Mikroszámítógépes programismertetések ("software review"-k) bibliográfiája (1986-1988) megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 37. évf. 1 990. 2. sz.

Mikroszámítógépes

programismertetések ("software review"-k) bibliográfiája

(1986- 1988)

Az utóbbi években, ahogy a számítógépes kultúra behatolt a tudományos kutatás valamennyi területére, a tudományos folyóiratok egy új publikációtípussal gazdagodtak. A klasszikus példa, a könyvismertetés ("book review") mintájára megjelent a számítógépes programismertetés, a "software review". Ezek a róvid írások hol állandó, önálló rovatként, hol csak alkalmi­

lag jelennek meg, céljuk azonban mindenütt azonos:

segíteni az adott szakterület kutatóit a szoftverpiac egyre áttekinthetetlenebb dzsungelében. A szinte minden publikációs-kommunikációs csatornán meg­

állíthatatlanul zúduló rekláminformációk, a csupa

"legnagyszerűbb", "leggyorsabb", "Super-De Luxe- Plus" tengerében ezek az ismertetések általában az objektivitásra törekszenek; nemegyszer több,

hasonló célú szoftver párhuzamos értékelésével igye­

keznek megkönnyíteni az adott feladathoz legalkal­

masabb termék kiválasztását.

A hazai szoftverhelyzet ismeretében úgy tetszik, hogy ezek a kis írások sokak számára különösen hasznosak lehetnek. A hiánygazdaság általános tüneteként fellépő készlethalmozás a szoftverek esetében minden mást felülmúló méreteket öltött. A programok korlátlan másolhatósága ellenállhatatlan kísértést jelent a gyüjtőszenvedély kielégítésére.

Mivel a felhasználói dokumentáció már nehezebben, a szakszerű felhasználói támogatás ("user support"!

pedig alig-alig szerezhető meg, az összegyűjtött prog­

ramok egy részéről valójában sohasem derül ki, hogy mire képesek, és hogy egyáltalán érdemes-e időt, energiát áldozni a közelebbi megismerkedésre. Az ilyen döntésekhez jelenthet igen nagy segítséget egy jól megírt "software review". Remélem, hogy az alábbi összeállítás nyomán sokan fedeznek fel régen birto­

kukban lévő rejtett kincseket, Ml. kímélik meg magu­

kat a megoldandó feladatokra alkalmatlan szoftverrel való kísérletezés felesleges fáradalmaitól.

A bibliográfia forrása a philadelphiai Institute for Scientilic Information Science Citation Index adat­

bázisa. Az adatbázisnak az MTA Könyvtárában talál­

ható CD-ROM kiadásából kiválogattuk mindazokat a téleleket, melyeknek publikációtípusaként a "soft­

ware review" megjelölést találtuk. A bibliográfia téte­

leit az ismertetés első szerzőjének neve szerint ren­

deztük sorba, és minden tételt egy azonosítószámmal láttunk el. Az ismertetések címében NAGYBETŰS szedéssel emeltük ki az ismertetett termék nevét. Az ezekből a nevekből készített mutatót az 1. függelék tartalmazza. A 2. függelékben megadjuk a bibli­

ográfiában szereplő összes folyóirat magyarországi lelőhelyét az Országos Széchényi Könyvtár központi folyóirat-katalógusának legfrissebb állapota szerint.

A szerző köszönettel tartozik Kársa/ Györgyinek és Torna Olgának a bibliográfia összeállításában és megszer­

kesztésében nyújtott segitségükért.

(ANONYMOUS) (1]

The Dcfinicon 68020 Coproccssor .2. Software Support, Byte, 11:108 (1986)

( A N O N Y M O U S ) [2]

Chemical Design Takes to the Tcrminals, Natttre, 321:94 (1986)

( A N O N Y M O U S ) [3) MATHCAD, Chemical Engincering, 94:124 (1987)

( A N O N Y M O U S ) [4]

EUREKA: The Soiver, Chemical Engineeiing, 94:124 (1987)

( A N O N Y M O U S ) [5]

TK-SOLVER-PLUS, Chemical Engineering, 94:125 (1987)

( A N O N Y M O U S ) [6]

Computerized Numerical Analysis, JAPCA, 37:733 (1987)

( A N O N Y M O U S ) |7]

Organic Fonts, Journal of the American Chemical Society, 109:955 (1987)

( A N O N Y M O U S ) |8]

OADISP, Talanla, 34:602 (1987)

( A N O O T M O U S ) [9]

Specializcd Programs, Bio-Tcchnology, 6:310 (1988)

AHADZAPATGRO.C, 0'DONNni.I,,TJ. |10|

TABLES: A Program to Display Spacc-Group Sym- melry Information in 3 Dimensions, Journal of Applied Crystaltography, 20:532 (1987)

Ai!RUrYN,E. (11]

GRATEFUL-MED [Version 1.0], Annals of Internál Medicine, 105:321 (1986)

ADAMS,H.Ü. |12]

The ORG Estimator, JAMA, 260:1010 (1988)

Al)AMS,R.C. (13]

NUTRAPHARM, American Journal of Hospitál Phar- macy, 45:986 (1988)

6 3

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok AFIFIAM., ESSENE,EJ. [ 1 4 ]

MINFILE: A Microcomputer Program for Storage and Manipulalion of Chemical Data on Minerals, American Mineralogist, 73:446 ( 1 9 8 8 )

A H M A D . M . [ 1 5 ] Relational Database Management for Micro-

computers: Design and Implementation, Computer, 21:115 (1988)

A L B I N , M. [ 1 6 ] MINSQ and RSTRIP [Versions 2.1 and 3.0], Journal of

the American Chemical Society, 110:2694 (1988)

A L L A N . D . S . [17]

CHEMDRAW [Version 2.0], Journal of the American Chemical Society, 110:7260 ( 1 9 8 8 )

A L L A N , D . S , [ 1 8 ] CHEM3D [Version 1.0], Journal of the American

Chemical Society, 110:7261 ( 1 9 8 8 )

A L L E N , G . R . [ 1 9 ] LYRlx,í?y(e, 12:251 ( 1 9 8 7 )

A L I . E N , L . D . [ 2 0 ] PFS: lst Choice,£y/e, 12:235 ( 1 9 8 7 )

ANDERSON.A. [ 2 1 ] Do-It-Yourself Expert: EXPERT-EASE, New Scientist,

110: 6 5 ( 1 9 8 6 )

ANDERSON,A. [ 2 2 ] The Perils of Reviewing Software, New Scientist,

115:64 ( 1 9 8 7 )

ANDERSON.A. [ 2 3 ] Expcrts Thirk bcfore They Program, New Scientist,

115:71 ( 1 9 8 7 )

ANDERSON,B.R. [ 2 4 ] MODULA-2 System for Z 8 0 - C P / M , Byte, 11:225

( 1 9 8 6 )

ANDORSON.G.C. [ 2 5 ] 3 PC Programs Prescnt Basics of Ncural Net Con-

cepts, Scientist, 2 : 2 1 (1988)

ANDERSON,J.E. [ 2 6 ] Voltammetric Software for Apple Computers,

American Laboratory, 19:54 (1987)

A N D E R S O N . J . M . , COATES,W.S., DAVIS,A.L-> [ 2 7 ] H O N , R . W . , R O B I N S O N , I . N .

The Architecture of FAIM-1, Computer, 20:55 (1987)

ANDERSON,L.G. [ 2 8 ] ASYST: A Scienlific System, JAPCA, 36:412 (1986)

ANDERSON,R.J. [ 2 9 ] SURVEYPLUS: A Review of an Updated Computer

Program, British Denlal Journal, 164:89 (1988)

ANTONjL, F R A N C K . R . W . [ 3 0 ] BIBLIOGRAPHER [Version 1.02], Journal of the Ameri-

can Chemical Society, 109:2862(1987)

APIKI,S., DIRIIL.S. [ 3 1 ] Communications according to SCRIPT, Byte, 13:148

( 1 9 8 8 )

APIKI,S., DlEHL,S. [ 3 2 ] PRESENTATION-MANAGER and LAN-MANAGER, Byte,

13:157 (1988)

ARESON,P.D. [ 3 3 ] Abdominal Pain: A n Exercise Ín Clinical Problem-

Solving, 7/ 1^ , 2 6 0: 1 6 3 1 (1988)

A R M S T R O N G . M . L . [ 3 4 ] Wrapping Software Insidc Learníng Packages:

Nursing Process: Concepts and Skills, American Journal of Nursing, 87:527 (1987)

ARONSON.A.R. . [ 3 5 ] QA-MED: The Physician Ouality Assurance Program,

JA MA, 260:1008 (1988)

ASlIFORD,M.L.J. [ 3 6 ] SÁTORI, Trends in Phannacological Sciences, 8:407

( 1 9 8 7 )

A S H U Í Y , G . [ 3 7 ] CHEMTEXT [Version 1.2], Nature, 333:610 (1988)

ATTIMONELLIjM., LANAVn,C, LlUNI.S., [ 3 8 ] PESOI,E,G.

MÉRGE: A Software Package for Generatíng a Single Data Base Starting from E M B L and Gen- bank Collections, Nucleic Acids Research, 16:1681 (1988)

B A I L E Y , D . N . [ 3 9 ] HABER-TECH: A Simulation of the Industrial Synthe-

sis of Ammónia, Journal of Chemical Education, 63: 1 7 8 ( 1 9 8 6 )

BAILEY.T. [ 4 0 ] INSTAT: A Statistical Package for Microcomputcrs:

PC Version, Applied Statistics, 37:273 (1988)

BANGHAM.A. [ 4 1 ] STATSTREAM, Tatanta, 34:599 ( 1 9 8 7 )

B A R A N , N . [ 4 2 ] Push-Button Programming for Hypcrcard, Bvte,

13:14 (1988)

B A R A N , N . [ 4 3 ] A n Analyst for Your Writing, Byte, 13:92 (1988)

B A R A N . N . [ 4 4 ] Search and Cut Paste Facility for DBASE Files, Byte,

13:92 (1988)

B A R A N , N . [ 4 5 ] Technical Graphing for LOTUS-1-2-3, Byte, 13:98

( 1 9 8 8 )

B A R A N . N . M . [ 4 6 ] ANSYS-PC/LINEAR and MSC/PAL-2, Byte, 12:205 (1987)

B A R A N , N . M . ' [ 4 7 ] MICROSOFT-WORKS, Byte, 13:157 (1988)

BARCIKOWSKI,R.S. [ 4 8 ] SPSS/PC+, American Statistician, 40:225 (1986)

B A R D A - J . , K W A K J . [ 4 9 ] PC-ISP: Interactive Scientific Processor, Journal of

the American Chemical Society, 109:2863 (1987)

(3)

TMT 37. évi. 1990. 2. S Í .

BARKER.D. [ 5 0 ] Aldus Makes a Fine Program Even Finer: PAGE-

MAKER [Version 3.0], Byte, 13:10 (1988)

B A R K E R J D . [51]

TEXT-RETRIVER Pops up on the Mac, Byte, 13:16 ( 1 9 8 8 )

B A R L O W . R . B . , O'DoNNELUC. [ 5 2 ] MOLGRAF, Talanta, 34:600 ( 1 9 8 7 )

B A R N E S , R . M . [ 5 3 ] CLUE (Version 1.0], Journal of the American Chemi-

cal Society, 110:6279 ( 1 9 8 8 )

BASSLER,BJ., HARTWTCK,R A [ 5 4 ] NUMBER-CRUNCHER Stalistical System [Version

5.01], Journal of the American Chemical Society, 110:8573(1988)

BASSON,C.T. [ 5 5 ] SIGMAPLOT, Yale Journal of Biology atid Medicine,

61:174 ( 1 9 8 8 )

BASSON,C.T. |56]

GRAPHER, Yale Journal of Biology and Medicine, 6 1 : 1 7 4 ( 1 9 8 8 )

B A U G H M A N A L . [ 5 7 ] A FORTRAN Function for the Bivariate Normál Inte-

grál, Computer Methods and Programs in Bio- medicine, 2 7 : 1 6 9 ( 1 9 8 8 )

B A U M A N N , R A [ 5 8 | Z80MU, Byte, 11:203 (1986)

B A Z I L I N S K I . N . [ 5 9 | NEPHROS: A Renal Clearance Analysis Program,

JAMA,2S1:\SÍ\ ( 1 9 8 7 )

B E A R D , N . [ 6 0 ] The Birth of the Intclligcnt Map, New Scientist,

119:67 ( 1 9 8 8 )

BEGEMAN.M.L-, CONKLINj. [ 6 1 ] The Right Tool for the Job: Even the Systems

Design Process Falls wilhin the Realm of Hypcr- text, Byte, 13:255 ( 1 9 8 8 )

B E L L , W . L . - [ 6 2 ] Chcmístry Tutorial Drill, Journal of Chemical Edu-

cation, 6 5 : 2 4 2 ( 1 9 8 8 )

B E N A G E , B . [ 6 3 ] TGRAF-07 [Version 2.0.07], Journal of the American

Chemical Society, 110:4098 ( 1 9 8 8 )

B E N N E T T A H . [ 6 4 ] Practice Profiler,//lAi/l, 257:89 ( 1 9 8 7 )

BERGBREiTER,D.E. [ 6 5 ] PMR, Journal of the American Chemical Society,

109:955 ( 1 9 8 7 )

BERMAN.R.G., B R O W N . T . H . , PERKINS.E.H. [ 6 6 ] GE0-CALC: Software for Calculation and Display of p-T-X Phase-Diagrams, American Mineralogist, 72:861 ( 1 9 8 7 )

BERRONDO,MBUNGE^.V., BUNGE.C.F. [ 6 7 ] VHORll: A n Accurate, Modular and Fast Diagonal- ization Routine for Vector Processors, Computers

& Chemistry, 10:269 ( 1 9 8 6 )

BESTAM. [ 6 8 ] STATVIEW-512+: A n Interactive Statistics Package for

the Apple Macintosh, American Statistícian, 41:321 (1987)

B E S T , W . R . [ 6 9 ] Occupational Risk Analysis Program, JAMA,

256:3164 ( 1 9 8 6 )

B E S T . W . R . [ 7 0 ] Health Analysis Program,/.4AÍ-1,256:3164 (1986)

BEST.W.R. [ 7 1 ] Medical Health Software, JAMA, 256:3164 (1986)

BETZ.D., WHITE,E.M. [ 7 2 ] UNIX for the Mac-II, Byte, 13:185 ( 1 9 8 8 )

BlANCHIjR., HANOZET.G.M., SENECIA. [ 7 3 ] SIMO NETTA,M .P.

A New Implemented Version of Program MIR (MlR-ll): Analysis and Identification of Mathcmatical Models in Kinetic Studies, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 27:189 (1988)

B 1 D E . M . [ 7 4 ] Computer Bugs: BIOLOGY-1 Genetics, BIOLOGY-3

Sampling, New Scientist, 110:66 ( 1 9 8 6 )

BlLLINGTONj., WHEELER,G.R., [ 7 5 ] WlLBURHAM,M.C.

PROTEAN: A High Levél Petri Net Tool for the Specifícation and Verification of Communicalion Protocols, IEEE Transactions on Software Engi- neering, 14:301 (1988)

B1RKE.R.L. |76[

WORMSTAT, Journal of the American Chemical Soci- ety, 110:7260(1988)

BIRMEI.E.R. |77]

GEM-DRAW and MACORAW, Byte, 11:269 ( 1 9 8 6 )

BlRMEI.E,R. (78|

WORDPERFECT [Version 4.1], Byte, 11:311 (1986)

BISIIOP,M.J. (79|

The DNA-lNSPECTOR-ii: MACGENE, Computer Appli- cations in the Biosciences, 3:77 ( 1 9 8 7 )

BISWAS,P. [ 8 0 ] AEROJAPCA, 38:445 ( 1 9 8 8 )

BLAISE.P., ARNESON.PA, GESSLER.C. [811 APPLESCAB: A Teaching Aid on Microcompulers,

Plánt Disease, 71:574 ( 1 9 8 7 )

BI.OCK.W. |82|

AEGIS-ANIMATOR and AEG I S-l MAG ES, Byte, 11:285 ( 1 9 8 6 )

BI.OCK.W. [ 8 3 ] Public Domain Software for Ihe Amiga, Byte,

12:256 ( 1 9 8 7 )

Bl.OCK.W. (84]

SCRIBBLE, Byte, 12:342 ( 1 9 8 7 )

65

(4)

Beszámolók, szemlék, referátumok BOLANlJA [85]

FABTIC: The Final Acid-Base Titration Curve Pro- gram, Journal of Chemical Education, 65:241 (1988)

BOLTON.W. [86]

LIGHTNING and FLASH, Byte, 12:260 (1987)

BONDY.P.K. [87]

Ürganic Fonts, Yale Journal of Biology and Medicine, 60:611 (1987)

B O S . M . [88[

CUK.,Anatyst, 112:105 (1987)

BOWMAN.B.M. [89]

LIMBS, Journal of Biomechanics, 20:1 (1987)

B O W M A N , B . M . [90]

MVMA-2-D Crash Victim Simulation, Journal of Biomechanics, 20:2 (1987)

B R A W L E Y . R X . [91]

EPILOG, JAMA, 259:918 (1988)

B R I D G E R , M . [92]

ITCS-MODULA-2 Software Development System, Byte, 11:255 (1986)

BRIDGER.M. [93]

TURBO-PASCAL [Version 33)], Byte, 11:281 (1986)

BRIDGERjM. [94]

MARSHAL-PASCAL and PASCAL-2, Byte, 12:185 (1987)

B R O D S K Y A [95|

FCHISQ, GAMMAFN and LOGNN: Programs for Calcu- laling Probabililies of Passing Any Selccted Bias and Prccision Crilcria, Health Physics, 51:3 (1986)

B RO EKAERT, J A C. [96]

Data Logging and Data Processing Software:

OMNISENSE: A Multi-Purpose Data Logging and Proccss Control System, Spcctrochimica Acta Part B-Atomk Spectroscopy, 41:1389 (1986)

BROWN,M. [97]

TEXTURES, Scientist, 2:19 (1988)

BROWN.M. [98]

MACTEX, Scientist, 2:19 (1988)

BROWN.M. [99]

MICROTEX, Scientist, 2:20 (1988)

B R O W N . M . [100]

PCTEX, Scientist, 2:20 (1988)

BROWNING,S.M. [101]

CANCER-CD.X4A//1,260:1009 (1988)

B R U CKENSTEI N.S. [102]

ENZFITTER: A Non-Linear Rcgression Data Analysis Program for the IBM-PC, Journal of the American Chemical Society, 110:4100(1988)

B R U G S C H . H . [103J

BRAILLE-EDIT, Byte, 11:251 (1986)

BRYANT.T.N. [104]

INSTAT: A Sialislícal Package for the B B C Micro, Computer Applications in the Biosciences, 2:73 (1986)

B R Y A N T . T . N . [105]

COSTAT, Computer Applications in the Biosciences, 3:161 (1987)

B R Y A N T . T . N . [106]

The REF-FILER, Computer Applications in the Bio- sciences, 4:230(1988)

B R Y A N T . T . N . [107]

VUWRITER [Version 5.2d], Computer Applications in the Biosciences, 4:327 (1988)

B R Y C E , C . F A [108]

GRAPH-PAD: Graph Plotter and Digilizcr, Computer Applications in the Biosciences, 2:336 (1986)

BRYCE.C.F.A. 1109]

The O Instruction Package, Computer Applications in the Biosciences, 4:329 (1988)

BRYSON.T.A. [110]

STEREOCHEMICA.6., Journal of the American Chemi- cal Society, 109:956 (1987)

BUCI1NEAA [ H l ] CHINTEX, Health Physics, 51:4 (1986)

B U N G E A - V - , BL'NGE,C.F. [112]

HORIM: A n Accuratc, Portablc and Fast Diagonal- ization Routine, Computers & Chemistr\\ 10:259 (1986)

BURGESS,J.G., ZARA.S. [113]

On-Screen Laboratory, New Scientist, 115:74 (1987)

BURLEIGH.D.W. [114]

3 FORTRAN-77 Comptlcrs, Byte, 12:187 (1987)

B U R N . D A [115]

Advanced Simulation and Statistics Package: I B M Professional FORTRAN Version, American Statisti- cian, 41:324(1987)

BURRELLA [116]

PC-GIVE a Menu-Driven Econometric Modcling Program for the IBM-PC [Version 3.2], Journal of Agricultural Econoinics, 37:123 (1986)

BURROWS,CJ. [117]

MOLECULAR-PARAMETERS [Version 1.00], Journal of the American Chemical Society, 109:5056 (1987)

BURROWS,CJ. [118]

VISUAL-MOLECULES [Version 1.00], Journal of the American Chemical Society, 109:5056 (1987)

B U S H B Y , P A [119]

The Problem Knowlcdgc Coupler as Information Management and Information Processing Tool, Canadian Veterinary Joumal-Revue Veterinairc Canadienne, 29:274 (1988)

BUTCHERjJA [120]

SCl-GRAF [Version 1.10E], Journal of the American Chemical Society, 110:653 (1988)

BUTLER.L.C. [121]

Scientific Word Processor Integrates Tricky Sym- bols, Scientist, 2:22(1988)

(5)

TMT 37. évf. 1990. 2. sz.

BUTTR1SS,J.L. [122]

The Food You Eal, Biochemical Society Trans- actions, 14:661 (1986)

B Y E R S . T J . [123]

ZBASCtyfe, 11:265 (1986)

B Y I N G T O N . C . [124]

New Power for FORTRAN, Byte, 13:168 (1988)

C A M B I L L A U . C , HORJALES,E. [125]

TOM: A Frodo Subpackage for Prolein-Ligand Fit- ting wilh Interactive Energy Minim iz.ation, Journal ofMolecular Graphics, 5:174 (1987)

C A M P B E L L J U L * , CRUMP,J.C. [126]

GRAPH-PAO Graph Plotter and Digitizer, Journal of the American Chemical Society, 109:7583 (1987)

C A M PBC 1,L, M J . [127]

BMDP Stalislical Software, Computer Applications in the Biosciences, 4:427 (1988)

C A R A D O C D A V I E S , T . [128]

TADPOLE, Talania, 34:599 (1987)

CARDEN,J.C. [129|

Professional Debug Facility and Advanced Fullscreen Debug, Byte, 11:249 (1986)

C A R P E N T E R , P . C [130]

Hypertcnsion Management and Hypertensive Emergencies, Annats of Internál Medicine, 104:898 (1986)

CARSON,M., B U G G . C . E . [131]

BSRIBBON: Program for Producing 3D Ribbon Models of Macromolecules Suitable for Interactive Graphics Display, Journal of Applied Crystallo- graphy, 21:578 (1988)

CARTER,C.L. [132]

PC-NFS (Software for a Local Area Network), Physical Tlierapy, 68:1265 (1988)

CERI.S., CRESPIREGHIZZI,S, D I M A I O A , [133]

L A V A Z Z A . L A .

Software Prototyping by Relational Techniqucs:

Expericnces with Program Construclion Systems, IEEE Transactions on Software Engineering, 14:1597 (1988)

CHADW1CK,D. [134]

WIMP Computer Program [Version 2.0], Computer Applications in the Biosciences, 2:333 (1986)

C H A N . Y . M . , HEATHCOCK.C.H., S M I T H . K . M . [135]

TECHWRITER [Version 2.21], Journal of the American Chemical Society, 108:7880 (1986)

C H A N D LER, E., STRAUSS.H.L. [136]

SURFER, Journal of the American Chemical Society, 109:5053 (1987)

C H A R D I N E J . W . , R O T H S T E I N , S . M . |137]

A Comparison of 3 Statistics Packagcs for the Apple Macintosh: STATFAST NUMBER-CRUNCHER, and STATVIEW, Canadian Journal of Spcctroscopy, 31:19 (1986)

C H E L M O W . D . [ 1 3 8 ] The CODE-BLUE-PROFESSOR and the BLOODGAS-

PROFESSOR, Yale Journal of Biology and Medicine, 60:499 ( 1 9 8 7 )

C H E L M O W , D . [ 1 3 9 ] The History and Physical Generátor, Yale Journal

of Biology and Medicine, 6 0 : 5 0 1 ( 1 9 8 7 )

C H E L M O W , D . [ 1 4 0 | Pulmonary Mechanics Lab, Yale Journal of Biology

and Medicine, 61:96 ( 1 9 8 8 )

C H E L M O W . D . [ 1 4 1 | Cardiovascular Systems and Dynamics, Yale Journal

of Biology and Medicine, 6 1 : 9 6 ( 1 9 8 8 )

C H L E B O W S K U . [ 1 4 2 ] ENZPACK [Version 2.0], Computer Applications in

the Biosciences, 3:384 ( 1 9 8 7 )

CHLEBOWSKJJ. [ 1 4 3 ] PROTEIN-PURIFICATION, Computer Applications in tl\e

Biosciences, 4:229 ( 1 9 8 8 )

C H L E B O W S K I J . F . [ 1 4 4 ] pH Titrations, Computer Applications in the Bio-

sciences, 3 : 1 5 8 ( 1 9 8 7 )

O I L E B O W S K U . F . [ 1 4 5 ] PHOTOSYNTHESIS: The Light Reaction, Computer

Applications in the Biosciences, 3:159 ( 1 9 8 7 )

C I C H O U S L A S . W . M . [ 1 4 6 ] FLOTSAM: A Program to Perform Fluid Flow Cal-

culations for Single Piping Systems, Annals of Nuclear Energy, 13:1 ( 1 9 8 6 )

OSNEROS,G., B E R R O N D O , M . , B U N G E , C . F . [ 1 4 7 ] DVDSON: A Subroutine to Evaluate Selcctcd Sets of Eigenvalucs and Eigcnvectors ol Large Symmctric Matrices, Computers & Chemistry, 10:281 ( 1 9 8 6 )

CLARE.C. [ 1 4 8 ] Nice Idea, Shamc about the Graphics: Advanced

Mechanics, New Scientist, 110:70 ( 1 9 8 6 )

CLARK.D.D. [ 1 4 9 ] ECO-C88 C-COMPILER, Byte, 11:307 ( 1 9 8 6 )

CLARKE.MJ., G A L A N G , R . [ 1 5 0 ] TEMPLE-DATATAP-GRAPH [Version 3 . 1 ] for I B M Sys-

tem/2, IBM-XT, A T and Compatiblcs, Journal of the American Chemical Society, 110:5237 ( 1 9 8 8 )

CLEGG.B. [ 1 5 1 1 Desk-Top Molccular Modcller, New Scientist,

119:78 ( 1 9 8 8 )

C L E N N A N . E . L . [ 1 5 2 ] CHEMCAD, Journal of the American Chemical Soci-

ety, 109:2229 ( 1 9 8 7 )

CLOCKSIN,W. [ 1 5 3 ] A PROLOG Primer, Byte, 12:147 ( 1 9 8 7 )

COBB.S. |154|

R-BASE Systcm-V, Byte, 12:255 ( 1 9 8 7 )

COCKRF.LI.,A., N E W M A N . S . (155|

Animatcd Genctics, New Scientist, 115:72 (1987)

6 7

(6)

Beszámolók, szemlék, referátumok

C O G D E L L . T . J . [156]

Acid-Base Titrations: CHM311A,/ou/na/ of Chemical Education, 6 5 : 4 7 ( 1 9 8 8 )

C O H E N . G . H . [ 1 5 7 ] Use of a New Array Processor in the Reslrained

Least-Squares Procedure of Hendrickson and Kon- nert, Journal of Applied Crystallography, 19:486 ( 1 9 8 6 )

COHEN.S. [ 1 5 8 ] GRANT-UANAGER [Version 2.0] PERSONNEL-MANAGER

[Version 1.4], Nature, 3 3 3 : 6 1 4 (1988)

COLANTONIO.A. [159|

Cardiovascular Score Card: Risk Factor-Analysis Software, Yale Journal of Biology and Medicine, 6 1 : 2 9 8 ( 1 9 8 8 )

COLOMBANO,S.P. [160]

Software Testing and Evaluation, Computer, 2 1 : 1 1 4 ( 1 9 8 8 )

COOK.R., SCHAUBLI1.P. [ 1 6 1 ] Remotc Control Communications, Byte, 13:249

( 1 9 8 8 )

C O O N C Y . T . M . [ 1 6 2 ] Predicting Fire Behavior with Micro computers,

Journal ofForestry, 8 4 : 1 4 (1986)

C O O N E Y . T . M . [163]

Optimizing Timber and Wildlife, Journal of Forestry, 8 5 : 1 1 (1987 )

C O O N E Y . T . M . [ 1 6 4 ] Bucking Decisions: Computer Programs Help Log-

gers Incrcase Revenues, Journal of Forestry, 8 5 : 1 3 ( 1 9 8 7 )

C00PER,B.Y., K 1 B R I A . K . M . , VIERCK,C.J. [165]

EXGEN: An Apple-II-Based Software Package for the Control of Peripheral Devices and Acquisilion of Digital and Analóg Data, Journal of Electro- physiological Techniques, 13:9 (1986)

CORCORAN,J. [166]

ANSKIT, IEEE Spectmm, 25:24 (1988)

CORNELL.G. [ 1 6 7 ] CHIWRITER Horstmann Software Group, Mathemati-

cal Intelligencer, 8:64 (1986)

C O T A , H . M . [168]

Sourcc Testing Software, JAPCA, 36:1269 (1986)

C O T A , H . M . [ 1 6 9 ]

PALCKTWR, JAPCA, 3 7 : 8 0 ( 1 9 8 7 )

CüTA,H.M. [ 1 7 0 ] FLAME, JAPCA, 3 7 : 8 0 (1987 )

C O T A , H . M . [ 1 7 1 ] FLARESTK, JAPCA, 37:80 ( 1 9 8 7 )

C O T A , H . M . [ 1 7 2 ] CYCLONE,//l/>C/l, 3 7 : 8 0 (1987)

COUSINS.K. [173]

SCl-MATE Software System, Journal of the American Chemical Society, 108:5042 (1986)

C O W L I S H A W , M . F . [174]

LEXX: A Programmable Structured Editor, IBM Journal of Research and Development, 31:73 (1987) C R A B B , D . ' [175]

Macinations: Whats up with Apple, Byte, 13:125 (1988)

C R I M M I N S , M . T . [176]

CHEM1NTOSH and CHEMPANION: [Versions 1.1], Jour- nal of the American Chemical Society, 109:6905 (1987)

D A L T O N . D . R . , WERSTER,G.R. [177]

Molccular Graphics (Molccuiar Graphics Program, Version 1.0), Journal of the American Chemical Society, 109:2862 (1987)

D A L T O N , R . [178]

New Software Programs Aim to Support Group Wriling Projects, Scientist, 2:22 (1988)

DAMARO,J., D E K L E R K , D . , G I P U A R T , M . , [179]

SCHIPPER,R., T I L A N U S . M .

DNATYPE: A Personal Computer Program for H L A - DR Typing Bascd upon Restriction Fragment Length Polymorphisms, Tissue Antigens, 28:53 (1986)

D A N N E N B E R G A L . [180]

Hcaíth Analysis Program, JAMA, 256:1203 (1986)

D A R D E L . F . [181]

GENESIM: Learning Experimentál Genelics, Trends in Biochemical Sciences, 11:95 (1986)

D A V E N P O R T J . [182]

The World of Computer Algebra, New Scientist, 119:71 (1988)

DAVENPORT.P. [183]

MICROTSP, Byte, 11:257 (1986)

D A V I S . F . D . [184]

MTBASIC, Byte, 12:336 (1987)

DAVÍS^I.C. [185]

Contour Mapping and SURFACE-ll, Science, 237:669 (1987)

D A V I S , M . L . [186]

TVMA,JAPCA, 37:281 (1987)

D A V I S , M . L . [187]

DEPSTRAT, JAPCA, 37:617 (1987)

D A V J S , M . L . [188]

MINCL, JAPCA, 37:617 (1987)

D A V I S , M . L . [189]

ROIDS,X4r,C4,37:617 (1987)

D A V I S . M . L . [190]

ACRS,JAPCA, 37:655 (1987)

D A V I S , M . L . [191]

NUMERICOMP,W/'C4,37:851 (1987)

D A V ! S , M . L . [192]

AP42-4, JAPCA, 38:70 (1988)

D A V I S . M . L . [193]

BREEZE-AiR.y^POl, 38:185 (1988)

(7)

TMT37. évi. 1990. 2. sz.

DAVTS,M.L. [194]

PRODESIGN-II, JAPCA, 38:831 (1988)

D A V I S , M . L . [195]

P T P L U and I S C - S C R , X 4 F O I , 38:948 (1988)

D A V I S . M . L . [196]

Engineering Economic Analysis, JAPCA, 38:1056 (1988)

D A V 1 S , M . L . [197]

D E G A D I S + , JAPCA, 38:1194 (1988)

D A V I S , M . L . [198]

R E T R O F G D , W / ' C 413 8 : 1 3 1 3 (1988)

DAWKINS.S. [199]

Dcsígn Analysis and Performance Evaluation Methodologies for Database Computers, Computer, 21:113 (1988)

DEAR.B.L. [200]

H Y P E R C A R D : What Is It, Byte, 13:71 (1988)

D E D I U . M . [201]

A VMS-Based Calendar and Notification Software, Computer, 21:84 (1988)

DEDIU,M. [202]

Visual C O B O L - 8 5 for M S - D O S , Computer, 21:85 (1988)

DEDiU.M.M. [203]

N U T S H E L L - P L U S : The Relational File Manager [Version 1.0], Computer, 21:96 (1988)

DCDIU.M.M. [204]

Hot Line Electronic Phone Book, Computer, 21:97 (1988)

DEMARIAjR. [205]

P A R A D O X- 1 1 , Byte, 11:303 (1986)

D E M A R I A , R . [206]

CAD-3D,fíyfc, 12:238 (1987)

D E M A R I A . R . [207]

M I C R O S O F T - B O O K S H E L P , Byte, 13:176 (1988)

DEMARIA,R. [208]

M G M S A T A T I O N - C A D , Byte, 13:178 (1988)

DEMARIA.R. [209]

M A C D R A W - I I , Byte, 13:231 (1988)

DEMICHEVyA-P-, R O D I O N O V A Y . [210]

A Reduce Program for the Calculation of Geo- metrical Charactcristics of Compactified Multí- dimensional Riemannian Space, Computer Physics Communications, 38:441 (1985)

DEMING,R.L. [211]

M O L E C U L A R - E D I T O R : [Version 1.0], Journal of the American Chemical Society, 109:6906 (1987)

DESHMUKH,P.R. [212]

Monte-Carlo Simulation Program: R E S I S : For Electron Exposure of Resist, Solid-State Electron- ics, 30:1 (1987)

D E W D N E Y A K . [213]

The1 K I N G (a Chess Program) Is Dead, Long Live the King (a Chess Machine), Scicntific American, 254:13 (1986)

DEWDNEYAK. [214]

After MAD, Scientific American, 257:174 (1987)

DEWDNEYAK. [215]

A Blind Watchmaker Surveys the Land of Bic- morphs, Scientific American, 258:128 (1988)

DEYOUNG , H .G. [216]

Biotech Software Goes Micro, Bio-Technology, 6:307 (1988)

DuiSTERHOUTj.S., FRANKEN,B., WrrTE,F. [217]

Structure and Software Tools of AIDA, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 25:259 (1987)

D U R H A M A [218]

SIGNWRITER, Taianta, 34:300 (1987)

D U R H A M A [219]

PAPERBASE-DELUXE, Taianta, 34:301 (1987)

DYALL,K.G. [220]

TRANSFORM: A Program to Calculate Transforma- tions between Various JJ and L S Coupling Schemes, Computer Physics Communications, 39:141 (1986)

D Y K S T R A , D . [221]

MICROSOFT-QUICKBASIC [Version 2.0], Byte, 12:247 (1987)

ECKHOUSE,D.N. [222]

The P68000 MU-LAB, Computer, 21:90 (1988)

ECKHOUSEJ.G. [223]

Light Accounting: Whats That, Computer, 21:96 (1988)

ECKHOUSE,R. [224]

The PC as a Graphics Engine, Computer, 21:66 (1988)

ECKHOUSE,R. [225]

DACS Updated Accounting Software, Computer, 21:82(1988)

ECKHOUSE,R. [226]

Global Spedalties Proto-Board for the IBM-PC, Computer, 21:86 (1988)

ECKHOUSE,R. [227]

Super VGA Controlicrs, Computer, 21:88 (1988)

ECKHOUSE,R. [228|

How Fast Is Fast, Computer, 21:91 (1988)

ECKHOUSE,R.H. [229|

MATHCAD [Version 2.0], Computer, 21:93 (1988)

ECKOLD.G., STEINARSIC,M., W E B E R . H J . [230]

UNISOFT: A Program Package for Lalticc-Dynami- cal Calculations, Journal of Applied Crystallography, 20:134 (1987)

EDWARDS.F.H. [2311 Computcr-Assistcd Diagnosis Using Bayesian

Theory, Computers in Biology and Medicine, 17:4 (1987)

EDWARDS.S. |232]

AUTOBiBLlO, Computer Applications in the Bio- sciences, 4:426(1988)

6 9

(8)

Beszámolók, szemlék, referátumok EDWARDS,T.K. [ 2 3 3 ]

Compact Cambridge Medlíne, JAMA, 257:2835 (1987)

EGGLESTON.P. [ 2 3 4 ] Practical Genetics, Computer Applications in the

Biosciences, 3:154 (1987)

EGOL.L. [ 2 3 5 ] Systems Manage Chemical Data, Chemical Engi-

neering, 9 5 : 1 1 1 (1988)

ElSEMAN.B., HASCHKE.M., JONES,R. [236]

SMLTREE: The A l i Purpose Decision Tree Builder, JAMA, 2 5 7 : 3 2 9 2 ( 1 9 8 7 )

EPP,H., K A L I N . M . , MlLLER,D. [237]

PC Software for Ariiddal Intelligence Applications, Science, 240:824 (1988)

ERICKSON,J. [ 2 3 8 ] A New SlDEKlCK, Byte, 13:89 (1988)

ERIKSEN.W.T., CROWDER.J.W. [ 2 3 9 ] ENERGRAPHICS,.M/>C4,36:186 (1986)

EVANS.G.M. [ 2 4 0 ] Genelics Practicals by Computer: PRACTICAL-

GENETICS, Trends in Genetics, 3:84 (1987)

EVANS, H. [ 2 4 1 ] Protein Structure and Enzyme Activity, Computer

Applications in the Biosciences, 3:155 (1987)

F A R R A D . [ 2 4 2 ] MOLGRAF: Molecular Graphics for Micro computers,

Medical Laboratory Sciences, 44:304 (1987)

F A U L K N E R , D J . [ 2 4 3 ] REFERENCE-MANAGER [Version 3.2], Journal of the

American Chemical Society, 109:2229 (1987)

FODOROVA,R.N., KoRNYAK,V.V. [244]

Determinál ion of Lie-Backlund Symmetries of Differential Equations Using FORMAC, Computer Physics Communications, 39:93 (1986)

FEINSTEIN,R. [ 2 4 5 ] The BLOODGAS-PROFESSOR, JAMA, 256:1052 (1986)

FEINSTEIN.R. [246]

APACHE-II [Version 1.0], JA MA, 259:919 (1988)

FERNANDES,T., BLACK,M., RAUCY,J.L. [ 2 4 7 ] REF-ED,/ííiíiű/j of Internál Medicine, 105:321 (1986)

FlDERIO,J. [ 2 4 8 ] A Grand Vision: Hypertext Mimics the Brains

Ability to Access Information Guickly and Intu- itively by Refcrcncc, Byte, 13:237 (1988)

FIELDSJE: [ 2 4 9 ] MAC-SIGMA-ON, Journal of the American Chemical

Society, 109:4130 (1987)

FlLDESjR. [ 2 5 0 ] Rcviewing Forecasling Software: A Review Essay,

Journal of the Opcrational Research Society, 39:773 (1988)

FINK.W.L. [ 2 5 1 ] Microcomputers and Phylogcnetic Analysis,

Science, 234:1135 (1986)

FI NKBEINE R,S. M. [252]

Computer-Assisted Medical Problem Solving, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:98 (1988)

FlNKBEJNER,S.M. [253]

Heart Failure and the Renin System: A Comprc- hensive Approach, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:173 (1988)

Fi NKB El NER.S. M. [254]

BOEING-GRAPH: 3d Power Graphics [Version 2.0], Yale Journal of Biology and Medicine, 61:297 (1988)

F1NKBEINER.S.M. [255]

Building a Medical Vocabulary: A Microcomputer Review Course, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:300 (1988)

Fi NKBEI NER,S. M. [256]

Building a Medical Vocabulary: A Microcomputer Course, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:300(1988)

FlNKEL,E., GRABLEWALLACE,L., [257]

JOHNSTON.K.L., RlSELY.J.S.

Addison-Wcsley: Personal Problcms .1. Mechanics, Physics Teacher, 23:569 (1985)

FINKEL.E., G RABLEWALLACE,L., RlSLEY,J.S. [258]

EDUTECH: Advanced Physics: Schrodinger Equation, Physics Teacher, 24:58 (1986)

FrrZGERALD,P.M.D [259]

MERLOT: An Integratcd Package of Computer Pro­

grams for the Determination of Crystal Structures by Molecular Replacement, Journal of Applied Crystaltography, 21:273 (1988)

F1XMER.R. [260]

BACKCOMM and SIDETALK, Byte, 12:229 (1987)

F L E I T Z , P A SELISKAR,C.J. [261]

PROPCALC, Journal of the American Chemical Soci­

ety, 109:3178 (1987)

FLYNN,C.R. [262]

WASTECALC, Health Physics, 51:1 (1986)

FOSTER,K.R. [263]

Equation Solving Programs for the Personal Com­

puter, Science, 240:1353 (1988)

FOX.B. [264]

Electronic Go-Betweens: ASYNC RAP, MULTICOM, ViCOM, SMARTCOM, New Scientist, 110:72 (1986)

FoX,B. [265]

CD-ROM: The Shape of the Future, New Scientist, 119:73 (1988)

Fox,B. [266]

Accounting for Science, New Scientist, 119:81 (1988)

Fox.M A , SHÜLTZ,D. [267]

Molecular Graphics on the IBM-PC Micro­

computer, Journal of the American Chemical Soci­

ety, 108:7882 (1986)

(9)

TMT 37. évf. 1990. 2. fiz.

F O X . M A [268]

STATWORKS, Journal of the American Chemical Society, 110:1652 (1988)

FRANCIS.K. |269) Correiation, Regression, and Rcsiduals: a Graphi-

cal Rcpresentation (for the IBM-PC or Compali- blc), Physical Tlierapy, 66:1958 ( 1 9 8 6 )

FRANC1.,M.M. [ 2 7 0 ] The EGG [Version 4.2], Journal of the American

Chemical Society, 109:5054 ( 1 9 8 7 )

FRANKEN.B., DUISTERJIOUT.J.S., [271]

V A N B E M M E L . J . H . , WrTTE,F.S.C.

AiDA's 4th-Gencration Software Functionality, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 25:245 ( 1 9 8 7 )

F R E E D M A N , R . A . [ 2 7 2 ] A PAL Programmer, Byte, 12:263 ( 1 9 8 7 )

FRISSEIM, [ 2 7 3 ] From Tcxt to Hypertext: Traditional Tools Like

Outlinc Processors Already Incorporate Many of Hypertexts Lessons, Byte, 13:247 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N , D . [ 2 7 4 ] Double Threats to LOTUS-i-2-3, Byte, 13:167 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N . D . [ 2 7 5 ] Database Management via LOTuS-1-2-3, Byte, 13:171

( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N . D . [ 2 7 6 ] Featurcs vs Speed, Byte, 13:241 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N . D . [ 2 7 7 ] Are Your Grants Taking Control of Your Life: Get

Programmed, Scientist, 2:27 ( 1 9 8 8 )

G A B A I . D O N , D . J . [ 2 7 8 ] EUREKA, Scientist, 2:14 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N . D J . [ 2 7 9 ] TK-SOLVER-PUJS, Scientist, 2 : 1 4 (1988)

G A B A L D O N , D . J . [ 2 8 0 ] POINTFIVE, Scientist, 2 : 1 5 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N . D . J . [ 2 8 1 ] SOLVER-Q, Scientist, 2 : 1 5 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N , D . J . [ 2 8 2 ] IAS, Scientist, 2 : 1 6 ( 1 9 8 8 )

G A B A L D O N . D . J . [ 2 8 3 ] MATHCAD, Scientist, 2 : 1 6 (1988)

G A I T , J . [ 2 8 4 ] The Optical File Cabinet: A Random-Access File

System for Write-Once Optical Disks, Computer, 21:11(1988)

G A R C I A , E . , B A R D A - J - [ 2 8 5 ] DATA-DESK (Professional Version), Journal of the

American Chemical Society, 110:5238 (1988)

GAUTIER,J.L., ORTIZ,J., ZAPATA,S. [ 2 8 6 ] EASY-REFINE, Journal of Applied Crystallography,

20:445 ( 1 9 8 7 )

G E L A T O , L . M . , P A R T H E , E . [ 2 8 7 ]

S T R U C T U R E - T I D Y : A Computer Program to Stan¬

dardíze Cryslal Structure Data, Journal of Applied Crystallography, 20:139 ( 1 9 8 7 )

GERSHON.P.D., KNOWLES.N.J. [ 2 8 8 ]

F R A G M A P ; A Program for Rcstriction Site Map Comparison, Nucle'tc Acids Research, 16:1779 (1988)

G E T Z E N , T . E . [ 2 8 9 ]

S M L T R E E [Version 1.4, 1986], Annals of Internál Medicine, 105:641 ( 1 9 8 6 )

GlMPEU-F. [ 2 9 0 ] Processing Strings Ín SNOBOL4, Byte, 11:175 (1986)

GLEASON,W. [ 2 9 1 ] Let the Gofer do It, Computer, 21:83 ( 1 9 8 8 )

G L E A S O N J W . [ 2 9 2 ] A Galaxy of Word Processing Featurcs at a Down-

to-Earth Price, Computer, 21:90 (1988)

GLEASONjW. [ 2 9 3 ] Taking the Drudgery out of Wordsmithing,

Computer, 21:91 ( 1 9 8 8 )

G L I N K A . G . , D H A R M A V A S A N , S . [ 2 9 4 ]

F A T I G U E : Life Prediction for Materials Sclection and Design, International Journal of Fatigue, 9:190 ( 1 9 8 7 )

G O L D M A N . B . [ 2 9 5 ] Advice for the Traveler: The T R O P I C A L - T R A V E L E R,

Canadian Medical Association Journal, 139:75 ( 1 9 8 8 )

GOLDMAN.B. [ 2 9 6 ] Treating Inflammatory Arthritis: A Software

Review, Canadian Medical Association Journal, 139:992 ( 1 9 8 8 )

GOLDSTEIN.R.F. [ 2 9 7 ] The Pluses and Minuses of T E X , Scientist, 2:18

(1988)

GOLIlAR,D.Y. [ 2 9 8 ] Computation of the Optimál Proccss Mcan and the

Upper Limit for a Canning Problcm, Journal of Quality Technology, 20:193 ( 1 9 8 8 )

GOOD.P. [ 2 9 9 ] Míx of Programs Can Mccl Lab Communicalion

Needs, Scientist, 2:20 ( 1 9 8 8 )

G O O D S E L I . , D . S . [ 3 0 0 ] R M S : Programs for Generating Rasler Molecular

Surfaces,yoi(/7iű/o/ Molecular Graphics, 6:41 (1988) GRARLE-WAI.LACE.L., JOIINSTON.K.L., [ 3 0 11

RISLEY,J.S.

VERNIER-SO F T W A R E : Wavc-Addition-H, Vector- Addition-H, Graphical-Analysis-II, Physics Teacher, 24:122 ( 1 9 8 6 )

G R A B L E - W A I . L A C E , L . , JOflNSTON,K.L., |302|

RlSLEY^-S.

C O U R S E W A R E - M A T E R I A L , Physics Teacher, 24:181 ( 1 9 8 6 )

71

(10)

Beszámolók, s remi ék, referátumok

G R A B L E - W A L L A C E . L . , R I S L E Y J . S . { 3 0 3 ] CIP.CUIT-LAB, Physics Teacher, 24:252 ( 1 9 8 6 )

G RAB LE- W A L L A C E . L . , RlSLEY^.S. [ 3 0 4 ] Control Data Corporation: Physics: Elcmentary

Mechanics, Physics Teacher, 24:305 (1986)

GRABLE-WALLACE,L., RISLEY,J.S. [ 3 0 5 ] Phizphun Programs: PHtZPHUN-QUlZ-1.3, Physics

Teacher, 24:305 ( 1 9 8 6 )

G R A B L E - W A L L A C E X . , RISLEYJ.S. [ 3 0 6 ] The 6502 Program Exchange: Physics Disk-2 Waves

and Physics Disk-3 Electric Fields and Potcntials, Physics Teacher, 24:374 (1986)

GltABLE-WALLACE,L., R I S L E Y J . S . [ 3 0 7 ] IC-REF: Science Simulations, Physics Teacher, 24:436

( 1 9 8 6 )

G RAB LE- W A L L A C E , L., R!SLEY,J.S. [ 3 0 8 ] CONDUIT: Animation Demonstrál ion, Physics

Teacher, 2 4 : 5 0 4 ( 1 9 8 6 )

G R A B L E - W A L L A C E , L . , RISLEY,J.S. [ 3 0 9 ] FOCUS-MEDIA-INC: Atoms and Matler, Physics

Teacher, 2 4 : 5 7 0 ( 1 9 8 6 )

GREENWALD,S.E., C L A R K A D . [ 3 1 0 ] MANUSCRIPT-MANAGER (CBE-Style) [Version 1.1],

Biochemical Society Transactions, 15:567 (1987)

G R E I I A N . R . , THOMPSON.T. [ 3 1 1 ] Borland Beefs up Its Languages, Byte, 13:151

( 1 9 8 8 )

G R E 1 I A N , R . [ 3 1 2 ] SRINRITE, Byte, 13:237 ( 1 9 8 8 )

G R O G A N , W . M . [ 3 1 3 ] Nucleic Acid Structure and Synlhesis, Computer

Applications in the Biosciences, 3:155 (1987)

G R O G A N . W . M . [ 3 1 4 ] The Genetic Code and Protein Synthesis, Computer

Applications in the Biosciences, 3:157 (1987)

G R U B E R , S . B . [ 3 1 5 ] STATVIEW-512+: The Professional, Graphic, Slatislics

Ulilily, Yale Journal of Biology and Medicine, 60:612 ( 1 9 8 7 )

G U I O C H O N . G . [ 3 1 6 | CLEOPATRA Chcmomctrics Library: A n Extendable

Sct of Programs as an Aid in Teaching, Research and Applications, TRAC, 5:23 (1986)

GL'RNEY,J.W., W I G T O N . R . S . [ 3 1 7 ] Computerized Refcrcnce Management: Fiiing the

Literature, American Journal of Roentgenology, 1 4 9 : 4 1 1 ( 1 9 8 7 )

G U T I E R R E Z , G . [ 3 1 8 ] Artériái Blood Gases, Annals of Internál Medicine,

105:154 ( 1 9 8 6 ) .

GUT1ERRIÍZ,G. [ 3 1 9 ] The History and Physical Generátor, Annals of

Internál Medicine, 105:642 (1986 )

GurrERJDGE.C.S. [ 3 2 0 ] BALANCE, TRAC, 4:23 ( 1 9 8 5 )

H A A S . M . [321]

Software Carousel, Byte, 11:299 (1986)

H A B E R M A W L A . N . , N O T K J N . D . [322]

GANDALF: Software Devclopment Environmcnls, IEEE Transactions on Software Engineering, 12:1117 (1986)

H A C K E T T X [323]

Computer-Aided Illustration at TRW with Trivcctors 3D Illustrator, Computer, 21:108 (1988)

H A M M E R , C F . , DELEVTE,R. [324]

WORDSTAR-PROFESSlONAL-4, Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 28:119 (19S8)

H A N N . M . [325]

Designing Drugs on Scrccn, New Scientist, 119:76 (1988)

HANSON.F. [326]

Hardware Requircments, Chest, 93:197 (1988)

HANSON.F. [327]

Perspectivcs in Rational Management: Acule Rcs- piratory Failure, Chest, 93:197 (1988)

HANSSGEN,K., RANTT,J. (328]

The Monte-Carlo Code HADRIN to Simulate Inclas- tic Hadron-Nucleon Intcractions at Laboralory Energies below 5 GcV, Computer Physics Commu- nications, 39:37(1986)

HANSSGEN.K., R A N F T . J . [329]

The Monte-Carlo Code NUCRiN to Simulate Inelas- tic Hadron-Nucleus Interactions at Laboralory Energies below 5 GcV, Computer Physics Commu- nications, 39:53(1986)

H A R D Y . J . K . [330]

The Scientific Desk, Journal of the American Chemical Society, 109:5054 (1987)

H A R D Y J . K . [331]

MINSO [Version 2], Journal of the American Chemi- cal Society, 110:2693 (1988)

HARKNESS,R. [332]

FILEPRO-16 and FILEPRO-16-PLUS. Byte, 11:297 (1986)

H A R L E Y , D . [333]

HIFACT: Hierarchical Factor-Analysis, American Statistician, 40:307 (1986)

HARRIS.R. [334]

The Protein Sequencing Apprentice, Computer Applications in the Biosciences, 3:157 (1987)

H A R T . D . , H A R T . L . [335]

MICROSOFT-WINDOWS Software Devclopment Kit, Byte, 12:250(1987)

H A R T M A N , K A . [336]

Chemical Elcments, Journal of Chemical Educa- tion, 64:25 (1987)

HARTWICK.RA. [337]

LOTUS-MEASURE [Release 1], Journal of the Ameri- can Chemical Society, 110:2693 (1988)

(11)

TMT37. évf. 1990.2.sz.

H A R Y . D . , FLANAGAN,S.D., O S H I O , K . [ 3 3 8 ] The ASYST Software for Scientific Compuling,

Science, 236:1128 ( 1 9 8 7 )

H E A T I ] , C . [3391 2 C-COMRLERS for the Amiga, Byte, 11:271 (1986)

H E C K E R T , M . [ 3 4 0 ] PR03D, IEEE Spectmm, 24:14 (1987)

HECKERT.M. [ 3 4 1 ] MGMSTATION-CAD, IEEE Spectmm, 24:14 (1987)

HEGSTAD,L.N. [ 3 4 2 ] Software Review: POWER-PACK for the I B M , Ameri-

can Journal of Nursing, 87:232 (1987)

H E I L B O R N J . , R E E L , N . [ 3 4 3 ] NEWWORD-3, Byte, 11:273 ( 1 9 8 6 )

HELLER,S. [ 3 4 4 ] SANDRA: Slructure and Refcrence Analyzer

[Version 1.0], Computer Applications in the Bio- sciences, 3: 1 6 0 ( 1 9 8 7 )

HELLER,S.R. [ 3 4 5 ] SANDRA: Structure and Referencc Analyzer Pro-

gram for the Beilstcin Handbook of Organic Chemistry, Journal of the American Chemical Soci- ety, 109:5055 ( 1 9 8 7 )

H E M E L , J . B . , DOORNBOS.D.A., HINDRIKS,F.R., [ 3 4 6 ] V A N D E R V O E T , H .

Interactive Microcomputer Version of the CLAS Program for Classifícation and Evaluation, TRAC, 6:192 ( 1 9 8 7 )

H E N I S C H J H . K . [ 3 4 7 ] Scientific Graphics Tool kit, Materials Research

Bulletin, 23:773 ( 1 9 8 8 )

H E N K E L , J . G . [ 3 4 8 ] STATtSTix [Version 1.1], Journal of the American

Chemical Society, 110:4477 (1988)

H E R B S T . K . [ 3 4 9 ] Geophysics Breakthrough Credited Entirely to CD-

ROM, Scientist, 2:20 (1988)

H E R M A N . E . M . [ 3 5 0 ] BIO-RAD-MACREADER Elisa Reader Software, Journal

of Chemical Information and Computer Sciences, 28:39 ( 1 9 8 8 )

HIBBERT.F. [ 3 5 1 ] Modeling with Differcntial Equalíons, New Scien-

tist, 119:68 ( 1 9 8 8 )

HlcKAM.D.H. [ 3 5 2 ] CRISP [Version 3, 1986], Annals of Internál

Medicine, 105:154(1986)

H T E F T J E , G . M . [ 3 5 3 ] INSTRUMENTUNE-UP, TRAC, 4:22 ( 1 9 8 5 )

HlLL.M., SOUniERN,S. [ 3 5 4 ] Corc Inventory: Core Damage Asscssment, Health

Physics, 5 1 : 1 ( 1 9 8 6 )

HILL.M., SOUTItERN,S. [ 3 5 5 ] Emergency Offsite Dose Calculations and Plume

Plotting, Health Physics, 51:2 (1986)

HILL.M., SOUTHERN,S. [ 3 5 6 ] Training Record Schcduling and Maintenance,

Health Physics, 51:2 (1986)

HlLL,M., SOUTHERN.S. [ 3 5 7 ] Emergency Preparedness Management System,

Health Physics, 51:3 (1986)

H I N D E X [ 3 5 8 ] MfiCSP\N, Applied Statistics, 37:124 (1988)

HlNNANT.D.F. [ 3 5 9 ] Accurate UNIX Benchmarking: A r t , Science, or

Black Magic, IEEE Micro, 8:64 (1988)

H O F M E Y R J . H . S . , V A N D E R M E R W E , K J . [ 3 6 0 ] METAMOD: Software for Steady-State Modeling and Control Analysis of Metabolic Pathways on the BBC Microcomputer, Computer Applications in the Biosciences, 2:243 ( 1 9 8 6 )

H O G A N . R . W . [ 3 6 1 ] IDENTIDEX, JAMA, 257:2834 ( 1 9 8 7 )

H O G A N , R . W . [ 3 6 2 ] EMERGINDEX, JAMA, 257:2834 ( 1 9 8 7 )

H O G A N , R . W . [ 3 6 3 ] DfíUGOEX,JAMA, 257:2834 ( 1 9 8 7 )

H O G A N . R . W . [ 3 6 4 ] Computerized Clinical Information Systems:

POISINDEX, JAMA, 257:2834 ( 1 9 8 7 )

H O L F O R D . N . [ 3 6 5 ] MKMODEL, Taianta, 34:603 (1987)

H O L T Z M A N . J . [ 3 6 6 ] MERGE-386, Byte, 13:207 ( 1 9 8 8 )

HOOKER.S.B., BROWNXW. [ 3 6 7 | CENTER: A Software Package for Center Estima-

tion. Computer Physics Communications, 38:421 ( 1 9 8 5 )

HOPPER.D., OVERCAMP,T., R U B Y , M . [ 3 6 8 ] Air Quality Analysis Tools, JAPCA, 36:1042 (1986)

HOL'S[.AY,M.D. [ 3 6 9 ] Acadcmic STELLA, Trcnds in Biochemical Sciences,

13:234 ( 1 9 8 8 )

HUGHES,P. [ 3 7 0 ] The AWK Programming Language, Computer,

21: 1 1 3 ( 1 9 8 8 )

H U G I I S O N . R . V . [ 3 7 1 ] PROCESS-PLUS [Version 3.18], Chemical Enginccr-

ing, 95:109 ( 1 9 8 8 )

H U G H S O N , R . V . [3721 SHAMROCKCADD, Chemical Engineering, 95:109

( 1 9 8 8 )

H U G I I S O N . R . V . [ 3 7 3 ] BASIS, Chemical Engineering, 95:110 (1988)

H U G I I S O N . R . V . J374]

SLURRY, Chemical Engineering, 95:112 (1988)

H U G H S O N . R . V . [ 3 7 5 ] DIPPR, Chemical Engineering, 95:112 (1988)

7 3

(12)

Beszámolók, szemlék, referátumok

HUNTER.T.B., HUNT.K.R. (376) BASIC-BABY-II (BBII), American Journal of

Roentgenology, 149:394 (1987)

HURT,P.R., KUMARA [377]

ACQUIRE-PROCESS, JAPCA, 37:1344 (1987)

IMMARC0,P. [378]

The New LIM/EMS, Byte, 13:243 (1988)

I N G R A M , C. [379]

Simulations of the Humán Body, New Scientist, 119:69(1988)

ISENIIOUR,T.L., H A R R I N G T O N , P . B . [380|

TORTS: An Expert System for Temporal Optimiza- tion of Robotic Proccdures, Journal of Chemical Infonnation and Computer Sciences, 28:215 (1988)

IVERSON.C. [381]

Sl-UNITS-CONVERSION: A Program for Medical SI Unit Conversion,/J4A/J4, 258:2771 (1987)

JACQUES,J.M. [382]

SPSS/PC+, Byte, 11:279 (1986)

JAGDIS,F. [383]

P-VALUES Exacl, Annals of Internál Medicine, 105:641 (1986)

J A M E S , M . [384]

METRO-APEX on a Personal Computer, JAPCA, 37:1465 (1987)

JEKELj.F. 1385]

MODULÉ-A [Version 1.0], Yale Journal of Biology and Medicine, 61:91 (1988)

J E K E L J . F . [386]

Microbcs Savant, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:92 (1988)

J E K E U - F . [387]

Health Probe Health Analysis, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:93 (1988)

J E K E L J . F . [388]

The Immunization Alert, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:95 (1988)

JEKEL.J.F. [389]

MED MICRO: Professional Health Risk Analysis Pro- gram, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:489 (1988)

JERALA.R., TURK.V. [390]

REGEN: Program for Designing Gene Assembly, NucleicAcids Research, 16:1759 (1988)

JESPERSEN.N. [391]

Engineering Tool Kii, Journal of the American Chemical Society, 108:8120 (1986)

JOHNSON.E.H. [392]

Pocket APL, Byte, 11:237 (1986)

JOIINSON.S., C O T A . H . [393]

AP-PROGRAMS, JAPCA, 36:935 (1986)

JOHNSON.S., C O T A . H . [394]

RAPCD-DISK.X4PC4,36:935 (1986)

JOl INSON.S., C O T A . H . [395]

EMC03-UPDATE,X4FC4,36:935 (1986)

JOHNSON,S., COTA.H. [396]

PTPLU PTFUM, JAPCA, 36:935 (1986)

JOHNSON.S., COTA.H. [397]

NOISE-CALC.-M/'Gí,36:935 (1986)

JOHNSON.S., COTA.H. [398]

MISC-PROGRAMS, JAPCA, 36:964 (1986)

JOHNSON.T.K. [399]

MABDOS: A Gcncralizcd Program for Internál Radionuclide Dosimctry, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 27:159 (1988)

JOHNSTON,P.E. [400|

The FORMULARY, American Journal of Hospitál Phannacy, 45:2446(1988)

KAIIN.P. [401]

Interleaf Publisher for the Macin[osh-II, Byte, 13:181 (1988)

KAISLER.S.H. [402]

USP: A n A I Programming Language. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 11:468 (1986)

K A M A N , C . H . [403]

Graphics a-la-Carte, Computer, 21:84 (1988)

K A M E L A N D E R , G . [404]

RETRANS: A Program for Calculating Rcactivity Transients, Computer Physics Communications, 39:105 (1986)

K A T Z . H . [405]

REGIONMAKER, Byte, 12:145 (1987)

KEBBEKU s, B. K . [406]

SIGMAPLOT, Journal of the American Chemical Soci- ety, 109:4130 (1987)

KELLEHER.M.E. [407]

MANUSCRlPT-MANAGER: CBE Style, Yale Journal of Biology and Medicine, 61:94 (1988)

K E N N E R , H . [408]

RACTER, Byte, 11:289 (1986)

KENT.D.L. [409]

Clinical Diagnosis and the Laboratory: Computer Supplemcnt, Medical Decision Making, 8:73 (1988)

KERR.R.G. [410]

SELFTEST: Family Medicine, X4M4, 260:712 (1988)

K I D D . J . [411]

U-SP: A Survey Analysis Package Designed Primar- ily for Use in Surveys in Dcvelopíng Countries [Version 2.1], Journal of Agricultural Economics, 37:289 (1986)

KlNG,S. [412]

ENABLE, Byte, 11:331 (1986)

KlNNEL,R.B. [413]

Introduction to GENERAL-CHEMISTRY, Journal of ChemicalEducation, 63:232 (1986)

KnTO,G.B., QurTTNERA. [414]

T-3: a Scientific Word Processing System [Version 2.1], Journal of the American Chemical Society, 108:8120 (1986)

(13)

TMT 37. évf. 1990. 2. K.

KnTO,G.B. [ 4 1 5 ]

P I C T U R E - P E R F E C T [Version 4 . 0 ] , Journal of the American Chemical Society, 110:5598 (1988)

KJTTO.G.B. [ 4 1 6 ]

D I A G R A P H [Version 4.0], Journal of the American Chemical Society, 110:5599(1988)

Kl.OTZ,W.L. [ 4 1 7 ] Dynamic Adsorption Solution, Carbon, 25:1 (1987)

K N E A L E , G . [ 4 1 8 ] M A C S P I N , Computer Applications in the Biosciences,

4 : 2 2 9 ( 1 9 8 8 )

K O E N K E R , R . [ 4 1 9 ] R A T S , American Statistician, 40:223 (1986)

K O U C K Y , W . , RUBY,M.,SEDEF1AN,L, [ 4 2 0 ] Environmcntal Aidc.JAPCA, 3 6 : 6 1 7 (1986)

KRASNER.J. [ 4 2 1 ] I N T E R N I S T + , Annals of Internál Medicine, 104:898

( 1 9 8 6 )

KREBS.D.E. [ 4 2 2 ] A Review: S Y S T A T (a Statistical Package), Physical

Vierapy, 66:420 ( 1 9 8 6 )

K R E B S , D . E . [ 4 2 3 ]

Update: S Y S T A T [Version 3 . 0 ] , Physical Therapy,

6 6 : 1 9 6 0 ( 1 9 8 6 )

KREBS.D.E. [ 4 2 4 ] A Review: F R E E - L A N C E - P L U S [Version 2.0] (a

Graphics Package), Physical Tlierapy, 67:982 (1987)

K R U K , Z . , D A Y . S . [ 4 2 5 ] M U L T I - Q , Taianta, 3 4 : 6 0 2 (1987)

KRUPPA.G.H., B E A Ü C I I A M P J . L . [ 4 2 6 ] D A D I S P - W O R K S H E E T [Version 1.03], Journal of the

American Chemical Society, 109:5889 (1987)

K U H N . D . R . [ 4 2 7 ]

The E N H A N C E D - G R A P H I C S - T O O L K I T [Version 2.0],

Journal of the American Chemical Society, 109:5053

( 1 9 8 7 )

K U M A R A , T H O M A S , S . T . [ 4 2 8 ]

Personal Computer Experience with Air Quaüty

Models, JAPCA, 3 6 : 1 3 7 6 (1986)

L A D O , F . [ 4 2 9 ] D U M B B E L L : a Program to Calculate the Structure

and Thermodynamics of a Classical Fluid of Hard, Homonuclear Díalomic Molecules, Computer Physics Communications, 39:133 (1986)

L A N E A [ 4 3 0 ]

The W A N G Lap Top, Byte, 12:203 ( 1 9 8 7 )

L A N E A [ 4 3 1 ] T R I L O G Y : A New Approach to Logic Programming,

Byte, 13:145 ( 1 9 8 8 )

L A N E A [ 4 3 2 ]

Improvcd Command Processor, Byte, 13:157 (1988)

L A N E A [ 4 3 3 ] Concurrent D O S - 3 8 6 , Byte, 13:163 ( 1 9 8 8 )

L A N E A H 3 4 ] T U R B O - P R O L O G Rcvisitcd, Byte, 13:209 ( 1 9 8 8 )

L A N E A [ 4 3 5 ]

L I N T for the PC, Byte, 13:229 ( 1 9 8 8 )

LAPORTA,S., ODOR1CO.R. [ 4 3 6 ] Programs to Calculate Multiplc O E D Radiation in

Leptonic Decays of the Z 0 and W + /- Weak Bosons, Computer Physics Communications, 39:127

( 1 9 8 6 )

L A U . E J . [ 4 3 7 ] S C O - X E N I X - 3 8 6 , Byte, 12:190 ( 1 9 8 7 )

LEE.R. [ 4 3 8 ]

T E C H - S T A R - G R A P H - S T A R - P A D , IEEE Spectmm, 25:24 ( 1 9 8 8 )

L E G E R . L . [ 4 3 9 ]

Veterinary Files of the O P E N - A C C E S S - Í I Software Package (French), Canadian Veterinary Journal- Reme Veierinaire Canadienne, 29:401 (1988)

L E O N T I S , N . B . , S N A V E L Y . D . L . [ 4 4 0 ] M A C S P I N [Version 1.1], Journal of the American

Chemical Society, 109:2863 (1987)

LEPAGE,R. [ 4 4 1 ] S T A T G R A P H I C S [Version 2 . 0 ] Statistical Graphics

System, American Statistician, 41:64 (1987)

L E V I N E , D . M . [ 4 4 2 | C R I S P : Crunch Interactive Statistical Package,

American Statistician, 41:139 (1987)

L E V I T T , ' . [ 4 4 3 ] W E N D I N Opcrating System Toolbox, Byte, 12:228

( 1 9 8 7 )

L E W I S . G . , SKAAR,E.C. [ 4 4 4 ]

Electronic Workshcets for Batch Formulation, American Ceramic Society Bulletin, 67:884 (1988)

LlEDL,B.E., ANDERSON.N.O. |445]

S I G M A S - 1 : A Software Program for Self-Incompati- bility Genctic Modeling, Journal of Heredity, 77:480

(1986)

LING.R.F. [ 4 4 6 ]

M I C R O - S P E A K E A S Y - i v - D E L T A , American Statistician,

41:71 ( 1 9 8 7 )

LlPOWicz,M. [ 4 4 7 ] Distillation Column Design Software, Chemical

Engineering, 94:167 ( 1 9 8 7 )

LOOF.Y. [ 4 4 8 | An Operator Approach to Interactive Dala Pro-

cessing . 1 . The System, Computer Methods and Pro- grams in Biomedicine, 27:121 ( 1 9 8 8 )

LOOF.Y. |449|

An Operator Approach lo Interactive Dala Pro- cessing .2. Somé Applications of Scalars and Vcc- tors, Computer Methods and Programs in

Biomedicine, 27:137 ( 1 9 8 8 )

L O S . C A , KELL.C.M. 1450]

E M E P S : Microcomputer Programs for the Eslima- tion and Prcdiclion of Time-Varying Paramelcrs and Othcr Lalcnt-Variablcs, American Statistician,

40:306 ( 1 9 8 6 )

7 5

(14)

Beszámolók, szemlék, referátumok LOVO,R. [ 4 5 1 ]

SCI-MATE Software System [Version 2.1], Journal of Chemical Information and Computer Sciences, 28:122 ( 1 9 8 8 )

M A C K E N Z I E , N . N . [ 4 5 2 ] Chemistry according to ROF, Journal of Chemical

Education, 6 5 : 2 4 0 ( 1 9 8 8 )

M A C N A I R , D . S . [ 4 5 3 ] Predictive Value Calculator, JAMA, 258:548 (1987)

M A C O N . H . P . [ 4 5 4 ] RS/1 Research System, Byte, 13:172 (1988)

M A H A F F Y , P . G . [ 4 5 5 ] MOLECULAR-GRAPHICS on the I B M - P C Micro-

computer, Journal of Chemical Education, 65:87 ( 1 9 8 8 )

M A H Y . I . , G O D F R E Y , R . C , JONES,S., [456]

KRIEGESKOTTENTUEIDE,!., STEADMAN,J.

MACDOPE, Lancet, 1:444 ( 1 9 8 8 )

M A H Y . I . , G O D F R E Y , R . C , JONES.S., [ 4 5 7 ] KRIEGESKOTTENTUEIDE,!., STRÓMAN,1.

MACPEE, Lancet, 1:444 (1988)

M A M Y . I . , G O D F R E Y , R . C , JONES.S., [ 4 5 8 ] KRIEGESKOTTENTHEIDE,!., S T E A D M A N , ' .

MACPUF, Lancet, 1:444 ( 1 9 8 8 )

M A I I Y . I . , G O D F R E Y , R . C , JONES,S., {459]

KRIEGESKOTTENTHEIDE,!., S T E A D M A N J . MACMAN, Lancet, 1:444 ( 1 9 8 8 )

M Á L L O V A . , STEWART,G.A., V O S E , G . M . [460]

The Tandy Anniversary Product Explosion, Bvte, 12:100 ( 1 9 8 7 )

M A L L O Y , R . [ 4 6 1 ] EXCEL Extraordinaire, Byte, 13:155 (1988)

M A N N . B . A . [462]

INTERNIST-PLUS, JAMA, 2 5 6 : 2 4 1 9 ( 1 9 8 6 )

M A N N , B . L . [463]

NWA-STATPAK [Version 4.1], American Statistician, 42:270 ( 1 9 8 8 )

MARJNO.P.L., N O V I C K , W . [ 4 6 4 ] The DINE System: Nutrient Analysis, Diet

Improvement Software Package, Annals of Internál Medicine, 106:786 ( 1 9 8 7 )

M A R S H . G . M . , CAPLAN.R., E H L A N D , J . , [465]

P A I K , M . , PRE1NINGER.M.

OCMAP-PC: a User-Oricnted Occupational Cohort Mortality Analysis Program for the IBM-PC, American Statistician, 40:308 (1986)

MARTIN,D.S. [466]

Radiology Article Fiiing Program, American Jour- nal of Roentgenology, 1 4 9 : 1 1 1 0 (1987 )

M A T I I E R , B . C [ 4 6 7 ] DFDP2: Digital Fillér Design Package [Version

2.12], IEEE Spectmm, 2 5 : 1 6 (1988)

M A T H E R , B . C . [ 4 6 8 ] DADISP, IEEE Spectmm, 2 5 : 1 8 (1988)

M A Y , P . , M U R R A Y , K . [469]

JESS (Joint Expert Speciation System), Taianta, 3 4 : 8 2 1 ( 1 9 8 7 )

M C A U L I F F E , D . [470]

Minimizing the Need for Manuals, Computer, 21:83 ( 1 9 8 8 )

MCAULIFFE,D. [ 4 7 1 ] Word Processing at Its Best: WORDPERFECT

[Version 5.0], Computer, 21:86 (1988)

MCAULIFFE,D. [ 4 7 2 ] A n Alternative to LOTUS-1-2-3, Computer, 21:87

( 1 9 8 8 )

MCAULIFFE,D. [473]

Measuring Program Complexity, Computer, 21:97 ( 1 9 8 8 )

McCLURE,D.W. [474]

GRAPH [Version 1.0], Journal of the American Chemical Society, 110:6279 (1988)

MCFERRAN.N.V. [475]

MANUSCRIPT-MANAGER: CBE-Style, Computer Appli- cations in the Biosciences, 2:335 (1986)

M C G R A T T A N , B . J . [476]

FORTRAN Package 2, Journal of the American Chemical Society, 110:1652 (1988)

MCLEOD,1. [ 4 7 7 ]

HP's New Line of CAD Tools Runs on a Single Work Station, Electronics, 59:52 (1986)

MCPHERSON.GA. [ 4 7 8 ] Kinctic EBDA Ligand Lowry, Taianta, 34:603 (1987)

M E D L E Y . G . [479]

What You See Is What You Get: DATAPLOT-PLUS, New Scientist, 110:74 (1986)

MEEKS,B.N. [480]

FLASH-COM, Byte, 11:281 ( 1 9 8 6 )

MEGARGLE,R. [ 4 8 1 ] SEQS, Journal of the American Chemical Society,

109:6906 ( 1 9 8 7 )

MEGARGLE,R., WlLKES.R. [482]

DATASCAN [Version 1.12], Journal of the American Chemical Society, 110:1653 (1988)

MIASTKOWSKI.S. [ 4 8 3 ] A Weather Station for Your PC, Byte, 13:96 (1988)

MlASTKOWSKI,S. [484]

Paradox Takes on OS/2, Byte, 13:98 (1988)

MIASTKOWSKI.S. [485]

Fast Drives for Modern Times, Byte, 13:118 (1988)

M I D L A N D , M . M . [486]

Molecular Mechanics Package (MS-DOS Comput- ers), Journal of the American Chemical Society, 108:5042 (1986)

MlLESJS,CA. [ 4 8 7 ] CASE: Computer-Assisted Somaüc Evaluation,

Computers in Biology and Medicine, 17:2 (1987)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

  1. MlLL.ERA.R-
Kapcsolódó témák :