• Nem Talált Eredményt

Környezeti elemek védelme

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Környezeti elemek védelme"

Copied!
12
0
0

Teljes szövegt

(1)

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

(2)

38. Lecke

A vízgazdálkodás és

vízvédelem kapcsolata

(3)

A vízgazdálkodás definíciója

• A víz a környezet egyik legfontosabb eleme és közege, újratermelődő természeti erőforrás, a hidrológiai ciklus alkotója, amely a két másik környezeti alrendszer

(földfelszín (troposzféra) és légkör (atmoszféra) között teremt kapcsolatot.

Vízgazdálkodáson azt a tudatos emberi

tevékenységet értjük, amely segítségével a természet vízháztartásának a társadalom

szükségleteivel való összehangolását igyekszünk

elérni tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási beavatkozások révén.

• Minden olyan emberi tevékenység beletartozik, amely a természetes vizeket érinti, és összeköti a természetben és a társadalomban végbemenő vízkörforgást.

(4)

Vízgazdálkodás fő feladatai

• kitermelés

• hasznosítás

• összegyűjtés

• kezelés, tisztítás

• vízi ökoszisztémák, és élőhelyek védelme

vízminőség és mennyiség megőrzése, károsodásuk megelőzése

• vizek lefolyásának szabályozása

• vízi utak létrehozása éa fönntartása

• tározás

• vízenergia kinyerés

• műszaki feltételek megteremtése

(5)

A vízvédelem feladatai

• A vízvédelem a vízgazdálkodás egyik fontos feladatát képezi, ezért rá a

vízgazdálkodási törvény előírásai

vonatkoznak (57/1995 VgT)

(6)

A vízvédelem tágabb értelmezése

• Vízkészletek védelme

– Felszíni vizek védelme

– Felszín alatti vizek védelme

• Vízminőség védelem

• Levegővédelem

• Talajvédelem

• Vízkárelhárítás

– Árvízvédelem – Belvízvédelem

(7)

A vízvédelem szűkebb értelmezése

• Vízkészletek védelme

– Felszíni vizek védelme

– Felszín alatti vizek védelme

• Vízminőség védelem

• Vízbázis védelem

• Szennyvíz csatornázás

• Szennyvíztisztítás

(8)

A vízbázisok védelme

A vízbázisok két csoportját különböztetjük meg:

távlati és

üzemelő vízbázisok.

• A távlati vízbázisok védelme állami feladatkörbe

tartozik, míg a települések ivóvizét biztosító üzemelő vízbázisok védelme az önkormányzatok

kötelezettsége, kivéve az állami tulajdonban marad regionális rendszereket.

• A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi. LVII. törvény (Vgtv) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény (Ötv) szerint a település közműves

vízellátásának biztosítása – beleértve annak minden műszaki és szervezeti feltételét – az önkormányzat felelőssége és feladata.

(9)

A vízbázisok védelme

• Vízbázison tágabb értelemben nem csak a kitermelendő vizet, hanem a vizet magába foglaló képződmény felszín alatti térrészét vagy a felszínen húzódó területét; az ebben

tárolt vízkészletet; a víz kitermelésére szolgáló

működő vagy tervezett berendezéseket is értjük-

• A Vgtv 14§(4) bekezdése kimondja: “Aki a

vízkészlet hasznosítására jogot szerzett, köteles a hasznosításba vont vízkészletet a – a

hasznosítás mértékének arányában –

biztonságban tartani…”.

(10)

Sérülékeny vízbázisaink védelme

• Ivóvízforrásaink 2/3 rész, pontosan 658 üzemelő vízbázis sérülékeny a felszíni szennyeződésekkel szemben. Sérülékeny az a vízadó, mely felett nem található hatékony méretű szigetelő védőréteg, így a felszín szennyeződései belátható időn belül (100 év) elérhetik.

• A sérülékeny vízbázisok védelmi rendszerét a

létesítményekre és a tevékenységekre érvényesített korlátozások, tiltások és a konkrét műszaki

beavatkozások alkotják. Ebben a rendszerben a legfontosabb eszköz a védőterület, mely a vízügyi hatóság kijelölő határozatával jön létre.

(11)

• A vízgazdálkodás és vízvédelem feladatai

• A vízbázisok védelme

• Sérülékeny vízbázisok

Kérdések a leckéhez

(12)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• A kétfázisú talaj hosszasan nem marad fenn, hisz a talajvíz a mélyebb rétegek felé szivárog, helyét pedig levegő foglalja el...

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés

– Gyengébben fizető jó talajvédők, jobban fizető gyenge talajvédőkkel kombinálva biztosítják a talj védelmét, és a jövedelmezőséget is.

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés

Sok tárcsalemezzel rendelkező művelő eszközök, melyek erősen porosítanak és kiszárítják a talajt Munkaminőségük erősen függ a talajnedvességtől. „Eketalpat”

Forrás: Várallyay.. A savanyú talajok elhelyezkedése és típus szerinti megoszlása.. vulkáni) eredet nedves és száraz kiülepedés a légkörből. • Árvizek, elöntések,

• Eredetileg nem szikes talaj, melyekben a természeti körülmények változása, vagy az emberi tevékenység hatására só-. felhalmozódás,

szennyezés koncentrációkat kell meghatározni a talajban, földtani közegben és a felszín alatti vízben, függetlenül, hogy ezek a.. koncentrációk az Együttes rendeletben