• Nem Talált Eredményt

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban"

Copied!
32
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A megújuló energia hasznosítási projektek támogatása a Környezet és Energia Operatív Programban

Szántó Szilvia

Tanácsos

Környezetfejlesztési Főosztály KvVM

szantosz@mail.kvvm.hu

Geotermikus Energia

Szeged, 2007. november 22.

(2)

Tartalom

• Fejlesztéspolitikai keretek

• Egyes konstrukciók bemutatás

• Pályáztatási rendszer

• Információk, elérhetőségek

(3)

Jelenleg a magyar energiapolitikában kezelendő fő kihívások:

• Energiaimport függőség (több mint 70%)

• Ellátásbiztonság

• Az energiahordozók drágulása

• Az éghajlatváltozás kezelése

• Az EU energiapolitikájával való összhang

• FOKOZOTTAN ELŐTÉRBE KERÜL AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG, A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE

Háttér

(4)

Háttér

Magyarország Energiapolitikája 2007-2020: GKM koordinálásával készül.

Energiahatékonyság, -takarékosság: vonatkozó EU irányelv alapján évi 1% megtakarítást kell elérni. GKM koordinálásával készül az

„Energiahatékonysági Cselekvési Terv”.

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2007-2020: GKM koordinálásával készül

CO2 kibocsátás csökkentés: 20 %-t kell elérni EU szinten 1990-es bázisévre vonatkoztatva. KvVM koordinálásával készül a

„Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia”.

(5)

EU fejlesztési források

• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

• Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT):

– Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) – Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP):

technológia korszerűsítés

– Regionális Operatív Programok (ROP ):

településrehabilitáció

(6)

Támogatási programok, források

• Új Magyarország Fejlesztési Terv – Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2007-2013. – Kohéziós Alap

„Megújuló energiaforrás felhasználás növelése” prioritási tengely, 68 Mrd Ft

„Energiahatékonysági fejlesztések” prioritási tengely, 42 Mrd Ft

• Regionális Operatív Program (ROP) – Európai Regionális Fejlesztési Alap

Közép-magyarországi Régió

• Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia (ÚMVST) – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

• Gazdasági Operatív Program

• Nemzeti Energiatakarékossági Program

• Lakossági energiatakarékossági hitelprogram

(7)

ÚMFT forrás megosztás (7000 Mrd Ft)

GOP 10,0%

KözOP 25,0%

KEOP 16,7%

KMOP 5,9%

ROPok 17,2%

VOP 1,4%

TÁMOP 14,0%

ÁROP 0,6%

EKOP 1,4%

TIOP 7,8%

(8)

Környezeti és Energia Operatív Program

KEOP

1 332 Mrd Ft

(9)

KEOP forrás megoszlás

Hulladék 9%

Szennyvíz 29%

Projekt előkészítés

4%

Technikai segítségnyújtás

2%

Vízbázis-védelem 0%

Fenntartható életmód és fogyasztás

2%

Természet- védelem

3%

Rekultiváció 7%

Vízgazdálkodás 6%

Kármentesítés 3%

Ivóvíz Energia- 15%

hatékonyság 3%

Megújuló energia 5%

Árvíz 12%

(10)

Környezeti és Energia Operatív Program prioritásai

A megújuló energiahordozó - 68 felhasználás növelése

Hatékonyabb energiafelhasználás 42

192 ivóvíz minőség javítás

117 hulladékgazdálkodás

398 szennyvíz kezelés

707 Egészséges, tiszta települések

Mrd Ft

(11)

21 Technikai segítségnyújtás

53 Projekt előkészítés

21 Fenntartható életmód és fogyasztás

37 Természeti értékeink jó kezelése

6 vízbázis- védelem

86 rekultiváció

42 kármentesítés

83 vízgazdálkodás, VKI

165 árvízvédelem

382 Vizeink jó kezelése

Mrd Ft

Környezeti és Energia Operatív Program prioritásai

(12)

KEOP pályázati kiírások – 2007. szeptember 18.

max. 100 10-14,5

10-50 10-50 100 100 100 max. 100

max. 90 max. 85

Támoga- tás mértéke

(%)

Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a 5,2 közigazgatásban

8,6

Energetikai hatékonyság fokozása

Harmadik feles finanszírozás - energetikai hatékonyság 1,84 fokozása

13,26

és/vagy villamosenergia előállítás támogatása

Élőhely és élettelen természeti értékeink megőrzése, vona-las 5,8 létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése

Élőhelyvédelem, élőhelyhelyreállítás, vonalas létesítmények 1,7 természetkárosító hatásának mérséklése

Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek 0,8 megőrzése és helyreállítása

59,27

A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása

56,3

Ivóvíz minőség javítása

188,63

Szennyvíz- elvezetés és tisztítás

2007- 2008 keret (Mrd Ft)

A pályázati kiírás időpontja: 2007. szeptember 18.

A pályázatok beadásának első napja: 2007. október 24.

(13)

Nagy:

5-10 Közepes:

max. 30 max. 100 max. 100 max. 100 max. 100 max. 100 max. 100 max. 70

Támoga- tás mértéke

(%)

Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének 5 támogatása, nem került kiírásra, bizonytalan időre elhalasztva

1

Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése

8,31

Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése

Vízgyűjtő gazdálkodási tervek, árvíz kockázati térképezés és 3,5 stratégiai kockázatkezelési terv készítés

16,67

Komplex vízvédelmi beruházások

0,4

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések

62,24

Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

73,46

Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek

2007- 2008 keret (Mrd Ft)

A pályázati kiírás időpontja: 2007. november 6.

A pályázatok beadásának első napja: 2007. december 12.

KEOP pályázati kiírások – 2007. november 6.

(14)

max. 95 max. 95 50-100 max. 100 max. 100 max. 85

Támoga- tás mértéke

(%)

0,502

Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

1,116

Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások

Élőhelymegőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális 1,90 fejlesztés

2,43

Vízbázisvédelem

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring 1,5 rendszerek fejlesztése

Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék 0,9 kezelése

2007- 2008 keret (Mrd Ft)

A pályázati kiírás időpontja: 2008. január 10.

A pályázatok beadásának első napja: 2008. február 15.

KEOP pályázati kiírások – 2008. január 10.

(15)

Megújuló energia

(16)

Uniós stratégiai célok

• Az össz-megújuló energia termelés 2010-re a jelenlegi 6%-ról 12%-ra, 2015-re 15%-ra, 2020- ra 20%-ra kell növelni

(a tagállamoknál differenciált vállalás lesz az adottságok, lehetőségek függvényében)

• A zöld villamosenergia részarányát 14,8%-ról 2010-re 22,1%-ra növelni

• A bio-üzemanyag részarányt 2010-re 5,75%-ra,

2015-re 8%-ra, 2020-ra 10%-ra kell növelni.

(17)

Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, 2007-2008

Vállalkozások;

Központi költségvetési szerv és intézményei;

Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok kistérségi társulásai, valamint a

felügyeletük alá tartozó

költségvetési szervek és azok intézményei;

Közhasznú szervezetek;

Többségi önk. vagy állami tulajdonú gt-k; Egyházi jogi személyek és intézményeik;

társadalmi szervezetek; ezek konzorciumai.

Kedvezményezettek köre

és/vagy villamos- energia- előállítás támogatása

Konstrukció neve

10-50%

Magán- tulajdo nagy- vállalat ok:

100 m - 800 m Ft;

Egyéb kedvez- ménye- zettek:

1 m – 500 m Ft

13,26 Mrd Ft Egy-fordulós

nyílt pályázat

Támo- gatás mértéke Projekt

méret Támo-

gatás kerete Eljárás

Jelen konstrukció keretében a támogatás 25 % -áig előleg nyújtható.

(18)

Támogatható tevékenységek

Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1): d), e), f), n):

Energiatermeléshez használható előkészített

bio-tüzelőanyag (faapríték, pellet, bála), vagy

szennyvíziszapból nyert (szárított, brikettált, illetve formázott) tüzelőanyag

előállítására szolgáló termelő kapacitások létrehozása.

Biomassza-felhasználás (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1): d), n):

szilárd biomasszával történő, kis kapacitású (legfeljebb 20 MW villamos teljesítményig) kapcsolt- és közvetlen villamosenergia-termelés vagy közvetlen hőenergia termelés

szennyvíziszap, használt sütőolaj, illetve állati zsiradék energetikai célú felhasználása

Biogáz termelés és felhasználás (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1):f), n):

Növényi és állati eredetű anyagokból, illetve szennyvíztisztító telepeken képződő szennyvíziszapból előállított biogáz, valamint depóniagáz alapú közvetlen hőtermelés, közvetlen vagy kapcsolt villamosenergia-termelés.

Az fermentációból visszamaradó kirothadt anyag mezőgazdasági célú hasznosításához szükséges beruházási elemek a projektek keretében elszámolhatók.

Geotermikus energia hasznosítása (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3.

§ (1): g), n): közvetlen hőtermelés

Hőszivattyús rendszerek telepítése (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. §

(1): h), n)

(19)

Támogatható tevékenységek

Napenergia hasznosítása (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1): i), n):

– napelemek (fotovoltaikus rendszerek) telepítése villamosenergia-termelésre, – napkollektoros rendszerek telepítése használati melegvíz és fűtési hőenergia

előállítására

– energiatudatos építészeti megoldások alkalmazása, passzív nap-

energiahasználat az épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekében

Vízenergia-hasznosítás (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1): j), n):

– Meglévő vízerőművek élettartamának növelése, hatásfokának javítása – új vízerőművek létesítése, legfeljebb 5 MW villamos teljesítményig

Szélenergia-hasznosítás (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1): k), n):

– Elsősorban helyi igényeket kielégítő, 500 kW-ot meg nem haladó teljesítményű szélerőművek

Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése (23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 3. § (1):

d), f), g), n)

(20)

Kiegészítések

• Fenti tevékenységek egymással, illetve az Energetikai hatékonyság fokozása c. (Kódszám: KEOP-2007-5.1.) pályázati konstrukció támogatható tevékenységeivel kombináltan is alkalmazhatók.

• Többségi magántulajdonú nagyvállatok kizárólag kapcsolt hő - és villamosenergia- termelést

megvalósító projektekkel jogosultak pályázni. A

kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésnek legalább

a 60%-os összhatásfokot el kell érnie.

(21)

Hatékony energia-felhasználás, 2007-2008

Harmadik feles

finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok Központi költségvetési szerv és intézményei;

helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi

önkormányzatok, önkormányzatok kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok

intézményei;

Közhasznú szervezetek;

Többségi önk. tulajdonú gt-k; Egyházi jogi

személyek és

intézményeik; KKV-k;

társadalmi szervezetek.

Kedvezményezettek köre

Harmadik feles

finanszíro zás -

KEOP kiegészíté s

Energetik ai

hatékony- ság

fokozása

Konstrukció neve

400 Fűtés :

14,5%

Világítás : 10%

1m- 50m Ft 1,84

Mrd Ft Egy-

fordulós, auto- matikus pályázat

150 10-50%

1m – 500m Ft

8,76 Mrd Ft Egy-

fordulós nyílt pályázat

jektekPro- száma Támogatás

mértéke Projekt

méret Támogat

ás kerete Eljárás

(22)

1. Intézmények fűtési és hmv rendszereit érintő fejlesztések

(fűtési és hmv rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő

berendezések alkalmazása, a kogeneráció mellett a trigeneráció alkalmazása.

2. Intézmények külső-belső világításának korszerűsítése

(Lámpatestek, fényforrások cseréje, Energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazása)

Harmadik feles

finanszírozás KEOP kiegészítés

1. Energiafelhasználás csökkentése a kedvezményezett által fenntartott épületekben

2. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése

3. Távhőellátás primeroldali energiahatékonysági korszerűsítése 4. Kis- és közepes vállalkozások üzemi és irodaépületeinek

energetikai korszerűsítése

5. Energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított, megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve komplex (több tevékenységet felölelő) beavatkozások

6. Harmadik feles finanszírozásban megvalósított

energiahatékonysági beruházások a fenti tevékenységekre Energetikai

hatékonyság fokozása

Támogatható tevékenységek Konstrukció

neve

Hatékony energia-felhasználás, 2007-2008

(23)

Pályáztatás menete, jogszabályok, eljárásrendek

255/2006 (XII.8.) Kormány rendelet

Intézményi háttér

Programozással kapcsolatos rendelkezések

Összeférhetetlenség

Panasz lehetősége

16/2006 (XII.28.)MeHVM-PM együttes rendelet

A projekt kiválasztás eljárásai

Támogatási szerződések megkötése, módosítása

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A megvalósítás nyomon követése

A projektek fenntartása, dokumentumainak nyilvántartása, megőrzése

A közmű beruházások támogatására vonatkozó speciális szabályok

(24)

Projekt kiválasztási eljárások

Kiemelt projekt

A KEOP keretében nincs lehetőség kiemelt projektek nevesítésére

Pályázatos projekt kiválasztási eljárások Egyfordulós pályázat

Részletes projektjavaslat kerül benyújtásra (teljes projektdokumentáció)

Értékelés és jóváhagyás: 50 – 120 nap Kétfordulós pályázat

Először előzetes projektjavaslat, majd amennyiben indokolt részletes projektjavaslat kerül benyújtásra

Projektfejlesztési lehetőség

Értékelés és jóváhagyás: 75 -120 nap

(25)

Egyfordulós pályázat

Mikor alkalmazandó?

Kisebb előkészítést igénylő projektek

Kedvezményezettek versenyeztetése indokoltSzéles pályázói kör

Értékelési határidők: Támogatási/elutasítási döntésig - 50 nap (bíráló bizottság esetében 75 nap)

- 75 (90) nap (1 milliárd Ft felett)

- 120 nap (5 milliárd Ft felett)

(26)

Egyfordulós pályázat – Dokumentációs igény Teljes projektdokumentáció kerül benyújtásra (2007.11.19.

módosítások):

Adatlap (nyilatkozatok)

Mellékletek

- Tulajdoni lap,

- Önkormányzati határozatok, - Aláírási címpéldány, stb.

Megalapozó tanulmányok

- Részletes megvalósíthatósági tanulmány - Költség-haszon elemzés

- Környezeti hatástanulmány

Hatósági engedélyek

- környezetvédelmi engedély, - létesítési engedélyek, stb.

Tervek

Közbeszerzési dokumentációk

Társulási megállapodás

(27)

Értékelési határnapok

Megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

A pályázatok benyújtása 2007. október 24-től folyamatosan lehetséges. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik.

Értékelési határnapok:

• 2007. december 7.

• 2008. január 21.

• 2008. március 6.

• 2008. április 18.

• 2008. június 4.

• 2008. július 18.

• 2008. szeptember 2.

• 2008. október 17.

• 2008. december 15.

Az adott értékelési határnapig beérkezett pályázatok szakmai

értékelését a közreműködő szervezet együtt végzi.

(28)

Egyéb pályázati csomag elemek

• EMIR: Egységes Monitoring Információs Rendszer

• Támogatási intenzitás számítás

• Értékelési szempontrendszer

• Módosítások

(29)

Pályázati kiírások A pályázati kiírások a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

honlapján érhetők el:

www.nfu.hu

Ezzel egyidejűleg az ide utaló információk megtalálhatóak a KvVM és a Fejlesztési Igazgatóság honlapján is.

Beadás helye:

Energetikai pályázatok esetén:

•ENERGIA KÖZPONT Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Kht

•1092 Budapest, Ráday utca 42-44.

Egyéb KEOP pályázat esetén:

•KvVM Fejlesztési Igazgatóság

•1012 Budapest, Márvány u. 1/c.

(30)

Információ – kérdések és válaszok

A KEOP- projektekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati típusú kérdésekre az NFÜ központi kék száma válaszol:

06 40 638-638.

A szakspecifikus, egyedi kérdéseket az alábbi címekre lehet feltenni:

Energiahatékonyság, megújuló energia

sarolta.nemes@energiakozpont.hu 456-4303

ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu

(31)

Információ – kérdések és válaszok

KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás, KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítása

E-mail: keop-1.2.0-szennyviz@mail.kvvm.hu E-mail: keop-1.3.0-ivoviz@mail.kvvm.hu Telefonszám: 224-2510, 224-2506

KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok elvégzése

E-mail: keop-2.3.0-rekultivacio@mail.kvvm.hu

Telefonszám: 224-2500/10308, 224-2531, 224-2506

KEOP-3.1.1,KEOP-3.1.2, KEOP-3.1.3 Természetvédelem E-mail: keop-3.1.1-3-termeszet@mail.kvvm.hu

Telefonszám: 224-2500/10311, 224-2506

KEOP-6.3.0 e-környezetvédelem

E-mail: keop-6.3.0-ekornyezet@mail.kvvm.hu Telefonszám: 224-2558, 224-2506

Általános kérdések:

E-mail: keop@mail.kvvm.hu

Telefonszám: 225-4485, 224-2500/10313, 224-2506

(32)

Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A megújuló energiaforrásokból előállított energia aránya a bruttó belföldi energiafogyasztáson belül,

Magyarországon évente 4,5 millió tonna települési szilárd hulladék képződik, amelyből 1,5 millió tonna válogatott termikus hasznosításra alkalmas. égethető

A Pólus Zászlóshajó Program keretét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Magyarország Stratégiai Nemzeti Referenciakerete határozta meg, amely a 2007-2013-as

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutatása alapján csak nagy teljesítményű (3300 kW) geotermikus villamosenergia erőmű tud nyereségesen működni,

1. egyetért azzal, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektek zárásához szükséges,

Forrás: Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve, 2011. Az irodalmi adatok a hulladékból termelt biogáz foglalkoztatási hatását tartják a legnagyobbnak. Az

július 1-jétől 4,4 tf%-ra nőtt a Magyarországon forgalmazott motorbenzinek biokomponens (bio-ETBE, bioetanol) tartalma, és 2008. január 1-jétől szintén 4,4 tf%-ra nőtt

Dr Szabó György, Dr Fazekas István, Dr Patkós Csaba, Dr Radios Zsolt, Dr Csorba Péter, Dr Tóth Tamás, Kovács Enikő, Mester Tamás, Szabó Loránd A lakosság megújuló

Geotermikus energia hasznosítás fejlesztési lehet ő ségei 2020-ig. • Magyarország kiváló adottságainak és lehet ő ségeinek nagyobb mérték ű kihasználásával, a

Magyarországon e támogatási forma a 2003 és 2007 között a Kötelező Átvételi Pénzeszköz Rendszerben (KÁP), 2008 és 2016 között a Kötelező Átvételi Rendszer

A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. április” szövegrész helyébe

pályázati felhívásokra benyújtott, 1.  melléklet szerinti projektek vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz a  2007–2013 közötti programozási időszak

1578/2014. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. kerület Bécsi út –

határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról (kivonatos közlés). között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába bejegyzett

A 2007-2013 közötti tervezési időszakban a város önkormányzata több mint 23 milliárd Ft értékben valósított meg projekteket a Dél-Alföldi Operatív Program, a Környezet

a 2007–2013 közötti programozási időszakban az Új magyarország fejlesztési Terv, majd az Új széchenyi Terv keretében a rendelkezésre álló források valamivel több, mint

Interjúkon alapuló kutatással arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a Gazdaság- fejlesztési Operatív Program 2009-2.1.1./A, illetve a Közép-Magyarországi Operatív

Sőt, az atomerőműben termelt villamos energia a legolcsóbb, még úgy is, hogy ebben az árban már szerepelnek a hulladékkezelés és az erőmű majdani

• A komplex vidékfejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak, kiemelten az Agrár- és. Vidékfejlesztési Operatív Programnak (AVOP) a vidéki

ábra A távérzékelés folyamatának elemei (az energiaforrás, az energia terjedése a légkörben, a földfelszín és az energia kölcsönhatása, a visszavert energia útja

Kulcsszavak: fenntartható fejlődés, megújuló bázisú villamosenergia termelés, villamos energia termelő szerkezet, biztonságos villamos energia ellátás, károsanyag

Verseny már nemcsak a fosszilis és megújuló energia felhasználása között van je- len, hanem az egyes megújuló energiaforrásokat (nap-, szél-, víz-, geotermikus

(4) Kohéziós Alap: Amennyiben európai uniós környezetvédelmi fejlesztésekről van szó, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) és a Kohéziós Alap