2021. január 28.

45  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

2021. január 28.

1/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

2/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

3/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok:21 igen 0 nem

4/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok 20 igen 0 nem

5/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

6/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

7/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

(2)

8/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az előterjesztésben felsorolt pályázati kiírások közzétételét.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. január 28.

A Szenátus döntése utáni feladatok: az intézetigazgatói vezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázatok közzététele.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Horváth Zita rektor A végrehajtás határideje: 2021. február 1-től folyamatos.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

9/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja a Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata 3.7. sz. Egyetemi Szabályzat módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. február 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Az elfogadott módosítási javaslatban szereplő módosítások átvezetése Miskolci Egyetem elismerési és honosítási szabályzata 3.7. sz. Egyetemi Szabályzatában, és annak a honlapon való közzététele.

Költségigény: a módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztésért felelős szakmai vezető A végrehajtás határideje: A végrehajtás határideje 2021. február 1.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

10/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés” szabályzatának előterjesztett módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. február 1. napja.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a módosított szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele az Egyetem honlapján.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): általános rektorhelyettes.

A végrehajtás határideje: 2021. február 1.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

11/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Stipendium Hungaricum programhoz történő csatlakozását, valamint az Előadóművészet alapszak, valamint a Klasszikus énekművész és a Klasszikus hangszerművész mesterszakok angol nyelven történő indítását.

A hatályba lépés időpontja: 2021. január 29.

A Szenátus döntése utáni feladatok: regisztrációs szám kérése az Oktatási Hivataltól az

(3)

Előadóművészet alapszak, valamint a Klasszikus énekművész és a Klasszikus hangszerművész mesterszakok angol nyelven történő indításához.

A végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Papp Sándor igazgató.

A végrehajtás határideje: 2021. február 15.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

2021. február 25.

12/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 14 igen 0 nem

13/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja az ülés napirendjére tett javaslatot.

Szavazatok: 14 igen 0 nem

14/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2020/2021. tanév II. félévi vezető testületi ülések időpontjaira, napirendi pontjaira tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. február 25.

A Rektorátus döntése utáni feladatok: a szenátus ülések munkaterv szerinti ütemezése.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Szenátus titkára.

A végrehajtás határideje: folyamatos.

Szavazatok:17 igen 0 nem

15/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok:17 igen 0 nem

16/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok:16 igen 0 nem

(4)

17/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetébe egyetemi tanári munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok:17 igen 0 nem

18/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumába matematika (-kémia, -fizika) szakos oktató, valamint szociális szakmai tárgyakat oktató tanári munkakörök betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét.

Szavazatok:17 igen 0 nem

19/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok:14 igen 0 nem

20/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán duális együttműködési megállapodás módosítási kérelmét a Colas Északkő Bányászati Kft.-vel, valamint a Földtudományi mérnöki mesterszak (MSc) és a Bánya- és Geotechnikai mérnöki mesterszak (MSc) indítását duális képzési formában 2021 szeptemberétől az előterjesztésben foglalt tartalommal az alábbiak szerint:

Földtudományi mérnöki mesterszak: 1 hallgató

Bánya- és Geotechnikai mérnöki mesterszak: 1 hallgató

A hatályba lépés tervezett időpontja: a szenátusi határozatot követően.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Szenátusi Határozatot az Oktatási Hivatalnak kell megküldeni.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Mucsi Gábor dékán.

A végrehajtás határideje: A végrehajtás határideje, a szenátus döntését követően azonnal.

Szavazatok:16 igen 0 nem

21/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a támogatja a kreatív írás szakirányú továbbképzés KKK módosításának kezdeményezésére vonatkozó előterjesztést.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a kérelem továbbítása az Oktatási Hivatal felé.

Költségigény: az Oktatási Hivatal által megállapított igazgatási ügyintézési díj.

Várható hatások: a szakirányú továbbképzésre jelentkezők számának növekedése.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Ádám Zoltán oktatási igazgató Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán A végrehajtás határideje: 2021. március 15.

(5)

A hatályba lépés pontos időpontja: az Oktatási Hivatal határozatát követően.

Szavazatok:16 igen 0 nem

22/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta a Kreatív írás szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse személyének változására vonatkozó javaslatot, és támogatja annak az Oktatási Hivatalba történő továbbítását.

A hatályba lépés tervezett időpontja: az Oktatási Hivatal regisztrációját követően.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Ádám Zoltán oktatási igazgató Dr. Illésné dr. Kovács Mária dékán A végrehajtás határideje: 2021.

Szavazatok:15 igen 0 nem

2021. március 25.

23/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 24 igen 0 nem

24/2021. sz. határozat:

A Szenátus támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a Szervezeti és Működési Rendnek az írásbeli előterjesztéssel megegyező módosítását, mely tartalmazza az Egészségügyi Kar nevének Egészségtudományi Karra, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet nevének Bartók Béla Zeneművészeti Karra történő módosítását.

A Szenátus támogatja az írásbeli előterjesztéssel megegyező Szervezeti és Működési Szabályzat I. Kötet, a Szervezeti és Működési Rend módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szabályzat felterjesztése a fenntartó felé.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektor.

A végrehajtás határideje: 2021. március 26.

Szavazatok: 19 igen 2 nem

25/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok:21 igen 0 nem

(6)

26/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen 0 nem

27/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézetébe határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok:21 igen 0 nem

28/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 23 igen 0 nem

29/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 23 igen 0 nem

30/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervének hatályát 2021. június 30-ig meghosszabbítja.

A hatályba lépés időpontja: 2021. április 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a meghosszabbított hatályú Esélyegyenlőségi Terv közzététele az Egyetem honlapján.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke.

A végrehajtás határideje: 2021. április 1.

Szavazatok:22 igen 0 nem

31/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően támogatja az előterjesztésnek a fenntartói jogokat gyakorló UMA Kuratórium részére történő benyújtását a Miskolci Egyetem Alapító okiratának módosítása iránt, miszerint a Miskolci Egyetem Alapító Okiratába a tervezett kazincbarcikai telephely (3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.) feltüntetésre kerüljön.

Az Alapító Okirat módosítását követően a Miskolci Egyetem kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál a telephely nyilvántartásba vételét.

(7)

A hatályba lépés pontos időpontja: A végrehajtás határideje az Alapító Okirat esetében 2021.

április 30., a működési engedély tekintetében 2021. július 31.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Az elfogadott módosítási javaslat esetén a fenntartói jogokat gyakorló UMA Kuratórium részére történő benyújtása a Miskolci Egyetem Alapító okiratának módosítása iránt.

Költségigény: A módosítás közvetlen költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztésért felelős szakmai vezető és az oktatási igazgató

A végrehajtás határideje: A végrehajtás határideje az Alapító Okirat esetében 2021. április 30., a működési engedély tekintetében 2021. július 31.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

32/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a Miskolci Egyetem Alapító Okiratában szereplő 13 ezer fős maximális hallgatói létszám 11321 főre történő csökkentését. Az Alapító Okirat módosítását követően a Miskolci Egyetem kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál a maximális hallgatói létszámnak a 11 321 főre történő módosítását, az alábbi bontásban:

Település Kapacitás (fő)

Teljes idős Részidős Távoktatási

Miskolc 6917 4039 36

Ózd 45 30 0

Sátoraljaújhely 45 139 0

Budapest 0 25 0

Kazincbarcika 30 15 0

Összesen 7037 4248 36

11321

A hatályba lépés pontos időpontja: A végrehajtás határideje az Alapító Okirat esetében 2021.

április 30., a működési engedély tekintetében 2021. július 31.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Pozitív szenátusi döntés esetén a Miskolci Egyetem Alapító Okirata módosításának kezdeményezése a fenntartói jogokat gyakorló UMA Kuratórium felé.

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztésért felelős szakmai vezető és az oktatási igazgató

A végrehajtás határideje: A végrehajtás határideje az Alapító Okirat esetében 2021. április 30., a működési engedély tekintetében 2021. július 31.

Szavazatok: 23 igen 0 nem

33/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének (a Foglalkoztatási Követelményrendszernek) a Professor Miskolcinensis kitüntető cím

(8)

adományozásáról szóló előterjesztéssel való kiegészítését.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 1.

A végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Horváth Zita rektor A végrehajtás határideje: 2021. április 1.

Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása.

Szavazatok:23 igen 0 nem

34/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Nemzetközi Bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot az alábbi tartalommal.

A Nemzetközi Bizottság tagjai:

- általános rektorhelyettes - gazdasági igazgató - kommunikációs igazgató - nemzetközi igazgató - kollégiumigazgató

- a nemzetközi feladatok kari koordinációjával megbízott dékánhelyettesek, - intézményi Erasmus+ koordinátor

- intézményi Stipendium Hungaricum koordinátor - ME HÖK Külügyi Bizottságának elnöke.

A Nemzetközi Bizottság feladatai:

- A nemzetköziesítés feltételrendszerének figyelemmel kísérése.

- Javaslattétel a szükséges fejlesztésekre.

- A nemzetköziesítési stratégia kidolgozása, végrehajtásának koordinálása.

- A nemzetköziesítés helyzetéről évente beszámoló készítése.

- A nemzetköziesítés összegyetemi és kari szintű feladatainak összehangolása.

- A nemzetközi oktatási és kutatási projektek indításának és megvalósulásának figyelemmel kísérése, hasznosulásuk értékelése.

A Nemzetközi Bizottság a működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrendben rögzíti.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 1. napja.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a Nemzetközi Bizottság létrehozása, működésének megkezdése. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Nemzetközi Bizottságra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítésének kezdeményezése.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): általános rektorhelyettes A végrehajtás határideje: 2021. április 1.

Szavazatok:20 igen 0 nem

35/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel és a Rektorátus támogató javaslatával megegyezően támogatja a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Hallgatói

(9)

Követelményrendszeréről szóló Szabályzat módosítására tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 1.

Szenátus döntése utáni feladatok: A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Költségigény: A szabályzat 8 példányban történő kiadása.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja.

a végrehajtás határideje: Határidő: 2021. április 1.

Szavazatok:21 igen 0 nem

36/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar által előterjesztett új duális partner (FUX Zrt.) bevonását az alábbiak szerint:

a) Alapszak:

1. Gépészmérnöki: 1 hallgató

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. március 26.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés Költségigény: Költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Rektori Titkárság, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja

A végrehajtás határideje: 2021. március 26.

Szavazatok: 23 igen 0 nem

37/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar által előterjesztett új duális partnerek (Diósgyőri Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint DVTK Kosárlabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság) bevonását:

• Marketing mesterképzési szak 1 fő (DVTK)

• Számvitel mesterképzési szak 1 fő (Diósgyőri Futball Club) A hatályba lépés tervezett időpontja: 2021. március 26.

Költségigény: -

Végrehajtásért felelős személy(ek): Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann dékán A végrehajtás határideje: 2021. szeptember 01.

Szavazatok: 23 igen 0 nem

38/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel és a Rektorátus támogató javaslatával megegyezően támogatja a Fizioterápia mesterképzési szak indítására vonatkozó kérelemre tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntését követő nap.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási kérelem megküldése az Oktatási Hivatalnak.

Költségigény: Az Oktatási Hivatal eljárási díja.

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja.

(10)

A végrehajtás határideje: 2021. április 8.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

39/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja a 2020/2021.

tanév II. félévi tanulmányi időbeosztás módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. március 25.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a honlapon való közzététel.

Költségigény: a módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatási igazgató A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

2021. április 29.

40/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

41/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés” szabályzatának előterjesztett módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 1. napja.

A Szenátus döntése utáni feladatok:

A módosított szabályzat 8 példányban történő kiadása és közzététele az egyetem honlapján.

Végrehajtásért felelős személy(ek): általános rektorhelyettes A végrehajtás határideje: 2021. május 1.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

42/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az Egyetem Doktori Tanácsa 2021. április 15-i online ülésének eredményeképpen kialakított véleményét támogatja és az írásbeli előterjesztésnek megfelelően ítéli oda a Dr.h.c. kitüntető címet.

A hatályba lépés pontos időpontja: az elfogadás napjával.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A Szenátus döntése után kerül sor a jóváhagyott személyek tájékoztatására és meghívására.

A „doctor honoris causa” címmel kitüntetettek várhatóan a 2021. júniusi vagy szeptemberi ünnepségeken veszik át a tiszteletbeli doktori oklevelet.

(11)

Költségigény: Várhatóan 100.000,- Ft/fő

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Szűcs Péter rektorhelyettes A végrehajtás határideje: a járvány helyzettől függően alakul

Szavazatok: 22 igen 0 nem

43/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa hatályon kívül helyezi a Miskolci Egyetem tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre vonatkozó 4.1.sz. szabályzatát.

A Szenátus támogatja a Foglalkoztatási Követelményrendszer kiegészítésének kezdeményezését az alábbi elismerések szabályainak rögzítésével:

Elismerő oklevelek

(1) Az Egyetem a tudományos utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményt a következő oklevelek adományozásával ismeri el:

a) A Miskolci Egyetem Iskolateremtő Professzora b) Kiváló PhD Témavezető

(2) A Miskolci Egyetem Iskolateremtő Professzora elismerő oklevél azon kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó egyetemi tanároknak, kutató professzoroknak, professor emeritusoknak adományozható, akik az Egyetem valamely doktori iskolájának törzstagjai vagy törzstagjai voltak, és kiemelkedő szerepet nyújtottak a Miskolci Egyetem doktori képzésében. A Kiváló PhD Témavezető elismerő oklevél a legtöbb végzett doktorandusszal rendelkező vezető oktatók és kutatók számára adományozható.

(3) Minden egyes elismerő oklevélből évente kettő-kettő adományozható, egy a társadalomtudományi, egy a műszaki-természettudományi területen. Ugyanazon személy csak egyszer részesülhet ugyanazon elismerő oklevélben.

(4) Az elismerő oklevelek adományozására javaslatot tehet az általános rektorhelyettes és a dékánok. Az elismerő oklevél adományozásáról az egyetem rektora dönt.

Publikációs díjak

(1) Az Egyetem elsősorban a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói/kutatói kiemelkedő publikációs teljesítményét publikációs „A Miskolci Egyetem Kiváló Tudományos Szerzője ….(év)” oklevél és díj adományozásával ismeri el. A publikációs díjakból I. és II. valamint III. díj adományozható. A publikációs díjakhoz a következő anyagi elismerés kapcsolódik:

I. díj 1 000 000 Ft II. díj 600 000 Ft III. díj 400 000 Ft

(2) A publikációs díjakból évente összesen nyolc I. II. és III díj osztható ki. A díjak a következő egységek alkalmazottai részére kerülnek odaítélésre:

Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Anyagtudományi Kar

(12)

Gépészmérnöki és Informatikai Kar Állam- és Jogtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Egészségügyi Kar

Egyetemi kutatóközpontok

(3) A publikációs díj odaítélésére az adott kar, valamint a kutatóközpontok oktatói/kutatói tárgyévet megelőző évben közzétett publikációi alapján kerül sor

(4) Ugyanazon személy három éven belül kizárólag abban az esetben részesülhet ismételt díjazásra, amennyiben a korábbinál magasabb publikációs díjra jogosult.

(5) A társadalomtudományi karok oktatóinak/kutatóinak publikációi az MTMT alapú Hazai Tudományos Láthatóság, a műszaki és természettudományi karok, valamint a kutatóintézetek oktatóinak/kutatóinak publikációi a Nemzetközi Tudományos Láthatóság alapján kerülnek értékelésre.

(6) Az elismerő oklevelek, díjak odaítélésére a Tudományos Tanács előterjesztést tesz az általa kidolgozott szempontrendszer alapján, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), a Scopus valamint az Országos Doktori Tanács (ODT) tényadatainak figyelembevételével. Az előterjesztést véleményezi az általános rektorhelyettes és a dékánok. A díjak odaítéléséről az egyetem rektora dönt.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a hatályon kívül helyezett szabályzat visszavonása, továbbá szabályzat módosítási javaslat az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Kuratóriuma elé terjesztése.

Végrehajtásért felelős személy(ek): általános rektorhelyettes.

Költségigény: -

A végrehajtás határideje: 2021. május 1.

44/2021.sz. határozat

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

45/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 23 igen 0 nem

46/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen 1 nem

(13)

47/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

48/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen 1 nem

49/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen 1 nem

50/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

51/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen 1 nem

52/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

53/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

54/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

(14)

55/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

56/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 18 igen 2 nem

57/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa a MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részére a Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója kitüntetést adományozza.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

58/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

59/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

60/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

(15)

61/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen 0 nem

62/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

63/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen 1 nem

64/2021. sz. határozat:

A Szenátus személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen 0 nem

65/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Hallgatói Követelményrendszeréről szóló Szabályzat módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 1.

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje:

A szabályzat 8 példányban történő kiadása, valamint az egyetemi honlapon történő megjelentetése. Határidő: 2021. május 1.

Költségigény:

A szabályzat 8 példányban történő kiadása

Végrehajtásért felelős személy(ek): Prof. Dr. Csák Csilla dékán Szavazatok: 20 igen 0 nem

66/2021. sz. határozat

Miskolci Egyetem Szenátusa jóváhagyja a Kutatási és innovációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 29.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szükséges dokumentumok benyújtása és továbbítása az Oktatási Hivatalba.

Költségigény: Nincs.

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja és az oktatási igazgató.

(16)

A végrehajtás határideje: 2021. december 31.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

67/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatta a Napelemes erőmű és napkollektor létesítő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 30.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A létesítéshez szükséges dokumentumok benyújtása továbbítása az Oktatási Hivatal felé.

Költségigény: Szakirányú továbbképzési szak létesítése nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 30.000 Ft.

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Rektori Hivatal oktatási igazgatója, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja

A végrehajtás határideje: 2021.április 30.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

68/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatta a Napelemes erőmű és napkollektor létesítő szakember szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 30.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A létesítéshez szükséges dokumentumok benyújtása továbbítása az Oktatási Hivatal felé.

Költségigény: Szakirányú továbbképzési szak létesítése nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 30.000 Ft.

Végrehajtásért felelős személy(ek): a Rektori Hivatal oktatási igazgatója, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja

A végrehajtás határideje: 2021.április 30.

Szavazatok: 20 igen 0 nem

69/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel és a Rektorátus támogató javaslatával megegyezően támogatja a Szakvédőnő mesterképzési szak indítására vonatkozó kérelemre tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntésétkövető nap.

A Szenátus döntése utáni feladatok: a szakindítási kérelem megküldése az Oktatási Hivatalnak.

Költségigény: Az Oktatási Hivatal eljárási díja.

(17)

Végrehajtásért felelős személy(ek): Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja A végrehajtás határideje: 2021. május 10.

Szavazatok: 21 igen 0 nem

70/2021. sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadja a 2020/2021.

tanév II. félévi tanulmányi időbeosztás módosítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. április 30.

A Szenátus döntése utáni feladatok: honlapon való közzététel.

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatási igazgató A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap.

Szavazatok: 22 igen 0 nem

2021. május 20. rendkívüli Szenátusülés

71/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatnak (a Szervezeti és Működési Rendnek) a módosítását.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

2021. május 27.

72/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

73/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 24 igen, 0 nem

(18)

74/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 24 igen, 0 nem

75/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

76/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

77/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 24 igen, 0 nem

78/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 24 igen, 0 nem

79/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2022. február 1-jei és 2022. szeptember 1-jei betöltéssel tervezett, határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári és főiskolai tanári munkakör betöltésére vonatkozó pályázatok közzétételét, az alábbiak szerint:

Gazdálkodási

egység Szervezeti egység Munkakör megnevezése

Munkakör betöltés kezdő

dátuma

Státusz biztosításának

módja

Illetmény

biztosításának módja Bartók Béla

Zeneművészeti

Intézet Zongora Tanszék főiskolai tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza BBZI bérkerete Egészségügyi

Kar

Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézet

főiskolai tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza EK bérkerete Gépészmérnöki

és Informatikai Kar

Automatizálási és Infokommunikációs

Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza GÉIK bérkerete Gépészmérnöki

és Informatikai Kar

Energetikai és Vegyipari Gépészeti

Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza GÉIK bérkerete

(19)

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Gyártástudományi

intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza GÉIK bérkerete Gépészmérnöki

és Informatikai

Kar Informatikai Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza GÉIK bérkerete Gépészmérnöki

és Informatikai

Kar Logisztika Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza GÉIK bérkerete Gépészmérnöki

és Informatikai

Kar Logisztika Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza GÉIK bérkerete

Műszaki Anyagtudományi Kar

Fémtani,

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet

egyetemi tanár 2022.02.01.

várható pályázó saját státusza (rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel)

MAK bérkerete

Műszaki Anyagtudományi Kar

Fémtani,

Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet

egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza MAK bérkerete Műszaki

Anyagtudományi

Kar Kémiai Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza MAK bérkerete Műszaki

Anyagtudományi

Kar Kémiai Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. várható pályázó

saját státusza MAK bérkerete Műszaki

Anyagtudományi

Kar Kémiai Intézet egyetemi tanár 2022.09.01. Prof. Dr. Mizsey Péter üres

álláshelye MAK bérkerete Műszaki

Földtudományi Kar

Nyersanyagelőkészí tési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

egyetemi tanár 2022.09.01 várható pályázó

saját státusza MFK bérkerete

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

80/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

(20)

81/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem 2020. évi beszámolót és közhasznúsági beszámolót.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

82/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem 2021. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 21 igen, 1 nem

83/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Anyagtudományi Kar AMIR képzési programmal kapcsolatos együttműködési szerződés megkötését.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

84/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

85/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar jubileumi oklevelek adományozására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

86/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar Alapanyaggyártási folyamatmérnöki mesterképzési szak szakindítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

87/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar Geoinformatikai mesterképzési szak indítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

(21)

88/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai kar Logisztikai csomagolásfejlesztő szakember szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó előterjesztését.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

89/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar új duális partnerrel (Taghleef Industries Kft.) kötendő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot.

Alapszak:

1. Gépészmérnöki: 1 hallgató 2. Villamosmérnöki: 1 hallgató

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 28.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés Költségigény: Költségvonzattal nem jár.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

90/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar új duális partnerrel (Turbo Tech Hungary Kft.) kötendő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot.

a) Alapszak:

1. Gépészmérnöki: 2 hallgató 2. Mérnökinformatikus: 2 hallgató

3. Programtervező informatikus: 2 hallgató 4. Villamosmérnöki: 3 hallgató

b) Mesterszak:

1. Energetikai mérnöki: 2 hallgató 2. Gépészmérnöki: 3 hallgató 3 Mérnökinformatikus: 2 hallgató 4. Villamosmérnöki: 3 hallgató

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 28.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés Költségigény: Költségvonzattal nem jár.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

91/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar új duális partnerrel (Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.) kötendő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot.

(22)

a) Alapszak:

1. Gépészmérnöki: 3 hallgató 2. Mérnökinformatikus: 3 hallgató

3. Programtervező informatikus: 3 hallgató 4. Villamosmérnöki: 3 hallgató

b) Mesterszak:

1. Gépészmérnöki: 3 hallgató 2. Mérnökinformatikus: 5 hallgató 3. Villamosmérnöki: 3 hallgató

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 28.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés Költségigény: Költségvonzattal nem jár.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

92/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar új duális partnerrel (Vegyterv Zrt.) kötendő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot.

a) Alapszak:

1. Gépészmérnöki: 2 hallgató 2. Mérnökinformatikus: 2 hallgató

3. Programtervező informatikus: 2 hallgató 4. Villamosmérnöki: 3 hallgató

b) Mesterszak:

1. Energetikai mérnöki: 2 hallgató 2. Gépészmérnöki: 3 hallgató 3 Mérnökinformatikus: 2 hallgató 4. Villamosmérnöki: 3 hallgató

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. május 28.

A Szenátus döntése utáni feladatok: Oktatási Hivatal felé történő bejelentés Költségigény: Költségvonzattal nem jár.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

93/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Anyagtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazat: 21 igen, 0 nem

94/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa hatályon kívül helyezi a „Belső jogi normák megalkotásának rendje a Miskolci Egyetemen” elnevezésű szabályzatot.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

(23)

2021. június 17. Szenátusi ülés

95/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

96/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 17 igen, 0 nem

97/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 17 igen, 0 nem

98/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen 0 nem

99/2010.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok:17 igen, 0 nem

100/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

101/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar duális képzésbe bekapcsolandó partnervállalattal (Ongropack Kft.) kötendő együttműködési megállapodás módosítását szakbővítés céljából.

Szavazatok: 19 igen, 1 tartózkodás

(24)

102/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány 2020. évi gazdálkodásáról és támogatási tevékenységéről szóló beszámolót.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

103/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Karon jubileumi oklevelek adományozását az írásbeli előterjesztés szerint.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

104/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagmérnök BSc tantervének módosítását.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem.

105/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítását.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

106/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar vas-, gyémánt- és aranyoklevelek adományozására vonatkozó javaslatot, az írásbeli előterjesztés szerint.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

107/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

(25)

2021. június 25. Szenátus elektronikus szavazás

108/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Fémtani, Képlékenyátalakítási és Nanotechnológiai Intézetébe határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

2021. június 29. Szenátus elektronikus szavazás

109/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Esélyegyenlőségi Tervét az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

2021. július 1. Szenátus elektronikus szavazás

110/2021.sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar AMIR képzési programja 2021. szeptember 1-től érvényes tantervéről szóló előterjesztést.

A hatályba lépés időpontja: 2021. szeptember 1.

A végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán Szavazatok: 18 igen, 0 nem

111/2021.sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Vegyészmérnök BSc képzés kazincbarcikai telephelyen történő indításáról szóló előterjesztést.

A hatályba lépés időpontja: 2021. július 8.

A végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán és Ádám Zoltán oktatási igazgató

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

(26)

2021. július 22.

112/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

113/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

114/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

115/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar Földrajz- Geoinformatika Intézetébe 2022. szeptember 1-jei betöltéssel tervezett, határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

116/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 16 igen, 0 nem

117/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

118/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

(27)

119/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

120/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Minőségbiztosítási Bizottság által összeállított intézkedési tervet.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

121/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar Emberi Erőforrás tanácsadó új mesterképzési szak indítását.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

122/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyi Menedzsment mesterképzési szak létesítését.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

123/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan új mesterképzési szak indítását.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

124/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar új duális partnerrel (Rean Hungary Kft.) együttműködési megállapodás megkötését.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

125/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a ContiTech Magyarország Kft. duális anyagmérnöki BSc szakhoz történő kapcsolódását.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

(28)

126/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a ContiTECH Magyarország Kft. duális anyagmérnöki MSc szakhoz történő kapcsolódását.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

127/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az MDA Hungary Autóipari Kft. közötti duális szakmai gyakorlati képzés, alapképzési szakhoz történő kapcsolódását.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

128/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2020/2021. tanév II. félévi tanulmányi időbeosztására vonatkozó írásbeli javaslatot.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

129/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a doktori képzésről és a doktori iskolák működéséről szóló beszámolót.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

130/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja tudományos diákkörök tevékenységéről szóló beszámolót.

Szavazatok: 18 igen, 0 nem

131/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a „Miskolci Egyetem Egészségfejlesztési Stratégia 2021-2024” c. előterjesztést.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

132/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

(29)

133/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász szakirányú továbbképzési szak képzési programja és személyi feltételeinek módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

134/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Prevenciós szájhigiénikus szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

135/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a kulturális antropológia MA magyar nyelvű és angol nyelvű képzések tantervének módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

136/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a magyar alapképzési és a magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakok új szakfelelőseinek személyére vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

137/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Moduláris – kompetencia alapú képzés bevezetésére vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

138/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar organogramjának elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

(30)

139/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzés mintatanterv módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

140/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Állam- és Jogtudományi Kar munkaügyi és társadalombiztosítási mesterképzés mintatanterv módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

141/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar írásbeli javaslata szerinti vas-, gyémánt- és aranyoklevelek adományozására vonatkozó kiegészített javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

142/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar MSc képzéseinek 2021 szeptemberétől érvényes felmenő rendszerben bevezetendő új specializációra vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

143/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar Olaj- és gázmérnöki mesterszak Gázmérnöki specializáció tanterv módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

144/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar klímaadaptációs szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak létesítésére vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

145/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar klímaadaptációs szakember szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó javaslatot.

(31)

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

146/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar Alapanyaggyártási folyamatmérnöki mesterképzési szak indítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

147/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Oktatásinnovációs pilot projekt keretében három egyetem által kidolgozott tantárgyak egyetemi meghirdetésére vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

148/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat hatályon kívül helyezését.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

149/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2021/2022. tanév I.félévi tanulmányi időbeosztásának elfogadására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 19 igen, 0 nem

2021. augusztus 19. Szenátusi elektronikus szavazás

150/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően javasolja a Miskolci Egyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra felterjesztett hallgatói rangsorának a felsőoktatásért felelős miniszter részére történő megküldését.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. szeptember 1.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A Miskolci Egyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjas hallgatóinak egyetemi honlapon való közzététele.

Költségigény: A közzététel költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelősszemély(ek): az oktatási és minőségbiztosítási igazgató A végrehajtás határideje: a miniszteri döntést követően azonnal.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

(32)

151/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa megtárgyalta, és az írásbelivel egyezően elfogadta a 2021/2022.

tanév intézményi tájékoztatóját.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. augusztus 31.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A honlapon való közzététel.

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatási és minőségbiztosítási igazgató A végrehajtás határideje: 2021. augusztus 31.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

2021. szeptember 23.

152/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a 2021/2022. tanév I. félévi ülés- és munkatervére tett javaslatot.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

153/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a „Miskolci Egyetem Szenátusának ügyrendje”

módosított változatát 2021. október 1. napjától.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

154/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi ügyben dönt.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

155/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a DRAMEX Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

(33)

156/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egyetem tulajdonában álló Egyetemi Campus Plus Nonprofit Kft. (székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros, adószáma: 140777666-2-05, cégjegyzékszáma: 05-09-014696) jogutód nélküli megszüntetését.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

157/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem 2021/2022. tanév I.félévi tanulmányi időbeosztásának módosítását.

Szavazatok: 23 igen, 0 nem

2021. október 21.

158/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Egészségtudományi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézetébe 2022. szeptember 1-jei betöltéssel tervezett, határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

159/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézetébe 2022. szeptember 1-jei betöltéssel tervezett, határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi tanári munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

160/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Fizikai és Elektrotechnikai Intézetébe 2022. február 1-jei betöltéssel tervezett, határozatlan idejű, teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás közzétételét.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

161/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

(34)

162/2021.sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

163/2021.sz. határozat:

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

164/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa Aranydiploma utólagos odaítéléséről dönt.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. október 31.

A végrehajtásért felelős személy: Prof. Dr. Palotás Árpád Bence A végrehajtás határideje: 2021. október 31.

Költségigény: -

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

165/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem Habilitációs szabályzata előterjesztett módosított változatát, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 57/2001.sz. egyetemi tanácsi határozattal elfogadott és többször módosított Habilitációs Szabályzatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. november 1. napja.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

166/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Gazdasági büntetőjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szakán a szakfelelős személyének változását, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. november 1.

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje:

Új szakfelelős személyének egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Határidő: 2021. november 1.

Költségigény: nincs

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

(35)

167/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Személyügyi, Munkaügyi és Szociális Igazgatási mesterképzési szakán a szakfelelős személyének változását, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. november 1.

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje:

Új szakfelelős személyének egyetemi honlapon történő megjelentetése.

Határidő: 2021. november 1.

Költségigény: nincs

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

168/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán Jogi szakfordító szakjogász szakirányú továbbképzési szak (angol/német/francia nyelven) létesítésére tett javaslatot, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. november 1.

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje:

A szakirányú továbbképzési szak létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál.

Határidő: 2021. november 15.

Költségigény: az Oktatási Hivatal felé megfizetendő szaklétesítési eljárási díj.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

169/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán Jogi szakfordító szakjogász szakirányú továbbképzési szak indítására tett javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. november 1.

Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje:

A szakirányú továbbképzési szak létesítése céljából eljárás indítása az Oktatási Hivatalnál.

Határidő: 2021. november 15.

Költségigény: az Oktatási Hivatal felé megfizetendő szakindítási eljárási díj.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

170/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Földtudományi Kar Olajmérnöki mesterképzési szak módosítását, azon belül új specializációi kérelmét az előterjesztésben foglalt tartalommal az alábbiak szerint:

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2022/23. tanév I. féléve

A Szenátus döntése utáni feladatok: a mintatanterv rögzítése a honlapon és a NEPTUN rendszerben.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

(36)

171/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Műszaki Földtudományi Kar Szénhidrogén-kutató földtudományi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési kérelmét az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A hatályba lépés tervezett időpontja: 2021/22. tanév 2. féléve

A Szenátus döntése utáni feladatok: a mintatanterv rögzítése a honlapon és a NEPTUN rendszerben.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

172/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar művésztanár párhuzamos képzés indításának az Oktatási Hivatal elé terjesztését, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

173/2021. sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja az Információátadási Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

2021. október 28. elektronikus szavazás

174/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a 2021/2022. tanév I. félévi tanulmányi időbeosztás módosítására tett javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: 2021. október 29.

A Szenátus döntése utáni feladatok: A honlapon való közzététel.

Költségigény: A módosítás költségvonzattal nem jár.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatási és minőségbiztosítási igazgató. A végrehajtás határideje: Szenátus döntését követő nap.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

175/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbelivel egyezően támogatja a Rekreáció mesterképzés szaklétesítési eljárásának elindításáról szóló javaslatot.

A hatályba lépés pontos időpontja: A Szenátus döntését követő nap.

A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje: a Rekreáció MSc szak létesítésére

(37)

vonatkozó előzetes miniszteri jóváhagyás indítványozása, ezt követően pedig az Oktatási Hivatal felé történő bejelentés.

Határidő: 2021. november 15.

Költségigény: az Oktatási Hivatal eljárási díja.

Végrehajtásért felelős személy(ek): az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes, valamint az Egészségtudományi Kar dékánja.

Szavazatok: 22 igen, 0 nem

2021. november 18.

176/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa elfogadja a Miskolci Egyetem oktatóinak, kutatóinak és tanárainak Teljesítményértékelési Rendszerére készített előterjesztést.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

177/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 19 igen, 2 nem

178/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa támogatja a Műszaki Anyagtudományi Kar Fémtani-, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetébe 2022. február 1-jei betöltéssel tervezett, határozatlan idejű, teljes munkaidős tudományos főmunkatársi munkakör betöltésére vonatkozó pályázat közzétételét.

Szavazatok: 21 igen, 0 nem

179/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa személyi kérdésben dönt.

Szavazatok: 20 igen, 0 nem

180/2021.sz. határozat

A Miskolci Egyetem Szenátusa az írásbeli előterjesztéssel megegyezően támogatja a Fizioterápia mesterképzési szak indítását.

A hatályba lépés pontos időpontja: a Szenátus döntését követő nap.

A Szenátus döntése utáni feladatok, a végrehajtás határideje:

a szakindítási kérelem megküldése az Oktatási Hivatalnak. Határidő: 2021. december 1.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :
Outline : 2021. október 21