• Nem Talált Eredményt

A számolócéduláktól az infopultig – az iskolai közösségi szolgálat lehetőségei és gyakorlata a nemzeti könyvtárban

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A számolócéduláktól az infopultig – az iskolai közösségi szolgálat lehetőségei és gyakorlata a nemzeti könyvtárban"

Copied!
8
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A számolócéduláktól az infopultig

Az iskolai közösségi szolgálat lehetőségei és gyakorlata a nemzeti könyvtárban

Sebestyén Lilla Országos Széchényi Könyvtár

Kulturális kapcsolati- és múzeumpedagógiai referens

(2)

Országos Széchényi Könyvtár

• Alaptás: 1802. november 25. – gróf Széchényi Ferenc

• Feladata: magyar és magyar vonatkozású dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, őrzése, rendelkezésre bocsájtása

• Gyűjtemény: jelenleg 9 millió dokumentum Törzs- és Különgyűjteményekbe rendezve

• Székhely: Budavári Palota F épület

(3)
(4)
(5)

Iskolai közösségi szolgálat megkezdése

Együttműködési keretmegállapodás kötése az iskolával

Személyre szabott feladat kiválasztása a diák számára

háttér tevékenységek

frontember

Felkészítés

beléptetés

helyismeret szerzése

feladatvégzés kereteinek meghatározása

Segítő tevékenység megkezdése

(6)

IKSZ teljesítésének helyszínei

Információszolgáltatási Igazgatóság

Régi Nyomtatványok Tára

Színháztörténeti Tár

Zeneműtár

Plakát- és Kisnyomtatványtár

Diafilm- és Fényképtár

Történeti Interjúk Tára

Tudományos Titkárság

Nemzetközi és Kulturális Kapcsolatok Osztálya

56-os Intézet és Oral History Archívum

(7)
(8)

Köszönöm a figyelmet!

Sebestyén Lilla

sebestyen.lilla@oszk.hu

1/224-3745

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Már most Bürger azáltal, hogy verseinek 1778-iki gyűjteményében a Zechlied előtt „ritkasága" és „bohó jellege" miatt lenyomatja ezt a szöveget, minden latinul

A történeti dokumentumok őrzése, állagának figyelemmel kísérése, a sérült vagy hiányzó kötetek pótlása-beszerzése, a kurrens parlamenti irományok és jegyző­.

A bicskei Nagy Károly (akkor még: Vajda János) Városi Könyvtárban 1972-ben kezdődött meg a helyismereti dokumentumok szisztematikus gyűjtése, amikor Börcs János

A kiadványok részben periodikum jellegűek - ilyen például Somogyi Honismeret, mely több mint 25 éve jelenik meg a megyei könyvtár kiadásában, a többi

Az elmúlt évtizedben az élethosszig tartó tanulás straté- giája és terjedő szemlélete mellett – ahhoz csatlakozva – megjelent az élethosszig tartó tanácsadás

Feltételezhető az is, hogy a kitöltött szünetek észlelését más jelenségek is befolyásolják, vagyis a hallgató hezitálást jelölt ott, ahol más megakadás fordult

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

A könyvtárban végzett közösségi szolgálat során megismerkednek a gyermekeknek ajánlott könyvtári olvasásnépszerűsítő.

„Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást, csakúgy, mint az együttélés más szabályait, tanulni kell. Az iskolai

•Célom, hogy tudatosan megéljem a saját érzéseimet a tevékenység egyes fázisai során.. Hangsúlyok

helyismereti tevékenység erősítése (a helyi keletkezésű dokumentumok, információk gyűjtése, szolgáltatása) nemzetiségi ellátás erősítése (jelenleg összesen 3

Az előbbi kapcsán rámutatott a hangsúlyt a misszióra helyező pápai bullákra, továbbá arra a helyzetre, hogy a spanyol ural- kodó mintegy a pápa vikáriusa

kifejezetten egy funkcionális római magyar történeti intézet hiányára igyekezett rámutatni, modellezve, hogy egy ilyen, online is elérhető inventáriummal mennyivel

Figyelemre méltó jelenség, hogy e kiugró exportsikereket a bútoripari vállalatok nagy része - különösen számos hazai tulajdonban maradt cég - minden nagyobb

„Az egyes tárgyakban kiemelkedő diákokat arra bátorítjuk, hogy ingyenesen kor-

táblázat: Az innovációs index, szervezeti tanulási kapacitás és fejlődési mutató korrelációs mátrixa intézménytí- pus szerinti bontásban (Pearson korrelációs

ban MEK) célja minden olyan magyar nyelvű vagy- magyar vonatkozású elektronikus dokumentum gyűjtése, amelyek nyilvános terjesztése nem tiltott.. Nem könnyű azonban áz

a szempontból, hogy egyrészt független a forint belföldi vásárlóerejének változásától, tehát bizonyos tömegű export vagy import a belföldi beszerzési vagy

és egyre sürgetőbbé válik az olyan átfogó, tudományos keretrendszer iránti igény, amely alapul szolgálna a tár- sadalom számára nyújtott — a

A törzstanfolyam hallgatói között olyan, késõbb jelentõs személyekkel találko- zunk, mint Fazekas László hadnagy (késõbb vezérõrnagy, hadmûveleti csoportfõ- nök,

Amellett, hogy tisztázni kell a közösségi szolgálat iskolai módszertanát, azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy a diákok a

51 Fehér Nagy Morávia déli elhelyezkedésével kapcsolatban úgy vélekedett, hogy „ez nem felel meg a tényeknek.” Hipotézise szerint Kónstantinos egy

Ma a Magyar Nemzeti Múze- um gyűjteményein kívül - többek között - az Országos Széchényi Könyvtárban, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a