• Nem Talált Eredményt

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA"

Copied!
41
0
0

Teljes szövegt

(1)

A JÓLÉTI ÁLLAM

KÖZGAZDASÁGTANA

(2)

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó közreműködésével.

(3)
(4)

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton Szakmai felelős: Gál Róbert

2011. január

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

1. hét

Társadalmi egyenlőtlenségek mérése

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton

Szakmai felelős: Gál Róbert

(6)

Témakörök

Minek az egyenlőtlenségét mérjük?

Az egyenlőtlenségek mérőszámai

• Alapvető szóródásmutatók

• Az egyenlőtlenségek ábrázolása

• Alapvető szóródásmutatók

• Az egyenlőtlenségek ábrázolása Lorenz-görbe segítségével

• A Gini-együttható

• Egyenlőtlenségi mutatók axiomatikus megalapozása

• Az aggregált egyenlőtlenség mutatóinak tulajdonságai

• Általános Entrópia Indexek

Az egyenlőtlenségek tényezőkre bontása

(7)

Minek és kik közötti egyenlőtlenségét mérjük?

Alapvetően az anyagi jólét (fogyasztási lehetőségek) egyének közötti eloszlása érdekel

Minek az egyenlőtlensége?

A fogyasztási lehetőségeket a tág értelemben vett vagyon mérné legjobban: minden, amiből a jelenben vagy a jövőben jövedelem származik:

pénzügyi vagyon: bankbetét, értékpapírok stb.,

vagyontárgyak: tartós fogyasztási cikkek, ingatlan stb.,

emberi tőke: veleszületett és tanult képességek, ismeretek,

jogosultságok állami transzferekre.

Mindegyik vagyonfajtából jövedelemfolyam származik:

milyen formában?

(8)

Minek az egyenlőtlensége?

YF = YM+YN

YF = teljes jövedelem

YM = pénzjövedelem: kereset, tőkejövedelem, pénzbeli állami transzferek

YN = nem pénzbeli jövedelem: munkával való elégedettség, szabadidő, fizikai vagyon által nyújtott szolgáltatás, saját termelésű fogyasztás értéke, nem pénzbeli állami transzferek

YF az egyén fogyasztási lehetőségeinek mércéje.

YF azonban nem jó mércéje az egyéni jólétnek (well-being): pl.

bizonytalanságot nem veszi figyelembe.

Gyakorlatban azonban mérési nehézségek!

Nem pénzbeli jövedelmeknél: szinte minden fajtájánál Pénzbeli jövedelmeknél tőkejövedelem (pl. nem realizált

árfolyamnyereség), vállalkozói jövedelem mérése nehéz.

(9)

Kik közötti egyenlőtlenség?

Jövedelem mérése háztartási szinten, minket viszont az anyagi jólét egyének közötti elosztása érdekel!

Megoldás: egy főre jutó jövedelem?

(10)

Kik közötti egyenlőtlenség?

Egy főre jutó jövedelem nem jó mérőszám

háztartási közjavak

háztartáson belüli elosztás, szükségletek életkor szerint különböznek Ekvivalens jövedelem = összes háztartási jövedelem/fogyasztási egységek

száma a háztartásban OECD II skála:

első felnőtt 1 fogyasztási egység,

további felnőttek 0,5 fogyasztási egység,

gyermekek (15 év alatt) 0,3 fogyasztási egység per

capita income

OECD II.

scale

equivalent income

e=0,5 scale

equivalent income

One adult 1000 1,0 1000 1.00 1000

Two adults 1000 1,5 1333 1.41 1414

Three adults 1000 2,0 1500 1.73 1732

Two adults, 1 child < 5y 1000 1,8 1667 1.73 1732 Two adults, 2 children < 5y 1000 2,1 1905 2.00 2000 Two adults, 1 <5y, 1 15y 1000 2,6 1923 2.24 2236

(11)

Az egyenlőtlenségek mérőszámai

A kiadásokkal, fogyasztással vagy

jövedelemmel kapcsolatos információ diagram formájában történő

ábrázolása sokszor nagyon hasznos az egyenlőtlenségek

megismerésében.

(12)

Az alapvető szóródásmutatók

Az alapvető szóródásmutatók esetében használatos ábrázolások:

Pen parádéja

Gyakorisági eloszlás

Kumulatív gyakorisági eloszlás

Lorenz-görbe

(13)

Magasság (jövedelem)

Személyek rangsora legszegényebb

leggazdagabb

átlag

medián

A jövedelemeloszlás illusztrációja a Pen parádéja segítségével: az emberek

rangsorolása jövedelmeik alapján

A szóródás ábrázolása

Forrás: Tóth, 2005

(14)

Jövedelmek

Személyek rangsorolva

Laposabb szakasz: sok ember, kis különbségek

Meredek szakaszok a görbén: kevés személy, nagy különbségek

Az eloszlás jellemzői

A szóródás ábrázolása

Forrás: Tóth, 2005

(15)

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000

1 18 35 52 69 86 10 3

12 0

13 7

15 4

17 1

18 8

20 5

22 2

23 9

25 6

27 3

29 0

30 7

32 4

34 1

35 8

37 5

39 2

40 9

42 6

44 3

46 0

47 7

49 4

51 1

52 8

54 5

56 2

income

Persons (ranked)

Pen parádéja Magyarországon: egy főre jutó jövedelmek alapján rangsorolt személyek jövedelmei 1992-ben

A szóródás ábrázolása

Forrás:

Tóth, 2005

(16)

Gyakorisági eloszlása:

A grafikon (hisztogram) a

különböző kiadási kategóriákba eső háztartások arányát

ábrázolja. Például a mellékelt gyakorisági eloszlás azt mutatja, hogy az egyének 20%-a esik negyedik kategóriába. [vagyis

f(4)=0.2]. 05

10 15 20 25 30 35 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kiadási kategóriák

A népesség százaka

Gyakorisági eloszlás f(y)

A szóródás ábrázolása

Forrás: Tóth, é. n.

(17)

- 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0

5 35 65 95 125 155 185 215 245 455 275 305 335 365 395 425 455 485

( e z e r F t )

Jövedelemeloszlás 1992-ben illusztráció a Magyar Háztartás Panelből*

*Az MHP mintában szereplő személyek száma

A szóródás ábrázolása

Forrás: Tóth, é. n.

(18)

0 200 400 600 800 1000 1200

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205

92 93 94 95 96

Number ofpersons (1000)

Income (1000 Ft)

Jövedelemeloszlás Magyarországon, 1992–1996*

*1992-re deflált ekvivalens jövedelmek

A szóródás ábrázolása

Forrás: Tóth, é. n.

(19)

Kumulatív gyakorisági eloszlás:

Ez a grafikon a kumulatív gyakoriságot ábrázolja, a

háztartások azon százalékát, amelyek egy adott

kiadási/jövedelmi szinten vagy az alatt vannak. Ez előző

ábrához viszonyítva, F(y) a f(y) görbe alatti és attól balra levő terület.

[F(4) = f(4)+f(3)+f(2)+f(1) = 20+35+12+4=71%]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kiadási kategória

kumulativ gyakorig (%)

Kumulativ gyakorisági függvény F(y)

A szóródás ábrázolása

Forrás: Tóth, é. n.

(20)

Szóródási hányadosok

Definíció:

A szóródási hányadosok a jövedelmi (vagy kiadási) eloszlás két csoportja közötti távolságot mérik.

Jellemzően a népesség leggazdagabb x%-ának átlagkiadása/jövedelme elosztva a legszegényebb x%

átlagos kiadásával/jövedelmével.

Különböző alternatívák vannak. Leggyakrabban az eloszlás deciliseire, illetve kvintiliseire számítják (a decilis a teljes népesség 10%-át, a kvintilis annak 20%-át tartalmazó csoport).

(21)

jövedelmek

Személyek rangsorolva

Néhány alapvető jövedelemegyenlőtlenségi mérőszám

Legalsó

decilis 2. decilis

Legfelső decilis

...

Megjegyzés:

nagyfokú szórás a széleken, kisebb szórás másutt

Tizedek átla- gának aránya

Percentilis arány

Szóródási hányadosok

Forrás: Tóth, 2005

(22)

Szóródási hányadosok

A szóródási hányadosok definíciója:

Tizedek átlagának aránya=

elme átlagjöved

csoport alsó

edik -

j

elme átlagjöved

csoport felső

ik - i

maximuma csoport

alsó edik

- j

minimuma csoport

felső edik

- Percentilis arány= i

Az i és j csoportok lehetnek decilisek (1/10), kvintilisek (1/5), kvartilisek (1/4) stb.

(23)

Szóródási hányadosok

Előnyei:

(+) A decilis arány és a percentilis arány mutatói könnyen értelmezhetők.

Hátrányai:

(–) Az átlagarány értéke nagyon érzékeny kiugróan magas vagy alacsony jövedelemértékekre,

különösen kis mintákból való becslés esetében.

(–) Nincs axiomatikus megalapozása, nem

egyenlőségi elvekből kerültek levezetésre.

(24)

Az egyenlőtlenség ábrázolása Lorenz- görbével

A Lorenz-görbe: Ez a leggyakrabban használt ábrázolás. A görbe a kumulatív kiadási arányt ábrázolja a függőleges tengelyen és a kumulatív népességarányt a

vízszintes tengelyen.

Ebben a példában a népesség 40%-a az összes fogyasztásnak kevesebb mint 20%-ával rendelkezik.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 20 40 60 80 100

Cumulative % of population

Cumulative % of consumption

(25)

Az egyenlőtlenség ábrázolása Lorenz- görbével

Ha minden egyénnek ugyanannyi jövedelme lenne, vagyis

tökéletesen egyenlő lenne a jövedelmek eloszlása, a Lorenz- görbe az átló mentén haladna (E:

egyenlőség vonala).

Ha egy ember birtokolná az összes jövedelmet, a Lorenz- görbe a (0,0), (100,0) és

(100,100) haladna át. Ez a

„tökéletes egyenlőtlenség görbéje”.

Folytonos vonal: kisebb egyenlőtlenség

Szaggatott vonal: nagyobb egyenlőtlenség

Mi van, ha metszik egymást?

E: az egyenlőség vonala

Kumulativ decilis részarányok (népesség) Kumulativ

decilis részarányok (jövedelem)

S: kisebb egyenlőtlenségek

L: Nagyobb egyenlőtlenségek

Lorenz görbék és Gini együtthatók

Gini: az E és S közötti terület osztva a teljes háromszög területével

Forrás: Tóth, 2005

(26)

Az aggregált egyenlőtlenség mutatói: a Gini-együttható

A Gini-együttható

kapcsolatba hozható a Lorenz-görbével:

A Gini egyenlő az A terület és az A, illetve B terület

összegének hányadosával.

Az előző ábrán a Gini egyenlő 0-val teljes

egyenlőség esetén és 1-gyel teljes egyenlőtlenség

esetén.

A

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 20 40 60 80 100

Cumulative % of population

Cumulative % of consumption

A

B

(27)

Az aggregált egyenlőtlenség mutatói:

a Gini-együttható

Definíció:

A Gini-együttható a leggyakrabban használt egyenlőtlenségi mutató.

A Gini definíciója: az egyének közötti páronkénti abszolút jövedelemkülönbségek fele az

átlagjövedelemhez viszonyítva.

Értéke 0 és 1 közé esik. Nulla az értéke teljes egyenlőség esetén, 1 az értéke tökéletes

egyenlőtlenség esetén. Azt méri, hogy az eloszlás mennyire van „távol” a teljes egyenlőségtől.

(28)

Az aggregált egyenlőtlenség mutatói:

a Gini-együttható

Formális definíció:

Különböző képlettel léteznek, a Gini klasszikus képlete a következő:

Ahol yi és yj egyéni jövedelem/fogyasztás értéket jelentenek,

amelynek az átlaga, n pedig a megfigyelések száma.

y n

n

y y

Gini

n

i

n

j

j i

) 1 (

2

1 1

 

y

(29)

Az aggregált egyenlőtlenség mutatói:

a Gini-együttható

Előnyök (+) és hátrányok (–) :

(+) Az együttható könnyen érthető, a Lorenz-görbével való kapcsolata miatt.

(–) Az együttható additíven nem bontható

fel: a teljes népesség Gini-együtthatója

nem egyenlő a népességcsoportok

Ginijének összegével.

(30)

Az aggregált egyenlőtlenség mutatói:

a Gini-együttható

Az együttható érzékeny a jövedelemváltozásokra függetlenül attól, hogy az eloszlás tetején,

közepén vagy alján következik be (minden két személy közötti jövedelemtranszfernek van

hatása, függetlenül attól, hogy a szegények vagy

a gazdagok között történik).

(31)

Egyenlőtlenségi indexek axiomatikus meghatározása

Melyik eloszlásban gondolják, érzik nagyobbnak az egyenlőtlenséget?

1. A(5,8,10) B(10,16,20) 2. A(5,8,10) B(10,13,15)

3. A(5,8,10) B(5,5,8,8,10,10) 4. A(1,4,7,10,13) B(1,5,6,10,13) 5. A(4,8,9) vs B(5,6,10)?

A’(4,7,7,8,9) vs B’(5,6,7,7,10)? Lásd még: Amiel és Cowell, 1999

(32)

Az aggregált egyenlőtlenségi indexek tulajdonságai

Milyen tulajdonságokat várhatunk el egy ilyen mutatótól?

1. Skálafüggetlenség: ha minden jövedelmet k

konstanssal szorzunk, az egyenlőtlenség mértéke nem változik.

2. Népességfüggetlenség: ha a népesség valamennyi jövedelemkategóriában azonos arányban nő, az egyenlőtlenségi mutató értéke ne változzon.

(33)

Az aggregált egyenlőtlenségi indexek tulajdonságai

3. Szimetria: ha két egyén felcseréli jövedelmét, akkor az egyenlőtlenségi mutató értéke nem változik.

4. Transzfer-elv (Pigou–Dalton): ha egy gazdag egyéntől egy szegényebb részére csoportosítunk át jövedelmet (progresszív transzfer), úgy hogy sorrendjük nem

változik, akkor az egyenlőtlenség mértéke csökken.

5. Felbonthatóság: koherens összefüggés a teljes

népességben levő egyenlőtlenség és a csoportokban meglevő egyenlőtlenség között. Speciális fajtája:

additív felbonthatóság.

(34)

Az Általánosított Entrópia Indexek

Kérdés: ad hoc indexek melyik axiómának felelnek meg, melyiknek mondanak ellent?

Tétel (Cowell, 1980):

Egy index akkor és csak akkor felel meg egyszerre a skálafüggetlenség, transzferek elve és az additív dekomponálhatóság axiómájának, ha az általánosított entrópia családhoz tartozik.

Az Általánosított Entrópia Index formulája:



 



 

  

 

  

N

i

i

y y GE N

1

2

1 1 1

) (

 

Ahol yi = jövedelem/fogyasztás,

N = az egyének száma és egy olyan paraméter, amely az elosztás különböző szintjein levő egyéneket súlyozza.

(35)

Az Általánosított Entrópia Indexek

2 1

1

2 1

1

1 1

) 2 2 (

log 1 .

) 1 (

1 log )

0 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

i

i N

i

i i

N

i i

y N y

y GE CV

y y y

y Theil N

GE

y y MLD N

GE

Az paraméter értékétől függően:

(36)

Az Általánosított Entrópia Indexek

Az egyes mérőszámok tulajdonságai

paraméter index érzékenység = 0 MLD középső sáv (mean log

deviation)

= 1 Theil-index középső sáv

= 2 CV felső sáv (coefficient

of variation)

(37)

Az Általánosított Entrópia Indexek

Előnyök és hátrányok:

(+) Axiomatikus megalapozás: ismerjük a tulajdonságait.

(+) GE(α) indexek „alcsoportok” szerinti tényezőkre bonthatók : a népesség egészére számított GE(α) index az egyes alcsoportok indexeinek súlyozott

átlaga, ahol a súlyokat az adott népességalcsoportok népességen belüli aránya adja (mindez a Gini

esetében nem lehetséges).

(–) Nehezen interpretálhatók (a Gini-vel ellentétben).

(38)

Az egyenlőtlenségek tényezőkre bontása

• Az egyenlőtlenségek tényezőkre bontását általában akkor alkalmazzák, ha arra kíváncsiak, hogy az

országban jellemző egyenlőtlenségekért mennyire felelősek az egyes társadalmi csoportok, régiók vagy jövedelem elemek közötti különbségek.

• Az egyenlőtlenséget „csoportok közötti” és „csoporton belüli” komponensekre bonthatjuk fel. Az első a

különböző alcsoportokban levő emberek (átlaga)

közötti különbséget mutatja, a második pedig az egyes csoportokon belüli különbségeket.

(39)

Tényezőkre bontás: jövedelem eloszlás a teljes népességben, 1987 és 2001

Forrás: Tóth, 2005

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 401

ossz87 ossz01

1987

2001

(40)

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 401 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 401

középfok felsőfok

Forrás: Tóth, 2005

alapfok szakmunkás

Tényezőkre bontás: gyakorisági eloszlás a különböző iskolázottsági szinteken

1987 2001

(41)

Az egyenlőtlenségek tényezőkre bontása

MLD= k vkMLDk + k vk log (1/k),

Csoporton belüli Csoportok közötti egyenlőtlenség egyenlőtlenség Ahol vk =nk/n és k=k/

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton Szakmai felelős: Gál

• Teljes újraelosztást (100%-os adórátát) hirdető program is többséget kapna.. Miért nincs mégsem 100%-os adóráta?.. Magyarázatok

Megjegyzés: FABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, magán; GABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, közösségi; TG: közösségi transzferek; TF: magántranszferek..

Megjegyzés: FABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, magán; GABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, közösségi; TG: közösségi transzferek; TF: magántranszferek...

szekvenciában egy régi játékos kilép, egy új játékos pedig belép; a belépés exogén; a játékosok között áramló transzferek egyirányúak. Szekvenciális játék,

• Oktatási: iskolába járás (iskolai napok 95%-ában), teszteredmények, szülők elköteleződése. • Egészségügyi: családi egészségbiztosítás-kötés, szűrővizsgálati

• Oktatási: iskolába járás (iskolai napok 95%-ában), teszteredmények, szülők elköteleződése. • Egészségügyi: családi egészségbiztosítás-kötés,

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton Szakmai felelős: Gál