• Nem Talált Eredményt

Oligonukleotid szintézis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Oligonukleotid szintézis"

Copied!
36
0
0

Teljes szövegt

(1)

Oligonukleotid szintézis

Mintegy 50 éves múlt

5 különböző kémia: foszfáttriészter, fosztittriészter, foszfátdiészter Foszforamidit, H-foszfonát

Szilárd fázisú szintézis:

hordozó: controlled pore glass (CPG), vagy polisztirol Mind DNS mind RNS szintetizálható

mind a két módszerrel

(2)

Oligonukleotid szintézis: monomerek

(3)

2% DCA/DCM

di-MeO Tr

I2 / H2O

N

tetrazol

< 1 % Ac2O

> 99 % újabb ciklus

O O

B2

di-MeO Tr O O

O

B2

O O

O AcO

hordozó B1

di-MeO Tr O

O O O

hordozó B1

O O

O O

H

hordozó

B1

di-MeO Tr O

O O O

NC P

O N

B2

Oligonukleotid szintézis:foszforamidit módszer

O O

O O

H

hordozó B1

(4)

Oligonukleotid szintézis:foszforamidit módszer, alternatív kép

(5)

O O

O O

H

OSi

hordozó

B1

di-MeO Tr O O

O O O P H

O

OSi B2

di-MeO Tr O O

O O

P

O H

OSi B2

O O

O O

OSi

hordozó

B1

di-MeO Tr O O

O O

P

O O

OSi B2

O O

O O

OSi

hordozó

B1

Oligonukleotid szintézis: H-FOSZFONÁT MÓDSZER

(6)

Egy-két automata szintetizátor

(7)

OLIGONUKLEOTIDOK UTÓKEZELÉSE I.

- Deblokkolás: védőcsoportok eltávolítása, hordozóról való lehasítás

A lúg hatására lehasad:

- védőcsoportok a bázisokról

-  -cianoetil csoport a fosztátról

- oligo a hordozóról

(8)

- méret szerinti elválasztás, PAGE, vagy HPLC (sokszor nem szükséges)

OLIGONUKLEOTIDOK UTÓKEZELÉSE II.

Ioncserés kromatográfia Hidrofób kromatográfia a DMT csoporton keresztül - kvantitálás bázis (µmol * cm/cm3)

dA 15.4

dG 11.7

dC 7.5

dT 8.8

átlagosan



= 10 (µmol * cm)/cm3

(9)

OLIGONUKLEOTIDOK: FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- primerek: DNS, RNS szekvenálás, PCR, mutagenezis - linkerek: mesterséges hasítóhelyek bevitele

- adapterek: különböző (nem-kompatibilis)

ragadós DNS végek összekötése, esetleg hasítóhely bevitelével - hibridizációs próbák, DNS diagnosztika

- antiszensz oligonukleotidok, génterápia   - gén darabok

  - egyéb, pl. DNS affinitásoszlopok készítése, stb.

(10)

Linkerek

rövid, önkomplemeter oligonukleotidok, amelyek saját magukhoz hibridizálva olyan tompa végű, kettősszálú DNS-t képeznek, amely tartalmazza egy

tetszőleges restrikciós endukleáz felismerő helyét:

Restrikciós hely bevitelére alkalmas

BamHI...CGGATCCG EcoRI...GGAATTCC PstI...GCTGCAGC

ADAPTEREK

szintetikus kettősszálú oligonukleotidok, amelyek végei kompatibilisek

különböző restrikciós endukleázokkal végzett emésztések során képződő végekkel.

Esetenként valamilyen restrikciós endonukleáz felismerőhelyét tartalmazhatja.

EcoRI – SmaI...5'AATTCCCGGG 3‘

3’GGGCCC 5’

EcoRI

SmaI

Rövid adapterek:

egyik vég ragadós, a másik tompa.

Hosszú adapterek:

két ragadós vég között egy

harmadik restrikiós endonukleáz felismerõhelye

5' GATCCGGGCCCTGTTAGAGCT 3' 3' GCCCGGGACAATC 5'

pl. BamHI (ApaI) SacI

(11)

Primerek

szintetikus oligodeoxinukleotidok, amelyek iniciációs pontjaiként szolgálnak a templát függő DNS polimerázok számára.

Univerzális primerek: a gyakorlatban elterjedt vektorok klónozó helyének környékére tervezett primerek.

Specifikus primerek: az adott feladatnak megfelelően szintetizált speciális szekvenciájú oligonukleotidok.

(12)

Polimeráz láncreakció I.

Termostabil DNS polimeráz, Taq, Pfu, Vent, Pwo stb.

Soknak nincs 3’  5’ exonukleáz aktivitása  “A” túlnyúló

(13)

Polimeráz láncreakció II.

(14)

A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ MÓDOZATAI

- belső PCR, specificitás növelése belső primerek használatával egy elsődleges PCR terméken

  - egy specifikus primert használó PCR + primer adapter limitált információ esetén

- LM PCR, ligálás közvetített PCR,

kromoszóma metiláltsági térképezésére - inverz PCR, szegélyező szekvenciák izolálására   - “farkazott PCR” ld. cDNS izolálás

  - RT PCR, reverz transzkripció kapcsolt PCR, ld. cDNS

  - kvantitatív PCR, mRNS mennyiségének becslésére

(15)

A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

 klónozás, megfelelő DNS szakaszok kinyerése, esetenként degenerált primerekkel

   DNS szekvenálás, pl. ThermoSequenase    mutagenezis

   szálspecifikus próbák előállítása    diagnosztika

 fertőzések kimutatására

(16)

BELSŐ (NESTED) PCR

1. PCR

2. PCR

2 primer párt használunk

 nagyobb specificitás, a nemspecifikus termékek eltűnése

 költségesebb

(17)

EGY SPECIFIKUS PRIMEREN ALAPULÓ PCR

GÉN 'A'

hasítás 'A' enzimmel

GÉN 'A'

ligálás primer/adapterrel 'A'

GÉN 'A'

PCR 'A'

(18)

LM PCR, ligálás közvetített PCR,

kromoszóma metiláltsági térképezésére

GÉN 'A'

hasítás 'A' enzimmel

GÉN 'A'

ligálás primer/adapterrel 'A'

GÉN 'A'

PCR 'A'

ha “A” metiláció érzékeny  nincs termék

ha “A” izoskizomerje érzéketlen metilációra  van termék

(19)

INVERZ PCR

A géneket környező régiók kiamplifikálkására

Általában a gén szekvenciája részben vagy teljesen ismert  primer pár tervezhető

A A

hasítás 'A' restrikciós enzimmel

A A

önligálás

A

(20)

REVERZ TRANSZKRIPCIÓ KAPCSOLT PCR (RT-PCR)

mRNS

antiszensz primer

reverz transzkripció reverz transzkriptázzal AMV: avian mieloblastosis virus RT

MMLV: Moloney murine leukémia vírus RT Tth: Thermus thermophilus, Mn2+ jelenlétében cDNS

szensz primer

PCR

250 500 1000750

RT+ RT- gK

bp

Gének szerveződésének

vizsgálatára

(21)

REVERZ TRANSZKRIPCIÓ KAPCSOLT KVANTITATÍV PCR

Az RNS preparátumnak DNS mentesnek kell lennie

exponenciális rész lineráris szakasz

plató

ciklus szám termék

(22)

T

50°C 95°C

72°C

Denaturálás Hibiridizáció DNA szintézis

Real-time PCR

Denaturálás

: SYBRGreenI : fluorescens SYBRGreenI

(23)

Real-time PCR reakció analízise

Kalibráció ismert mennyiségű genomiális DNS-sel

reprodukálhatóság ismeretlen mennyiségű templát cDNA-sel.

(24)

A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI: klónozás

(25)

A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI: DNS szekvenálás

templát DNS

ddATP/dNTP PCR egy primerrel

ddA

ddA ddA

ddA

terminálódott láncok száma

(26)

A POLIMERÁZ LÁNC REAKCIÓ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI: mutagenezis

random: a Taq polimeráz átírási hűsége rosszabb, hibák épülnek be és amplifikálódnak

1-2 hiba 1 kb hosszon

Mn

2+

vagy nukleotid analógok (inozin) növelik a mutációs rátát in vitro evolúció

irányított:

XhoI

XhoI Mr

Mf O1

O2

O1-Mr 1st PCR-s Mf –O2

BamHI

BamHI CO2 O1

XhoI

BamHI 2nd PCR O1 – O2

digest with XhoI and BamHI

ligate into XhoI – BamHI digested vector

(27)

A PCR DIAGNOSZTIKAI ALKALMAZÁSAI I.

- FERTŐZÉSEK KIMUTATÁSA

minden élőlény genetikai anyaga nukleinsav,

ez tartalmaz specifikus szekvenciaelemeket 

speciálisan tervezett primerek segítségével PCR

a termék megjelenése fertőzésre utal

(28)

A PCR DIAGNOSZTIKAI ALKALMAZÁSAI II.

MUTÁCIÓK KIMUTATÁSA

normálisA C gén

mutáns

5' 3'

A 5 C

' 3'

A

5' 3'

PCR

egészséges

nincs termék beteg

A 5 C

' 3'

5 C

' 3'

PCR

egészséges nincs termék beteg

(29)

+C R

R +C R M +C R

60oC 62oC 64oC 66oC

Diagnosztika optimalizálás

XhoI

BamHI

(30)

Ligáz láncreakció

5’ A 3’

5’

3’ T

5’ A 3’

3’ T 5’

5’ A 3’

5’

3’ T

5’ A 3’

3’ T 5’

5’ A 3’

5’

3’ T

5’ A 3’

3’ T 5’

5’ A 3’

3’ T 5’

5’ A 3’

3’ T 5’

5’ A 3’

5’

3’ T

5’ A 3’

3’ T 5’

3’ T 5’

3’ T 5’

5’ A 3’

5’ A 3’

denaturáció, hibridizáció

denaturáció, hibridizáció

ligálás,

termostabil ligázzal

ligálás,

termostabil ligázzal

4 primeres, A PCR-t nem tudta

kiszorítani

(31)

Ligálás és a PCR kombinálása

(32)

GÉNSZINTÉZIS STRATÉGIÁK

1. Szintetikus DNS fragmentek összeállítása átfedő oligomerekből

1. fragment 2. fragment

3. fragment 1+2. fragment

1+2. fragment

1+2+3. fragment

hátrány: drága,

mind a két szálat meg kell szintetizálni

(33)

2. Fragment összeállítás primer-templát módszerrel

5’ 5’

5’

5’

3’ 3’

3’

3’

Klenow, dNTP

Több verzió is erre az enzimatikus feltöltési elvre alapszik.

2.a. Hajtű módszer

Klenow, dNTP

5’ 3’

(34)

hasított vektor

polimerizáció Klenow, dNTP

ligálás

transzformálás

hibridizálás, enzimatikus feltöltés

5’ 5’

5’

3’3’ 3’

átfedő szintetikus oligonukleotidok

hasított vektor

5’

5’

3’

3’

közvetlen transzformálás

Híd ligálás

2. c. Fragment összeállítás a javító mechanizmus

(gap repair) kihasználásával

(35)

A humán szérum albumin HSA szintézise

1864 bp hosszú géne, 60 kDa méretű fehérje.

Magyar projekt, svéd megbízásból SZBK, Biotechnika Rt. 5 kutatója Eleinte még manuális oligo szintézis

A szintézis oka: élesztőben termeltetni  vérpótló szer

A gént négy kb egyenlő részre osztottál, mindegyik kb 450 bp hosszú, Ezeket klasszikus klónozással illesztették össze

5’ 3’

(36)

Negyed HSA szintézis stragégiája

pN GGGCC pC G

CTTAAOH CCCGGG

GCCTAG AATTC

G

pN GGGCCC

CCCGGG G

CTTAAOH

GGGCCC GGATCN C

CCTAGN HSA1 AATTC

G

pC G

CTTAAOH CCCGGG

pN GGGCCC

CCCGGG G

CTTAAOH HSA1

pN GGGCC

HSA2 1. ligálás

2. tompítás 3. ligálás

1. ligálás 2. tompítás 3. ligálás ligálás ApaI-EcoRI

adapter

ApaI-EcoRI adapter

EcoRI-ApaI hasítás

ligálás

GGGCCC

CCCGGG G

CTTAA GGATCN

CCTAGN HSA1 AATTC

G

AATTC G

GC GGATCN

CCTAGN HSA1 GGGCCC

CCCGGG G

CTTAA

HSA2 AATTC

G

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Cisz módon ható regulátor elemek (a transzkripciót szabályozó DNS-szakaszok)... Az RNS polimeráz

X·2 ·n darab produkt X ·2 n-2 darab produkt DNS templát, dNTP mix, primerek, Mg 2+ , puffer, hőstabil DNS-polimeráz Taq: Thermus aquaticus...

Klónozás két restrikciós enzimmel.. enzimkeverékben kétféle, a DNS-hibajavítás során használatos enzim van: az uracil DNS- glikoziláz az uracil bázist vágja le

A primerek olyan rövid, egyes szálú DNS darabkák, ame- lyekkel „megcímkézzük” a sokszorosítandó génszakasz két végét.. A DNS polimeráz innen „folytatja” az új

A primerek olyan rövid, egyes szálú DNS darabkák, ame- lyekkel „megcímkézzük” a sokszorosítandó génszakasz két végét.. A DNS polimeráz innen „folytatja” az új

Lényegében a DNS-ben kódolt információ kinyerése fehérjék előállítása (fehérje szintézis) céljából.. Átírás (transzkripció)

A szûken értelmezett DNS klónozás a DNS (vagy a gén) sejtbe juttatását, genomba épülését és az utódoknak történõ átadást jelenti. Ehhez képest többletkövetelmény, hogy

A klónozandó DNS-t és a tisztított plazmidot egy olyan restrikciós enzimmel emésztjük, amely például a tetraciklin-rezisztencia génjében hasít.. colit

Plazmid klónozó vektor ok példányát hasítják ugyanezzel az enzimmel (4). A baktériumokat a tenyészt csészébe behelyezik olyan hígításban, hogy minden létrejöv telep 7)

Az egér összes sejtében termeltetett Agrp fehérje elhízást okoz a transzgénikus egerekben. A fehérje szerepe eddig ismeretlen volt, csak annyit tudtak

15-30 nukleotid hosszúságú primer, a tapadási helye jelöli ki a felsokszorosítandó DNS szakasz kezdetét. •

 Több szintje létezik: molekuláris klónozás, sejt klónozás, szövet klónozása, teljes élőlény klónozása..  Molekuláris

Képes magas GC tartalmú régiókat is szintetizálni, és a PCR termékek tompa véggel keletkeznek, amik megfelőek klónozáshoz.A KOD XL DNS polimeráz a KOD HiFi DNS polimeráz

• az áttörést azonban a hőstabil DNS polimeráz (Taq) hozta, ami a Thermus aquaticus -ból származik.. PCR

- két aktív centrum, három eltérő aktivitás (Rnáz-H, RNS-függő DNS polimeráz, DNS- függő DNS polimeráz). •

A talaj a legjobb környezet a mikrobiális sokféleség vizsgálatára, de komoly hátránya, hogy a DNS kinyerése során huminsavak is extrahálódnak, melyek gátolják a

Az eredeti nyelvű éneklés felhasználási területei és az énekelt repertoár összetétele kétséget kizáróan reprezentálták, hogy a saját énekesi gyakorlatban

A közösségi mediációk az összegyűjtött tapasz- talataim szerint két fő csoportra oszthatók a kö- vetkezők szerint: (1) egy adott, minden résztvevő számára

A mesterséges intelligencia felhasználási területei A mesterséges intelligencia területén ma már rengeteg különböző algoritmus található, melyek számos szakterületen

A gátlási vizsgálatok alapján egyértelműen igazolható volt, hogy a Taq DNS polimeráz enzim kiemelten érzékeny a gátló komponensek jelenlétére és már nagyon alacsony

Természetesen nincs egyetlen ellátásilánc-stratégia, mely minden terméktípus számára megfelelő lenne, éppen ezért fontos, hogy az ellátási lánc kialakításakor i

Cikkünk egyik legfontosabb célja, hogy a reál- folyamatok fejlődésének az eddigiekben ismertetett általános tendenciáit szintetizálva olyan modellt mutasson be,

(2012): Magyarországi elevenszülő gyík (Zootoca vivipara L ICHTENSTEIN , 1832) populációk közötti különbségek mitokondriális DNS szakaszok alapján.. Magyar