• Nem Talált Eredményt

KUTATÁSI TERVFelsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "KUTATÁSI TERVFelsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíjhoz"

Copied!
1
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

ÚNKP-21-1, ÚNKP-21-2, ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4 Pályázati Adatlap 1. számú melléklet

KUTATÁSI TERV

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíjhoz1 Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíjhoz2

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz

(max. 4 db A/4-es ív terjedelemben)

1. Bevezetés: A tudományos/művészeti program tárgya, címe, a témaválasztás indoklása, motiváció

2. Célkitűzés: A kutatási/művészeti program célja 3. A kutatási eredmények ismertetésének tervei

4. Kutatási terv feladat- és ütemterv: A kutatási terv végrehajtásának ütemezése, alap- és mesterképzés esetén 5+5 hónapos, doktori hallgatók esetén 5+7 hónapos, doktorvárományosok és posztdoktorok esetében 6+6 hónapos ütemezésre (amennyiben releváns) történő bontása (milyen lépésekben és módszerekkel kívánja megvalósítani az adott célkitűzést)

5. Kutatócsoport keretében megvalósult kutatás jellemzői:

6. Vállalások (kötelező3 és nem kötelező):

7. Összegzés: a tevékenység során elvárt eredmények, azok tervezett hasznosítása

8. Fontosabb irodalomjegyzék:

9. Témavezetői ajánlás4:

Kelt: ………, …………(év)……….(hónap)………(nap)

………

………

témavezető olvasható neve5 pályázó olvasható neve

……… ………

témavezető aláírása6 pályázó aláírása 1 leendő felsőbb éves alapképzésben részt vevő hallgatók számára

2 leendő felsőbb éves osztatlan mesterképzésben részt vevő, illetve osztott mesterképzésben részt vevő hallgatók számára

3 a pályázati kiírás 4. pontja alapján

4 nem kötelező kitölteni

5 posztdoktori pályázat esetén értelemszerűen nem releváns

6 posztdoktori pályázat esetén értelemszerűen nem releváns

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A jószágok külterjes legeltetésében alapvető fontosságú volt, hogy az erdei területek le- geltetésével egyrészt megnőtt a legelő nagysága, másrészt az erdő

Ez jelentheti azt, hogy kutatási tevékenységünk során olyan további kérdések merülnek fel, melyeket nem kívánunk, tudunk vizsgálni, mert nem célunk ezek kutatása.. 5

A kisméret¶ pilóta nélküli légi járm¶veknél eddig alkalmazott klasszikus navigáció és az arra alapuló eljárások hátránya, hogy több független paraméterrel útvonaltól

tették a fasisztákat. A fasiszták hadműveleti célja az volt, hogy elfoglalják egész Kata- lóniát és ezzel döntő csapást mérnek az egész Spanyol Köztársaságra.

A rendszerváltást követõ cenzúramentes, szabadabb idõszak- ban más határontúli magyar közösséghez hasonlóan Kárpátalján is felébredt az igény a kisebbségi

Például egyre többször bukkan fel az a szabály, hogy a pont után az új egység kezdetét nagybet: jelöli, ez természetesen össze- függ azzal, hogy ugyanitt a

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK IDEIGLENES FORRADALMI BIZOTTSÁGA Csatlakozunk a magyar nép országos forradalmához. KÖVETELJÜK A szovjet hadsereg azonnali kivonását az egész országból.

2 az ösztöndíjas időszak kezdő időpontjától számított 20 napon belül a témavezető szakmai támogatásával és egyetértésével szükséges

Kutatási terv feladat- és ütemterv: A kutatási terv végrehajtásának 5 hónapos ütemezésre történő bontása (milyen lépésekben és

- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás - Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás.. -

Igazoló dokumentum: belív (pdf/word dokumentumban, kiegészítve a publikálás adataival, ISBN szám), könyv címlapja, tartalomjegyzéke szkennelve, könyvről

A dolgozatban a digitális rendszerek automatikus tervezésének egy fontos fejezetével, az optimális hátlaphuzalozással foglalkozunk. Az elméleti részben a kártyák egy

magja egy 2p típusú teljes faktoros kísérleti terv (p5

Tehát a hallgatók abban egyetértettek, hogy a kutatási terv elkészítésétől kezdve a teljes kutatási fázis során fontos, hogy a kutatók szem előtt tart- sák

Rövidesen megindítja az Izdatelszkoo delo knlgovedenie cimü periodikus kiadványt, amely válogatott témákról i ¬ rodalmi áttekintést, kivonatokat és a folyamatban lévó

Nem véletlen éppen ezért, hogy az Országos Távlati Kutatási Terv olyan differen- ciáltan tartalmazza a neveléstudomány kutatási teendőit, s a fő feladaton belül megjelölt

Összességében tehát eddig csak a vállalkozások 5 %-a használta fel az innovációs járulékot úgy, hogy közben az egyetemek vagy főiskolák kutatási és

A szabályzat szerint a kutatási terv bírálatának célja annak biztosítása, hogy a Doktori Iskola által gondozott témákban mind elméleti, mind kutatásmódszertani szempontból

szint Az ELKH teljes intézményi súlyával és konkrét egyedi forrásokkal támogatja a hazai kutatók, kutatócsoportok, intézmények, ágazati adatkezelési

november 5-7-én online megrendezett Országos Neveléstudományi Konferencián a “Hazai szakmai műhelyek kutatási megközelítései a pedagógusok szakmai fejlődéséről

• A NDI egyes programjai kutatási profiljához kapcsolódó egyéni kutatási elképzelés megfogalmazását (mini kutatási terv)a potenciális témavezetővel együttműködve....

Die Gross-Schmetterlingsfauna der Wacholderheide bei Barcs,

Tehát a hallgatók abban egyetértettek, hogy a kutatási terv elkészítésétől kezdve a teljes kutatási fázis során fontos, hogy a kutatók szem előtt tart- sák