• Nem Talált Eredményt

Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően"

Copied!
11
0
0

Teljes szövegt

(1)

Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a

válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően

Végh Marcell Zoltán Doktorandusz hallgató

Szegedi Tudományegyetem

Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola

„Generációk diskurzusa

” (Szeged 2013. 05. 24.)

(2)

Az előadás szerkezete

• Kutatási téma ismertetése

• Módszertani eszközök

• Eredmények

(3)

Kutatási téma ismertetése

• 2008 – Pénz- és tőkepiaci válság

– Szerteágazó okok, reálgazdaság is érintve – Kontrollálhatatlan hatások

• EU sajátos válsága

– Intézményi, strukturális válság

– Magországok és a periféria országai – Belső egyensúlytalanságok

• “We must save the euro whatever it takes” Draghi

(2012)

(4)

Kutatási téma ismertetése

• Tagállami válságkezelés

– Válság okai sokfélék – Válságkezelés önálló

– Sokféle modell, kevés eredmény

• Válságkezelési paradigmák

– Gazdaságélénkítés vagy...

– ...restriktív gazdaságpolitika?

• “(...) egy gazdaság sem került még ki a válságból

csupán megszorításokkal” Stiglitz (2012)

(5)

Kutatási téma ismertetése

• Témafelvetés

– Miben sajátos a közép-kelet európai régió?

– Mi az oka az országok válságának?

– Milyen a tagállami válságkezelés eszköztára?

– Mi jellemzi az EU-szintű válságkezelést?

– Mire van szükség az EU válságának

megoldásához?

(6)

GDP-növekedési ráták

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Lengyelország Szlovákia Románia Magyarország EU27

Forrás: ECB (2012): Convergence Report, EC (2012): European Economic Forecast

(7)

Módszertani eszközök

• Összehasonlító elemzés

• Idősorok grafikus ábrázolása

• Modellalkotás

– Ingatlanpiaci buborékok

– Túlfűtött gazdasági növekedés

– Statisztikai modellek a hitelminősítői

értékelésre

(8)

Szabályozott

terület Bulgária Csehország Románia Szlovákia

Adók

Komoly emelés nem történt, alacsony adók és vállalkozóbarát adóstruktúra

TB-járulékok, társasági adó, cégautóadó csökkentése, ÁFA-

kulcsok egységesítése

Foglalkoztatá st terhelő járulékok

csökkenése, kedvezményes ÁFA-kulcsok, később ÁFA-

emelés

ÁFA-emelés, bérköltség csökkentése, vállalati adókedvez-

mények

Munkaerőpiac

Szociális foglalkoztatás, csökkentett munkaidő, munkanélküli támogatások növelése

Részleges munkanélkülivé válás, képzések támogatása

A munkanélküliségi támogatás folyósításának növelése, foglalkoztatók támogatása, ha munkanélkülit foglalkoztatnak

Társadalmi vállalkozások, munkahelyeket védő kiadások, önfoglalkoztatás ösztönzése

(9)

Szabályozott

terület Bulgária Csehország Románia Szlovákia

Állami beruházások,

támogatások

Fejlesztési Bank létrehozása, nemzetközi piacra jutás, innováció támogatása, autópálya-építés, egészségügyi beruházás

Export és mezőgazdaság támogatása, K+F és vidékfejlesztés

Infrastruktúra- (útépítés, ivóvíz), lakás-fejlesztés

PPP- konstrukciók, állami

beruházások

Vállalkozások helyzetének

javítása

Vállalkozóvá válás könnyítése, munkavállalói járulékok csökkentése

Alacsony kamatlábak, hitelek állami garanciája

KKV-hitelalap, roncsprémium, a fogyasztás ösztönzése, adminisztrációcsök

kentés

Roncspré- mium, háztartások

elkölthető jövedelmének növelése

(10)

Megállapítások

• Az országok problémái közös gyökerűek

• Eltérő fiskális pozícióban is hasonlóak a válaszok

• Milyen céloknak rendelődik alá a gazdaságpolitika?

• “A stabilitás és a dinamizmus

harmóniájának hiánya kétségessé teszi a válságkezelés sikerét.” Kovács Árpád

(2012)

(11)

Köszönöm a figyelmet!

E-mail: vegh.marcell@gmail.com

Jelen előadást „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával ” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

TÁMOP- 4.1.2-08/1/A-2009-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.. Introduction to Molecular

tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

32 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg Amit elmondhatunk első megközelítésben, hogy a genomnak a mérete az

TÁMOP- 4.1.2-08/1/A-2009-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.. Bevezetés a molekuláris

96 A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásávalvalósul meg hisztin deaciláz segítségével, ezáltal gátolja az adott

biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.