• Nem Talált Eredményt

hét A vízkörforgás rendszere és a változásának jóléti következményei Ungvári Gábor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "hét A vízkörforgás rendszere és a változásának jóléti következményei Ungvári Gábor"

Copied!
52
0
0

Teljes szövegt

(1)KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN.

(2) KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, és a Balassi Kiadó közreműködésével..

(3)

(4) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készítette: Ungvári Gábor Szakmai felelős: Ungvári Gábor. 2011. január.

(5) KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN. 4. hét A vízkörforgás rendszere és a változásának jóléti következményei Ungvári Gábor.

(6) Vázlat – I. Szakasz – a fenntartó rendszer folyamatok és a hiányuk hatása • •. • • • •. Miről lesz benne szó? A természet önálló rendszer – egyfajta tőkeként fogható fel, amelynek fenntartó folyamatait: a víz-, a szén-, a tápanyagkörforgás és a talajfejlődés alkotják. E tőke nagyságától és összetettségétől függenek a belőle származtatható ökológiai rendszer-szolgáltatások jóléti hatásai. A víz alapvető jelentőségét az adja, hogy egyszerre „üzemanyaga” és hordozó eleme is ezeknek a körforgásoknak. A víz és vele a tápanyagok útját az ökológiai rendszerműködés során és a talaj termékenységének megőrzését a tájhasználat rendszere alakítja. A tájhasználat és a természeti tőke összekapcsoltságán alapszik a vízkezelés gyakorlatának és a jólétnek összefonódása..

(7) Jólét és ökológiai teljesítmény összefüggésének feltárása Costanza sejtése •. A természeti értékre vonatkozó közgazdasági vizsgálatok összegzése ökológiai rendszertípusok (biomok) és szolgáltatásaik szerint. •. Az egységnyi területre vonatkozó fajlagos értékek együtt mozognak az ökológiai rendszer vízfelhasználásának nagyságával. Costanza et al: The Value of ecosystem services: putting the issues in perspective. In Ecological Economics 25(1998) 67–72.

(8) Mocsarak, árterek Trópusi erdők. Partividéki mangrove erdők Mérsékeltövi erdők Füves területek.

(9)

(10)

(11) • A párolgtatás képessége alakítja a növényzet hőmérsékletét, ami befolyásolja a talaj feletti légréteg felmelegedésének ütemét. • A felmelegedés elodázáshatóságának korlátozó tényezője a párologtatáshoz rendelkezésre álló nedvesség mennyisége. Water intolerancy Kravchik, Varga – People and Water www.peopleandwater.sk.

(12) Energia felhasználás és talajnedvesség változás 500 Hő, levegő melegítésre, (Cal/cm2) Hő, talajban tárolt, (Cal/cm2) Hő, párologtatásra, (Cal/cm2) Összesen (Cal/cm2). 450 400. Cal/cm2. . .. 350 300 250 200 150 100 50 0 Aug 13-14. Aug 18-19. Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2). Aug 21-22. Aug 24-25. Aug 30-31.

(13) • Hőmérséklet különbségek a beépített és fedetlen területek között, de • Különbségek láthatóak a fedetlenek között is ökoszisztéma típus szerint.

(14) A 3 alapfolyamat az éghajlat és a vízkörforgás-pályák összefüggései. Integrated watershed management – Manual UNEP 2004 www.unep.or.jp. C. W. Thornthwaite, F. K. Hare: Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2.

(15) Az éghajlat vezérlő folyamatai: napsütés – csapadék – párologtatás, azaz ökoszisztéma működés – időszakos víztöbblet – visszatartás – vízhiány • •. •. A légkör párafelvevő képességét a napenergia mennyisége szabja meg Kihasználásának lehetőségét a párologtatást a talaj fedettsége azaz a növénytakaró szolgáltatja Kihasználásának mértékét a növényzet típusa szabja meg, együtt számít a párologtatási és a vízmegőrzési képesség (ezért a legjobb az erdő). Y tengely: cm csapadék, vagy adott cm csapadék elpárologtatásához szükséges energia X tengely: hónapok január – január között Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2).

(16) A vízvisszatartás figyelembe nem vett jelentősége az Amazonas példáján. Thornthwaite, Hare (Unasylva, 1955, 9. Évf./ 2). http://earthobservatory.nasa.gov/Study/AmazonEVI/.

(17) A párologtatás és lefolyás kapcsolata a Hidegvíz völgyben (Soproni hegység) végzett kutatások alapján. 2 patak napi vízhozamának alakulása nyáron (két órás szakaszolás). Nyári alapvízhozam idősor 12 napon keresztül a kiürülés trendvonalával Gribovski Zoltán: Evapotranspiráció hatása a lefolyás napi ritmusára erdősült kisvízgyűjtőkön. In: Erdő és Klíma füzetek IV. Sopron 2004. A klíma temperálása összekapcsolódik a természetes párologtatás képességével A vízfolyások vízhozama a talaj nedvesség megőrző képességén múlik A talaj nedvesség a vízvisszatartás következménye, ehhez folytonos növényborítás – ERDŐK – szükségesek..

(18) www.maweb.org Consequences of Ecosystem Change for Human Wellbeing.

(19) Az ökológiai-rendszer szolgáltatásainak hatása a társadalmi jólétre a Millennium Ecosystem Assessment kutatás alapján A természet áldásait biztosító 3 alap folyamat: Tápanyag körforgás Biomassza produkció Talaj képződés A természet képességei, mint a fenntartó folyamatokban megtestesülő tőke. Indikátor a vízvisszatartás mértéke. www.maweb.org Consequences of Ecosystem Change for Human Well-being.

(20) Habitat Loss to 1990 Mediterranean Forests Temperate Grasslands & Woodlands Temperate Broadleaf Forest Tropical Dry Forest Tropical Grasslands Tropical Coniferous Forest Tropical Moist Forest 0 Source: Millennium Ecosystem Assessment. 50 Percent of habitat (biome) remaining. 100.

(21) A vízhiány és vízbőség egyszerre jelenléte Magyarországon. Magyarország csapadék és párolgási görbéi, vízmérlege Forrás: Magyarország vízkészleteinek állapotértékelése. Vituki 2002. • • •. • •. Az ökológiai rendszer által fel nem használt energia mennyiség. A számítások csak a csapadékot veszik figyelembe. Felszíni vízkészlet jórészt nem vesz részt az ökológiai rendszerműködésben, ki vannak zárva a vízkörforgásból – lefolynak. A természet nem működésének haszon-lehetőség költsége van Hatására az ökológiai csillapító funkciók hiányában vízháztartási szélsőségek jelentkeznek..

(22) A felszín alatti készletek kapcsolata a vízkörforgáshoz Felszín alatti vízkörzés az Alföld alatt •. •. • •. Az ábra mondanivalója: a felszín alatti vízkörforgást a felszínt érő energia hajtja. A víz körforgásában a mélyebb rétegek víz készletei is részt vesznek. A készletek pótlását – beszivárgást segítő növényborítás csökkent, vele a talajszerkezet romlott és a pótló mennyiség is csökkent (csak a csapadék maradt), mindez ha kis mértékben is, de azt eredményezi, hogy a rétegvíz készletek csapolódnak a talajt melegítő megnövekedett energia mennyiség hatására. Emellett: A vízfelhasználásunk vízkészlet típus szerint megoszlásának alakulására jellemző, hogy az a gyorsabban megújuló felszíni és felszín közeli készletek felől a sokkal korlátosabban rendelkezésre álló felszín alatti készletek felé kezdett eltolódni. Az 1984. évi Vízgazdálkodási Kerettervhez Forrás: Szesztay Károly, Az alföld vízháztartása 2. ábra.

(23) Szántó metszete eső után. Az erdő tereli és forgatja a vizet Felületi párolgás Átázott talaj Vízáramlása a talajban Talajvíz.

(24) Összefoglalva az eddigieket •. Víz – napfény – területhasználat – természeti fenntartó folyamatok kiteljesedése – éghajlati jellemzők. Az összefüggés rendszer alakításában az ökoszisztéma nagysága és teljesítménye jut érvényre. A természet képessége, mint tőke értelmezhető.. •. Hosszú távon párhuzamosan a természetes növénytakaró felszámolásával csökken a megőrzött víz és nő a természet által fel nem használt napenergia, megindul a szárazabbá válás, az ökológiai rendszerek vízszegényebbé válása, leépülése. A felszíni és a felszín alatti készletek csökkenése. Az érzékelhető mikroéghajlat kedvezőtlenebbé válása. A jólét alapjainak lassú erodálódása.. •. A ma tapasztalt éghajlati jelenségek számos esetben nem globális folyamatok következményei, hanem az ökológiai rendszerszolgáltatások közül a csillapító hatások kiiktatásából fakadnak. Kiütközik a korábbi természetátalakító tevékenységek ökológiai és társadalmi költsége.. •. A természet képességének csökkenése, mint a tőke alacsony szintje hiányjelenségekben – szélsőséges vízháztartási helyzetekben – ölt testet : növekvő árvizek, belvizek, aszályhelyzetek. Talajvesztés és talajromlás, pl: talajszerkezet romlás, erózió, termőképesség csökkenés, szikesedés.. •. Egy adott terület víz-napenergia-területhasználat rendszere alapján belátható, hogy mekkora a múlt és jelen társadalmi tevékenységei által felhalmozódó ökológiai deficit..

(25) II. Szakasz – Mindez a Kárpátok alatt •. •. • •. •. A legnagyobb ökológiai teljesítményt és a legnagyobb értékű ökológiai rendszer szolgáltatást a szárazföldön az átmeneti vizes-száraz rendszerek – ártéri erdők, vizesélőhelyek – nyújtják Az ebből fakadó bőséget a Kárpátmedence (víz)megtartó, kiegyenlítő folyamatai és egykor volt fenntartóinak együttműködése biztosította. Mi történt: A természet és fenntartó folyamatok változása a tájhasználat átalakulása mentén A természeti változások összekapcsoltsága a társadalmi folyamatokkal.

(26) A folyóvölgyek történeti léptékű átalakulása. Forrás: Heinz Ellenberg: Vegetation ecology of Central Europe (a német eredeti: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen (1963) angol fordításából (1988)) 30. ábra.

(27) (Természetes) árvizek – a természet éltető erejének áramlása a víz körforgásában. Keményfaliget. Puhafaliget. Árvízszint Ér Tó. Szivacshatás. Kisvízi meder. Kisvízszint. Molnár Géza diája.

(28) Az erdőszerkezetben rejlő hatások Páracsapda. Felső lombkoronaszint Szélirány. Alsó lombkoronaszint cserjeszint rétek. Vízcsapda a talajban (szivacshatás). Molnár Géza diája.

(29) Erdők a hegy- és dombvidéken, erdők a síkokon • A vízszabályozást az erdők végezték: visszatartó beszivárogtatás a hegyvidéken, kiegyenlítés az alföldeken, ahol a magas erdősültségi arány vízigénye csak csapadékból nem fedezhető. • Folyó-ártér kapcsolat. A víznek ki kell lépnie a folyómederből, de ha az állandóan vízborította terület nőne, azt tartósan az erdők sem viselnék. • kistáji vízkörforgások és a víz mozgásban tartásának rendszere az ártéren – időszakosan vízborította területek – víztöbbletből az ökológiai rendszer vízfeltöltése. • a kistáji vízkörforgást ember és természet együttműködése: az ártéri tájgazdálkodás tartotta fenn. • Itt lép be a kultúránk és a történelmünk a képbe – „akik bánni tudtak a folyókkal”, fokgazdálkodás, „két rész víz, egy rész hal” – kiterjedt, speciális szókészlet az ártér differenciált térszintjeinek, a vízjárás és a szukcesszió dinamikájának leképezésére..

(30) Az ökoszisztéma és a mikro-éghajlat átalakulása. Szesztay: A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. 8ábra, 2000.

(31) A természetes növénytakaró kiirtásának hatása a felszíni és talaj vizekre Letarolt erdők. Erdő maradványok. párolgás. Ér. Kisvízi meder. Tó. Talajvízszint süllyedés és összegyülekezés a mélyebb fekvésű területeken. Szivacshatás által tartott talajvízszint Molnár Géza diája.

(32) A vízháztartás összefüggéseinek megjelenése a Kárpát-medence belső területein Y tengely: a vízborította területek aránya %. •. •. •. Az erdős területek aránya % A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. Békéscsaba 2000.. Működtetett, tönkremenő vízrendszer az ártereken nyomokban (Andrásfalvy nyomán) a XVIII–XIX századig A XIX. századig a vízháztartás egyensúlyi pályáján mozog, kiváltó ok a területhasználat átalakulása, következmény a mélyen fekvő területek elmocsarasodása. Az egyes pontok azonban nem egyenértékűek az általuk nyújtani képes ökológiai rendszerszolgáltatások szempontjából!.

(33)

(34)

(35) •. •. • •. •. •. •. A XVIII.–XIX. századtól a víz kivonása a vízháztartás körfolyamataiból – új alacsonyabb víztartalmú egyensúlyi pálya Hajóvontató utak kiépítése elsősorban a Dunán a XVIII. században a bácskai gabona és az Örökös Tartományok összekapcsolására – a folyó-ártér kapcsolat megszüntetése Ármentesítések, lefolyás-gyorsítás, majd a mentesített területek vízelvezetése Az uradalmi szántó területek kiterjesztése a korábban vízjárta és a közös használatú területek kárára (Sárköz, Fertő-Hanság…) Európában egyedülállóan torz birtok szerkezet –szélsőségesen koncentrált hozzáférés az ökológiai tőkéhez, egysíkúvá váló használat vizes területből gyep, majd szántó és a beépített területek növekedése. Ökoszisztéma szolgáltatások közül („hozam jellegű”) helyett talaj („tőke”) kihasználás alapú = felélő gazdálkodás. Y tengely: a víz borította területek aránya %. Az erdős területek aránya % A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. Békéscsaba 2000..

(36)

(37)

(38)

(39) A nagyüzemi termelés időszaka – a még egysíkúbb területhasználat •. •. • •. •. A mezőgazdasági tömegtermékek hatékony termeléséhez szabott központi gazdálkodás-szabályozás. Tekintet nélkül a táj adottságaira A táblaméretek növelése a köztes sávok, foltok felszámolásával, az addig szántóművelés alá nem vont (általában rossz adottságú) területek bevonásával. Legelő helyett szintén a szántóra alapozott intenzív állattartás. A szántóterület túl nagy aránya miatt bekövetkező anomáliákra válaszul további kapacitásbővítés az „ideális” feltételeket biztosító infrastruktúrában: vízelvezetés, melioráció, öntözés Az időszak végére faültetvények a szántásra legkevésbé alkalmas terülteken – hullámtér – árvízi problémák. Y tengely: a víz borította területek aránya %. Az erdős területek aránya % A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, A Nagyalföld Alapítvány vol6. Békéscsaba 2000.. Az erdősültség és a felszíni vízpótlás hiánya (nincs csillapítás) növeli a szélsőségeket és a hiány jelenségeket..

(40) Millennium Ecosystem Assessment Conceptual Framework Human Well-being and Poverty Reduction     . Basic material for a good life Health Good Social Relations Security. Human Well-being Freedom of choice and action. Indirect Drivers of Change  Demographic  Economic (globalization, trade, market and policy framework)  Sociopolitical (governance and institutional framework)  Science and Technology  Cultural and Religious. Indirect Drivers. Direct Drivers of Change. Ecosystem Life on Earth: Services Biodiversity. Millenium Ecosystem Assessment www.maweb.org.       . Changes in land use Species introduction or removal Technology adaptation and use External inputs (e.g., irrigation) Resource consumption Climate change Natural physical and biological drivers (e.g., volcanoes). Direct Drivers.

(41) Széchenyi István a „…Tiszavölgy rendezését illetőleg (…) [elsőként éppen] a következő nehézségeket [látta]: 1ször: Roppant vízmennyiség.. Árvízi védekezés, vízhiányos időszakok. 2szor: Aránylag felette csekély eset. Kiegyenesített vonalvezetés 3szor: Jobbadán alacsony partvidék. Gátak kiépítése. • • • •. 4szer: Vásárhiány, mely miatt nem adhatni el a fölösleget.. Kereslet hiánya. 5ször: Dologtalanság.. Munkanélküliség. 6szor: Földnek csekély becse.. Nyomott földárak, tőke hiánya. 7szer: Paradicsomi egyszerűség.. Alacsony képzettség. 8szor: Egymás ellen álló érdek; és. Szembenálló érdekek. 9szer: Tán, de csak tán, népesedés híja.. Demográfiai problémák. A természet átalakítása, mint a közös tőke felélése ott válik lehetővé, ahol megbillen az egyén és egyén; egyén és közösség közötti egyensúly A természeti tőke csökkenése mellett a használók (kedvezményezettek) köre szűkült és kicserélődött. A folyamat során a terület jövedelmei koncentrálódnak: közös, sokrétű (települési szintű) használatokat adó szolgáltatások helyett, egysíkú, a nagybirtokokban koncentrálódó termelés vált uralkodóvá. Kiszorító hatás: a területhasználat módja megakadályozza az ökológiai torta növelését és a haszonélvezők körének kiterjesztését..

(42) A vízkörforgás kiiktatásának hatására hiány jelenségek az ökoszisztéma szolgáltatásokban A szabályozó funkciók Levegő minőség Éghajlat (csillapítás,hűtés). CO2 elnyelés Erózió csillapítás. Víz tisztítás Járvány terjedés korlátozása Élősködők korlátozása www.maweb.org Millennium Ecosystem Assessment Consequences of Ecosystem Change for Human Well-being. • A hiány jelenségek a jólét csökkenését eredményezik, tehát a természeti tőke alacsony szintje mellett egy ökológiai eredetű deficit halmozódik fel • A közösségi források (növekvő mértékű) felhasználása folyik az ökológiai deficit hatására bekövetkező egyéni és közösségi káreseményeinek kompenzálására. Természeti katasztrófák csillapítása. Árvizek – Belvizek – Öntözés Talaj – termőképesség romlás Talaj veszteség Talajvíz szint csökkenés – Kiszáradás Vízkészletek megőrző használatának felpuhulása Légköri szélsőségek – Felmelegedés.

(43) Somlyódy L.: A hazai vízgazdálkodás stratégiai pillérei 2. ábra. Vízügyi közlemények 2000. 3–4. 379..

(44) Aszályos területek Somlyódy L.: A hazai vízgazdálkodás stratégiai pillérei 2. ábra. Vízügyi közlemények 2000. 3–4. 379..

(45) Belvízi veszélyeztetettség Somlyódy L.: A hazai vízgazdálkodás stratégiai pillérei 2. ábra. Vízügyi közlemények 2000. 3–4. 379..

(46) Árvízi veszélyeztetettség Somlyódy L.: A hazai vízgazdálkodás stratégiai pillérei 2. ábra. Vízügyi közlemények 2000. 3–4. 379..

(47) Probléma. Millió ha. Agrár terület %. Ország terület %. • Vízerózió. 2,3. 35. 25. • Szélerózió. 1,4. 21. 15. • •. Éves összes talajveszteség kb. 100 millió tonna Éves átlagos talajveszteség 70-20 t/ha. • Talaj-tömörödés. 1,4. 21. 15. • Talaj-savanyodás. 0,8–2,8. 13– 42. 9 – 30. • Belvízveszély. 0,5–1,8*. 10–27*. 5–20*. 1,2. 18. 13. • Szikesedés. Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (3.1.3 fejezet). A talaj felélése – hiányzó ökológiai szolgáltatások térben koncentrált együttállása a mezőgazdaság szemszögéből.

(48) Kritikus területek aszály és belvíz. Sárga – belvízzel alig veszélyeztetett Zöld – belvízzel mérsékelten veszélyeztetett Kék – belvízzel közepesen veszélyeztetett Piros – belvízzel erősen veszélyeztetett http://www.otk.hu/cd05/1szek/Nemcsik-K%C3%B6les-Balla.htm.

(49) Water intolerancy Kravchik, Varga – People and Water www.peopleandwater.sk.

(50) A felszín alatti készletek kapcsolata a vízkörforgáshoz •. •. • •. Az ábra mondanivalója: a felszín alatti vízkörforgást a felszínt érő energia hajtja. A víz körforgásában a mélyebb rétegek víz készletei is részt vesznek. A készletek pótlását – beszivárgást segítő növényborítás csökkent, vele a talajszerkezet romlott és a pótló mennyiség is csökkent (csak a csapadék maradt), mindez ha kis mértékben is, de azt eredményezi, hogy a rétegvíz készletek csapolódnak a talajt melegítő megnövekedett energia mennyiség hatására. Emellett: A vízfelhasználásunk vízkészlet típus szerint megoszlásának alakulására jellemző, hogy az a gyorsabban megújuló felszíni és felszín közeli készletek felől a sokkal korlátosabban rendelkezésre álló felszín alatti készletek felé kezdett eltolódni.. Felszín alatti vízkörzés az Alföld alatt. Az 1984. évi Vízgazdálkodási Kerettervhez Forrás: Szesztay Károly, Az alföld vízháztartása 2. ábra.

(51) A kitartó, apró lépések eredője • • • • • • • • • • •. Elfogytak az erdők, eltűntek a vizek – elszegényedett a táj és vele a közösség, amelyik együtt élt vele. Tájaink éltető ereje, a vízzel együtt lassan elszivárog. Az erdők fokozatos kiirtása lecsökkentette a terület ökológiai teljesítményét, ami a természeti tőke romló hatékonyságú használatát eredményezte. A víz kivonása az ártéri tájakból a természeti rendszereket éltető alapfolyamatokat szakította meg. A természeti tőke akkumulációja megállt. A táj átalakításának következtében a regionális léptékű fenntartó folyamatok megszakadtak. A természeti tőke hozamaira alapozott ökológiai szolgáltatások helyett a természeti tőke felélésére alapozott tevékenységek nyertek teret. Az igénybe vett ökológiai rendszerszolgáltatások köre leszűkült, felhasználásuk egysíkúvá vált. A természettel együtt a jóléti hatások is degradálódtak, leépültek, a haszonélvezők köre koncentrálódott - nőtt a használatból kiszorulók, köztük a közös használók aránya. Irracionálisak a területhasználati arányok, nincs helye a vízjárta, erdős területeknek, ebből adódik, hogy az igénybevett ökológiai szolgáltatások szintje kritikusan alacsony a lehetőségekhez képest. Ahogy egyre több víz hiányzik a rendszerből, egyre növekszik az ökológiai szolgáltatások deficitje. A természet-biztosította kiegyenlítő hatások csökkenése a szélsőségek gyakoribbá válását eredményezi. – Növekvő negatív hatások és terhek a kompenzálásukra..

(52) Az erdősültség változásának hatása a terület használati értékének és vízháztartási jellemzőinek alakulására. A jelölések: • C – csapadék, • P – párolgás, • L1 – felszíni (árvízi) lefolyás, • L – lefolyás, • L2 – felszín alatti, kisvízi lefolyás, • W – tározott vízkészlet.

(53)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Si enim sanctissimus dominus noster in nostris iustis iuribus nobis favorabilis non.. que nos de iure

Az egyház életének aktuális kihívása a tudatos felnőttek felé fordulás és ennek valláspedagógiai megszervezése, amely olyan alapokon és kezdeményezéseken nyugodhat, mint

V8 sessióbul álló jobbágy helyekkel, tizenhét do­ hányossal és 500 allodialis hóiddal, hogy az ötsém Vörös József feleségivei együtt betsületessen élhessen, én

hogi valami lezzegök vratlanok myueltek kik mikor vyzik volt, az tokayak reayok tamattaiiak, el vöttek t\í'lök, kik mastannis Tokaiban vannak, es hogi romai ciazar meg paranciolta

Mondják, hogy még mieltt ez történt, Károly gróf megkérte volna a Koháry berezegi család legutolsó ni sarjának kezét, a ki azonban már ekkor Koburg berezegnek volt

hogy a nádor, a ki a magj^ar rendi alkotmánynak fennmaradásáért a nemességgel szemben minden alkalommal mintegy kezességet tartozott vállalni; ezen egész idszak alatt

Kísérletet tettek a szláv nyelv használatával a tanácsüléseken is, de a latin nyelv akkor Európában oly általánosan volt mint hivatalos nyelv használatban és a szláv nyelv

Ein jeder Oberförster soll nach dem formular vo seiten des praefectorats mit gedrukten polleten ternion versehen werden, in welches die von jeden unterthan oder andern

é v i a p r i l 1 1 - i k e volt aztán az a fé­ nyes nap, mely tündöklésével végkép' elűzé a sötétséget és a homályt s boldogító sugaraival felmelengeté az em­

Fontos okokból, melyek közé különösen a költségek el­ kerülése tartozik, a kerületi hatóság va g y általában, vagy egyes esetekben fölhatalmaztathatik arra, h ogy

Ezenkívül azonban, minthogy a tapasztalás azt mutatja, hogy a verőfényes olda­ lon az erdő mindig legrosszabb, s ott a fák csakhamar kivesznek, a többi oldalak felől pedig a

Egy rúdnak különleges feszülése alatt e szerint kilogrammokban kifejezett azon nyújtó vagy torlasztó erőt értjük, mely egy négyzet milliméterre esik; a rugalmassági

Az egyes részletekre nem térhetünk ki, hanem utalnunk kell a közölt táblázatra, amelyikből láthatjuk, hogy a két erdélyi állomás közül a Mezőségben fekvő Szabéd

Ezt a közönség érdeke épen úgy szüksé­ gessé teszi, mint az erdőgazdaság követelményei, s ez az oka annak, hogy még azt az erdőrészt sem véljük kivonandőnak az

De a tényleges kárt a kimutatás számadatai nem mutatják a maguk teljes valódiságában, mert az életben levő csemeték közt, különösen az érintetlen öt ágyban még sok

Daß dieses Verfahren kein günstiges Ergebnis abgeben konnte, war wohl vorauszusehen, doch da ein solches Verfahren manchmal hie und da empfohlen wird ja, sogar noch im Jahre 1914

Telescope, late 18th - early 19th century Collection of György Gadányi, Budapest.. Portable microscope set,

Az államvizsgához csak azok bocsáthatók, kik előlegesen igazolják: a hogy szaktanulmányaikat hazai vagy valamely külföldi szakintézeten vagy más felsőbb tanintézeten mint

Nem vezet pedig eredményre az oly erdőtalajon, a mely rend­ kívüli dús termőereje folytán a tarolás után csakhamar^különféle erdei gyomokkal és cserjékkel nő be, kivált

én kapitihaságomban ha hatíilmas császárunknak igaz híve nem akart volna az én kegyelmes uram lenni, olyan nehéz szolgálatot bizony nem kévánt volna de azolta s 'most is

a Fáy István alapította Pesti Hazai Els Takarékpénztár Egyesület, meg volt már a Magyar Kereskedelmi Bank is, továbbá volt a negyvene.', évek közepe táján már vagy 5 6

De hogy Pest város polgárságát mint községi hatóságot megismerhessük, ide iktatjuk a polgárok törzskönyvében megnevezett huszonhét polgár közül még azokat, a kik a

Az IEA előrejelzései alapján a következő megállapítások tehetők: •A világ energiaigénye a jövőben is a fosszilis energiahordozókra „kell” hogy támaszkodjon •A