• Nem Talált Eredményt

Síkbarajzolt gráfok, Euler-formula

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Síkbarajzolt gráfok, Euler-formula"

Copied!
27
0
0

Teljes szövegt

(1)

Síkbarajzolt gráfok, Euler-formula

Papp László

BME

2021. november 26

(2)

Gráfok lerajzolása

Definíció:Egy gráfdiagramjána gráf olyan lerajzolását értjük ahol a csúcsok különböz ˝o síkbeli pontok, illetve az élek olyan síkgörbék amelyek:

▶ vépontjai az él végpontjainak megfelel ˝o síkbeli pontok

▶ önmagukat nem metszik

▶ a saját végpontjaik kivételével minden más csúcsot elkerülnek.

Kérdés:Melyek diagrammjai az alábbiak közül a 3 hosszú útnak?

A baloldali diagram, a másik kett ˝o viszont nem!

(3)

Gráfok lerajzolása

Definíció:Egy gráfdiagramjána gráf olyan lerajzolását értjük ahol a csúcsok különböz ˝o síkbeli pontok, illetve az élek olyan síkgörbék amelyek:

▶ vépontjai az él végpontjainak megfelel ˝o síkbeli pontok

▶ önmagukat nem metszik

▶ a saját végpontjaik kivételével minden más csúcsot elkerülnek.

Kérdés:Melyek diagrammjai az alábbiak közül a 3 hosszú útnak?

A baloldali diagram, a másik kett ˝o viszont nem!

(4)

Síkbarajzolható gráfok

Definíció:EgyGgráf síkbarajzolásánegy olyan diagramját értjük amelyben az éleknek megfelel ˝o görbék csak csúcsokban metszik egymást. EgyGgráfsíkbarajzolhatóha van

síkbarajzolása.

Gegy síkbarajzolása esetén az éleknek megfelel ˝o görbék tartományokra (lapokra)osztják a síkot. Van egy küls ˝o végtelen tartomány!

A ház gráf két különböz ˝o diagramja. Mindkét esetben három tartomány van, de a bal oldalon a küls ˝o tartomány ötszög, míg a jobb oldalon egy négyszög.

(5)

Miért érdekes ez?

Válasz: A nyák rétegei külön-külön síkbarajzolható gráfok.

(6)

Gömbre rajzolhatóság

Definíció:EgyGgráf gömbrerajzolásána gráf egy gömbfelületre való olyan lerajzolását értjük, amelyben az éleknek megfelel ˝o görbék csak csúcsokban metszik egymást.

EgyGgráfgömbrerajzolhatóha van gömbrerajzolása.

Állítás

Egy gráf pontosan akkor gömbrerajzolható ha síkbarajzolható.

Megjegyzés:Síkbarajzolható gráf nyílván gömbre is rajzolható.

A fordított irány igazolásához egy módszert mutatunk amivel a sík és a gömbfelület egymásba átvihet ˝o.

(7)

Sztereografikus projekció

E

D

A gömböt a síkra helyezzük úgy, hogy a déli sarkban érintse azt. E-vel az északi sarkot jelöljük. A gömbfelület egyP pontját úgy képezzük le a síkra, hogy vesszük a azEP egyenest és megnézzük, hogy hol metszi a síkot, ez a pont lesz aPképe.

Visszafele fordítva csináljuk ugyan ezt.

E-t kivéve a gömbfelület minden pontjának megfelel egy síkbeli pont. Igazából ez egy kölcsönösen egyértelm ˝u megfeleltetés a gömbfelület\{E}és a sík pontjai között. E a sík végtelen távoli pontjának felel meg.

(8)

Sztereografikus projekció következményei

Egy gömbrerajzolható gráf síkbarajzolható, hiszen a

gömbrerajzolásából sztereografikus projekcióval kaphatunk egy síkbarajzolását.

A küls ˝o tartomány nem kitüntetett. Egy síkbarajzolt gráf bármelyT tartományából tudok küls ˝o tartományt csinálni az alábbi módszerrel:

1. A síkbarajzolásból sztereografikus projekcióval gömbre rajzolást készítek.

2. A gömböt úgy forgatom, hogy az északi sark aT tartományba kerüljön.

3. Az így kapott gömbrerajzolásból sztereografikus projekcióval síkbarajzolást készítek.

(9)

A sztereografikus projekció a térképészetben (érdekesség, nem kell tudni)

A föld gömböly ˝u ezért nem lehet róla méretarányos síkbeli ábrát készíteni. Emiatt minden térkép torzít. India valójában sokkal nagyobb mint t ˝unik, ezzel ellentétben Skandinávia és az Antarktisz pedig sokkal kisebb. A sarkokról emiatt ortografikus projekcióval készítik a térképeket amely nagyon hasonló a sztereografikushoz. Példaként álljon itt a föld egy részének sztereografikus projekciója:

(10)

Euler-formula (Euler-féle poliédertétel) Tétel

AmennyibenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráf, akkor e=n+t−2 aholnaGcsúcsainak a száma,ta tartományainak száma,epedig az éleinek a száma.

Kérdés:Miért nevezik ezt poliédertételnek?

Válasz: A poliéder egy bels ˝o pontjából a poliédert egy gömb felületére vetítve egy gömbrerajzolt gráfot kapunk. Ebb ˝ol sztereografikus projekcióval síkgráf készíthet ˝o, melynek a csúcsai, élei és a tartományai megfelelnek a poliéder csúcsainak, éleinek és lapjainak. Ezen gráfot a poliéder élhálójának nevezik. Tehát a tétel nem csak síkbarajzolt

gráfokról hanem poliéderekr ˝ol is érdekes állítást fogalmaz meg.

(11)

Euler-formula (Euler-féle poliédertétel) Tétel

AmennyibenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráf, akkor e=n+t−2 aholnaGcsúcsainak a száma,ta tartományainak száma,epedig az éleinek a száma.

Kérdés:Miért nevezik ezt poliédertételnek?

Válasz: A poliéder egy bels ˝o pontjából a poliédert egy gömb felületére vetítve egy gömbrerajzolt gráfot kapunk. Ebb ˝ol sztereografikus projekcióval síkgráf készíthet ˝o, melynek a csúcsai, élei és a tartományai megfelelnek a poliéder csúcsainak, éleinek és lapjainak. Ezen gráfot a poliéder élhálójának nevezik. Tehát a tétel nem csak síkbarajzolt

gráfokról hanem poliéderekr ˝ol is érdekes állítást fogalmaz meg.

(12)

Euler-formula (Euler-féle poliédertétel) Tétel

AmennyibenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráf, akkor e=n+t−2 aholnaGcsúcsainak a száma,ta tartományainak száma,epedig az éleinek a száma.

Kérdés:Miért nevezik ezt poliédertételnek?

Válasz: A poliéder egy bels ˝o pontjából a poliédert egy gömb felületére vetítve egy gömbrerajzolt gráfot kapunk. Ebb ˝ol sztereografikus projekcióval síkgráf készíthet ˝o, melynek a csúcsai, élei és a tartományai megfelelnek a poliéder csúcsainak, éleinek és lapjainak. Ezen gráfot a poliéder élhálójának nevezik. Tehát a tétel nem csak síkbarajzolt

gráfokról hanem poliéderekr ˝ol is érdekes állítást fogalmaz meg.

(13)

Euler-formula bizonyítása

LegyenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráfncsúccsal,eéllel ést tartománnyal.

Vegyünk egy kört és ebb ˝ol hagyjunk el egy élet.

Ekkor az élek száma és a tartományok száma is eggyel csökken, viszont a csúcsok száma nem változik.

Ismételjük ezt az eljárást addig amíg van a kapott gráfban kör. Egyncsúcsú fát kapunk az eljárás végén, aminekn−1 éle és 1 tartománya van így igaz rá, hogye=n+t−2. Hak darab élet hagytunk el akkor az egyenlet mindkét oldalátk-val csökkentetteük, ígyG-re is igaz a formula.

(14)

Euler-formula bizonyítása

LegyenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráfncsúccsal,eéllel ést tartománnyal.

Vegyünk egy kört és ebb ˝ol hagyjunk el egy élet.

Ekkor az élek száma és a tartományok száma is eggyel csökken, viszont a csúcsok száma nem változik.

Ismételjük ezt az eljárást addig amíg van a kapott gráfban kör. Egyncsúcsú fát kapunk az eljárás végén, aminekn−1 éle és 1 tartománya van így igaz rá, hogye=n+t−2. Hak darab élet hagytunk el akkor az egyenlet mindkét oldalátk-val csökkentetteük, ígyG-re is igaz a formula.

(15)

Euler-formula bizonyítása

LegyenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráfncsúccsal,eéllel ést tartománnyal.

Vegyünk egy kört és ebb ˝ol hagyjunk el egy élet.

Ekkor az élek száma és a tartományok száma is eggyel csökken, viszont a csúcsok száma nem változik.

Ismételjük ezt az eljárást addig amíg van a kapott gráfban kör.

Egyncsúcsú fát kapunk az eljárás végén, aminekn−1 éle és 1 tartománya van így igaz rá, hogye=n+t−2. Hak darab élet hagytunk el akkor az egyenlet mindkét oldalátk-val csökkentetteük, ígyG-re is igaz a formula.

(16)

Euler-formula bizonyítása

LegyenGegy síkbarajzolt összefügg ˝o gráfncsúccsal,eéllel ést tartománnyal.

Vegyünk egy kört és ebb ˝ol hagyjunk el egy élet.

Ekkor az élek száma és a tartományok száma is eggyel csökken, viszont a csúcsok száma nem változik.

Ismételjük ezt az eljárást addig amíg van a kapott gráfban kör.

Egyncsúcsú fát kapunk az eljárás végén, aminekn−1 éle és 1 tartománya van így igaz rá, hogye=n+t−2. Hak darab élet hagytunk el akkor az egyenlet mindkét oldalátk-val csökkentetteük, ígyG-re is igaz a formula.

(17)

Euler-formula következményei

AGsíkbarajzolható gráf minden síkbarjazolásában ugyan annyi a tartományok száma. (A fenti formulából egyel ˝ore csak összefügg ˝oekre következik az állítás, de az Euler-formula általánosítható nem összefügg ˝o síkbarajzolható gráfokra is.) Állítás

HaGegyszer ˝uncsúcsú éseéllel rendelkez ˝o síkbarajzolható gráf, akkor e≤3n−6.

Állítás

HaGegyszer ˝uncsúcsú éseéllel rendelkez ˝o síkbarajzolható gráf és nem tartalmaz három hosszú kört, akkore≤2n−4.

(18)

Euler-formula következményei

AGsíkbarajzolható gráf minden síkbarjazolásában ugyan annyi a tartományok száma. (A fenti formulából egyel ˝ore csak összefügg ˝oekre következik az állítás, de az Euler-formula általánosítható nem összefügg ˝o síkbarajzolható gráfokra is.) Állítás

HaGegyszer ˝uncsúcsú éseéllel rendelkez ˝o síkbarajzolható gráf, akkor e≤3n−6.

Állítás

HaGegyszer ˝uncsúcsú éseéllel rendelkez ˝o síkbarajzolható gráf és nem tartalmaz három hosszú kört, akkore≤2n−4.

(19)

Bizonyítás:

VegyükG-nek egy síkbarajzolását, és jelöljük azi.tartományt határoló élek számátci-vel.

Mivel minden tartományt legalább 3 él határol és egy él legfeljebb két tartományt tud határolni:

3t≤c1+c2+. . .+ct ≤2e

Ha a gráf összefügg ˝o, akkor használhatjuk az Euler-formulát, amib ˝ol at-t kifejezve és behelyettesítve:

3(e−n+2)≤2e Ebb ˝ol átrendezéssel adódik, hogye≤3n−6.

HaGnem összefügg ˝o hanemk komponensb ˝ol áll, akkor legyenei ésni azi.összefügg ˝o komponens él- illetve csúcsszáma. Ekkor minden összefügg ˝o komponesre felírhatjuk, hogyei ≤3ni−6. Ezeket az egyenl ˝otlenségeket összeadva megkapjuk, hogy

e=Pk

i=1ei ≤Pk

i=1(3ni−6) =3n−6k ≤3n−6.

(20)

Bizonyítás:

VegyükG-nek egy síkbarajzolását, és jelöljük azi.tartományt határoló élek számátci-vel. Mivel minden tartományt legalább 3 él határol és egy él legfeljebb két tartományt tud határolni:

3t≤c1+c2+. . .+ct ≤2e

Ha a gráf összefügg ˝o, akkor használhatjuk az Euler-formulát, amib ˝ol at-t kifejezve és behelyettesítve:

3(e−n+2)≤2e Ebb ˝ol átrendezéssel adódik, hogye≤3n−6.

HaGnem összefügg ˝o hanemk komponensb ˝ol áll, akkor legyenei ésni azi.összefügg ˝o komponens él- illetve csúcsszáma. Ekkor minden összefügg ˝o komponesre felírhatjuk, hogyei ≤3ni−6. Ezeket az egyenl ˝otlenségeket összeadva megkapjuk, hogy

e=Pk

i=1ei ≤Pk

i=1(3ni−6) =3n−6k ≤3n−6.

(21)

Bizonyítás:

VegyükG-nek egy síkbarajzolását, és jelöljük azi.tartományt határoló élek számátci-vel. Mivel minden tartományt legalább 3 él határol és egy él legfeljebb két tartományt tud határolni:

3t≤c1+c2+. . .+ct ≤2e

Ha a gráf összefügg ˝o, akkor használhatjuk az Euler-formulát, amib ˝ol at-t kifejezve és behelyettesítve:

3(e−n+2)≤2e Ebb ˝ol átrendezéssel adódik, hogye≤3n−6.

HaGnem összefügg ˝o hanemk komponensb ˝ol áll, akkor legyenei ésni azi.összefügg ˝o komponens él- illetve csúcsszáma. Ekkor minden összefügg ˝o komponesre felírhatjuk, hogyei ≤3ni−6. Ezeket az egyenl ˝otlenségeket összeadva megkapjuk, hogy

e=Pk

i=1ei ≤Pk

i=1(3ni−6) =3n−6k ≤3n−6.

(22)

Bizonyítás:

VegyükG-nek egy síkbarajzolását, és jelöljük azi.tartományt határoló élek számátci-vel. Mivel minden tartományt legalább 3 él határol és egy él legfeljebb két tartományt tud határolni:

3t≤c1+c2+. . .+ct ≤2e

Ha a gráf összefügg ˝o, akkor használhatjuk az Euler-formulát, amib ˝ol at-t kifejezve és behelyettesítve:

3(e−n+2)≤2e Ebb ˝ol átrendezéssel adódik, hogye≤3n−6.

HaGnem összefügg ˝o hanemk komponensb ˝ol áll, akkor legyenei ésni azi.összefügg ˝o komponens él- illetve csúcsszáma. Ekkor minden összefügg ˝o komponesre felírhatjuk, hogyei ≤3ni−6. Ezeket az egyenl ˝otlenségeket összeadva megkapjuk, hogy

e=Pk

i=1ei ≤Pk

i=1(3ni−6) =3n−6k ≤3n−6.

(23)

Bizonyítás:

HaGegyszer ˝u és nem tartalmaz három hosszú kört, akkor minden tartományt legalább 4 él határol, így:

4t≤c1+c2+. . .+ct ≤2e, amib ˝ol az el ˝oz ˝o számolással

kapjuk, hogye≤2n−4.

(24)

Néhány példa

K

5

Állítás:

AK5nem síkbarajzohlató gráf.

Bizonyítás:HaK5síkbarajzolható lenne, akkor teljesülnie kéne rá aze≤3n−6 egyenl ˝otlenségnek. Viszontn=5 és e=10>9=3·5−6=3n−6, tehátK5nem síkbarajzolható.

(25)

Néhány példa

K

5

Állítás:

AK5nem síkbarajzohlató gráf.

Bizonyítás:HaK5síkbarajzolható lenne, akkor teljesülnie kéne rá aze≤3n−6 egyenl ˝otlenségnek. Viszontn=5 és e=10>9=3·5−6=3n−6, tehátK5nem síkbarajzolható.

(26)

Néhány példa

Definíció:Teljes páros gráfonazt aG= (A,B,E)páros gráfot értjük ahol mindenA-beli csúcs össze van kötve minden B-belivel. Jele: K|A|,|B|

K2,3 K3,3

Állítás

K3,3nem síkbarajzolható.

Bizonyítás:AK3,3páros gráf, ezért nem tartalmaz páratlan hosszú kört, így 3 hosszút sem. Emiatt ha aK3,3

síkbarajzolható lenne, akkor teljesülnie kéne rá aze≤2n−4 egyenl ˝otlenségnek, viszontn=6 és

e=9>8=2∗6−4=2n−4. Tehát aK3,3nem síkbarajzolható.

(27)

Néhány példa

Definíció:Teljes páros gráfonazt aG= (A,B,E)páros gráfot értjük ahol mindenA-beli csúcs össze van kötve minden B-belivel. Jele: K|A|,|B|

K2,3 K3,3

Állítás

K3,3nem síkbarajzolható.

Bizonyítás:AK3,3páros gráf, ezért nem tartalmaz páratlan hosszú kört, így 3 hosszút sem. Emiatt ha aK3,3

síkbarajzolható lenne, akkor teljesülnie kéne rá aze≤2n−4 egyenl ˝otlenségnek, viszontn=6 és

e=9>8=2∗6−4=2n−4. Tehát aK3,3nem síkbarajzolható.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Azaz a H gráf minden csúcsa a G gráf csúcsai közül kerül ki, és ha H-ban két pont össze van kötve, akkor az a két pont a G-ben is össze van

Erre azért van szükség, mert a gráfpontok elhelyezése egy emeleten belül teljesen szabadon (sztohasztikus jelleggel) történik, így nem elégséges (csak

A testnevelés oktatásán belül a kosárlabdázás labdás technikai elemeinek tanítási sorrendjét vizsgálom, amit a tanterv nem határoz meg, bár Páder János

Ezt a struktúrát képezi le a kommunikációs gráf is, mert a hálózatban az egymással kommunikáló aktív hálózati elemek, a csomópontok alkotják a kommunikációs

Példa: [8] Páros gráf – dokumentumok, kifejezések Kifejezések előfordulási gyakorisága adja az élsúlyokat... Az objektumok egymáshoz

Melyiknek nagyobb az esélye: hogy a gráf fagráf, vagy hogy legfeljebb két éle van. Megoldás: 6 lehetséges él, 2^6 = 64 lehetséges gráf (ez

Dolgozatom egyik eredménye annak bizonyítása, hogy egy teljes többrészes gráf minden más esetben, tehát ami- kor a gráf legnagyobb pontosztályának mérete sem haladja meg

Mivel különböz ˝o választások különböz ˝o sorrendhez vezetnek ezért a lehet ˝oségek számát össze kell szorozni.... Definíció