• Nem Talált Eredményt

200Ó. december 63 ^ ^

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "200Ó. december 63 ^ ^"

Copied!
1
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

200Ó. december 63 ^ ^

rettenti meg az antikvitás nagy műveit övező tisztelet, mely bizonyos idő után megközelít- hetetlenné teszi az alkotásokat. KAF nem fél megbolygatni a merev kánont, s így egyike azoknak, akik e rendszert valamiképp képesek rugalmasan megtartani. Kavafiszhoz is ez- zel a határozott bátorsággal nyúl, s ehhez rendelkezésére áll minden ismeret, tehetség és mesterségbeli tudás. Ezért nem csoda, ha a kötet utolsó szövegének (Hermész szobra a fényben) Hermészét Kavafisz alteregójaként értelmezve az olvasó csak egyetérthet annak verszáró kijelentésével: „Ne félj, barátom, foghatod kezem." KAF valóban méltó a kéz- fogásra.

Kolozsi Orsolya

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával”.!. A

MESURES PRISES POUR LA MISE EN PLACE DE L A DEFENSE AÉRIENNE NATIONALE DANS LES ANNÉES

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

Mindez már csak amiatt is vicces, mert egy ilyen lift 2,5-4 millió forintba kerül, és ha tűz üt ki, akkor a primer kör az első amit lezárnak, tehát nem kérdés, hogy ki marad

Végül azt se fe- lejtsük el, hogy az általános iskolai ének- zene oktatás újrafelvirágoztatása már csak azért is fontos, hogy egy szellemi export- cikkünk továbbra is

« Tudtodra adhatom •— írja Batsányinak — hogy a Füreden összejövő magyarok összeesküdtek Kazinczy megdöntésére és mint Kisfaludy nékem beszélte, már az országban

század végére aztán megszületett a sokak által az első magyar nyelvű statisztikai műnek tekintett munka (Németh László Az europai nevezetesebb országok rövid

Arról szólt, nyilvánvalóan nemzetközi érdeklődést is kiváltani képes és fogó előadásában, hogy az olvasás mint olyan egészen egyedi­.. egyszeri, csak a

Jóllehet az állami gyakorlat és a Nemzetközi Bíróság döntései világos képet mutatnak, az e tárgyban megjelent szakirodalom áttekintéséből kitűnik, hogy jelen- tős,

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A kötet második egysége, Virtuális oktatás címmel a VE környezetek oktatási felhasználhatóságával kapcso- latos lehetőségeket és problémákat boncolgatja, azon belül is a

A feje vize már el is ment, azért siettem, mert tudja, Ferkó csak nem úgy érti.. Ha apám ki

Ba- lassa Az Ikszekről írt, soha meg nem jelent kritikájának ürügyén egy, e kötetben ugyan meg nem jelent írásában Vári György saját irodalmi rendszerekhez

Makk Ferenc – Thoroczkay Gábor szerk.: Írott források az 1050–1116 közötti magyar

egy vérbeli Komnénoszhoz, vérbeli bizáncihoz. Megint csak udvarolni, hazudni, csalni kellett, örökkön csúszni-mászni, lábuk nyomát csókdosni, gyilkolni vassal s

Hogy Esti Kornél regényhőssé és egy színdarab szereplőjévé is vált volna, azt tudjuk a Mostoha kiadott regény- és szín- darabtöredékéből és jegyzeteiből, a nagyepikai (és

A költemény egyfelől úgy hangzik, mint egy rezümé, másfelől a könyvben érintett minden bizonytalanság ellenére, ahogyan a költemény címe is jelzi, a bizonyosság tudásával

Ilyen kör- nyezetben természetes lesz, hogy külön sorba írva a Pedig rímhívó szerepet kap: Pedig - nekik.. Ez a megoldás a két versszak (de a vers egészének) rímszerkezetében

Mígnem a háború könyörtelen istene nem tűrhette tovább, hogy kiürültek, rendre kihaltak templomai, s rommá hűlt, ridegült a sok oltár: áldozatoknak, hálaadó füstnek rég