• Nem Talált Eredményt

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban"

Copied!
29
0
0

Teljes szövegt

(1)

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban

Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft.

(2)

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban

Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft.

Publication date 2013

Szerzői jog © 2013 Evosoft Hungary Kft.

Szerzői jog © 2013 Dunaújvárosi Főiskola

Kivonat

Ez egy moodle kurzus amely az intelligens eszközök fejlesztése az ipari auto matizálásban videóvezérelt tananyagot tartalmazza.

Minden jog fenntartva.

(3)

Tartalom

1. 1. Bevezetés az ipari automatizálásba ... 1

1. 1.1. Bevezetés ... 1

2. 1.2. Az automatizálás fajtái ... 1

3. 1.3. Vezérlés és szabályozás ... 1

4. 1.4. Eszközcsaládok - Példa ... 1

5. 1.5. Eszközcsaládok- Érzékelés, beavatkozás ... 1

6. 1.6. Eszközcsaládok - PLC ... 2

7. 1.7. Eszközcsaládok - HMI ... 2

8. 1.8. Terepi ko mmunikáció ... 2

9. 1.9. Ipari berendezések életciklusa ... 2

10. Összefoglalás, befeje zés ... 3

2. 2. Runtime Soft ware ... 4

1. 2.1. Bevezetés ... 4

2. 2.2. Runtime software részletei ... 4

3. 2.3. A Run Time szoftver funkciói ... 4

4. 2.4. Elvárások a Run Time rendszerekkel szemben ... 4

5. Összefoglalás, befejezés ... 4

3. 3. Engineering Software ... 5

1. 3.1. Bevezetés ... 5

2. 3.2. Az ES fe ladata ... 5

3. 3.3. ES vs. RT -SW ... 5

4. 3.4. Az ES p rojekt és az ES állapotai ... 5

5. 3.5. ES funkcionalitás - ü zembe helyezés támogatása ... 5

6. 3.6. ES funkcionalitás - programo zás és hibakeresés ... 6

7. Összefoglalás, befejezés ... 6

4. 4. Fejlesztési szerepek ... 7

1. 4.1. Bevezetés ... 7

2. 4.2. Az egyén és az egyéni viselkedés, egyéni és válallati értékek ... 7

3. 4.3.1 Motivác ió, csoport vagy csapat ... 7

4. 4.3.2 Motiváció, csoport vagy csapat ... 7

5. 4.4. Szervezeti struktúra, a szervezet típusai ... 7

6. 4.5. Termék-életciklus, a termékéletciklus-menedzsment fázisai és legfontosabb szerepei .. 8

7. 4.6. Fejlesztési szerepek az ipari szo ftverfejlesztésben ... 8

8. Összefoglalás, befejezés ... 8

5. 5. Fejlesztési folyamatok ... 9

1. 5.1. Bevezetés ... 9

2. 5.2. Vízesés modell ... 9

3. 5.3. V-Modell ... 9

4. 5.4. Iteratív fejlesztés: Spirál Modell ... 9

5. 5. 5. Iteratív fejlesztés: Inkrementális Modell ... 9

6. 5. 6. Agilis / SCRUM fejlesztés ... 10

7. Összefoglalás, befejezés ... 10

6. 6. Integráció ... 11

1. 6. 1. Bevezetés ... 11

2. 6.2. Az integráció (szükségessége, szintjei, interfés zek) ... 11

3. 6.3. Integrációs tesztelés (I) ... 11

4. 6.4. Integrációs tesztelés (II) ... 11

5. 6.5. Integrációs tesztelés (III) ... 12

6. 6.6. Eszköztámogatás, dokumentáció ... 12

7. Összefoglalás, befejezés ... 12

7. 7. Konfiguráció management ... 13

1. 7.1. Bevezetés ... 13

2. 7.2. A konfigurációkezelés alapjai ... 13

3. 7.3. Verzió követés ... 13

4. 7.4. Verzió követés - toolok ... 13

5. 7.5. Változáskezelés ... 13

(4)

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban

6. 7.6. Generálás ... 14

7. 7.7. Kiadáskezelés ... 14

8. 7.8. Integráció ... 14

9. Összefoglalás, befejezés ... 14

8. 8. SW-Teszte lés ... 15

1. 8.1. Bevezetés ... 15

2. 8.2. A szoftvertesztelés célja i ... 15

3. 8.3. A tesztek típusai és fajtái ... 15

4. 8.4. NFR tesz, Regressziós teszt, Ko mpatib ilitási teszt ... 15

5. 8.5. Tesztautomatizálás ... 16

6. 8.6. Lefedettség ... 16

7. 8.7. Hiba management, hibakövetés, hiba-életciklus ... 16

8. Összefoglalás, befejezés ... 16

9. 9. Minőségbiztosítás ... 17

1. 9.1. Bevezetés, Mi a minőség? ... 17

2. 9.2. A minőségirányítás alapfogalmai ... 17

3. 9.3. A minőségirányítás kialakulása ... 17

4. 9.4. Minőség irányítás - minőség menedzsment ... 17

5. 9.5. Minőség modellek a szoftverfejlesztésben ... 17

6. 9.6. Hibalehetőségek és kiküszöbölésük a szoftverfe jlesztésben ... 18

10. 10. Ipari szoftverfejlesztés sajátosságai ... 19

1. 10.1. Bevezetés ... 19

2. 10.2. Ügyfélo rientált terméktámogatás ... 19

3. 10.3. Szabványok ... 19

4. 10.7. A szo ftvertermékekre vonatkozó szabványok ... 19

5. Összefoglaló, befejezés ... 19

11. 11. Beágyazott eszkö zök fejlesztése ... 21

1. 11.1. Bevezetés, a digitális rendszer fogalma, HW-SW dilemma ... 21

2. 11.2. A z elektronikai tervezés eszkö zei ... 21

3. 11.3. Digitális áramkörök tervezése ... 21

4. 11.4. Digitális áramkörök verifikációja ... 21

5. Összefoglalás, befejezés ... 22

12. 12. Beágyazott SW-fejlesztés ... 23

1. 12.1. Bevezetés, a beágyazott szoftver sajátosságai ... 23

2. 12.2. Követelmények, s zoftver létrehozásának lehetőségei ... 23

3. 12.3. Fejlesztési környezet, különleges funkció ik ... 23

4. 12.4. Ered ményes fejlesztés, biztonság, tesztelés ... 23

5. Összefoglalás, befejezés ... 24

Tárgymutató ... 25

(5)

1. fejezet - 1. Bevezetés az ipari automatizálásba

1. 1.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 1.2. Az automatizálás fajtái

Az automatizálás fajtái

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Az automatizálás fajtái Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 1.3. Vezérlés és szabályozás

Vezérlés és szabályozás

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Vezérlés és szabályozás Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 1.4. Eszközcsaládok - Példa

Eszközcsaládok - Példa

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Eszközcsaládok - Példa Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 1.5. Eszközcsaládok- Érzékelés, beavatkozás

Eszközcsaládok- Érzékelés, beavatkozás

(6)

1. Bevezetés az ipari automatizálásba

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Eszközcsaládok- Érzékelés, beavatkozás Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 1.6. Eszközcsaládok - PLC

Eszközcsaládok - PLC

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Eszközcsaládok - PLC Letölthető jegyzet a fejezethez

7. 1.7. Eszközcsaládok - HMI

Eszközcsaládok - HMI

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Eszközcsaládok - HMI Letölthető jegyzet a fejezethez

8. 1.8. Terepi kommunikáció

Terepi kommunikáció

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Terepi kommunikáció

Letölthető jegyzet a fejezethez

9. 1.9. Ipari berendezések életciklusa

Ipari berendezések életciklusa

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Ipari berendezések életciklusa

(7)

1. Bevezetés az ipari automatizálásba

10. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés

(8)

2. fejezet - 2. Runtime Software

1. 2.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 2.2. Runtime software részletei

Runtime software részletei

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Runtime software részletei

3. 2.3. A Run Time szoftver funkciói

A Run Time szoftver funkciói

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A Run Time szoftver funkciói

4. 2.4. Elvárások a Run Time rendszerekkel szemben

Elvárások a Run Time rendszerekkel szemben

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Elvárások a Run Time rendszerekkel szemben

5. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés

(9)

3. fejezet - 3. Engineering Software

1. 3.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 3.2. Az ES feladata

Az ES feladata

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Az ES feladata

3. 3.3. ES vs. RT-SW

ES vs. RT-SW

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

ES vs. RT-SW

4. 3.4. Az ES projekt és az ES állapotai

Az ES projekt és az ES állapotai

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Az ES projekt és az ES állapotai

5. 3.5. ES funkcionalitás - üzembe helyezés támogatása

ES funkcionalitás - üzembe helyezés támogatása

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

ES funkcionalitás - üzembe helyezés támogatása

(10)

3. Engineering Software

6. 3.6. ES funkcionalitás - programozás és hibakeresés

ES funkcionalitás - programozás és hibakeresés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

ES funkcionalitás - programozás és hibakeresés

7. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés

(11)

4. fejezet - 4. Fejlesztési szerepek

1. 4.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 4.2. Az egyén és az egyéni viselkedés, egyéni és válallati értékek

Az egyén és az egyéni viselkedés, egyéni és válallati értékek

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Az egyén és az egyéni viselkedés, egyéni és válallati értékek Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 4.3.1 Motiváció, csoport vagy csapat

4.3.1 Motiváció, csoport vagy csapat

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

4.3.1 Motiváció, csoport vagy csapat

4. 4.3.2 Motiváció, csoport vagy csapat

Motiváció, csoport vagy csapat

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Motiváció, csoport vagy csapat Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 4.4. Szervezeti struktúra, a szervezet típusai

Szervezeti struktúra, a szervezet típusai

(12)

4. Fejlesztési szerepek

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Szervezeti struktúra, a szervezet típusai Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 4.5. Termék-életciklus, a termékéletciklus- menedzsment fázisai és legfontosabb szerepei

Szervezeti struktúra, a szervezet típusai

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Szervezeti struktúra, a szervezet típusai Letölthető jegyzet a fejezethez

7. 4.6. Fejlesztési szerepek az ipari szoftverfejlesztésben

Fejlesztési szerepek az ipari szoftverfejlesztésben

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Fejlesztési szerepek az ipari szoftverfejlesztésben Letölthető jegyzet a fejezethez

8. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés Letölthető jegyzet a fejezethez

(13)

5. fejezet - 5. Fejlesztési folyamatok

1. 5.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 5.2. Vízesés modell

Vízesés modell

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Vízesés modell

Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 5.3. V-Modell

V-Modell

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

V-Modell

Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 5.4. Iteratív fejlesztés: Spirál Modell

Iteratív fejlesztés: Spirál Modell

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Iteratív fejlesztés: Spirál Modell Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 5. 5. Iteratív fejlesztés: Inkrementális Modell

Iteratív fejlesztés: Inkrementális Modell

Figyelem

(14)

5. Fejlesztési folyamatok

Nem sikerült betölteni a videót.

Iteratív fejlesztés: Inkrementális Modell Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 5. 6. Agilis / SCRUM fejlesztés

Agilis / SCRUM fejlesztés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Agilis / SCRUM fejlesztés Letölthető jegyzet a fejezethez

7. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés Letölthető jegyzet a fejezethez

(15)

6. fejezet - 6. Integráció

1. 6. 1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 6.2. Az integráció (szükségessége, szintjei, interfészek)

Az integráció (szükségessége, szintjei, interfészek)

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Az integráció (szükségessége, szintjei, interfészek) Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 6.3. Integrációs tesztelés (I)

Integrációs tesztelés (I)

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Integrációs tesztelés (I) Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 6.4. Integrációs tesztelés (II)

Integrációs tesztelés (II)

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

(16)

6. Integráció

Integrációs tesztelés (II) Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 6.5. Integrációs tesztelés (III)

Integrációs tesztelés (III)

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Integrációs tesztelés (III) Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 6.6. Eszköztámogatás, dokumentáció

Eszköztámogatás, dokumentáció

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Eszköztámogatás, dokumentáció Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

7. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

(17)

7. fejezet - 7.

Konfigurációmanagement

1. 7.1. Bevezetés

Konfigurációmanagement

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Konfigurációmanagement Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 7.2. A konfigurációkezelés alapjai

A konfigurációkezelés alapjai

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A konfigurációkezelés alapjai

3. 7.3. Verziókövetés

Verziókövetés - toolok

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Verziókövetés

4. 7.4. Verziókövetés - toolok

Verziókövetés - toolok

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Verziókövetés - toolok Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 7.5. Változáskezelés

Változáskezelés

(18)

7. Konfigurációmanagement

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Változáskezelés

Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 7.6. Generálás

Generálás

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Generálás

Letölthető jegyzet a fejezethez

7. 7.7. Kiadáskezelés

Kiadáskezelés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Kiadáskezelés

8. 7.8. Integráció

Integráció

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Integráció

9. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés

(19)

8. fejezet - 8. SW-Tesztelés

1. 8.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 8.2. A szoftvertesztelés céljai

A szoftvertesztelés céljai

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A szoftvertesztelés céljai Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 8.3. A tesztek típusai és fajtái

A tesztek típusai és fajtái

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A tesztek típusai és fajtái Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 8.4. NFR tesz, Regressziós teszt, Kompatibilitási teszt

NFR tesz, Regressziós teszt, Kompatibilitási teszt

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

NFR tesz, Regressziós teszt, Kompatibilitási teszt

(20)

8. SW-Tesztelés

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 8.5. Tesztautomatizálás

Tesztautomatizálás

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Tesztautomatizálás

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 8.6. Lefedettség

Lefedettség

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Lefedettség

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

7. 8.7. Hiba management, hibakövetés, hiba-életciklus

Hiba management, hibakövetés, hiba-életciklus

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Hiba management, hibakövetés, hiba-életciklus Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

8. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés

(21)

9. fejezet - 9. Minőségbiztosítás

1. 9.1. Bevezetés, Mi a minőség?

Bevezetés, Mi a minőség?

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés, Mi a minőség?

Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 9.2. A minőségirányítás alapfogalmai

A minőségirányítás alapfogalmai

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A minőségirányítás alapfogalmai Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 9.3. A minőségirányítás kialakulása

A minőségirányítás kialakulása

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A minőségirányítás kialakulása Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 9.4. Minőség irányítás - minőség menedzsment

Minőség irányítás - minőség menedzsment

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Minőség irányítás - minőség menedzsment Letölthető jegyzet a fejezethez

5. 9.5. Minőség modellek a szoftverfejlesztésben

Minőség modellek a szoftverfejlesztésben

Figyelem

(22)

9. Minőségbiztosítás

Nem sikerült betölteni a videót.

Minőség modellek a szoftverfejlesztésben Letölthető jegyzet a fejezethez

6. 9.6. Hibalehetőségek és kiküszöbölésük a szoftverfejlesztésben

Hibalehetőségek és kiküszöbölésük a szoftverfejlesztésben

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Hibalehetőségek és kiküszöbölésük a szoftverfejlesztésben Letölthető jegyzet a fejezethez

(23)

10. fejezet - 10. Ipari

szoftverfejlesztés sajátosságai

1. 10.1. Bevezetés

Bevezetés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 10.2. Ügyfélorientált terméktámogatás

Ügyfélorientált terméktámogatás

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Ügyfélorientált terméktámogatás Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 10.3. Szabványok

Szabványok

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Szabványo

Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 10.7. A szoftvertermékekre vonatkozó szabványok

A szoftvertermékekre vonatkozó szabványok

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

A szoftvertermékekre vonatkozó szabványok Letölthető jegyzet a fejezethez

5. Összefoglaló, befejezés

(24)

10. Ipari szoftverfejlesztés sajátosságai

Összefoglaló, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglaló, befejezés

(25)

11. fejezet - 11. Beágyazott eszközök fejlesztése

1. 11.1. Bevezetés, a digitális rendszer fogalma, HW- SW dilemma

Bevezetés, a digitális rendszer fogalma, HW-SW dilemma

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés, a digitális rendszer fogalma, HW-SW dilemma Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 11.2. Az elektronikai tervezés eszközei

Az elektronikai tervezés eszközei

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Az elektronikai tervezés eszközei Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 11.3. Digitális áramkörök tervezése

Digitális áramkörök tervezése

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Digitális áramkörök tervezése Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 11.4. Digitális áramkörök verifikációja

Digitális áramkörök verifikációja

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Digitális áramkörök verifikációja Letölthető jegyzet a fejezethez

(26)

11. Beágyazott eszközök fejlesztése

5. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés Letölthető jegyzet a fejezethez

(27)

12. fejezet - 12. Beágyazott SW- fejlesztés

1. 12.1. Bevezetés, a beágyazott szoftver sajátosságai

Bevezetés, a beágyazott szoftver sajátosságai

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Bevezetés, a beágyazott szoftver sajátosságai Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet a fejezethez

2. 12.2. Követelmények, szoftver létrehozásának lehetőségei

Követelmények, szoftver létrehozásának lehetőségei

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Követelmények, szoftver létrehozásának lehetőségei Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

3. 12.3. Fejlesztési környezet, különleges funkcióik

Fejlesztési környezet, különleges funkcióik

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Fejlesztési környezet, különleges funkcióik Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

4. 12.4. Eredményes fejlesztés, biztonság, tesztelés

Eredményes fejlesztés, biztonság, tesztelés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

(28)

12. Beágyazott SW-fejlesztés

Eredményes fejlesztés, biztonság, tesztelés Letölthető jegyzet a fejezethez

Letölthető jegyzet a fejezethez

5. Összefoglalás, befejezés

Összefoglalás, befejezés

Figyelem

Nem sikerült betölteni a videót.

Összefoglalás, befejezés Letölthető jegyzet a fejezethez

(29)

Tárgymutató

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A dzsihád szó használata azonban széles körű iszlám jogi vitát indított el az utóbbi években, amely aztán a médiában is jelentkezett, mivelhogy egyes szaúdi

A négy jegyzet közül egyetlen jegyzet esetében nem látunk számottevő emelkedést a szavak számában, azonban ez az első adatközlő egyéni jegyze- telési

Senkit nem lephet meg e konfliktusok léte, hiszen a széles értelemben vett szabadságnak biztosított elsődlegesség arra épül, hogy elutasítjuk a hasznosság, gazdagság,

6. § (1) Az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009.  évi CXV.  törvény (a  továbbiakban: Evectv.) 3/A.  § (1) bekezdése helyébe

zeti tag) sem határozhatja meg az egyes egyéni foglalkozások főcsoportjait, mert az egyéni foglolkozás nem változik attól függően, hogy az összeírt személy mint ön-

Ha az egyéni vállalkozások egyenletesen oszlanának meg az ország települései között, akkor egy településére átlagosan 222 egyéni vállalkozó jutott volna 1993-ban,

" A Pest megyei településeken —— bár pontos adatok nincsenek — a polgármesterek meglátása az, hogy ennél mindenképpen magasabb a munkanélküliekből lett vállalkozóknak

A ne- mek közötti különbségek alapvetően két vonatkozásban jelentkeznek: egyrészt, a férfiaknál a fordított U-görbe későbbi életkorban (26–27 évesen, szemben a nők

A modell eredménye- ként 2011-ben a kiszámított bruttó hozzáadott érték mintegy 32 százaléka származik adminisztratív adat- forrásokból, az egyéni

Feltételezhető, hogy az egyéni érdek az életkor előrehaladtával egyre nagyobb szerepet játszik a másokkal közösen végzett munka során (fokozatosan nő az egyéni

Kész általános jellegű beágyazott eszköz példa Letölthető jegyzet a fejezethez. Letölthető jegyzet

A SystemC-ben kidolgozott digitális áramköri modell működésének, funkcionalitásának tesztelése, vizsgálata Letölthető jegyzet a fejezethez3. Letölthető jegyzet

A grafikus információk bevitele, tárolása és megjelenítése Letölthető jegyzet a fejezethez.. Letölthető jegyzet

• Pl.: a szív funkciója – anatómiai adaptáció; izzadás – élettani adaptáció; szexuális arousal – pszichológiai

Az integrált áramkörök gyártástechnológiái Letölthető jegyzet a fejezethez.. Letölthető jegyzet a fejezethez Letölthető jegyzet

A szervezeti motiváció-eredmény modell /motivációs alapmodell /.. Emberi összetevők

A humán tőke menedzsment fogalmi keretei alapján a szervezet és az egyén célja- inak harmóniája esetén várható el a legmagasabb (szervezeti, egyéni, csoport) teljesítmény.. A

44 Thuküdidész itt feltehetőleg a szalamiszi csata után küldött második titkos követségre utal, lásd Marr, J.: Themistocles and the Supposed i. Haláláról részletesebb, bár

A hagyományos tanulásmódszertani tréningek vagy a közvetlen fejlesztés módszerével gyakoroltatják a különböző tanulási technikákat (pl. Nem igazodnak ugyanakkor a

Az ábra alátámasztotta az alapfeltételezés helyességét. A 15-ös és 16-os kérdés esetében magasabb átlagpontszámok születtek a magasabb iskolai végzettségűek körében,

„gondolkodom, tehát vagyok", és imigyen az egyéni megismerés lehetőségei korlátlanok. Vico szerint az egyéni tudat mellett létezik kollektív tudat is, amely szintén az

indokolásban megjelölt több olyan előnyös jogosultságot, amelyek a bevett egyházat megillették – például iskolai vallásoktatás, egyházi tevékenység végzése bizonyos

Szemben a korábban tár- gyalt példákkal, az implicit előítéletek által vezérelt cselekedetek esetében a kérdés nem úgy merül fel, hogy hogyan igazoljunk egy meglévő