• Nem Talált Eredményt

Magyarország és a független Algéria kapcsolatai 1962-1971

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Magyarország és a független Algéria kapcsolatai 1962-1971"

Copied!
9
0
0

Teljes szövegt

(1)

Nagy Georgina

Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola

Modernkor (Új- és Legújabbkor) Program

Magyarország és a független Algéria kapcsolatai 1962-1971

Témavezető: Dr. J. Nagy László Egyetemi tanár, akadémiai doktor

Szeged, 2013. május 24.

(2)

Előadásom tartalma

• Kutatási témám ismertetése

• Kutatási munkám helyszínei

• Módszer

• Források típusai

• Eddigi eredmények

• Konklúzió

(3)

Kutatási téma

• Magyarország és a független Algéria kapcsolatai 1962 és 1971 között

• 1971.: Losonczi Pál algériai útja, kétoldalú megállapodások, francia-algériai olajválság (olajtársaságok államosítása)

• Különös hangsúly: Párizs és Moszkva hivatalos álláspontja, arabközi kapcsolatok (Maghreb), szocialista tömb, MSzMP és AKP pártközi kapcsolatai

• Politika, gazdaság, kultúra

(4)

Munkavégzés helyszínei

• Egyetemi könyvtár (Szeged)

• Tanszéken található könyvek, kiadványok

• Megyei könyvtárak (Szeged, Székesfehérvár, Veszprém)

• MNL, OL (Magyar Országos Levéltár, Budapest)

• Országgyűlési Könyvtár (Budapest)

• Tervezett út: Párizs és/vagy Nantes (Franciaország, diplomáciai levéltár)

(5)

Módszer

• Főleg az írott szakirodalom (magyar és idegen nyelvű) módszeres feldolgozása

• Jegyzetek és fényképek készítése

• Doktori dolgozat tervezett része:

kifejezetten egy „oral history” fejezet olyan személyekkel, akik Algériában éltek, vagy valamilyen módon kapcsolódnak hozzá

(6)

Források típusai

• Nyelv: magyar, francia, angol

• Könyvek, folyóiratok, írott sajtó (különös tekintettel: Népszabadság), tanulmányok

• Pártok hivatalos sajtó orgánumai (pl.: El Moudjahid, Alger Républicain, Démocratie Nouvelle)

• Internet: cikkek, interjúk, napi hírek

• Dokumentumfilmek (pl.: Charles de Gaulle élete)

• Filmek (pl.: Az algíri csata)

(7)

Eddigi eredmények

• Kutatásom időben: kb. 1968-as év

• Publikációs lehetőség (magyar-francia nyelvű tanulmányok, magyar nyelven recenziók)

• Kutatási témámmal összefüggő szeminárium tartása egyetemen

• Rendszeres konferencia előadások tartása (félévente)

(8)

Konklúzió

• Célom egy olyan témában doktori értekezést készíteni a képzésem befejeztével, ami nem csupán a magyar (szakmai) közönségnek tud újat adni, de akár francia vagy algériai érdeklődőknek is

• Munkámat jelentősen megkönnyíti témavezetőm segítsége és nagyfokú szakértelme, valamint a biztosított utazások a kutatóhelyekre

(9)

Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

• „Különösen nagy figyelmet fordítottak Budapesten az arab világra, viszonylagos földrajzi közelsége, a politikai kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei és

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

Jóllehet az állami gyakorlat és a Nemzetközi Bíróság döntései világos képet mutatnak, az e tárgyban megjelent szakirodalom áttekintéséből kitűnik, hogy jelen- tős,

Feltételezhető az is, hogy a kitöltött szünetek észlelését más jelenségek is befolyásolják, vagyis a hallgató hezitálást jelölt ott, ahol más megakadás fordult

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban