• Nem Talált Eredményt

Az adózási szokások vizsgálata Magyarországon kérdőív

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként az adómorál, az adózási kultúra témakörét vizsgálom a magyarországi kis- és középvállalkozások adózási döntésekben kompetens vezetői körében. A kérdőív kitöltése anonim módon zajlik. Az adatokat csak összesítve elemzem és mutatom be a kutatásomban, úgy, hogy az egyéni információk sehol sem azonosíthatók. A kérdőív kitöltése körülbelül 10-15 percet vesz igénybe.

Hálásan köszönöm, ha segíti munkámat a kérdőív kitöltésével!

Tisztelettel és köszönettel: Dobos Piroska

Kérem, jelölje a megfelelő választ (kérdésenként csak egyet), hogy milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal!

1. A számla nélküli értékesítés az Ön üzletfelei körében...

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

2. A számla nélküli értékesítés az Ön versenytársai körében...

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

3. A számla nélküli értékesítés a magyar gazdaságban…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

4. Véleményem szerint a számla nélküli értékesítés…

 normális gazdasági tevékenység

 bizonyos mértékig elfogadott

 "kiskapuk" kihasználása, ügyeskedés

 adócsalás

5. Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása az Ön üzletfelei körében…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

6. Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása az Ön versenytársai körében…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

7. Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása a magyar gazdaságban…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

8. Véleményem szerint a be nem jelentett foglalkoztatás…

 normális gazdasági tevékenység

 bizonyos mértékig elfogadott

 "kiskapuk" kihasználása, ügyeskedés

 adócsalás

9. A fiktív költségszámla vásárlása az Ön üzletfelei körében…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

10. A fiktív költségszámla vásárlása az Ön versenytársai körében…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

11. A fiktív költségszámla vásárlása a magyar gazdaságban…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

12. Véleményem szerint a fiktív költségszámla vásárlása…

 normális gazdasági tevékenység

 bizonyos mértékig elfogadott

 "kiskapuk" kihasználása, ügyeskedés

 adócsalás

13. A személyes fogyasztás elszámolása a vállalkozásban költségként az Ön üzletfelei körében…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

14. A személyes fogyasztás elszámolása a vállalkozásban költségként a versenytársai körében…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

15. A személyes fogyasztás elszámolása a vállalkozásban költségként a magyar gazdaságban…

 egyáltalán nem fordul elő

 ritka

 gyakori

 a normál gazdasági folyamatok része

16. Véleményem szerint a személyes fogyasztás költségként való elszámolása a vállalkozásban…

 normális gazdasági tevékenység

 bizonyos mértékig elfogadott

 "kiskapuk" kihasználása, ügyeskedés

 adócsalás

17. Az Ön cégének versenyhelyzetét milyen mértékben befolyásolja, hogy a versenytársaik kapcsolatban állnak a feketegazdasággal?

 teljes mértékben befolyásolja

 nagyrészt befolyásolja

 csak kis mértékben befolyásolja

 nem túlságosan befolyásolja

 nagyrészt nem befolyásolja

 egyáltalán nem befolyásolja

18. A törvényben előírtnál kevesebb adó megfizetését miként ítéli meg?

 normális gazdasági tevékenység

 bizonyos mértékig elfogadott

 "kiskapuk" kihasználása, ügyeskedés

 adócsalás

19. Az Ön véleménye szerint kit károsít az adócsalás?

 engem

 családomat

 államot

 társadalmat

 a piac többi gazdasági szereplőjét

 mindegyik félre hatást gyakorol

20. Ön szerint a következő eszközök mennyire alkalmasak az adófizetési hajlandóság növelésére?

egyáltalán nem alkalmas nem alkalmas kis mértékben alkalmas alkalmas jelentős mértékben alkalmas teljes mértékben alkalmas

adóemelés

szigor korrekt tájékoztatás adózási kultúra

javítása adórendszer egyszerűsítése adócsökkentés

21. Büszke vagyok rá, hogy hazám állampolgára lehetek

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

22. Állampolgárként alapvető kötelességem az adók befizetése

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

23. Az adójogszabályok rendkívül bonyolultak, nehéz bennük eligazodni

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

24. A legtöbb adózásban használt nyomtatvány nehezen érthető

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

25. A NAV időben és jól informálja a cégeket az adózással kapcsolatos teendőkről

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

26. Megbízom a kormányzat, az adóhatóságok és egyéb jogintézmények intézkedéseiben

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

27. A NAV az adófizetőkkel barátságos és tiszteletteljes bánásmódot alkalmaz, partnerként kezeli őket

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

28. Az elmúlt három évben az adóhatósági ügyintézés során pozitív tapasztalatom volt

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

29. Hazánkban érvényesül az állampolgárok közvetlen politikai részvétele, bevonása a politikai döntésekbe, a demokrácia

 teljes mértékben igaz

 csak részben igaz

 egyáltalán nem igaz

30. Úgy érzem, értékes ember vagyok, legalább annyira, mint mások.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

31. Úgy érzem, sok jó tulajdonságom van.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

32. Mindent egybevetve, hajlamos vagyok arra, hogy tehetségtelen, sikertelen embernek tartsam magam.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

33. Képes vagyok olyan jól csinálni a dolgokat, mint mások.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

34. Úgy érzem, nem sok dologra lehetek büszke.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

35. Jó véleménnyel vagyok magamról.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

36. Mindent fontolóra véve, elégedett vagyok magammal.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

37. Bárcsak jobban tudnám magam tisztelni.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

38. Időnként értéktelennek érzem magam.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek

39. Néha azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok jó.

 egyáltalán nem értek egyet

 nem értek egyet

 egyet értek

 teljesen egyetértek 40. Az Ön neme

 Férfi

 Nő 41. Az Ön életkora

 18 - 25 év

 26 - 35 év

 36 - 45 év

 46 - 55 év

 56 fölött 42. Az Ön családi állapota

 házas

 egyedülálló

 elvált

 özvegy

 élettársi kapcsolat

43. Közös háztartásban élő gyermekek száma

 1

 2

 3

 4 vagy több

 nincs

44. Kérem, jelölje meg jelenlegi lakhelyét!

 főváros

 megyeszékhely

 város

 község

 falu

45. Kérem, jelölje meg legmagasabb iskolai végzettségét!

 Nem rendelkezem semmilyen befejezett iskolai végzettséggel

 Alapfokú képzettség (általános iskola vagy szakiskola)

 Középfokú képzettség (gimnázium vagy középiskola)

 Felsőfokú tanfolyam

 Felsőfokú képzettség (főiskola/egyetem)

46. Kérem, adja meg egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelmét!

 0-100.000 Ft

 100.001-200.000 Ft

 200.001-300.000 Ft

 300.001-400.000 Ft

 400.001-500.000 Ft

 500.001 Ft felett Ft 47. Állampolgárság

………

48. A vállalkozásnál betöltött státusz (beosztás) jellege

 tulajdonos és ügyvezető

 tulajdonos

 megbízott ügyvezető

 gazdasági igazgató

 egyéni vállalkozó

49. Kérem, jelölje meg, hogy vállalkozásának tevékenysége mely gazdasági ágazatba sorolható!

 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

 Bányászat, kőfejtés

 Feldolgozóipar

 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 Vízellátás; szennyvíz gyűjtés, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

 Építőipar

 Kereskedelem, gépjármőjavítás

 Szállítás, raktározás

 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

 Információ, kommunikáció

 Pénzügyi, biztosítási tevékenység

 Ingatlanügyletek

 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 Oktatás

 Humán-egészségügyi, szociális támogatás

 Művészet, szórakoztatás, szabadidő

 Egyéb szolgáltatás

 Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját

 fogyasztásra

 Területen kívüli szervezet

Befejezés - Köszönöm, hogy kitöltötte a kérdőívemet!