• Nem Talált Eredményt

Már csak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Már csak"

Copied!
9
0
0

Teljes szövegt

(1)

TANDORI DEZSŐ

Már csak

Evidenciusz Ma van a névnapom, Evidenciusz napja.

Embernek ezt nagyon megadja anyja-apja.

De ha így sincs egésze, ott van a felesége.

Többjét a világ hozná, bár jó-mi-köze hozzá.

Irodalom

Nem túl szerencsés szakma.

Még-innen hagy magadra.

S hogy teljebbjét megadja, túl késő „légy magadja”!

Nem elég

Nem elég, hogy világra jöttél, jön még a világ.

Hogy lennél bármi mása,

„irodalmat!” kiált.

Idők

Hogy ne legyen oly rémes, mily kevés van már hátra, a múltakra ne érezz jöttödlenül e mába.

(2)

4 tiszatáj

Toldás

Foldás: Még csak azt sem mondhatom: nagyon…

Foldás

Toldás: … elegem van az

egészből. Ez az életem. Már csak.

Ömlesztve, törve Az irodalom: csak oly olvasás,

mint a lóújság Racing Postnak, kívül-belüljét tudd, de versenyt ne láss.

Az életem Ld. a mű végét.

Nincs mit tenni Nincs tett minni.

Nincs tetten mi.

Nincs mi tettnyi.

Etc. Még csak azt se…

Na, tetssz!

… mondhatom ez.

Poéntalanságok Ha nem érintkezünk, az is felszínes legyen.

Én nem írok önnek.

Abszolút érintkezünk.

(3)

2016. április 5

Legföljebb

Legalább. Semmi „már csak”.

Kép, képp Ha túl sok a kép, gyengül az összkép.

Ha túl sok a „képp”, gyengül az „össz-képp”.

De akkor Már érdekesebb, amit nem mondok, ami

nem történik velem.

De akkor ez

tényleg ne történjen, ne legyen.

Úgy legyen.

Így le (és fel).

Csak

Egyféleképpen csak egyféleképp lehet:

hogy semmiféleképpen!

Egy régi Ott járok a Szpérónál, mert ki tudja, ő hol jár.

(4)

6 tiszatáj

A önellentje A pontosíthatatlan szorzószám a pí.

No, így mondd:

„Az ember a pont a pín!”

Lazán Fele más felemás.

Másfele:

más fele és egésze.

*

Kintse, már csak.

Bentse, mártsak.

Mentse, ten te.

Tematizálatlan Van-e szervesség, mely tematizálatlan?

Van-e sík, mely ily katlan?

Van-e érintkezés ebben a jegyben?

A jegy: tematizáltság.

Nem kell mihez nem.

Semmi utazásra.

(5)

2016. április 7

Alap

Nem „a költészetben”

nem értik, de rögtön azt nem, ami költészet lehetne.

Társasság, márcsakság Íróság, társasság, csak nyilvánvalóbbá tesz:

magad vagy tematizálatlan, mely nem volt és nem lesz.

Csak micsodás?

Elaludni.

Csodás.

Csak micsodás?

T. Á. Kutató Úrnak Ha tudnám: „elég”, nem lenne „már”, s általa „még”.

Nem lenne már.

Nem lenne még.

Elválasztó jelek

Az ember elválasztó jel.

Emberelválasztó jel.

(6)

8 tiszatáj

Holt art ok…

Art: mű…

Hol tartok?

Se hol, se vala hol.

El, énem… (régi) Elém, törten.

Elém, en-tört.

Tört én elem.

Eltört énem.

El, én, törtem.

Törtem én el?

El én törtem?

etc.

Komolyan Komoly dolgokkal foglalkozom:

irodalom (Mándy etc), filozófia (tema…) J. A., Jékely etc.

De ettől mégis ugyanolyan.

Ugyanolyan gépiesen, komolyan etc. számolom az ablakból az

autókat, gödröket, fákat, az esőt…

de a fáktól, az esőtől újra minden

kezdeti-komoly.

(Kört jár velünk…)

Nem jutnak

Nem jutnak odáig, hogy értenék, mit nem értenek.

(7)

2016. április 9

A magánélet már…

… mindig mások.

Más ok.

(Arany: „Má’ sok.”) De mi az igazi

magán? (Most már csak?) Csak a tematikátlan

magamagán. Mindig már csak.

Az Úristen

Az Úristen a részletekben lakik. (Az igazság etc.) Csak:

épp egész nincs.

Se épp, se ép, se pép.

Is, se

Borzasztó, ha nincs kivel beszélni (v. ha bármi van/nincs), ha van kivel beszélni. Ha történik (velem) valami, ha nem történik (semmi). Akkor mindig (mindkettő) borzasztó?

Nem. Mert van egy rés.

(Mindig már csak, most már csak.)

Ha van

Ha nincs tematika, ne legyen tematizálás.

A „ne legyen” is már Tematizálás! (Most már csak azt se mondhatom.)

(8)

10 tiszatáj

Tör. Haml.

A TH átkos áldása.

Áldásos átka. (Aztán.) Aztán. Időben se csak.

Hogy nincs Valami épp úgy van

megírva, hogy nincs. Így van?

Kell a víz…

… a csapból. Másképp, ha lezárják, ragacsosak leszünk hamar (pl. én), bénulunk, kirekesztődünk.

A gondolkodás száraz valójánál is rosszabb.

Vizet, vizet! alakítás és befogadás helyett!

Túl (sok) Amin nem lehetett túllépnünk, nem engedi az írás folytatását.

(Nálam).

– ez az életem?!

Én mintegy

Megvagyok, írva. Mint egy. Minek írjak?

Még csak azt se mondhatom.

Mélység-e, ha valaminek nincs mélye? – Már csak élek, t. i. most (bef.?)

(9)

2016. április 11

már csak az jön, hogy meghalok. Ha nem is rögtön jön, de rögtön ez jön. – Már nem tudok senkiről semmit, mert nem találok ki többé senkit, már csak.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

tes, in coetum et numerum verorum, et indubitatorum Haereditarii Nobis Transylvaniae Principatus, nec non Regni Nostri Hungáriáé, aliorumque Regnorum, Ditionum et

A lány teljesítette kérését, majd mikor újra belépett a terembe, a fiatalember intett, hogy mindenki álljon fel, ebb ő l Kelly értette, hogy az asztalhoz kell

Persze tudom, hogy csak a véletlen m ű ve volt, mert ha nem találkozom Jánossal, akkor sosem érzem, ami hirtelen rám tört, az az érzés, hogy már voltam itt egyszer.. Sajnos

A hátsó czombokon felül három sötét folt van, me­ lyek a küllapra is homályosan elterjednek, alul és belül a hímnél feketék, a nősténynél pedig két fekete folttal, s

Később Szent-Györgyi is érvként hozta fel, hogy a vezetőjét józsef főhercegben megtaláló akadémia képtelen a megújulásra, mert így nem képvisel szellemi

A lokriszi hangsor nem hasonlít a dúr vagy a moll skálára, mert ez az egyetlen modális hangsor, ahol az első és az ötödik hang között szűkített hangköz van..

Unom már, hogy ő k mondanák meg, egyszer majd akaratuk lehull, feln ő ve majd saját utam vezet,.. önmagam

Te, ki élet tortájából szeletet nem kaptál, vagy azt elveszítetted, már nincs munkád, se pénzed, nincs hajlékod, fejed fölé fedeled, hó, es ő áztat,