Tornyai János Múzeum

Teljes szövegt

(1)

^ 9 ^ 3 G ko

KOROK, KULTÚRÁK, LELŐHELYEK

2019

Tornyai János Múzeum

(2)

SZTE Klebelsberg Könyvtár

J001281675 Korok, kultúrák, lelőhelyek

A Tornyai János Múzeum 2018/2019. évi régészeti előadásainak kiadványa.

iZTE Klebelsberi Kúnyrbir i ggyetcmi Gyüiteméay

ISSN: 2631-1747

HELYBEN

OLVASHATÓ

Sorozatszerkesztő: Csányi Viktor

Grafikai tervezés, tördelés, nyomdai előkészítés: Göbölyös M ihály

Felelős kiadó: Dr. Miklós Péter múzeumigazgató Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 16-18.)

Nyomdai munkák: Innovariant Nyomdaipari Kft.

Az előadássorozatot és a kiadvány megjelenését támogatta:

n<á

Nem zeti Kulturális Alap

X 2 7 9 6 1 0

(3)

Tartalom; egyzék

MIKLÓS Péter

Előszó ... 7 VÖRÖS Gabriella - CSÁNYI Viktor

M it kaptunk a szarmatáktól? Hódmezővásárhely róm ai kori emlékeinek

kutatástörténeti vázlata ... 9 KOVÁCS Enikő

Amit m ár nem rejt a föld... Egy 11. századi hódmezővásárhelyi érem lelet ... 29 RÓZSA Zoltán

Egy 12-13. századi muszlim közösség és hagyatéka Orosházán ... 43 SÜMEGI Pál

A Körös-kultúra környezeti háttere ... 59 A Korok, kultúrák, lelőhelyek régészeti sorozat előadásai ...75

Korok, kultúrák, lelőhelyek 2019

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :