• Nem Talált Eredményt

Dr. Balla József KROMATOGRÁFIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Dr. Balla József KROMATOGRÁFIA"

Copied!
179
0
0

Teljes szövegt

(1)

KROMATOGRÁFIA

Előadás BSc. hallgatóknak

Dr. Balla József

2016. őszi félév

(2)

A kromatográfia

felfedezője és névadója

(3)

Kromatográfia

(4)

Richard Kuhn (1900-1967)

1938 Nobel-díj abszorpciós kromatográfia

Zechmeiter László Cholnoky László

Karotinoidok

(5)

A megoszlási kromatográfia terén végzett munkásságukért 1952-ben Nobel-díj

kaptak.

Archer John Porter Martin

Richard Laurence Millington Synge

(6)

Kováts Ervin, Horváth Csaba

(7)

Történet

1897 D.T.Day fullerföld, nyersolaj

1906 M.Zwett. A kromatográfia felfedezője és névadója.

Chroma graphien, crm gro

1937 Zechmeister és Cholnoky (első könyv, angolul)

1937 Tiselius: Elektroforézis

1940 Ioncserélő kromatográfia Izmailov, Schreiber

1941 A.P.Matin és Synge. Megoszlási folyamatok

1944 Consden, Gordon, Martin: Papírkromatográfia

1952-58 E.Stahl: Rétegkromatográfia

1952 James, Martin: Gázkromatográfia

(8)

1961 G.Schay: A gázkromatográfia alapjai, Akadémiai Kiadó, 1961.

1963-66 Giddings: Egységes elmélet lehetősége

1965-68 Horváth, Huber, Snyder, Kirkland, Halász, SCOTT: HPLC

1978-79 Dandenau: kvarcüveg kapilláris

1976-80 Regnier, Horváth, Karger: biopolimerek elválasztása

1981-83 Jorgenson, Lukács: kapilláris elektroforézis (CE)

1982-85 Novotny, Lee: SCF

(9)

Mozgófázis Állófázis

szilárd folyadék

GÁZKROMATOG- RÁFIA (GC)

gáz GSzK (GSC)

gáz-szilárd

kromatográfia

GFK (GLC) gáz-folyadék

kromatográfia SZUPERKRITIKUS

FLUID

KROMATOGRÁFIA (SFC)

szuperkritikus fluidum

SFK (SFC)

FOLYADÉK- KROMATOGRÁFIA

(LC)

folyadék FSzk (LSC) VRK (TLC) vékonyréteg

kromatográfia IK (IC)

ionkromatográfia

FFK (LLC) PK (PC) Papír

kromatográfia

(10)

idő

A, A,B A+B

állandó mintaáram

A

B D

cA

cB

állófázis

Detektor jel

(11)

idő

A

A,B B A D

állófázis

Detektor jel

diszkrét

minta K

K

c A cK c B

K

(12)

B A D

állófázis

Detektor jel

c c

A cB E

E

A

idő Detektor jel

integrális

differenciális

(13)

109

2 600 2000

GC

LC IC

SFC

HPLC Gél

300

(14)

a

c

rossz elválasztás: nem szelektív nem hatékony

szelektív

nem hatékony

hatékony

idő

idő

idő mV

mV

mV b

nem szelektív

(15)

GC

(16)

A gázkromatográfiás elválasztás leírásának alapkérdései

-a mozgófázis áramlásával összefüggő problémák (áramlás szemcsés tölteten és üres csőben),

-az anyagátmenetet leíró gázkromatográfiás elméleti megközelítések,

-a jellemző molekulakölcsönhatások,

-a koncentrációeloszlás, csúcsalak és az elválasztás

(17)

Retenció

• Retenciós idők

• Retenciós térfogatok

• Relatív retenció

A tR A,

B tR B,

C tR C,

a mintabemérés pillanata

idő mV

mintabemérő detektor

1 2

(18)

Kromatográfiás alapösszefüggések I.

Bruttó retenciós idő tR

Holtidő tM

Redukált retenciós idő t’R= tR - tM

Kolonnahossz L

Lineáris áramlási sebesség u

Megoszlási hányados

Retenciós tényező

Csúcsszélesség w

Relatív csúcsszélesség w/ tR

Tányérszám

m s

c K c

m s M

M R

n n t

t k t

(19)

Gázkromatográfiás alapfogalmak

• Megoszlási hányados

• Szelektivitás

• Hatékonyság

• Felbontóképesség

h

h1/2

w

=w ln 2 =

2 2ln 2

A = h

= m cmax V

R

N 2 tR

cmax

c(t) 0,607h

w =4

2 2

>

<

>

<

>

< < >

w1 tR2 tR1

w2

< >

alapvonal mV

idő tR

(20)

Kromatográfiás alapösszefüggések II.

1. A szükséges, de elégséges felbotóképesség.

Általában:

2 2

16 ,

w

N tR ( )

N H L illetve

Nmax Hmin

1

1 2 1

, 2 , 1

, 2

,

k

k t

t

t t

t t

M R

M R

R

R

M M R

t t k t

2. Érzékenység: detektálás!

5 , 1 2

1 2

1 , 2

,

w w

t Rs tR R

k k Rs N

1 1

4

hatékonyság

szelektivitás retenció

(21)

L, t

dx dp

x p,u,F

pi, ui,Fi po,uo,Fo

u = ?

M

dx K dp

u p

 

pu u po o

p u u po o

dx K dp p

u

po o p

o

i

p

p p L

o o

ou dx K pdp

p L

o L

o M

o ou p

pdx u

t dx

) 2 (

2 2

o i o

o K p p

L u

p p

( )

3

3 3 2 2 2

2 2

o i o o L

o o o

M p p

u p dp K u p

K

t p p p

L

(22)

F , co >

< >

dx dco

c xt dx

F o

 

t vscs vmcm

xdx

dx

x c

v c

t v dx

x t

F co s s m m 



vs=Vs/L és vm=Vm/L

t x c c x

c t x

c m

m s

s





c c x állandó

K s m

m m

s m

t

o v

t x v c

t x K c

x

F c

1





c x t t c

x x t

c

m m

m

s m

m m

v Kv

t x c

t c x t x c

F

 

z x t cm

u

(23)

c

cm Jel

c0,1 c0,2 c0,3

a b c

s

c0,1 c0,2

c0,3

(24)

c v

N - 1 N N + 1

vm c vm vm

vs v

c

cm( N-1 )

cs( N-1 )

m(N-1)

mN

csN

cmN

cm(N+1)

cs(N+1)

s s

o

N , s s N

, m m

N , m )

N (

m c )dV v dc v dc

c

( 1

N , m

N , s

c K c

) m,N m m,N s m,N

N ( ,

m c )dV v dc v Kdc

c

( 1 (vm vsK)dcm,N

eff s

m v K v

v

eff N

, m )

N ( , m

N , m

v dV c

c

dc

1

o N , m

N c

y c veff

V

(25)

A van Deemter egyenlet

D u

d k

k u

d D H

s m f

p

2

1 2

3 2 2

2

g

C u

u A B

H s

zónaszélesség kezdetben

zónaszélesség egyt idő után

(26)

HETP-u

Cs.u

A H

( mm )

B/u

=0,409 Hmin

0,5 1

H - u

u u C

A B

H    s

(27)

A Golay egyenlet

D u d ) k (

u k D

r )

k (

k k

u H D

s f m

c m

2 2 2

2 2

3 1 2 1

24

11 6

2 1

u C u

u C

H B m s

0.4 0.6 0.8 1 1.2 H ( mm )

H u

(28)

Hmin  2 B C( mCs) u B

C C

opt

m s

df (m) Cm (%) Cs (%)

0,25 98 2

0,50 82 l8

1,00 67 33

2,00 45 55

5,00 15 85

D u r )

k (

k k

u H D

m c m

2 2

2

1 24

11 6

2 1

(29)

Vékonyfilmes: df< 1 Cm > Cs ( > 100 )

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

H

(mm)

u (cm/s)

B/u

Cmu Csu 40 mm/s2 ; Cm =

B = 3.10-4s

Hmin.= 0,22 mm uopt.= 36,5 cm/s

Cs

Cm >>

Vastagfilmes: df > 1 Cs > Cm (  < 100 )

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

H

(mm)

Csu

Cs>> Cm

(30)

Relatív retenció:

500 600 700 800 900 1000

100

_ _ lg t'R

lg t'R n

lg t'R n lg t'R n

+1

lg t'

R n+1

lg t'R x lg t'R x

lg t'R n

_100

Ix n

A B'

B C

C'

r t

t

V V

k k

R R

R R 2 1

2 1

2 1

2 1 ,

, ,

, ,

 

(31)

Az elválasztás jellemzése

5 , 1 1

1

4

k k Rs N

2

2 2 2

2 1

16 1 



k R k

Nreq s

1 1 1

4

f l s

p k

ln k R n N

SN TZ tR n tR n

n n

, 1 ,

1

  1

     

u H k

R k u k

k NH t

t

n n s

n n

o n

,

R 2

2 3

2 1

16 1 1

1

(32)

N

20 10 3 40 10 3 60 10 3 80 10 3

20 10 3 20 10 3

20 10 3 20 10 3 20 10 3 20 10 3

1/

N k /4 k/(1+k) Rs

1,05 5 35,35 0,05 0,83 1,47

1,05 5 50,00 0,05 0,83 2,08

1,05 5 61,23 0,05 0,83 2,54

1,05 5 70,70 0,05 0,83 2,93

1,10 5 35,35 0,09 0,83 2,64

1,15 5 35,35 0,13 0,83 3,81

1,20 5 35,35 0,17 0,83 4,99

1,05 10 35,35 0,05 0,90 1,60

1,05 15 35,35 0,05 0,94 1,66

1,05 20 35,35 0,05 0,95 1,68

(33)

1 2 3 4 5

1,05 1,10 1,15 1,20

Rs

k) Rs=f(

Rs=f( )N Rs=f( )

(34)

GC-s kolonnák

Szemcsés töltetű kolonnák

makro töltetű

mikro töltetű adszorpciós megoszlásos adszorpciós

megoszlásos adszorpciós

megoszlásos kolonnák

PLOT

WCOT kapilláris méretű)

(

Kapilláris

(35)

Kapilláris kolonnák

PLOT

kapilláris cső fala porózus adszorbens réteg

 mm

kapilláris 2rc = 0,05 1 mm

WCOT

SCOT

hordozó, 0,1-3 mm

hordozó megosztófolyadék, 5-20 mm

megosztófolyadék, 0,01-5 mm

(36)

10

100

1000

5 2,5 0,5

1,5

200 400 500

NB

ST

WB belső átmérő, mm

mm

fi lm va st ag ág s a

a a i im nt k p c tá s

ng 104

(37)

Belső átmérő (mm)

Filmvastagság

(mm) Fázisarány

()

Mintakapacitás (ng)

0,2 0,1

0,2

500 250

10-20 30-40

0,25 0,1

0,25 1

625 250 63

30-40 100-150 400-500

0,32 0,1

0,25 1

800 320 80

50-70 100-200 400-500

0,53 0,1

0,25 1 5

1325 530 133 27

50-100 200-300 1000-1500 8000-10000

(38)

 

CP

 

I i F i

OV

1 5

5 275100

I I ax by cz du es

I I ax by cz du es

I I ax by cz du es

F sq

F sq

F sq

1 2

5

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

5 5 5 5 5

...

...

.

 

I iF IiF I i

sq,

 

I OVi IiOV I i

275 275 sq McReynolds (1970)

Rohrschneider

(39)

A megosztó-folyadék neve Min.

max.hôm.C

Oldó- szer

Benzol 1-Butanol 2-Pentanon 1-Nitro-propán Piridin Summa CP-index

Apiezon L 50/300 C,T 32 22 15 32 42 143 3

Butándiol-szukcinát 50/225 C 370 571 448 657 611 2657 63

Carbowax 1540 50/175 C 371 639 453 666 641 2770 66

Carbowax 4000 60/200 C 317 545 378 578 521 2339 55

Carbowax 4000 mono- sztearát

60/200 C 282 496 331 517 467 2093 50

Carbowax 20M 60/225 C 322 536 368 572 510 2308 55

Carbowax 20M-tereftálsav 60/225 C 321 537 367 573 520 2318 55

Dexsil 300 50/450 T 47 80 103 148 96 474 11

Dexsil 400 50/400 T 72 108 118 166 123 587 14

Dexsil 410 50/400 T 72 286 174 249 171 952 23

DEGA 0/200 A 378 603 460 665 658 2764 66

DEGS 20/200 A 496 746 590 837 835 3504 83

(40)

A megosztófolyadék neve Min.max.hôm.C Oldószer Benzol 1-Butanol 2-Pentanon 1-Nitropropán Piridin Summa CP-index

SE-30 50/300 C 15 53 44 64 41 217 5

SE-52 50/300 C,T 32 72 65 98 67 334 8

SE-54 50/300 C,T 33 72 66 99 67 337 8

XE-60 0/250 A 204 381 340 493 367 1785 42

OV-1 100/350 C,T 16 55 44 65 42 222 5

OV-3 0/350 C,T 44 86 81 124 88 423 10

OV-7 0/350 C,T 69 113 111 171 128 592 14

OV-11 0/350 C,T 102 142 145 219 178 786 19

OV-17 0/375 C,T 119 158 162 243 202 884 21

OV-22 0/350 C 160 188 191 283 253 1075 25

OV-25 0/350 C 178 204 208 305 280 1175 28

OV-73 0/325 T 40 86 76 114 85 401 10

(41)
(42)
(43)
(44)

SGE Restek Quad-rex JW HP Chrom-pack Allteck Supel-co Minõség

BP-1 Rtx-1 007-1 DB-1 HP-1

Ultra-1

CP-Sil 5CB AT-1 SPB-1 SE-30, OV-1,

OV-101, SP-2100

BP-5 Rtx-5 007-2 DB-5 HP-5

Ultra-2

CP-Sil 8CB AT-5 SPB-5 SE-54, SE-52,

OV-73

BP-10 Rtx-1701 007-1701 DB-1701 - CP-Sil

19CB

AT-1701 SPB-1701 OV-1701

- Rtx-50 007-17 DB-17 HP-50

HP-17

- AT-50 SPB-50 OV-17, OV-2250

BP-21 Stabilwax- DA

007-FFAP DB-FFAP HP-FFAP CP-Wax 58CB

AT-1000 Nukol SP-1000, FFAP

- Rtx-2340 - - - CP-Sil 88 - SP-2340 SP-2340, OV-275

PONA - 007-1-50-

0.5F

- PONA Squalane - Petro

col 50.2

Squala-ne BPX

624

Rtx-624 007-624 DB-624 HP-624 CP-Sil

13CB

AT-624 VOCOL -

- Stabil

wax-DB

- CAM - CP-Wax 51 - Carbowax

Amin

-

(45)

T,Sz.

Ny. Á

K

B D

minta

segédgázok

E A/D

C

1 2 3 4

vivőgáz forrás (2-3 bar)

make-up split

szeptum purge

GC általános felépítése

(46)

Mintabeviteli megoldások

(47)

kolonnára

minta be

vivőgáz

kolonnára mintahurok

minta be

vivőgáz

a) b)

mintahurok

Gázminta bemérés

(48)

Mintaáram elosztó: splitter elvi vázlata

vivőgáz

szeptum

"purge" gáz

üveg, kvarc betét (liner)

split mintaáram változtatható áramlási

ellenállások szeptum

áramlás szabályozó

fűtés

(49)

Splitless bemérés

vivőgáz

kapilláris vivőgáz

kapilláris mikrofecskendő

zárva

zárva

nyitva

nyitva

a) b)

adszorbens adszorbens

(50)

Oldószerhatás

idő Detektorjel

Detektorjel a

b

(51)

PTV injektor

vivőgáz

szeptum

"purge" gáz

(liner)

split mintaáram változtatható áramlási

ellenállások szeptum

áramlás

hűtés kvarc betét

fűtés szabályozó

programozott

programozott

kvarcgyapot

(52)

GC-s detektorok

• 1. hővezetőképességi detektorok,

• 2. ionizációs detektorok,

• 3. fotometriás detektorok

• 4. molekulaszelektív, vagy tömegspektrometriás detektorok (MSD)

• 5. elektromos vezetőképességi detektorok,

6. oxigén szelektív detektor,

(53)

Melyik előnyösebb detektorként?

Z DAH DFH linearitási típus

LOD LOQ tartomány 1. 2.

MSD -

10-16A

10-15 g 10-10 g 104-105 Univerzális, specifikus

koncentráció FID 10-14A 10-12

g/s

10-5 g/s 107 szerves tömegáram érz.

ECD 10-14V 10-13 g 10-9 g 104 specifikus konc. érz.

FPD P - 10-12

gP/s

10-7 gP/s 105 (lgA- lgc)

specifikus tömegáram érz.

FPD S - 10-10

gS/s

10-7 gS/s 103 (lgA- lgc)

specifikus tömegá.

ramérz.

(54)

Követelmények a készülékekkel szemben:

ex R

D kol

R

telj

N

t F

V N

t

A 

 

 

 

 

 

2 2 2 2 2

2

12

 12

2 2

2

2

  

   

(55)

Fast GC k ∞

m s

min B C C

H  2 

s m

opt C C

u B

D u r u

H D

m c m

24

2

2

H = 0,6r Dm

, u  6 9

(56)
(57)

GC-s detektorok

• 1. hővezetőképességi detektorok,

• 2. ionizációs detektorok,

• 3. fotometriás detektorok

• 4. molekulaszelektív, vagy tömegspektrometriás detektorok.

• 5. elektromos vezetőképességi detektorok,

6. oxigén szelektív detektor,

(58)

B K

M R

vivőgáz

B K

M R

vivőgáz

a) b)

K

vivőgáz

M R

K

B

HWD, TCD kapcsolás

(59)

vivőgáz B

M R

B

M R

vivőgáz

moduláló gázáram

moduláló gázáram

mérőszál mérőszál

szabadba szabadba

X X

a) b)

mikro-TCD

(60)

Az ionizációs detektorok működési elve

1010

vivőgáz

R U R >

V=1V-1kV

o o elektródok

(61)

FID elvi vázlata

anód (+)

katód (-) láng

tömítés hidrogén

levegő

(62)

A lángban lejátszódó folyamatok

2500 K

előmelegítő

zóna reakció zóna (pirolízis) 1500-2000 K

O2 O2

O2

O 2 O2

oxidációs zóna

2 2

1. H + O2 HO + H. H1 230,3 kJ

H + +

2. O2 OH O H2 67,8kJ

+ H2 kJ

3. OH H + H2O H3 -63,2

H O +

+ H

H2

4. O H4 4,4kJ

kJ Rekombinációs reakciók

H. + H2O kJ

5. OH + X + X H5 -500

H + X X

6. H + H2 + H6-436,3 kJ

O2 X

7. O + O + X + H7-498,6 kJ

H

1 7

-1435

pirolízis

. .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

1. Aj ka Kris tály Üveg ipa ri Kft. DR-PAck Cso ma go ló anyag gyár tó Kft.. Gal li co op Puly ka fel dol go zó Zrt. Gant Pé csi Kesz tyû Kft. Gant Pé csi Kesz tyû Kft.

1. Aj ka Kris tály Üveg ipa ri Kft. DR-PAck Cso ma go ló anyag gyár tó Kft.. Gal li co op Puly ka fel dol go zó Zrt. Gant Pé csi Kesz tyû Kft. Gant Pé csi Kesz tyû Kft.

A Testület 2052/2006. 13.) számú határozatával a Rádió Sopron Kft. Konzorcium és a Sopron Rádió Kft. Konzorci- um pályázók által benyújtott pályázati ajánlatokat

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, az adidas Budapest Kft. és a Nemzeti Utánpótlás-neve-.. lési Intézet közös pályázatot

Milyen feltételei vannak a királis vegyületek GC-s és HPLC-s

Extensive reading involves reading (generally longer) texts for the purposes of entertainment or to obtain some information. The opposite of extensive reading is intensive reading,

does not simply equal throwing in a topic and telling your learners to speak about it – as a teacher, you will need to have precise aims in your mind when designing or

As you could see, the children were listening to the teachers instructions and were responding with their bodies, without speaking. Testing also took place based on

Napjainkban egyes napilapok, szakmai lapok és kft-ék is adományoznak turisztikai minősítési díja- kat mint például a „Best of Budapest” vagy az „Aranynap-díjak”, de a

A molekuláris módszerek ma már képesek arra is, hogy az endokrin- és anyagcsere-betegségeket genetikai mélységig azonosítsák (lásd dr. Balla Bernadett és

Budapest, Atheneaum; Az első katonai felmérés: Erdély és a Temesi Bánság (2005). Arcanum Adatbázis Kft. századi tár- sadalmi-gazdasági változásaiban. Történeti

11 Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság 2006: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sta- tisztikai Évkönyv, Regiszter Kiadó és Nyomda Kft., 2005, Budapest. 12 Az

Kocsis József (szerk.) (1993): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. Tervezés, mérés,

Balla, Herendiné Kónya, Paulovits: A középiskolai matematikatanítás elméleti és gyakorlati kérdései, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015.. Balla, Herendiné

mény térbeli kiterjedését. A '80-as években lemondott festményein a mélység érzékeltetéséről, a sík, a jelzett háttéren csak néha és csak néhány vonal

Károly, Balla Gyula, Balla László, Balla Teréz, Bartha Gusztáv, Cséka György, Dupka György, Ferenczi Tihamér, Fodor Géza, Horváth Sándor, Kecskés Béla, Kovács

LW Balla Károly és Pergő Celesztin igazgatása alatt. augusztus 31, In A magyar színikritika... I4 ' Bíró József sorai Székely Józsefiének. I4 ~ Jó okunk van arra

Nagy József (1966—) főigazgató- helyettes volt. Bihari József, dr. Bakos József, dr.. Nagy József é3 dr. Béky Lóránd, dr.. Budai László, dr. Hrabecz József és dr.

 Vámos Ágnes és Kovács Judit (szerk.) (2008d): A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban: Jubileumi tanulmánykötet. Eötvös József

Mányoki Vilma (Budapest) Martinkó András (Budapest) Mezei József (Budapest) Mód Aladár (Budapest) K- Nagy Magda (Budapest) Nagy Miklós (Budapest) Németh G, Béla (Budapest)

Szörényi László (Budapest) Szuromi Lajos (Debrecen) T a m á s Attila (Szeged) Tarnai Andor (Budapest) Tódor Ildikó (Budapest) Tompa József (Budapest) Tóth J á n o

Varga István (Eger) Varga József (Budapest) Vargha Kálmán (Budapest) Vásárhelyi J u d i t (Budapest) Végh Ferenc (Budapest) Veres András (Budapest) VIrágh László (Budapest)

Geönczy József (Hajdúszoboszló) Gömöri György (Cambridge) Grezsa Ferenc (Szeged) Haiman György (Budapest) Hargittay Emil (Budapest) Heltai János (Budapest) Holl Béla