Gyakorló-könyv a népiskolai énektanításhoz : III-ik füzet

Teljes szövegt

(1)

GYAKORLÓ-KÖNYV

y

A N É P I S K O L A I l ' T / 1 1 1

WKHER J. R.

B E R N ) Z E N E I G A Z G A T Ó R E N D S Z E R E N Y O M Á É

E G Y B E Á L L Í T O T T Á K :

^ Á N D O R DOMOKOS HORVÁTH GYULA,

» í h . - k k u j i c t t i · ! á l l . t . k í p k 7 . d k 1 t a n á r o k ,

HX-xIx f-ü-zet^f, > " / , >

jj^írktt, 1 -

X VOMATOTT AZ ÜHBEK-LYOKUMI KŐ- és KÖNYVNYOMDÁBAN.

•875.

(2)

D 4 F Miután a tóban? állását jelöld vonalak vastagabban szedése, most egyelőre, több okból, el kellett hogy maradjon : a tanító, mind a gyakorla- tokban, mind az azoknak megfelelő dalokban, a k á r fekete, a k á r más szinií irón és vonalzó segélyével vastagitlassa ki a tanítványok által azon vonalakat, jnetyekre az áthelyezéseknél a főhangok esnek!

(3)

á t ü e l y e z e t t f ő H a n g o k k a l . Esetleges hangok. Fél hanglépés fölfelé.

l-ső áthelyezés.

(A föhang jegye a 2-dik — mélyhangnál az 1-sö — vonalon.)

1· §·

1. Lassan.

t

f

X I i X 0 ' \

:

y I y I • * '

y 2. Léptetve.

— f c —

f f 7* f y y y r t y

I«.' > J I • 7 y y 7

u I *T I * í ^ y ' * '

uzeum:

nwtára.

(4)

фЁёфШфф^

' b b

ρ s 's

• · A L L A S

τ

^ ^ ' ' ' ^ ы

: 3. Gyorsan.

g i p g p i ^ i P ^

"Hl— У

τ * χ 7 & b ^ " ' ¡ ρ

! j ! j

I κ' Ά

j— , > Г J

: ,V

φ

Ok b i

s¡

H

F ? r - M - f d F i d f-rrH M br=t=a

i ' e ' h h h t ' z l

1 '

τ

Η »

(5)

4. Mérsékelten.

v

-• Tu-1— É

1. » . * ι

Γ

J * • ft. J . P. , Ρ C-ÎM_Î i m — F - ^ i h - t o F R - Í - F - F* «·

1 I .

F

Ш = № = t

_Ll_ JL·

toF-U'to ι I ^ t o Г ! r~f —Γ

Ï

3=¿=

LT":

Ш ё т Ш ш Ш - О . ' т ш

1. 2-ik dal.

(6)

2. §•

1. Lassan.

p h 8 N 4

[—*—¡5~ - f - El 1H

r —«

r ; E8 P L - P -

y $ : h

1

V b

V V \

r — r

J

EEf

y

5 5 'y

y* &

·

f }

í h N T T

l-t -¿H

^

1

* * T í l 'y

2. Kissé gyorsan.

P

*

F F E: ^ - - Í l í - E E — i — s

P

ci D II I 1

r "1 4 F I 1 . ] F

3

— " F

Ü ; F I K T r i

N 1 j |y 1 F i E j F d

1 F f - f d

1

—i— Ü ;

y 'y 'y T

erese.

1 4 4 1= r í F i . B r í r l

' · l 1 b J F F bESF3

r 1

f * V * fr i

(7)

==tr

Ш Η» = t = t

β-

fc

=f=P=f

: г

H É - F

Ϊ Ξ 3 Ξ

»о - 0

I I

-1-

Í =

E

—itrzst Ш

—d H-. - J — q — т а — Г Т Ч i -·

Г

1 1

Р-Н

ρ £

C

—r L f~ft¿ i*"

ι I «J JiJ i - ·

I F—*—j- E_J —· —·—0—

e í f m

3. 4-ib dal.

(8)

2-ik á t h e l y e z é s .

(A fökang jegye a 3-ik — mélyhangnál a 2-ik — vonalon.)

. 3. §.

1. Léptetve.

É p g i É i k i l i p F p i

r

ír

i. i • i

^ *· 7

r x P ' te P l

1

" P l

c — - d - r L a T a t e — t

t - f = í—s ^ z e — i — p -

£ ' >

1

^ ' ' r

' N J = / · N

i j y

^ B p i p ^ p l ^ i

p ' te P I ' F i P f P l

(9)

X Léptetve.

w

pfc— F f - 4 t f c z y · y »

b b b

y ^ y y~

L G r

y . y 4

H M y y y T

3

F T —i

5

—T

-

f—

f P

A • • M

" R r d i y y 1

Ja—

_ r

r 'y ' 1-—r

mf - .

erese. ^ f t »

i a

- a

M = t

i - M - - y 1 y

'y

__I_»_y

' ' 1 4

m

• 0-

y y

1

3. Gyorsan.

P

4 -

r. / F ' i -A

r

—L-

; r f j - / . í- >

te-. L. y· . £ 3 - 4 - , - y—1— 1— F b d

I I - I —i

' ' ' 'y ' V I

1

'

1

y

/ | 1 » IS m I K I

—rít^-y y y· P IH 'y ' y I ,·

(10)

4. Lassan.

F^z ч—fe Ρ to

- t o

X fe Ρ 1 F '

^ ι ' Й « F 3 ES Г f "

u b b r» .

m

I

3

b

χ — t — · — H

¥

"» ч ft

. t o

# —

toi: - Д - t o u 1 * —F ^ Ρ ft ζ ч I ^ L to-b-B-

b=rf; » g to Л.·-!

z i " 5 u

ν

5 U r t o — — i

|F—

"3

b b -

'—ι

tob - i _ a - J f - H R

G y o r s í t v a — Й fe Χ —

/ χ * * Ρ Q Л Ρ Ρ r t o r

E z — i t o " ' * — · — χ — } Г ; X—к—X—1—J.—j —

^ χ χ — ^—J T — t—g · ' g

: - t o 1 1 1

1 1

— - t o l

Г—г—Г

5

u b b ^

ρ—X F tor· : r - r

¿ Ë -

v

u Ç F —

1 1 1

1 1

— - t o l F to * b ί _ Γ — t o i l

5. 6-ik dal.

(11)
(12)

0 b v 1 1 * b b f

3. Léptetve.

1

h - b J U l A F=3 =

M-A 1 —r

1

»——·—·--

M

f i '

|

• S FL

Í t t ó - E j R J - J J -U k - í í - » - e r ff'V

1

H

—, Íi-J-H-

l ö E t F E

(13)

[ ì 1 Γ Π f - j k n f c t J L A —Π—:—ri

Щ Щ ф

feEtΞΒΕ

" 1 1

Л е Ш

7. 8-ik dal.

3-ik áthelyezés.

<A föhang jegye a 4-ik — mélyhangná] a 3-ik — vonalon.) 5. §·

1. Mérsékelten.

m 4 fe ^ S . f e Ч . г у у у у у у

к N fe fe χ

\ 1 — - — 1 1—•—I—0^—0—0—-7 у ρ ρ - i F V F T L 0~ "Ч—2 " ) ».

Ε = 0 » s i 0 . π» · Г L. I Γ, ι. ι >»

" У 1 .1 ' ρ ρ

—= r fe

X í fe . » »· 0- 1 J «

' ^V» M j —

= У У y ' ρ ρ y

v

F та*1* ч

¿ ¿ ' í * *• ' φ- У > ^ У ^ ' 1

cresc. ч

I, ι , ' φ ' ρ у y

У У Γ f У У У Г

í ' y y " ρ ρ у . - Г 5 f

(14)
(15)

3. Gyorsan. Erkel E.

Ц Ρ 4

1—

|E à=p=

i I ) f 1 f S - -

—У-

P

- J - 5 -

1 • T I '

· * -

y Ρ

- у : # i 4 1 t f c f -

I H -

—P -

» . 4

— 1 — P -

i j -

J J J L _ p -

= f -

: ρ Í J 3

H =

I F F * " —

T V

Ρ f 1 Ρ

—f r

Ρ I - Ж - - T - H I E — p -

л

= b - b I

1

V -

i—»-

- F h -

—it:

— у ·

- F - f — Μ s

r f ñ - F

f r

I F — ¡Γ -

'y

f - 7 r -

— Д _ У _

—У

Ρ ? 1

- . I , t .. 3 ΙΕ с ρ

I E = ¿ = £ =

- P = i - P _ y

b -T -ft

= É = f c ± = - И - ψ

F - f r f J T - 1 Il 1

¡ >

I b i

- У — Ф Ч - ZC F

—У » —τ-

е -

У——

У —

* ti i - h s

P i

(16)

l E d u * ] '

-

1 ρ le ι

»

Ρ •

— 4 A

; - · -

4

* ••

#

Ρ

—ч- f

tata

ta T F t a l I

1

"5—

s

Ρ

-ч—ч

-

—ч-

1— г—

f — 7 — j μ—·—·„ —

J' Γ f— " — I 1 1 i -

Ρ-— Ρ

-ч—

H =

^ -4 2 Ρ

—— ч-

1 I h — г

tata

1

ta

A « 4

•τ—»· r p . s

— ¡ L

»

н =

E t a E i — F ч

tata

tata

ta— 1 1 / ta—

• · »

' b - M î - T

н * - - ς —

У У

« a a — » 1 b - r —

i t a —

>

- • t a - M F——

—ι i j

• t a n

ta

Ρ V

H = A — · —

»—y—

- i t a t t a t í l i X j г—

tataJ

= = 1

9. 10-ik dal.

(17)

. Lassan.

Ρ „ s

6. §.

S fe 5

r - 7 — P - J — - u! J F

* » *

S* u

m

Ρ ft Ρ F — R R г—

Π f Ρ ft ft χ Θ ,

\ g F Jï-·

- ^ - f — » — : Г С

1

Ρ Ρ J '

—F—g—5 l i l i

t ^ ±

f Ρ ft ί Ρ

E E s — ζ Ρ ~ Γ F

h

E ¿ -ж I « g F

#

·

to

3 3

-

t b b

tL

-f—ι- ζ F

d к Ç—

b ' " Г

3

*

с ζ ; г т И г г г г

¥ ¥ ¥

2. Kissé gyorsan.

E r t o —

Î у г Г f f Г Ξ '

11 Ν ρ Γ Η J ι ΓΗ, s к I I U V

2

(18)

3. Mérsékelten.

V

L > · — » — ; — * r » ·

i x

L I - , ,

—c—*—TT 1

F - Í F 3 i

* \} *

H > —L- -a—&—1

*

r 1- 3

l l - i k dal.

4-ik áthelyezés.

(A föhang jegye az l-s5 vonalközben, mély hangnál az alsó vonal alatt.)

1. Mérsékelten.

m

7- §·

— 2-

fe fe 8 £3-

n m m w -

4 - ; í j :

s 8 8 s s

i

é ö

(19)
(20)

lassabban.

m m m m

t r gyorsan.

tr

"1 V - —A— tata js

F í — 8 = 4 . — - 1

— - —

• »

1 > P ^ ' P 1

U = f ·

«

1

- i oreae. s

, /

i ' " i, - r .

3. Lassan.

P

r - P P r { I

I t a í t a i

" 1/ '

9

.*— ,

=t=P= 4=q

A — — 4 — + — i H—

4 = 4 = f - n

(Í— j " •— A

0

r 4~q E H t F S ' f F

P l i f v P P

1

0— »-· e> 1 A— 0 09—

p t a p t M i - -P ta

3 3

E E F S E 3

p p

(21)

12—15-ik dal.

8. §.

1. Lassan.

^ t f f f i = H

(22)

2. Gyorsan.

h — , — > 1

'/ y s —ÉH H j = j-

• 7 1

F

j

^ 1 - r t ' i , 1 i — f í — H EF. r ·

1 1

i U i 1 J

1

+ r f ¿ { j z í r í r

r i M wr m

3. Frissecskén.

m á m m m w m l m m

(23)

1

- t o - —X—j F —

| F - - í

| F— | —- x -

- 4.

f f S " f f

1

—X : X 1-

4 J I Í 4 : r

- f - j - i — · f | -

P V

• —X - t

r — -

X 1 T-

• F j - t -

—Hf ¥ 4 - Í i t

—.—0-1:

F - H t

f

1

a

~X—r l

— p — L r - t X "X N

- « — « — t —

—,-t—X *

- t — I —

t = ? H = 7

Í

P

t—· ·—·

-H 1 1 1 1 1 r+ii^ Ifiy

IÜ Ü

i 1 1 1 1 1 I »» A liV

i 1 II I

» «L A I A

II I II I

P v tor

1

16. 17-ik dal.

5-ik áthelyezés.

(A főhang jegye a 2-ik — mély hangnál az 1-sS — vonalközben.) 9. §·

1. Mérsékelten.

t N

E p- » * 1

F F t , F F" [ 9 - 4 4

r I . . P » b = F — |

7—td Efrtoí:

»-F - I -

"i r ~ >i r — 1

(24)

r—f t 1 a

F —y—r . ' 8 — 1

i—1

P 1

® 1 ' • T 1 1 ' 1 1 r T

p f e F ,_,. J I-T—I fr—fr

T »t í y 3.—3

E ^ - r

- - 5· m ' ·· •—pj. y r y q

- p —r r - · - ^ * y F —

f s

j 8 1

Ü É É - i S

i —J- . J - -I— K —

f J e t v -»f

2.- Gyorsan.

T •» y"

i ; j - i - I

w m m m m m

8 ft

L y—P H—tj—X—y——· C—

1

—( y—

J

———

,J y y I I • m erese. - a — . —v—K-T ^ 1-» —< 4 4 4 4 S ^

, _I—-—-- P-l—

w

m m m m m m m m g

p P

n p 4 S F

F = = R : F- I5- 4 j j - 4—1 t i :

y y b 17 ff!

É - j 1

l

[ r

M p 1

C T 0-

(25)

3. Lassan. Weber J. R.

p „ =| q q = 3 r P

r

1 J i

H 1 í n í j «__

. - · 3

C 0_0_

#

_0 1 1 1 1 1

P

· — p —¡ H —p —

P

^ " - H

—g — P — # — # — q

r r r - r

3 - 3 = 3 - . - * —Z

» ' « ·"> f f

erese.

i n - . ú—

1

1 1

r r r J

F —i — a—»—

erese.

t - f —

" -

» —

W LJ

r

» 0—I 1

a

E » L 1 0- r r :

1 1

J

F =: 3 = 3 N .

P

i

1

i · U _ f

f

F ~ r -

» « -

— r - r -

1

-

0 ,

1

s* *

: q H

— g - i - 1

* * i '

P i

0 0 0 0

t F r »- >. 0 - r I : :

C r

F "

m

E 3 Í

- H 1 S i - · > * ::

! F a m

f i 1 ,

F * —* « í 3

t = l F

0 J--I

1

a a »

:.. —1 » —

— 0 0 0 0

r • r ! r n

f

3 3 -1 1 3

E = F F · · ·

:

(26)

í = d 4—

n

r

l 1

—«—·— 1 _ N í VP VI-:

ü r

J

—0—0—

d t 1 1

1 t = t -i- rq =t=f

1. Lassacskán.

P

t=t=

18. 19-ik dal.

• io. §.

r—I—K-T——

i m w m m

K a p o t t ( h j .

.

f

\ m

f A 1

ÍF Ti T i •. • A '

i —v—1

•0· t t i - t

= 3

Vége (fine.)^v

v j »ege l""«·^ i

l ^ E P t a t a i i p M

I ' I ' •

-r

— ·

7

* .

"I—r

P

E tata 4=

1 A

X-J 4

T

- 4 y-J-í—f—·

- t a t a i

Í

7

T Í

F—#—

1

P 1

i

1

*P r '

r

r

Elöl kezdve végig (D. C. al flne.)

(27)

2. Léptetve.

V

J v - 1

- r f

•— P

0

a- P

— 1 - 1 L T

—J—t

a-

1

_ á _ j p L -'— á -

P P

m

P - F " —¡V - t a i -- J—A - -J0 0-

1 r

a-

P

»

P

r ' b l - - 1 L f

- m - ]

? P

0

r h F

a -

1

a

s - X

— a

: —b - - P -

=F= : ± = y - p - - = 1 =

r ú N

— · —

—a—

—0~ 1 -0 —J

\ |S

= j = p

- y - c

± '

fi ' - p - t a x d — a

a- a- —

1 . 1. -A»·

y y

3. Lassacskán.

F - 4 — í — F t 1 tatata:

F—é- - V - p - 0

T = P =

— m—

P

"tat·

H r - F- I

— J - t

a-

V

— -

| g i > - - · 3

M M

y * » ta

FwN

- y - - b

-P—

i :

—a

(28)

ρ η fe S s I χ

и

E »

Г г V . • . sí У

S x

m

7

Ρ i V

t - y

f Ρ

* ? - t ^ ? F

-8 J ч^ V 8 4

* · — f -

r

· Í S — ?

ч Д

t —

" •

r

5 0 S 1 β*·—β ' y 4 *

« « л L

* « j

S: — y J— r 3

— i r h H

J..

? У У У Г ν ι* Г

¿ ' ^ 1

[ Ш Ш Й Д э

20-ik dal.

(29)

6-ik áthelyezés.

(A főhang jegye a 3-ik — mély hangnál a "2-ik — vonalközben.) 11.

1. Lassan.

P 4

m

4 * ' 1— 1 S P — É T

1-, yx B P

»

1

*

1

.: ;

v

i

l j L·)

1

y b 0 <j

4 ^ '

_P 4 s s Ti I

B *

2. Mérsékelten.

f

2

Efr.fr

' B '

.ErM E. után.

4

b L £

P

'j 6

0 y y

1

_ y _ y

(30)

H ы

P i

В t n to i X

Ρ

to'3 j t o

t-t —4-1

3 b b 3 Li LI F " ' 1

p H

ρ Χ

. ϊ - β s r - ^ - J —

J - ì - l - r ' ì t - s i t o :

' - t o 3 t o

H = ï

e . Mv i t o i f » F A F S t o F X - 1 s ι—<

s ï —

s 3 " ?

Ь >

— f

1. 7 £ 1 r-J

3 b ß

—9— H

Γ" Г Г I

r i s

f

Π

—s—j ft

F 2 3 — · Ε [4 tomi

г г 1 = S — t

—Ь_ F 1

- i

7 toto S bb=i

-"F

I

-¿toJ

3. Mérsékelten. Weber J. R.

Ρ t—ι— _

-

. ι ^ · π

s t a p p a 7 f ^ r - S - f = t o

(31)

21. 22-ik dal.

(32)

12. §.

1. Lassan.

m m r n ^ W ^ ß ^

I I i , · . * * p i [ -»

!

1

' P I I J I dim.

i

f I I I M I

. p

HS»

I I

>

r i— 14 * r > b

P

1

' ' f r HS»··

1 1-8- X—·

» 0—

7 J

• ' B tel p F = i N

71 . 5 •H

i — 4 - I - t a — 2 = F - p

h

-- A ^

0 f

t • f T

tel j ' p ^

r

— »

1

ß

1 l, r ' <

4 " " P

(33)

ξ

!— β -

Ë Ë F b ë ^ Ρ

s? Ν

•S· * » u y

^ .Ν

=*É=

Γ

0

» •

=s У

1 1

s

H - I V

T

il ft t. B fi fi

r ' î f g r Q ' y 3. Mérsékelten.

p

-fr—A-

- «У —

-y—p-

I

P

»

- t e

l i

r - T - t — 5 — r V r

- yУ -

rp=pc

rρ-: — p -

Ш

/

-p y y y

l ü 3 Ξ Ε Ξ Ε i = t « y

(34)

p s

r- * K N ^

8

8

8 i

1

j | |

E M M

c - q v

4

f

X— f

1 c u

C ~ r ~ C ~

ff

f

A. · *

* 1

y y

f 5 í y y — t = 28. 24-ik — dal.

Előj egyek é s kulcsok.

Esetleges jegyek folytatása.

13. §.

E g é s z h a n g l é p é s l e f e l é . 1. Lassan. Weber J. R.

„ ,

m

n

i m .

Í N - J r f l H — P i — r í

w - ^ — f - ' f - i

hk—1—1-r-t-

= 4

erese.

-1 =1

i l · N í

1

N I• 1 1 1

0-0 70 0 «— q - f - B

1—i—i-—·—

N - c P f f -B - r - 1 1

1

U T ' T

j u L

1

i i

t — t — ' — | — [ — - H - T _ ' r-í

(35)

1 v—l-T- : —»·,-—»rj: FJ-Í—F-í:

1 7

i

I i r f

u L

r

2. Kissé gyorsan. Weber J. R.

* -r * ' I IjF • X ^ - J T

- ' r

-ar ^

3

£ P

erese. ¡5 . X

r P „-N J—

T

j P x x i ^ x x x x x

H - E - J P · t

-a- ^ - r — u -

3*

(36)

7 J U

1 = 1 3 1 1

-K-

y y

"V

y

y-

f T í 5 U P

ü l

3. Mérsékelten.

t i A

I-N

T

» 5 A - r - ^ - j r í - A - ! ra—«^á

y = y y y

, erese.

-I • 1/

* r=

-N A-

i p

-09-

" y y

(37)

erese.

¿ ¿ E Á I Í S É ! yx-K—f—yt-

1 p——H—

y y y P

" P ti—0 T7'

L

P - I

y—T—V 5 fc "

y—4—r: 1

.· y » f M kz-H'—£—y-

c

B B tq y - B —

p

I T ^ v 8 S fc K

t

8

^ ^ _

p ^ p p g f p ^ p i

i C { ( < ' * í Z I s ^ B

¡ r F ^ b f r p s k i i í b l i

25—28-ik dal.

14. §.

E g é s z h a n g l é p é s f e l f e l é . 1. Mérsékelten. « t

1

L. 1 8 N , 1«

a »·'' * i

kee"

4 1

.ri " rg

f . p a l {

g Jx y 4 ~ b b

i f f r ~ í v i

1

p

4

—a . t fr—2-J - r — r -

1

T - I —

J

b ' i p

(38)

« erese. N 4 4 1 1

i Ü

« 8 fe fe к

F — Î T j P K ? r fe > μ fe 8 . · · ·

3 ï V f l

Í S Ν '

» »

2. Lassan. Weber J. R.

_J—J-J—1

л E. л

—t-

4

T-

c=

rH»-k-z-zrs—

3

Lii

T

i

»I I I ι ι ι ^

0 i - i + ' я

h — 1 Гт—I ' 1 0— -

a

I '"» I Ί I q—\ —ι—-0 —0-0 -— ' Γ ' "2^50 · §0- :

- "Γ 1 — ι —

t _ 0 — ι ρ — ι El

-

ι ι ι Γ,ι =

1

(39)

'Jj

T

t V I i i

r 3. Lassan.

<2

I

TTeJer B.

V I i i —q =t=: - J — i — I

F^H

p

L

f

p j

M t o

—1=—5=

i h M 1

(-«¿-J1U 1 1 F=F *fH — F — P -

l—3—3— s

3 = 3 1

E j E crese.

E E I I = f = £

r

I F — t —

= t = a j r » r p '

—s>—®—

b — • i 1

= ? — 4

29—31-ik dal.

(40)

15. §.

H á r o m f é l h a n g l é p é s l e f e l é .

1. Léptetve.

tax

Ê = £ ΊΓΊ, b

a-

•η € τ -

" Ib b J Γ b ΐ Γ f

f I - I

Ш Ш Ё

ta.

T

2-or lassabban és p p

-09-

s i t a i

2. Lassacskán.

(41)

m

fe fe h

"

з

- " П

3

1 J b .

=ΟΞ

3 b

—F m - = l t = r t = t l

3. Mérsékelten, ρ

Γ f

3

I '

3

I ' V

1

Ш ^ Щ ]

(42)

—y-·>#---. Kft

u l h h i

dim

K-v P

erese. dim.

I _ * I 1

4 •—f—gr

T r n ;

y—y—y-

J

—y-.-—•=)— 1 32—85-ik dal.

16. §·

F é l h a n g l é p é s f e l f e l é .

1. Mérsékelten.

V

i

IFeier •/. i?.

í ; "

I P

(43)

f T H T F ^ r

E7* Ti P l É t e l ^ p

r r I T I I T f t a

*

I I b

m erese. 1 1

d T ' M i dini. 4 -1 N-I

1

t e

r r 1— cf

0~t

h h ^

2. Léptetve. Erkel.

te. ^ t a f e d ü

tai.;

p

h 1

A f = i A

P—í»-

F ! M •'

T

V—ÍV— fc r Í-A-4-TTA 4 X -

t i

n t - i

% H í

— ff—

— r p-T p-r ' y—p-

(44)
(45)

* fe

ι ι ν в 4 ρ В

1

—ρ ¡-

-0 У-

т ^ Ш ¡ p p p É ^ i

ρ b в

- 7 -

-Я— g -У—у У У s

В

ь 'у

у ¿

1

4 4

f

4 4 4 I

1 4 4 » » г 4 J I ferrar; φ Ь И j В b

l ρ 0

* Ρ I L I ' Л

у у у.

У

~Ч 4 -

5- ш

36. 44-ik dal.

(46)

17. §.

M á s f é l h a n g l é p é s .

1. Lassan.

erese. f i n Ρ

- я ! ι >74

F — j

ζ

ì = 1 ι

»s—

да 1 ff·—

Γ

1

- H p — p - ' "у I

1 даэ LI

2. Mérsékelten.

г* \ Τ

ш

'

' з , ereso.

1 L u

1 ι

ι y Γ ι

f i l l dim. "TZ

i i p p ^ p i i N í í f i

L U

1

У f

1

[ J J í I

s

(47)

¥ ; ι ï Τ ^

— ft-

. H

W - + - Ï

P

г 0 ß if

- —β

" î t b ' f- b H - ta—

ta _

ta-

tata a- Ρ tata

— —ρ IE — -M "

и У

- t a

ν - —0

— i î 3 t a 2

—»—

A

— « t a

tata

s

η

- -

». ν

t t

u

Ü

ΐ t A - 1

ι ï

«g I F — r r i - í

¥ ft - i t a

· dim.

ta =S=

ν

ta-

Τ b IF ta f - F

ρ· Ρ ta

y - » :—β~

P - -ί

y H J 4 Ρ

f r 1

. ta

"A - a- Ρ

I — 0 - i -

Ë ΐ A " ι Γ t — s i t a t a Γ ι ? -

- jp 3 - i t a — t a f l Ρ

1 h л

taF

b —

ρ

· Iii··

A ta i t a l 1 E

»

¿ 4 - i t a - ι - Η

45. 49-ik dal.

(48)

Dalok.

Mérsékelten.

v

1. Z^oliász-

Horváth Gy.

r —p

. , |

y

, , I > ' I

1. Is - ten áldd meg s védd hazán-kat, áldd meg és védd 2. Küldd kö-zénk az e - gyet-ér-tést, tá - vo-litsd el i p , m

{

| F 4 " * · · F F -

I S f - F — F — F - Se

I I

t j ¿ = t

K

1 3- f

I . '

1. a ma-gyart; hints e - gé - re fényt, mit ed - dig

| 2. a vi - szályt, ez hoz - za ránk a ve-szólyt, mit , p erese.

^ I N

,mf !

, 1 ^ 1 , > '

J 1. any-nyi fel - h8 el - ta-kart! Védd ka-rod-dal, 2. a ma -gyar nép már ki - ált! Add hogy a sors,

9 3 8 E -

-M.

X-

(49)

tf i x -

^ - r H - T í H - r - ' - ' f i t t o T - í - F p

1. teddsza-baddá, tedd di-csö-vé 2. melv i-rántunk volt s o - k á - i g

. r . . né - pe-det, mely e tbl-dön mos - to - ha, szé - gye-nelve,

,p erese.

EE£=P z^zztzzEx-'-r-'zL·,· Z E L j ^ H ^ z z E

1. oly so - ká - ig, ez - red 2. bán-va tet-tét, bút ne

. f ~ :zrzɱ=*z=É—JEt—

»

' l· 1

é - víg szen - ve - dett!

hoz - zon ránk so - ha!

Lotcnczy L.

Mérsékelten.

2 . Tó a,z -vá.r !

(Két hangon is énekelhető.)

immler.

min-ket, nél - kül, ezé -loz, Ő ked -

úr! Nincs tud - úr! ja - vünk -

(50)

erese.

w m ^ w m w r n m m

1. 8 a bal ' 2. nincs sem

3. Mér - jen erese.

sors - ban nem hagy el.

t .

ál - dás, sem esa - pás ; bár esa - pást re - ank,

r

t==c~ rc:

=

—i—4

1. Bár bo - rit - sa 2. szen-ve - dé-sek 3. az - zal ö csak

P

könny sze - ör - vó - edz, a -

t

műn nyé ezé

p—o—

r

ket;

bül loz.

-0 7

™1=0.

P=t=

1. csak hoz 2. ő ment 3. Ő ha

_f

l·—» ~ ' j- 4

p-fEEEl

za te - meg csak, sujt is,

(2 (Ö.

•71

w kint

sen

síink fel!

fT

ki más.

a - tyánk!

m

f. Sándor D.

(51)

Kissé lassan V

3 . -¿U 3a.©aa.-vá,g-y.

(Két hangon is énekelhető.)

Simonffy után.

N _, N. v ' y ^f· y . ,

„ y 5 y

1. Barcsak madár tudnék len-ni, hegyen,völgyönát -re-pül-ni, 2. Oh mert i-gaz : szép a vi -lág, bár láthatnám minden zugát,

p erese.

-0T-0

. p -N—N—N

? y y y y p v ; > y*r· y y % y

, y y y y £ y J 1. tenge-re-ken a-tal szállva vissza mennék a ha-zámba.

2. még sem lennék én hazámtól ö-römestso - k á - i g tá-vol.

f , p i

Kohányi után.

Ub. • v e n . < a . é g,m . a , r a , s z t ó l s .

Kissé gyorsan. Füredi M.

p _ s

¿ T - T — 8 — N — — t T — r í

I F, 1»

í ' !

J

. y 'y - V

1. Mer - re megy kis m a - d a r , mer - re oly si - et - ve?

I 2. Nem le - het, gyer - me-kek, nem le - bet m a - r a d - n o m :

I r é l i l M i ^ M l l i l

4*

(52)

ko-nvul.

{

1. Lá -tod már al

2. né-kemnégy é - h e s kis

11í

i m v IV-

lá - tod itt az est-ve!

gyer-me-kem ven ott-hon.

P .

1 n P 1

F # . 3 ta

•—A S P-T- E A - t a i = F 4 = q i y — y —r -1 0 · ·—

c p y 1

—S—S · · —<

P P 3 > 1

r_ 3 1. Míg a-nyánk ha - za jön, maradj it-ten

2. Ked-veskis gyer-me-keb, i - m e j ö n a f

vé - lünk;

- nyá - tok!

P-W

¡ Ü Ü

I ' ' y P f n \ fc P £ I I

11. hár-maes-kan költ-sük el má - i est - e - bé-dünk!

12. Én is el - si - e - teksgyerme-kim-hez lá - tok.

i é i s i ö ü s i i ü i i

Sándor D.

(53)

Lassan.

m E l m m m m m m m

Népdal.

_ _ p s fc s 3^

I

• i ' ' · — í 'f v

1. Ha kel az ég szép haj - na - la, kc-zem -ben az 2" Ve - gig szán-tok az u - g a - ron, j á - r o k , ke - lek 3. Még egy ket - töt ha for - du - lok, pi - heg-ve jár

1

I f f * 1. e - ke szar - va,

\2.gyöngy harma - ton,

"3. már a tu - lok

r

s T k ^

j>

> 8

m m m m m ^

e - kém e - lőtt négy tu - lok csil - lo - gó, hűs, gyöngy harma- meg - e - t e - t e k , ineg-i - ta-

• r—

b ft S _ f s s I P

y é é y

i i

1. jár : Csá - kő, Szl-laj, )2. ton, me - ze - i szép

|3. tok, s es - tig könnyen

f m i E É i m m

I ,1

Gyön-gyös, Bo - gár.

vi - rá - go - kon.

to - vábbszán - tok.

r p

a

C'zuezor G.

(54)

S . T a l p r a , !

Induló módjára: erőteljesen.

f . . . Kücken.

1. Hon - fi - ak, vi-gyáz- za - tok, 2· Szjol-ga lel - kü, g y á - v a nép, 3. És té drá - ga, szent ha - zánk,

f

mint a a ki sor-sod'

hon-fi - ak, v- g y á - v a nép, szent ha-zánk,

jl. kő-szirt, áll - ja ' 2. mos - tan visz-sza

bát - ran bizzd re

t

tok!

lép.

ánk !

Dönt e Csörg a Fegy - ve-

q.- I -

!

1. perez, egy 2. lánez, már

|3. riink' a

m m m

Dönt e perez Csörg a láncz Fegy - ve - riink

„-I-

(55)

E l "

-t mf

- f c -

! i

1. el - len 1. és ve - 3. fegy - ver

íjBOte:

bősz ha lőnk - be czélt ta

'

u y

I

da. Talp - ra, sor- hat. „ „ „ lál· n n n

m

mf

talp - ra

m

I I I

•I—I 1- n

<f

I h

l i

ba, a ki

I

fér - fi, el a hon ba - tá - ri-

„ „ véd - ni a K á r - p á - to-

„ „ vagy sza - bad - ság, vagy ha-

Ik

»

»• -»—fi.--»-

I I -

m

F

h- 1 5 = 5 =

sor-ba v n

» n

I f , 0^-J I ' V fe

E E 3 E E 2 E * E f e * E ? E E Í E ? i E 3 T

1.'ra!!

2. kat!

13. Iái

Talp-ra, sor-ba, ki

N í

fér - fi, el a

„ „ véd-ni

„ „ vagy sza-

(56)

Mind.

т М т ш ш ш т т ё т Il ^ b j

?

5 f

1. hon ha - ta - ri - ra! Talp-r», sorba,a ki ' 2. a Kár - p á - t o - kat! „ „ „ „ „ „

3. badság,vagy ha - lai! „ „ „ „ „ „ Mind. .. ^

ШШШШашШШШШ!

f f Föl! Talpra, sor-ba, Я Я 11 11 11

I J I ' S 4 _ , 1 4

т т ш ^ т щ т щ м

J 4 ι ι г ρ f

I I. ter - fi, el a hon ha - tá - ri - ra!

ч 2. „ „ véd - ni a Kár - pá - to - kat ! J 3. „ „ vagy sza - badság, vagy ha - lál!

¥

f . Sándor />.

(57)

7 . ra/b m a d á r . (Két hangon énekelhető.)

Léptetve. Bartalus „ Nd. gy.·

P

A j

- p l 1 X — ] X

x

• f e

• 3 ' b y \

3 J 1. Oli én sze-gény kis ina-dár, mi - re ve - te-

\ 2. A ki ed-dig sza - ba-don él - tem e vi- j 3. Bár kii - lő-nos szo - ba van szá-inom-ra ké-

i l Í l í f á i S i l e 3 Í E } É i » i É i i

1. medtcm, m i - k o r a bú - za kö-zott sze-inet 2. lá-gon, min-den - na - pi da - lo-mat fuj-tam 3. szit-ve, e - le - de - lem czu - kor - ral meg van

p

^ · m ~j I A A"

im^p&mFpmrms

%

3 r 3

^ b b

3

1. sze - de - g e t - t e m ! Tör-be es -tek l á - ba - irn,

f2 . a zöld á - g o n : r a b - j a l e t - t e m hol - to - mig

| 3 . é - d e - s í t - v e : mégsem tet-szik e la r kás

:

l i É i i m i í i f p i E i g p i

(58)

lág - nak;

fész-kem

{

2. a csa-lárd vi 3. jut e-szem-be

|erese.

I t a M M I - l t a l l i t a l f l

kel - let - len is száz - e - zer - szer dim. u u

m m m m m m ^

J l . szár-nya-im,

. b

2. fü - työl-nöm 3. job-ban volt

nincs sem - mi víg - sa - gom ' kell a ma - da - rász - nak.

o - da - kinn az ét - kem!

Bartalus „ Nd. gy,u

Frissen.

S. -¿u p a c s i r t a . (Két hangon is énekelhető.)

Népdal.

p I

s r

—8—1

s '

d?

\ 9

5 r —M—I -IA

1. Le - ve - gö-ben 2. Kis hang sze-red 3. A fris es - ti

P

szé-pen szól a ugy szól min - den szel - lő le - beg

pa - esir - ta szí · vé - hez kő - riil - tem,

(59)

2. jó 3. a

P

ked - vet é - fa - le-vél

= § = 2 = E E

rez ma - ga a

" a nagy

tán - czol ter - mé-szet ; ö - röm-ben.

f JX fe 8 8 V N N V I \ t

m m p m m m ^ m m

1. No csak huz-zad é - des ked-ves czi-gá-nyom;

2. a vi - rág ki - buj - va hall-gat da-lod - m ; 3. nem hi - á - ba, inin-dig az e - get l a - k o d ,

é m i m m m m m M m m

i i i i N é i i f i f i p i í ^ p

1. a te n ó - t á d leg-szebb e - g é s z vi - lá-gon!

2. tud - ja Is - ten nincs is en - nél szebb nó - ta.

3. a - zért van oly ked-ves, é - gi dal - la - mod !

P

F ¡«-^

t— y—

Sebők László.

(60)

S. ¡zen-g-i t-vá.1 Halkan.

.

{Egri Dalnok.) f s * f> 8 8 m PÍ> S 4

4

4

p

4 y 4

V 9 ' 9 y y '

4

p

4

1. Mi zen - gi túl a bér-cze-ket; mi é - li tűi 2. Mi mélyebb mint a ten-ge-rek; és ben-ne gyön- 2. Mi szár-nya-lóbb, mint a ma - dár; uii liöbb mint a

f f , p

.y y 7

pp ^ f

-L

•X —• • - s m -

i. 1ÍT,

y V y

4

_

« r r j -

{

I. az é - ve - k e t ; 2. gyök ter - me - nek ;

| 3. dél - sza - ki nyár;

i pp

I I

mi - nek nem mely-nek van mi a szi - /

sir - csend

vet

-h—4*

» • »

y—>

Ja a -je vé- ineg szen-

/

E 3 = E =

« 4

-

p r*

ü i

b .

V / V

3 -— - I b z b- r í - l

p r*

ü i

4· 7 ]

{

1. jö - vö, mert az i - dö - vei egy - re nő?

2. sze - i, szent-sé - ge - i, ö - rö - me - 1 ? 3. te - li, s é - des bú - val lessz az te - li ?

p .. PP —

(61)

: s i

* I. / F l

S

F teffc I

r j

J. -

l i ^ p S p t a p g i S

1. A hir, a hir, a hir, 2. A szív, a sziv, a sziv,

1

3. A dal, a dal, a dal,

/ ff f

a hir, a hir, a hir !

ti

a sziv, a sziv, a sziv!

a dal, a dal, a d a l !

H m m m m m / ^ m

y y t

Egri Dobtuk.

ÍO. E l s z e g ő d t e m T a m ó c z á r a "tooj- t á m a k .

(Két hangon is énekelhető.)

Andalogva. Népdal.

J M 1/ b

' * P

p

P

1

1. El - sze-gőd-teni Tar - nő - czá - ra boj - tár-nak, 2. A gaz-dám-mal le-szek majd egy ke - nyé-ren,

P

I fc h K A A ^ I '

X ; !( Í p r T u 1

I /

1. jó le - ge- 15 - je van ott a bir - ká - nak.

2. jő - nek ér - tem Szentgyörgy napkor sze - ké - ren ;

{ m m m m m m

9

(62)

x ft x > f x x J ·

l i i P t o i L t M t o i f S t o i

i

*j

b r / S ^ >

9

b

.

I I . Fi - ze - té - sem tiz to - rint busz ka - raj - czár, I 2. föl - te - szik a tu - li - pá - nos lá - dá - mat,

X c -

J L—J—,

^ v

t

I b " ' 7 " b IJ i

1. meg-el ab-ból, meg-él ab-bél egy boj - tar.

) 2. fu - ru - lyá - mat, fu - ru - lyá - mat, du - dá - mat.

I . f .

0 0z—0 0-,—· 0-—0 n

" b "

ü . I^aczlsó öcsém.

(Két hangon is énekelhető.)

Frissen. Népdal.

X

V

.

3

i<

1. xjllj meg, állj meg kis pa - tak, állj vagy egy-két 2. Allj meg, állj meg kis ma - dár, állj ve - lem egy 3. Mé - heeském meg állj meg állj, oly gyor-san ne 4. Bár a ma-dár, méh, pa - tak, jó t a - n á - c s o t

p m

— — — 0 — f t 0 — f — 0 ! — 0 * ·

(63)

i l - j ± = 3 =

-l

J—-y y y - y y 3 r

-

! 1. percz-re csak: hol - nap is még nap va-gyon

> 2. percz-re bár! oly i - gen ho - va si - etsz;

3. menj, ne szállj; egy két perez nem a vi - lág, 4. ad - ta - nak, rá se nez - ve mon - da 8:

- 0 -

Ü 0 — 0 0 B— -I-— h K 0 0 # 3

T

4 3 8 V V N S / v fe h 8 8 8 h 8,

y y y y y y y y y

I • »

11. mertsietsz ma olynagyon?" „Holnap meszszi kell már lennem / 2 . holnap is még ott lehetsz?" „Más országba kell ma szállnom 13. s nincsen távol a vi-rág?" „Utamnem szól hét ország-ra 14. „Eb, ki-fut-ja az i-dő!" „És a sok „majd rá creV-kid

1 /

m m m m m m m

Lassabban.

s f e h h h is h h . is 8

; f b b~

1

b— b b b—

1

rt U—" h

y ^ ' * ' é y y V 1.nem s z a - b a d ma meg pi - bennem !" A p a - t a k m á r 2. nem le - het' hát itt meg áll-nom!" A m a - d á r m á r 3. ám de száz meg száz v i - r á g - r a ! " Ez - zel a méh 4. tiint az est - ve, tűnt a reg - gel. S míg a jó ég

A z Orsi. Paed. Könyvtár

*s Tanszermúzeum:

O ^ t y i n t t y - ^ n y v t á r a .

(64)

még lassabban.

1. mesz-szi szál - lott s Lacz - kó csak állt ott.

~ · >1 11 n 11 r 11 11 11 11

3. is el szál - lott „ „ „ ,, „ 4. mást meg ál - dott: Lász - ló „ áll „

í - F -

»—- f f — f .—f -

- t - y - H

- y H y B— u -

Sándor T>.

1 2 . E s t - v e .

Lassan. Horváth Gy.

II I ÍT V 1 fr 1 r-4r-4 ·" —f 4" iP IF—t

2

1 — T -4 f L-

-tr-£

1

U p—p_ 1

1

± r -

= M

{

Euy - he szel -13 sut - tog hal-kai, már ho-mály-lik

« · «

¡ 5 1 Ü

y

az est haj - nal. Est esil - lag fé - lénk su - gá - ra

—0-x-0-—0 —* t i t ' z j

%

(65)

_ , _ _ N _ ! I » ч

I mo - so-lyog le a vi - lás Majd föl - tet-szik

i

m I

ι . J I i

+7

erese. , .

—! A - X - U -

• у у , ш

a te - lö hold fé- nyes lesz az

I

e-gész menny- id f

m

-7=7-

|C—

β

LI ,

r

Г

Î

bolt. El - nyu - godt a

PP

ι — i —

fold lár - má - ja

m

s

ι

J —* -

/

H -β—ι

τ — τ

és a menny liar - шо - ni - á - ja meg-zen - dűl.

erese. /

ш м m

(66)

m

f

I X 7 I I X r ~ i I r

i ^ m m m m m

!

• I

Mp í t -zon-dííl · a lé - lek hall-ja s meg nem szü - nik 7 Meg -zen-dül; a

W

( ^ E ö H t o -I—U-

p i 4 J _ N I 1

to £

= p —F- hal -1

b 1

·

la -ni

»—» -

*

8 las- P

san, b

—»-

lá- gyan

—·—»— el - rin-gat- ják

— ·-=—»—»—»—4

— k - t • -P b P P • t b p p—q

mindig lassabban.

|r

—-i —I I—

T

¿ n a

F T to 7 f

I F i—i—33

\ é - des á - lom é - des á - lom kar - ja - i.

I PJ w

Gyulai Pál.

(67)

1 3 . Ü d v ö z l e t a t a v a s z h o z .

Kissé lassan. Schumann.

y y

y ' P . .

1. Ki hozzánk visz-sza - köl - tő - zöl, szép ta-vasz-nak 2. Jöt-töd - re minden föl - vi - rúl,

rnf — f_ P

mf S V

• y y r ,

u

^ t

1. nap-ja, szi - vünk ö - röm-mel üd - vö - zöl, 2. „ „ s be - szél e - löd bű - bá - ji - rúl,

1 1 1 ' C—=5 1 m L—1 — m

~'d>

1 F—0=0—?—»— • b y. r r :

f \?

T i

L . y í J

N 4

« i ú r y

1. szép ta-vasz - nak 2· 11 11 11 11

I [J

i ' _ napja; s me - lyet ajkunk

s mely - töl csen-dül

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :