• Nem Talált Eredményt

Adatbázisok elmélete Adatbáziskezelés, bevezet˝o Katona Gyula Y.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Adatbázisok elmélete Adatbáziskezelés, bevezet˝o Katona Gyula Y."

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

Adatbázisok elmélete

Adatbáziskezelés, bevezet ˝o

Katona Gyula Y.

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék Budapesti M ˝uszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

(2)

Órák, emberek

heti két óra: szerda 14.15–16.00 (H405a) és péntek 8.15–10.00 (H405a) el ˝oadás és gyakorlat (akár egy órán belül is) vegyesen, laborok külön alkalmak el ˝oadás: slide-ok és tábla

gyakorlat: feladatsorok, órai munka, házi feladat gyakorlásnak

labor: 6 labor, el ˝ore bejelentett id ˝opontban (páratlan hetek péntek), maximum egyet lehet hiányozni, els ˝o labor szeptember 27., péntek

Katona Gyula (el ˝oadás, gyakorlat): kiskat@cs.bme.hu Papp László (el ˝oadás, gyakorlat): lazsa@cs.bme.hu Tóth Péter (labor): totpet94@gmail.com

weboldal: www.cs.bme.hu/adatb

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 2 / 20

(3)

Követelmények

órákra járni, a laborokból legfeljebb egyszer lehet hiányozni

félévközi zh az aláírásért, pontszáma beszámítható a vizsga pontszámába a zh id ˝opontja: november 27., a szerdai órán, pótzh a 14. héten külön megbeszélt id ˝opontban

év végén írásbeli és szóbeli részb ˝ol álló vizsga

(4)

A tárgy célja

ha adatokat akarunk tárolni, módosítani, lekérdezni: hogyan célszer ˝u?

megoldás: adatbáziskezel ˝o rendszerek (DBMS) kérdések:

I milyen részei vannak egy adatbáziskezel ˝o rendszernek?

I melyik rész mire való?

I az egyes részek m ˝uködésének alapjai (elmélet)

I mit látunk ebb ˝ol használóként, mit kell tudni a használathoz? (gyakorlat)

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 4 / 20

(5)

Miért kellenek az adatbáziskezel ˝o rendszerek?

kezdetben adatok tárolására: file-ok, minden file egy táblázat (pl. diákok jegyei egyes tárgyakból, minden tárgyhoz egy újabb táblázat)

problémák:

I ha a diákokról alapadatokat is tárolni akarunk, akkor redundancia vagy még egy táblázat kell, de akkor ezt az újat mi kapcsolja a többihez?

I adott diák összes eredményét hogyan szedjük össze?

I bonyolultabb lekérdezéseket hogyan? (pl. minden diák, aki már felvette az egyik, de nem vette fel a másik tárgyat)

I több felhasználó egyszerre, jogosultságok kezelése

(6)

Mire jók az adatbáziskezel ˝o rendszerek?

formális keret adatbázis séma tervezésére:

I mik az adattáblák (milyen adatokat tárolunk egyben): pl. diákok alapadatai, illetve, hogy melyik diák milyen tárgyakat vett fel és tárgyanként egy adattábla az eredmények nyilvántartására

I az egyes adattáblákon belüli megkötések (pl. neptun kód egyedi az alapadatoknál vagy (neptun-kód, félév) pár meghatározza a jegyet a tárgyaknál)

I adattáblák közti kapcsolat (pl. a tárgyhoz tartozó adattáblában szerepl ˝o neptun-kódnak szerepelnie kell az alapadatos táblában)

tervezés után adatbázis séma létrehozása magas szinten,

ehhez adott egy rendszert ˝ol függ ˝o DDL (Data Definition Language)

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 6 / 20

(7)

Mire jók az adatbáziskezel ˝o rendszerek?

kész adatbázisba adatok beillesztése, módosítása magas szinten (az adatbázis fogalmi keretének feltöltése) pl.: új diák felvétele, tárgyfelvétel, jegybeírás, ehhez adott egy rendszert ˝ol függ ˝o DML (Data Manipulation Language)

magas szint ˝u lekérdezést tesz lehet ˝ové (a tárolás konkrét ismerete nélkül): elég leírni, hogy mit akarunk, a DBMS megoldja a többit, ehhez Query Language (pl.:

SQL)

cél: gyakori kérdéseket könny ˝u legyen kérdezni (ehhez jól végiggondolt fogalmi keret kell, hatékony tárolás, ehhez fontos a jó tervezés)

(8)

Mire jók az adatbáziskezel ˝o rendszerek?

elválik logikai séma és a fizikai megvalósítás (nem kell az utóbbival bajlódnunk) nagy mennyiség ˝u adat tárolása biztonságosan (jogosultságok, illetéktelen hozzáférés megakadályozása illetve rendszerhibák elleni védelem)

többfelhasználós m ˝uködés támogatása (egyidej ˝u hozzáférés, de ne legyen hibás, inkonzisztens állapot emiatt)

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 8 / 20

(9)

A DBMS felépítése, részei

Adatok, metaadatok Tárkezelõ

Tranzakció−

kezelõ Lekérdezésfeldolgozó

Adatmódosítás Lekérdezés

Sémamódosítás

(10)

Adatok, metaadatok

Fizikailag valahol tárolódnak az

adatok: diákok adatai, ki milyen tárgyat vett fel, ...

metaadatok: mik a relációk (adattáblák) nevei, attribútumai (miket tárolunk bennük), attribútumok típusai (string, szám), illetve pl. milyen indexek vannak a kereséshez

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 10 / 20

(11)

Tárkezel ˝o

A kért információ beolvasása, módosítások végrehajtása. Kb. mint az operációs rendszerek file-kezel ˝oje, de itt néha (többfelhasználós m ˝uködésnél pl.) mi mondjuk meg, hova történjen az írás (háttártárra, pufferbe), nem kezelheti teljesen szabadon a puffert.

Részei:

File kezel ˝o:nyilvántartja az adatbázis állományát; fizikai I/O-t végez, ha a pufferkezel ˝o kéri; indexstruktúrába rendezi az adatokat (pl. B-fa)

Pufferkezel ˝o:kezeli a memóriát, tárolja a filekezel ˝o által beolvasott blokkokat

(12)

Lekérdezésfeldolgozó

Alapfeladata: sémadefiníciós, adatmódosítós és lekérdez ˝os kérések fogadása, kezelése, ezt a felületet látjuk mi igazából

sémam ˝uveletek: az adatbázis logikai struktúrájának kialakítása, módosítása eredménye: maga az adatbázisséma, plusz kiegészít ˝o metaadatok (pl. mit hogyan tároljunk, indexek)

nagyon fontos, meghatározza a további m ˝uködést

adatmódosítás: az adatbázis tartalmának módosítása, pl. új diák beillesztése, tárgyfelvétel törlése

két lehet ˝oség erre: vagy egy külön felületen át vagy alkalmazói programból (a második esetben a programozási nyelvnek van utasításkészlete az adatbázishoz fordulásra)

lekérdezések: keres ˝okérdések az adatbázisra vonatkozóan itt is lehet külön felület vagy program

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 12 / 20

(13)

Lekérdezésfeldolgozó tennivalói: végrehajtási terv készítése

A magas szint ˝u kérdéseket átalakítjuk elemi utasítások sorozatává.

A (legtöbbször) deklaratív kérdésb ˝ol (ahol nem mondjuk meg, hogy milyen úton akarom megkapni az eredményt, csak azt, hogy mit akarok, ilyen pl. SQL) procedurális kérdést csinálunk (ahol már egy konkrét végrehajtási terv látszik).

Pl: Ha a séma két relációja

diák(név, neptun) ésadatbáziskezelés(neptun, félév, jegy) SELECT jegy FROM diák, adatbáziskezelés

WHERE diák.neptun = adatbáziskezelés.neptun AND diák.név=”Vombat Sándor”

Vombat Sándor összes eddigi jegye Adatbáziskezelés tárgyból

(14)

Lekérdezésfeldolgozó tennivalói: végrehajtási terv készítése

SELECT jegy FROM diák, adatbáziskezelés

WHERE diák.neptun = adatbáziskezelés.neptun AND diák.név=”Vombat Sándor”

Ez csak azt mondja meg, hogy mely relációkból, mit akarok megkapni, de azt nem, hogy hogyan kell ezt megszerezni.

Erre egy (elnagyolt) végrehajtási terv lehet pl. az, hogy ha van index a névre a diák-ban, akkor az alapján keressük meg V.S. neptun kódját, aztán ez alapján a másik relációban keressük meg a megfelel ˝o sorokat és olvassuk ki a jegyeket.

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 14 / 20

(15)

Lekérdezésfeldolgozó tennivalói: optimalizálás

Több lehetséges végrehajtási terv közül kiválasztani egy „legjobbat”. Nem valódi optimalizálás, nem a legjobbat keressük, csak egy elég jót.

Ezt az „elég jó” végrehajtási tervet a rendszer maga keresi meg, de (rendszert ˝ol függ ˝oen) bele tudunk nyúlni ebbe.

Fontos:

a kapott (SQL) kérdés nem ad támpontot, hogy hogyan kell megkapni az eredményt, de nem is kötelez semmire

érdemes szöszölni egy jobb végrehajtási terv keresésével, mert nagyok lehetnek a különbségek nagy adathalmaz esetén

(16)

Tranzakciókezel ˝o

Két nagyobb problémakör megoldására kell:

több felhasználó egyszerre használja az adatbázist, egyidej ˝u hozzáférések kezelése

rendszerhibák, ABORT-ok hatásainak kivédése: ezek bekövetkeztekor sem veszhetnek el adatok, nem maradhat az adatbázis inkonzisztens állapotban Alapfogalom a

tranzakció: egy felhasználóhoz tartozó, összetartozó utasítások olyan sorozata, melyek vagy mind végrehajtódnak vagy semelyik sem (ez az atomiság)

Pl. banki átutalásnál nem lehet, hogy csak a pénz levonása történik meg az egyik számlán, de nem íródik jóvá a másikon

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 16 / 20

(17)

Kliens-szerver rendszer

Ez az eddig felsorolt sok alkotórész eloszlik a kliens és a szerver között. A szerver tartja a kapcsolatot az fizikai adatbázissal, a kliens pedig a felhasználóval, a többi funkció eloszlása nagyon változhat rendszert ˝ol függ ˝oen.

Err ˝ol majd laboron lesz még szó

(18)

Az adatbáziskezel ˝o használati szintjei

felhasználó: adatmódosítást csinál, alkalmazói programot futtat, (esetleg egyszer ˝ubb SQL kérdést fogalmaz meg)

adatbázis programozó: összetett lekérdezések, alkalmazói program írása; jól ismeri az adatbázis felépítését, az adatbáziskezel ˝okben használt technikákat adatbázis tervez ˝o: sémát hoz létre, fizikai szervezésbe beleszólhat

adatbázisrendszer megvalósító: az adatbáziskezel ˝ot magát tervezi és írja

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 18 / 20

(19)

A félév anyaga

Amit felhasználóként, programozóként, esetleg tervez ˝oként használunk:

adatmodellezés: E/K (egyed-kapcsolat) diagram (grafikus jelölésrendszer) Az adatbázis fogalmi keretének megadására, tervet lehet vele készíteni, amit aztán majd át kell alakítani az adatbáziskezel ˝o által használt formális megadási módra.

relációs adatmodell: nagyon fontos elméleti modell, tipikusan ilyenek az adatbáziskezel ˝ok mostanában

az E/K modellt ilyenre írjuk át

SQL: séma létrehozása, adatmódosítás és f ˝oleg lekérdezés

(20)

A félév anyaga

Az adatbáziskezel ˝o rendszer mélyén, a háttárben zajló folyamatok megértése:

fizikai szervezés: adatszerkezetek, pl. indexek, keres ˝ofák (csak említve) tranzakciókezelés

lekérdezésfeldolgozás: lekérdezési tervek készítése, értékelése, összehasonlítása

Programozás, labor: DBMS telepítése, SQL, SQL elérése PHP-vel, stb.

Katona Gyula Y. (BME SZIT) Adatbázisok elmélete 20 / 20

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ez optimális, nincs olyan keres ˝o algoritmus, ami minden esetben kevesebb mint dlog 2 (n + 1)e kérdést

Ha P = NP teljesülne, akkor minden olyan problémára, amelyre van hatékony tanúsítvány (azaz NP-beli), lenne polinomiális algoritmus is. Fogunk mutatni olyan problámákat,

Itt minden s ˝ur ˝u index rendezett a megfelel ˝o kulcs szerint és persze ha változik a f ˝oállomány, akkor mindegyik s ˝ur ˝ut is változtatni

Ha ismert, hogy mikor és mit akarnak írni és olvasni a tranzakciók és még az is ismert, hogy pontosan mit számolnak, akkor minden esetben el tudjuk dönteni, hogy egy

Az adatbázis fogalmi keretének megadására jók, tervet lehet velük készíteni, amit aztán majd át kell alakítani az adatbáziskezel ˝o által használt formális megadási

Célja, hogy a vállalati adatbázis alapján területi szinten aggregált adatok segítségével meghatározzuk, melyek azok az ágazat-terület párosok, melyek esetében az

Ez a színezés takaros, ha van G-nek olyan minimális költség ˝u feszít ˝ofája, ami az összes kék élet tartalmazza, és egyetlen piros élet sem tartalmaz.... A

Azok, amik csak véletlenül, csak egy pillanatban állnak fenn = ⇒ eseti függés (ezek nem érdekelnek, például lehetséges hogy egy adott pillanatban minden ár csak egyszer