Gyakorló-könyv a népiskolai énektanításhoz : Weber J. R. berni zeneigazgató rendszere nyomán : 2. füzet : [nyomtatott kotta]

Teljes szövegt

(1)

A N É P I S K O L A I

ÉNEKTANÍTÁSHOZ

WEBEE J. R.

BEK NI ZENEIGAZGATÓ REMDSZFRE NYOMÁN

EGYBEÁLLÍTOTTAK:

^ Á N D O R DOMOKOS » HORVÁTH GYULA,

S Z É K . - K E R F S Z T Ú R T Ì L I . . T . K É P E Z D K I T A N Á R O K .

XI-i3s f-Cizet.

1 '

( S - t ÒA.

?Ck ? 77/

Éflírliín,

NYOMATOTT A Z É R S E K - L Y C E l ' M l K Ő - É S K Ö N Y V N Y O M D Á B A N .

i 87 5. ^

Á2 Orsz. Paed. K f l n f l p g

i s Tanszermú2eüffl|tf

OyBrtyánffy-kenyvt&lí

(2)

Í 1 1 Í 2

(3)

Gyakorlatok

az első és a második hangkörben.

1. §•

-l-h -I— ι'ι jJ-

h

- 1

t f i l i •

fS

Jl,

, . _

#

3 I=5=r-P-| t /

1

' Г " '

• — — -l-L S

к и h ι р г й ^ й м

(4)

— 4 —

Ν Κ

ι м τ H ι

Χ-Λ

-Lt

9— tîrjd

t f f ^

« ·

s:

1 Ч ! 4.1 Ti

E'"

1

?

V

^ V T

r

(5)

- 5 -

3-dik és 4-ik dal.

(6)

- 6 - 3. §.

h —ν

ι

»

1

~î - + ι— ."Ti _ — — È

F 5Г

* _

* »

I* f

- í r - р з Е

:1

Ч -

• = f — Г — .

I p i ]

С ρ;

1 —

:

L

-t - Ι Ξ ? — i

ι -T-. ••

г S 1 · ·

t - j — л

j - a z p j

±=£=±==--

" . ' « - i t ·

*

» Ί * -

t

—*• я

t ! HI

.1 e—/—i—e—s—JJ

. u

m

ν

—»—»— ч-

T t — : T —

E E - f e l

(7)

— 7 —

5.

ш т -5—a—t-

- ι — Η :

I

-

* » :

J ι ρ p i —

Η p i - —-— ' 1 — Γ — 7—Η

>

S i

к *

ι

F

г

— »

> : υ

— — « «

5. 6-ik dal.

§•

ρ F ^ i—ι 1

F p .

' —в

F У Е- — > - —

(8)

р гt = t s - w rï -

- 8 -

Xi——ZI- - ¡г - ч — fl

— f c t —*-в

f . —

i V 0

Y - , ^ , г *

- 1 ' - V

F—!*—ir—Ч

t — ¡ g —

1=к=3=Л

к— "Τ*—·—

h

-

t=t —V-J Уг=г=

fcx^

-.-=» . F f -

• a

? * • ,

í ; ' - · "

f

l

• t — f — - t — 1 — Ξ 1 E -

3

Ξ3

РЗДГЬА

(9)

- 9 -

F F T -

β-Л:

Ш

- J-V—V- -

i b Ρ

-

-· -а - . : : Ν ч— ч

ч

- 5t_ ix: · -À-«

»

h—i г , , --Ϊ Г Г π

h=

/i—! И - —

¡

? — M - t - · - - 1 i

(10)

- 10 -

Gyakorlatok a hanglépcsőn.

5. §.

_ jrf*

, «

1 4

• -

1 ι Γ > ^

! й

' «

~

r

1

—Í —*-l-

— Ί—fi

4 — i -

1 1

_.У

н =

ι I j - р з 3=1

i m

Γ t

— ι — τ

m

ΕΞΞί — h —

ч-ч-4

» l - g » :

f - a

1 1 ι 5 > ι :

с — #

• r i '

r

î « 1 -1—

b E E Ö

ι—~r~ï—il

• « r t j · - · - » - ν Κ-τ к--К к—Ч— -f к— 1— τ >

1 1

—t—i—ß-

• —- 0

г

r

--I-

E-sfctfl 1

r а -

1

* .j * *

• • I

a ~

(11)

- 11 -

г ' f Π

—в—

Ν -ч-

ι ψ

- y - i

M

-m-

-tr

4 • — e

к

»

Ρ

ί=3 » ES Ρ ϊ Ρ

—» »

-i—ι

10.—12-ik dal.

6. §.

Laasan.

¡ ' i l 1 ! ^ г ! I

m

I Ί Γ ~ - I — i - , I ι ι ι

V

1

SB Έ-

ι

у

i

r s I 1

1

Kissé sebesen [Göll )

E-ar-

m

1—Г"

h 1 h, h h

•-Ч-

Ρ г ·

В

ρ Ρ ' ' Ρ Ρ ' Ρ Ρ г »— η -3—j

1

- Í -

с

-

*—

Ρ

-

—·—- - - p — f - P

/ • /

P

:

( - -j

h > h 4

^ - ¡ = 3 4

- «f rh h ρ—'—·— Д

h > ; ι ' з

.

1

Ц т Ы

- ' ρ ρ 5

—=fï=q—

L_

φ . - φ φ

I

ρ i Ρ

(12)

- 12 -

I,i98oc»kán.

m

. jj

> И ? ¿ Ρ Ρ

s s s

V P ' - a -

- — j - p p ' - p p T ' — - J J - a а ' i i t 's V s í í i " ' t j l 7 Ь s \ ч m

ш т т т ш т т ш т

J ' * 's 's Г Г 's 's 's * i i 's i ' '

18.—14-ik da!.

7- §·

Mérsékelten.

А Ё щ т Ш т Ё Ш ш щ т

г

I ι ' u f г * ! !

's

F—

0

; -1

?—1 -( η

í — \

i—i 1=1 F P F I ρ ¡— = l-f

Γ

P

#

I

J

1 I

M&sékelten.

ϊ — 1 - t - J? —ι—I

h* ^ I I Ρ Г ν !*-

'

1 1

Ρ Ρ

• M - l - b b - N - i - I

fSifc -a a Ρ

- J - A

a· ρ I

- — d l I

ν

а а , -I—a

Ρ b j i

I

= è - \ \

I

(13)

- 13 -

(ту or8 till.

Ρ

Bariola».

m , κ S—

1

t r i ι f * s F . M

1 a · 1 f Ρ :

* '

• 1

i

' Í/ L „

!

t

* S

• • «» •

E-ÍZTJU Ь з Ь J _ r Ϊ Ξ ί = ζ — 3 3

• f ι, г Γ · • ι, I ß . ι f

Lasean, m

1 5 . — 1 6 - i k dal.

в. §.

Ρ к Ч t

ι ». S—-К τ К Ч

1

Ч Τ" 1 τ '

i ty ]/ * % t '

и

ν '

fe Iй > Κ -

I ^ ^ • ' - ' - • j Ir » - - j X- f * » i - » . * - J J

£ ' ^

;

И -f ι

(14)

- 14 -

Gyorsan.

m

h i Ν = · - 1

Η - T - i Ρ

I

м

h

1

Э ι - • - J

ì-'—i

Ц Ш

ι ! • — J

*

(15)

- 15 -

Léptetve.

J p+Er: —·

71»

J p+Er: —·

71»

» r í ;

£ t

u 4 4

r

f

* h / j N 1 i 1 p- 5.—#

g

—»- f »· —¡5—# —.»_# « 1 -»· - J

Gyorsan.

m 1

1 1 1 S . N - f R

—f

F —1——9

9—+- h—»—F —j

r

t - p

r

J _ t

5

3 j - t - í

s

1 — - f - I— N-i

l·—J

> F - I - 1 1 -' - R - g - í j e - & - M

r

I

u

I U " I 0

1 t~ " f

-

1 iT~t 1 IS 1 1 1

r

f r A z i Az_s

f 1/ 1 u U 1 P , i h i h i h J d-T F F F T ; - Frq,

! s |

r r ^ • ·

1

r w ^ r r

J J

(16)

16 -

Léptetve.

r - f i — j T I *r-. ^

' ' ' a* ^ ^ I i

- * — ·

-1 1

te

- t e --i—i—

trrE ' J

t ' . 20. és 21-ik dal.

10. §.

Mérsékelten.

"* N s

K i

S

•FÍEjEí ' * S .-1 ' í S · j k

•v a P a a i. r a i.

f i, P ^ > ? P : . P

' 4 p - b p - ^ 1. a. p s ' P B s a—h-av ·' p / a p

f a r — b-.Ai

_ P j " l_

" P P

p

i ' '

N

Sí j j

Gyorsan.

m

I j I , i v A \

2. -a— S - 1 J - S — r - E ]

c

t

—| p—

1

—| —r — p — J — C

(17)

- 17 -

I ni

w m m m

isr г*

I ρ s s s h l s ^ Ν

, . » » — ч -Γ » ; ι

—* ρ ί* Γ Ρ

-

" ""I Ρ ^

3

Léptetve.

я f i

"I a I ' Ч

•——-] 3-* '—3—"г—s» I

Г

I - * — ]

3 4 =ί=ϊ-1 -ι 1—:

r-

F

¿ - i 1 ?

ρ " W I 1

γψ~ i

a

£

L_J

L

— - T~ 1 — ì 1. és 24-ik dal.

II.

(18)

- 18 -

Lassan.

11. §.

^ ö f e b E B E i

I u " '

r

' u I 7 T· T U i I

r r

I

, I

I

!. r r-

i , , i

·» I b js , ]. J* b I f h

e Iz ^

zi?—tJr^rr: Ö

Kiese gyorsan.

m 8 s

G

IRPIII; K N I

T u

r C

T i

i f c i i i i t a P p p g i

(19)

- 19 -

ιί С

ν

τ

Н-ш

il il 1 T

• - 0 ».

F E S - FEFì f-— F - — 0—-—

> 'V

- ï i = ?

'ν 'ν -s — —4-ÍHH I

Gyorsan.

b F

Г

4

π

Μ

г

m N

I

s

. Б 5 В - !

ι . r i

--Ч

m

E r f FERÌ

— E t 1

F - F - F - S

ν ?

1

t í

> 1/ Г i

25. 26. 27-ik dal.

Lassan. 12. §.

ρ 4 ч

R -t— F F 4 ч 1 » Μ τ ι . - ρ -

ч J 1 Í=J

, -*• F J tf. 4 . ,г*, Ί

F 1 F ΐ— Ρ

ι _ η F-g—

t — 4

• -J с j r h - —ι

- г Ρ - 1- 2*

(20)

- 20 -

Ρ ^ • β-. Η τ ι

» • 1 1 — V i μ

—Ы—f¿~

- »

h

«

T L

#

_ 4 J

Mérsékelten.

, Ь-г—ч fe J

p

h fe ϊ ^ ь

4

ч -

J

- ¿ J « J h F · - ? S ^

^ S f î ' к

* y f t l·

NN F S: !

—φ— Ρ

/

I

i ; g ' ¡

Ρ

—ч—ч—* irfl

r ^ f f - f â t - p ·

ι/

S é * Léptetve.

__ : ч—»4—1 H-

m ^

—4 —4 ·.-

+ •

>

-4- J ν ; - — — ß ^ s — 2 = 1

1

j \

1 £

' I '

и

ΞΙ=fc=J-

y

1

zjuTujTzzqi Ρ f С 5=*=

2

-I V-

8-ik d al.

(21)

- 21 - N &

S - S J

51 s (s < ' a a . f

P £ $ te s . p

a

N Í A - » * ·-

^ P K

i - a — a - f l

* a a + a P p Kissé gyorsan.

m S H - S - r B _ _ _

M b ^

* F * * a f T - y '

* S -

— j j

N ír~—

s F —·

r s 5

• 4— s a—

r g S r l _ p — f :

P P

! K

0—a - F — * — * -

t = zp ™ 5 — r - fc S J s

P í i b

· — $ - * = * — T -

1 · f\ J a - f — « "—+—

- a - J 1

f

a a

S S d S S s ; 1

- 0 — m # —

,m | T — a — a

F - M —J s 2 — a -

p — f — f = ± = f — p — ' a P P 1

S S K J S S — S · - F ~ í

i r U

p—P— - L · — P — f f — g _ i _ « _ P " " 'a — a — a

P P

(22)

— 22 —

Lassacskán. .

' f

- χ— F-

r

^ j -J-T—J

-í—* 0-0 · — —f—F

j —

ríSd

- F

i

- i f ß-m ß fhС—# ι

'ч,! ι

r

I I í=¿=

1

— F

4 1 F — —i 1 β--— 1 1 1 1

, f \

1 — r

m

- i>

Ε Ξ - Τ ! > t ν" ) « J - f f - Η = "г

^ 1 j Ί

I '

p

, 4—

T

4

• -BÍ -r-fl E

r

_ 1 .

t

F-: ï j s

t i 1 ^г Г

29 és 30-ik dal.

H f d L J

Lassan.

г P

I Гл

r

14. §.

I l ' 1 > ι Π

- ч F · ^ -=)

f-*

ί >

ГЧ С I

Ρ— » F

"Xí? Mg ·:

• I I

1

LS

— » · . —

г F r -— ч — F ' > 3

m I

\z

J Г—M-^-r-

1

-

1

Ц ΓΐΞ

1 1

— —i

-t !

4- 1 ' UL I 1

H J ! 1

s 1

h

ι

1

Г—ЕЙ

F - Г * F 1 H b f - p - ] 4 ! L ^ U - J

(23)

- 23 -

m\ 4 I > Pj I J I

^ P É I S P P É I L L L

I I I I ' ' I I

Mérsékelten.

m

v

p I , - # · . l . I l , ?,'

' P U ' í P ' P P p

V 1* ^ H — r

r· f P P I r p P ? ' P P ' ' P ' '

é

P P P P

P P ^ " p P " ^ U P

"> h ^

fc S S

L É P P ^ L P ^ P I P P ' ^ P P

Léptetve.

c

— , 4 — J - n -

T

— l - J — l - I ^ — .

O. L5 4-a—\—0 0 0 0 1 * 0

t i-0 *—F ^ Tj' í

c

—T —F—

J

(24)

- η —

T T ~ J

'<

F I

J ^

t * s ; Г " ; txg

1

L t Γ ι ι

= i = M = -

ρ

L P - · -

-4 -τ 1 -r.

·* 1- al-;—1

[

- f - r f } Г Т -

1 — ι Ι—1 ' I I I I

81-ik dal.

1 5 . §.

Lassan.

m

E l S-a -4- -τ Л *

— S " t $ — a -

I ' Π 1 ^

Ρ — í — 3 - 1 1 a—

Ρ ί

Τ - Ρ м-· a

• J L# a_J

• s ' is — ' ' ' 1

l i Г

J ρ J h

J

A

1 , 4

J .

Ш ш ш ш т ш т ш Ё й m

J h И ñ J h . ' í : f «i? Г Н 3

1

a-

μ

ρ — Ь - Ь

τ

J

- M - ,

i- ι—μ-

ι ^

h J . I Л

_ # ΐ

Ί

f ρ н

_ U i

_

t i

E —t b = £ z

b t — ' ·—ί

I 4

(25)

- 25 -

Mérsékelten.

P 1

V ;

1 - »—S —t - i 1 ? | t

, fs m 1

J 5 - - · J · r

F V

• r

Vp J / j " j / 1 — r - r t «

U It

4 — U - _* f — —T « » f—i«-4 a * —r a Lir F1

(26)

— 26 —

32-ik dal.

(27)

— 27 —

Gyakorlatok esetleges hangokkal. Félhang - lépés a 4-ik hangról felfelé.

16. §.

Lassan.

—h—f "1— F r i — b F i E l

1

1

BL· • ;

' L_ 1— ' l í 1

=i

1 s T 3 8 C .

í r MM

¿ n 1 - J

H

, * : 3 « r c

-

f - n

I s

E ^ P I É I F I I Í M I M I I

Mérsékelten.

m

K is v

I . V. J * • i, , . 0 . i, , • J é » j j. h J J ' s é J J /

(28)

— 28 -

1

ч

» •

8 κ κ χ e r e s e . ^

' ¿ & "

J ^ Ъ < ь

a ~

f j * . £ fe d i m . „ ^ ¡S N ч 4

т щ т

J

щ

* é У г s *

щ

V У w

ф т щ т

Ünnepélyesen.

1=4=1

r - <2—

-1 4—

M

—<S>—• V t i

j-

e * J г ^ в

Γ ι ρ ρ Г Γ '

1

f • Γ

3 3 . és 34-ik dal.

(29)

- 2 9 -

Mérsékelten, m S ^ *

17. §.

S S f> .1

Erkel „Sarolta."

V - T ! _J\JS P P

P a I i T S P s v v j ' K

—V —*— ' — I— b—, b—i * — b J

7

í!

- a -

- p - - " a — I — a -

- t F — t — i

D - f - .

I t / v P P \ r A -4—t—4?—«—a 1—

i i l i ü i i ^ i m m

S T 5

1

r — v — E 5 — A - ,

K "fV S a - , F • a aita — J - F ] Eleitől 1 kezdve P d UJ

[ _ í -—' 1 a »a - a b

<J *

1 végéig.

(30)

- 30 -

Gyortan.

P_

ereBC.

>=¿=

m m m m m

r.

- V V S|

r

_ > N J - J V F F— F ~F · •

s 1 . F f * a F * f 1«

r P C í 1 i

/

H H

d i m .

L A

Latían.

FT * -1

s—

-

1—4

-| » -

N f - ; - f # · -

= a

— i — r ^ — r — F — f 8.

1 ÁÉ

(31)

r f H - ïf

s !

' —t I

- 3 1

J 1 '

»

E F *

—Г

i -

a

I

r - f J J J

a a

f - {

.— 1 η

— >

1 4 - , ' — Ι - ^ - τ Ή

ι— \ Ε —

L — C -

35. és 36-ik dal.

18. §.

Lassan.

Ρ F T — F ^

F

Ρ ,* Ρ Ρ Ρ Ρ Γ I i

Ы . - + -

U Ρ "

m

T /

г a"

Ρ

f — a i a Ρ 7 Ρ - - ί *

TTFFV J

- Г Т т - i -i , з E - g F V -

F 5

F - E *

* L ì

Ρ Ρ "

- h - r

ί a - i

5 С Γ

RF 1

Ί Τ

(32)

Mérsékelten, m

-л ; — V — 5 = 4 = 1

Ού

s s

ι H - i Ή

F i

4-t ΛΙ

E * i : « S J * С = e

ν

- • E S

r* J

F J

г* к

—^ -1 J „ 1

- * 0

~ r A f

:

* ^ - s F « . F 'ν 1 I

* 1 's s 1 - J - R Í ^ J - F T - ^ Е Е ^ Й Г З

ν > ι Г к f t o · м ¿ * -

= p L í г И - Г

J · ; ι

J _

ь j .

1

- • - t o

b—r^-r—F-

U £ F· • . Ь - F* ·• #

Г С 1 ^

to

Ünnepélyesen, m

4 - Γ ί - 4 " Г p t o f e a L 4

С О Г

ι Г

ι —

I 1 1

1 T '

f ' í Í

L f - - r =

1

1 1- J

r * 1

(33)

— 88 -

T

T — f — s — ' l ^ i l

r = d = » = i = i • ¿ r .

r

.

-4-

r í r ; .

s 4 — : g —4

I

' -1— - j 1 1 ' 0 % 1 Otv -»

I I

37.—88-ik dal.

Lassan.

" A

Az 5-dik hang mint esetleges.

19. §. .

A J A J A -

i.RE

—1 • — — I r a 1 1 W 1 -W W-r T W L 0 J-j— r —h s 1 . p s i ;' . « ' · s S

í z i f d l . f a . - " H p * - « —

i I 0 0 _ .

» h, a b—a—

J

—h b -m-H—

1

a—

»· V-. 0 09

P b P P s P

' . S S b s 1

• r 0 1 1 P , : í

A a a·-»

b p

p

- J a — 1 r

a

p

P P

s &

Gyorsan.

m

K

r -S -S i r

a _ a ;

— a

P p - P ' H.

-r—r

h

AJA

V

a · a

3

(34)

- 34 -

Ü j É —-— Γ " 3 I

-Z-X

1 t

Ρ

г

É í i j i щ

у

1 1

ш 1/

V

»

ν

-

- L i

г* ¿ É P t ö p I

Mérsékelten.

Ρ

Ц

F™——ч—J—

- F - ι 1

:

f—r-

φ

ft i PP h

= » .

-ф—0—

-Л -1

t í H H

y

—φ— * ι

4- f i s J

—0— * 1 0— y г г

I

r

-J

& mf

t - f - —ч

» - φ

I

φ

1

φ

Л

»-a-

F г I , - M 1

—iz

- ρ

—0

_!—

-

b g b - t i

- Л -Ρ J 1

- F Л • F ' Π

1

t Ρ h fe i r -Γ

Фт 1 1

4—К-«—я)—

V

V

1

M - t Ί -+—¡-J—# ' Ü —Ö— 1

P s ?

- г ρ — 5— r»

F * :

Φ»

4

- r -

• id4 « - eh , Ч

- и ·

Φ· —φ—

1+ •<2— Чг

л

L» -·-

Π г ι

39-ik dal.

(35)

- 85 -

2 0 . §.

1. Lassan. (3 szólamra.) Choral.

1 , . . 4—,

о e) ! si <¿i

— J — = F f

¿ u 1 -i- —<s- 1

r

J

1 I " Ι . ' 1 1 "

ι -3—-f—

si -— S i Ο -

4 3

— i — J 1

L

—® —

6 > --si—

r j Г--7Й— 4L 4L e»

Η

ÍS Щ -

- f - r - —f i ) p - 1 чк

Tv τ — 1 1

f —1 1 -4—

3 t~3 3 - f — 3 - 3 b • 3 —1—s—

®

1

- Ρ

—s»-

-г?— ~β>—®

=d

d d h b b d

— (p - —

0 -

— E - E t b - b - f - 3 3 = f = 3 3 3 - i b t f z :

3. .. ТУ !

р г Е ^ е - Е Э 3 ,

b

e ? l

__g

:

_L.

= J

a J b—Ьд}—¿—J

4MJ I 1 4У

• — · • —вв.Ьг-· o s H 1=2— g—

r 1 —·•* - 8 fcfc Tv I

•• 1-S— —;—Г 1 1

-

1 Ή

. - ; a'id

2

·*"

(36)

- 36 -

Lassacskán.

1 — "P ' - f — f - T - J

, rí

1 * '

-K-T—P—a-

(Kis Lantos.)

\ S

I t

'¡Tü

P P

" · ; * : · 5 b > ' · b b c b * >

i, / íj 0 / y. S Sj J fi 0 0

V P £ w Gyorsan,

f

--I—f

P P /

__íü-J_,—I-

1 - r

a—-· 1 f 1 i • ; _ P —K" 4 -4 - 4 - 4 r · a t -

h 1· · r

a P J—j—:í-

H ' i '

a- 0

i r i ff N N s

K V - ' F ' - —a - f — v a

P

r H

N a f í P 1 4 - Í - ? i r a i b J J 40-ik dal.

(37)

- 37 -

2 1 . Lassan.

V

I PI I I 4 I I I « n F—J • I J-j—*—r p g-F—T—F—j—

1

^ ^ g p F h f ö r í t o E l l

I F J - «

: = í J = J = Í = X = a ! = > - I = q

m

— F—! F—F s 4 ·—1 t— F ^ 1 1 « F

• w

p—3— — H —T—

«•i

• 1 ¡1 1 b i s ; s 1

i u

—i— F

— r F

J 1 — t o i

Kissé gyorsan.

1 «—Fr —F — — K-—K — K 1

— F t o —F -]

L 2 C

> b

F —

- S - >

0

0 > — h = H >

m S

0-0-

-F— N 1 i — t

—r·—1 4 -

-F—F—

=

- F — > —F

i-

r '

—S—S:

1 u

(38)

- 38 -

Ρ к —= ΐ — F - 1 — i

:

·

Ν — г u p .

— » H I t = É =

У 1

h·'

L — * « —

*

*=r

· У » I _ ¡ J 3

Lassan,

Ρ

F — F -

4

к 0—» - , . - 1 - l s

—0

H -> s—0 — I ' —

0 «

У I » 1

0

У У f - ρ

F F — E , »

*

t Η = · 1 t »

η

F-

4

-. ue'rGZJ I I

tó—:

1 У 2*

LJ

=dfcJ У r t q

»—

S /

НИ 1

t =

1 .P M - i Ρ

1 2 Ξ »

s « * »

та

ils— f r r l l

V

- 4 - Е- У=

TT=¿

4 1 - i k dal,

(39)

- 39 -

Dalok a két hangkörben.

Lassan.

1.

I m a . .

Weber J. R.

f - =5 1 ö i ti

t

j_f_j s

0 [

-r-i—i—

: i—ß—S-l

1. Té-ged ál-dunk min-dö - rök - ké, is - ten, 2. Tő-led jön a nap-pal fé - nye, t ö - ! e d 3. E n y - h í í - lést csak t ö - l e d vár snyer a szom- 4. Nem csak szom-jas, é - lies tes - tünk lel te- 5. A - mi csak jó, a - mi ál - dás, mind - az

- f — r -

1

- ? — r — r — r r r r

1. é - des jó a - tyánk;

2. jön az éj - sza - ka;

3. jan e - pedt me - zö ; 4. ben-ned táp - lá - lót:

5. tö-led száll re - ánk:

a - mi csak jó, ott mun - kál - ni,

és ü - dü-lést, lel-künk is csak hogy ne ál - d a -

i , .

fJ

I I I I i i

c-f t

i i ;

— y - f F - F — p - r — r h - ^ h · * · ^ 1 1. a - m i al - dás, mind-az tő-led száll re - ank!

2. itt pi - hen - ni hi - vo-gatsz óh jó a - tya!

3. könynyeb-bü - lést a he - teg, az é - he - ző!

4. t ö - l e d vár - hat, minden ál-dást min-den jót!

5. nánk ö - rök - ké, Is-ten, é - des jó a - tyánk ! ford. Sándor D.

(40)

- 40 -

2 . H i o - v a s é s g y a l o g · .

Nagy József után.

Kissé gyorsan. (Népdal.) _N ^

1. Vol-nék csak én

2. „ „ „ „ ka - to-na, nem jár-nék gya- n « » lo-

„ tu - da - kol-

K s ' N I ·

b * P b s \j l . l o g

2. von

' P

so - ha!

so - ha!

3.nám so - ha!

( Ha - ja

( n n ( 11 11 ( n 11

( n , ( n n

h a j ! ha - ja haj!

m r i r i p i ^ m ^ i ^

i. b b a i. i, i. b ii

1 1. A - rany

2.'Had-ba 3. Mert a 4. H a d - b a

•5.. gya-log - e vagy 6. ki is áll-nám

s SZŐ - 1Ü u - gyan ló rúg,

pa - ri - pan, el - men-nék, _ le is vet, u - gyan nem men - nék,

ló - há - ton, a har - ezot,

ha - ja haj,

(41)

- 41 -

E = z f — S — ' r b í = t S = » = S u - u i G

2 ( ha - ja haj ! ug - rat-nék á

y

0 -

2 <

3 <

3 .(

_ Ti - szán.

ha üt - né - nek, sza - lad - nék.

s el - ron - ta - ná ked - ve - met.

el - 15 - nék!

ha - zá - mon?

mert la - ba- mat jobb se - gít - ni

s nem val - la - nék ku - dar - czot!

Gáspár Kovácsi olv. k.

3 . I m s z á r .

Léptetve. Népdal.

c ¡fnzu — r — — 0 — 5 — J : -

1

— » — ·

1

\j y y * f !, !> f I L,

y g í

1. Nyal-ka hu-szár vág - tat el e - löt - tem;

2. Kó - csag-tol - lát a szél egy - re fú - j a ; 3. yzt gon-dol-nád: ké - szen o - da ter- mett, 4. Én is a - lig vá - rom azt a per-czet,

P

S . [S fc

s

1. föl - ve - ri a 2. ngy meg vil - log 3. ugy meg ii - li 4. hogy meg - ül - jem

port a le - ve - gö-ben;

kard-ja, sar-kan - tyű - ja.

pej lo - ván a nyer-get.

én is azt a nyer-get,

(42)

— 42 —

P P* 7 N K I I s K

mmwmmm^m

1. jobb-ra néz, bal - ra néz; ma - ga, lo - va 2. A dol-mány, a men - te, mint - ha csak rá 3. S ha kard-ját ki - von - ja, e - gész vi - lág 4. S a mi nem tré - fa - ság: le - gyek én is

te-—rr

m^mmmms

1. egy - re kész, für - ge táncz - ra 2. vó'n önt - ve, úgy ta - 141 re 3. azt mond - j a : nin-csen pár - j a 4. a vi - lág el - sö ka - to

kel - ni.

á - ja.

né - ki.

ná - j a ! Sándor D.

-4. XZis tornászok: izicLva-lója.

Gyorsan. Székely népdal.

b 0 0 0 «

N - F I

r

'V

V V

'

1. Leng a lo - bo - gó, 2. Nem kö-zénk va - ló 3. Ka - to - na do - log 4. S ha csa - tá - ra hív, 5. Hon-vé-dek va - gyünk,

S - S -y—y-

-0 0-

-0—

m

ineg-per - dűl a dob.

a pi - tye -ri, nem ; ka - to - nát ta - l á l ; mit se félj ha - zánk ! hon - véd ka - to - nák.

(43)

- 43 -

1. Kis hon-védpaj - tá-sok jol vigyáz - za - tok! P P 2. sem az a - ki ott-hon jobb sziv-vel pi - hen.

3. fél - re ug-rik majd, ki mos-tan fél - re *« áll, 4. Bár-mi sors ta - l á l - j o n , bíz -va nézz re - ánk!

5. Is - me - ri ne - vün - ket szé - les e vi - lág!

f . I s s \ s i

I

1 ' T y - . |A 1- p 1 — 1

rnt=mmmm==mi

1. In - dú - ló - ra hang-zik mar a szó:

1. In - dú - ló - ra hang-zik már a szó:

2. Meg he - ver - jük tán a ho - mo - kot, 3. majd, ha á - gyű bőm - b ö l s p u s - ka, kard, 4. Szent bér - ezíd közt oly so - kan la - kunk 5. Majd hon - véd lesz nem csak a ne - vünk.

m\ .

h

Ü E F

-4 x

, . I

1

- - -

s · 1. fél - re, a - ki nem kö - zénk va - ló!

2. Eh! se - baj a z . . . ka - to - na do - log.

3. föl esa - tá - ra hív - ja a ma - gyárt.

4. s mind,-a - há - nyan hon - vé - dek va - gyünk.

5. Meg - mu - tat - juk, hogy - ha fel - nö - vünk.

Sándor D.

5 . H o g y n e d-alolnánlr!

Gyorsan. Webertöl.

m

N . s S F-I s

r N y R-T H N R-I f ^ — Í - 3

i

" fe 3 - 9

I

fe

1. Nincs pár - ja a 2. A fül - mi - le 3. Még a kis ö

dal-nak a féld ke - re- és a pa - csir - ta, ha- körszem is dal - nak e-

(44)

- 44 -

1. kén: ha zen - dűl: a kedv jön, a 2. rizs, dalt zen - ge - dez, dalt a me- 3. red. Hát hogy ne da - lol - na a

f—S

R k *

m-i—3—:

r

1

s —•—

1

1-

3

szőr. p 2-szor. f

* & *

—a — a — a — · —|

= * ]/ "

1. gond to - va men. J 4 2. zö ma - ga is. 1 3. für - ge gye - rek?

ss s s s s / P í ^ S 5

"--0 0 0 » 0 1

1

L #

S B"

0

1 La. la, 1

5=·

a, la,

= * ]/ "

1. gond to - va men. J 4 2. zö ma - ga is. 1 3. für - ge gye - rek?

ss s s s s / P í ^ S 5

"--0 0 0 » 0 1

[ — 1 t

-szőr.

* ^ s

2-szor.

p l

la!

J J l>

r 0 <

1—3 la, la, la, 1 1 * £ a, la, la,

bjH

la, 1

' í sí

la, la, la, 2-szor.

p l

la!

ford. Sándor V.

S. T a v a s z és n.yé,r.

Gyorsan. Bar talus. „E-ábc."

. r - j d — J - 5 — | ...

E Í E i 9 » a— _ s—

i i i 1 r 1 7.1 3 1 1. Zöl - del - lik, zöl-del - lik már a ha - tár;

2. Pi - ros-lib, pi-ros - lik a ese - resz - nye ;

(45)

- 45 -

m E ^ m m m m ^ B

I I r I I

1. szel-lö-zik, szel-lő - zik a kis ma - dár.

2. é - rik már, é - rik már az e - per - ke.

c t _ r— | | T-f í r -r- r — r ~ f p 1. Szállj i - de, szállj i - de szép kis ma - dár ; 2. Zöld ftt - ben, zöld fű - ben a ka - sza peng;

-o

_ - . . . _

T — i ^ p É i í p p p p H Ü S j i •— — r ~T

J

-i i i——*—»—2— —I— f-

l

—&

J

1. nem l á - tod, nem lá - tod, t a - v a s z lesz már!

2. pity pa - laty, pity-pa - laty é - ne - ke zeng.

Gáspár J. olv. k.

7 . 44 Isis g a z d a .

Léptetve. Népdal,

p j> s

I K V V - T V - -3VS t - T T

'/ g ^ y

;

í F 1 T I

1. Gaz-da le-szek, telkes gazda, h a m o n - d o m ; 2. E - kém va - sa, mint az a-rany, úgy ra - gyog ; 3. Gaz - da le-szek, telkes gazda, ha mon - dom.

4. Ver-jed, ver-jed víg fiir-jees-ke a nó - tám';

5. Gaz - da le-szek, telkes gazda, ha mon - dom:

(46)

— 46

1. az e - ké-re, 2. szó-rom, szó-rom 3. Lesz szép lo-vam, 4. nyergel - ve áll 5. ter-mő föl-dem

mag ve - tö - re, ba - ráz - dá - ra lesz szép pör-ge a-rany szö-rü lesz, jó borom,

lesz gon-dom.

a ma - got.

ka - la - pom, pa - ri - pám, a - r a - nyom.

1. Gyöngy a vetés 2. Por-hanyóföld, 3. És széppörge 4. künn a kaszás 5. Is-ten áld-ja

ren-gó a-rany pá-ros tu-lok, ka - la - pomon

„csiszi cso-szi"

a jó embert, ka - lá jaj de bok-ré

köszö a mun

sza;

szép, rül; ta.

kást;

víg mu- nyom-ról

Ün-nep néz a munkás

to

f > £ * K

m

1. zsi-ka, víg muzsi-ka a pitypalaty 2. nyomra egymás mellett, egymásmelleit 3. napon, ün-nep napon úgy megyek a 4. rend-re, néz a nap-ra, néz a n a p - r a s 5. é -let, munkás é - let ád a szívnek

szó-lá - sa.

a-mint lép!

templom - ba.

úgy ö - rül.

vi-du - lást!

Lukács Pál.

(47)

- 47 -

S . 4 4 x x í é ll e o s k e .

Gyorsan, m

Né ¡.dal.

m r n m B r n m m ^

1. A mé-hees-ke nap es - tig száll, mig ma - gá-nak 2. A fe - lé - böl ha - zat é - pit, más fe - lé - bői 3. A kis méh - tői t a - n u l - ja - tok ; mindent meg ta- 4. Sze - re - tem én a kis mé - het: ké - szit né-kem

h

h N t f i S

J

J . .

1. ét·

2. mé 3. ka 4. é

• ket ta - lál;

- zet ké - szít.

- rit - sa - tok!

- des mé - zet;

' h

meg is Lesz is Mert van

de még

ő mind meg nem té - len jó fa- an - nak ki el- in - kább a szor-

E Ö E E i E I ^ E Í E É

U y f I ha - za vi - szi.

t a - k a - r i t - ja.

hasz-nát ve - szi.

jó pél - dá - ját.

Gáspár-Kovácsi olv. k.

1. e - szi; a fe - lét is 2. lat - ja mert nyá - ron meg 3. te - szi: té - len, nyá-ron 4. gal - mát; kö - ve - tem is

S - 4 4 c s i g ' a .

Kissé gyorsan,

m Bartalus „E-dbc."

Csi - ga bi - ga, nyújtsd ki szarvad; szántsunk,

(48)

— 48 —

j J - 1 . 1 F 4 — 4 [ - - 1—4 F, 4 4 • —» i 1 1—m 1 1

•—»

1 r

-i==m

1 1

1 c i — » ' r J J

1

0 r r r d k 1 vessünk, bo - r o - n á l - j u n k , ne-kem is,

1

ne-ked is,

~ 7 - r Y

1 -

- - - J "4 ' 4 - 4 - i

A-0 0 #_ í _ -4 4 4 - 1 1-0 — 0 J

= 4 = 4 — 1 -— r — 1 -— t- 4 — - 1

= 4 = 4 - 1 i

F j : —1—

0-

1 1 1 1 1 iffil 1 1 1 1 i

=t=r

—i—

0 —0-

—r

t _r_r z j d

t - i

1 — r -

-0

~r

i S - 1 — 1« _ 1

1 1 1 iffil 1 1 1 1 i

más jó em - b e - reknek i s ! Ne-kein is, ne - ked is,

.

— 1 - 4 4 = 4 : - , — i - e t í

— 4 —4

— ·9-— d -

—0- —r -0

¡ H

IzJ:

·

em - be - rek-nek is ! Ves - sük

kis ma - goes - k á t ; ka-punk ér - te ka - lá-szocs-kát!

f = H F =i

4 ·"• j

]

1 A -A 2 ^ :

Gáspár J olv. k.

(49)

- 49 -

Dalok a hanglétrán.

ÍO. I m a .

Lassan. Weber J. R.

1. Oii min - den lé - nyek aty - tya, halld 2. Oh hall - gass meg s ke - gyei - med lel-

r i: "-1 -1 1 — 1 - — — - 3 - 1

\ 1 0 1

F t— 9 - · —& í 0 • P F 1 1

:_FV » „ ,

—F- F—- 0 1 U 1

— t o

— r - 3

1. meg buz - gó da - lünk, e dalt, mely-lyel szi- 2. kün -ket tölt - se bé, s ve - zes - Be lép - te-

— - I — 3 - ,

r r |

f ,

r | r

1. vünk-böl ál 2. in - ket a

- dunk, ma - gasz - ta - lünk!

jó ut - ján e - lé!

(50)

- 50 -

U . . ái-ú. é s a. m a - c l á r l s a . .

Lassan. Bognár J.

P S A .. P l· fs * i

m M p r n ^ m ^ E m

\j * $ * J J J ' ít !/

1. „Kis fi - úcs- ka, szé-pen kér - lek té - ge - det : 2. Nem megy kö - zel, lár - ma nél -kül vesz-teg áll.

U y y " ' * ' 1 1/ 'j

1. ne jöjj kö - zel, ne bántsdki-csiny f é s z - k e - m e t ! 2. A kis ma - dár fi - a - i - hoz visz-sza száll,

PP ~ 5;

k

h f 4 h J ,

H f f y = H = F i ¥ 5 = ^

1. Fészkemben, lássd, fi-acs-ká-im pi-hen-nek;

2. s be - fe - dez-vén szár -nya - i - val é - de-sen,

f 7 P P 4 P fc 4 4 P f»

* ' « — a — ^ - T - b - l — f t - ^ - i - J — J b - a

^ ^ ^ ^ ^ 4 U a P ? v * ~ y y 1. ha k ö - z e l j ö s z , sze - gé-nyekmeg - i - j e d - n e k ! "

2. ezt c s i - p e g - t e : „kö-szö-nöm jó gyer-me-kem !u

Gyulai Pál.

(51)

— 51 —

12. 44:n.yá.m. ty-álsja.

Mérsékelten.

•·—J U

Népdal.

^ i i ^ p r i p p i i i i

1. Ebj mi a kö, tyúk a-nyó, kend a szo-I . 2. Föl és a - lá itt sza - lad - gál ; még a 3. De-hogy ve - rik, de-bogy ve - rik! Mint a 4. A - zért az - tán tyúk a - nyó, hát jól meg- 5. Mor-zsa ku - tyánk, hegyezd fü - led', hadd be- 6. Ez u - tán is jó légy Mor - zsa; ked - vet

mmmm^m^rn

I .

1. bá - ban la - kik itt bent ? 2. lá - dá - ra is fól - száll.

3. ga - lam - bot e - te - tik.

4. be - csűl - je ám ma - gát ; 5. szé - lek mos - tan ve - led!

6. ne kapj a tyúk-hús - r a ;

I 0 t

T

Lám csak, a jó E - szé - be jut, Vá - lo - gat a i - par - kod-jók, Ré - gi ese-léd élj a tyúk-kai

y I .

1. Is-ten jót ád ; 2. kot-ko-dá - kol s 3. kender-magban.

4. ne legyen ám 5. vagy a ház-nál;

6. barát-ság - b a ' . . .

hogy föl - vit I nem ve - rik

A kis to-jás min-dig a-nyám

i. t . r y é

I

te akenddol ki a szo-bá király seméljob szü-ké - ben az a - em-be - rűl szol-gál

egyet - len jó - szá Petőfi

- ból.

- ban.

nyám ! - tál.

- ga!

Sándor.

4*

(52)

- 52 - 1 3 . l v I i a . t y á n . l E -

Lattan. Webertol.

m

1 — 3 -1-

—F- 3 F -

- j — 1

—F —

- r

_ F F 1 j 1 ^ l - f - • F

— r H L ·

1 1. Is - te - niink, a - tyánk az eg - ben.

2. A - nu ne - ked szent tet - sze - scd.

3. 4 d d meg ne - künk, nap - ról nap - ra 4. Es ha ki - ser - tet - be es - tünk.

5. Tö - led, on - nan a ma - gas - ból,

I I I J I I I j n I

1. kit csak lel-künk sejt, o - h a j t : gyer - me-kid-nek 2. szent parancs le - gyen ne-künk; s hogy kö - vessük, 8. a ta - pot, ru - há - za - tot; s mint mi másnak, 4. gyá-mo-lits óh jó a - t y á n k ; b hogy ne vesszen 5. t*8 - led á - rad min-den jó. Há - la légyen

j j ~ i i I , , T r I J 1 L—F — a — i — t o - f — f - r ^ - r _ r

1. ser - ge hozzád, e s - d e - k e l v e föl - so-hajt!

2. lel - ked fé-nyét küldd el hozzánk Is - te-nünk!

3. ugy adj né-künk, Is-tenünk, bo - c s á - n a - t o t ! 4. lel - künk. testünk: szálljon szent e - röd r e - á n k ! 5. szent ne - ved nek, vég-be- tet-len fö - va - ló!

/ . S. D.

(53)

- 53 -

. A . • v e x é ' b .

Kissé gyorsan. Bartalus „E dbc

t ^ r - r f - t ^ - f ^ r - t f - J - H - J - T 3

1. A ve-réb, mi-kor víg, nem bir jó ked-vé-vel, 2, S jó-ma-gát tánezá-val míg ek-ként m u - l a t - j a ,

F = 4—S-*-,

g-g—J—i

r 1

r—·

1

t—

h

P h 1 , L· t_P— —ff—! g

y

r="=J h n

•-Í

»—S—»-4J

? P r

1, ugrál i - de s to - va szűr - ke kő - pe - nyé - vei;

1. nagy hetykén c köz-ben mind ezt mon - do - gat - ja :

r , 0

n

f

FFZ?— P 4—4-' •: - P

0 - 0 - ,

1 ' »

FF--ÍP—ti—i.

' P i bd

h = f j

P P h P - M

1. ki- rug - ja hogy csak n ó . . ! még meg is czif - ráz - z a ; 2. „Csi-rif, esu-ruf, csif, csúf, pi - ros sii-veg sem csúf,

r r E S Z ] E E s F .

— p — >

1 P _ p p - p - p -—Á

—r — p — >

1. li-be-göszü - ré-böl a portosak ugy ráz - za.

2. csirip, cserep, csip, csép, e szűr-ke szűr sem szebb!"

Gáspár J. olv. k.

(54)

— 54 -

IS. Fetilce.

Méi tékel ten.

m

V . > js

- —T-0T—

Népdal.

y - f r y -y-y-r-p

" p " P ' "

1. Pár-ja nincsen P e - t i - k e ju-hász-nak ; 2. Száma... az az, ha az ö - v é l e n - n e ! 3. Van ne - ki két boj-tár-ko-dó tár - sa :

4. Reg-ge-lenként, még a-lig pity-mal - lik, 5. N a p e s - t i g a ha-tárt öszsze-j ár - j a : 6. Mi-kor a hó a ha-tárt meg-fek - szi, 7. Pe - ti boj-tár magát ott sem hagy-ja ; 8. Jó Pe-ti-ke, bárha sen-kid sin-csen,

m |\ _ f

nya-ja sin-esen De bi-zony egy

a fő már Pe

kez - di és a pe-dig mit se

7

•• a

ju-bász ti - ke szél-tén, nyá-jat

ár - va bu-sulj, fc-

U y L H

1. oly nagy sen-ki másnak.

2. juh-far - ka sincs benne.

3. Bur-ku - sa, Trombá-sa, 4. fu - ru - lyá-ja hal-lik ; 5. vé- ge - zi boszszá-ba:

6. a - kol - ba re - kész-ti:

7. sem ap-jasem a n y - j a . 8. meg se - sit az Is - ten !

7 ' ' 7 Hogy ha megvagy öt-ven ju - ha

Ö a nyájnak csak is a boj- Jaj ne-ked, ki 6 - re - á-jok ugy hajt -ja ki nyá-ját a me- Nincs is a-zon egy göröngy egy

Pe - ti boj-tár a-mint bir-ja

„Én is - tenem, bár csak e-gyik Egy ne-hány év s Pé- ter ju-hdsz

y P í ' u y !/ i s

y ' ' 7 p y

1. len-ne: szá - ma, ke - rek ki-lenez szaz - ra men-ne.

2. t á r - j a ; h a - n e m ö azt mák-szemnyit Be bán-ja.

3. tá-madsz: Burkus, Trombás le - sze - di bun - dá - dat!

4. zö - re, s ugy jön ha - za vé - le, 5. kö se, mely ne vol - na ré - gi

e - gye - ne - sen fut az föl - so - bajt és köny to - kis ki - rály-ság le - gel - 6. Iá - ba,

7. él - ne !u

8.1ÓS8Z te —

es - ten - dö - re.

ös - me - rö - se.

is - ko - lá - ba.

Iái sze - mé - be.

lé - pés - re! — Sándor D.

(55)

- 55 -

I S . é r t . c z i c z á m . Gyorsan,

m Népdal.

rnmmmmmmm

' * u

>

1. Van nekem egy 2. Van ne - ki két 3. Addig megy a 4. Szegény czicza

lá-ba- vi-szi bajusz - ká-ja, kor-só viz-re, feküdt be-le

0

u " ' ;

kis eziczus - kain, a-mint il - lik a-mint mond-ják, vagy két hé - tig!

i

]

= *=tz=t=í

J

Ij Í K í T z z ^ i z r E

j J

>j ~J

P

íj i

S

1. Nagyon kap 3 2. ki - pö-dör - ve, 3. ad - dig vi - sel 4. Meg-la-kolt; m'ért

zsíron, va-jon, hu-szá-ro-san te a m i - c z i kajtár - ko-dott

te -jes ká - sán.

tud-ni -¡il - lik.

bögrék gond - ját, ö-rök ké - tig ?

g f f e t e p p p p p p p p

1/ J 1 i i, i. 0 f , I S J I nyer - te vo'n

nincs a pa - telt bőg - rét kö-csög, tá -

V ö-rök-be : ti - ká-ból,

le-rán-tott, nyér, bög-re;

1. É B mint-ha a-nyám-tól 2. Csakhogy a ke - n 3 - cse 3. míg egy for - ró tej - jel 4. Most ül - het 8 - tö - le

• r i r b f « ' 7 !

-y—V

' m m m m

1. oly fél - t5s 8 - né - ki kö - csög, tá 2. ha-nem a pin-czé - bSl, kani - rá - bél, 3. a tej rá - zu-hant s a bö - re majd 4. búcs-ut mon - dott né - kik . . . csak hogy nem

U i J nyér, bögre, konyhá-ból, le-hámlott.

ö-rök-re.

Sándor D.

(56)

- 56 - IV. Xleg-g-eli dal.

Lastan. Scholinu*

f I . I I ' , ! I J { ' '

1. Ha eny-he á-lom kar-ján pi-henve, föl ke-lünk, lel- 2. Te mondod: „ti fá - rad-tak, bé - kén nyu-god-ja-tok!" Te 3. Te vagy, ki üd-vöt, ái-dást, minden jót osz - to-gatsz; haj- 4. A kert, me-zö vi - rá - gát mind te öl - töz - te-ted; a 5. A meddig itt, e föl - dön, el - bé - te - kint-he-tünk: te

J I I . , . I I , I

c C—F—r—| r r I I I | T — J '

1.künkté-ged o - hajtván, meg - zendül é-ne - künk.

2. vagy, ki a fá - radtnak az uj e-rüt a - dod.

3. lék-ta-lan-nak szállást, é - hes-nek en - ni adsz.

4. rét min-den ffi - Bzá- lát gyöngy-gyei te é - k i - ted.

5. vagy, azt mondja minden, a mi jó Is - te - nünk.

ford. S. D.

Léptetve.

I S . gTV®·* p o l g á r .

Székely népdal, tűzzel

m m ^ m

ú "

1. Magyar - or-szág az én hazám.

2. I - gaz ma-gyar csak ugy va-gyok, 3. Nem he-nyó - lek, i - par - ko - dom;

4. Ha - zá - mé ja - vam, é - le - tem;

It - ten ne-velt ha ha - zámhoz az o- kos szót ha k i - v á n - j a .

(57)

- 57 -

F—R—h—h—r~í f p - h - í — f f — H

P

N

.

F—H-45—a-H

1. a - p á m , a - 2. hiv ma - ra · 3. el - fo - ga - 4. le - fi - ze -

' f — J A — A t = » N 0 — P- - 0 -

p - p - p

É

nyám. Magyar az en nem-zet - sé-gem;

• dok. Egy Is - te - nem, egy ki - rá-lyom doni. Hej, ha mind igy cse - le - kednénk, tem. A ter-het nem to - lom más-ra;

• S

— h h- — s — » —n— , — —f—,··—·

1. ön - ál-lás a büsz-ke-sé - gem, i - ha - j a ! 2. ezt tisz- te - lem, azt i - má- dom i - ga - zán!

3. bi - zony bol - do - gok le - het - nénk i - ba - ja ! 4. a - d o k kö-zös ja - vi - tás - ra, i - gen én!

Czuczor Gergely.

1 3 . - ¿ 1 l e á n y é s c z i c z - u s ^ a .

Gyorsan. Népdal.

m i \ \ \

F E Z P F P F P ^ L P P L É

^ j - í b - í - ' - r T " i I v - p 1. Mi do-log az cziczám hall ja, hogy ma - gát mind-

2. Hát biz azt én az - ért te-szem, mert a pisz-kot 3. Mond va - la - mit a kis czi - cza. Az i - gaz, hogy 4. A - bol a - kar, jár - hat, kel - het: a pam - lag - ra

" h _ S •

m m

1. egy-re nyal-ja, 2. nemsze - re - tem.

3. min-dig tisz - ta.

4. rá - he - ver - het:

s 9 P T

lá - bát any-nyit e - mel- De jól e - sik, hogy - ha Van is ér - te be - esü-

8Öt, né - ha öl - be is

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :