• Nem Talált Eredményt

A jogcímek GIRO kódja:

Miniszteri utasítás

2. A jogcímek GIRO kódja:

Ez az utasítás 2006. július 3. napjával lép hatályba.

Budapest, 2006. július 6.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2006. (VI. 21.) MVH

közleménye

az MVH által a GIRO rendszeren keresztül utalt támogatások közlemény rovatának tartalmáról 1. Az MVH által teljesített átutalások közleményének szerkezete

A közlemény tartalmazza az átutaló szervezet azonosítóját (MVH), a jogcímek 3 jegyû GIRO kódját (xxx) és a támo-gatás 10 jegyû határozatszámát(YYYYYYYYYY):

MVHxxxYYYYYYYYYY

2. A jogcímek GIRO kódja:

Kód Megnevezés

001 Anyajuh támogatás

002 Juh és -kecske kiegészítõ támogatás (supplementary)

003 Mezõgazdasági eredetû etil-alkohol termelése, értékesítése és export-importja 004 Anyatehén támogatás

005 Szarvasmarha extenzifikációs kifizetés 006 Szarvasmarha speciális támogatás

Kód Megnevezés 007 Szarvasmarha vágási támogatás

008 Szarvasmarha kiegészítõ kifizetés 009 Tejkvóta nyilvántartás

010 Tej kiegészítõ kifizetés 011 Rizs kompenzációs támogatás 012 Komlótermesztési támogatás

013 Gabona, olaj-, fehérje- és rostnövények területalapú támogatása 014 Hüvelyes növények területalapú támogatása

015 Vegyiparban felhasznált cukortermékek utáni termelési visszatérítés 016 Dohány termelõi prémium állandó része

017 Dohány termelõi prémium változó része 018 Dohány speciális támogatás

019 Gabona, rostnövények – közvetett termelõi (felhasználói) támogatás keményítõ esetében 020 Termelési és feldolgozási támogatás rost célra termesztett len és kender esetében 021 Szárított takarmány kvótákkal szabályozott támogatás

022 Must sûrítmény felhasználás támogatása

023 Szõlõtermõ területek szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása 024 Szõlõtermelésbõl való végleges kivonás támogatása

025 A földrajzi eredetnévvel rendelkezõ borok marketingjének támogatása 026 Tej, promóciós programok támogatása

027 Sovány tej és tejpor állati takarmányban történõ felhasználásának támogatása 028 Tanulók tejjel történõ ellátásának támogatása

029 Vaj, koncentrált vaj és tejszín felhasználásának támogatása 030 Nonprofit szervezetek vajfelvásárlási támogatása

031 Kazein és kazeinát elõállításra felhasznált sovány tejpor támogatása 032 Vetõmag, kvótákkal szabályozott támogatás

033 Zöldség, gyümölcs, elõzetesen elismert TÉSZ-ek beruházási támogatása 034 Zöldség, gyümölcs, elõzetesen elismert TÉSZ-ek mûködési támogatása 035 Zöldség, gyümölcs, mûködési programok támogatása

036 Zöldség, gyümölcs, promóciós programok támogatása 037 Zöldség, gyümölcs, feldolgozóipari (termelési) támogatások 038 Szarvasmarha, magántárolás támogatása

039 Szarvasmarha, készletfelvásárlás 040 Szarvasmarha, készletértékesítés 041 Sertéshús, magántárolás támogatása 042 Marhahús, magántárolás támogatása 043 Sertés, készletfelvásárlás

044 Sertés, készletértékesítés

045 Juh, kecskehús magántárolás támogatása 046 Sovány tejpor magántárolás támogatása 047 Vaj és tejszín magántárolás támogatása

048 Vaj intervenció – felvásárlás ajánlattételi eljárással

Kód Megnevezés 049 Vaj intervenció – készletértékesítés

050 Sovány tejpor intervenció – felvásárlás intervenciós áron 051 Sovány tejpor intervenció – felvásárlás pályázattal 052 Sovány tejpor intervenció – készletértékesítés 053 Szõlõ, bor – magántárolás támogatása

054 Szõlõ, bor – melléktermékek kötelezõ lepárlása

055 Szõlõ, bor – a szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárlás támogatása 056 Szõlõ, bor -krízislepárlás

057 Gabonaintervenció – felvásárlás 058 Gabonaintervenció – tárolás

059 Gabonaintervenció – készletértékesítés 060 Rizs intervenció – felvásárlás

061 Rizs intervenció – tárolás

062 Rizs intervenció – készletértékesítés 063 Zöldség-gyümölcs – kivonási támogatás 064 Zöldség-gyümölcs – szállítási költségtámogatás

065 Zöldség-gyümölcs – csomagolási és szortírozási költségtámogatás 066 Cukor intervenció – felvásárlás

067 Cukor intervenció – készletértékesítés 068 Szarvasmarha export

069 Cukor intervenció – tárolás 070 Sertés export

071 Baromfi export 072 Tojás export 073 Tej, tejtermék export 075 Gabona export 076 Rizs export

077 2005. évi tõketörlesztõ részlet részleges átvállalása 078 Friss zöldség-gyümölcs export

079 Laborvizsgálat

078 Feldolgozott zöldség-gyümölcs export 082 Bor export

083 Cukor export 085 Non-Annex I. export 086 Agrár-környezetgazdálkodás

087 Kedvezõtlen adottságú területek és környezetvédelmi megszorítások hatálya alatti területek 088 Mezõgazdasági területek erdõsítése

089 Korai nyugdíjaztatás 090 Területalapú támogatás

091 Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elõírásainak való megfelelés elõsegítése 092 Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

093 Termelõi csoportok felállításának és adminisztratív mûködésének támogatása

Kód Megnevezés 094 Technikai segítségnyújtás

095 Keményítõ felhasználási támogatás – Felhasználói nyilatkozat 096 Cukor kvóta rendszer

097 Vaj, vizmentes tejzsír és tejszín 098 Szõlõ, strukturális átalakítás 099 Szõlõ, kivágási engedély

100 Vaj intervenció – felvásárlás rögzített áron

101 Keményítõ felhasználási támogatás – Visszatérítési bizonyítvány 102 Sajt magántárolás támogatása

103 Nemzeti tejtámogatás 104 Húsmarhatartás-támogatás

106 Méz

107 A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált must után járó támogatás 109 Gabona – intervenciós export

110 Intervenciós jóváhagyás 111 Területalapú támogatás 2005

112 Pannónia sajt magántárolás támogatása

113 Szõlõ, bor – Szõlõbõl, szõlõmustból és sûrített szõlõmustból készített szõlõlé elõállításának támogatási feltételei 114 Melléktermékek kötelezõ lepárlásából, ill. krízislepárlásból származó alkohol inetrvenciós tárolása

115 Sovány tejbõl történõ kazein és kazeinát elõállításának támogatása – kazein és kazeinát sajtgyártás során történõ felhasználásának ellenõrzése

116 SAPARD 111 Mezõgazdasági vállalkozások beruházásai

117 SAPARD 114 Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése 118 SAPARD 1305 Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése

119 SAPARD 1306 A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése 120 SAPARD 1308 A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása

121 E-Faudit

123 A haszonállat tartásra vonatkozó elõírások betartása mellett elõállított vágósertés 2006. évi termelési támogatása 124 A mezõgazdasági haszonállat tartás állatvédelmi szabályainak megfelelõen elõállított vágóbaromfi 2006. évi termelési

támogatása

125 A vágósertés állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása 126 Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása 127 A vágóbaromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

128 A növendék liba és növendék kacsa nevelõ telepek állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása 129 Étkezési tojástermelõ baromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

130 Alkohol-értékesítés

131 Anyakecsketartás támogatása

Budapest, 2006. július 26.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2006 (VI. 29.) MVH

közleménye

a félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2006. évi kifizetésének igénylésérõl