SZEMÉLYI RÉSZ

Teljes szövegt

(1)

51730

A M A G Y A R N É P K Ö Z I Á K S A S Á G M I N I S Z 1 E K T A N Á C S A M E L L E T T M Ű K Ö D Ő O K S Z A G O S T E S T N E V E L É S I É S S P O K I B I Z O T T S Á G H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E

Tartalomjegyzék

Személyi rész: oldal Minősítések 34 Utasítások:

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság elnökének 8800—10/1954. OTSB sz. utasítása az 1954. évi MHK és beszámoló jelentések el-

készítéséről. 39 Az Országos Testnevelési és Sportbizottság

elnökének 8800—6/1954. OTSB sz. utasítása a sportminősítés egyes szabályainak módosí-

tásáról, a sportolók átlépésével kapcsolatban 41

• Az Országos Testnevelési és Sportbizottság elnökének 8800—9/1954. OTSB sz. utasítása az iskolai oktatásban működő nevelők sport-

szervezetekbe történő átképzéséről. 41 Az Országos Testnevelési és Sportbizottság

elnökének 8800—8/1954. OTSB sz. utasítása a sportberuházások üzembehelyezésének sza- bályozása tárgyában kiadott 8850—4/1953.

OTSB sz. utasítás módosításáról 41 Az Országos Testnevelési és Sportbizottság

elnökének 8800—5/1954. OTSB sz. utasítása

a kosárlabda játékvezetők minősítéséről 42 Jogszabálytájékoztató:

Az oktatásügyi miniszter 88—1/1954. O. M.

sz. utasítása a kollégiumi tanulók sportolá-

sáról 42 3651—20/1954. P. M. vállalati, kulturális- és

sportá&p létesítése, valamint az igazgatói alapra vonatkozó egyes rendelkezések mó-

dosítása 43

Hivatalos közlemények: oldal MHK-közlemények 45

(MHK nyomtatványok mintái) 46 Az iaa4. evi versenynaptar március havi pro-

grammja 48 A Magyar Népköztársaság 1954. évi asztali-

tenisz „lizek öajnoksaga ' versenykiírása 49 A Magyar Nepkoztarsasag lyo4. evi tekiőtt,

ifjúsági es seruu.ó lerti es női mezei tutó-

bajnuKság versenykiírása 49 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

ifjúsági szauacúogasu egyéni birkózóbajnok-

saganaik versenyk.irása 50 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

felnőtt szabaaiogású birkózó csapatbajnoksá-

gának versenykiírása 51 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

egyéni-csapat kispuska lovészbajnokságanak

versenykiírása 52 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

motorkerékpár és gépkocsi egyéni-csapat

túrabajnokságának versenykiírása 53 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

egyéni vívóbajnokságának versenykiírása 55 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

kispálya kéz.labdabajnokságba való feljutás

osztályozójának versenykiírása 56 A Magyar Népköztársaság 1954. évi országos

nagypálya kézilabdabajnokságba való fel-

jutás osztályozójának versenykiírása 57 Tájékoztató a legeredményesebb evezős-

szakosztály címért folyó pontverseny rende-

zéséhez 58 Tájékoztató a legeredményesebb kajak-szak-

osztáiy címért folyó pontverseny rendezéséhez 59 Érdemes és I. osztályú sportolók átlépése 60 Könyvszemle az 1954. január hónapban meg-

jelent sportkönyvekről 64

ÁRA 2 FORINT

(2)

SZEMÉLYI RÉSZ

MINŐSÍTÉSEK Az OTSB elnöke 8800—22/1952. OTSB számú

utasításában hagyta jóvá az új, egységes sportminősí- tési rendszer szabályzatát. Ezen utasítás 12. pontja

szerint: '„A Magyar Népköztársaság Érdemes Spor- tolója címet az Országos Testnevelési és Sportbizott- ság adományozza a sportkör kérése, az illető sportág országos társadalmi sportszövetségének javaslata és a Sportoktatási Hivatal előterjesztése alapján." Az utasítás 13. pontja szerint: „Sportolókat az 4. osz- tályba az OTSB minősíti a sportkör kérése, a járási

(városi) TSB, Budapesten a BTSB felterjesztése, az illető sportág országos társadalmi sportszövetségének javaslata, valamin/t a Sportoktatási Hivatal előter- jesztése alapján."

Az OTSB Közlöny jelen számában és a továb- biakban közöljük azon sportolók névsorát, akiknek -1953. évben a Magyar Népköztársaság Érdemes Spor-

tolója címet adományozták, illetőleg az I. osztályú mi- nősítést nyerték.

M A G Y A R N É P K Ö Z T Á R S A S Á G É R D E M E S S P O R T O L Ó J A

Név

Földessy ödöri

Némethi Gyule Sipos László Soltész László

Atlétika.

Szűl. idő Sportkör

1929 Bp. Dózsa SK Birkózás.

1921 Debreceni Lokomotív SK 1924 Debreceni Lokomotív SK 1924 Bp. Honvéd SK

Kerékpár.

Bartusek Béla 1928 Bp. Honvéd SK Csomor Elek 1933 Bp. Honvéd SK Dómján Gyula 1931 Bp. Dózsa SK Furmen Imre 1933 Bp. Honvéd SK Kónya Béla 1929 Bp. Honvéd SK Kiss Dala József 1930 Bp. Dózsa SK ütvös János 1924 Bp. Dózsa SK Pásztor István 1926 Bp. Honvéd SK Sere Gyula ' 1925 Bp. Dózsa SK Schillerwein István 1933 Bp. Honvéd SK Szabó Lajos 1931 Bp. Dózsa SK Nyilasi Béla 1917 Bp. Dózsa SK

Balogh József Bánhegyi László Borbély Pál Czinkán Tibor Rémay Tibor Simon János Somogyi György Bányik Sándorné Fiedler Klára Greminger János Kiráiyhidi Tiborné Kovács Katalin Mátai Dezsőné Randé Jenöné Sár ósdi Béiáné

Antal Erzsébet Csicsai Júlia Dimény Rudolfné Holecz Gabriella Kasza Margit

Kosárlabda.

1929 Bp.- Honvéd SK 1931 Bp. Honvéd SK 1928 Bp. Honved SK 1929 Bp. Honvéd SK 1929 Bp. Honvéd SK 1929 Bp. Honvéd SK 1929 Bo. Honvéd SK

1926 Bp. Vörös Lobogó SK 1931 Bp. Vörös Lobogó SK 1929 Bp. Honvéd SK

1930 Bp. Vörös Lobogó SK 1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1926 Bp. Vörös Lobogó SK 1926 Bp. Vörös Lobogó SK 1926 Bp. Vörös Lobogó SK Kézilabda.

1934 Bp. Postás SK 1925 Bp. Postás SK 1933 Debreceni Petőfi SK 1929 BD. Postás SK 1935 Bp. Postás SK

Név:

Kiss Magda Kozma Katalin Mák Márta Papp Zsófia Parády Katalin Patai Ilona Perecséni Katalin Pozsa Irén Rácz Lászlómé

Tóth Júlia Bősze Zoltán Fairikias István Farkas József H.

Fenyvesi Ilona Ferenezy Ilona Forró Rózái la>

Fülöp Borbála Fö.di András Gorencz Hedvig Horváth Bélámé

Horváth József Ki Hilk Frigyes Kranyilk Gyula Klem János Lesták Mária Molnár Mária Nagy László Ruts József Szabadkai Ferenc Sz.itis László

Szül. idő:

1928 1934 1933 1934 1925 1935 1938 1930 1933 1923 1923 1927 1925 1935 1935 1929 1923 1922 1926 1926 1925 1926 1927 1931 1923 1923 1926 1933 1923 1928

Sportkör:

Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Bp. Postás SK Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Debreceni Petőfi SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Csepeli Vasas SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Csepeli Vasas SK Motorkerékpár.

Csala Csilla 1930 Előre Autótaxi SK Csepregi György 1928 Bp. Honvéd SK Domsa Tivadar 1927 Bp. Dózsa SK Gondos Aranka 1935 Bp. Dózsa SK Hamar Zsigmond 1932 Bp. Honvéd SK Kurucz György 1929 Bp. Honvéd SK ifj. Nagy Károly 1926 Bp. Vörös Meteor SK Puhony Nándor 1909 Bp. Honvéd SK Reisz István 1927 Bp. Honvéd S K - Reisz János 1929 Bp. Honvéd S K ® Rúzsai József 1912 MSZHSZ Zalka Máté Scherer Miklós 1928 Bp. Honvéd SK Szálkái Béla 1920 Bp. Dózsa SK Szűcs László 1929 Bp. Dózsa SK Ürmös Antal 1925 Bp. Vörös Meteor SK Villányi Béla 1930 Bp. Dózsa SK

Műugrás.

Bácskai István 1934 Bp. Dózsa SK Dömény László 1921 Bp. Dózsa SK

(3)

Név:

Balogh Ambrus Börzsönyi Lajos dr.

Dobsa Aladár Hus János Lomniczi-Lumniczer

Sándor dr.

Kulin-Nagy Károly Váry József

Szül. idő: Sportkör:

Sportlövészet.

1915 Lámpagyár Zalka Máté SK 1916 Bo. Honvéd SK

1931 Bp. Honvéd SK

1919 Lámpagyár Zalka Máté SK 1896 Bp. Zalka Máté SK 1910 Bp. Zalka Máté SK 1924 Bp. Zalka Máté SK

M A G Y A R N É P K Ö Z T A R S A S A G I. O S Z T A L Y Ü S P O R T O L O J A

Név: Szül idő: Sportkör:

Vívás.

L'Auné Zoltán dr.

(kard) 1915 Bp. Vasas SK Nagy Ambrus dr. 1927 Bp. Haladás SK Palócz Endre 1911 Bp. Vasas SK Tillv Fődre 1922 Bp. Vasas SK M. Horváth Kató 1915 Bp. Dóz&a SK

Atlétika.

Dömötör Elek 1931 Debreceni Haladás SK Farkas Jenő 1926 Salgótarjáni Dózsa SK Ferenczi Ferenc 1934 Ceglédi Lokomotív SK Geri István 1929 Bo. Haladás SK Goldoványi Béla 1925 Bp. Dózsa SK

Gömöri Emília 1935 Salgótarjáni Vasas SK Kovács György 1907 V. Meteor Egyetértés SK Simon István 1922 Bp. Dózsa SK

Stefanik Pál 1913 Bo. Postás SK Vaogia Klára 1936 Pécsi Petőfi SK

Asztalitenisz.

Arvai László 1935 Vasas Telefongyár SK Ehrlich Rezső 1925 Ceglédi Lokomotív SK Farkas Zoltán . 1930 Bp. MTSK

Fóris Mihály 1928 Bo. MTSK

Földi László 1934 Vasútépítő Lokomotív SK Gyulai Sándor 1923 Pécsi Vörös Meteor SK Halász János 1932 Pécsi Szpartakusz SK Horváth Gvörgy 1934 V. L. Gvőri Pamutszövő Horváth János 1936 Bo. MTSK

Jancsó Rozália 1938 Bp. Szikra SK Kárpáti Sándor 1924 Ceglédi Lokomotív SK Kőczián Eva 1936 Vasas MAVAG SK Máthé Sarolta 1936 Ceglédi Lokomotív SK Mossoczy Olivia 1936 Bp. Kinizsi SK

Ozdi Laios 1929 Pécsi Vörös Meteor SK Pálfi Károly 1922 Bo. V. Lobogó SK Pencz Gvörgy 1922 Debreceni Postás SK Pék Miklós 1925 Bo. Vörös Lobogó SK Pirity Zoltán 1920 Pécsi Szpartakusz SK Ravadics József 1933 Bo. Vörös Lobogó SK Simon Béla dr. 1920 Vasútépítő Lokomotív SK Simon Béláné 1935 Vasas MAVAG

Szabó László 1933 Debreceni Postás SK Temes József 1922 Bp. MTSK

Birkózók.

Abel Ferenc 1930 Bp. Vörös Lobogó SK Ábrahám Gyula 1928 Bp. Vörös Lobogó SK Bakos László 1919 Bp. Kinizsi SK Balla István 1928 Ceglédi Lokomotív SK Balogh Ferenc 1933 Dunakeszi Vasas SK Balogh János 1920 Ceglédi Lokomotív SK Bak József 1922 Bp. Lokomotív SK Bartha Károly 1919 Bp. Honvéd SK Benedek László 1922 Bp. Lokomotív SK Bóbis Gyula 1909 Bp. Lokomotív SK Csotó Lajos 1919 Bp. Előre SK Deli Károly 1920 Csepeli Vasas SK Detár István 1927 Bp. Vasas SK Erdélyi Lajos 1923 Bp. Lokomotív SK Farkas Béla 1916 Bp. Lokomotív SK Fecske Imre Béla 1913 Bp. V. Lobogó SK Feies Ferenc 1924 DiósgYŐri Vasas SK Fuszek Ferenc 1932 Bp. Előre SK Gangecz Gyula 1926 Bp. Vasas SK

Gál József 1918 Ceglédi Lokomotív SK

Gál Zoltán Gáspár Ferenc Gergely Zoltán Győrfalw Gyula Hegedűs Ferenc Hencz György Horváth Ferenc Hovancsik Imre Káli László Kenéz Béla Kinizsi Rudolf Kiss Gvörgy K'ss Karoly Kókai Sándor Kun István Kuszenda József Kuti Mihálv László Jenő Mánfó Andor Méhész Mihály Molnár József Moni Béla Mrena Imre Naev Gvörgy Ocsai Sándor Páger Antal Pilcsik Pál Pócsai Imre Polyák László Pribelszki László Rainai Gyula Rácz Lajos Réthi István Riheczki János Simon János Sipek Rezső Sioos József Széli Sándor Szilágyi Gvula Tormánv Károly Tóth III. István Varga Sándor Vasvári János Vágó-Wagner Róbert Vitális Sándor

Elmer Miklós Horváth Lajos Kovács Ákos Raimon Árpád Raimon Gyula Urszini Gyula Turai József

1929 Bp. Lokomotív SK 1930 Bp. Kinizsi SK 1919 Bp. Postás SK

1923 Debreceni Lokomotív SK 1920 Bp. Lokomotív SK 1925 Debreceni Lokomotív SK 1918 Bp. Lokomotív SK 1933 Bp. Kinizsi SK 1912 Csepeli Vasas SK 1922 Ceglédi Lokomotív SK 1919 Bp. Kinizsi SK 1921 Bp. Előre SK 1921 Bo. Előre SK 1929 Postás SE 1926 Egri Fáklva SK 1926 Bp. Előre SK 1934 Dunakeszi Vasas SK 1933 Bp. Vasas SK 1919 Bp. Kinizsi SK 1924 Bp. Honvéd SK 1930 Bp. Előre SK 1921 Bp. Kinizsi SK 1923 Bp. Vörös Lobogó SK 1919 Ceglédi Lokomotív SK 1922 Ceglédi Lokomotív SK 1926 Bo. Honvéd SK 1921 Csepeli Vasas SK 1923 Bp. Előre SK 1928 Csepeli Vasas SK 1928 Bp. Vörös Lobogó SK 1915 Postás SK

1920 Bp. Lokomotív SK 1915 BP. Petőfi VTSK 1903 Bo. Kinizsi SK 1933 Dunakeszi Vasas SK 1934 Bo. Kinizsi SK 1925 Bp. Lokomotív SK 1921 Bo. Lokomotív SK 1913 Bp. Lokomotív SK 1917 Bp. Lokomotív SK 1916 Dunakeszi Vasas SK 1920 Dunakeszi Vasas SK 1914 Ceglédi Lokomotív SK 1924 Bp. Vasas SK 1912 Bp. Előre SK

Cselgáncs.

1932 1933 1932 1933 1932 1932 1932

Bo. Bo.

BD.

Bo. Bo.

Bp. Bp.

Dózsa SK Dózsa SK Dózsa SK Dózsa SK Dózsa SK Dózsa SK Dózsa SK Kerékpár.

Albert József Bascsák János Bencze Márton Brechel László

1931 Bp. Honvéd SK 1929 Bp. Vörös Meteor SK 1933 Pp. Vörös Lobogó SK 1916 Bp. Honvéd SK

(4)

Szül. idö: Sportkör:

1921 Bp. Vörös Lobogó SK 1927 Bp. Vörös Meteor SK 1917 Bp. Dózsa SK 1931 Bp. Vörös Lobogó SK 1923 Bp. Postás SK 1931 Bp. Kinizsi SK 1930 BP. Honvéd SK 1924 Bp. Előre SK 1913 Bp. Kinizsi SK 1928 Bp. Honvéd SK 1925 Győri Vasas SK 1930 Bp. Honvéd SK 1920 Bp. Dózsa SK 1933 Bp. Vörös Lobogó SK 1927 Bp. Honvéd SK 1927 Csepeli Vasas SK 1925 Bn. Honvéd SK 1925 Szikra Szabad Nép SK 1928 Bp. Honvéd SK 1929 Bp. Honvéd SK 1924 Szikra Szabad Nép SK 1928 Szikra Szabad Nép SK 1916 Bp. Előre SK

1923 Szikra Szabad Nép SK 1928 Bp. Honvéd SK 1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1922 Bp. Előre SK

1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1925 Győri Vasas SK 1919 Bp. Szpartakusz SK 1925 Csepeli Vasas SK 1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1928 Csepeli Vasas SK 1921 Bp. Dózsa SK

1926 Szikra Szabad Nép SK 1912 BP. Dózsa SK

1916 BP. MTSK 1919 BP. Postás SK 1924 Szikra Szabad Nép SK 1930 Bp. Dózsa SK

1924 Szikra Szabad Nép SK 1929 Szikra Szabad Nép SK 1909 Bp. Postás SK 1933 Bp. Vörös Lobogó SK 1933 Bp. Dózsa SK

1926 Szikra Szabad Nép SK 1923 BP. Postás SK 1934 Bp. Honvéd SK 1933 Bp. Vörös Meteor SK 1°19 Bp. Vörös Meteor SK 1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1922 Szikra Szabad Nép SK 1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1931 Bp. Vörös Lobogó SK 1935 Mi-slkolci Honvéd SK

Kézilabda.

Név:

Cserepányi Dénes Csermely Lajos Csikós Gyula Csikós Mihály Dóra Ernő Dusoczky Tamás Farkas András Faludl Miklós Fehérvári Márton Goda Gyula Holényi Géza Huszarek Gyula Irházy Mihály Jakab Ferenc Juhai János

Kafser Ede Kónya László Kertész Géza Karakas Géza Kertész Károly Kiss Ferenc Kiss- István Kovács József Kovács József Kozsik Ern5 Kucsera István Kucsera Pál Látó Laios Liberant Sándor Lovas Laios Maver Mihály Máthé Péter Misik Gyula Németh István Nyakas Miklós Nvilassy Sándor Papp László Pataki József Ripp Imre Simó László SÍPOS Laios SÍPOS Zoltán Szekeres I. Béla ifi. Szekeres Béla Sztupiánszky Endrt Tóbiás Tibor Tóbiás Zoltán Török Zoltán Trugly István Végh Mária Végh Oszkár Vida Tibor Viszt György 7ÓU>i Ferenc Török Győző

Antaloéter Tibor 1030 Asch'm Anna 1934 Babér Mária 1924 Bácskai Gvuláné 1922 Baiza László 1923 Bankó Sándorné 1923 Baranvai Róbert 1934 Barna Lász'óné 1923 Bátai Andorné 1921 Becves Hona 1934 Béres Zsuzsa 1935 Berendi József 1931 Bödő Edit 1934 Bodnár József 1°32 Bognár Mária 1929 Bokodi Sándorné 1923 Csák Géza 1934 Csatlós Gábor 1932

Vasas Elektromos SK Magvar Posztó Csepeli Vasas SK BP. Vörös Meteor SK Vasas Elektromos SK CseDeli Vasas SK Vasas Elektromos SK V. L. Magvar Posztó SK V. L. Mapvar Posztó SK CsepeM Vasas SK Bn. Vörös Me'eor SK TF Haladás SK

V. L. Mapvar Posztó SK TF Haladás SK Cseneli Vasas SK

V. L. Mapvar Posztó BP. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Meteor SK

Név:

Csiki József 1927 Dékán Rezső 1931 Dóczi Bálint 1932 Dunán Jolán 1931 Dőri Vilmosné 1924 Fakan Mihály 1933 Fazekas Sándor 1930 Földessy II. Béla 1930 Fülöp István 1932 Galántai Ibolya 1929 Hamvas Ferencné 1930 Hurth Gvula 1931 Jámbor Marpit 1930 Kapitány Rózsi 1919 Kastner Károly 19?0 Kecskés Inire 1934 Kemény Edit 1933 Kerekes Vilmos 1927 Kiss Mapda 1922 Kórócz Gvula 1931 Kozlovszkv István 1929 Mapvar Ilona 1921 Márton Sándorné 1930 Meptért Ilona 1923 Mihalvdi László 1934 Moizes István 1930 Nád János 1923 K. Napv János ]923 G. Naov Kálmán 1930 Németh Gvula 1935 Pintér Fmnné 1932 Pupner Kálmán 1926 Sercel Mária 1930 Som Ferenc 1932 Sfrancki Éva 1934 Szabó Olpa 1931 Szlugopszki Lászlóné 1926

Szikszay István 1922 Szlankó János 1925 Sz'oska Margit 1924 Szőke Imre 1924 Szőke Sándor 1925 Szöilőnv József 1927 Szűcs Fprenc 1019 Te'eki Hilda 1934 TUz Mátvásné 1927 Tóth Gvuláné 1920 Tóth Margit 1931 Trencsénvi Benedek 1924 Varga Mihály 1926 Vályi Mária 1931 Váradi Andorné 1921 V"M Járosné 1904 Bárdos AirleH 1923 ifi. Bárdos József 1928 Bór<5 Gvul-a 1923 BoC'a Dezső 1928 Rordács László 1931 CsáT* EVmcsá'k Károly 199]

Cselőteí Boichátia 1935 0»«<-nia> Károly 1994 Dobos Imre 1925 EPTI József 1935 Füze"' Gusztáv 1Q°6 Gár Károly 1921 Hiajas Kálmán 1924 Herr József )P23 Jenovai Tibor 1932 Ka na fía Béla 1925 Kapuvári Alajos 1926 Korth Jámos 1933 Ko Hányi Imre 1912 Kőszegi Tibor 1917 Lilber András 1915 Lusztig József 1930 Lucx József 1927

Sportlkör:

Vasas Elektromos SK TF Haladás SK Vasas Flektromos SK V. L. Magyar Posztó SK Bp. Vörös Meteor SK TF Haladás SK V. L. Martfű SK TF Haladás SK Vasas Elektromos SK Bp. Vörös Meteor SK V. L. Magyar Posztó SK Vasas Elektromos SK Bp. Vörös Meteor SK Csepeli Vasas SK Vasas Elektromos SK Vasas Elektromos SK Csepeli Vasas SK V. L. Martfű SK Csepeli Vasas SK TF Haladás SK Vasas Elektromos SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Meteor SK TF Haladás SK TF Haladás SK TF Haladás SK V. L. Martfű SK Debreceni Dózsa SK Vasas Elektromos SK V. L. Magyar Posztó SK V. L. Martfű SK Bp. Vörös Meteor SK TF Haladás SK

V. L. Magyar Posztó SK V. L. Magyar Posztó SK Csepeli Vasas SK Vörös Lobogó Martfű SK Vörös Lobopó Martfű SK Bp. Vörös Meteor SK V. L. Martfű SK V. L. Martfű SK V. L. Martfű SK Vasas Elektromos SK V. L. Magyar Posztó SK V. L. Magyar Posztó SK V. L. Magyar Posztó SK Csepeli Vasas SK V. L. Martfű SK V. L. Martfű SK Bp. Vörös Meteor SK V. L. Magyar Posztó SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Rákospalotai Loik. SK Bp. Vörös Meteor Bp. Dózsa Si\

Bp. Dózsa SK Szitora Gázmüveik SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Dózsa SK Rákospalotai Lok. SK Rákospalotai Lok. SK Bp. Dózsa SK Bn. Vörös. Meteor SK Rákospalotai Lok. SK Bp. Vörös Me'eor SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Me'eor SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Dózsa SK Bp. Vörös Me'eor SK Bp. Vörös Me'eor SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Dózsa SK Szül. idő:

(5)

37 Budapest, 1954 február 20.

Név: Szül. idő:

Mátz László 1927 Pe.erty r\aroly ly3l Aiairsa jozsei 1903 Aleaei. Anuor 1935 Alerai Ferenc 19i2 Aio.nar József lyzti Ntüi,e.n István 1925 Neuu Lejos h'ál lyz4 Üue Ernő 19z0 Pe.eK jaaios lyzü Po.yaac Karoly 1931 Per-uyez janos 1934 Pa.oes Uyorgy 1930 Pongracz öaatdor lüoti Réti oo.ián 1923 kozsa óandor 1924 kaino.sa uyorgy 1934 Seress jozsei 1920 SeDen L;po'j I9l3 Szaoo Antal 1926 Varga. Ftorváth József ly23

Va.emyrk Janos 1919 Vr-encz ueza 1924

Urnán Ferenc 1930 Újvára Sándor 1935 Tojt Páj 1931

Sportkör:

Bp. Haladás SK bp. Dózsa SK bp. Vörös Ale.eor SK bp. Voros, Meteor SK bp. Dózsa SK bp. Dózsa SK hp. Dózsa SK bp. Voros Ale.eor SK bp. Vóros Me.eor SK bp. Dózsa SK bp. Dózsa SK kakospa.aiai Loik. SK Bp. Vörös Aleieor SK bp, Vóros Ateteor SK Bp. Vörös Meteor SK bp. Vóros Meteor SK bp. Fia.adás i>K kaKospa.oiad Lok. SK kaKOspa.a:aii LOK. SK Bp. Vórös Meteor SK.

bp. Vóros Meteor SK bp. Vóros Meteor SK bp. Voros Ale.eor SK KaKüspaioiai LOK. SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Dózsa SK Kosárlabda

Baranyai Lajos 1929 Ba.ogtt isivan 1920 bauüigar.aietr Lonai 1935 bann.ua t-erencné lyz/

barany Ka.a.in ly35 Borona Kaaolyné ly29 bo..a Kezsune 1930 bors. Aiuertné 1933 benedeK Peter 192/

be. a Lniuke 1936 bouió LH'jOS 1920 boKor uyorgy 1928 b.ano Ka.inanné 1926 barany Alaria 1934 CSÖ-KO Tibor 1931 Daosi Oyu.a 1931 Ltenes Is.van 1933 Lszenyi Sándor 1935 Faragó Ouo 1931 FeKe.e Alargit 1929 Fogarassy Matild 1931 Fó.üi Jenő 1926 Gabányi László 1935 Gu,zon Locia 1935 Gu.yas János 1934 Guo.h lvan 1930 Ha.maj Zsuzsa 1937 Hayek Jenó 1934 Hegedűs István 1928 Horváth Elemér né 1928 Hódi Lász.ó 1934 Hodi János 1933 I.ly Antal né 1926 Jávor Mária 1937 Jud.k Zo. ián 1933 Junasz Pal 1929 Kanyó János 1936 Ka-ragi'.y Eta 1932 Ká.óczi M;háiy 1933 Kiss Eva 1926 Kintii Káimánmé 1926 Ki Ilik László 1927 Készei Ervin 1934 Kirá.yhid: Tibor 1929 Koiovics Lászlpné 1926 Komáromi Ede 1928 Kutschmann OHitiw 1930 Lukács László 1932

Bp. MTSK

K«csKemeiii Kinizsi SK Pe tol í '1 ervh.iv a iá. S K bp. Vóros Loiuogó SK bp. Voros Ateteor SK Pe:óíi ViSK

Bp.'Vörös Ateteor SK bp. Voros Lobogó SK bp. M t s K

bajai Építők SK Bp. Ha.adás SK

L>|J. l i d . u U a S S K

Petőfi Tervhivatal SK Peiofi Tervhivatal SK bp. Haiauas 3K Debreceni Ha.adás SK Kecskeméti Kinizsi SK Kecsikemeóii Kinizsi SK Bp. Ha.adás SK Petőfi Tervhvvaital SK

bp. Voros Looogó SK Bp. MTSK

bp. Haladás SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. M i S K

Kecskeméti Kinizsi SK Petőfi Tervhivatal SK

Bp. MTSK

Kecskeméti Kinizsi SK Petőfi Tervhivatal SK Bp. MTSK

Bp. MISK

Bp. Vörös Lobogó SK bajai Építőik SK Bp. Haladás SK Debreceni Ha.adás SK Vasas MAVAG SK Bajai Építők SK Bp. Honvéd SK Bp. Vörös Lobogó SK Petőfi VTSK

Bp. MTSK

Vasas AlAVAG SK Vasas AlAVAG SK Bajai Építők SK Bp. MTSK

Bp. Vörös Meteor SK Bp. Haladás SK

Név: Szül. idő:

Marthy Tibor 1932 AVatyas Zo.tán 1934 Mi J er lóbor 1934 Aiuieroaui Pálné l9z/

Mez oi i '1 í'bor 1926 Mészáros i.ona 1932 Aiouiai.iie FeLeáe liona lazti Mo.oiar Antanté 1930 Alomar AL.W.OS 19hó Mo.nar inirené 1933

Nagy Ferenc lyzö Nagy Aláirta 1928 Nagy Fereuoné 192/

Nugy uyorgy 1926 Novauvovsziity Lászlóné 1931

N y o a s LIMNÉ 1926 0..é Alaria 1929 Papp f e i e r 19d0 Pe.o Ete.ota 1934 PlesKo Imre 1934 kajszi A.aháir 1930 keanak Uezané 1930 San.ji-louh isiván 1936 Szabó Eva 1937 Szaoo Ágnes 1936 Szánó Jenoné 1926 SÍK.osi iv.ara 1931 Szegedi László 1933

SziaviK Kezso l9o3 Széke-y László 1932 Szocs Zo.ianné 1932 Tancsa Mottaiyné 190Ó Ttjnay ireni 1936

l a u a u uriió lóo3 Tax lmréné 1929 Te.egh. uyórgy 1927 Timar-üeng aotván 1923 Timár-Ueng Atltaoai 1924 Tojn uyorgy 19z8 Tóth Marta 1938 Tóth Lajos 1932

lo.gyesi Ágnes l9oó Ulucssa Emma 1935 Urmossy An;,KÓ 1934 Varga óándorné 1932 VáPKOnyi Edit 1923 V Veres Eva 1935 / Viragh István 1934

Vudi Ilona 1935 Z&.ros Tibor 1930

Lakíalvy László 1931 Partos György 1934

Sportkör:

Bp. Haladás SK

Bp. M I Ó K

Vasas MAVAG SK Bp. Vörcs Lobogó SK Vasas MA VAU 8K Bp. Eiore SK Petőfi tervhivatal SK Bp. E.őre SK Bp. Ha.adág SK Bp. Vörös LoDogó SK Bp. M t S K

Bp. Eiore SK

Pe.őfj Tervhivatal SK Vasas MAVAU SK Bp. Vörös Meteor SK Bajai Építők SK Bp. Előre bK Vasas AlAVAG SK Peiofi VTSK

Kecskeméti, Kinizsi SK Debreceni Ha.adás SK Feujii íervinvaia, öK Kecskeméti Kimzsj SK Bajai Epi.clk SK Petőfi ViSK

Bp. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Lobogó SK Bp. Ha.adás SK Bp. Ha.adas SK Debreceni Haiadás SK Bp. Vörös Me.eor SK Bp. Vörös Ateteor SK Petőfi Tervh.vaiaú SK Debreceni Haladás SK Bajai Epitök SK Bp. Ha.adas SK Bp. Haladas SK Bp. Haladas SK Petőfi VI SK Bajai Epíiók SK Vasas AlAVAG SK Petőfi Tervhivatal SK Petőii VtSK

Bp. Vörös Meteor SK Petőfi VTSK

Petőfi Tervhivatal SK Bp. Előre SK

Kecskeméti K.nizsi SK Peto.li VISK

Vaisas AlAVAG SK Bp. Honved SK Bp. Honvéd SK

Baranyai József Németh József Pazonyi János

Lovas

1933 Bp. Dózsa SK 1933 Bp. Dózsa SK 1933 Bp. Dózsa SK Motorkerékpár.

Baffia Tivadar 1928 Csepeli Vasas SK Csabai Béla 1928 Csepeli Vasas SK Gaál László 1933 Bp. Dózsa SK Harai József 1928 Bp. Előre SE Kollár István 1911 Bp. Honvéd SK Kozma Ferenc 1911 Bp. Előre SK

Atarkó Jenő 1934 V. L. L>Uli-X SK Pápa Marsovszki Gyula 1936 Műszaki Egyetem Hala Marsovszki Gyula

dás SK Máthé Sándor 1932 Bp. Dózsa Németh István 1927 BP. Dózsa

Pék István 1923 MSZHSZ Zalka Máté SK Rusznyák István 1928 BD. Honvéd SK

Szabó Andor 1925 Bp. Dózsa SK Vágó Peáta 1928 Bp. Vasas SK Monostori Ferenc 1931 Bp. Postás SK

(6)

Név:

Thome Mihály Tihanyi Lajos

Balla Béla dr. Bálás Béla Erdei István Gerlach József Hámori János Hídvégi László Lehr Katalin Kovács Ferenc Papp Bálint Papp Bálintné Siáik Ferenc Szapó Eva Szabó Magdolna Szőke Klára

Benedek István Karácsony László *

Szász Levente dr.

Deák Józsefné 1923 Gyönyörű József 1925 Hadady Eva 1926 Hegedűs Józsefné 1922 herke Ferenc 19U9 Horváth János 1918 Kecsmár István 1924 Moinar László 1920 Némelhy Tibor 1925 Pagit Eva 1925 Pásztor Sándor • 1909

Szecsei Denes dr. 19U6 Szeniirmai Lászlóné 1923 Berényi Dezsőné 1921 Farkas Sándor 1920 özv. GJacz Lórántné 1925 Horváth István 1917 Le'.enyei József 1922 Hámori István 1922

Ats Jenő Bocskai Imre Gyöngyösi László Stampai Imre Temes Judit Végvári László

Bucsy László Farkas László Fi János Galambos Jenő Gáli Endre Horváth Mihály Kovács Béla

Lámpagyár Zalka Máté SK Bp. Honvéd SK

bp. Fionved SK Bp. Honvéd SK Lámpagyár Zalka Máté SK Lámpagyár Zalka Máté SK Bp. Dózsa SK

Lámpagyár Zalka Máté SK Bp. Dózsa SK

Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Zaika Máté SK Bp. Zalka Máté SK Gamma Zalka Máté SK K.ement Gotitwa.d

Za.ka Máté SK Bp. Zai'kai Máté SK Gamma Zalka Máté SK Gamma Zalka Máté SK Kieiment Gottwa.d

Zaika' Máté SK

Bp. MTSK Bp. Előre SK Bp. Előle SK

Bp. Vörös Lobogó SK Bp. Előre SK

Kinizsi Tejért SK

Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Bp. Gyárépítő SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK

Név:

Kupecz Gyula 1926 Németh István 1918 ifj. Sárdi László 1934 Sárdi László 1906 Szabó Sándor 1935 Szalai István 1934 Tolnay Kálmán László 1924

Tóih József 1919 Váczi László 1928

Sportkör:

Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Balatonfüredi Vasas SK Szül. idő: Sportkör:

1934 Bp. Postás SK 1925 Bp. Postás SK

Műugrás.

1920 1912 1933 1938 1932 1916 1934 1905 1921 1925 1933 1934 1936 1928

Bp. Dózsa SK Bp. Fáklya SK Bp. Honvéd SK Bp. Honvéd SK Bp. Kinizsi SK Bp. Kinizsi SK Bp. Kinizsi SK Bp. Dózsa SK Bp. Honvéd SK Bp. Honvéd SK Honvéd SK Fáklya SK Bp. Honvéd SK Bp. Kinizsi SK Bp. Bp.

Öttusa.

1921

1918 Bp. Fáklya SK Bp. Fáklya SK Sí.

1917 Bp. Előre SK Sportlövészet.

Acs Istvám Barcza Ferenc Bay Béla Bódi László Császár Margit Dömö.ikii György dir. Erhardt T.vadar dr. E.ches Csaba Farkas László Forgács Ferenc Fö.di Attila Gábor Tamás Gerevioh ALadárné Hámori Jenő Hámorj Pál Kuruc z Imre Murai Antal Pacsiéri Kázmér

Somodi Lajos Soproni János Szerencsés József Trupkovicis Mária

Udvarh&yi István Bakonyi Péter Benedek Ferenc Delneky Károly Demeter Károly Dömölky Lívia Eszterhás Ernő Fülöp Bálint Gábor Béláné Ghimessy Sarolta

Gerevich Tiborné Gömörli Ágoston Gyuricza József Hajdú János Hatz József Homoródi Béla Holitza Róbert Kausz István Kelemen Vera Kelemen Zoltán Kenderessy Balázs Kenderessy Lajos Kléh-Reinle Tibor Marosi József Marosi Paula Mészáros Sándor Lator György Morvái Zsuzsa G. Molnár Lajos Rábi Gusztáv Szepessy László Thiering Rezső Zalai István

Vívás

1922 Bp. Dózsa SK 1925 Bp. Ha.adás SK 1907 Bp. Haladás SK 1932 Bp. ha.aaas SK 1919 Csepe.'i Vasas SK 1931 Bp. Haladás SK 1925 Bp. Dózsa SK 1912 Bp. Dózsa SK 1930 Bp. Dózsa SK 1913 Bp. E'.-cre SK 1931 Bp. Dózsa SK 1932 Bp. Dózsa SK 1910 Csapa i Vasas SK 1935 Bp. Haladás SK 1897 uyori vasas SK 1931 Bp. Dózsa SK 1929 Bp. Dózsa SK 1930 Bp. Dózsa SK 1928 Bp. Dózsa SK 1912 Bp. Dózsa SK 1934 Bp. Haladás SK 1930 Bp. Dózsa SK 1917 up. Dózsa SK '1933 Bp. Haladás SK

1926 Csepeli Vasas SK 1932 Bp. Haladás SK 1933 Bp. Haladás SK 1936 Bp. Haladás SK 1917 Bd. Vasas SK 1919 Bp. Honvéd SK 1925 Diósgyőri Vasas SK 1934 Bp. Haladás SK 1916 Miskolci Honvéd SK ,92i Építők Ut-Vasút SK ,934 Bp. Haladás SK ,904 Bp. Eiore SK

1904 Petőfi Tervhivatal SK 1905 P etőfi Tervhivatal SK

1923 V. M. AFORT SK 1932 Bp. Haladás SK 1934 Bp. Haladás SK 1921 Diósgyőri Vasas SK 1928 Bp. Haladás SK 1927 Bp. Haladás SK 1935 Bp. Haladás SK 1934 Bp. Haladás SK 1936 Bp. Haladás SK 1907 Csepeli Vasas SK 1913 Építők Ut-Vasút SK 1929 Bp Honvéd SK 1924 Építők Ut-Vasút SK 1924 Vasas Ganz Vagon SK 1928 Veszprémi Szikra SK 1903 Diósgyőri Vasas SK 1922 Petőfi Tervhivatal SK Oszás.

1936 1935 1927 1932 1930 1923

Vitorla.

1922 1912 1923 1924 1912 1908 1904

Szül. idő:

(7)

flO Budapest, 1954 február 20.

U T A S Í T Á S O K

AZ OTSB ELNÖKÉNEK 8800—10/1954. OTSB SZ. UTASITASA AZ 1954. ÉVI MHK ÉS NEGYEDÉVI BESZAMOLO JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL.

Testnevelési és sportmozgalmunk fejlődésélt, a a fejlesztési terv végrehajtását az elmúlt évek során jelentősen elősegítették azok a beszámoló jelentések, amelyek a sportkörök munkájáról — havonként, illetve negyedévenként —tájékoztatták a felsőbb sportszer- veket.

A beszámoló rendszer keretébe tartozó jelentések azonban — amellett hogy a vezetés munkáját meg- könnyítették — túlzottmértékű adminisztrációs mun- kát jelentettek alsóbb sportszerveink, különösen pe- dig sportköreink részére. Hiányossága volt beszámoló jelentési rendszerünknek az is, hogy a felterjesztett adatok nem támaszkodtak minden esetben (megfelelő bizonylatokra, ami megnehezítette az adatok valódisá- gának (hitelességének) ellenőrizhetőségét, s lehetősé- get nyújtott a hamis adatszolgáltatásra is.

E hiányosságok kiküszöbölése, a bizonylati elv fokozottabb mérvű érvényesítése, ezeken keresztül pe- dig egész beszámoló rendszerünk megszilárdítása ér- dekében sportszerveink adatszolgáltatását a KSH el- nökével egyetértésben a következők szerint szabályo- zom.

a) Az elmúlt években rendszeresített havi MHK (LMHK) jelentéseket 1954. április 1-vel kezdődőleg

az iskolai sportkörök, iskolák (beleértve az álta- lános, közép és főiskolákat, illetve egyetemeket vagy azok sportköreit, valamint a Munkaerötartalókok SE sportköreit is)

4 alkalommal (április 1, július 1, októberi és 1955 január 1.) negyedévenként kötelesek elkészíteni és fet- terjeszteni felsőbb szerveiknek.

A szakszervezeti és községi sportkörök

6 alkalommal (április 1, június 1, július 1, szep- tember 1, október 1, és 1955 január I) kötelesek MHK adatszolgáltatásra.

b) A negyedévi beszámoló jelentés keretében a nyilvántartott sportkörökről, a 8 kiemelt sportágban történt minősítésekről, valamint az ez évben megren- dezett társadalmi káderképző tanfolyamokról

április I-vel kezdődőleg már csak a TSB-knek kell számszerűen beszámolniok felsőbb szer- veik és a mellettük működő statisztikai szer-

vek felé

— a rendelkezésükre átló bizonylatok alapján — még- pedig április, július és október 1-én. A szöveges be- számoló jelentési kötelezettség azonban valamennyi sportegyesületi területi és országos elnökségre, vala- mint egyéb felsőbb sportszervre továbbra is érvényben marad, tehát ezek a szervek negyedévenként kötelesek beszámolni az OTSB felé a negyedévi munkatervi és egyéb feladatok végrehajtásáról.

c) Az évvégi beszámoló-jelentések elkészítését (amelynek rendszere hasonló lesz az elmúlt évihez) későbbi időpontban szabályozom.

Iskolai sportszervek feladata az MHK (LMHK) jelentések, valamint a negyedévi szöveges beszámoló jelentések elkészítésével kapcsolatosan.

Az iskolai sportkörök és iskolák (beleértve az ál- talános, közép és főiskolákat, iiletve egyetemeket vagy azok sportköreit, valamint a Munkaerőtartalékok SE sportköreit ,is)

4 alkdlommal: április, július, október és 1955 ja- nuár hónapban az 1-i helyezetnek megfelelően 3-ig kö- telesek a kitöltött MHK (:LMHK:) jelentéseket eljut- tatni felettes szerveikhez.

A jelentést a sportkörök 3 példányban töltsék ki és ebből küldjék meg

az 1. sz. példányt a felettes járási, várost (Buda- pest kerületi) TSB-nek

a 2. sz. példányt a járási, városi (Budapest kerü- leti) tanácsok VB oktatási csoportjainak

a 3. sz. példányt pedig helyezzék irattárba.

A jelentésnek tartalmaznia kell mindazoknak a nem sportköri tagoknak az adatait is, akik az iskola MHK (LMHK) próbázásaiba kapcsolódtak be.

Az iskolai összesítő szervek a beérkezett MHK (LMHK) jelentések alpján az iskolai összesítő kimu- tatást 2 pétdánuban töltsék ki és ebből küldjék meg:

az 1. sz. példányt a járási, városi (Budapest kerü- leti) tanácsok VB oktatási csoportjai a megyei (buda- pesti) tanácsok VB oktatási osztályainak, illetve a sportegyesületi területi elnökségek az országos elnök- ségeknek április, július, október és január hónapban 8-ig.

a megyei (budapesti) tanácsok VB oktatási osz- tályai az oktatásügyi minisztérium testnevelési és sportosztályának, iiletve a sportegyesületi országos elnökségek (Munkaerőtartalékok SE, Haladás SE) az

OTSB-nek a fenti hónapokban 15-ig.

a 2. sz. példányt az összesítő szervek helyezzék irattárba.

Az iskolai felsőbb sportszervek, beleértve a Munka- erőtarta'ékok és Haladás SE országos elnökségeit is negyedévenként szöveges beszámoló jelentésbein köte- lesek tájékoztatást adni felettes szerveiknek, illetve az OTSB-nek a negvedév folvamán végrehajtott munka- tervi és egvéb feladatokról, mégpedig a számszerű jelentésekkel egyidejűleg.

Szakszervezett' sportszervek és a Sznártákusz SE fel- adata az 1954. évi beszámoló jelentésekkel kapcsola- tosan.

A szakszervezeti sportkörök és a Szpártákusz SE sportkörei

fi alkalommal: április, június, július, szeptember, október és 1955 január hónapban az 1-i helyzetnek megfelelően 3-ig kötetesek eliuttatni a kitöltött MHK jelentéseket a felsőbb szerveikhez.

A ieiertéit a sportkörök 3 példányban töltsék ki és ebből küldjék meg

az 1. sz. példányt a felettes járási, városi (Buda- pest kerületi) TSB-nek,

a 2. sz. példányt az illető sportegyesület területi elnökségének,

a 3. sz. példányt pedig helyezzék irattárba.

(8)

A jelentésnek tartalmaznia kell mindazoknak a nem sportköri tagoknak az adatait is, akik az üzem, hivatal MHK próbázásalba kapcsolódtak be.

Az összesítő szervek a beérkezett MHK jelentések alapján a szakszervezeti összesítő kimutatást 2 pél- dányban töltsék ki és ebből küldjék meg:

az 1. sz, példányt a sportegyesületi területi elnök- ségek az országos elnökségeknek április, június, július, szeptember, október és január hónapban 8-ig,

az országos elnökségeik pedig a SZOT Testneve- lési és Sportosztályának, illetve az OTSB-nek ugyan- csak a fenti hónapokban 15-ig.

A 2. sz. példányt az összesítő szervek helyezzék irattárba.

A sportegyesületek országos elnökségei negyed- évenként szöveges jelentésben is kötelesek beszámolni a SZOT Testneve'ési és Sportosztálya, illetve az OTSB szervezés: főosztálya felé a negyedévi munkatervi fel- adatok végrehajtásáról.

i Községi sportkörök feladata az MHK jelentésekkel kap-

csolatosan A községi sportkörök

6 alkalommal: április, június, július, szeptember, október és 1955 január hónapban az 1-i helyzetnek megfelelően 3-ig kötelesek eljuttatni a felettes szervek- hez a kitöltött MHK jelentéseket. A jelentést a sport- körök 2 példányban töltsék ki és ebből küldjék meg

az 1. sz. példányt a felettes járási, városi TSB-knek a 2. sz. példányt ped:g helyezzék irattárba.

A jelentésnek tartalmaznia kell mindazoknak a

•nem sportköri tagoknak az adatait is, ákik az MHK próbázásokba bekapcsolódtak.

TSB-k feladatai az 1954. év| beszámoló-jelentésekkel kapcsolatosan

A Testnevelési és Sportbizottságok

az MHK (LMHK) jelentések alapján az összesítő kimutatást 3 példányban töltsék ki és ebből küldjék meg:

az I. sz. példányt a járási, városi (Budapest kerü- leti) TSB-k a megyei (:budapesti:) TSB-knek, április, június, július, szeptember, október és 1955 január hó- napban 8-ig

a megyei és budapesti TSB-k az OTSB-nek a fent megjelölt hónapokban 15-ig.

A 2. sz. példányt a járási, (városi) TSB-k a KSH járási (városi) felügyelőségeinek április, június, jú- lius, szeptember, október és 1955 január hónapban

8-ig. í A megyei (budapesti) TSB-k a KSH megyei, (:bu-

dapesti:) igazigatóságainak a fent megjelölt hónapok- ban 15-ig.

A 3. sz. példányt a TSB-k helyezzék irattárba.

A Testnevelési és Sportbizottságok negyedéven- ként kötelesek beszámolni a kiemelt sportágak fejlesz- téséről, az ezen sportágakban történt minősítésekről és 3 nyilvántartott sportkörök számáról, valamint a ne-

gyedév folyamán megrendezett társadalmi káderképző tanfolyamokról is. E jelentéseket a TSB-k az április, július, októben 1-i helyezet alapján 3 példányban tölt-

sék ki és küldjék meg:

az 1. sz. példányt a járási városi TSB-k a megyei TSB-knek, a budapesti kerületi TSB-k a budapesti

TSB-nek 8-ig,

a megye: és budapesti TSB-k az OTSB-nek 15-!g, a 2. sz. példányt a járási (városi) TSB-k a KSH járási (városi) felügyelőségeinek április, július és ok-

tóber 8-ig,

a megyei (budapesti) TSB-k a KSH megyei, il- letve budapesti igazgatóságainak a fent megjelölt hó- napokban 15-ig.

A 3. sz. példányt az összesítő szervek helyezzék irattárba.

A TSB-k negyedévenként a fenti határidőkre to- vábbra is kötelesek eikészíteni a negyedévi munkatervi jelentéseket és a társadalmi sportszövetségek jelenté-

seivel együtt kötelesek felterjeszteni a felettes szervek-

hez. 1

Felhívom az MHK jelentésre kötelezett vala- mennyi sportszerv figyelmét, hogy a jelentések rova- tainak kitöltésénél a bizonylati elv érvényesítése, a valós adatszolgáltatás érdekében különösen ügyeljenek a következőkre:

a) a „próbára jelentkezett" rovatokban csak azok jelenthetők számszerűen, akik az MHK személyi lapot kitöltötték és aláírták.

b) a „részpróbát tett" rovatokba csak azok szám- szerű adatai jegyezhetők be, akik legalább 3 próbát eredményesen teljesítettek,

c) a „jelvényt megszerezte" rovatokban csak azok adatai tüntethetők fel, akik az MHK jelvényt az ille- tékes TSB-től átvették.

A negyedévi beszámoló-jelentések kitöltésénéi a kiemelt sportágak fejlesztésére vonatkozóan a Testne- velési és Sportb:zottságok ügyeljenek arra, hogy

a) tervleljesités szempontjából minősített spor- tolóként csak az a sportköri tag jegyezhető be. akinek új (1954. évi eredmény alapján)), vagy az elmúlt évi- nél maagsabb osztályba történő minősítését az illeté- kes TSB elismerte és minősítési kérelmét az OTSB-hez postakönyvvel kimutathatóan felterjesztette.

b) Nem lehet bejegyezni azoknak a minősített sportolóknak számszerű adatait, akik 1954. évi ered- ményeikkel az elmúlt évben már megszerzett minősí- tésüket (osztályukat) erősítik meg, vagy az elmúlt évben szerzett minősítésük (osztályuk) meg nem erő- sítése következtében alacsonyabb osztályba nyernek besorolást.

• Az 1954. évi MHK és negyedévi beszámoló-jelen- tésekhez szükséges nyomtatványok sportszervezeten- kénti megküldéséről, március hónap folyamán intéz- kedem-

Budapest, 1954. február 13.

Kutas István s. k.

mb, hivatalvezető

(9)

Budapest, 1954 február 20. 41 AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—6/1954. OTSB SZAMÜ UTASÍTÁSA A SPORTMINÖS1TÉS EGYES SZABÁLYAINAK MÖDOSITASARÖL, A SPORTOLOK ÁT-

LÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 1. A sportminösítés szabályai 42• pontjának má-

sodik bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészítendő ki:

A kosárlabda, röplabda és kézilabda országos bajnokságokban részvevő csapatok sportoló: át.épésü- ket minden évben kizárólag december 15—31 között kérhetik é s az átlépés engedélyezése tárgyában- az OTSB dönt.

2. A sportminősítés szabályai 40. b/ pontjának utolsó bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészítendő ki:

Labdarúgó, kosárlabda, röplabda és kézilabda sportágakban a tényleges katonai szolgálat befejezése után a sportolók az átlépés engedélyezése után sem vehetnek részt a folyó évi bajnokságokban, ha a lesze- relés szeptember hó 1. napja után tcrtént.

3. Az I. osztálynál alacsonyabb minősítéssel ren- delkező azok a sportolók, akik

a) labdarúgás és röplabda sportágakban a buda- pesti I. osztályú és a megyei bajnokságokban, b) a kosárlabda sportágban a budapesti I. osz^

tályú és az összevont megyei bajnokságban, c) a kézilabda sportágban területi bajnokságban

(nagypáiya kézilabda), illetőleg a budapesti I.

osztályú és a megyei bajnokságban (kispálya, kézilabda),

d) birkózás, ökölvívás és asztalitenisz sportágak- ban az országos Béke Kupa sportköri csapatbaj- nokságban vesznek részt

1954 február hó 20. napjáig kérhetik m á s sport- körbe az átlépés engedélyezését, amennyiben a sport- minősítés szabályai 39. pontjában meghatározott elő- feltételek fennforognak.

4. Ha az átlépést 1954 február hó 20. napja után kérik, az átlépés a sportminősítés szabályai alapján engedélyezhető ugyan, azonban az átlépett sportoló a 3. pontban felsorolt bajnokságokban nem vehet részt.

5. A 3. pont alapján az átlépési kéréseket a terü- letileg illetékes MTSB-hez (BTSB-hez) kell beadni.

Az MTSB (BTSB) az 1954 február hó 20. napjáig beérkezett átlépési kérésekről 1954 február 25, napjáig összesítő kimutatást köteles készíteni, amely tartal- mazza:

a sportoló nevét, sportágát, a régi sportkör meg- nevezését, az új sportkör megnevezését, az MTSB (BTSB) megjegyzését, hogy a sportminősítés szabályaiban átlépésre előírt feltételek fenn- áillnak-e.

Az átlépéseik engedélyezéséről az MTSB (BTSB) csak az OTSB kiküldöttjének hozzájárulása alapján dönthet.

6. A 3—5. pontokban foglalt rendelkezések csak 1954. évre érvényesek. Minden egyéb vonatkozásban a sportminösílés szabályai irányadók.

Budapest, 1954. január hó 30.

Hegyi Gyula s. k.

elnök AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—9/1954. OTSB SZAMÜ UTASÍTASA AZ ISKOLAI OKTATASBAN MOKÖDÖ NEVELÖK SPORTSZERVEZETEKBE TÖRTÉNÖ

ATKÉRÉSÉRÖL A tervszerű hiunkaerőgazdálkodás feladatai meg-

kívánják, hogy a munkaerőigénylés minden területen, így az iskolai oktatásban foglalkoztatott nevelők te- rületén is tervszerűen történjék, mert csak így bizto- sítható a munkaerő igények zavartalan, kielégítése és az évközi áthelyezésekkel kapcsolatos zökkenők elke- rülése. Ezért az alábbiakat rendelem e'.:

1. Az iskolai oktatásban (általános- közép- és főiskolákon, egyetemeken) működő nevelőknek sport- szervezetekben történő áthelyezése iránti kérést kizá- rólag az OTSB személyzeti főosztálya útján szabad előterjeszteni.

A sportszervezetek nevelök átkérése céijából sem a járási vagy megyei (budapesti városi) tanács végrehajtóbizottsága oktatási osztályához, sem az oktatásügyi minisztériumhoz közvetlenül nem fordul- hatnak.

2. A nevelök átkérésére (áthelyezésére) vonatkozó igényt a sportszervezetek a tanévet megelőző év de- cember 31. napjáig, az 1954—55. tanévre vonatkozóan

1954 február 28. napjáig az OTSB személyzeti fő- osztályához az alábbi adatok feltüntetésével kell be- jelenteni:

A nevelő neve, milyen szakos, jeleniegi munkahe- lye; milyen időponttól kívánják átvenni, illetőleg mi- kor van számára létszámkeret biztosítva; melyik sport- szervezethez, milyen minőségben kívánják alkalmazni.

3. Az OTSB személyzet: főosztálya gondoskodik a 2. pont alapján beérkező átkérési igényeknek minden év január 31. napjáig — az 1954. évben március 15.

napjáig — saját javaslatával együtt az oktatásügyi miniszterhez történő továbbításáról.

Budapest, 1954 február 1.

Hegyi Gyula s. k.

elnök AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—8/1954. OTSB SZAMÜ UTASÍTASA A SPORTBERUHAZASOK ÜZEMBEHELYEZÉSÉNEK SZABALYOZASA TARGYABAN KIADOTT

8850—4/1953. OTSB SZAMÜ UTASITAS MODOS1TASAROL A 8850—4/1953. OTSB számú utasítás (meg-

jelent az OTSB Közlöny 1954. január 20. számában) 3. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. § (1) bekezdés: „A 100 ezer forintot megha- ladó, de 1 millió forintot el nem érő sportberuházást bizottság köteles átvenni. A bizottság elnökét és tag- jait az MTSB (BTSB) elnöke bízza meg. A bizott-

ságba Imeg kell hívni az illetékes szakszervezet, a sportegyesületi területi elnökség, az állami közegész- ségügyi felügyelet, a beruházási bank, a megyei

(budapesti) sportlétesítmények és sportszerek szakértő bizottsága és az OTSB képviselőjét."

Budapest, 1954 február 2.

Hegyi Gyula s. k.

elnök

(10)

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—5/1954. OTSB SZAMC UTASÍTASA A KOSÁRLABDA JÁTÉKVEZETŐK MINŐSÍTÉSÉRŐL

A kosárlabda játékvezetők elméleti színvonalának növelése, fejlődésük lemérése és minősítés: fokozatuk megállapítása céljából szükséges az összes kosár- labda játékvezetők újbóli minősítése.

Ennek végrehajtása céljából az alábbi utasítást adom ki:

1. Az összes minősített (országos, I. osztályú, II. osztályú, III. osztályú) kosárlabda játékvezetőket újból kell minősíteni.

2. Az újbóli minősítés továbbképző tanfolyamon részvétel és azt követő vizsga alapján történik.

3. A továbbképző tanfolyamokat és vizsgákat 1954. február egyik vasárnapján kell lebonyolítani A továbbképző tanfolyamok és vizsgák megszervezéséről a kijelölt MTSB-k (BTSB) kötelesek gondoskodni. A kijelölt MTSB, a megyei társadalmi sportszövetség

(-ek) útján gondoskodik arról, -hogy a területen mű- ködő összes kosárlabda játékvezetők a tanfolyamon résztvegyenek.

4. A továbbképző tanfolyam minimális időtar- tama 5 óra.

A továbbképző tanfolyam anyaga: a kosárlabda játékszabályok III. módosított kiadásának (1953. évi)

19, 23, 24, 26—34. és 39—122. szabálypontjai.

A továbbképző tanfolyam előadója a helyi (me- gyei) társadalmi sportszövetség játékvezető tanácsá- nak elnöke.

5. A tanfolyamon résztvett játékvezetőket vizs- gára keli bocsátani. Vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyamon résztvett. A vizsgát ugyanaznap kell

lebonyolítani, mint a továbbképző tanfolyamot.

A vizsgabizottság elnöke a továbbképző tanio- lyam előadója, tagjai a megyei kosárlabda társadalmi sportszövetség elnökségének egyik tagja és az MTSB megbízott előadója.

6. A vizsgabizottság a vizsga eredménye és az 1953. évi működés figyelembevételével teszi meg ja- vaslatát a játékvezetők minősítésére.

A II. és III. osztályú játékvezetők minősítésére vonatkozó javaslatot az MTSB-hez, az I. osztályú és országos játékvezetői minősítésre vonatkozó javasla- tot az OTSB labdajátékok osztályához kell felterjesz- teni. A javaslathoz csatolni kell a vizsgajegyzőkönyv 2 példányát, amelyet a vizsgabizottság tagjai írnak alá- (A vizsgajegyzőkönyvet és a minősítésre vonat- kozó javaslatot legkésőbb 1954 március 6. napjáig kell — a már említett megkülönböztetés szerint — az MTSB-nek, illetőleg az OTSB-nek megküldeni.)

A II. és III. osztályú minősítésekről az MTSB dönt.

Az I. osztályú és az országos minősítésre java- soltak tekintetében az Országos Játékvezetői Tanács véleményének kikérése után dönt az OTSB, a döntést a megküldött jegyzőkönyv egyik példányára rávezeti ós azt 1954 március 15-ig visszaküldi az MTSB-nek

(BTSB-nek).

7. A jelen utasítás alapján országos játékvezetői minősítést szerzett játékvezetők nyilvántartásáról az OTSB, a többi játékvezetők nyilvántartásáról — to- vábbi intézkedésig — az illetékes MTSB-k kötelesek gondoskodni.

8. A játékvezetők a továbbképző tanfolyamon és vizsgán saját költségükön vesznek részt.

Az illetékes TSB kérésére és költségére az Orszá- gos Játékvezető Tanács küld ki előadót. Az erre vonat- kozó kérést az MTSB legalább 2 héttel a továbbképző

tanfolyam megtartása előtt küldje meg az OTSB labdajátékok osztályának.

Budapest, 1954 január 21.

Hegyi Gyula s. k elnök

J O G S Z A B ÁLYTÁJÉKOZTATÓ

AZ OKTATASÜGYI MINISZTER 88—1/1954. O. M. sz. UTASÍTÁSA A KOLLÉGIUMI TANULOK SPORTOLASAROL A kollégiumban lakó tanulók MHK- és sportköri fog-

lalkozáson való részvételét a 88—01184/1952. KM. sz.

utasítás II. részének egyidejű hatályonkívül helyezése mel- lett az alábbiakban szabályozom:

1. Az iskolák igazgatói az MHK- és sportköri órákat olyan időpontokra állítsák be, hogy azon a diákotthoni ta- nulók a tanulmányi idő legkisebb megzavarásával tudja- nak részt venni.

2. Az MHK-órákon a próbára jelentkezett összes ta- nulók tanulmányi eredményeiktől függetlenül résztvehet- nek. Ennek ellenőrzésére a jelentkezett és diákotthonban lakó tanulók névjegyzékét az iskola testnevelő tanára a diákotthon igazgatójának megküldeni köteles. Az MHK- foglalkozásokon részvevő tanulók részére a diákotthon igazgatója a tanulási idő megkezdését legfeljebb 1 órával későbbre teheti.

3. A fentiek a sportköri foglalkozásra is érvényesek azzal, hogy azon az iskolai sportkörök tagjai vehetnek részt. Azonban a két foglalkozás nem eshetik ugyanarra, vagy egymásután következő két napra. A sportköri fog- lalkozáson csak azok a tanulók vehetnek részt, akiknek

tanulmányi eredménye legalább közepes. A tanulmányi eredmény legkisebb hanyatlása esetén az otthon igazga- tója az engedélyt köteles megvonni.

4. Iskolánkívüli sportegyesület munkájában azok a diákotthoni tanulók vehetnek részt, akiknek tanulmányi eredménye legalább közepes. Ezek a foglalkozások nem lehetnek a tanulási idő előtt. A diákotthoni tanulók heten- ként összesen két alkalommal 2 órás, összesen 4 órai sport- foglalkozáson vehetnek részt, beleértve az MHK-, sportköri és sportegyesületi foglalkozásokat is.

5. A Nevelési Bizottságok vegyék fel a kapcsolatot a kollégiumi igazgatókkal és rendszeresen tájékoztassák az igazg tókat a sportköri foglalkozáson részvevő diákotthoni tanulók magatartásáról. Az igazgatók pedig a Nevelési Bizottságot tájékoztassák a tanulók tanulmányi ered- ményéről.

Budapest, 1954 január 22.

Dr. Jóboru Magda s. k.

miniszterhelyettes.

(11)

flO Budapest, 1954 február 20.

3 651—20/1954. P. M.

VALLALATI KULTURÁLIS- ÉS. SPORTALAP LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ IGAZGATÓI ALAPRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK MÓDOSITASA

I.

A kulturális- és sportalapra vonatkozó rendelkezések.

A minisztertanácsnak a vállalati kulturális- és sport- alap létesítése tárgyában hozott 2004/3/1954. számú hatá- rozata alapján a Szakszervezetek Országos Tanácsával és az illetékes miniszterekkel egyetértésben a következőket rendeJem:

1. §•

(1) A vállalatok meglévő kulturális és sportintézmé- nyeinek fenntartási és minimális működési költségeit költ- ségvetési kiutalásból kell biztosítani. Az e célra előirány- zott támogatást kulturális és sportalap címén kell a költ- ségvetésben előirányozni, a vállalatoknál pedig az igaz- gatói alaptól különválasztva kezelni és e'számolni. A kul- turális és sportalap évközben fel nem használt eszközeit a vállalatok — a különleges alapokra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően — a következő évre átvihetik.

Az igazgatói alapról szóló határozat érte'mében je- lentősnek minősített intézmények állami költségvetésből történő külön finanszírozásának rendszere megszűnik. Az

1953. évben kiemelt kulturális intézmények fenntartási költségeit tehát a kulturális és sportalapból kell fedezni.

(2) A kulturális és sportalap mértéke minisztériumi szinten a tervezett éves munkabfralao 09%-a. A miniszter ai .minisztériumi szinten kiszámított keret 5%-ából az előre nem látható évközi szükségletek fedezésére minisztériumi tartalékot képezhet. A kulturális és sportalapnak tehát csupán a minisztériumi tartalékkerettel csökkentett össze- gét kell a vállalatok között előre felosztani.

(3) Egyes vállalatok kulturális és sportalapját meg- illető térítést a miniszter az illetékes szakszervezet köz- ponti vezetőségével egyetértésben forintban (tehát nem vállalati kulcsok szerint) — a vállalatok népgazdasági jelentőségét, valamint a vállalatok kulturális és sport- intézménvekkel va'ó ellátottságát figyelembevéve — min- den év elején állapítja meg.

A vállalatonkénti támogatás kidolgozásának menetére vonatkozóan az érdekelt minisztériumok és szakszerveze- tek közvetlenül állapodjanak meg.

(41 A tanácsok irányítása alá tartozó vállalatokat kulturális és sportalap címén tervezett átlagos évi állomá- nyi létszámuk után évenként, dolgozónként általába" 80 Ft támogatás illeti meg. Kivételt kéoeznek az ingatlan- kezelő vállalatok, ezeknél a támogatás összegét évenként és dolgozónként 50 Ft-tal kell számítani.

(5) A kulturális és sportalan összegét a két cél között minisztériumi (tanácsi) és vállalati szinten egvaránt álta- lában úgy kell felosztani, hogy kulturális támogatásra az alap 55%-a, sporttámogatásra pedig 45%-a iusson. A fenti megosztási aránytól indokolt esetben vállalati szinten el lehet térni, ha az érintett vál'a'at már meglévő intézmé- nyeinek szükségletei ezt indokoliák. Az általános megosz- tási aránytól való eltérés engedélyezéséről a minisztérium- nak és az illetékes szakszervezet elnökségének egvetértő- leg, mindenkor az év eleién, a kulturális és snortaiap vál- lalatonkénti kereteinek megállapításával egyidejűleg kell döntenie.

(6) Fgves vállalatokat megillető támogatás évközben végrehajtandó kivételes módosítását (űi vállalatok létesí- tése, meglévők átszervezése, vagy megszüntetése esetén) a minisztériumok ugyancsak az illetékes szakszervezet elnökségével egyetértésben állapítják meg.

(7) A minisztériumok a ku'turáb's és snortalannak az illetékes szakszervezettel egyetértésben Ha'aWtott vál- lalatonkénti összegét olyan időpontban köte'esek vállala- taikkal közölni, hogy azokat a vállalatok éves pénzügyi tervük kidolgozásánál már felhasználhassák.

(8) A költségvetési kiutalással biztosított kulturális és sportalapra tekintettel az igazgatói alap tervezési mér- tékét megfelelően csökkenteni kell.

2. §.

(1) A vállalati kulturális és sportalappal kapcsolatos kiadásokat a költségvetésben 41. Alkalmazottak kulturális támogatása rovaton, 2. Vállalatok kulturális és sport- támogatása tétel alatt kell előirányozni.

(2) A kulturális és sportalap céljaira költségvetési- leg biztosított támogatást — negyedéves ütemezésének megfelelő összegben — a szaktárcák negyedévenként egy tételben előre bocsássák a vállalatok rendelkezésére. Ezeket az összegeket a gyors lebonyolítás érdekében közvetlenül az Országos Takarékpénztár fiókjaihoz kell átutalni a vállalatonként megnyitott „Kulturális és sportalap szám-

lára".

(3) A kulturális és sportalap vállalatonkénti össze- geinek jóváhagyásáig felmerülő kulturális és sportkiadá- sok fedezetére a minisztériumok (tanácsok) bocsássanak előleget a válla'ataik rendelkezésére. Az előleg címén fo- lyósított összeg azonban nem haladhatta meg a vállalat negyedéves tervezett béralapjának 0.5%-át. Az első ne- gyedévi ellátmány teljes összegét csupán a vállalati tá- mogatások összegeinek végleges jóváhagyása után lehet folyósítani. Ekkor azonban a már folyósított előleget a támogatás összegéből le kell vonni.

3. §.

(1) A kulturális és sportalapból a következő kiadások fedezhetők:

a) Kulturális nevelőmunkával kapcsolatos kiadások, ideértve a kultúrotthonok. kultúrtermek, kultúrszobák. ol- vasótermek és egyéb kulturális létesítmények, intézmények (pl. filmvetítők, színjátszó, tánc- és egyéb művészeti cso- portok, kulturális és szakkörök, könyvtárak) fenntartási és működési költségeit, továbbá a kulturális rendezvények- kel kapcsolatos kiadásokat, valamint a kulturális intéz- ményeknél foglalkoztatottak (kultúrotthonok, kultúrtermek, könyvtárak alkalmazottai és a szakkörvezetők, oktatók) illetményeit és azok után járó közterheket:

b) sportkiadások, ideértve a sportkörök, sportcsopor- tok és sportlétesítmények fenntartásával, verseny- és egvéb rendezvényeivel kapcsolatos költségeket, a sportoktatók, szervezők és itt foglalkoztatott egyéb dolgozók illetményeit és azok után járó közterheket;

c) bármilyen kulturális és sportcélt szolgáló beszer- zéssel kapcsolatban felmerült kiadás, kivéve azokat a be- ruházásokat, amelyek fedezete a népgazdasági tervben biztosítva van.

(2) A kulturális és sportalapból elsősorban a meglévő kulturális és sportintézmények fenntartási költségeit kell biztosítani. Ezeknek a kulturális és sportalap eszközeit meghaladó igényeit az igazgatói alapból, a szakszervezeti díjaknak a szakszervezeti alapszerveknél visszamaradó összegeiből, a különféle rendezvények bevételeiből vagy egyéb rendeltetésszerű forrásokból lehet kielégíteni.

(3) A vállalatok létszám- és béralapterveikben a már meglévő kulturális intézmények és létesítmények működé- séhez szükséges létszámkeretről és béralapról gondoskodni tartoznak. A kulturális nevelőmunka ferén fog'a'kn/tt-ttott függettienftett munkával'a lók a vállalatok állományába tartoznak, felvételükről és elbocsátásukról azonben a szak- szervezeti bizottság dönt. A sportszervek által foglalkoz- tatott alkalmazottak létszámkeretét és béralapját nem a vállalat, hanem a sportegyesület tervében kell előirá-

nyozni.

4. §.

(1) A kulturális és sportalap éves felhasználási elő- irányzatát (költségvetését) a szakszervezeti bizottság a vállalat igazgatójával egyetértésben készítse el. A felhasz- nálási előirányzatot (költségvetést) az illetékes szakszer- vezet elnöksége által kijelölt szerv (területi bizottság, szakszervezeti központ stb.) hagyja jóvá. Vita esetén az illetékes szakszervezet elnöksége a szakminiszterrel egyet- értésben dönt.

(12)

(2) A felhasználási előirányzat (költségvetés) elkészí- tésénél figyelembe kell venni a különféle rendezvényekből vagy egyéb forrásokból származó bevéte'eket: kiadásokat azonban mindenkor csupán a tényleges bevételek ereiéig szabad teljesíteni. Fedezetlen kiadások teliesítése (válla- lati saját eszközök kulturális és sport, vagy egyéb jóléti célra történő engedély nélküli felhasználása) pénzügyi fegyelemsértésnek minősül. Az engedély nélküli felhaszná- lókat a minisztériumok tartoznak fegyelmi úton felelős- ségre vonni.

A kultúrotthonok és más kulturális intézmények, vala- mint a kulturális nevelömunkával kapcsolatos különféle rendezvények bevéte'eit csak a kulturális nevelőmunka céljaira szabad felhasználni.

(3) A felhasználási előirányzatot a szakszervezeti bizottság széles körben vitassa meg a vállalat do'gozói- val. A felhasználási terv teljesítéséről a szakszervezeti bi- zottság a dolgozóknak negyedévenként köteles beszámo'ni.

(4) A kulturális és sportalap minisztériumi tartaléká- ból a váHia'atok támogaitáisit csalk az. lilletékes szakszerve- zeten keresztül igényelhetnek. A minisztériumi tartalék felhasználásáról a miniszter az illetékes szakszervezettel egyetértésben dönt. Az engedélyezéssel egvideiííleg meg kell határozni a folyósított összeg rendeltetését is.

Azok a minisztériumok, amelyek nem egy, hanem több szakmai szakszervezettel állnak kancsolatban, a Szakszer- vezetek Országos Tanácsával egyetértésben már az év ele- jén határozzák meg, hogy tartalékkeretükön belül az egves szakmai szakszervezetek éves viszonylatban milyen összeg erejéig véleményezhetnek támogatásokat.

(5) A vállalatok a kulturális és soortalap felhasznált eszközeinek a kulturális és sportcél közötti megoszlásáról mérlegbeszámolójuk keretében az igazgatói alap felhasz- nálására vonatkozó részben külön beszámolni tartoznak.

Az iparági (igazgatósági) és minisztériumi szintre össze- sített adatokat a minisztériumok bocsássák az illetékes szakszervezetek és a SZOT Elnökségének rendelkezésére.

5. §.

(1) A vállalatoknak az Országos Takarékpénztárnál vezetett kulturális és sportalap számláin felett a rendel- kezési iog — a felhasználási terv foglalt keretek között — a szakszervezeti bizottságot illeti meg. Az utalványozási iog a szakszervezeti bizottság elnökét és a vállalati fő- könyvelőt. illetve helyettesét egvüttesen illeti meg.

A kulturális és snorta'an eszközeinek felhasználásáról folyamatos nyilvántartásokat (könyvelést) kell vehetni. A nyilvántartások vezetésére vonatkozólag az O. SZ. R. 61.

sz. tájékoztatója (P. K. 1953. évi 44. sz.) nvuit értelem- szerű felvilágosítást. Az elszámolások rendiéért a vál'a- latok főkönyvelője felelős, akit ezért az Országos Takarék- pénztár felé a szakszervezeti bizottság elnökével együttes aláírási iog illet meg.

(2) Ame'v vállalatnál a váltalati kultúrintézmények- nek, vagv vállalati sportkörnek önálló csekkszámlája van, az ezeket megillető támogatásokat a ku'turális és snort- alao számláról a célszerinti csekkszámlára kell átutalni és onnan felhasználni.

(3) Azoknál a vállalatoknál, ahol közös kulturális és sportintézménvek vannak fnl. kultúrotthonok. sportkörök), a kulturális és snortalaoból ezek fenntartására szolgáló hozzájárulás mértékét az érdeMt szakszervezeti bizottsá- gok és vállalati igazgatók együttesen határozzák meg.

II.

Az igazgatói alapra vonatkozó rendelkezések.

6. §.

A 2004/3/1954. sz. m i n i s z t e r ' a n á n c j határozat a'aDi'án az igazgatói alapról szóló 2109/36/1952. számú miniszter- tanácsi határozat (Magyar Közlöny 1953 február 5-i szá- ma) szövegén a következő módosításokat kell átvezetni:

(1) A határozat 7/b. pontjának utolsó mondatát tö- rölni kell.

(2) A határozat 8. pontja helyébe a következő szöve- get kell írni: ,,A terv szerinti és a terven felüli nyereség- ből az igazgatói alap részére járó ősszeg nem haladhatja meg a munkabéralap évi összegének minisztériumonként megállapított legfeljebb 2.1%-át."

(3) A határozat 15. pontja helyébe a következő szö- veget kell írni: „Az igazgatói alap jutalmazási és főiéti részre oszlik. A jutalmazási rész az alap 45%-a, a ióléti rész az alan 55%-a. A minisztériumi tarta'pH'eretből az igazgatói alapba u V t összeg rendé!tétése felől ai minisz- ter esetemként intézkedik.

(4) A határozat 22. pontia helyébe a következő szö- veget kell írni: „Az igazgatói alap jóléti részéből első- sorban a már meglévő intézményeknek a kulturális és sportalapot meghaladó fenntartási költségeit kell fedezni.

Az igazgatói alap ióléti részének felhasználása felől az igazgató a felhasználási terv keretén belül a szakszerve- zeti bizottság véleménye alapján dönt."

(5) A határozat 25. pontja helvébe a következő szöve- get kell írni: „Az igazgatói alap felhasználására nézve a vállalat igazgatója a szakszervezeti bizottság meghallga- tásával minden negyedévben — a tervleliesítés alapján és az igazgatói alap egvéb forrásaiból rendelkezésre álló összegek figyelembevételével — készítsen felhasználási előirányzatot.

Az igazgatói alapból a kulturális és sportcélokra for- dítható összegek felhasználására a szakszervezeti bizott- ság a kulturális és sportszervek vezetőinek bevonásával készítsen részletes költségvetést. Az igazgatói alao negyed- éves felhasználási előirányzata, továbbá a kulturális és sportalap előirányzata között szoros összhangot kell te- remteni. Az igazgatói alanból egyik negyedévben fel nem használt összeget a következő évre lehet átvinni."

(6) A határozat 31. pontja helyett a következő szöve- get kell írni: „A vállalati napköziotthonok és bölcsődék fenntartási költségeit, továbbá a veszteséges vállalatokat megillető igazgatói alap térítést és a dolgozók egyszeri segélyezésére szolgáló összegeket közvetlenül az állami költségvetésből kell biztosítani."

(7) A határozat 33.. 39., 40. és 41. pontját törölni kell.

Budapest, 1954. február 2.

Olt Károly s. k.

pénzügyminiszter.

HIBAKIIGAZITAS

Az OTSB Közlöny 1954 január 20-i számában, a Serdülő sportolók versenyzési szabályzata az atlétikában"

című közleményben a lányok részére rendezendő verseny- számok közé a gerelyhajítást is be kell venni.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :