• Nem Talált Eredményt

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA"

Copied!
32
0
0

Teljes szövegt

(1)

A JÓLÉTI ÁLLAM

KÖZGAZDASÁGTANA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi Intézet

és a Balassi Kiadó közreműködésével

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton

Szakmai felelős: Gál Róbert 2011. január

(2)

2

2. hét

Jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon

Nemzetközi összehasonlítás 1985–2005, 2006 és

legfrissebb fejlemények 2005–2010

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton Szakmai felelős: Gál Róbert

Jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon, Gini-index

0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1996 2000 2003 2005

Forrás: Tóth, 2006

(3)

3

Egyenlőtlenségek alakulása Magyarországon (Gini-együttható)

0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32

1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 2010 Forrás: Tóth, 2010

(4)

4

Egyenlőtlenségek alakulása Magyarországon

Értelmezési feladat: A jövedelemeloszlás melyik sávjában történhetett változás 2003 és 2005 között?

1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 2009 Felső sávra érzékeny mutatók

P90/P50 1,69 1,86 1,90 1,92 1,92 1,91 1,74 1,81 GE(2) 0,116 0,168 0,236 0,207 0,261 0,260 0,205 0,155 A(0,5) 0,046 0,059 0,071 0,072 0,078 0,073 0,064 0,062

Középső sávra vagy az eloszlás két szélére szimmetrikusan érzékeny mutatók S10/S1 4,55 5,52 6,62 6,63 7,30 6,68 6,00 6,35

P90/P10 2,8 3,1 3,6 3,5 3,58 3,42 3,16 3,53

GE(0) 0,092 0,119 0,143 0,147 0,156 0,145 0,127 0,128 GE(1) 0,097 0,127 0,156 0,155 0,175 0,163 0,140 0,128 Gini 0,236 0,263 0,290 0,292 0,302 0,291 0,271 0,272 A(1) 0,088 0,112 0,133 0,137 0,144 0,135 0,119 0,120

Alsó sávra érzékeny mutatók

P10/P50 0,60 0,59 0,54 0,55 0,54 0,56 0,55 0,51 A(2) 0,164 0,219 0,244 0,294 0,259 0,243 0,228 0,233

Forrás: Tóth, 2010

(5)

5

A foglalkoztatottság alakulása a munkavállalási korú lakosságon belül

(férfiaknál a 15–59 éves, nőknél a 15–54 éves kor)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1990

1991 1992

1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000

2001 2002 Foglalkoztatott Munkanélküli Nyugdijas Tanuló Gyed/Gyes Egyéb inaktiv

Adatok forrása: Munkaerőpiaci Tükör, 2003

(6)

6

Foglalkoztatási ráta iskolai végzettségi szerint, 2003

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PT SE MX DK FR FI USA GR IE ES UK DE TR CZ PL HU SK Primary, lower secondary Upper secondary Tertiary

Forrás: OECD, 2005

(7)

7

Iskolai végzettség kereseti hozama (Mincer-regressziók alapján)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1989 1992 1995 1999 2002

Vocational secondary Upper secondary school Tertiary education Forrás: Kézdi, 2004

(8)

8

Relatív munkanélküliségi ráták

A cigány népesség iskolázottsága

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Central Hu Central Transdb.

Western Transdb.

Southern Transdb.

Nothern Hu Nothern Great Plain

Southern Great Plain

1992 1996 2002 2007

Adatok forrása: Munkaerőpiaci Tükör, 2008

9% 33% 46% 11% 2%

11% 36% 19% 24% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Roma population Total population

No education Less than primary Primary Vocational education Upper secondary Tertiary

Forrás: Kemény és Janky, 2003

(9)

9

Munkanélküli háztartásban élők aránya

2005–2007: Csökkenő távolság a felső és középső tizedek között

0 10 20 30 40 50 60

SUI DK NO NZ SWE UK CA AUS USA NL JAP AUT FI PT IE GE CZ ES KOR LU FR BE GR MEX SVK IT HU PL TUR

% of those not working (among tha active age) % of individuals in jobless hhd. (among all individuals)

Forrás: OECD, 2008

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 S1 S5+S6 S10

Forrás: Tóth, 2008

(10)

10

Jövedelemeloszlást befolyásoló társadalompolitikai intézkedések

2000–2006 között:

Közszféra béreinek emelése

Nyugdíjváltozások (pl. 13.havi nyugdíj)

Családtámogatások alacsonyabb jövedelműek felé Áfacsökkentés

2006 nyár után:

Emelkedő eü. biztosítási járulék Szja felső kulcsának emelkedése EVA kulcs emelése

Ugyanabba az irányba mutatnak: előbb az alsó középosztály helyzete javul, aztán felső

0 2 4 6 8 10 12 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

személyek decilisei a 2005-ös ekvivalens jövedelmek alapján

személyek megoszlása az adott évben, %

2005 2007

Forrás: Tóth, 2008

(11)

11

középosztály helyzete romlik.

Szegénységi ráták alakulása a kilencvenes években

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 medián 60%-a 4,3$/nap medián 50%-a 1$/nap

Forrás: Tárki-UNDP, 2004

(12)

12

Szegénységi ráta alakulása korcsoportonként (%)

A szegénység meghatározói

Átlagost meghaladó szegénységi ráták 2007-ben: (Átlagos ráta a medián felénél vett küszöb alapján 6%, Forrás:TÁRKI Háztartás Monitor)

• Munkaerő-piaci helyzet (háztartásfő):

munkanélküliek (27%), inaktívak (23%) alapfokú iskolázottság (11%)

kistelepülések lakói (11%)

• Demográfiai helyzet:

3 vagy több gyermek (19%)

0 5 10 15 20 25

1992 1996 2000 2003* 2005 2007

Gyermekek (0-15 év) Idősek (65 év felett) Teljes népesség

Adatok forrása: Gábos és Szivós, 2008

(13)

13

egyedülálló szülő (23%)

egyszemélyes háztartás 60 év alatt (14%)

• Etnikum: roma családban élők (34%)

Anyagi depriváció és jövedelmei, szegénység előfordulása 2007-ben

Forrás: Havasi, 2008

(14)

14

Kiemelt társadalmi csoportok érintettsége a halmozott deprivációban, illetve a jövedelmi

szegénységben (%)

Jövedelmi egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban

OECD „Study on Income Distribution” projekt

• OECD országok, 1985–2005

• nemzeti adatforrások, egységesített definíciók, táblázatok

• magyar adatok: TÁRKI MHP, Háztartás Monitor mintanagyság: 2600, 2000

A személy jellemzői Halmozott

depriváció

Jövedelmi szegénység

Teljes lakosság 29,6 12,8

Budapesten élő egyedülálló idős 13,3 2,0

Községekben élő egyedülálló idős* 54,0 27,9

Kistelepülésen (2 ezer fő alatt) élő egyedülálló idős* 58,1 55,1

Roma háztartásfőjű 65,5 44,4

Budapesten élő roma háztartásfőjű 63,4 31,3

Kistelepülésen élő roma háztartásfőjű 62,0 65,6

Községekben élő roma háztartásfőjű 75,7 52,2

Házaspár legalább négy gyerekkel típusú háztartásban élők 56,1 43,9 Házaspár legalább négy gyerekkel típusú háztartásban élő

községlakók 80,1 67,2

Budapesten élő, alsó fokú végzettséggel rendelkező

háztartásfőjű háztartásban élő 33,3 11,6

Kistelepülésen élő, alsó fokú végzettséggel rendelkező

háztartásfőjű háztartásban élő 46,4 28,4

Forrás: Havasi, 2008

(15)

15

háztartás

• kiadvány: „Growing Unequal?” (2008) EU-SILC

• EU/országok, 2004-től évente

• nemzeti adatforrások alapján, harmonizált mikroadatok

• magyar adatok: Központi Statisztikai Hivatal, VÉKA kutatás

• minta: első hullámában 6927 háztartás

• kiadvány: „European Inequalities” (2009)

Jövedelem-fogalom: éves, nettó háztartási ekvivalens jövedelem

Jövedelemegyenlőtlenségek változása az OECD országokban, 1985–2005

• 1985–2005: az országok 2/3-ában növekedtek az egyenlőtlenségek, az első évtizedben volt jelentősebb növekedés.

• 1985–1995: egyenlőtlenségek növekedtek Mexikóban, Új-Zélandon, Törökországban, Olaszországban, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Csehországban és Magyarországon.

• 1995–2005: nagyobb változatosság: tizenegy országban (köztük Magyarországon) az egyenlőtlenségek stagnáltak, és néhány országban pedig csökkentek (Mexikó, Törökország, Görögország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság).

(16)

16

Gini index értéke OECD országokban, cc 2005

Gini-index változása az OECD országokban

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

DNK SWE LUX

AUT CZESVK FIN

NLD BEL

CHE NOR ISL

FRA HUN DEU

AUS KOR

CAN ESP JPN GRC IRL

NZL

GBR ITA POL USA

PRT TUR

MEX

Forrás: OECD, 2008

-0.070 -0.050 -0.030 -0.010 0.010 0.030 0.050 0.070

FRA ESP IRL GRC TUR GBR LUX DNK NLD BEL AUT JPN HUN MEX CZE CAN SW E ITA DEU NOR USA PRT FIN NZL

1985-1995 1995-2005

Forrás: OECD, 2008

(17)

17

A jövedelmi egyenlőtlenségek alakulását meghatározó folyamatok

1. Demográfiai változások hatása az egyenlőtlenségekre

• A fejlett országok népességének öregedése: korszerkezet módosul.

• A háztartások létszáma jellemzően csökkent

– egyszemélyes háztartásban élők arányának növekedése, – egyszülős családban élő gyermekek arányának növekedése.

Egyenlőtlenségek növekedését okozza: Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében.

Egyenlőtlenségek csökkenését okozza: Mexikó, Ausztria, Dánia, Olaszország és Svédország esetében.

A korszerkezet és a háztartásszerkezet szerinti összetétel változásai közül az utóbbinak volt nagyobb hatása.

2. Piaci jövedelmek egyenlőtlensége

• munkaerőpiacon alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként elért jövedelmek

• tőkejövedelmek: a háztartástagok vállalkozásainak nyeresége, a háztartás vagyonának hozama + háztartások közötti transzferek és magánnyugdíj

Munkajövedelmek eloszlása

Kereseti egyenlőtlenség: vállalati szférában, teljes munkaidőben dolgozó férfiak kereseteinek egyenlőtlensége

OECD országok között általában emelkedés:

• kisebb mértékű Kanada, Franciaország, Finnország és Japán,

• átlagosnál erősebb: Németország, Új-Zéland, Hollandia, Svédország, USA,

• nagyon jelentős: volt szocialista országok pl. Lengyelország, Magyarország esetében.

(18)

18

Kereseti egyenlőtlenség alakulása, P90/P10 1990=100% (a teljes munkaidőben

foglalkoztatott férfiak körében)

0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

United States Germany Czech Republic Poland

Hungary Finland France

Adatok forrása: OECD Earnings Database

(19)

19

Egyéni keresetek eloszlásától a háztartási munkajövedelmek eloszlásáig

(Gini-együtthatók)

Háztartások munkajövedelmeinek egyenlőtlensége:

Az országok nagy részében nem történt változás. Kanadában, Németországban, Japánban és Csehországban nőtt.

Oka: 1995-től számos országban (és az OECD-ben átlagosan is) nőtt a foglalkoztatottak aránya. Pl. Spanyolországban, Írországban, Finnországban, több tranzíciós országban, Törökországban is.

Önfoglalkoztatói és tőkejövedelmek egyenlőtlensége

• Tőkejövedelmek és önfoglalkoztatói jövedelmek egyenlőtlensége tovább nőtt az

AUT

BELAUS

CAN DEU

DNK

ESP FIN

FRA

GRC

HUN

IRL

ITA

LUX

MEX

NLD SWE

UKG

USA

OECD-19

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

0,2 0,3 0,4 0,5

Teljes munkaidős férfiak és nők keresete

Férfiak és nők, szmunkaidő is

AUT AUSBEL

CAN

DEU DNK ESP

FIN FRA

GRC

HUN

IRL

ITA LUX

MEX

NLD SWE UKG

USA

OECD-19

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Egyéni keresetek m inden dolgozó körében

Háztarsi keresetek minden dolgorében

Forrás: OECD, 2008

(20)

20

OECD országok átlagában 1995 után.

• A tőkejövedelmek egyenlőtlensége lényegesen növekedett az észak-európai országokban, Magyarországon és Olaszországban.

• Magyarországon és Norvégiában a tőkejövedelmeik részaránya is nőtt.

• Az önfoglalkoztató jövedelmek egyenlőtlensége is nőtt Svédországban, Olaszországban és Mexikóban, de Magyarországon is.

Az állami újraelosztás

(adók és támogatások) hatása az egyenlőtlenségekre

Készpénzes támogatások: öregségi nyugdíjak, özvegyi nyugdíjak, rokkantsági ellátások, táppénz, a családtámogatások, a munkanélküli ellátások, lakhatási támogatások és egyéb segélyek.

Direkt adók: TB járulék, személyi jövedelemadó

(21)

21

Készpénzes támogatások és direkt adók aránya

Working age

Retirement

age Total Working age Retirement

age Total

Australia 10,1 48,7 14,3 24,8 9,7 23,4

Austria3 27,4 101,3 36,6 35,0 27,5 33,4

Belgium3 22,3 96,9 30,5 42,1 19,6 38,3

Canada 9,3 46,7 13,6 27,0 15,0 25,8

Czech Republic2 17,0 79,1 24,3 23,9 6,1 21,6

Denmark 19,9 81,1 25,6 53,8 44,2 52,5

Finland 12,4 18,1 14,4 31,0 24,8 30,1

France4 22,6 96,4 32,9 28,8 11,1 26,0

Germany 16,4 82,2 28,2 41,1 12,5 35,5

Greece1 16,7 66,4 22,7 .. .. ..

Hungary1 27,5 85,6 35,1 .. .. ..

Iceland 12,3 79,7 19,2 54,1 34,2 53,1

Ireland2 13,3 55,8 17,7 20,7 5,4 19,4

Italy 21,1 87,4 29,2 32,0 21,1 30,2

Japan 11,0 55,8 19,7 21,0 15,4 19,7

Korea 3,0 15,7 3,6 8,1 5,0 8,0

Luxembourg3 22,4 91,0 30,6 26,3 14,8 23,8

Mexico1 5,4 21,3 5,8 .. .. ..

Netherlands 12,7 53,0 17,1 26,9 10,0 24,7

New Zealand 13,1 76,8 13,0 29,1 19,8 29,0

Norway 15,4 72,7 21,7 35,0 22,7 33,2

Poland1,2 30,4 92,6 35,8 28,8 17,9 27,7

Portugal1,2 20,3 74,2 25,5 .. .. ..

Slovak Republic 22,0 86,0 26,0 22,0 5,0 20,0

Spain1,2 15,0 70,4 21,3 .. .. ..

Sweden 21,4 96,3 32,7 44,2 40,2 43,2

Switzerland2 9,7 63,6 16,0 36,6 32,9 36,0

Turkey1 18,6 46,0 16,9 .. .. ..

United Kingdom 8,7 54,3 14,5 26,2 10,0 24,1

United States 5,6 42,1 9,4 27,7 16,4 25,6

OECD-245 15,8 69,7 21,9 31,1 18,4 29,3

Public cash benefits Household taxes

Forrás: OECD, 2008

(22)

22

Készpénzes támogatások és direkt adók koncentrációja

Working age Retirement

age Total Working age Retirement

age Total

Australia -0,431 -0,080 -0,400 0,492 0,816 0,533

Austria 0,130 0,256 0,157 0,365 0,464 0,381

Belgium -0,141 0,169 -0,120 0,363 0,420 0,398

Canada -0,173 -0,006 -0,152 0,472 0,586 0,492

Czech Republic -0,151 0,037 -0,154 0,424 0,789 0,471

Denmark -0,303 -0,054 -0,316 0,332 0,336 0,349

Finland -0,258 -0,138 -0,219 0,419 0,444 0,428

France 0,098 0,285 0,136 0,354 0,474 0,374

Germany -0,066 0,175 0,013 0,439 0,485 0,468

Greece1 0,176 0,202 0,115 .. .. ..

Hungary1 -0,025 0,119 -0,016 .. .. ..

Iceland 0,018 0,037 -0,041 0,257 0,296 0,267

Ireland -0,205 -0,001 -0,214 0,531 0,782 0,570

Italy 0,158 0,225 0,135 0,512 0,623 0,546

Japan 0,020 0,121 0,010 0,356 0,429 0,378

Korea 0,040 0,282 -0,012 0,363 0,462 0,380

Luxembourg 0,075 0,145 0,085 0,404 0,430 0,420

Mexico1 0,407 0,518 0,373 .. .. ..

Netherlands -0,223 -0,014 -0,198 0,436 0,705 0,471

New Zealand -0,331 -0,011 -0,345 0,485 0,249 0,498

Norway -0,177 0,074 -0,183 0,355 0,433 0,376

Poland1 0,173 0,198 0,185 0,382 0,325 0,379

Portugal1 0,315 0,295 0,247 .. .. ..

Slovak Republic -0,030 0,104 -0,056 0,388 0,726 0,422

Spain1 0,102 0,175 0,063 .. .. ..

Sweden -0,153 0,090 -0,145 0,330 0,312 0,337

Switzerland -0,176 0,015 -0,170 0,211 0,202 0,223

Turkey1 0,320 0,288 0,347 .. .. ..

United Kingdom -0,347 0,035 -0,275 0,486 0,614 0,533

United States -0,115 0,105 -0,089 0,549 0,658 0,586

OECD-242 -0,107 0,085 -0,099 0,404 0,502 0,428

Public cash benefits Household taxes

Forrás: OECD, 2008

(23)

23

Készpénzes támogatások progresszivitása programonként

Old age pensions

Disability benefits

Compensation for occupation

injury and diseases

Survivor benefits

Family cash benefits

Unemploy- ment benefits

Housing benefits

Other benefits

Australia -0,47 -0,35 .. -0,30 -0,33 -0,44 .. -0,40

Austria 0,25 0,14 0,16 0,00 -0,09 -0,17 -0,48 -0,05

Belgium -0,09 -0,27 -0,13 -0,14 0,03 -0,22 -0,15 -0,50

Canada -0,11 .. . .. -0,46 -0,06 .. -0,22

Czech Republic -0,11 -0,06 .. 0,19 -0,26 -0,28 -0,66 -0,36

Denmark -0,49 -0,18 .. .. -0,04 -0,22 -0,58 -0,37

Finland -0,44 0,07 0,12 0,02 -0,07 -0,24 -0,61 -0,39

France 0,25 0,14 .. 0,05 -0,13 0,08 -0,55 -0,23

Germany 0,10 .. 0,07 -0,04 -0,04 -0,28 0,00 -0,24

Greece 0,15 0,06 0,25 0,02 -0,02 0,04 -0,17 -0,11

Hungary 0,01 .. .. .. -0,06 -0,25 .. -0,17

Ireland -0,32 -0,27 0,27 0,08 -0,21 -0,07 -0,46 0,02

Italy 0,22 0,90 .. .. -0,52 -0,04 .. -0,05

Japan 0,02 .. .. .. .. -0,11 .. -0,33

Luxembourg 0,17 0,00 .. 0,13 -0,02 -0,09 -0,41 -0,52

Netherlands -0,16 -0,11 .. -0,14 -0,36 0,03 -0,65 -0,37

New Zealand -0,32 -0,35 -0,41 0,02 -0,43 -0,38 -0,37 -0,14

Norway -0,27 -0,06 .. -0,18 -0,06 -0,12 -0,65 -0,24

Poland 0,26 0,04 0,40 0,15 -0,22 0,13 -0,26 -0,13

Portugal 0,33 0,03 .. 0,03 .. 0,20 0,13 -0,77

Slovak Republic 0,00 -0,19 -0,01 0,24 -0,01 -0,07 0,84 -0,59

Spain 0,04 0,11 0,14 0,05 0,35 0,02 0,48 0,02

Sweden -0,19 0,25 0,25 .. -0,07 -0,10 -0,66 -0,16

Switzerland -0,19 .. .. .. -0,02 -0,15 .. -0,29

Turkey 0,37 0,07 .. 0,25 0,17 0,08 .. 0,52

United Kingdom -0,21 -0,20 .. .. .. .. .. -0,37

United States -0,04 .. .. .. -0,56 0,07 .. -0,10

OECD-27 -0,05 -0,01 0,10 0,02 -0,14 -0,10 -0,29 -0,24

Forrás: OECD, 2008

(24)

24

Készpénzes támogatások aránya és eloszlása az OECD országokban 2005 körül

AUS

AUT

CAN BEL

CZE FIN DNK

FRA DEU

GRC ISL HUN

IRL

ITA JPN

LUX

NLD NZL

NOR

PRT POL

SVK ESP

CHE SWE GBR USA

-0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5

5 10 15 20 25 30 35 40

Állami transzferek aránya a háztartások jövedelmeiben (%)

Állami transzferek koncentrács indexe

Forrás: OECD, 2008

(25)

25

Készpénzes transzferek és direkt adók újraelosztási hatása, 2000es évek közepe, %

csökkenés

AUS AUT

BEL

CAN DNK CZE

FIN

FRA DEU

ISL

IRL ITA

JPN

KOR LUX

NLD

NZL NOR

POL SVK

SWE

CHE

GBR

USA OECD-24

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Concentration coef f icient f or household disposable income

Government redistribution

Forrás: OECD, 2008

(26)

26

Készpénzes transzferek arányának alakulása:

• Az OECD országok többségében csökkent a készpénzes transzferek aránya 1995–2005 között. Leginkább Svédországban, Finnországban, Dániában, Írországban (6-9 százalékponttal).

• Magyarországon nem változott.

• Törökországban, Japánban és Németországban a transzferek aránya növekedett . Direkt adók és készpénzes támogatások hatása az egyenlőtlenségekre

• Legnagyobb: Magyarországon 27 ponttal, Belgiumban 24 ponttal csökkentik a Gini- együtthatót.

• Legkisebb: Hollandiában, Portugáliában, Olaszországban és Írországban, 14-15 pontos csökkenés.

Direkt adók és készpénzes támogatások hatása az egyenlőtlenségekre

Sourc e: EURO MO D 0.20

0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60

AT DK SE LU BE NL FR DE FI SI HU ES UK IE GR EE PL IT PT

Original inc ome Original income and public pensions

Gross income Disposable inc ome

Forrás: Alari et al., 2009

(27)

27

Gini-dekompozíció, Magyarország 2002

Az egyes jövedelmi rétegek részesedése a különböző jövedelmekből és adókból

(1998, %)

Megj.: a csoportok elhatárolása az egy főre jutó nettó jövedelmek alapján történt.

Gini részarány abszolút h. relatív h.

Kereset 0.3177 44.3% 0.1407 59%

Alkalmi munka -0.0233 1.9% -0.0004 0%

Önfoglalkoztatás 0.4611 6.4% 0.0297 13%

Mezőg. jöved 0.2860 8.7% 0.0248 10%

Tőkejövedelem 0.7973 2.0% 0.0160 7%

Nyugdíj 0.1182 25.3% 0.0299 13%

Munkanélküliségi tám -0.4890 0.9% -0.0044 -2%

Családtám -0.2627 4.8% -0.0125 -5%

Egyéb szociális tr -0.1014 1.1% -0.0011 0%

Privát transzfer 0.2925 4.2% 0.0122 5%

Egyéb 0.3668 0.6% 0.0021 1%

Össze jöv 0.2369 100.0% 0.2370 100%

Forrás: Molnár–Galla, 2009

Alacsony jövedelmű

40%

közepes jövedelmű

40%

magas jövedelmű

20%

Összesen Összesen (mrdFt) Munka és egyéb termelési

jövedelem 18.2 36.6 45.1

100.0 4420

Társadalmi jövedelem 33.8 43.6 22.5 100.0 1439

Egyéb jövedelmek 18.2 34.1 47.7 100.0 44

Bruttó jövedelem összesen 22.0 38.3 39.6 100.0 5902

Egyenes adók 16.1 35.3 48.5 100.0 960

Belföldi forgalmi adók, vám 26.8 38.7 34.4 100.0 909

Összes adóelvonás 21.3 37.0 41.7 100.0 1869

Nettó jövedelem 22.4 38.9 38.7 100.0 4033

Forrás: Révész (2002)

(28)

28

Az egyes jövedelmi rétegek adóbefizetései bruttó jövedelmük %-ában (1998, %)

Megj.: a csoportok elhatárolása az egy főre jutó nettó jövedelmek alapján történt.

Szegénységi mutatók

A tényellentétes statisztikai kísérletek módszere alacsony

jövedelmű 40%

közepes jövedelmű

40%

magas jövedelmű

20%

Összesen

Nyugdíjjárulék és munkaválallói járulék 4,01 4,19 4,54 4,29

Személyi jövedelemadó 7,08 10,02 14,44 11,12

Illeték, bírság 0,29 0,25 0,52 0,37

Jármű adó, illeték 0,17 0,16 0,15 0,16

Építményadó, helyi adók 0,36 0,37 0,26 0,33

Lakásberuházás áfája 0,40 0,37 0,49 0,42

Vám 0,77 0,65 0,62 0,66

Belföldi forgalmi adók 17,55 14,56 12,28 14,31

Összes adó és elvonás 30,63 30,57 33,30 31,66

Forrás: Révész (2002)

(29)

29

Egyenlőtlenségek az EU-országokban 2006-ban (Gini-együttható)

0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39

SI SE DK SK CZ HU FI BE AT FR NL LU DE CY ES IE IT PL EE UK LT GR LV PT

Forrás: Medgyesi és Tóth, 2009b

(30)

30

Jövedelmi egyenlőtlenség és gazdasági fejlettség az EU-országokban

Forrás: Medgyesi és Tóth, 2009a

(31)

31

Jövedelemeloszlás az EU mediánjövedelemhez viszonyított csoportokban, 2006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PL LV LT HU EE SK PT CZ GR ES IT SI DE FR UK BE SE FI CY IE AT DK NL LU EU

low er than 50% of EU median inc ome 50%< 80% 80%< 120% 120%< 200% higher than 200% of EU median inc ome

Forrás: Medgyesi és Tóth, 2009b

(32)

32

Szegénységi ráták az EU országokban 2005-ben (konfidencia intervallumokkal, EU-SILC)

0 5 10 15 20 25 30

CZ NL SI SK DK SE FI AT DE FR LU BE CY HU EE IE PT PL UK IT ES LT GR LV

% EU25

Forrás: Lelkes et al. 2009

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton Szakmai felelős: Gál

Készítette: Gál Róbert, Medgyesi Márton Szakmai felelős: Gál

• Teljes újraelosztást (100%-os adórátát) hirdető program is többséget kapna.. Miért nincs mégsem 100%-os adóráta?.. Magyarázatok

Megjegyzés: FABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, magán; GABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, közösségi; TG: közösségi transzferek; TF: magántranszferek..

Megjegyzés: FABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, magán; GABR: vagyonalapú jövedelemátcsoportosítás, közösségi; TG: közösségi transzferek; TF: magántranszferek...

szekvenciában egy régi játékos kilép, egy új játékos pedig belép; a belépés exogén; a játékosok között áramló transzferek egyirányúak. Szekvenciális játék,

• Oktatási: iskolába járás (iskolai napok 95%-ában), teszteredmények, szülők elköteleződése. • Egészségügyi: családi egészségbiztosítás-kötés, szűrővizsgálati

• Oktatási: iskolába járás (iskolai napok 95%-ában), teszteredmények, szülők elköteleződése. • Egészségügyi: családi egészségbiztosítás-kötés,