboxylic acids (1, 4, 5, 6)

Egyszer Juhász Sára, aki eszmei kérdésekben szigorúan tartotta magát a hivatalos ál- lásponthoz, csak éppen egész lénye balsorssal volt átitatva, tehát Juhász

Ezek a látszólagosan melléktémák mégiscsak egységet alkotnak az írás, olvasás, alko- tói lét kontextusában, még akkor is, ha a leendő művész, talán saját sorsát

Dani pedig egy másik univerzumban élt, s annak a kapuin hét lakat függött.” Krisztina tizenöt éves lehetett vagy talán már tizenhat, amikor összeállt egy hasonló

Ez azt jelenti, hogy egyetlen más mozgalom sem kezdeményezett akkora tárgyköri bővülést a magyar irodalom történetében, mint a históriás é,nek ; egyetlen mozgalom sem r

HADMŰVELET LÉVA ELLEN ÉS A ZSARNÓCZA (GARAM-SZENT KERESZT) MELLETTI ÜTKÖZET. Souches tábornagy a vár bevétele után nem soká időzött nyitra alatt, s mihelyt a támadt rést

'Baro Josephus Podmaniczby, Actualis Inti mus Status Consiliarius , Comitatuum Bacsiensis, et Bodroghiensis articulariter unito­ rum Supremus Com es; Comes Josephus Zsig r a y de A ls

A magyar alkotmánynak tehát jellegzetes sajátossága az is, hogy nem másoktól átvett és egységes rendszerbe foglaltan meg­ írt alkotás, hanem a magyar nemzet államalkotó

Én ugyan meg vagyok felőle győződve, hogy ti előbb jöttetek e gondolatra, mint én azt leírtam s e percz- ben már tanakodtok is róla, hogy minő

wegs ein W erk der jetzigen Regierung sei, und wir verdanken dieselbe vielmehr der vergangenen. Bei einer Regierung zahlt die gute Gesinnung als solche gar

Az állami vádló ezenkívül külön-külön mindegyik vádlott „fejére ol- vasta” és jellemezte az általuk elkövetett politikai bûnöket, majd ismer- tette a 7

A Kluyveromyces lactis NCAIM Y 00260, Kluyveromyces marxianus LAF 4, Kluyveromyces marxianus NCAIM Y 00933, Kluyveromyces marxianus NCAIM Y 0463, illetve Kluyveromyces

Értem én, hogy miért: ha nekem adnak igazat (vagyis ha elisme- rik, hogy egy tízsoros szöveg szó szerinti átvétele forrásmegjelölés nélkül plágium), az egyben annak

Látható tehát, hogy a szlovák politikai pártok különféle taktikai szempontok alap- ján támogatták vagy ellenezték a közigazgatás reformját. Ebbõl a szempontból mind-

van a főiskolásoknak, hogy megbecsült taná- raik munkáin keresztül láthatják meg, élhetik át, hogy mindegyik magatartásban mennyi emberség, mennyi szépség van,

Entre los círculos económicos y políticos alemanes a menudo se comentaba la posibilidad de una guerra aduanera (Zollkrieg) contra los EE.UU. 6 ; 4) Ya anterior a la Guerra

Ezen levelemre való válaszadást tiszteletes püspök uramnak mind ez ideig híjában várván, s abból azért egyebet ki nem hozhatván, hanem hogy azon ké- résem meg ne

Comparing it with the perception of time in earlier classical periods of historiography and looking at problems of historical memory, the analysis comes to the conclusion that,

[r]

Az oroszok tehát 6 csatahajóval és 4 cirkálóval, a japánok pedig 4 csatahajóval és 6 cirkálóval rendelkeztek, miértis az oroszok fölényben

[r]

Due to the nature of modern threats and the principles of systemic analysis of security, it might be impossible or undesirable to separate these sectors from