• Nem Talált Eredményt

Közgazdasági jelleg¶ kérdések

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Közgazdasági jelleg¶ kérdések"

Copied!
25
0
0

Teljes szövegt

(1)

KÖZGAZDASÁGTAN I.

(2)
(3)
(4)

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

Közgazdaságtan 1.

1. hét

MIRŽL SZÓL A KÖZGAZDASÁGTAN?

Bíró Anikó, K®hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel®s:

K®hegyi Gergely

2010. június

(5)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Vázlat

1 A közgazdaságtan tárgya

2 A közgazdaságtan alapfogalmai Homo oeconomicus

Piaci rendszer

Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

(6)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Mi a közgazdaságtan?

Döntésekkel foglalkozik

Választás cselekvési lehet®ségek közül

El®nyöket és hátrányokat (hozamokat és költségeket) vet össze

A közgazdaságtan társadalomtudomány

(7)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Közgazdasági jelleg¶ kérdések

Sz¶kebb értelemben

Ha egy nagyobb összeget örököl valaki, értékpapírokba fektesse vagy vásároljon ingatlant? (Vajon mi alapján dönt?) A kormányzat az útépítéseket támogassa vagy a

fels®oktatást? (Vajon mi alapján dönt?) Tágabb értelemben

Orvos legyek, bölcsész, mérnök vagy közgazdász? (Vajon mi alapján döntünk?)

Sörözni menjek a barátaimmal vagy tanuljak még a holnapi ZH-ra? (Vajon mi alapján döntünk?)

(8)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Közgazdasági problémák

Széles értelemben vett el®nyöket és hátrányokat vetünk össze Sz¶kös er®forrásokról beszélünk

Ha nincs sz¶kösség, akkor nincs döntési kényszer. Egy probléma akkor válik közgazdasági jelleg¶vé, ha a sz¶kösség feltétele fennáll.

A sz¶kös er®források döntési kényszert okoztak

Dönteni sokféleképpen lehet: pl. véletlenszer¶en, fels®bbrend¶

hatalomnak alávetve magunkat stb.

De mi

Racionális döntéshozatalt feltételeztünk→Közgazdaságtan alapelvei

(9)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Homo oeconomicus

Gazdasági ember racionális, önérdekkövet®

Munkahipotézis, egyszer¶sítés nem állítjuk, hogy racionalitás, önérdekkövetés általános lenne

Racionalitás

Az el®nyöket és hátrányokat mérlegelve a gazdasági szerepl®k a lehet®ségeikhez képest a legjobb alternatívá(ka)t választják A kívánt célokhoz elvezet®, hatékony cselekvést jelent Irracionális viselkedés okai pl. szenvedély, meggondolatlanság

(10)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Homo oeconomicus (folyt.)

Racionálisak az emberek?

Példa: gépkocsivezet®k légzsák: sérülési kockázat kisebb Két, légzsákkal rendelkez® vagy anélküli autó közötti balesetek (Virginia, 1993)

Légzsákkal ellátott Légzsák nélküli autók száma autók száma Autók száma 30 (50 százalék) 30 (50 százalék) A kezdeményez®k 22 (73 százalék) 8 (27 százalék) száma

(11)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Homo oeconomicus (folyt.)

Gazdasági ember racionális, önérdekkövet®

önérdekkövetés

Az egyéni célok tág értelemben vett ízlésb®l, preferenciákból származnak

Egyéni célok, ízlések változhatnak egyszer¶sít® feltevés:

preferenciák állandók

Valóság: jóindulat, rosszakarat is jelen van

(12)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Piaci csere

Sz¶k értelemben vett közgazdaságtan középpontjában: önkéntes piaci csere

Allokációs mechanizmusok, példa: székek elosztása tanteremben Lehetséges megoldások:

Érkezési sorrendben való helyfoglalás (nem piaci)

A professzor osztja el a helyeket a saját megfontolása szerint (nem piaci)

Mennyire vagyunk képesek szétlökdösni és letaposni a többieket (nem piaci)

Árveréssel (piaci)

(13)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Piaci interakciók jellemz®i

Kölcsönösség és önkéntesség

A legfontosabb információt az ár közvetíti.

Az ár az egyes jószágok, egyes er®források, illetve jószágok/er®források cserearánya

A vev®knek, hogy hozzájussanak egy áruhoz, hajlandónak kell lenniük a piaci ár kizetésére, míg azok fogják sikerrel eladni az árut, akik ugyanezért az árért cserébe hajlandók lemondani róla

A fogyasztók szempontjából: azoknak juttatja az árukat, akik a legtöbbet hajlandók zetni értük

Az eladók vagy szolgáltatók szempontjából: az árak irányt szabnak a termelésnek

(14)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Láthatatlan kéz

Az önérdekkövetés is a közösség szoltálatához vezethet Az árak irányt szabnak termelésnek

Ott kínálnak több árut, ahol a fogyasztók többet hajlandók zetni

→Azokat az árukat, szolgáltatásokat termelik, amelyekre mások leginkább vágynak

→Adam Smith: a Láthatatlan kéz elve

(15)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Van versus kellene

1 Pozitív elemzés (leíró)

2 Normatív elemzés: adott cél esetén mit kellene tenni Célok eltér®k lehetnek!

Például Pozitív

Ha a nyilvános helyeken betiltanák a dohányzást, a cigaretta iránti kereslet csökkenne. (Nem biztos, hogy igaz!)

A dohányzásellenes törvényeknek nem lenne hatása a cigaretta értékesítésére, mert a dohányosok pontosan annyiszor gyújtanának rá, mint annak el®tte. (Nem biztos, hogy igaz!)

Normatív

Zárt nyilvános helyeken be kell tiltani a dohányzást A nemdohányzók joga a friss leveg®re fontosabb a dohányosok jogánál arra, hogy szennyezzék a leveg®t

(16)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Gazdasági rendszer elemei döntéshozók

Egyének (fogyasztók)

A gazdaság természetes alapegységei

Döntésük: mib®l és mennyit fogyasszanak és ennek érdekében milyen er®forrásból mennyit kínáljanak

Üzleti vállalkozások (vállalatok, termel®k)

Mesterségesen létrehozott egységek, amelyeket egyének összességének tekintünk

Termelés er®forrásoknak az emberek által igényelt termékké alakítása céljából szövetkeztek

Minden vállalat egy vagy több egyén tulajdonában van, vagy az ® hasznukra m¶ködik

(17)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Gazdasági rendszer elemei döntéshozók (folyt.)

Kormányzatok:

Mesterségesen létrehozott egységek, amelyeket egyének összességének tekintünk

Feladata a gazdasági élet jogi keretének megalkotása és a jövedelem (egy részének) újraelosztása

A kormányzati döntéseket nem piaci, hanem politikai folyamatok határozzák meg

Egyéb szervezetek: szakszervezetek, kartellek, klubok, alapítványok, vallási intézmények stb.

Ezek döntései többnyire visszavezethet®k az el®z® három típus valamelyikére

(18)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

A gazdasági rendszer elemei tevékenységek

Fogyasztás

A végs® gazdasági tevékenység az összes többi gazdasági tevékenység értelme

Az egyének fogyasztási döntéseik során azokat a jószágokat választják, amelyeket a legjobban kedvelnek, adott

jövedelmük és adott árak mellett Termelés

Átváltoztatja az er®forrásokat fogyasztható jószágokká A termelésnek kevésbé kívánatos állapotból kívánatosabb állapotba kell hoznia a jószágokat

Csere (kereskedelem)

Jószágok (vagy er®források) feláldozása más jószágokért (vagy er®forrásokért)

Nem hoz létre, és nem semmisít meg jószágokat, csak újraosztja ®ket a gazdaság különböz® döntéshozói között (áruk összmennyiségeit nem változtatja meg)

(19)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

A gazdasági rendszer elemei

Ugyanarra a jelenségre általában alkalmazható többféle modell Tekinthetünk egy jelenségre fogyasztásként, de más szempontból termelésként, vagy akár csereként is

→Attól függ, hogy milyen lényeges tényez®it próbáljuk megragadni a jelenségnek

Egy gazdasági szerepl® ugyanilyen módon többféle szerepben is felt¶nhet

(20)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

A gazdasági rendszer elemei példák

Ebédelni megyek a menzára

Mint fogyasztás: Adott pénzösszegb®l (jövedelem), adott árak mellett milyen ételt (jószág) választok

Mint termelés: Bizonyos mennyiség¶ étel (er®forrás) elfogyasztásával milyen munkateljesítményre (szolgáltatás) vagyok képes

Mint csere: Adott mennyiség¶ pénzemet (jószág) a többi ebédelni vágyó emberrel együtt adott mennyiség¶ ételre (jószág) cserélem

Egy önkormányzat felt¶nhet

Kormányzati szerepben, amikor rendeleteket közöl, adókat szed és szociális támogatást nyújt

Lehet fogyasztó, amikor adott költségvetés mellett arról dönt, hogy iskolát vagy nyugdíjas otthont építsen

Lehet termel®, amikor óvodát üzemeltet, vagy közutat építtet

(21)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Mikroökonómia és makroökonómia

Egy tipikus mikroökonómiai probléma: Ha egy vállalat egy bizonyos piacon csökkenti a terméke árát 5 százalékkal, akkor hogyan alakul a protja?

Egy tipikus makroökonómiai probléma: Ha a kormányzatnak sikerül csökkentenie a munkanélküliséget 5 százalékkal, akkor hogyan alakul az árszínvonal?

FONTOS MEGÁLLAPÍTÁS

A mikroökonómia a megfelel®en deniált gazdasági egységek döntéseivel, egyedi piacokkal és azok összefüggéseivel foglalkozik

A makroökonómia a gazdaság egészének m¶ködésével, aggregált piacokkal és azok összefüggéseivel foglalkozik

(22)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

A közgazdaságtan területei és határterületei

Mikroökonómia Makroökonómia

Piacelmélet és marketing Fejl®désgazdaságtan Vállalati pénzügytan Bank- és pénzügytan Vállalatelmélet Regionális gazdaságtan Gazdasági szabályozás Gazdaságpolitika

Honnan származnak az adatok a modellekhez: statisztika, ökonometria, számvitel stb.

A mikroökonómia sajátos logikája és fogalomrendszere miatt a teljes közgazdaságtan nyelvének tekinthet®

(23)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Optimum, egyensúly

A mikroökonómiai problémák mindig kétféle feladat formájában jelentkeznek

Egyensúlyi feladatok Optimalizálási feladatok

(24)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Optimum, egyensúly példák

1 Optimalizálási kérdések

Vásároljunk új autót, vagy tartsuk meg még egy ideig a régit?

Vásároljunk öröklakást, vagy béreljünk lakást?

Szigorúbbak vagy engedékenyebbek legyenek a kábítószertörvények?

2 Egyensúlyi kérdések

Valószín¶, hogy jöv®re alacsonyabbak lesznek az új autók árai?

Mi határozza meg egy lakás éves bérleti díjának és öröklakásonkénti vételi árának arányát?

Növekedne a kábítószer fogyasztás, ha nem lenne büntethet®

többé?

(25)

1. hét

Bíró-K®hegyi-Major

A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan alapfogalmai

Homooeconomicus Piaci rendszer Pozitív és normatív elemzés Gazdasági rendszer

Összefoglalás

Közgazdaságtan

Döntésekkel foglalkozik

Alapelvek: racionalitás, önérdekkövetés

Középpontban: piaci csere (önkéntes, kölcsönös) ár közvetít® szerepe

Normatív vs. pozitív elemzés Gazdasági rendszer elemei

Döntéshozók (egyének, üzleti vállalkozások, kormányzatok, egyéb)

Tevékenységek (fogyasztás, termelés, csere)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A gazdasági elemzés tárgya a vállalkozás, mint gazdasági rendszer piaci, beszerzési, termelési, fejlesztési tevékenységének, valamint a vállalat működésének komplex

A törvényszerű társadalmi fejlődés eszméje (gazdasági determinizmus). A tőkés gazdasági-társadalmi rendszer elemzése,

Történelem és osztálytudat. Politikai gazdaságtan tankönyv.. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985 I. hét Meghatározottságok: szövetségi rendszer, gazdaságpolitikai

A gazdaság döntéshozó szerepl®i Gazdasági döntések tárgya Gazdasági tevékenységek A közgazdaságtan mint matematizált tudomány Az elemzés különböz®

A szocialista rendszer tehát csak a közgazdasági szakképzésben tette lehetővé a gazdasági ismeretek tanítását önálló tantárgyként, de itt is arra használta, hogy

nám meg a homo socio-oeconomicus cselekvés- elméletét, hogy egyrészről racionálisan mérlegel a különféle választható alternatívák között, de a

Igen-nem válaszú kérdések sorozatával foglalkozik. Kérdés: Egy méréssel ? bit információhoz jutunk. Lépésszám a rendszer bizonytalansága és az 1 lépésben

Az új ágazati rendszer kialakításánál a tervezés és az elemzés munkáját megkönnyítő egyneműbb csoportok képzésére, a régi iparstatisztikai adatokkal, valamint a

A társadalmi—gazdasági információk gyűjtése és közlése megszervezésének alapvető eszköze az állami statisztika valamennyi szerve számára ,,A statisztikai adatgyűjtések,

A mikroszimuláció azt jelenti, hogy e célra létrehozott számítógépes rendszer különböző statisztikai.. közgazdasági hipotézisek alapján mIIkroszinIten átalakít

Míg ugyanis a statisztikai, a piaci információs és a tesztüzemi rendszer döntően a gazda- ságpolitikai döntések megalapozását, utólagos kontrollját szolgálja, addig

A Közgazdasági Főosztály az informatikai rendszer által biztosított hivatalos külföldi utazás elszámolása elnevezésű nyomtatvány kitöltésével számolja el a 

Ilyen például az indexszámításban a két terméket feltételező koordináta-rendszer, ahol nemcsak a közgazdasági, hanem a statisztikai indexelmélet összefüggései is

Az általunk fejlesztett alkalmazás, az Agrárgazdasági Kutató Intézet által üzemeltetett Mezőgazdasági Árinformációs Rendszer mobil elérhetőségét valósítja meg.. A

Így a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos vitáknak nem csak a biztosításmatematikai kérdések képezik a sarokpontját, hanem az is, hogy egy adott rendszer milyen

Floppyk és egyéb adathordozók tárolására alkalmas összekapcsolható elemek;. Mikrofilm-

Az elemzés alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott rendszer potenciálisan alkalmas szilárd műtrágya nagy pontosságú helyspecifikus kijuttatására (3.3.1.. Néhány

juk, hogy a „fenntarthatóság” piaci-pénzügyi elvének legnagyobb paradoxona éppen az, hogy egy olyan pénzügyi rendszer kényszeríti ki a reálszférában, amely maga

A dolgozat arra kíváncsi, hogy a szabadpiaci ideológia mint a szabadpiaci eszmékre épülő hiedelem rendszer (és nem mint.. 16 közgazdasági elmélet) hogyan befolyásolja az

2013-tól a normatív finanszírozást felváltotta a feladat finanszírozás. Az önkormányzati fel- adatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszer jött létre.

kázat csökkenésére vonatkozó fizetési hajlandóság jó becsléséül szolgál valamely exogén (például környezetszennyezésbõl származó) halálozási kockázat

Pozitív és negatív vélemények egyaránt megtalálhatók közöttük, noha abban szinte mindenki egyetért, hogy az egész rendszer - mint a központi szolgáltató

Scherer és Ross (1990) gondolatait az értékesítési rendszerre alkalmazva elmondhatjuk, hogy az értékesítési rendszer szerkezete meghatározza a piaci szereplők